Thẻ: an vòng sao tử vi

5 cặp lục hợp trong Tử vi
Học tử vi

5 cặp lục hợp trong Tử vi

Có 5 cặp lục hợp : Thiên Đồng - Tham lang, Thiên cơ - Phá Quân, Thiên lương - Liêm Trinh, Thái Dương Thiên Phủ, Vũ khúc - Thái âm Vũ khúc là tài tinh, nhị hợp cùng Thái Âm, nên Thái Âm chịu ảnh hưởng của Vũ khúc theo thế tương sinh Vũ khúc (kim)--> Thái âm (thuỷ), do vậy Thái Âm cũng là một tài tinh. billgate mệnh Thái Âm ở Hợi. Có thể thấy Vũ khúc kim tinh vốn có khả năng tính toán, lập kế hoạch kinh doanh, rất táo bạn và cương cường, quyết không lùi bước mà khi Vũ Khúc (kim) sinh Thái Âm (thuỷ) thì Thái Âm cũng được hưởng cái khả năng về tiền bạc của Vũ Khúc, Thái Âm lại có tính Âm nhu, cho nên làm công tác tiền bạc cũng khéo mà lại có biết cách uyển chuyển cho phù hợp tình thế. Thái Dương cùng Thiên Phủ nhị hợp, Thái Dương là sao chủ về quý hiển, ưa danh vị, chủ về có Quy...
Đắc Hãm của Tử Liêm Vũ trên địa bàn 12 Cung
Học tử vi

Đắc Hãm của Tử Liêm Vũ trên địa bàn 12 Cung

Tử vi cư Ngọ là trung thiên, vị trí giữa trời, nắm ngôi cao quý. cùng Liêm trinh hoả đắc khí Bính Hoả tàng trong Tuất sinh Âm Thổ cùng Thiên Phủ ở trung khí Tuất. Vũ Tướng cùng đến Cung Dần, Vũ khúc được Âm Thổ tử vi sinh trợ, Thiên Tướng được vũ khúc sinh, mà Thiên Tướng lại sinh Dần mộc, khí ngũ hành thông suốt mà cùng Đắc địa. cho nên Tử vi đắc địa ở Ngọ, Liêm Phủ ở Tuất và Vũ Tướng ở Dần đắc địa. Tử vi cư Tý, Âm Thổ chẳng những không ngăn được Dương Thuỷ mà còn bị Dương Thuỷ làm cho tan ra, Liêm trinh cư Thìn, vốn Thìn là thấp Thổ làm tối Hoả mà chẳng sinh trợ Tử vi được, cho nên Tử vi hãm (nhàn cung) ở Tý mà Liêm trinh cũng hãm ở Thìn. khí Âm Thổ yếu khó sinh trợ Vũ khúc, nên Vũ Tướng cùng nhàn cung (mất lực 70%) ở Thân. Tử vi cư Dần, Thân đồng cung cùng Thiên Phủ ở vị ...
VS&VS: TỬ VI DỄ HIỂU LÀ GÌ
Học tử vi

VS&VS: TỬ VI DỄ HIỂU LÀ GÌ

Những người mới học Tử Vi sẽ bị loạn đầu với đống sao số.Chỉ cần hiểu các sao là các thuộc tính của một số phận mang các thông tin khác nhau, với các tính chất khác nhau, và một thuộc tính có thể mang rất nhiều thông tin. Sự kết hợp các thuộc tính đơn lẻ tạo ra các tổ hợp, cách cục là những thuộc tính khác mang tính đặc điểm của số phận. Những thuộc tính này đầu tiên được chính bạn cảm nhận về chính số phận của chính bạn và gán cho chúng.Không có một trình độ bắt buộc nào để nói rằng bạn phải đạt thì mới được nghiệm lý. Hãy cố gắng nhanh nhất tiến hành việc nghiệm lý ngay khi bạn có thể và hứng thú với những thuộc tính bạn dần nhớ và quen thuộc. Đối tương nghiệm lý của bạn lúc đầu chính là bạn, sau là những người thân, rồi bạn bè, người quen ... mở rộng dần ra. Đó chính là nh...
Tử Phủ Vũ Tướng khác Tử Tướng Phủ Vũ
Học tử vi

Tử Phủ Vũ Tướng khác Tử Tướng Phủ Vũ

Tử Phủ Vũ Tướng thì Tử Tham đối cung, Tử vi là Thể, Tham làm dụng thì tính chất tốt xấu của Tử vi ảnh hưởng rất nhiều của Tham lang về khía cạnh dục vọng ít hay nhiều. còn Tử Tướng bị ảnh hưởng bởi Phá Quân Thìn Tuất, Phá Quân phụ thuộc nhiều vâo cát hóa để giảm đi sự thiên lệch, nếu Sát tinh cùng Phá quân đồng độ thì tính Động của Phá quân là rất lớn gây ra nhiều sóng gió, bôn ba, lao lực trong đời. Trong khi Tử Tướng Tĩnh bao bao nhiều Phá Quân lại Động bấy nhiêu làm cho con người khó lòng mà yên ổn được, từ suy nghỉ đến hành động, cuộc sống, sự nghiệp...khi đó Liêm trinh Dần Thân là nơi Thiên Mã động sẽ dẫn đến những biến đồng trong sự nghiệp cùng với biến động của Phá quân. Tử vi lấy Thiên Tướng làm quyền cùng Phá Quân đối cung có xu hướng ham quyền lực, tuy Vũ Phủ tài c...
Các nhóm Sao cơ bản trong Tử vi
Học tử vi

Các nhóm Sao cơ bản trong Tử vi

An Sao chòm Tử vi (hình 2) cho ta điều gì? bộ 3 sao Tử vi, Liêm trinh, Vũ Khúc luôn nằm trong tam hợp, gọi là thế Tử liêm vũ ( đối nghịc với nó là bộ 3 sát phá tham). theo trình tự Liêm trinh (hoả) --> Tử vi (Thổ) --> Vũ Khúc (kim). khi Tử vi cư Mệnh cung thì Vũ Khúc Tài cung, cho nên Vũ khúc nắm lệnh gọi là tài tinh. Liêm trinh đóng Quan Lộc cung cho nên Liêm trinh chủ Quan Lộc, quyền, danh vị. vì tử liêm vũ luôn tam hợp, mà đế tinh nhất định cần trợ lực, quần thuần phò tá cho nên Vũ khúc hay Liêm trinh gặp không vong chắc chắn Tử vi bị ảnh hưởng nặng nề, cách Tử liêm vũ mất lực đáng kể, từ đó có thể xem ra tiền tài cùng danh vọng, nếu cả Liêm Trinh cùng Vũ khúc bị không vong thì chắc chắn là phá cách rất nặng, rất ít người giàu có và có quyền lực. xét theo chiều thuận sinh ...
Sai lầm về luận Bản Mệnh trong Tử vi
Học tử vi

Sai lầm về luận Bản Mệnh trong Tử vi

Hiện nay có nhiều người nhầm lẫn về bản mệnh, do không hiểu được bản chất thật sự của Bản Mệnh là gì cho nên mới có kiểu luận rất sai lầm. họ cho rằng Ngũ hành tương đồng tương sinh với bản mệnh là tốt, tương khắc là xấu.ví dụ người Mệnh Mộc gặp Không kiếp là mệnh bị tiết khí nên xấu, mệnh Kim gặp Không kiếp nên bị khắc, cho nên thấy Mệnh Vận mà cứ tương sinh hay đồng hành với bản mệnh thì càng tốt mà không cần biết đến Bản Mệnh cũng có sự vượng suy theo lý ngũ hành. khi luận đã luận theo trường phái Khí về Tử vi thì rất cần thiên phân biệt các loại bản mệnh, như Thành Đầu Thổ là Đất tường thành, Đại Trạch Thổ là đất đầm lầy, đất tường thành là Táo thổ, mà Táo thổ thì cần có Thủy để nhuận trạch, nếu Hỏa mãnh liệt thì thì thổ càng Táo, càng Táo thì vạn vật khó sống. cho nên n...
3 cặp lục hại trong Tử vi
Học tử vi

3 cặp lục hại trong Tử vi

có 3 cặp lục hại : Tử vi - Cự môn, Thiên tướng - Thiên cơ, Thất sát - Thái Dương Cự môn luôn lục hại với Tử vi, Tử vi như là vị vua, cũng theo cách an Sao thì rõ ràng an sao Tử vi trước, chính tinh khác theo đó mà an tiếp. điều đó cho thấy tầm quan trọng của sao Tử vi, với Môn tử vi đặt theo sao Tử vi cũng đủ nói lên tất cả. Tử vi đẩu số Toàn Thư viết "đế tinh động tắc liệt tú mã bôn trì" nghĩa là sao Tử vi lay động thì chư tinh cũng lay động theo. cho nên Tử vi cần được ở ngôi vượng có quần thần củng chiếu thì số mới đẹp dù đóng bất kỳ cung Nào trong lá số Tử vi. Cự môn luôn lục hại Tử vi, thì rõ ràng cũng như Quan thần hại Vua vậy, làm sao mà có thể không có điều xấu cho được, cho nên Cự môn ở ngôi vị hãm địa thường "hóa khí" thành "ám tinh" chủ về thị phi, khẩu thiệt, qua...
TỬ PHÁ tại SỬU MÙI
Học tử vi

TỬ PHÁ tại SỬU MÙI

[Biểu tượng của đối lập]Tử Phá có 2 tính chất động đãng / an định hay bất ổn / bình ổnTử Phá sửu mùi, đây là một tổ hợp tinh hệ có "lực khai sáng". Phá quân là tiên phong chiến tướng, được Tử vi một bên kiểm soát. Vì vậy lực phá hoại giảm mà lực sáng tạo lại tăng. tuy nhân sinh khó tránh tân lao, tuy nhiên do người nhiều lãnh đạo lực và khai sáng lực nên trải qua nhiều tân khổ rồi thành công.Phá hóa Quyền(tuổi Giáp) (Phá có lực chống đối), lực biến động của Phá gia tăng: khiến đời sống nhiều biến động. Nếu kiến Phụ Bật có thể giảm thiểu tân lao, gặp Sát diệu chỉ nên kinh thương, và phải kinh doanh những nghề có tính chất cải tiến,Phá hóa Lộc (tuổi Quí): lực khai sáng tăng đồng thời tiến tài có thể thực hiện những công việc khó khăn. nhưng nhiều tình cảm khốn nhiễu nghiêng về ...
Số tham hợp trong Tử vi
Học tử vi

Số tham hợp trong Tử vi

Tôi sẽ trả lời từng bài của anh chị em lần lượt theo thứ tự.Quan điểm cá nhân:Con đường Tôi đi trong cuộc đời, không có ánh sáng ban ngày, chỉ có ánh sáng ban đêm. Người ở nơi tối có thể thấy được sự vật rất bé nhỏ trong ánh sáng, và ta hiểu rằng cái mà Ta dùng ý niệm để đạt được là phần tinh túy của vật, mà không phải là phần thô của vật, nên tự ta không thể "chấp". Nhưng, đã hiểu được con đường mình đi là bằng phẳng rồi, thì sống không còn cảm thấy vui mà khi có chết cũng không cho là tai họa. Phải chăng đây là điều ta đã nhận thấy, nhờ bản chất nhu thuận mà có thể đồng hóa được dương cương. (Thái âm)Cái ở trong đêm tối, thì không thể "tranh huy" với cái đẹp tự nhiên khi ngày sáng. Không thể "tranh huy" khi ngày sáng, cũng có nghĩa rằng, cái ở ngày sáng khó mà nắm bắt được ...
Cơ sở phái Tử Vân
Học tử vi

Cơ sở phái Tử Vân

Nguyên tác (bạch thoại): “Cơ sở phái Tử Vân” Tác giả: Không rõ tênDịch và chú thích: VDTTNhững điểm học tập quan trọngLịch sử hình thành và phát triển của Tử Vi không rõ ràng, mà cũng không cần chú ý quá. Hoàn toàn không biết cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nhận thức Tử Vi. Nếu hứng thú thì có thể tìm thấy tư liệu phát triển 40 năm gần đây, nhưng đó cũng chỉ là chuyện trà dư tửu hậu. Phát triển trọng yếu bắt đầu khoảng mười năm trước, khi Tuệ Tâm trai chủ giới thiệu Tử Vi trên Trung Quốc thời báo cho đến ngày nay. Bộ phận phát triển này hết sức có giá trị. Để giới thiệu và nghiên khảo, người viết có thời gian sẽ ở phần sau giới thiệu, tên bài là “Sự phát triển của khoa Tử Vi trong mười năm qua: Từ duy tâm luận đến tâm vật hợp nhất”. (dịch giả chú = dgc: Bài này đã dịch đăng trên ...
Ghi chép các bài viết về Tử vi (phần 2)
Học tử vi

Ghi chép các bài viết về Tử vi (phần 2)

Một hóa kị, một tuồng kịchHóa kị —— Một cái chấp nhất không buông, một nơi cố sự, một nơi thức tỉnh sinh mệnh.Chúng ta ngâm tụng qua nho gia kinh điển, đều lĩnh ngộ rằng: Kỷ sở bất dục, vật thi tại nhân. Tại bang vô oán, tại gia vô oán.Chúng ta lắng nghe qua phật gia dạy:Nhất thiết hữu vi phápNhư mộng huyễn bào ảnhNhư lộ diệc như điệnƯng tác như thị quánChúng ta tuân theo Lão Tử, Tam bảo mà cảnh tỉnh mình không được tham ái, mà tự giác ngộ : "Nhất viết từ, nhị viết kiệm, tam viết bất cảm vi thiên hạ tiên".Tử Vi Đấu Sổ vừa vặn có một ngôi sao như thế , thậm chí không thể gọi là sao. Không có danh tiếng, không có ca tụng, không thể mang đến cát tường như ý, cần thông qua nội tu mà cảm hóa đến tỉnh ngộ. Nó không độc lập tồn tại, càng không tự lập làm chủ. Cùng với tinh diệu n...
Quái tượng của Tử vân
Học tử vi

Quái tượng của Tử vân

Nhân dịp năm mới tặng anh chị em bài viết về phương pháp quái tượng của Tử Vân.Bài thứ 2 trong quyển quái tượng xuất bản năm 2015 rất gần đây.Một lối xem cực hack não. Là đỉnh cao hay là tẩu tẩu thì thời gian sẽ đãi lọc.Dẫn nhập:Theo ghi chép từ những thư tịch cổ liên quan, khái niệm về “Quái” là một biểu tượng thuật bói toán cổ đại sử dụng, tương truyền do Phục Hy sáng tạo ra, là sự kết hợp giữa “Hào Âm” (- -) và “Hào Dương” (-), Bát Quái được tạo nên từ 3 hào trong mỗi quái này, chẳng hạn như 8 quái là Càn, Khôn, Chấn, Cấn, Ly, Khảm, Đoài, Tốn; chúng cùng hỗ trợ nhau và diễn biến thành 64 quái; người xưa quan sát Quái tượng để định Cát, Hung.Từ cách đây rất lâu, người viết đã nghe nói, tinh thông suy luận Bát quái bên cạnh có thể phân biệt Cát, Hung của sự việc đơn nhất ra,...
Sao Thiên Giải trong Tử Vi
Học tử vi

Sao Thiên Giải trong Tử Vi

1. Ý nghĩa a. Về tính tình: - sự đức độ, khoan hòa, thuần hậu - sự từ thiện, lòng nhân hay giúp đỡ người khác Người có 3 sao này tâm tính hướng thiện, lương thiện, không hại ai, vị tha, hay giúp đỡ người hoạn nạn hay người yếu kém. Về điểm này, 3 sao trên có đặc tính giống như Thiên Quan Quý Nhân và Thiên Phúc Quý Nhân. b. Về phúc thọ - chủ sự giải ách, trừ hung - giảm bệnh tật, tránh hay giảm tai họa - làm tăng phúc thọ, may mắn đặc biệt Người gặp những sao này thủ Mệnh thường gặp nhiều giải may lạ lùng và bất ngờ.2. Tam giải và các sao giải khác: Khoa Tử vi có nhiều sao cứu giải. Về chính tinh có: Tử Vi, Thiên Phủ, Thiên Lương, Thiên Đồng. Về phụ tinh có: Quang Quý, Tả Hữ...
Cách xem đại hạn, tiểu hạn, nguyệt hạn, mệnh hạn toàn tập trong tử vi
Học tử vi

Cách xem đại hạn, tiểu hạn, nguyệt hạn, mệnh hạn toàn tập trong tử vi

Vấn đề xem hạn, đại hạn, tiểu hạn để biết những sự việc biến đổi trong thời gian tới là điều rất nhiều người học tử vi mong mỏi học tập và xem cho thành thục. Xem hạn không phải quá khó nhưng cũng không phải dễ. Để luận đoán hạn và kết luận chính xác, người xem cần phải suy luận thực sự kỹ càng và tỉ mỉ.  Trong bài đầu tiên hướng dẫn về cách xem đại hạn và tiểu hạn cơ bản, chắc chắn nhiều người đã xác định được phương pháp xem hạn một cách tương đối tổng quan. Ở bài này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn cách xem hạn chi tiết hơn. Hi vọng mọi người ngày càng tiến bộ, xem bách phát bách trúng.Xem thêm:Cách xem đại hạn và tiểu hạn cơ bản trong tử vi1.Lưu ý chung về Hạn Khi xem xét Hạn ta luôn lấy các cung số của bản thân làm gốc (Mệnh Thân Tài Quan Tật). Cho dù ở bất cứ ...
Sao Phong Cáo trong Tử Vi
Học tử vi

Sao Phong Cáo trong Tử Vi

Hành: Thổ Loại: Văn Tinh, Quý Tinh Chủ về: Bằng sắc, ấn tín, quý hiển Tên gọi tắt: Cáo Phong Cáo thuộc sao bộ đôi Thai Phụ và Phong Cáo. Gọi tắt là bộ Thai CáoÝ Nghĩa Của Phong Cáo Tự đắc kiêu hãnh, tự phụ. Háo danh, hay khoe khoang. Chuộng hình thức bề ngoài. Lợi ích cho việc thi cử, cầu danh vì sao này chủ về bằng sắc, huy chương, công danh. Với ba ý nghĩa đầu, Phong Cáo giống nghĩa với Hóa Quyền, nhưng có lẽ không mạnh bằng Hóa Quyền vì Quyền đắc địa chỉ uy lực thực sự hơn là danh tiếng bề ngoài. Nếu đi đôi, nhất định ý nghĩa phải mạnh hơn, đặc biệt là có Quốc Ấn đi kèm.Ý Nghĩa Phong Cáo Ở Cung Mệnh, Quan Phong Cáo, Thai Phụ đi chung mới đủ mạnh, và nhất định là đi cùng với cát tinh càng khác. Phong Cáo, Phụ, Xương Khúc, Khoa Quyền hay. Phong Cáo, Phụ, Âm Dương sáng sủa h...