Thẻ: Cách

Các cách tốt xấu trong Tử vi
Học tử vi

Các cách tốt xấu trong Tử vi

(Trích ở sách Tử Vi của người Tầu)Giáp Nhật, giáp Nguyệt thùy năng ngộ; giáp Xương, giáp Khúc chủ quí hề. Giáp Không, giáp Kiếp chủ bần tiện; giáp Kình, giáp Đà vi khất thực. Liêm Trinh, Thất Sát phản vi tích, phú chi nhân. Thiên Lương, Thái Am kiếp tác phong bồng chi khách. Mệnh Thân ngồi giữa, hai bên gặp, Am Dương và Xương Khúc, nếu không ngộ Kình Đà, Không, Kiếp, Linh, Hỏa thì tốt. Nếu số là quí cách, thì không thể gọi là bần tiện được; chỉ nghĩa là bôn tẩu tung hoành. Liêm, Sát ở Sửu, Mùi không nên làm càn, thì cuộc giàu sang mới bền. Thiên Lương, Thái Am ở hãm địa (Am ở Mão, Thìn, Tị, Ngọ) ; Lương ở Hợi, Tị mà gặp Kình, Đà, Không, Kiếp, Linh, Hỏa thì nghèo hèn; nếu gặp Quí tinh Khoa, Quyền, Lộc là người phong lưu mã thượng, giang hồ hào hiệp. Liêm Trinh chủ hạ tiện, chi...
Tử vi đẩu số hàng loạt cách cục
Học tử vi

Tử vi đẩu số hàng loạt cách cục

Bản dịch:Tử vi đẩu số hàng loạt cách cụcTử vi đẩu số cách cục và tứ trụ cách cục như nhau, chủng loại phồn đa, có cát cách và hung cách của phân. Cát cách năng lực sẽ cho nhân mang đến suốt đời vận may, hung cách thì sẽ cho nhân mang đến vận rủi. Tử vi đẩu số đến tột cùng có bao nhiêu cách cục, có bao nhiêu cát cách, nhiều ít hung cách, cái gì cách cục là cát cách, cái gì cách cục là hung cách, cát cách sẽ làm cho mang đến cái gì tốt vận, hung cách sẽ cho nhân mang đến cái gì vận rủi, hiện tựu phương diện này vấn đề tác dĩ giản yếu địa, khái quát địa phân thuật như sau:Nhất, cát cáchCát cách, nhược gặp Tứ Sát kiếp không sao Hóa kỵ hội chiếu, đều thuộc về đặc biệt, tú mà không thực, phúc trạch có tổn hại, hoặc phú quý không được thường, hoặc chỉ phải thứ nhất, hoặc phú mà khô...
Các cách hóa giải lá số xấu
Học tử vi

Các cách hóa giải lá số xấu

Ai sinh ra cũng mong tốt đẹp,ai cũng muốn chọn giờ đẹp nhưng xem ra không dễ vì nhiều lý do. Khi đã rơi vào tình thế đã định thì cách duy nhất là chấp nhận hoàn cảnh, cách khác là khéo léo có thể phá giải phần nào hoàn cảnh xấu.Xin đóng góp một số cách hoá giải hiệu quả một số tình huống xấu trong các môn thuật số:1) Chọn ngày, giờ phạm tứ hành Xung: Lỡ chọn ngày tốt nhưng chỉ hiềm vì người làm lại xung với Ngày đó hoặc năm đó, hóa giải cách nào. Ví dụ: Ngày tốt xông đất đầu năm là Ngày Tỵ, Năm Dần. Lỡ đã mời giám đốc là người Tuổi Thân đến xông nhà, không tiện từ chối. Làm thế nào. Bạn nên mời thêm 1 người tuổi Hợi nữa đến đợi sẵn đợi người Tuổi Thân vào thì tiến vào cùng lúc coi như Tứ hành xung nhau thành Bình hòa.Nguyên tắc là 2 Chi thì xung nhau nhưng cả 4 Chi xung nhau ...
Cách cục tinh giải
Học tử vi

Cách cục tinh giải

Cách Cục đại biểu cho hình tượng tổng thể của một người, như cách [Dương Lương Xương Lộc] cũng sẽ không hẳn như sách Đẩu Số Toàn Thư thường nói nhất định sẽ thành bậc [lô truyền đệ nhất danh] (nghĩa là: loa xướng tên đỗ đầu), mà nó nói lên rằng người sở hữu cách cục này có khả năng đọc sách trời cho, phản ứng linh mẫn, đối với sở học có khả năng tiếp thu sắp xếp điều chỉnh một cách mạch lạc, lại có thể kết hợp kiến thức với các ý kiến riêng, tạo thành những kĩ nghệ riêng biệt của bản thân, cho nên cách cục cũng chỉ là một chỉ tiêu tham khảo mà thôi, khi thấy một cách cục hiện ra trong mệnh bàn - nó có thể lí giải cho ta một cách khái quát về tính cách và đặc tính cơ bản của đương số. Cho nên, trong lúc phân tí...
Cách cục Tướng tinh đắc địa
Học tử vi

Cách cục Tướng tinh đắc địa

Sao vũ Khúc trấn mệnh, lại có Lộc Tồn, Khoa, Khoa, Quyền, Lộc, Tả, Xương, Khúc gia hội là thuộc cách cục này.Ca quyết: Tướng tinh nhập miếu thực vi tường Vị chính quan cao đáo xứ cường Lược địa công thành đa diệu toán Uy phong lẫm lẫm trấn biên cươngNghĩa là: Vũ Khúc nhập miếu thực cát tường Chức trọng quyền cao thực vững vàng Cướp đất hạ thành nhiều mưu kế Uy phong lẫm liệt trấn biên cươngKinh văn có viết: " Vũ Khúc miếu vượng, uy danh hiển hách", " Vũ Khúc nhập miếu nằm cùng cung với Văn Khúc, đại quan, đại tướng", " Vũ Khúc, Khôi, Việt cùng miếu vượng, làm quan giàu có", " Vũ Khúc, Lộc, Mã đồng cung phát tài tại quê người".Nhận định về các cách cục trên:Nhị diệu đồng lâm: Cung mệnh đóng tại Sửu, Thái Dương, Thái Âm tại Mùi, hoặc cung mệnh đóng tại Mùi, Thái Dương, Thái Âm...
Cách cục Thiên Phủ triều viên (Thiên Phủ chầu mệnh)
Học tử vi

Cách cục Thiên Phủ triều viên (Thiên Phủ chầu mệnh)

Sao Thiên Phủ nhập miếu trấn mệnh tại cung Thìn hoặc Tuất, đồng cung với Liêm Trinh, không bị sát tinh xung phá. Ưu điểm: Quan cao, chức trọng, phúc, quý song toàn. Mệnh nữ trung trinh hiền thục. Nếu sao Tả Phụ cùng trấn mệnh, tại cung tam phương tứ chính có sao hóa cát chầu về là cực quý. Khuyết điểm: Bất lợi cho hôn nhân, tình duyên, nên kết hôn muộn.Hai sao Thiên Phủ, Liêm Trinh trấn mệnh tại cung Tuất, lại gặp các cát tinh Lộc Tồn, Hóa Khoa, Hóa Lộc, Hóa Quyền, Tả Phụ, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt gia hội, không có sát tinh mới được coi là phù hợp với cách cục này,. Nếu có Tả Phụ hoặc Hữu Bật tại cung mệnh mới tốt đẹp, tốt nhất cho người sinh năm Giáp, Kỷ, tiếp đến là sinh năm Đinh. Cung Tuất là vị trí của quẻ Càn, là ngôi vị của Vua, Thiên Phủ là ...
Cách cục Hóa tinh phản quý
Học tử vi

Cách cục Hóa tinh phản quý

Sao Thiên Đồng trấn mệnh tại cung Tuất, can năm sinh là Đinh, sao Cự Môn trấn mệnh tại cung Thìn, can năm sinh là Tân, hai trường hợp này là cách cục Hóa tinh phản quý. Do sao Thiên Đồng tại cung Tuất là cùng bình, vốn dĩ bất lợi, nhưng nếu gặp người sinh năm Đinh, cung Dần có Thái Âm hóa Lộc, Thiên Cơ hóa Khoa, cung mệnh có Thiên Đồng hóa Quyền, cung đối có Cự Môn hóa Lộc xung chiếu, nên lại là cách cục đại phú, đại quý. Cự Môn tại Thìn là cung bình, vốn dĩ bất lợi, nhưng nếu gặp người sinh năm Tân, sẽ có Cự Môn hóa Lộc, ám hợp với Lộc Tồn tại cung Dậu, cung tài bạch có Thái Âm hóa Quyền nên chủ về giàu sang. Nếu gặp Văn Xương hóa Kỵ tại cung Mệnh hoặc cung thiên di cũng không coi là hung, vẫn chủ về phú quý. Nếu như lại gặp Hỏa, Linh, Không, Kiếp là phá cách.Ca quyết: Tam ...
Cách cục Tử Phủ triều viên (Tử Phủ chầu mệnh)
Học tử vi

Cách cục Tử Phủ triều viên (Tử Phủ chầu mệnh)

Sao Tử vi hoặc Thiên Phủ miếu vượng trấn cung mệnh, tại cung tam phương tứ chính có cát tinh gia hội.Ưu điểm: Thanh cao, phúc thọ song toàn, đời sống vật chất đủ đầy, hưởng lộc dồi dào.Sao Tử vi và Thiên Phủ tại cung miếu vượng hợp chiếu cung mệnh, tại cung tam phương, tứ chính của cung mệnh có các cát tinh, Lộc Tồn, Hóa Khoa, Hóa Lộc, Hóa Quyền, Tả Phụ, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt mới được coi là phù hợp với cách cục này, cách cục này có bốn loại:1. Sao Vũ Khúc, Thiên Tướng trấn mệnh tại cung Dần hoặc Thân, cung tam hợp có Tử vi, Thiên phủ.2. Sao Liêm Trinh trấn mệnh tại cung Dần hoặc Thân, cung tam hợp có Tử Vi Thiên Phủ3. Sao Liêm Trinh, Thiên Tướng trấn mệnh tại cung Tý hoặc Ngọ, cung tam hợp có Tử vi, Thiên Phủ4. Sao Thiên Tướng trấn mệnh tại cun...
Cách cục Cực hướng Ly minh
Học tử vi

Cách cục Cực hướng Ly minh

Sao Tử Vi trấn mệnh tại cung Ngọ, cung vị tam phương tứ chính không có sát tinh, là hợp với cách cục này. Sao Tử Vi là sao Bắc Cực, cung Ngọ là vị trí của quẻ Ly, nên mới có tên gọi này. Theo cách cục này, Tử Vi nhập miếu tại cung Ngọ, nếu không gặp sát tinh, cho dù không được cát tinh phò trợ cũng chủ về phú quý, nếu gặp được cát tinh sẽ hiển đạt làm quan lớn hoặc trở thành bậc cự phú trong giới kinh doanh nên đây là cách cục cực tốt. Nếu sao Tử Vi trấn mệnh tại cung Tý, uy thế kém xa so với cung Ngọ.Ca quyết: Thừa thông Tư gián túc uy phong Khí tượng đường đường lập điện trung Kỷ chuyển vương đình phân nội sự Chung thân phú quý vị tam côngNghĩa là: Ngự sử tư gián đủ uy phong Uy nghi, lẫm liệt ở trong cung Một tay xử lý việc chính sự Trọn đời phú quý chức tam côngKinh văn vi...
Cách cục Tử Phủ đồng cung
Học tử vi

Cách cục Tử Phủ đồng cung

Sao Tử vi, Thiên phủ cùng chấn mệnh tại cung Dần hoặc cung ThânƯu điểm: Đời sống vật chất sung túc đủ đầy, một đời hưởng phúc, giàu sang trọn vẹn, phúc lộc song toàn.Khuyết điểm: Hai đế tinh đồng cung, về mặt tinh thần dễ xuất hiện cảm giác cô độc mang tính chu kỳ, nên chậm kết hôn – Nếu gặp sao Kình dương, sẽ trở thành thương gia lớn, nhưng tâm địa thường bất chính.Cung mệnh an tại cung Dần hoặc Thân, có sao Tử vi và Thiên Phủ cùng cung, lại có Lộc Tồn, Hóa Khoa, Hóa Quyền, Hóa Lộc, Tả Phụ, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt, gia hội mới được coi là hợp cách cục. Nếu lá số sở hữu cách cục này, chủ về đại phú, đại quý, phúc thọ song toàn. Người sinh năm Giáp gặp hóa cát cực tốt, Người sinh năm Đinh, Kỷ, Canh, Quý cát. Ca quyết như sau: Phiên âm: Đồng cung T...
Cách cục Đan trì quế trì
Học tử vi

Cách cục Đan trì quế trì

Sao Thái Dương trấn mệnh tại cung Thìn hoặc Tỵ, sao Thái Âm trấn mệnh tại cung Dậu hoặc Tuất, cả hai sao này đều nằm tại cung vượng, Thái Dương là đan trì (thềm son), Thái Âm là quế trì (thềm quế), nên mới có tên gọi này. Lá số gặp cách cục này chỉ về sớm được thành công, như đỗ đại học, thừa kế di sản, du học nước ngoài, hoặc làm việc trong những công ty cực tốt, sớm được cất nhắc bổ nhiệm, để làm người kế nhiệm trong tương lai, hoặc kinh doanh phát tài….Tại cung tam phương tứ chính có cát tinh gia hội, tiền đồ càng thêm tốt đẹp.Ca quyết: Nhị diệu thường minh chính đắc trung Tài hoa thanh thế định kỳ hùng Thiếu niên tế ngộ phong vân hội Nhất được thiên trì tiện hóa longNghĩa là: Nhật nguyệt cùng sáng thường đắc địa Tài hoa danh tiếng được thỏa lòng Tuổi trẻ tài cao sớm thàn...
Cách cục Nhị diệu đồng lâm
Học tử vi

Cách cục Nhị diệu đồng lâm

Mệnh đóng tại cung Sửu, Thái Âm và Thái Dương tại Mùi, Mệnh đóng tại cung Mùi, Thái Dương và Thái Âm tại cung Sửu. Tại cung vị tam phương có sao Lộc Tồn, Khoa, Quyền, Lộc, Tả, Hữu, Xương, Khúc là phù hợp với cách cục này.Ca quyết: Mệnh trung nhật nguyệt hỷ tương phùng Cánh ngộ Khoa Quyền tại hóa trung Thử mệnh võ quan tu kiện tiết Văn quan định chủ vị tam côngNghĩa là: Thái Âm, Thái Dương ưa gặp mặt Nếu gặp Khoa, Quyền được hóa xong Đi theo nghiệp võ được công lớn Quan văn thăng chức đến tam côngKinh văn có viết: " Mệnh đóng tại Sửu được Thái Dương, Thái Âm chầu về sinh năm Bính, Mậu nhiều phúc lộc. Đồng cung bình thường, là trung cục, đối chiếu được phú quý, tiêu trừ tai họa". " " Nhật, Nguyệt đóng tại mệnh không tốt bằng đối chiếu cung mệnh", " Nhật, Nguyệt cùng tại Mùi, cu...
Cách cục Lộc Mã giao trì
Học tử vi

Cách cục Lộc Mã giao trì

Tại cung vị tam phương tứ chính của cung mệnh có Lộc Tồn (hoặc Hóa Lộc), lại có Thiên Mã gia hội. Lá số sở hữu cách cục này thường là phát tài tại quê người hoặc có được tiền tài từ nơi xa đến, môi trường sống có nhiều thay đổi lớn, thường xa quê, du lịch, sự nghiệp chủ về bôn ba vất vả để làm ăn. Gặp nhiều cát tinh sẽ trở thành cự phú.Kinh văn có viết: " Lộc Mã thích được song hành", " Thiên Lộc, Thiên Mã, thi cử thành tích lẫy lừng".Nhận định về cát cách Hóa Lộc, Lộc Tồn:Sao Hóa Lộc và Sao Lộc Tồn là hai tài tinh quan trọng trong Tử Vi Đẩu Số, hai ngôi sao này có những điểm tương đồng và khác biệt về tính cách, đồng thời có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Nếu trong lá số tử vi chúng nằm đồng cung, hội chiếu lẫn nhau, hoặc gia hội với các cát tinh khác sẽ tạo nên các cát cách có...
Cách cục Song Lộc triều viên
Học tử vi

Cách cục Song Lộc triều viên

Cung vị tam phương tứ chính của cung mệnh có Lộc Tồn, Hóa Lộc gia hội.Ca quyết: Tài quan nhị xứ dữ thiên di Song lộc phùng chi tối hữu ích Đức hợp càn khôn nhân kính trọng Thao thao phú quý thế hy kỳNghĩa là: Tài quan hai cung cùng thiên di Hai Lộc gặp nhau thật thích nghi Đức ngang trời đất ngừoi kính trọng Giàu sang chất ngất khó ai bìKinh văn có viết: " Hai Lộc gặp nhau một đời phú quý".(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)
Cách cục Lộc hợp uyên ương
Học tử vi

Cách cục Lộc hợp uyên ương

Lộc Tồn và Hóa Lộc cùng trấn cung mệnh, lá số có cách cục này, một đời tài vận hanh thông, thành bậc cự phú, thường làm chủ doanh nghiệp tư nhân, giám đốc công ty, hoặc nhà kinh doanh bất động sản. Nếu không cũng là quan chức chính trị cấp cao, nhờ chính trị mà phát tài.Ca Quyết: Lộc hợp uyên ương phúc khí cao Tư nhân văn vũ tất anh hào Đôi kim tích ngọc thân vinh quý Tước vị cao thiên ý tử bàoNghĩa là: Lộc hợp thành đôi phúc dồi dào Văn tài võ lược xứng anh hào Ngọc vàng chồng chất thân vinh hiển Đai vàng áo tía chức quyền cao Kinh văn có viết: " Hai Lộc gặp nhau một đời phú quý".(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành) ...