Sao Đường Phù – Nội dung và ý nghĩa

Ý nghĩa của Sao Đường Phù trong Tử Vi

Sao: ĐƯỜNG PHÙ

Hành: Mộc

Cát tinh, chủ sự thanh tịnh.

Đường Phù là cát tinh, có những ý nghĩa sau:

– thích sự thanh nhàn, giống như hai sao Thai, Tọa

– điềm đạm, khiêm nhường

– lợi ích cho việc cầu công danh, có ý nghĩa may mắn

– lợi ích về điền sản, giống như hai sao Thai, Tọa

Tuy nhiên, vì là sao nhỏ nên ý nghĩa không sâu sắc và nổi bật lắm.

CUNG MỆNH, QUAN, PHÚC

– Đường, Tướng, Tấu, Long, Phượng, Quan phù : đi tu thành đạt có danh vị ; tệ ra làm thầy cúng cũng có tiếng.

CUNG ĐIỀN

– Dưỡng, Cự, Đường, Tam hóa : có nhà cao cửa rộng vững bền.

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)