Lưu cung đại vận

Lưu cung đại vận có thể nói là một đặc thù của bắc phái (gọi chung cho tất cả các phái sử dụng tứ hóa). Nay tôi chứng minh những gì đã nói ở topic trước rằng phép lưu cung này có vấn đề, và vì sao cung cố định có ý nghĩa hơn trong tất cả các tầng tính vận.

Lá số Lý Tiểu Long và Trần Thủy Biển đều có bố cục chính tinh là Tử Phá ở sửu, đều có giờ sinh là thìn, đều sinh năm Canh, cho nên bố cục tứ hóa của hai lá số này là giống hệt nhau trên tất cả các vận trình.

Ở đại vận địa võng Lộc Kị tương xung, Lý Tiểu Long gãy cánh lưng trời còn Trần Thủy Biển khi đó cánh còn rất khỏe. Nếu gạt bỏ tất cả cung cố định đi, mà lưu cung như ông Liễu Vô Cư Sĩ nói thì khi đến đại vận Bính Tuất, cả hai người này phải có số phận giống hệt nhau. Bởi vì khi đó, tuất đều là cung mệnh, và có lưu cung cho lưu niên thái tuế hay cho tiểu vận gì gì thì cả hai đều giống nhau.

Đại vận Bính Liêm hóa Kị, Lý Tiểu Long chết ở lưu niên năm Quý có Tham hóa Kị, hình thành tổ hợp lưỡng Kị đồng cung. Đại vận Bính của Trần Thủy Biển thì cũng chắc chắc có một năm Quý, vì đại vận trải 10 năm kiểu gì cũng đủ 10 thiên can. Năm đó là năm 1993 quý dậu, Trần 44 tuổi.

Nhưng Trần không sao, Trần không sao mặc dù khi xét lưu cung đại vận có bố cục giống hệt Lý Tiểu Long.

Bởi vì.

Bởi vì.

Bởi vì.

Trục Liêm Tham với Trần mà nói, không phải cường cung. Lưu niên quý dậu đối với Trần mà nói, thì không phải cường cung, mà đó là cung điền cố định nếu tính theo thái tuế. Còn nếu tính theo tiểu vận, thì tiểu vận năm dậu là cung nô bộc cố định. Cả hai đều không phải mệnh thân cố định của Trần. Trong khi với Lý Tiểu Long, tiểu vận năm sửu đóng chính cung mệnh của anh ta.

Cho nên, khẳng định không thể bỏ qua hoàn toàn cung cố định mà lưu cung.

Sau này, vào bại vận của Trần. Ta biết là cách cục Kị xung Kị Đinh-Mậu đánh thẳng vào trung tâm lá số là cung mệnh. Lưu niên năm Tí rơi vào cung thân của Trần. Kị xung Kị là việc của thiên can, đánh vào đâu là việc của địa chi. Xét đầy đủ hai mặt can và chi thì mới biết việc đánh vào đâu, biết đánh vào đâu thì mới luận được sự kiện.

Posted Image

Posted Image

—————————-

Vũ trụ này có giới hạn nên đừng có quá lo. Tìm không thấy, tìm tiếp. Tìm mãi đến 11 cung mà vẫn không thấy, có nghĩa là sẽ thấy ở cung cuối cùng. Đã đi, đi đủ một vòng sẽ tránh được cảnh thầy bói xem voi.

Càng ngày càng không thấy, có nghĩa là càng ngày càng sắp thấy.

(Chép lại từ diễn đàn Tử Vi Lý Số)