Thẻ: Cơ Nguyệt Đồng Lương

KẾT CẤU LỘC VĂN CỦNG MỆNH
Học tử vi

KẾT CẤU LỘC VĂN CỦNG MỆNH

Lộc Văn củng mệnh, ký phú thả xương.(Lộc Văn tụ họp ở mệnh, đã giàu còn có danh tiếng)Phần chú giải của sao bản viết rằng: “Giả sử như Lộc Quyền Xương Khúc thủ thân, mệnh, không ai giàu sang, nhưng có Hình Kỵ tương xung, thì nên làm sư tăng đạo sĩ”.Đoạn chú giải này nhân vì nói rằng “Nên làm sư tăng đạo sĩ” tương tự cách cục “Khôi Việt đồng hành” nêu trên, vì thế khiến cho người biên soạn Toàn Tập và Toàn Thư đã ghép hai chung hai cách thành một cách. Thật ra thì câu này trong bài phú vốn là câu đối ngẫu với các câu sau, tức là câu “Nhật Nguyệt giáp Tài, bất quyền tắc phú”, vì thế hoàn toàn không có lý do nào để ghép được với câu trên.Ở đây xin dựa theo “Bát Hỷ Lâu sap bản” để chép lại những câu phú có liên quan để các bạn đọc nắm rõ về cách đọc: “Quân thần khánh hội,tài thiệ...
BA TRƯỜNG HỢP QUÂN THẦN KHÁNH HỘI
Học tử vi

BA TRƯỜNG HỢP QUÂN THẦN KHÁNH HỘI

Quân thần khánh hội, tài thiện kinh bang.(Vua tôi mừng gặp gỡ, tài giỏi trị nước)“Quân thần khánh hội” thật ra cũng có thể coi như là cách cục “Bách quan triều củng”, nhưng ý nghĩa của nó lại không phải là “Bách quan triều củng” thông thường, do đó có thể coi là một kết cấu triều củng đặc biệt.Phần chú giải của sao bản là chính xác nhất, chú giải của Toàn Thư và Toàn Tập đều là sai lầm. Chú giải của sao bản nói rằng: “Giả sử như Tử Vi được Phủ Tướng, Văn Xương, Văn Khúc. Thiên Phủ được Thiên Đồng, Tham Lang trợ lực, Tử Vi được hầu hai bên là “Quân thần khánh hội”, người gặp các cục này, không ai không được phú quý. Nhưng có sát tinh (sao dữ) và Hình Kỵ Tù Hao ở cùng, thì gọi là “nô khi chủ” (Đầy tớ lấn hiếp chủ), “thần khi quân” ( Bề tôi lấn hiếp vua), lại là họa loạn”.Toàn T...
CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG
Học tử vi

CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG

Cách phổ biến của Thiên Cơ có: Cơ Nguyệt Đồng Lương. Sách nói: Cơ Nguyệt Đồng Lương tác lại nhân (Mệnh hội tụ đủ bộ sao Thiên Cơ, Thiên Lương, Thiên Đồng, Thái Âm thì làm lại người phụ giúp cơ quan chỉ huy). Cách này là Cơ âm hội tại Dần và Thân.Cơ Nguyệt Đồng Lương cần thêm Tả Hữu và Lộc làm tăng khí thế, khiến tâm chí thành cao thượng. Nếu được Khoa Lộc Quyền thì phú quý, dù chỉ là tham mưu cố vấn vẫn là giữ thực quyền. Nếu Thiên Cơ Hoá Lộc gặp sát tinh thì có thể thu không bằng chi, gặp cát tinh thì chi ít thu nhiều.Nữ mệnh Cơ Âm xinh đẹp, nội tâm nhiều bối rối, hay lúng túng khó xử. Nếu Thiên Cơ Hoá Kỵ lại thành đa sầu đa cảm vì ẩn chứa quá nhiều nỗi lòng cho bản thân. Cơ Kỵ cùng chứa tiềm ẩn nên thành vậy. Cơ Âm mà ở Thân tốt hơn ở Dần. Vì Thân đắc vị cho Thái Âm. Cơ Âm ...
MỆNH XUẤT GIA CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG
Học tử vi

MỆNH XUẤT GIA CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG

Thiên Phúc thủ ư Không vị, Thiên Trúc sinh nhai.(Thiên Phúc thủ ở Không vị, sống nơi cõi Phật)“Không vị” phú văn nói ở đây phải là cung mệnh.Chú văn nói rằng: “Nếu thân mệnh tọa ở Không vị, có Thiên Cơ, Thiên Đồng tam hợp chính chiếu, ắt chủ về làm người sư tăng đạo sĩ. Gặp Cát tinh thì phúc dày, gặp Hung tinh chắc chắn là mệnh sư tăng đạo sĩ. Không luận là tốt được.”Thiên Cơ hóa khí là Thiện; Thiên Đồng hóa khí là Phúc. Vì thế gọi là Thiện Phúc.Nhưng có một bài quyết thời cổ lại nói rằng: “Cơ Lương Đồng chiếu mệnh thân Không, thiên nghi tăng đạo” (Cơ Lương đồng chiếu cung mệnh hoặc cung thân tọa ở Không vị, thiên về làm tăng sư đạo sĩ).Bài quyết này nói rằng ba sao Thiên Cơ, Thiên Lương, Thiên Đồng hội chiếu cung mệnh, mà cung mệnh lại gặp sao Không.Theo Trung Châu học phái ...
THIÊN ĐỒNG THIÊN LƯƠNG
Học tử vi

THIÊN ĐỒNG THIÊN LƯƠNG

Thiên Đồng Thiên Lương tại Dần hoặc Thân, cũng thuộc cách Cơ Nguyệt Đồng Lương, nhưng lại là trở thụ rất tốt. Vì Đồng Lượng đều chủ về phẩm đức cao thượng, tâm tính ôn hoà lương thiện, dù có sát tinh cũng chỉ khiến cuộc đời nhiều khó khăn, cần hoá giải, chẳng phải chủ về phẩm cách xấu xa.Đồng Lương ưa gặp các sao phụ tá cát tường, không ưa Lộc Tồn, Hoá Lộc, Thiên Mã. Người không có Lộc mã có thể theo ngành văn hoá, quảng bá, quảng cáo, cũng thích hợp phục vụ xã hội. Người có Lộc Mã thích hợp ngành giải trí, nhưng dễ có chuyện ghi lòng tạc dạ người khác giới, nhưng không thể yêu đương.Nếu Thiên Đồng Hoá Kỵ gặp sao Hình, nên theo ngành nghề giám sát, kỉ luật, nhưng khiến nam nữ hôn nhân bất lợi.Đồng Lương vào hạn, có thêm Không Kiếp và các sao sát tinh hình, hao chủ về tai nạn,...
THIÊN ĐỒNG THÁI ÂM
Học tử vi

THIÊN ĐỒNG THÁI ÂM

Đẩu Số Toàn Thư viết:”Nữ mệnh bị sát xung phá ắt hẳn hình phu khắc tử, Nguyệt Lương xung phá và hợp thường làm thứ thất hay lẽ mọn”. Ngoài ra cũng sách trên viết câu: “tuy mỹ nhi dâm” (tuy đẹp nhưng mà dâm). Thiên Đồng cung Tí là người đàn bà nhan sắc diễm lệ: Đồng Nguyệt Tí gái hoa dungGặp Tang, Riêu, Khốc khóc chồng có phenĐồng Âm tại đây nếu bị Tang Riêu Khốc thường ly phu, khắc phu thậm chí sát phu.Sách cổ hay gọi Thiên Đồng là phúc, ấn tượng này khiến người ta xem trọng phúc khí của Thiên Đồng. Cổ thư nói Thiên Đồng thủ mệnh thì phúc tự nhiên sâu dầy, không sợ sao hình sát kỵ xâm phạm, càng làm cho người ta hiểu lầm về tính chất Thiên Đồng. Trên thực tế sao này nhiều khuyết điểm.Tí Ngọ Mão Dậu là cung đào hoa, ở đây cũng ảnh hưởng tới tính chất Thiên Đồng. Cổ nhân nói nữ...
BÌNH GIẢI SAO TẤU THƯ
Học tử vi

BÌNH GIẢI SAO TẤU THƯ

Hành KimLuôn luôn có bộ Kình Đà chiếuChủ về bằng sắc, ấn tín và thư từ (VVT)Lợi ích cho việc làm văn, đàm luận, ca hát (TTL)Vui vẻ, nói năng khôn khéo (TTL)Thanh Long cơ biến đủ điều,Tấu Thư nói ngọt (ăn nói ngọt ngào), người theo ngay vềHội với Hóa Kỵ miếu vượng thì chủ thông minh, học vấn, là người làm việc về lập văn bằng, biên bản, khế ước, được nhiều bổng lộc (VVT)Nhị hạn gặp Bạch Hổ, Đường Phù thì cầu công danh, tài lộc, thi cử, cưới hỏi sẽ đắc ý (VVT). Gặp Vũ, Hỉ Đào thì ưa thích nghệ thuật, hành nghề ca vũ nổi tiếng (VVT)Mệnh có Tấu Thư thì bị nhiều khẩu thiệt. Chú ý Tấu Thư bao giờ cũng có Kình Đà tam hợp xung chiếu:Tấu Thư thủ Mệnh thị đa khẩu thiệt chi nhân (15)Mệnh có Tấu Thư Hoa Cái hội họp thì là người thanh nhã, thanh cao hơn người:Tấu Thư Hoa Cái thanh kỳ, Mộc...
“ẤM PHÚC TỤ HỘI”, ẮT GẶP HUNG NGUY
Học tử vi

“ẤM PHÚC TỤ HỘI”, ẮT GẶP HUNG NGUY

Ấm Phúc tụ hội na phạ hung nguy(Ấm Phúc tụ hội, nào sợ hung nguy)Thiên Lương hóa khí là Ấm, Thiên Đồng hóa khí là Phúc. Hai sao này đồng cung thì gọi là “Ấm Phúc tụ hội”.Hễ hai sao này đồng cung ắt ở tại cung Dần Thân, các cung viên chung Quang là kết cấu “Cơ Nguyệt Đồng Lương” điển hình. Người xưa nói rằng: “Cơ Nguyệt Đồng Lương tác lại nhân” (Cơ Nguyệt Đồng Lương thì làm lại). “Lại” không giống như “quan”, do đó tuy làm công chức nhưng cũng không coi là sang.Lời chú giải nói rằng: “Gặp cát không sợ tai họa hung hiểm, còn như có Hình Kỵ thì không nói.” Câu này có ý nhấn mạnh tác dụng tiêu tai giải nạn của nhóm sao “Thiên Đồng Thiên Lương”. Trong đó nếu Thiên Đồng Hóa Lộc hoặc Hóa Quyền thì tương đối tốt hơn. Nếu Thiên Lương Hóa Khoa hoặc không gặp Lộc, thì là “Thanh quý” (có...
QUAN LỘC CUNG
Học tử vi

QUAN LỘC CUNG

Tử ViTử Vi tại Quan, nhập miếu, nếu không gặp các sao sát hình kị, mà có Phủ Tướng, cát tinh, Bát Toạ, Ân Quang, Thiên Quý đồng độ hoặc hội chiếu thì có làm việc trong chính giới, quan cao lộc hậu, dù theo ngành kinh doanh buôn bán cũng từ thương giới mà theo chính giớiNếu thêm Hoá Lộc, Lộc Mã hội hợp, thì có thể nắm quyền về tài chính, hoặc giỏi về quản lý tài chính, thích hợp làm lãnh đạo tài chính, kinh tế, tiền tệ, ngân hàng, hoặc thuế vụ.Trong xã hội hiện đại, không nhất thiết làm chính giới, có thể làm công thương nghiệp hoặc mậu dịch, dù nào cũng sẽ có tiếng tăm, nhân vật lớn. Hội Lộc Mã thì nên theo ngành tiền tệ, ngân hàng, cũng có thể kinh doanh xuất nhập khẩu, dễ phát lớn.Tử Vi tại Quan, dù không có cát tinh, có sát tinh hội hợp hoặc đông độ, cũng chủ về có tài lãn...
BÌNH GIẢI SAO THIÊN LƯƠNG
Học tử vi

BÌNH GIẢI SAO THIÊN LƯƠNG

Thiên Lương sao trong hệ Nam đẩu, chủ về thọ lộc, hóa khí là Ấm, thuộc dương thổ (xin nhắc sao Tham Lang trong hệ Bắc đẩu chủ về tai ách tử vong). Cát chủ về tinh tế, sáng suôt. Hung chủ về chuyên chế. Cho nên Thiên Lương tuy gọi ấm tinh, nhưng bản chất lại có tính cô kỵ.Thiên Lương được ví như giám sát ngự sử, can gián hoàng đế, đàn hạch đại thần, tuy không chủ quản hình pháp, nhưng trong thực tế có ý vị của hình pháp, kỉ luật, nguyên tắc. Thiên Lương nên hội chiếu hơn là thủ mệnh hay là xung chiếu vì lúc đó sẽ đỡ tính hình khắc cho thân mệnh. Thủ cung Mệnh đều không tốt bằng Phúc nó mang lại.Thích hành động một mình, mạnh mẽ, nguyên tắc, đây là tính cách thuộc phương diện cô kỵ. Phương diện khác thì thích căn cứ vào nguyên tắc của mình để giải quyết bất hoà, tranh chấp, phâ...
Phân tách và luận giải tử vi
Học tử vi

Phân tách và luận giải tử vi

Số tử vi là một sản phẩm thoát thai do triết học đông phương lấy Âm dương làm căn bản phân tách ngũ hành biến dịch sinh khắc thì thiết tưởng bất kỳ mộ nhận định nào cũng phải theo sự trình bày hợp lý của lẽ Âm dương trước, rồi ngũ hành sau.Bắt đầu đặt vấn đề: Tử vi là thái cực sinh lưỡng nghi, và chia ra tứ tượng của bộ chính tinh.Hình vẽ 1: Minh định thế đứng của 14 chính tinh để thấy sự phân chia ra âm dương ước định sự phản ứng mỗi vận hành ở thế nọ chuyển gặp thế kia để không nên quan niệm lá số 4 cách số khác nhau là Tử Phủ Vũ Tướng, Sát Phá Liêm Tham, Cơ Nguyệt Đồng Lương. Như trên chỉ là mới chia thành Tứ Tượng, còn phân tách ra bát quái …… cho đến cách còn một sao gặp nhau cũng có phản ứng nhỏ nhoi tỉ mĩ. Sự trình bày này không ngoài ý nhắc nhở nên đặt vấn đề âm dương...
Tư thế của từng nhóm tinh đẩu
Học tử vi

Tư thế của từng nhóm tinh đẩu

Ở phần phân tách luận đoán, việc đầu tiên đem Tử vi chia thành Lưỡng nghi, Lưỡng nghi phân ra tứ tượng, rồi tuần tự ra bát quái v.v.. thì thấy đâu nào là phe phái và sự phản ứng khi chúng gặp nhau. Cũng như một gia đình có nội ngoại, con cháu sau này ngày một sanh sản ra xa lần nhau, sự phân biệt vẫn là nội hay ngoại khiến sự sinh khắc chế hóa nặng hay nhẹ là cùng phe hay khác phái.Tử Phủ Vũ Tướng, Sát Phá Liêm Tham là một trong lưỡng nghi khi chuyển vận gặp nhau vẫn ít thay đổi, dễ dàng hơn là gặp Cơ Nguyệt Đồng Lương, Cự Nhật.Trái lại Cơ Nguyệt Đồng Lương vận hành đụng nhằm Sát Phá Liêm Tham tất nhiên phải có sự đụng chạm nặng vì là 2 thế cờ đặc biệt khác nhau như nước với lửa, phần thiệt hại vẫn là phần của kẻ yếu.Tư thế của Tứ tượng muốn được hoàn mỹ cũng như triều đại nà...
Cơ Nguyệt Đồng Lương lại chẳng phải nhân viên thư lại
Học tử vi

Cơ Nguyệt Đồng Lương lại chẳng phải nhân viên thư lại

Chương 16: Cơ Nguyệt Đồng Lương “Phi” lại nhân(Cơ Nguyệt Đồng Lương “lại chẳng phải” nhân viên thư lại)Luận con đường lập nghiệp của một mệnh tạoMệnh tạo này khi học Đại học và Nghiên cứu sinh thì có học khoa Quản trị và Kinh doanh, sau đó thi lấy chứng chỉ kế toán, nhưng chỉ làm công việc kế toán trong một thời gian ngắn. Ông ta dù không học khoa gì liên quan tới Công nghệ Thông tin và máy tính, nhưng dựa vào kinh nghiệm làm tại công ty máy tính trong mấy năm đã giúp ông ta lập nghiệp sau này, ngoài biết kế toán ra cũng tham gia đầu tư thiết kế phần mềm.Mệnh tạo có cách “Cơ Nguyệt Đồng Lương” này, không chỉ không làm nhân viên văn phòng mà còn tự lập nghiệp, thậm chí lĩnh vực lập nghiệp gần như không có liên quan gì đến ngành mà ông ta đã học. Có mệnh cách gì, mặc dù không g...
Cách cục Cơ Nguyệt Đồng Lương
Học tử vi

Cách cục Cơ Nguyệt Đồng Lương

Bốn sao Thiên Cơ, Thái Âm, Thiên Đồng, Thiên Lương tập trung tại các cung mệnh, tài, quan (Cần phải xuất hiện đồng thời cả 4 sao).Ưu điểm: Có tài hoạch định, có năng lực làm việc và trợ giúp, nếu làm việc tại các cơ quan nhà nước, sự nghiệp hành chính sẽ có triển vọng tốt, đảm nhiệm chức vụ cao, phù hợp với các lĩnh vực giáo dục, truyền thông, văn hóa hoặc các công việc đòi hỏi chất xám, kỹ thuật, hoặc các nghề môi giới, tư vấn, đại lý, kinh doanh cửa hàng. Khuyết điểm: Nếu bốn sao trên trấn mệnh tại cung Dần Thân sẽ bất lợi về mặt tình cảm, tính cách trầm lặng hoặc dễ kích động.Với cách cục này, Thiên Đồng, Thiên Lương trấn mệnh tại cung Dần, Thân, hoặc Thiên Cơ, Thái Âm chấn mệnh tại cung Dần Thân, tại cung tam phương tứ chính nhất định phải có 4 sao Thiên Cơ, Thiên Đồng, T...
TAM HỢP ÂM – LONG – TRỰC
Học tử vi

TAM HỢP ÂM – LONG – TRỰC

Âm Long Trực: là người đáng mến do có thiện chí làm việc nhưng luôn luôn bị đời bạc đãi, dù có Khoa Quyền Lộc thì chỉ càng thêm đau đớn.Ðây là hạng người đáng mến. Tuy bị đời bạc đãi nhưng tỉnh ngộ ra vẫn thấy tốt đẹp vì có Hồng Loan tô điểm hay được đền bù bằng Lộc Tồn nhỏ giọtNhóm thứ tư là nhóm Thiếu âm, Trực phù, Long đức. Nhóm này xét về thế cục ở thế thua thiệt rõ ràng. Những người sinh năm Hợi, Mão, Mùi thuộc Mộc cục mà mệnh thân ở thế Dần, Ngọ, Tuất thuộc Hỏa cục, Mộc sinh Hỏa, bản thân vốn bị sinh xuất, không còn nguyên vẹn khí gốc nữa. Xét về hình thế sao. Thiếu âm : Bản chất là vòng tròn nhỏ màu đen trên Thái cực đồ, tượng của âm khí, bóng tối bắt đầu phát sinh, lan tỏa. Ta hình dung ra lúc trời chiều nhá nhem, người mệnh cung có nó tất sẽ nhẹ dạ, cả tin và nhầm lẫ...