Mộ ở Vòng Tràng Sinh

Mộ: Thổ. 

Ngu si, đần độn, u mê. Chủ: sự nhầm lẫn, sự chôn cất.

Cung Phúc Đức an tại Tứ Mộ có Mộ tọa thủ: rất rực rỡ tốt đẹp. Trong đó có âm phần đã kết phát, ba bốn đời giàu sang vinh hiển.

– Tam Thai, Bát Tọa, Mộ : đây là cách gọi là Mộ trung Thai Tọa, chủ sự quý hiển làm nên, nhất là khi cả 3 sao được tọa thủ ở 4 cung Tứ Mộ là Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Cách này ở cung Mệnh hay cung Quan là thích hợp.

– Ý nghĩa của Mộ : – Đần độn, chậm, tối, u mê.

– Dâm dục. – Chủ sự bại hoại, tiêu tán, khô cạn, ngăn trở công việc.

– Chủ sự nghiệp quả. Chiết giảm phúc thọ.

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)