Nhất khí sinh tử quyết

Bản dịch:

Nhất khí sinh tử quyết

1. cung mệnh có hóa lộc lại cung nô bộc đích thiên can sứ mệnh cung chủ tinh hóa kị, cấu thành lộc kị đồng cung, đại hạn đi vào lộc kị tới đối cung tức hung (lộc kị đồng cung hình)

2. hóa lộc cùng hóa kị đang đối với cung hỗ xung, đại hạn đi vào này tuyến, chủ gặp nạn. (lộc kị đối cung hình)

3. đại hạn cung nô bộc hóa kị nhập hóa lộc cung vị. Hoặc. Lộc tồn được cung vị (lộc kị đồng cung) đầy đủ cung lại tự hóa lúc, người này tất vong

4. đại hạn cung nô bộc hóa kị nhập bản mệnh cung nô bộc, lại bản mệnh cung nô bộc có tự hóa kị lúc, là hung tượng, cũng chủ qua đời.

Tứ hóa phi tinh sự ảo diệu người bình thường học tập tử vi đẩu số, đại khái chỉ là nhìn xem cung mệnh, cung tài bạch tọa nào ngôi sao? Hóa lộc, hóa kị lại đến cái nào một cung, cái nào một bàn đi? Như thế các loại, xem như hưu nhàn, hoặc là tiêu khiển ngu nhạc thì có.

Nhưng là nếu muốn bàn về đẩu số sự ảo diệu, liền không thể không nói cùng tứ hóa phi tinh. Nói đến tứ hóa phi tinh, có lẽ các môn các phái đều có thể có bên ngoài kiên trì pháp tắc; vấn đề là ở chỗ: Muốn thế nào chính xác vận dụng cùng suy tính, mới là đẩu số bản nghi ngờ?

Tứ hóa phi tinh

Nhiều năm trước, tứ hóa phi tinh pháp tắc, xem như giữ kín không nói ra; có thể thấy có một chút đoạn thiên tàn giản, đã thuộc không dễ! Bất quá bây giờ tiện tay có thể gặp, như chư trên in tờ nết, sách tứ trung, nhiều vô số kể!

Vấn đề không ở chỗ không thể được gặp, mà là có thể hay không chính xác hiểu trong đó diệu vị? !

Thí dụ như, phu thê hóa kị xung mệnh, tật ách, đây là ly hôn cách; hoặc là vợ chồng hóa lộc, phi hóa kỵ nhập tử điền, chủ đào hoa, các loại. Tứ hóa chỉ đơn giản như vậy, nhớ kỹ mấy cái nguyên tắc liền có thể luận mệnh mạ?

Dĩ nhiên không phải! Tựu lấy trước thuật pháp tắc đến luận: Phu thê hóa kị xung mệnh, tật ách, cũng có không ly dị! Lấy nguyên lý tới nói, phu thê hóa kị xung mệnh, tật ách, mệnh cho ta, tật ách cho ta chi thể, xung thì không lành, tất có ly tán.

Có là thế nào hóa lộc nhập ngã cung, thì là tình duyên còn tại, không thấy được hôn nhân có biến; tổng còn phải giương mày trợn mắt toàn cục, hoặc là nhìn quyền, khoa, hoặc là nhìn mỗi bên bàn điệt cũng như thế nào? Mới có thể phán đoán suy luận.

Lại hoặc là hóa lộc cùng hóa kị vào cung, đầy đủ cung có bên ngoài tự hóa, tự hóa thì biến; từ khí biến mà bạng châu chất biến, cho nên nguyên lai chi pháp tắc, nhất định phải làm tiếp cái khác mở rộng cùng suy luận mới được.

Pháp tắc cùng biến hóa

Lại như phu thê phi hóa nhập tử, điền, hoặc thuộc đào hoa; nhưng là nếu như không có cái khác đào hoa điều kiện, như bản mệnh “Đào hoa cách”, hoặc là hành hạn cấu kết, cũng có thể chỉ là vợ chồng giữa ở chung, tình dục, hoặc là sinh dục sự tình mà thôi.

Rất nhiều người luận tứ hóa, thường thường chỉ là luận đến cùng một bàn, thí dụ như bản mệnh, đại hạn mỗi bên cung tới phi hóa mà thôi. Nếu như cùng một bàn, gần cùng với cách, kỳ thể, là loại trạng thái tĩnh hiện tượng tới trần thuật, khó mà luận đến thực tế cát hung.

Bổn nhân ở chuyết văn 〈 đấu sổ chi tung dữ hoành 〉 trung đã từng đề cập: “Tung, là bản mệnh cùng hành hạn mỗi bên bàn, hiện ra thẳng đứng phân bố; hoành, thì là mỗi bên bàn bản thân giữa song song di động “. Đấu sổ chi tung dữ hoành đều có kỳ thể dụng, không thể bỏ rơi!

Tứ hóa phi tinh được dọc vận dụng, phải chạm đến mỗi bên bàn cùng mỗi bên cung tới điệt cũng vấn đề, cũng tức là có chút phi tinh phái thường giảng đến “Quá độ “. Lại trước kia lệ tới nói, nếu như phu thê hóa kị xung mệnh, xung tật ách, thiên di, phụ mẫu hơi lớn hạn cung mệnh, điền trạch các loại, vấn đề phải giảm ít rất nhiều.

Nhưng là đại hạn chi lực không bằng bản mệnh (bộ phận này), bản mệnh bàn vẫn có quá xúc động, cho nên quan hệ hôn nhân tất có tỳ vết. Mà nếu bàn về cùng phải chăng ly hôn? Vẫn là đuổi nữa hóa lộc ở đâu? Bên ngoài mỗi bên bàn, mỗi bên cung tới điệt cũng vì cần gì phải?

Chỉnh thể khái niệm

Tứ hóa phi tinh trung, muốn suy luận hoàn chỉnh lộc, quyền, khoa, kị biến hóa, mới có thể dòm bên ngoài toàn cảnh; bởi vì lộc, quyền, khoa, kị là can cung, thiên can khí độ biến, không độc lập tồn tại tới bộ phận.

Phi tinh được độ khó, ở đây xem như tương đối không dễ dàng! Thí dụ như phu thê hóa kị nhập thiên xung mệnh, nếu như phu thê tự hóa lộc, càng hung! Quyền, khoa ghê gớm suy luận quá trình của nó, hoặc là chuyển đổi chi lực đạo; cũng có thể tại trọng điểm cung vị lại chuyển tứ hóa, lấy đẩy tra bên ngoài nhỏ bé, từ đầu đến cuối biến hóa.

Cái này ở thực tế vận dụng quá trình trung, ngoại trừ lý giải tứ hóa phi tinh, tính chất sao chi ý nghĩa bên ngoài, biết rõ mỗi bên cung chi ý nghĩa cùng nội hàm, cùng cung vị giữa lẫn nhau đối đãi quan hệ tới (hoạt bàn), là rất trọng yếu!

Tứ hóa phi tinh khó khăn, vừa mới bắt đầu thì không cách nào nắm giữ phi tinh được pháp tắc, về sau thì là mê thất trong nhiều trọng pháp tắc phía dưới, không cách nào tự kềm chế! Mà lại biết rồi càng nhiều được pháp tắc, liền bình phục mê loạn!

Phi tinh chi yếu

Nhìn như phức tạp mà lung tung kia phi tinh nguyên tắc, kỳ thật đều là một đầu một sợi, tổ chức, xuyên thẳng qua mà thành. Vấn đề ở chỗ, nếu như không thể hiểu được bên ngoài cơ bản khái niệm, liền không cách nào thông suốt thật sâu rộng.

Trên cơ bản, muốn trước giữ cung vị cùng tinh diệu được bản chất trước hiểu rõ. Những này là phi tinh căn cơ, rất nhiều người coi là, tam hợp phái cùng tứ hóa phái là nước lửa không dung; hiểu lầm đấy căn nguyên, chính là ở chỗ không thể khắc sâu lý giải bọn họ bản chất! !

Lại có thật nhiều người cho rằng, tứ hóa là tinh diệu chỗ hóa, nói như vậy là chỉ đụng phải da lông mà thôi! Kỳ thật tứ hóa là thiên can chi biến, cái gọi là: “Thiên chi khí khiến, đeo lấy thiên can”, mà thiên can chi biến, cũng không cách mặt đất chi.

Đơn giản tới nói, tứ hóa là cung vị cùng tinh diệu hỗ động sinh ra, cho nên lý giải tứ hóa, không thể thoát ly cung, ngôi sao. Một dạng sao hóa lộc, hóa từ ở bất đồng tinh diệu, đến từ hoặc là phi nhập khác biệt cung vị, đều có bên ngoài xảo diệu khác biệt tồn tại!

Thí dụ như hỏi: Sao hóa kỵ tại cung quan lộc, là có ý gì? Chúng ta ước chừng ghê gớm biết, này mệnh quan bổng lộc và chức quyền trên có quấy nhiễu lực lượng; nhưng là nhất định phải truy cầu điều kiện khác, mới có thể tri kỳ kỹ càng.

Sao hóa kỵ tại quan lộc, nếu như không được tự hóa, nguy hại trình độ nhỏ bé, ngược lại đồ có công việc nhiệt thành. Nếu như cái khác mệnh bàn cách cục tốt, ghê gớm dựa vào lực lượng của chính mình, nỗ lực phấn đấu. Bởi vì kị tại quan lộc, quý nhân lực lượng nhận kiềm chế nguyên nhân.

Điều sợi rõ ràng

Nhưng là thế nào cung quan lộc tự hóa, sao hóa kỵ lực lượng biến động mà không cách nào yên ổn, vấn đề liền sẽ khá lớn. Hoặc là quan lộc hóa kị xung mệnh, nhập phụ tật tuyến các loại; hoặc là hóa lộc nhập tha cung, lộc, kị giao chiến các loại, dễ thành bại cục!

Còn nữa, sao hóa kỵ năm sinh cũng có chân tướng! Thí dụ như cung quan lộc tọa thiên đồng sao hóa kỵ, truy tra canh can đến từ tài bạch, đây là thích đầu tư, chuyển đầu chi phí cách cục. Lại tra hóa lộc đến phương nào? Liền có thể biết có thể hay không kiếm tiền?

Quan lộc tọa sinh ra kị, chuyển kị xung mệnh, cái kia chính là hai tầng đả kích! Nếu như chuyển kị đến ngã cung, hơn phân nửa chủ cất giữ, không lấy hung luận. Vấn đề ở chỗ hành hạn phải chuyển động, ngã cung biến tha cung; hoặc là đại hạn quan lộc có cái khác biến hóa, vậy liền có khác luận pháp!

Nếu là can năm sinh ngồi ở quan lộc bên trên, thì hình thành sinh ra kị tự hóa kị; có chút phi tinh phái học giả chủ trương, kị lực đồng loại để tiêu, tổn thương giảm nhỏ. Kỳ thật sinh ra kị tự hóa kị, kị lực không giảm mà tăng nhiều, không thể khinh thường!

Hóa lộc, quyền, khoa chỗ tới cung, kỳ đồng loại tự hóa, nhìn thấy là để tiêu. Nhưng là sinh ra kị tự hóa kị, này song kị lực lưu động như hai cung ở giữa, biến có lẽ không có cách nào nắm giữ, tiến tới sinh ra khác biệt trạng thái nguy hại!

Về phần là dạng gì tổn thương, ghê gớm lại chuyển lộc, kị, hoặc là đẩy tra tương quan cung vị được tri. Dĩ nhiên, mệnh bàn được cát hung ở chỗ động, cho nên hành hạn tới dẫn động, là vì trọng điểm.

Lại bàn về

Hoặc là nào đó cung tự hóa kị, biểu thị đầy đủ cung đã tổn thương; dù cho hóa lộc đến cái khác cung vị, này phát nguyên xử nữ đã có kị tổn thương, lộc khí đã tổn hại! Có đẩu số nhà xưng là “Đầu nguồn không sạch”, này luận rất là!

Mà bản cung tự hóa lộc, hóa kị xung ngã cung; đầy đủ cung nếu là người sự tình cung vị, chủ vô duyên, ghê gớm đơn giản hiểu thành lộc khí vô dụng nguyên nhân. Nhược là phi nhân sự tình cung vị, là vì tổn hao nhiều bên ngoài cung khí độ.

Đơn giản lại bàn về một thì, gặp lộc tinh, không cần quá thích, muốn trước truy tra kị ở phương nào? Sao hóa kỵ hóa nhập, đừng quá bi thương, muốn nhìn lộc ở nơi nào? Lộc có chuyển, kị cũng có thể chuyển; các loại sao hóa muốn xem xét tra rõ ràng, ngàn vạn lần không nên dán hồ đồ tô địa, tùy theo mà loạn chuyển!

Bản gốc:

一气生死诀

1命宫有化禄且仆役宫的天干使命宫主星化忌,构成禄忌同宫,大限行入禄忌之对宫即凶(禄忌同宫型)2化禄与化忌在对宫互冲,大限行入此线,主有难。(禄忌对宫型)3大限仆役宫化忌入化禄的宫位.或.禄存的宫位(禄忌同宫)该宫又自化时,此人必亡4大限仆役宫化忌入本命仆役宫,且本命仆役宫有自化忌时,为凶象,亦主亡故。

四化飞星之奥妙一般人学习紫微斗数,大概只是看看命宫、财帛宫坐哪些星?化禄、化忌又到哪一宫、哪一盘去了?如此等等,当做休闲,或是消遣娱乐则可。

但是若要论斗数之奥妙,就不能不谈及四化飞星。说到四化飞星,也许各门各派都可以有其坚持的法则;问题是在于:要如何正确运用与推算,才是斗数本怀?

四化飞星

多年以前,四化飞星法则,算是秘而不宣;能见得些许断篇残简,已属不易!不过现在随手可见,于诸网络上、书肆中,多如牛毛!

问题不在于不能得见,而是能否正确了解个中妙味?!

譬如,夫妻化忌冲命、疾厄,此为离婚格;或是夫妻化禄、忌入子田,主桃花,等等。四化就这么简单,记住几个原则就可以论命吗?

当然不是!就以前述法则来论:夫妻化忌冲命、疾厄,也有不离婚的!以原理来说,夫妻化忌冲命、疾厄,命为我,疾厄为我之体,冲则不吉,必有离散。

可是如果化禄入我宫,则是情缘仍在,不见得婚姻有变;总还得盱衡全局,或是看权、科,或是看各盘迭并如何?才可论断。

又或者化禄与化忌入宫,该宫有其自化,自化则变;从气变而致质变,所以原来之法则,必须再做其它伸展与推论才行。

法则与变化

又如夫妻飞化入子、田,或属桃花;但是如果没有其它桃花条件,如本命”桃花格”,或是行限勾连,也有可能只是夫妻间的同居、情欲、或是生育之事而已。

许多人论四化,常常只是论及同一盘,譬如本命、大限各宫之飞化而已。如果同一盘,仅及其格、其体,是种静态现象之陈述,难以论及实际之吉凶。

本人在拙文〈斗数之纵与横〉中曾经提及:”纵,是本命与行限各盘,呈现垂直的分布;横,则是各盘本身之间的平行移动”。斗数之纵与横各有其体用,不能偏废!

四化飞星的纵向运用,会触及各盘及各宫之迭并问题,也即是有些飞星派常讲到的”过渡”。再以前例来说,如果夫妻化忌冲命、冲疾厄,迁移、父母为大限命宫、田宅等,问题会减少很多。

但是大限之力不如本命(这部分),本命盘仍有冲动,所以婚姻关系必有瑕疵。而要论及是否离婚?也还再追化禄到哪里?其各盘、各宫之迭并为何?

整体概念

四化飞星中,要完整推论禄、权、科、忌之变化,才能窥其全貌;因为禄、权、科、忌是宫干、天干之气变,不是独立存在之部分。

飞星的难度,在此算是比较不容易的!譬如夫妻化忌入迁冲命,如果夫妻自化禄,更凶!权、科可以推论其过程,或是转换之力道;也可以在重点宫位再转四化,以推查其细微、始终之变化。

这在实际运用之过程中,除了理解四化飞星、星性之意义以外,深知各宫之意义与内涵,以及宫位之间的互相对待关系(活盘),是很重要的!

四化飞星之困难,刚开始是无法掌握飞星的法则,之后则是迷失在多重法则之下,无法自拔!而且知道了愈多的法则,就愈迷乱!

飞星之要

看似复杂而纷乱的飞星原则,其实都是一条一缕,组织、穿梭而成。问题在于,如果不能理解其基本概念,就无法通达其深广。

基本上,要先把宫位与星曜的本质先弄明白。这些是飞星的根基,很多人以为,三合派与四化派是水火不容的;误会的根源,就在于不能深刻理解他们的本质!!

又有许多人认为,四化是星曜之所化,这样说是只碰到了皮毛而已!其实四化是天干之变,所谓:”天之气令,系以天干”,而天干之变,亦不离地支。

简单来说,四化是宫位与星曜互动产生,所以理解四化,不能脱离宫、星。一样的化禄星,化自于不同的星曜,来自或是飞入不同宫位,各有其巧妙差异存在!

譬如问:忌星在官禄宫,是什么意思?我们大约可以知道,此命官禄位上有干扰的力量;但是必须追求其它条件,才能知其详细。

忌星在官禄,如果不自化,危害程度较小,反而具有工作热诚。如果其它命盘格局好,可以靠自己的力量,力争上游。因为忌在官禄,贵人力量受到牵制之故。

条缕清晰

但是如果官禄宫自化,忌星力量变动而无法安定,问题就会较大。或是官禄化忌冲命、入父疾线等;或是化禄入他宫,禄、忌交战等,易成败局!

再者,生年忌星也有来龙去脉!譬如官禄宫坐天同忌星,追查庚干来自于财帛,此为喜欢投资、转投资之格局。再查化禄至何方?就可以知道会不会赚钱?

官禄坐生忌,转忌冲命,那就是双重打击了!如果转忌到我宫,多半主收藏,不以凶论。问题在于行限会转动,我宫变他宫;或是大限官禄有其它变化,那就另有论法了!

若是生年干坐在官禄上,则形成生忌自化忌;有些飞星派学者主张,忌力同类抵销,伤害减小。其实生忌自化忌,忌力不减而大增,不可小觑!

化禄、权、科所在之宫,其同类自化,可视为抵销。但是生忌自化忌,此双忌力流荡于两宫之间,变得无法掌握,进而产生不同状态的危害!

至于是什么样子的伤害,可以再转禄、忌,或是推查相关宫位而得知。当然,命盘的吉凶在于动,所以行限之引动,是为重点。

再论

或是某宫自化忌,表示该宫已经损伤;即使化禄到其它宫位,此发源处已有忌伤,禄气已损!有斗数家称之为”源头不净”,此论甚是!

而本宫自化禄,化忌冲我宫;该宫若是人事宫位,主无缘,可以简单理解为禄气无用之故。若是非人事宫位,是为大损其宫之气。

简单再论一则,见禄星,不用太乐,要先追查忌在何方?忌星化入,莫太悲,要看禄在何处?禄可转,忌亦可转;各类化星要审查明白,千万不要糊胡涂涂地,随之而乱转!

(Nguồn: www.chinazwds.org)