Luận về sao Hoa Cái

luan ve sao hoa cai 5ec2fa357f8ac

Luận về sao Hoa Cái

Sao Hoa Cái là một sao chủ về cái đẹp. Với Đào Hoa chỉ cư ở Tí Ngọ Mão Dậu thì sao Hoa Cái chỉ cư tại Thìn Tuất Sửu Mùi. Hoa Cái đồng pha với bộ Tuế Hư và gia tăng sức tốt đẹp cho bộ Tứ Linh gồm Cái Hổ Phượng Long. Bộ Tứ Linh giá trị như bộ Khôi Việt ở mặt quý. Sao Hoa Cái là ngôi sao chủ sự tài năng, Mệnh có thường chủ giỏi về một mặt nào đó thu hút được người khác. Cách hay nhắc đến khi có Hoa Cái.

” HOA CÁI THIÊN DI XUẤT NGOẠI CẬN QUÝ”.

Hoa Cái có đặc tính quý, nếu tại cung Thiên Di tức ra ngoài được gần quý nhân, sang trọng giúp đỡ. Tuy nhiên cách này cũng biểu hiện rằng Mệnh kém hơn Di, bên ngoài tốt hơn bản thân ta. Người quý nhân là chủ nhà, ta chỉ là kẻ giúp việc được giúp đỡ. Cũng như việc Mệnh có Tử Vi cư Ngọ mà bên ngoài là Tham Lang cư Tí, ta là người bảo vệ, bảo vệ người quý kia. Vì vậy, sao Hoa Cái ở tại Mệnh hoặc tam hợp tốt hơn tại cung xung chiếu trong trường hợp bình thường. Hoa Cái thuộc nhóm sao tăng tính quan trọng.

” HOA CÁI TẤU THƯ THANH CAO TÙNG CHÚNG”.

Đây là cách văn thư nghệ thuật. Tấu Thư là sao chủ về văn thư, khi đi với Hoa Cái mang tính đẹp và thanh tao hơn. Hoa Cái không phải là ngôi sao chủ đoan chính như Thiên Hình như một số nơi có đề cập, chỉ là ngôi sao chủ sự sang quý, nếu đi với dâm tinh phát dâm như cách Hoa Cái Mộc Dục. Nhìn chung, sao này thường không đơn thủ và tính chất chủ yếu tăng giá trị nên ít được quan tâm khi luận Tử Vi, cũng chỉ thường dùng để luận các cách dâm tính. Thực ra Hoa Cái có một đặc tính nữa là chỉ phần xác. Đóng tứ mộ một phần vì đây là ý nghĩa của bộ hài cốt. Trong những trường hợp mộ quý như của vua chúa thường gọi là Hoa Cái. Cung Phúc Đức có sao Hoa Cái thường nhấn mạnh ý nghĩa của việc mồ mả. Hoa Cái cũng là cái lọng để che, Hoa ở đây có ý nghĩa là sự trang trí. Hoa Cái thường ưa trưng bày ra bên ngoài sự đẹp đẽ, che cái xấu lại bên trong.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)