Nguyên tắc để giải đoán một lá số Tử Vi

Muốn giải đoán một lá số, cần phải:

1. Cần xét các yếu tố về năm, tháng, ngày, giờ sinh, để biết tính chất chánh yếu của cuộc đời.

2. Vị trí Mệnh và Thân tại cung Âm hay Dương, tại một cung của Tứ Sinh, Tứ Chính hay Tứ Mộ và so sánh với cung nhị hợp để biết một tính chất khác của đương số.

3. Vị trí Mệnh và Thân trong 3 vòng Thái Tuế, Lộc Tồn, Trường Sinh để biết về tư cách, hạnh phúc và nếp sống của đương số.

4. Đại cương Đại Vận, để biết đại cương trọn cuộc đời, những thời kỳ lên xuống.
Đến đây, là đủ nắm trọn được cuộc đời trong những nét chính và rất đúng, nhưng trước đó cũng phải xét xem giờ sinh có đúng không? Vì thường thường người ta hay lầm lẫn về giờ sinh. Vì thế, đúng lúc và với những giải đoán đầu tiên, phải lấy các giải đoán ấy để kiểm điểm giờ sinh.

5. Sau đó, giải đoán về các thể kết hợp của sao. Phải biết hành của sao, vị trí tốt xấu của sao, ảnh hưởng của sao đối với mạng đương số. Và lần lượt xét đến các chi tiết về Mệnh, Thân của đương số bằng cách nhìn các sao ở Mệnh, Thân, Phúc Đức. Sự cần yếu là làm sao nhìn ra các sao đó, cho nên chúng tôi xin ghi thành những phần trọng yếu để quý bạn có thể nhận thấy ngay, kể từ những nhận xét đầu đã có là phải thấy trước những thế sao để tìm ra. Cũng có những hướng dẫn để tìm.
Các chương trong phần này là:
a. Các bộ chính tinh. Các thể kết hợp
– Công danh, sự nghiệp, thế đứng ở đời
– Bản chất đoàng hoàng hay gian sảo
– Tính tình
b. Mệnh Vô Chính Diệu
c. Các Trung Tinh mạnh
– Tứ Linh
– Hồng Đào, Thiên Không
– Thiên Mã
– Không, Việt
– Tam Hóa
– Xương Khúc; Phụ, Cáo
– Đẩu Quân
d. Các Hung Tinh mạnh
– Không Kiếp
– Kình Đà
– Linh Hỏa
– Thiên Không, Kiếp Sát, Lưu Hà
– Phá Toái, Hình Riêu
– Cô Quả, Khốc Hư, Tang Điếu
– Hóa Kỵ
– Thiên Thương, Thiên Sứ
– Thiên La, Địa Võng
e. Các sao Phúc Lộc
– Tứ Đức
– Lộc Tồn, Hóa Lộc
– Lưu Liên Văn Tinh
– Thiên Trù
f. Các sao cản phá, che đỡ
– Tuần, Triệt
– Quan Phúc, Khôi Việt
– Hóa Khoa
– Tài Thọ
– Giải Thần, Thiên Giải, Địa Giải

Sau khi nắm hết phần này, quý bạn có thể thấy rõ mọi điều trên lá số, đồng thời làm quen với cách lập luận Âm Dương và Sinh Khắc chế hóa giữa các hành để thêm các chi tiết cho việc giải đoán.

Các phần kế sẽ nói về các cung trên lá số và vận hạn (Đại Vận, Tiểu Vận, Nguyệt Vận).

Trên đây là trích dẫn nguyên tắc để giải đoán một lá số tử vi từ cuốn sách Tử Vi Giảng Minh của tác giả Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc. Quý bạn có thể download cuốn sách về để nghiên cứu chuyên sâu hơn.

Các bước giải đoán này chúng tôi đã tích hợp vào để tăng độ chính xác cho việc giải đoán. Mời mọi người truy cập và sử dụng.