NHẬT NGUYỆT GIÁP TÀI CHỈ CUNG MỆNH

Nhật Nguyệt giáp tài, bất quyền tắc phú

(Thái Dương, Thái Âm ở hai bên “tài”, nếu không nắm quyền thì cũng giàu)

Toàn Thư không chú giải câu này, cò Toàn Tập thì chú giải như sau: “Giả sử như Nhật Nguyệt ở hai bên cung tài bạch, cung mệnh lại được cát tinh phù trợ, thì phú quý song toàn. Nếu gặp Dương Đà Hình Kỵ xung phá thì nên làm sư tăng đạo sĩ, chứ người tục thì không tốt”. Phần chú giải này hoàn toàn sai lầm , vì “Nhật Nguyệt giáp tài” tuyệt đối không phải là “ Nhật Nguyệt ở hai bên cung tài bạch”.

Nhật Nguyệt nằm hai bên một cung nào đó để hình thành thế “giáp” (giáp có nghĩa là kẹp) chỉ có hai trường hợp mà thôi:

Một là Thái Dương tại Tý Ngọ, “Thiên Cơ Thái Âm” tại Dần Thân. Sao nằm giữa bị kẹp là Thiên Phủ. Nếu cung tài bạch có Thiên Phủ thì cung mệnh đương nhiên có Thiên Tướng độc tọa.

Hai là “Thái Dương Cự Môn” tại Dần Thân, “Thái Âm Thiên Đồng” tại Tý Ngọ, sao nằm giữa bị kẹp là “Vũ Khúc Tham Lang”. Nếu cung tài bạch có Vũ Tham, thì cung mệnh đương nhiên có “Tử Vi Thất Sát”.

Tinh bàn của Đẩu Số (tức lá số) chỉ có 6 loại kết cấu cơ bản, trong đó có hai loại có thể cấu thành cách cục “Nhật Nguyệt giáp tài”, chiếm một phần ba. Ngoài ra còn một loại tình huống có thể nhờ vào “tá tinh an cung” (mượn sao an cung) mà thaafnh Nhật Nguyệt tương giáp, nếu như tinh hệ “Tử Vi tại Tỵ Hợi” và “Tử Vi tại TÝ Ngọ”. Các bạn xem hình minh họa sec hiểu ngay. Nếu cũng tính luôn tình huống ấy, thì cũng có khá nhiều kết cấu có thể thành “Nhật Nguyệt giáp tài”. Do đó có thể thấy rằng, nhiều cách cục được đưa ra thế này là quá lạm, vì toàn bộ tính ra coi như chiếm một phần mười tám số cơ hội có thể đưa đến “Nhật Nguyệt giáp tài” (Xem hình 37). Hiển nhiên không có khả năng một phần mười tám số người trên thế giới đều có khả năng tiềm tàng là “bất quyền tắc phú”, (nếu không nắm quyền thì cũng giàu có).

Thái Dương ở cung Ngọ và “Cơ Nguyệt” ở cung Thân “giáp” Thiên Phủ, mà “Cơ Nguyệt” phải có kèm them một sao là Hóa Lộc, như thế mới gọi là “Nhật Nguyệt giáp tài” (Xem hình 38). Hơn nữa tài là chỉ Thiên Phủ ở tại cung mệnh, do Thiên Phủ là tài khố (kho tiền), chứ không phải chỉ cung tài bạch. Ở cách “Nhật Nguyệt giáp tài”, Thiên Phủ không có Lộc, cũng chủ về giàu có.

Hình 37: có 1 phần 18 số cơ hội để thành Nhật Nguyệt giáp tài (gồm 4 ví dụ)

nhat nguyet giap tai chi cung menh 5ec2d55d957e5nhat nguyet giap tai chi cung menh 5ec2d55e2ed52nhat nguyet giap tai chi cung menh 5ec2d55e7716fnhat nguyet giap tai chi cung menh 5ec2d55eb03d4

Hình 38: Nhật Nguyệt giáp tài khi Thiên Phủ ở cung mệnh (Gồm 2 ví dụ)

nhat nguyet giap tai chi cung menh 5ec2d55ee4f9enhat nguyet giap tai chi cung menh 5ec2d55f2e5a2

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)