SUY ĐOÁN VỀ LƯU NIÊN QUYỀN THẾ

Lực Sĩ Tướng Quân cộng Thanh Long, chủ hiển quyền thế.

(Lực Sĩ Tướng Quân cùng với Thanh Long, chủ về quyền thế hiển khách)

Chú văn nói rằng: “Nếu niên hạn gặp Cát tinh, cung thân mệnh có được Lực Sĩ, Tướng Quân, Thanh Long cùng đến, ắt chủ về quyền thế.”

Ba sao lưu niên mà phú văn đề cập đến cũng thuộc về nhón “Bác Sĩ thập nhị tinh”, từ đó có thể thấy được người xưa khi suy đoán lưu niên, đã coi trọng nhóm sao lưu niên này đến mức độ nào.

Lực Sĩ chủ về quyền, nhưng cần phải có Lưu niên Lực Sĩ xung hội hoặc đồng cung với Lực Sĩ nguyên cục,hoặc Lưu niên Lực Sĩ đồng cung hay xung hội với Lưu niên chính diệu Hóa Quyền, thì năm ấy mới chủ về quyền lực tăng trưởng.

quyền lực tăng trưởng ở phương diện nào, phải căn cứ vào tính chất của chính diệu đồng cung mà định. Nếu Thiên Cơ Hóa Quyền thì chủ về lực quyết định kế hoạch, sách lược (xem hình 125, 126); Nếu Thiên Đồng Hóa Quyền, thì thường thường là bộc phát việc khai sáng sự nghiệp (xem hình 127, 128) .

Đưa ra hai ví dụ này để loại suy nghĩ những trường hợp còn lại về tính chất của “Tứ Hóa” thì Vương Đình Chi đã giải thích tường tận trong sách khác (xin xem trong “Trung Châu Tử Vi Đẩu Số – Tam Hợp phái” của Nguyễn Anh Vũ).

Sao tướng quân nhập vào cung mệnh Lưu niên chủ về đắc ý, vì thế cũng có thể coi là sao quyền thế.

Thông thường người ta cho rằng Tướng Quân chủ về có được công danh nhờ vào chức quan võ, nhưng nói thế là sai. Đây là lỗi nhìn cái tên mà đặt ra nghĩa.

Sao Thanh Long là thần may mắn nhất trong các sao Lưu niên. Hạp nhất là đồng cung với Tử Vi, hoặc cung đối chiếu qua. Năm ấy ắt chủ về niềm vui về tiền tài đến tới tấp (xem hình 129, 130). Số còn lại thì phải xem xét tính chất của tổ hợp chính diệu đồng cun mà định tính chất cát lợi của nó. Chẳng hạn như hội với Lộc thì chủ về nắm giữ quyền tài chính, v.v…

Lưu niên Thanh Long lại có thể giải tính “hung” của Lưu niên Bạch Hổ. Điểm này càng quan trọng.

Hình 125: Lực Sĩ làm tăng trưởng lực quyết sách của Thiên Cơ Hóa Quyền.

suy doan ve luu nien quyen the 5ec2d4fc3cc9d

Hình 126: Lực Sĩ làm tăng trưởng lực quyết sách của Thiên Cơ Hóa Quyền. (Lá số đầy đủ của hình 125)

suy doan ve luu nien quyen the 5ec2d4fcbd75c

Hình 127: Lực Sĩ có Thiên Đồng Hóa Quyền đi theo, bộc phát việc khai Sáng sự nghiệp.

suy doan ve luu nien quyen the 5ec2d4fd440bf

Hình 128: Lực Sĩ có Thiên Đồng Hóa Quyền đi theo, bộc phát việc khai Sáng sự nghiệp (Lá số đầy đủ của hình 127)

suy doan ve luu nien quyen the 5ec2d4fdccd8e

Hình 129: Thanh Long đi theo Tử Vi chủ về niềm vui về tài chính đến tới tấp

suy doan ve luu nien quyen the 5ec2d4fe5ceb7

Hình 130: Thanh Long đi theo Tử Vi chủ về niềm vui về tài chính đến tới tấp. (Lá số đầy đủ cuả hình 129)

suy doan ve luu nien quyen the 5ec2d4feddf70

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)