Thẻ: Cách

Cách cục Tướng tinh đắc địa
Học tử vi

Cách cục Tướng tinh đắc địa

Sao vũ Khúc trấn mệnh, lại có Lộc Tồn, Khoa, Khoa, Quyền, Lộc, Tả, Xương, Khúc gia hội là thuộc cách cục này.Ca quyết: Tướng tinh nhập miếu thực vi tường Vị chính quan cao đáo xứ cường Lược địa công thành đa diệu toán Uy phong lẫm lẫm trấn biên cươngNghĩa là: Vũ Khúc nhập miếu thực cát tường Chức trọng quyền cao thực vững vàng Cướp đất hạ thành nhiều mưu kế Uy phong lẫm liệt trấn biên cươngKinh văn có viết: " Vũ Khúc miếu vượng, uy danh hiển hách", " Vũ Khúc nhập miếu nằm cùng cung với Văn Khúc, đại quan, đại tướng", " Vũ Khúc, Khôi, Việt cùng miếu vượng, làm quan giàu có", " Vũ Khúc, Lộc, Mã đồng cung phát tài tại quê người".Nhận định về các cách cục trên:Nhị diệu đồng lâm: Cung mệnh đóng tại Sửu, Thái Dương, Thái Âm tại Mùi, hoặc cung mệnh đóng tại Mùi, Thái Dương, Thái Âm...
Cách cục Thiên Phủ triều viên (Thiên Phủ chầu mệnh)
Học tử vi

Cách cục Thiên Phủ triều viên (Thiên Phủ chầu mệnh)

Sao Thiên Phủ nhập miếu trấn mệnh tại cung Thìn hoặc Tuất, đồng cung với Liêm Trinh, không bị sát tinh xung phá. Ưu điểm: Quan cao, chức trọng, phúc, quý song toàn. Mệnh nữ trung trinh hiền thục. Nếu sao Tả Phụ cùng trấn mệnh, tại cung tam phương tứ chính có sao hóa cát chầu về là cực quý. Khuyết điểm: Bất lợi cho hôn nhân, tình duyên, nên kết hôn muộn.Hai sao Thiên Phủ, Liêm Trinh trấn mệnh tại cung Tuất, lại gặp các cát tinh Lộc Tồn, Hóa Khoa, Hóa Lộc, Hóa Quyền, Tả Phụ, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt gia hội, không có sát tinh mới được coi là phù hợp với cách cục này,. Nếu có Tả Phụ hoặc Hữu Bật tại cung mệnh mới tốt đẹp, tốt nhất cho người sinh năm Giáp, Kỷ, tiếp đến là sinh năm Đinh. Cung Tuất là vị trí của quẻ Càn, là ngôi vị của Vua, Thiên Phủ là ...
Cách cục Hóa tinh phản quý
Học tử vi

Cách cục Hóa tinh phản quý

Sao Thiên Đồng trấn mệnh tại cung Tuất, can năm sinh là Đinh, sao Cự Môn trấn mệnh tại cung Thìn, can năm sinh là Tân, hai trường hợp này là cách cục Hóa tinh phản quý. Do sao Thiên Đồng tại cung Tuất là cùng bình, vốn dĩ bất lợi, nhưng nếu gặp người sinh năm Đinh, cung Dần có Thái Âm hóa Lộc, Thiên Cơ hóa Khoa, cung mệnh có Thiên Đồng hóa Quyền, cung đối có Cự Môn hóa Lộc xung chiếu, nên lại là cách cục đại phú, đại quý. Cự Môn tại Thìn là cung bình, vốn dĩ bất lợi, nhưng nếu gặp người sinh năm Tân, sẽ có Cự Môn hóa Lộc, ám hợp với Lộc Tồn tại cung Dậu, cung tài bạch có Thái Âm hóa Quyền nên chủ về giàu sang. Nếu gặp Văn Xương hóa Kỵ tại cung Mệnh hoặc cung thiên di cũng không coi là hung, vẫn chủ về phú quý. Nếu như lại gặp Hỏa, Linh, Không, Kiếp là phá cách.Ca quyết: Tam ...
Cách cục Tử Phủ triều viên (Tử Phủ chầu mệnh)
Học tử vi

Cách cục Tử Phủ triều viên (Tử Phủ chầu mệnh)

Sao Tử vi hoặc Thiên Phủ miếu vượng trấn cung mệnh, tại cung tam phương tứ chính có cát tinh gia hội.Ưu điểm: Thanh cao, phúc thọ song toàn, đời sống vật chất đủ đầy, hưởng lộc dồi dào.Sao Tử vi và Thiên Phủ tại cung miếu vượng hợp chiếu cung mệnh, tại cung tam phương, tứ chính của cung mệnh có các cát tinh, Lộc Tồn, Hóa Khoa, Hóa Lộc, Hóa Quyền, Tả Phụ, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt mới được coi là phù hợp với cách cục này, cách cục này có bốn loại:1. Sao Vũ Khúc, Thiên Tướng trấn mệnh tại cung Dần hoặc Thân, cung tam hợp có Tử vi, Thiên phủ.2. Sao Liêm Trinh trấn mệnh tại cung Dần hoặc Thân, cung tam hợp có Tử Vi Thiên Phủ3. Sao Liêm Trinh, Thiên Tướng trấn mệnh tại cung Tý hoặc Ngọ, cung tam hợp có Tử vi, Thiên Phủ4. Sao Thiên Tướng trấn mệnh tại cun...
Cách cục Cực hướng Ly minh
Học tử vi

Cách cục Cực hướng Ly minh

Sao Tử Vi trấn mệnh tại cung Ngọ, cung vị tam phương tứ chính không có sát tinh, là hợp với cách cục này. Sao Tử Vi là sao Bắc Cực, cung Ngọ là vị trí của quẻ Ly, nên mới có tên gọi này. Theo cách cục này, Tử Vi nhập miếu tại cung Ngọ, nếu không gặp sát tinh, cho dù không được cát tinh phò trợ cũng chủ về phú quý, nếu gặp được cát tinh sẽ hiển đạt làm quan lớn hoặc trở thành bậc cự phú trong giới kinh doanh nên đây là cách cục cực tốt. Nếu sao Tử Vi trấn mệnh tại cung Tý, uy thế kém xa so với cung Ngọ.Ca quyết: Thừa thông Tư gián túc uy phong Khí tượng đường đường lập điện trung Kỷ chuyển vương đình phân nội sự Chung thân phú quý vị tam côngNghĩa là: Ngự sử tư gián đủ uy phong Uy nghi, lẫm liệt ở trong cung Một tay xử lý việc chính sự Trọn đời phú quý chức tam côngKinh văn vi...
Cách cục Tử Phủ đồng cung
Học tử vi

Cách cục Tử Phủ đồng cung

Sao Tử vi, Thiên phủ cùng chấn mệnh tại cung Dần hoặc cung ThânƯu điểm: Đời sống vật chất sung túc đủ đầy, một đời hưởng phúc, giàu sang trọn vẹn, phúc lộc song toàn.Khuyết điểm: Hai đế tinh đồng cung, về mặt tinh thần dễ xuất hiện cảm giác cô độc mang tính chu kỳ, nên chậm kết hôn – Nếu gặp sao Kình dương, sẽ trở thành thương gia lớn, nhưng tâm địa thường bất chính.Cung mệnh an tại cung Dần hoặc Thân, có sao Tử vi và Thiên Phủ cùng cung, lại có Lộc Tồn, Hóa Khoa, Hóa Quyền, Hóa Lộc, Tả Phụ, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt, gia hội mới được coi là hợp cách cục. Nếu lá số sở hữu cách cục này, chủ về đại phú, đại quý, phúc thọ song toàn. Người sinh năm Giáp gặp hóa cát cực tốt, Người sinh năm Đinh, Kỷ, Canh, Quý cát. Ca quyết như sau: Phiên âm: Đồng cung T...
Cách cục Đan trì quế trì
Học tử vi

Cách cục Đan trì quế trì

Sao Thái Dương trấn mệnh tại cung Thìn hoặc Tỵ, sao Thái Âm trấn mệnh tại cung Dậu hoặc Tuất, cả hai sao này đều nằm tại cung vượng, Thái Dương là đan trì (thềm son), Thái Âm là quế trì (thềm quế), nên mới có tên gọi này. Lá số gặp cách cục này chỉ về sớm được thành công, như đỗ đại học, thừa kế di sản, du học nước ngoài, hoặc làm việc trong những công ty cực tốt, sớm được cất nhắc bổ nhiệm, để làm người kế nhiệm trong tương lai, hoặc kinh doanh phát tài….Tại cung tam phương tứ chính có cát tinh gia hội, tiền đồ càng thêm tốt đẹp.Ca quyết: Nhị diệu thường minh chính đắc trung Tài hoa thanh thế định kỳ hùng Thiếu niên tế ngộ phong vân hội Nhất được thiên trì tiện hóa longNghĩa là: Nhật nguyệt cùng sáng thường đắc địa Tài hoa danh tiếng được thỏa lòng Tuổi trẻ tài cao sớm thàn...
Cách cục Nhị diệu đồng lâm
Học tử vi

Cách cục Nhị diệu đồng lâm

Mệnh đóng tại cung Sửu, Thái Âm và Thái Dương tại Mùi, Mệnh đóng tại cung Mùi, Thái Dương và Thái Âm tại cung Sửu. Tại cung vị tam phương có sao Lộc Tồn, Khoa, Quyền, Lộc, Tả, Hữu, Xương, Khúc là phù hợp với cách cục này.Ca quyết: Mệnh trung nhật nguyệt hỷ tương phùng Cánh ngộ Khoa Quyền tại hóa trung Thử mệnh võ quan tu kiện tiết Văn quan định chủ vị tam côngNghĩa là: Thái Âm, Thái Dương ưa gặp mặt Nếu gặp Khoa, Quyền được hóa xong Đi theo nghiệp võ được công lớn Quan văn thăng chức đến tam côngKinh văn có viết: " Mệnh đóng tại Sửu được Thái Dương, Thái Âm chầu về sinh năm Bính, Mậu nhiều phúc lộc. Đồng cung bình thường, là trung cục, đối chiếu được phú quý, tiêu trừ tai họa". " " Nhật, Nguyệt đóng tại mệnh không tốt bằng đối chiếu cung mệnh", " Nhật, Nguyệt cùng tại Mùi, cu...
Cách cục Lộc Mã giao trì
Học tử vi

Cách cục Lộc Mã giao trì

Tại cung vị tam phương tứ chính của cung mệnh có Lộc Tồn (hoặc Hóa Lộc), lại có Thiên Mã gia hội. Lá số sở hữu cách cục này thường là phát tài tại quê người hoặc có được tiền tài từ nơi xa đến, môi trường sống có nhiều thay đổi lớn, thường xa quê, du lịch, sự nghiệp chủ về bôn ba vất vả để làm ăn. Gặp nhiều cát tinh sẽ trở thành cự phú.Kinh văn có viết: " Lộc Mã thích được song hành", " Thiên Lộc, Thiên Mã, thi cử thành tích lẫy lừng".Nhận định về cát cách Hóa Lộc, Lộc Tồn:Sao Hóa Lộc và Sao Lộc Tồn là hai tài tinh quan trọng trong Tử Vi Đẩu Số, hai ngôi sao này có những điểm tương đồng và khác biệt về tính cách, đồng thời có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Nếu trong lá số tử vi chúng nằm đồng cung, hội chiếu lẫn nhau, hoặc gia hội với các cát tinh khác sẽ tạo nên các cát cách có...
Cách cục Song Lộc triều viên
Học tử vi

Cách cục Song Lộc triều viên

Cung vị tam phương tứ chính của cung mệnh có Lộc Tồn, Hóa Lộc gia hội.Ca quyết: Tài quan nhị xứ dữ thiên di Song lộc phùng chi tối hữu ích Đức hợp càn khôn nhân kính trọng Thao thao phú quý thế hy kỳNghĩa là: Tài quan hai cung cùng thiên di Hai Lộc gặp nhau thật thích nghi Đức ngang trời đất ngừoi kính trọng Giàu sang chất ngất khó ai bìKinh văn có viết: " Hai Lộc gặp nhau một đời phú quý".(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)
Cách cục Lộc hợp uyên ương
Học tử vi

Cách cục Lộc hợp uyên ương

Lộc Tồn và Hóa Lộc cùng trấn cung mệnh, lá số có cách cục này, một đời tài vận hanh thông, thành bậc cự phú, thường làm chủ doanh nghiệp tư nhân, giám đốc công ty, hoặc nhà kinh doanh bất động sản. Nếu không cũng là quan chức chính trị cấp cao, nhờ chính trị mà phát tài.Ca Quyết: Lộc hợp uyên ương phúc khí cao Tư nhân văn vũ tất anh hào Đôi kim tích ngọc thân vinh quý Tước vị cao thiên ý tử bàoNghĩa là: Lộc hợp thành đôi phúc dồi dào Văn tài võ lược xứng anh hào Ngọc vàng chồng chất thân vinh hiển Đai vàng áo tía chức quyền cao Kinh văn có viết: " Hai Lộc gặp nhau một đời phú quý".(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành) ...
Cách cục Quyền Sát hóa Lộc
Học tử vi

Cách cục Quyền Sát hóa Lộc

Sao Kình dương, Đà La, Hỏa, Linh trấn mệnh nhập miếu được ba sao Thất Sát, Hóa Lộc, Hóa Quyền miếu vượng hội chiếu, ngoài ra cung vị tam phương, tứ chính của cung mệnh cần có cát tinh mới phù hợp với cách cục này. Sở hữu cách cục này chủ về tính cách cương cường quyết liệt, anh hùng khẳng khái, phải trải qua trùng trùng gian nan nguy hiểm, chết đi sống lại, nên theo nghiệp võ hoặc các nghề mang tính mạo hiểm, đầu cơ sẽ có thành tựu lớn. Người có cách cục này sẽ gặp phải tai họa tù ngục, nếu không gặp cát tinh đồng cung hoặc gia hội, ắt sẽ thành kẻ côn đồ hung dữ, thân thể tàn tật hoặc bị tai nạn bất ngờ, yểu mệnh.Ca quyết: Tam sát gia lâm miếu vượng cung Tính tình cương mãnh chấn anh hùng Kỷ phiên hiểm địa đô kinh quá Lẫm lẫm uy quyền chúng hãm đồngNghĩa là:Tam sát đóng tại c...
Cách cục Quyền tinh triều viên (Hay hùng tú triều viên)
Học tử vi

Cách cục Quyền tinh triều viên (Hay hùng tú triều viên)

Sao Liêm Trinh trấn mệnh tại Thân, Mùi, không gặp sát tinh. Gặp cách cục này, chủ về tuổi trẻ làm nên cơ nghiệp lừng lẫy, phát tài nhanh chóng, được nổi danh. Liêm Trinh hóa Lộc tại cung Mùi, hoặc tại Dần, Thân có Lộc Tồn đồng cung là cách cục Liêm Trinh thanh bạch.Ưu điểm: Tuổi trẻ có thành tựu vang dội, phát tài nhanh chóng, nổi tiếng. Khuyết điểm: Gặp sát tinh là mệnh bình thườngCa quyết: Thân Mùi Liêm Trinh đắc địa phương Túng gia Thất Sát bất vi hung Thanh danh hiển đạt phong vân viễn Nhị hạn ưu du phú quý trungNghĩa là: Liêm Trinh đắc địa tại Mùi Thân Dù gặp Thất Sát cũng không hung Thanh danh hiển đạt nhanh thăng tiến Hai hạn thong dong cảnh giàu sangKinh văn có viết: " Liêm Trinh trấn mệnh tại Thân Mùi, không gặp tứ sát sẽ giàu sang, danh tiếng lừng lấy bốn phương" (N...
Cách cục Phụ củng Văn tinh
Học tử vi

Cách cục Phụ củng Văn tinh

Văn Xương tại cung mệnh được Tả Phụ củng chiếu. Ưu điểm: Mẫn tiệp, tài hoa, giữ chức vụ cao, được tôn quý, trọng vọng Khuyết điểm: Gặp sát tinh là mệnh bình thườngCa Quyết: Phụ tinh củng mệnh tối kham ngôn Mẫn tiệp tài hoa chúng mạc tiên Khinh thời soái thần kiêm ngũ mã Trọng tu nhập tướng chuẩn uy quyềnNghĩa là: Tả Phụ chiếu mệnh là rất tốt Mẫn tiệp tài hoa chẳng ai bì Ít cũng tướng tài cùng cự phú Nhiều ắt trọng thần đủ quyền uy(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)
“Văn Quế Văn Hoa cách” chủ yếu xem ở Chính tinh
Học tử vi

“Văn Quế Văn Hoa cách” chủ yếu xem ở Chính tinh

"Văn Quế Văn Hoa cách" – tức an mệnh vào sửu hoặc mùi cung, mà cung Mệnh gặp Văn Khúc Văn Xương đồng thủ.Cổ ca nói:Sách thư nhất đạo tự thiên lai Hoán khởi nhân gian kinh tể tài Mệnh lý vinh hoa chân khả tiện Đẳng nhàn bình bộ thượng bồng lai.(Sách, thư cùng từ trời đến, kêu gọi người tài trị quốc chốn nhân gian, mệnh lý vinh hoa thực có thể ao ước, bỗng dưng một bước đến chốn bồng lai.)Ở khoa cử thời đại, đọc sách cầu công danh là con đường tốt nhất, cho nên cổ nhân lấy Đẩu số luận mệnh hoan hỷ nhất gặp Văn Xương Văn Khúc, ngoại trừ "Văn tinh củng mệnh cách" đã thuật trước đó (mục 96 – "Văn tinh củng mệnh" chủ thông minh), còn có cách "Văn Quế Văn Hoa" này, sau này sẽ thảo luận đến các cách "Văn Lương chấn kỷ", "Lộc Văn ám củng", vì như đã biết cổ nhân khá coi trọng khả năng...