LỘC THỦ CUNG ĐIỀN TRẠCH TỐT HƠN THỦ CUNG TÀI BẠCH

Lộc Tồn thủ ư điền tài, tích ngọc đôi kim.

(Lộc Tồn thủ ở cung điền trạch hay cung tài bạch, vàng ngọc chất đống)

Theo câu phú, thì “điền tài” chỉ hai cung điền trạch và Tài Bạch. Lộc Tồn chủ về phú, nhưng ở đây thật ra có sự phân biệt: Cung điền trạch gặp Lộc Tồn thì chủ về nhà giàu (gia phú), cung tài bạch gặp Lộc Tồn thì chủ về bản thân giàu (thân phú).

Nhưng “hữu thổ thì hữu tài” (có đất đã rồi mới có tiền), điều này thời xưa quả đúng như thế, do đó thân phú không bằng gia phú. Vả lại Lộc Tồn là tiền thu nhập cố định, dù cho trong việc làm ăn buôn bán hằng năm kiếm tiền, thì sự trồi sụt cũng có hạn, không bằng cung điền trạch gặp Lộc Tồn, bình thường đã có tô đức cố định, mà giá đất lại còn có thể tăng. Vì vậy cung điền trạch gặp Lộc Tồn, tốt hơn so với cung tài bạch gặp Lộc Tồn (Xem hình 85)

Hình 85: Lộc Tồn ở cung tài bạch có thu nhập ổn định, cung điền trạch mừng nhất là Thái Âm Hóa Lộc.

loc thu cung dien trach tot hon thu cung tai bach 5ec2d13e7479e

Thời kỳ gần đây, giá đất tăng lên nhanh chóng, chỉ cần gặp một cơ duyên thì có thể làm cho vốn liếng tăng lên gấp mấy lần, vì thế cung điền trạch có Lộc Tồn không thể sánh kịp.

Cung tài bạch gặp Hóa Lộc là hay nhất, vì như thế, nguồn thu nhập sẽ linh hoạt hơn. Nhưng cung điền trạch gặp Hóa Lộc xung với Lộc Tồn, thì trường hợp này lại không bằng cung tài bạch lộc gặp Lộc.

Khi Lộc Tồn xuất hiện một mình thì lực lượng nhỏ yếu, phải có Hóa Lộc xung dậy, thì sau đó lực lượng mới phát huy. Nếu nguyên cục không gặp Lộc xung Hóa Lộc thì phải đợi đến hạn, gặp lúc Lộc trùng Lộc (Lộc Tồn nguyên cục gặp Lộc Tồn niên vận), mới có tác động tốt đẹp. vì thế “Lộc Tồn thủ ư điền tài” tuy cơ bản là không tầm thường, nhưng thường thường vẫn phải chờ đến vận hạn cát thì mới được ứng nghiệm.

Theo kinh nghiệm suy đoán, Hóa Lộc coi Thái Âm ở điền trạch là tốt nhất (xem hình 86), nếu Thái Âm Hóa Lộc lại gặp Lộc Tồn thì có thể mua được chỗ đất đột nhiên tăng giá trị, trường hợp này ở hải ngoại thường thường là chính phủ thay đổi kế hoạch đất đai mà tạo ra.

Hình 86: Cung điền trạch có Thái Âm Hóa Lộc gặp thêm Lộc Tồn là tốt

loc thu cung dien trach tot hon thu cung tai bach 5ec2d13eee3c9

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)