SÁT LÂM TUYỆT ĐỊA CHỦ YỂU MỆNH

Sát lâm tuyệt địa, thiên niên yểu tự Nhan Hồi.

(Sát lâm tuyệt địa, tuổi trời yểu tựa Nhan Hồi)

Chú văn nói rằng: “Nếu mệnh tọa Dần, Thân, Tỵ, Hợi, nhưng lại gặp Thất Sát, gặp Hình khắc thì không tốt. Dù có Cát tinh, nhưng e rằng hạn hung đến, tất nhiên hung tai không tránh khỏi”.

Đoạn chú văn này đã bị người đời Thanh sửa lại. Bát Hỷ Lâu sao bản thì nói: “Nếu Thất Sát thêm vào cung mệnh, tọa Thân, Dần, Tỵ, Hợi, thì phải luận yểu mệnh.” Như thế há chẳng phải là những người có cách cục “Thất Sát triều đẩu”, “Thất Sát ngưỡng đẩu”, “Tử Sát đồng cung” đều yểu mệnh sao? Do đó người đời sau viết rất linh hoạt.

Linh hoạt ở đây là thêm vào hai điều kiện về yểu mệnh. Thứ nhất là phải gặp cả Hình lẫn Khắc, thứ hai là chỉ lo khi vào hung hạn.

Điều kiện thứ hai rất quan trọng, tức là Thất Sát tọa Dần, Thân, Tỵ, Hợi thì sẽ không yểu mệnh, mà phải hành đại hạn đến hung hạn, sau đó mới có tai hung hiểm.

Các nhà Đẩu Số cổ đại không thích Thất sát tọa mệnh, tuy có các quý cách như “Thất Sát triều đẩu” nhưng lại cho rằng mang tật, thọ mệnh cũng khó dài lâu. Do đó mà có câu nói:

“Nhược thị Sát cường vô chế phục,

Thiếu niên ác tử lạc hoàng tuyền”

(Thất Sát nếu cường, không chế phục,

Trẻ trung chết thảm xuống âm cung)

Mà sao chế phục Thất sát lại là Tử Vi (xem hình 94).

Tại bốn cung Dần, Thân, Tỵ, Hợi Thất Sát ắt chịu Tử Vi chế hóa, do đó chú văn thật sự là vô lý.

Hình 94. Sát lâm Tuyệt địa, Sát có chế phục, không phải yểu mệnh. (gồm 4 trường hợp)

sat lam tuyet dia chu yeu menh 5ec2d2092dba3sat lam tuyet dia chu yeu menh 5ec2d20986d09sat lam tuyet dia chu yeu menh 5ec2d209f2c31sat lam tuyet dia chu yeu menh 5ec2d20a65081

Thất Sát tại cung mệnh mà đúng ngay vào tuyệt địa trong “Trưởng Sinh thập nhị thần” lại gặp các sao Hình Sát thì mới chủ về mang tật suốt đời. Cách giải thích này chắc chắn là ý nghĩa thật sự của Thái Vi phú.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)