Lá số mệnh Thất Sát đắc cách p1

Lá số mệnh Thất Sát đắc cách p1

Thất Sát là ngôi sao chủ tranh đoạt có tính chất như Kình Dương. Mệnh có Thất Sát hợp cách cổ nhân luận thường ưa lấy của người làm của mình và Thiên Lương thì thường cho người khác. Vì vậy sao Thiên Lương thường làm nghề thầy thuốc chữa bệnh cho người và Thất Sát theo võ nghiệp từ đoạt danh dự, đoạt chiến công tới đoạt mạng của người khác. Vì đặc tính tranh đoạt nên sao này mang tính Sát, khi xấu là bị Sát. Ở đây khí Sát không phải là giết mà mang hàm ý bị gây tai họa liên quan tới thương tích, như mổ xẻ, phẫu thuật bệnh tật cũng thuộc cách này. Lá số Thất Sát thủ Mệnh cư Thân đắc cách Thất Sát Dần Thân nhập miếu tước lộc vinh xương. Ở đây Thất Sát thiên về chức tước mới đến lộc hậu. Bản cung Mệnh có Thất Sát ngộ Không Triệt Phi Phượng Mã Hư. Tam hợp cung Tài Bạch cư Thìn có Tham Hỏa ngộ Thanh Long, Tang Khốc có Tam Thai. Phá Quân cư Tí có Linh Quyền Binh. Xét riêng tại bản cung Mệnh có cách Thất Sát ngộ Không Triệt khá hay chủ ngăn chặn tính bất ngờ của Thiên Không, cũng ngăn chặn sự phủ định với cách cục tốt của sao này, thực chất đây là thứ cách của bộ Tam Không do có Tuần tam hợp, có Phi Liêm ngộ Phượng Hư Mã có bộ Phi Liêm ngộ Thiên Hư chủ thất bại tăng tính mất của Thất Sát, trường hợp này bản cung Mệnh tính chất của Thất Sát chủ tranh đoạt trong hoàn cảnh khó khăn, có sự giúp đỡ của Phượng Khốc, thuộc võ cách. Tổ hợp Sát Phá Tham ngộ Thanh Phi Phục ứng với bộ Sát Phi, Phá Binh và Tham Lang ngộ Thanh Long bố cục khá hợp lí. Sao Thanh Long không nên gặp Sát Phá là cách đánh mất danh tiếng. Ở đây có Thanh Long cư Thìn ngộ Tham Lang chủ cần có được danh tiếng, xét sâu hơn về bố cục cho biết việc danh tiếng về phú hoặc quý. Bố cục Sát Phá Tham tại đây đặc biệt vì gặp bộ Tam Không gia tăng tính chất cho toàn bộ cách cục. Bộ Sát Phá Tham tại đây nhấn mạnh tính tài cách do được bộ Tham Hỏa Linh Tang Khốc, quyền cách của Phá Quân ngộ Binh Quyền Linh. Tùy theo nghề nghiệp theo một trong hai cách cục cho ra các kết quả khác nhau. Nếu theo Võ Nghiệp tức nghiệp binh luận khác theo Phá Quân tức có sự đứng đầu, chỉ huy. Nếu theo Thương Nghiệp tức Tài Cách lấy Tham Lang làm nòng cốt để luận giải toàn bộ tổ hợp. Chọn nghề nghiệp dựa vào cả hoàn cảnh bên ngoài và cách cục mạnh từ Mệnh và do cả Hạn quyết định. Ở đây đương số theo Tài Cách tức thương nghiệp lấy sao Tham Lang để luận giải. Thực tế bên ngoài Mệnh chọn lấy tài cách tức sự làm giàu và ham muốn làm giàu mãnh liệt, táo bạo của Tham Hỏa Tứ Mộ ngộ Tam Không có Tang Khốc, bộ Sát Phá Tham từ tham muốn làm giàu của Tham Lang. Mệnh thuở nhỏ đã có ham muốn về tiền bạc, bản thân có suy nghĩ táo bạo về việc kiến tiền. Ở đây có cách Tang Hư Khách ngộ Phượng Khốc vất vả chống đỡ với khó khăn khi gây dựng sự nghiệp. Phá Quân ở đây có tính lãnh đạo rất mạnh, do hóa Sát vi Quyền đắc cách ưa đứn đầu, giỏi việc khám phá các phương pháp để làm giàu. Sát Phá Tham rất cần thiết có Quyền, ở đây là cách Thanh Long đi với Tham Lang khiến tính chất quyền biến lớn hơn. Tuy nhiên Sát Phá Tham ở đây vẫn gặp khuyết điểm như quy luật bù trừ.

la so menh that sat dac cach p1 5ec2f062015f8

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)