Những bệnh về tai, mũi, họng

Về mặt cơ thể, Long Trì chỉ mũi, Phượng Các chỉ tai, Phá Toái chỉ cuống họng. Những bộ sao liên hệ gồm có:

– Phượng, Kình, Đà

Bệnh ở tai, cứng tai, lãng tai, sớm lãng tai, điếc.

– Trì, Khốc, Hư

Bệnh lở mũi, như thối cuống mũi, có Thiên Hình là có nổ, có Hỏa Tinh, Linh Tinh là có đốt.

– Lâm Quan, Địa Kiếp

Bệnh yết hầu thịt dư ở cổ họng.

– Phá toái, Hình hay Hư, Khốc

Đau cuống họng (như bị amydale), tiếng khàn rè.

– Riêu

Đau răng, hay hư trăng sớm rụng răng.

Sát Tinh, hình tinh, hao bại tinh ám tinh vẫn có thể đi chung với các sao trên.