Quan hệ nhân quả của cung chức

Trong mệnh bàn Đẩu Số, các cung được phân chia theo mối quan hệ giữa chúng với nhau như sau: “bản cung”, “đối cung”, “cung kế cận”, và “cung tam hợp”.

Trong đó, “bản cung” và “đối cung” là mối quan hệ giữa “nhân” và “quả”; “bản cung” và “cung kế cận” là môi quan hệ “phụ trợ”; còn “bản cung” và “cung tam hợp” là mối quan hệ “duyên gặp nhau”.

Về phương diện vận dụng trong thực tế, người xưa cho rằng, nếu nắm được nguyên tắc nhân quả của cung chức, bạn có thế cải sửa tình trạng của một số sự vật. Ví dụ như:

– Quan hệ nhân quả giữa cung tử tức và cung điền trạch:

Nếu cung tử tức không tốt, có thể dùng phong thủy nhà ở, mộ tổ để bổ cứu. Kế đến, cung điền trạch, cung huynh đệ, và cung tật ách là cung tam hợp, cho nên phong thủy nhà ở sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến họa phúc, sức khỏe của bản thân và anh em máu mủ.

– Quan hệ nhân quả giữa cung phu thê và cung quan lộc:

Nếu cung phu thê không tốt, giải pháp là nên chậm kết hôn. Nhưng hoàn cảnh thời gian và không gian biến đổi, xưa và nay khác nhau, nhưng nhìn từ góc độ xã hội, đàn ông kết hôn muộn thông thường về phương diện sự nghiệp là khá có thành tựu. Ngoài ra, về quan hệ giữa cung quan lộc với cung tam hợp, cung quan lộc là chủ về sự nghiệp, thân phận, địa vị; còn cung mệnh là chủ về tính cách, hành vi của bản thân; cung tài bạch là tình trạng kiếm tiền và cơ sở kinh tế. Do đó người có cung quan lộc tốt, thông thường đều có thể thu hoạch được thành tựu tốt, có địa vị xã hội, hoặc có cơ sở kinh tế, tấm nhìn cùng khá cao, cho nên lúc chọn lựa một nửa kia của mình tất nhiên phải thận trọng, vì muốn duy trì thân phận và địa vị nên sau khi kết hôn cũng khó li hôn.

Về nữ mệnh, nếu cung phu không tốt, có thể mang tinh thần kí thác vào sự nghiệp, làm quý tộc độc thân hoặc phụ nữ thành đạt, không cần phải chịu đựng khổ sở vì gia đình, hoặc vì quan hệ hôn nhân mà phải biến thành con nhộng tằm trong tổ kén.

– Quan hệ nhân quả giữa cung tật ách và cung phụ mẫu:

Sức khỏe là di truyền từ thể chất của cha mẹ, tai ách là nghiệp báo của hành động ác và hành động thiện của tổ tiên. Cung phụ mẫu và cung tử nữ là cung tam hợp, cho nên sẽ ảnh hưởng đến đời sau. Ngoài ra, cung tật ách và cung điền trạch, cung huynh đệ là cung tam hợp, cho nên nếu cơ thế không khỏe, có thể xem xét các phương diện ở cung điền trạch (hoàn cảnh vệ sinh, bệnh viện), và cung huynh đệ (bạn bè chia nhau đảm trách công việc, đề nghị hoặc giới thiệu thấy thuốc giỏi trị bệnh) để tiến hành cài thiện.

Tử Vi Đẩu Số tuy là một loại thuật số cổ xưa, nhưng theo đà tiến bộ của xã hội đã không ngừng phát triển và hoàn thiện, con người có thể thông qua tri thức mệnh lí có liên quan để dự đoán tình hình cát hung họa phúc của đời người, từ đó hiểu được tiềm năng của bản thân, tiến thêm một bước là chiếu theo nguyện vọng của bản thân mà lập kế hoạch một cách có lí tính cho cuộc đời của mình, đây mới là yếu chỉ chân chính của việc nghiên cứu Tử Vi Đẩu Số.

(Trung Châu Tứ Hóa Phái – Tập 1 – Nguyễn Anh Vũ)