Lá số văn cách hay kinh thương cách

Lá số văn cách hay kinh thương cách

Mệnh có Cự Cơ ngộ Khôi Quyền Khúc Ân tại bản cung Mệnh đặc biệt ở đây có cách Cự Cơ ở Mão ngộ Song Hao cách sách thường luận là kinh thương cách hay theo chiều hướng công danh gây dựng sự nghiệp quan lộc. ” Cự Cơ Mão Dậu hạnh ngộ Song Hao uy quyền quán thế” hay ” Song Hao Mão Dậu chúng thủy triều đông ái mộ Cự Cơ tối hiềm Hóa Lộc”. Ở đây đúng tính chất của cách Cự Cơ ngộ Song Hao có lợi trong việc nắm bắt cơ hội để làm giàu nhưng xuất hiện nhiều trường hợp chọn chữ phú và thiên về nghiên cứu khoa học kỹ thuật không phải con đường kinh thương hay chính trị mà ưa việc tìm tòi nghiên cứu. Thực chất nếu người không rõ sẽ luận bộ Cự Cơ này là cách giàu có và dẫn tới sai lầm. Ở đây không xét tới yếu tố truyền thống theo văn cách của mệnh tạo vì người viết đã nghiệm lí rất nhiều lá số. Cách đây ít lâu đã có luận giải cho một ậu có cách cục tựa kinh thương nhưng cũng thực chất là theo con đường nguyên cứu sách vở, khoa học. Thực chất nhiều người không đáng giá được tính chất ban đầu rất mạnh của Chính TinhPhụ tinh ảnh hưởng tới nghề nghiệp hướng đi của cách cục. Sao Văn Khúc tọa thủ cung Mệnh thuộc bộ Xương Khúc nhóm Phụ Tinh có tính chất gần như ngang ngửa với chính tinh. Vì vậy phàm có Mệnh Tài Quan có Xương Khúc thường theo nghiệp học vấn, và một số do hoàn cảnh bên ngoài tức do Phúc phát của dòng họ hay xuất thân hoàn cảnh phụ mẫu khiến tất cả Xương Khúc trở thành hiểu biết, kinh nghiệm trong kinh thương. Người viết cũng gặp gần đây một lá số mệnh có Cự Cơ Triệt Kỵ Khoa tại bản cung và tam hợp là Đồng Quyền Linh Việt chỉ có Văn Xương ở vị trí xung rất có hướng từ ban đầu theo nghiệp kinh doanh từ ngay đại hạn đầu tiên vì cách này không có Xương Khúc, thuở nhỏ hoc hành giỏi giang, tuy nhiên khi nhập cung Hạn thứ hai có cách Hỏa Tham Ấn Triệt khiến bản thân có ham muốn mãnh liệt về làm giàu tuy nhiên hay gặp thất bại. Nếu cung đại hạn của mệnh Nữ trên tức là biến đổi hiện thực của Mệnh và Thân dịch hạn theo chiều thuận gặp bộ Tham Kỵ Hỏa tại bản cung có Đào Lộc Tuần Kiếp đi với Sát Phá hạn đến đây tham vọng làm giàu sẽ rất mạnh và có cơ hội theo kinh thương và thất bại. Thường thì nếu cách cục mạnh như Tham Hỏa đồng độ sẽ biến đổi tính chất mệnh về ham muốn, tham vọng làm giàu và tác động lại bên ngoài thực tế. Như việc ta học tập trong sách vở nhưng do duyên hay tính cách chỉ có một số phần ts chú tâm rất mạnh trong khi các phần khác ta bỏ qua như ưa môn Kinh Tế và không ưa môn Sinh Học là hai ngành nghề khác nhau dẫn tới kết quả khác nhau. Nhìn chung khi luận đoán tử vi cần thiết thêm cả việc xem chiều hướng ngay từ thuở nhỏ tức ở cung đại hạn tại Mệnh mang tới để luận theo chiều hướng này sẽ khó gặp sai lầm. Nếu theo nghiệp kinh thương cho ra đáp số về các hạn trải qua khác việc đi theo con đường văn cách nghiên cứu.

Lá số tử vi:

la so van cach hay kinh thuong cach 5ec3013a0e10f

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)