Lập Quẻ Lục hào
Lập Quẻ Dịch
Bói Lục Hào
1 – Quẻ Lục Hào là gì.

Là cách thức gieo 3 đồng xu 6 lần.

Cần có 3 đồng tiền xu. Người đến xin quẻ phải trực tiếp gieo đồng tiền. Cách gieo như sau:
→Đặt 3 đồng tiền vào lòng bàn tay trái, bàn tay phải úp lên.
→Để yên ,tập trung tư tưởng nghĩ về việc đang muốn cầu.

– Cách ghi các hào như sau: (mặt có 4 chữ nho là mặt ngửa, mặt không có chữ nho là mặt xấp)
→2 đồng ngửa 1 đồng sấp ghi là hào dương (+)
→1 đồng ngửa 2 đồng sấp ghi là hào âm (-)
→3 đồng ngửa ghi là hào âm (-) (động)
→3 đồng xấp ghi là hào dương (+) (động)

2 – Cách lập quẻ Lục Hào
 • Vào một trong các đường dẫn sau:
  • https://tuvivietnam.vn/boi-luc-hao/
  • https://tuvivietnam.vn/boi-dich-phong-thuy-thang-long/
  • https://phongthuythanglong.vn/boi-luc-hao
  • https://phongthuythanglong.vn/boi-dich-phong-thuy-thang-long
 • Click vào những hào tương ứng
 • Click vào an quẻ và tải ảnh về máy
3- Xem quẻ dịch miễn phí
 • Các bạn vào group hỗ trợ luận giải https://www.facebook.com/groups/phongthuythanglong/. Là nơi giao lưu luận giải sôi động và quy tụ rất nhiều thầy giỏi trong nước và quốc tế.
 • Đưa hình ảnh lá số của mình lên và hỏi việc cần quan tâm .

 

Xem Thêm:

LẬP LÁ SỐ TỨ TRỤ

LẤY LÁ SỐ TỨ TRỤ

LẬP LÁ SỐ TỬ VI

LẤY LÁ SỐ TỬ VI

LẬP QUẺ DỊCH

LẤY QUẺ DỊCH