Lá số Thái Dương cư Tí (phần 1)

Lá số Thái Dương cư Tí (phần 1)

Nam mệnh sinh giờ Tị ngày 5 tháng 4 năm Giáp Dần. Thiên Can thuộc Giáp nhấn mạnh tính chất của cách Sát Phá Tham giao hội với Tử Vũ Liêm vì được đủ bộ tam hóa Khoa Quyền Lộc. can Giáp an tứ hóa theo thứ tự Liêm Phá Vũ Dương. Thật không may khi tam hóa không thấy đâu mà chỉ thấy lôi ra Thái Dương thủ mệnh đi với Hóa Kỵ. Bản mệnh thuộc Thủy mà chính tinh tại bản cung thuộc Hỏa nên tính cách có phần đi theo Cự Môn. Thực chất khi luận cả tổ hợp Cự Nhật cũng cho ra tính cách của mệnh tạo. Các sao ở bản cung như Thái Dương có tính chất mạnh hơn ở tam hợp, nếu chỉ luận cơ bản cũng không cần thiết đến ngũ hành nạp âm mệnh mà cần quan tâm nhất là tính chất của Mệnh, Thân và Hạn, chỉ cần xét đủ tính chất các sao của bản cung Mệnh và toàn bộ bố cục Mệnh Tài Quan của đương số đã khó khăn, nếu xét thêm hợp hay bất hợp với các chính tinh tọa thủ tại bản cung và tính chất sai biệt khi bất hợp trở nên khó khăn phức tạp hơn rất nhiều. Chỉ cần chú ý việc bản mệnh thuộc hành Thủy liên quan hơn tới Cự Môn và tính chất của Thái Dương tác động mạnh tới việc bản tính khi suy nghĩ sẽ theo sao này. Khi xét tổ hợp cho biết tính chất quan trọng hơn. Mệnh có Thái Dương cư Tí thuộc bố cục Cự Nhật với Cự Môn cư Thìn và Thái Dương cư Tí. Ở đây bản cung mệnh có Thái Dương ngộ Hình Kỵ Tuần có Điếu Binh ở vị trí Đế Vượng của vòng trường sinh. Thái Dương cư Tí lạc hãm chủ sự thua thiệt, không có tính hướng lên như gặp Tuần là tốt nhưng đây là cách Tuần Kỵ Hình, nếu có Triệt Kỵ Hình đã xấu đây lại Tuần Kỵ Hình có Điếu Binh là cách cục xấu của Thái Dương. Về bản tính luận từ khuyết điểm của Thái Dương khi gặp bàng tinh xấu như Kỵ Hình là sự vi phạm về hành vi, làm việc hay bỏ dở chóng chán, Thái Dương tốt đẹp là sự may mắn, báo hiệu cho cuộc sống tươi sáng phía sau, là ngày mới nhưng khi tối là mây đen, chủ sự buồn khổ vì những khó khăn. Thái Dương ở đây lạc hãm chủ sự khó khăn lại gặp phải bộ Kỵ Hình tại bản cung khiến sự khó khăn tăng lên, cuôc sống vất vả, chật vật với lo âu là điểm nhấn của cách cục này. Xét cả sự tác động của hoàn cảnh mệnh tạo có Thái Dương ngộ Cự Thanh Tang Khốc Kiếp nhập La Võng. Thực chất là giao hội với các bộ Tang Hư Khách, Thanh Phi Phục, Phượng Khốc, Thiên Mã, Hình Diêu và Sinh Vượng Mộ của vòng trường sinh đi với đại sát tinh, ngôi sao tai họa, kiếp nạn là Địa Kiếp.

Tuy Tang Hư Khách tức có Mã được Phượng Khốc nhưng bố trí không hợp lý hình thành các cách cục xấu tại bản cung như ở vị trí của Cự Môn. Ở đây ý nghĩa Cự Môn khi nhập La Võng xấu may được Thanh Long lại gia thêm Tang Kiếp Khốc Diêu Mộ, tam hợp có cả bộ Kỵ Hình Tuần ý nghĩa xấu tam hợp khiến cách cục biến chuyển theo chiều hướng xấu. Cách Kỵ Khốc Hình Tang Kiếp có La Võng rất độc vì hình thành đủ bộ ở tam hợp chiếu. Như việc nếu có Kỵ Hình đồng cung là xấu, thêm Địa Kiếp đồng cung rất xấu, tuy nhiên Địa Kiếp tam hợp có tính chất giảm nhẹ nhưng đây là Tang Kiếp Khốc có Thiên La tính chất mạnh tác động hiển hiện tới toàn bộ cách cục. Thực chất mệnh này khi sinh ra mắt đã rất kém, nuôi nấng là một sự khó khăn, vất vả. Thái Dương khi xấu là tăm tối, có thể ảnh hưởng tới cả đôi mắt vì đây là cái nhìn. Thưở nhỏ thoát chết nhiều lần, có lần nặng liên quan tới tai nạn sông nước, mệnh tạo luôn thường ở trong trạng thái trầm cảm, chán nản do Thái Dương là sao chủ tinh thần xấu, thường có những bất mãn về cuộc sống, cuộc đời khiến đương số sống khổ sở về mặt tinh thần, thường hay lo nghĩ tào lao, khi gặp khó có chiều hướng bi quan với cuộc sống. Ngay từ nhỏ đã có tính phản kháng lớn và gặp tai họa vì tính chất này. Có lần bị vỡ đầu khâu nhiều mũi do cự cãi với người khác, án nói khó nghe, thường hay chê bai người khác bằng cái miệng Cự Môn.

Lá số tử vi :

la so thai duong cu ti phan 1 5ec2eb3442b80

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)