Lâm Quan trong Tử Vi

Lâm Quan: Kim

Chủ sự: Khoe khoang, thích làm dáng, lấy điệu, nói năng kiểu cách.

– Gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: chủ sự phát đạt vui vẻ.

– Gặp nhiều sao mờ ám xấu xa: chủ sự phiền nhiễu, ngăn trở mọi công việc.

– Cơ Thể Trong Người: Lâm Quan = Cổ.

– Tính Tình: – Khoe khoang (giống Điếu Khách).

– Thích làm dáng, làm điệu, điệu bộ, nói năng kiểu cách (giống Hoa Cái).

– Có sách cho Lâm Quan có đặc tính cần mẫn, tinh anh, đàng hoàng, chủ sự làm ăn ?

– Lâm Quan nếu gặp nhiều sao sáng sủa, tốt đẹp : chủ sự phát đạt, vui vẻ, hỷ tín.

– Lâm Quan nếu gặp nhiều sao mờ ám xấu xa : chủ sự phiền nhiễu, ngăn trở mọi công việc.

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)