Những bệnh ngoài da

– Vũ Cơ: bệnh ngoài da hoặc tê thấp.

– Tướng ở Mão, Dậu: da mặt vàng. Có bệnh thuộc khí huyết hoặc ngoài da.

– Cơ Nguyệt: hay có mụn nhọt.

– Không, Kiếp, Cơ: mụn nhọt, lở chốc có máu mủ.

– Phá: Máu nóng lúc nhỏ tuổi sinh nhọt.

– Liêm, Phá: chân tay có tỳ vết.

– Kình, Cái, Không, Kiếp: phát ban, lên đậu.

– Hoả, Linh, Mộc: bỏng nước, bỏng lửa.

– Liêm hãm, Hình Ky: máu nóng sinh nhọt.

– Cự Môn hãm: môi thâm.

– Tham Xương: lang ben, da loang lổ.