SÁT PHÁ KHÔNG NÊN GẶP SÁT KỴ HÌNH

Thất Sát Phá Quân, chuyên y Dương Linh chi ngược.

(Thát Sát, Phá Quân chuyên dựa theo sự hung bạo của Dương, Linh)

Đẩu số vốn có một trường hợp nổi tiếng, gọi là “Sát Phá Lang”, tức là ba sao Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang ở ba hướng trên tinh bàn hội hợp với nhau, chủ về sự biến hóa rất lớn trong đời người (xem hình 3).

sat pha khong nen gap sat ky hinh 5ec2d1cc9fdda

sat pha khong nen gap sat ky hinh 5ec2d1cd2fc26sat pha khong nen gap sat ky hinh 5ec2d1cda9444sat pha khong nen gap sat ky hinh 5ec2d1ce3648e

Tính chất biến hóa do ba ngôi sao này khác nhau tùy theo mỗi sao. Sự biến hoá do Tham Lang mang theo ý nghĩa trang sức; sự biến hóa do Thất Sát là sáng tạo đột ngột, bất ngờ; sự biến hóa của Phá Quân mang ý nghĩa bỏ cũ đổi mới.

Trong bài “cổ quyết” (yếu quyết về Tử Vi thời xưa) nói: “Thất Sát trùng phùng tứ Sát, yêu đà bối khúc trận trung vong” (Thất Sát gặp luôn tứ Sát, gù lưng xương vẹo hoặc trận vong). Câu này chỉ ra rằng Thất Sát hội chiếu Hỏa, Linh, Dương, Đà (tứ Sát, tức bốn sao hung) thì hoặc bị tàn tật, hoặc chết vì nạn binh đao, hoặc chết vì nạn binh đao, kể cả giải phẫu y học cũng bất lợi.

Lại nói rằng: “Thất Sát Dương Đà điệt tính chủ hung vong” nghĩa là Thất Sát gặp Dương Đà khó tránh chết thảm.

Lại nói rằng: “Thất Sát lâm Tuyệt địa, hội Dương Đà yểu tự Nhan Hồi” nghĩa là Thất Sát rơi và Tuyệt địa, gặp Dương Đà thì yểu tựa Nhan Hồi (Nhan Hồi: học trò của Đức Khổng Tử, chết yểu)

Lại nói rằng: “ Thất Sát Dương Đà hội Sinh hương, đồ tể chi nhân” nghĩa là Thất Sát Dương Đà hội hợp ở Sinh địa thì người làm nghề giết mổ (đồ tể).

Còn về Phá Quân thì có: “Phá Quân Hỏa Linh, bôn ba lao lộc, quan phi tranh đấu” nghĩa là ‘Phá Quân gặp Hỏa Linh thì bôn ba lao nhọc, thị phi kiện tụng, tranh đấu.

Lại nói rằng: “Phá Quân Dương Đà đồng cung, chủ hữu tàn tật” nghĩa là Phá Quân và Hình, Kỵ đồng cung thì chủ về có tàn tật.

Tất cả những câu ở đây đều nói Thất Sát, Phá Quân không nên gặp các sao Sát Kỵ, Hình. Bài phú chỉ nói “Dương Linh”, nhưng về mặt nêu ví dụ, do hình thức của một bài phú có hạn chế, vì thế đối một số câu, chỉ có thể lĩnh hội ý nghĩa như thế nào thôi.

Nhóm sao kỵ mà Thất Sát và Phá Quân sợ nhất là Liên Trinh Hóa Kỵ, Vũ Khúc Hóa Kỵ. Ngoài ra Phá Quân còn sợ riêng Văn Khúc Hóa Kỵ. Nếu gặp Kỵ lại gặp thêm Sát diệu (sao hung), thì gặp tai nạn jguy hiểm trùng trùng, lúc ấy chỉ nên nghiệm lại quá khứ để hy vọng tương lai.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)