Lá số của vua Lê Lợi

Lá số của vua Lê Lợi

la so cua vua le loi 5ec3069cd2b19

Vì việc bát tự sinh thần của vua chúa thường không lộ ra để tránh việc sử dụng các môn huyền học mà kẻ khác nắm bắt được vận nước. Việc thường ghi chép tứ trụ của vua thường trong kinh sách mật. Cuốn Đại Việt Sử Ký Toàn Thư nêu rõ rằng vua sinh giờ Tí, ngày 6 tháng 8 năm Ất Sửu. Tức giờ Canh Tý, ngày Nhâm Tuất, tháng Ất Dậu, năm Ất Sửu. Chưa bàn tới việc tính xác thực hoàn toàn của lá số Tử Vi, tìm hiểu những tính chất của lá số này. Lê Lợi sinh ra giữa thời loạn lạc, quân Minh lấy cớ Hồ Quý Ly không hợp lòng dân mà lập nên triều đại nhà Hồ mà sang đánh nước ta khiến nhà Hồ thất bại mất nước. Tuy nhiên nhà Minh lại thực hiện chính sách đồng hóa người Việt, đốt phá những kinh sách về văn hóa của nước Việt, cũng chủ thi hành việc đem của cải, sức lực của ta làm giàu nên lòng dân oán hận. Lúc đó tàn dư của nhà Trần chiêu mộ kẻ sĩ nhưng Lê Lợi không đi theo mà tự thân đứng lên thu nhận kẻ khác. Nhà Minh kêu gọi quy phục nhưng không chấp nhận mà tự trốn trong rừng sâu, cày cuốc, đọc sách, chiêu mộ đủ loại từ kẻ có mưu trí hay kẻ có dũng khí. Trong Tử Vi là cách nhằm vào khi lý tưởng của Tử Vi trở nên vô đạo mà Cự Môn và Phá Quân đứng dậy để chống lại. Cự Môn ở đây mang tính Phản nhưng hợp quần chúng nên có thể thành công. Lê Lợi từng nói truyền lại ” Ta cất công đánh giặc không có lòng ham muốn phú quý mà để ngàn năm về sau người đời biết ta không chịu làm tôi tớ cho giặc”. Lý tưởng của Cự Môn, bất mãn và phản đối cách được hưởng ứng. Thực ra, phân định giữa Cự Môn và Tử Vi khó khăn. Hồ Quý Ly làm phản nhà Trần, nhà Minh sang xâm lược lấy danh nghĩa là đánh phản loạn. Kẻ nào nắm quần chúng là kẻ được ủng hộ. Trong lá số của Lê Lợi, có cách VCD có Cự Cơ xung chiếu. Tính chất nội Âm Dương Lương và ngoại là Cự Cơ Đồng. Mệnh hình thành cách VCD có Âm Dương chiếu, Tuế Hổ Phù ngộ Phượng Các có Quyền Khốc gia thêm Phi Phục Thanh và Hóa Kỵ. Hình thành tổ hợp Thanh Kỵ chủ sự mưu trí, danh tiếng với Tuế Phượng tức tư tưởng được ngưỡng mộ, thêm cách Quyền Khốc cũng được phê là Minh Danh Vụ Thế, về chính tinh cũng được nổi tiếng do cách Âm Dương chiếu tiếng đồn xa. Mệnh tạo chứa các cách nổi danh trên nên hai chữ Danh Tiếng gồm cả tiếng tốt và uế danh sẽ nhắc đến với bản mệnh này. Bên ngoài tức bộ Cự Cơ xung có cả bộ Song Lộc gia Hỏa Tinh có Không Kiếp tại Hợi, tức bất mãn luôn ám ảnh tồn tại. Lê Lợi đã rơi nhiều lần vào tình thế hiểm nghèo, nguy khốn nhưng vẫn đứng lên chiến đấu tới khi lý tưởng dẹp loạn thống nhất hoàn thành. Sử có chép lại sự giống nhau giữa hai cuộc đời và nét chính giữa Hán Cao Tổ và Lê Thái Tổ. Cả hai cuối cùng đều vấp phải sai lầm lưu lại uế danh khi giết hại trung thần như phú Tử Vi đã viết về bộ Không Kiếp.

” Không Kiếp Tị Hợi miếu vì, hoạch phát hoạch phá tựa thì sấm ran”.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)