Thẻ: Cung Phúc Đức

MẪU NGƯỜI “THÂN CƯ PHÚC ĐỨC”
Học tử vi

MẪU NGƯỜI “THÂN CƯ PHÚC ĐỨC”

Những người sinh vào giờ Sửu (1am đến 3am) và những người sinh vào giờ Mùi (1pm đến 3pm) đều có số Thân cư Phúc Đức. Trước khi nói đến những nét đặc biệt của mẫu người này chúng ta hãy bàn qua vài ý nghĩa căn bản của cung Phúc Đức.Trong những chương trước chúng ta có nhắc đến một nguyên tắc căn bản của khoa Tử Vi là nếu Thân cư vào cung nào thì cung đó trở thành lãnh vực chính yếu trong cuộc sống của đương số. Bởi vậy, ý nghĩa đơn giản đầu tiên của cung Phúc Đức là nói về phước đức của đương số có được là do chính bản thân tạo dựng nên hay là do thụ hưởng từ ông bà, cha mẹ, hay của giòng họ nói chung. Cho nên, từ quan niệm đó, khoa Tử Vi xem cung Phúc Đức như nền tảng của một lá số. Nó có thể cứu giải hay làm chiết giảm đi độ số tốt xấu của cung Mệnh hay của một đại hạn, tiểu...
Cung Phúc Đức
Học tử vi

Cung Phúc Đức

– Cung Phúc đức có Kình dương, người này một đời luôn nhiều âu lo. – Cung Phúc đức hóa Kị, một đời vất vả ít vui, khó nở mặt nở mày. – Cung Phúc đức có Thiên diêu, phạm Đào hoa, thân mỏi mệt mà tâm trí loạn, người một nơi mà tâm trí một nẻo. – Cung Phúc đức hóa Kị ở cung Phu thê, thiên can Phu thê hóa Kị nhập vào cung Mệnh, chủ về vợ chồng không có lòng độ lượng, thường mâu thuận và không thông cảm cho nhau, dễ ly hôn. – Cung Phúc đức hóa Lộc có Thái dương hóa Lộc nhập cung Mệnh, chủ về người có thái độ khoan dung độ lượng, nhưng không có phúc khí. – Cung Phúc đức hóa Khoa chủ về người không cầu hưởng thụ. – Cung Phúc đức không nên có Kình dương – Đà la, chủ về người ham mê chốn phồn hoa tửu sắc, thích vui thú, hưởng lạc. – Cung Phúc đức có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ, con ngư...
Nguyệt Đức, Thiên Đức, Phúc Đức, Long Đức
Học tử vi

Nguyệt Đức, Thiên Đức, Phúc Đức, Long Đức

Ngũ hành Nguyệt Đức, Thiên Đức hành Hỏa Phúc Đức hành Thổ Long Đức hành ThủyĐặc tính về cách an sao Nguyệt Đức, Thiên Đức, Phúc Đức thì thuộc tam hợp Dương Tử Phúc của vòng Thái Tuế trong đó Nguyệt Đức đồng cung với Tử Phù, Phúc Đức đồng cung với Thiên Đức. Nguyệt Đức và Thiên Đức, Phúc Đức luôn luôn tam hợp với sự xuất hiện của Đào Hoa, Thiên Không và Kiếp Sát trong tam hợpNguyệt Đức thì sẽ đồng cung với Đào, Hồng, Hỉ hay Kiếp Sát. Nguyệt Đức đồng cung với Hồng hay Hỉ đều có Quả Tú xung chiếu, với Đào Hoa thì có cả bộ Cô Quả tam hợp và với Kiếp Sát thì không bao giờ gặp Cô Quả Nguyệt Đức bao giờ cũng gặp ít nhất là hai sao của bộ tam minhThiên Phúc Đức khi đồng cung với Đào, Hồng hay Hỉ đều có Tam Minh và không bao giờ gặp Cô Quả. Nếu không đồng cung với Đào, Hồng hay Hỉ thì...
Thái Âm thủ Mệnh, kiêm coi kỹ cung Phúc Đức
Học tử vi

Thái Âm thủ Mệnh, kiêm coi kỹ cung Phúc Đức

Cổ nhân luận đoán các tình huống Thái Âm tọa thủ các cung, có thể chỉ căn cứ bối cảnh văn hóa xã hội thời xưa, cho nên có rất nhiều tư liệu, ngày nay chỉ có thể làm tư liệu tham khảo."Thái Âm tại mệnh thân cung, miếu vượng chủ nhất sanh chi khoái lạc" (Thái Âm tại mệnh thân cung, miếu vượng chủ cả đời sung sướng), luận đoán câu này ngày nay không còn thích hợp, đại khái xã hội thời xưa ít cạnh tranh, và vì lý do Thái Âm chủ phú cho nên cổ nhân mới cho rằng đã phú tất "nhất sanh khoái lạc", xã hội hiện đại sự việc ấy không phải hoàn toàn như vậy.Ví dụ như Thái Âm tại cung tuất thủ mệnh, cực kỳ sáng tỏ, nhưng "Cung Phúc đức" có Cự Môn tại tý cung tọa thủ, "Cung Phúc đức" chủ việc hưởng thụ về mặt tinh thần, Cự Môn tọa tý tất hội Thiên Cơ, một sao ngộ sát tinh liền dễ dàng gây r...
Phúc đức – Đăng Hạ thuật
Học tử vi

Phúc đức – Đăng Hạ thuật

1- CUNG PHÚC ĐỨC XEM TUỔI THỌ- Cung Phúc đức có Kình dương, người này một đời luôn nhiều âu lo.- Cung Phúc đức hóa Kị, một đời vất vả ít vui, khó nở mặt nở mày.- Cung Phúc đức có Thiên diêu, phạm Đào hoa, thân mỏi mệt mà tâm trí loạn, người một nơi mà tâm trí một nẻo.- Cung Phúc đức hóa Kị ở cung Phu thê, thiên can Phu thê hóa Kị nhập vào cung Mệnh, chủ về vợ chồng không có lòng độ lượng, thường mâu thuận và không thông cảm cho nhau, dễ ly hôn.- Cung Phúc đức hóa Lộc có Thái dương hóa Lộc nhập cung Mệnh, chủ về người có thái độ khoan dung độ lượng, nhưng không có phúc khí.- Cung Phúc đức hóa Khoa chủ về người không cầu hưởng thụ.- Cung Phúc đức không nên có Kình dương - Đà la, chủ về người ham mê chốn phồn hoa tửu sắc, thích vui thú, hưởng lạc.- Cung Phúc đức có thể ảnh hưởn...
Phân tích cung Phúc Đức
Học tử vi

Phân tích cung Phúc Đức

Cung Phúc đức là cung có liên quan đến đời sống tinh thần của một người. Có người gia đình giàu có, không phải lo nghĩ nhưng cuộc sống của họ lại không được vui vẻ như ý. Trái lại, có những người cuộc sống khó khăn nhưng lại không buồn lo, không có phiền não.Trên thực tế có rất nhiều người có nhận thức không đầy đủ đối với cung Phúc đức, cho rằng cung Phúc đức chỉ xem về đời sống tinh thần của người này. Điều này không sai nhưng là chưa đủ. Cung Phúc đức có thể xem cuộc sống tinh thần của người này, đồng thời còn có thể xem về sự nghiệp của họ. Ví dụ, người mà cung Phúc đức có Thiên cơ, Thái âm chủ về giác quan thứ 6 nhạy bén, có thể học đoán mệnh. Người mà cung Phúc đức có Thái dương, Thái âm chủ về tình cảm không ổn định, lúc tỉnh lúc mê. Cung Phúc đức hóa kỵ hoặc ám kỵ cũn...
Trung Châu Tử vi sơ cấp giảng nghĩa luận cung Phúc đức
Học tử vi

Trung Châu Tử vi sơ cấp giảng nghĩa luận cung Phúc đức

“Phúc đức cung” tại Đẩu số có tác dụng, sử dụng để thôi đoạn luận đoán một cá nhân với tư tưởng hoạt động và tinh thần hưởng thụ. Nếu như đem so sánh cùng với Mệnh Thân cung, có thể nói, Mệnh Thân cung của đời người chủ về vật chất hưởng thụ, thật chất vận trình, mà so với Phúc đức cung của đời người thì chủ mang theo điểm trừu tượng. Có một số người theo biểu hiện ngoài mặt để xem xét đánh giá, danh thành lợi tựu, người khác ao ước thèm muốn, nhưng có khả năng trong nội tâm của người đó thống khổ không giống như ở bên ngoài, người bên ngoài không thể hiểu được, đây chính là người có Mệnh Thân cung hảo, mà Phúc đức cung lại có khuyết hãm chi cố; hoặc hoàn toàn tương phản, có một số người mặc dù chưa được ấm no (cận kham ôn bão), nhưng trong nội tâm sung mãn khoái lạc, đây chí...
Luận giải cung Phúc Đức
Học tử vi

Luận giải cung Phúc Đức

Xem cung Phúc Đức để biết rỗ sự thọ yểu, cùng là sự thịnh suy, tụ tán của họ hàng. Ngoài ra, còn được biết rõ vê âm phần mà mình chịu ảnh hưởng. Cung Phúc Đức chi phối tất cả 11 cung số. Vậy cho nên luận đoán cung Phúc Đức phải rất cẩn thận.1. Nhận định ảnh hưởng các sao tọa thủ tại cung Phúc Đức để luận đoán phúc trạch, thọ yểu và họ hàng.1.1. Tử Vi- Đơn thủ tại Ngọ: hưởng phúc lâu dài. Tránh được nhiều tai họa. Trong họ có nhiều người qúy hiến.- Đơn thủ tại Tý: suốt đời hay gặp những sự may mắn. Trong họ tuy hiếm người, nhưng cùng khá giả.- Phủ đồng cung, Tướng đồng cung: suốt đời được xứng ý toại lòng, sống lâu và hưởng phúc. Họ hàng nhiều người giàu sang.- Sát đồng cung: phải ly tổ, bôn ba mới được hưởng phúc sống lâu. Trong họ có nhiều người giàu sang, hiển đạt về võ ngh...
Ý nghĩa các sao trong cung Phúc đức
Học tử vi

Ý nghĩa các sao trong cung Phúc đức

Bản dịch:Thất sát tinh - thất sát tinh là một viên hung tinh, thế nhưng nếu như có thể vị ở thân hoặc dậu cung người của, trái lại năng lực vì vậy mà xong may mắn. Cung phúc đức trì thất sát tinh chủ nhiều hung, hơn nữa hung ý làm sâu sắc. Nếu nâm cung phúc đức kiềm giữ thất sát tinh thì ám chỉ trứ nâm tương ủng có một nghi ngờ lục mà vất vả cực nhọc người của sinh. Trong cuộc đời dĩ công tác là việc chính, vô luận đối với mình hoặc người khác yêu cầu nghiêm khắc, bởi vậy tạo thành nội tâm không thăng bằng, là tự tìm phiền não loại hình. Cung phúc đức trì thất sát tinh nữ tính, nếu không có cái khác chư tinh tại vị nói, trinh tiết quan niệm so sánh bạc nhược, dễ chìm đắm vào phong trần, phản ứng kỳ lao đau khổ suốt đời của đặc tính.Phá quân tinh - phá quân tinh vị sinh cung p...