LỘC CƯ NÔ BỘC CHỦ VỀ VẤT VẢ

Lộc cư nô bộc, túng hữu quan dã bôn trì.

(Lộc ở cung nô bộc, dù có quan chức cũng lao đao vất vả)

Lời chua giải nói rằng: “giả sử như sao ở cung thân, mệnh là sao bình thường, cung nô bộc gặp cát tinh Quyền Lộc, được coi là tốt đẹp, nhưng có điều lao đao vất vả.”

Đoạn chú giải này thực ra chưa nói rõ ý chính, nếu nói thế thì sao ở cung nô bộc mạnh hơn sao ở cung mệnh, tính về số lượng cũng chỉ là “Ác nô khi chủ” (Đầy tớ dữ lấn hiếp chủ) mà thôi, chứ không thể giải thích là “Túng hữu quan dã bôn trì” (dù có quan chức cũng lao đao vất vả) được.

Hơn nữa, “dù” có quan chức, “cũng” lao đao vất vả có nghĩa là: Dù cung mệnh của đương số tốt đến mức có thể làm quan thì cũng phải lao đao vất vả, chứ không phải nói là trong lá số thấy “Lộc cư nô bộc” thì người đó nhất định làm quan.

Thường thấy có người giải thích rằng “Cả cung nô bộc cũng có Lộc, chủ nhân đương nhiên là mệnh quan, gia nhân của tể tướng là quan nhất phẩm chính là ý nghĩa của câu này”. Đây là cách giải thích dựa vào văn từ, muốn cho xuôi tai. Ý nghĩa của câu phú này hiển nhiên không phải như vậy, mà chỉ nhấn mạnh vào điểm “lao đao vất vả”. Ý nghĩa câu phú thế này: Ngay cả người được làm quan cũng phải lao đao vất vả, vậy thì người không làm quan thì… không nói cũng biết! Vì thế “Lộc cư nô bộc” không hề chủ về đương số làm quan! Ý nghĩa của câu phú này ta phải hiểu rõ.

Nhưng tại sao “Lộc cư nô bộc” chủ về vất vả? Thưa rằng Lộc chỉ Lộc tồn, không chỉ Hóa Lộc, càng không liên quan gì đến các “Hóa” khác. Lời chú giải nói: “Ngộ Quyền Lộc cát diệu” (Gặp cát tinh Quyền Lộc) là hiểu sai ý của câu phú.

Phàm Lộc cư nô bộc thì ắt phải có Dương Đà kẹp hai bên, tức Kình Dương ở cung thiên di, Đà La ở cung quan lộc. Cặp sao Dương Đà này cũng phải đồng thời hộ chiếu cung mệnh (Xem hình 69). Mệnh chủ về vất vả ấy là do Dương Đà chiếu Mệnh, hơn nữa cung thiên di có Kình Dương.

Các trước tác về thuật số của người xưa thường thường không chịu nói thẳng, người đọc phải linh động để hiểu chứ không căn cứ vào câu chữ một cách cứng nhắc.

Hình 69: Lộc cư nô bộc thực sự là Dương Đà cùng chiếu cung mệnh

loc cu no boc chu ve vat va 5ec2d0643f82a

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)