Thẻ: Giải tử vi

Trung Châu Tử vi sơ cấp giảng nghĩa luận cung Thiên di
Học tử vi

Trung Châu Tử vi sơ cấp giảng nghĩa luận cung Thiên di

Tại Đẩu số, Thiên di cung sử dụng để thôi đoạn luận đoán Mệnh vận từ nơi sinh ra của cá nhân di chuyển đến định cư tại địa phương khác ở bên ngoài; đồng thời cũng có thể sử dụng để thôi đoạn luận đoán trạng huống của đời người sinh ra khi đi ra ngoài kinh doanh. Từ lưu niên Thiên di cung, cũng có thể thôi đoạn luận đoán hoàn cảnh tao ngộ của cá nhân khi lữ hành ra ngoài đời, như là không du khoái, hội hay bất hội bị đạo, hội hay bất hội hoàn cảnh tao ngộ bất ngờ ngoài ý các loại. Do từ Thiên di cung và Mệnh cung đối chiếu, bởi vậy Thiên di cung với tinh diệu cũng tiện dể ảnh hưởng đến tính cách của cá nhân, đặc biệt là năng lực xã giao, nhân tế quan hệ vân vân. Thiên di cung cũng cùng với Phúc đức cung tương hội, cho nên đó là hưởng thụ về tinh thần của một cá nhân, thật ra c...
Tổng hợp tính chất các sao trong lá số tử vi
Học tử vi

Tổng hợp tính chất các sao trong lá số tử vi

Bài viết tổng hợp về tính chất các sao (tinh đẩu). Đây là những kinh nghiệm quý báu. Các bạn lưu ý đọc kỹ.Lưu ý:Ghi chép các phần hay và bạn cảm thấy quan trọng ra giấy Đọc xong các bài thì quay lại đọc các ý mình đã ghi chép và ghi nhớ để sau khi cần nhớ lại thì nhớ từ khóa để tìm Nếu bạn ham mê tử vi thì cần kiên nhẫn đọc. Cố công mới có thành tựu. Việc học thủ thuật mẹo mặt là cần thiết, nhưng chỉ cần thiết khi kiến thức cơ bản tốt.Đây là chia sẻ của cá nhân mình trong quá trình tự học tử vi. (Phù Cừ Cổ Học) ...
Cốt tủy phú và nữ mệnh cốt tủy phú
Học tử vi

Cốt tủy phú và nữ mệnh cốt tủy phú

Bản dịch:Tổng tựTần từ năm đó, tạp soạn hữu quan tử vi đẩu số văn tự, đã du hai trăm vạn tự, tẫn phát Trung Châu phái bí mật, không đáng bảo lưu, thực cố hậu thế duyên nhân có thể được đến đây bí thuật, tạo phúc cho thương sinh linh. Về phần vương đình chi chính, tuổi tác nhật vội vả, duy yêu cầu đọc kinh sửa mật, cho tới bây giờ vô ý dĩ thuật số đi thế.Trung Châu phái thủy vu ở đâu đại, đã nan khảo cứu. Duy bản phái truyền lại thì có "Huyền không phong thuỷ" và "Tử vi đẩu số" nhất thuật. Huyền không của truyện, vị thẳng thiệu tấn nhân quách phác nhất mạch, là tắc lai nguyên của cổ cũng biết. Thời đại nhất sư cận truyện nhất đồ, cũng đa không được dĩ thuật số đi thế, cho nên "Trung Châu phái" tên, cũng duy sư đệ đang lúc miệng miệng cho biết, gian ngoài không người biết cũng...
Tổng hợp các kinh nghiệm xem tử vi lý số của tác giả Phan Tử Ngư
Học tử vi

Tổng hợp các kinh nghiệm xem tử vi lý số của tác giả Phan Tử Ngư

Bài viết tổng hợp các kinh nghiệm giải đoán tử vi số mệnh của tác giả Phan Tử Ngư (phái Nhất Diệp Tri Thu bên Đài Loan). Đây là những kinh nghiệm quý báu. Các bạn lưu ý đọc kỹ.Lưu ý:Ghi chép các phần hay và bạn cảm thấy quan trọng ra giấy Đọc xong các bài thì quay lại đọc các ý mình đã ghi chép và ghi nhớ để sau khi cần nhớ lại thì nhớ từ khóa để tìm Nếu bạn ham mê tử vi thì cần kiên nhẫn đọc. Cố công mới có thành tựu. Việc họp thủ thuật mẹo mặt là cần thiết, nhưng chỉ cần thiết khi kiến thức cơ bản tốt.Đây là chia sẻ của cá nhân mình trong quá trình tự học tử vi. (Phù Cừ Cổ Học) ...
Tử vi giúp người tìm việc
Học tử vi

Tử vi giúp người tìm việc

Tự [tử vi giúp ngươi tìm việc làm] quyển sách này lại lần nữa gia in, để không phụ độc giả nặng ngắm, thế là ta rút ra thời gian lần thứ hai thẩm tra đối chiếu sự thật cảo một lần, kỳ vọng bả nội dung canh phong phú một điểm. Gần nhất, thị trên mặt khởi sắc không tốt lắm. Chính phủ vừa công bố mới nhất thất nghiệp tỷ số sáng lập cận mười năm tới tân cao, rất nhiều xí nghiệp đều ở giảm biên chế, thật để cho nhân bóp một cái mồ hôi lạnh! Bởi vậy yếu tìm việc làm bằng hữu liền không chỉ là vừa ra cửa trường niên kỉ khinh bằng hữu, có chút trung niên bằng hữu vốn có sự nghiệp đã trạm thượng địa vị cao người đó, có lúc cũng sẽ bởi vì công ty chính sách thể chế làm ra mới quy định mà thất nghiệp, cùng nhau đầu nhập trận này tìm việc làm nước lũ đánh trận trong. Có chút bằng hữu can...
Tổng hợp các kinh nghiệm xem tử vi lý số của tác giả Đại Đức Sơn Nhân
Học tử vi

Tổng hợp các kinh nghiệm xem tử vi lý số của tác giả Đại Đức Sơn Nhân

Bài viết tổng hợp các kinh nghiệm giải đoán tử vi số mệnh của Đại Đức Sơn Nhân (phái Thiên Thọ). Đây là những kinh nghiệm quý báu. Các bạn lưu ý đọc kỹ.Lưu ý:Ghi chép các phần hay và bạn cảm thấy quan trọng ra giấy Đọc xong các bài thì quay lại đọc các ý mình đã ghi chép và ghi nhớ để sau khi cần nhớ lại thì nhớ từ khóa để tìm Nếu bạn ham mê tử vi thì cần kiên nhẫn đọc. Cố công mới có thành tựu. Việc họp thủ thuật mẹo mặt là cần thiết, nhưng chỉ cần thiết khi kiến thức cơ bản tốt.Đây là chia sẻ của cá nhân mình trong quá trình tự học tử vi. (Phù Cừ Cổ Học)
Tổng hợp các kinh nghiệm xem tử vi theo Tứ Hóa Bắc Phái
Học tử vi

Tổng hợp các kinh nghiệm xem tử vi theo Tứ Hóa Bắc Phái

Bài viết tổng hợp các kinh nghiệm giải đoán tử vi theo Tứ Hóa Bắc Phái. Đây là những kinh nghiệm quý báu. Các bạn lưu ý đọc kỹ.Lưu ý:Ghi chép các phần hay và bạn cảm thấy quan trọng ra giấy Đọc xong các bài thì quay lại đọc các ý mình đã ghi chép và ghi nhớ để sau khi cần nhớ lại thì nhớ từ khóa để tìm Nếu bạn ham mê tử vi thì cần kiên nhẫn đọc. Cố công mới có thành tựu. Việc học thủ thuật mẹo mặt là cần thiết, nhưng chỉ cần thiết khi kiến thức cơ bản tốt.Đây là chia sẻ của cá nhân mình trong quá trình tự học tử vi. (Phù Cừ Cổ Học)
Tổng hợp các cách cục trên lá số tử vi
Học tử vi

Tổng hợp các cách cục trên lá số tử vi

Bài viết tổng hợp các phân tích về Cách Cục lá số trong tử vi. Đây là những kinh nghiệm quý báu. Các bạn lưu ý đọc kỹ.Lưu ý:Ghi chép các phần hay và bạn cảm thấy quan trọng ra giấy Đọc xong các bài thì quay lại đọc các ý mình đã ghi chép và ghi nhớ để sau khi cần nhớ lại thì nhớ từ khóa để tìm Nếu bạn ham mê tử vi thì cần kiên nhẫn đọc. Cố công mới có thành tựu. Việc học thủ thuật mẹo mặt là cần thiết, nhưng chỉ cần thiết khi kiến thức cơ bản tốt.Đây là chia sẻ của cá nhân mình trong quá trình tự học tử vi. (Phù Cừ Cổ Học)
Tử vân đại sư châm ngôn về hôn nhân
Học tử vi

Tử vân đại sư châm ngôn về hôn nhân

Bản dịch:Tử vân đại sư châm ngôn đối Đài Loan tử vi đẩu số chính xác giải trừ* tiên thiên cung mệnh, thân cung cập tam phương tứ chính chờ tinh diệu thiên phú tổng hợp lại nhưng quyết định một người cá tính, hơn nữa đối với phán đoán suy luận hôn nhân tình duyên cũng tất dĩ của làm căn bản cơ cấu.* cung phu thê công năng cận đại diện một người đối phu giữ tại một loại hình thái ý thức, ý chỉ thích cai cung vị tinh diệu tổ hợp sở hiện ra loại hình đối tượng.* đương thôi diễn hôn nhân thực tế trạng huống thì, ngoại trừ phán định trước sau thiên cung phu thê cát hung hiện tượng bên ngoài, hoàn nhu lưu ý đáo, đi hạn thì trước sau thiên cung phu thê sở hiện ra cát hung, khả năng đối hôn nhân tạo thành ảnh hưởng. * cung phu thê thuộc tổ hợp nhân, bởi tinh diệu tổ hợp thiên phú t...
Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Tật ách có sao Hóa quyền
Học tử vi

Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Tật ách có sao Hóa quyền

Dưới đây xin tóm tắt các ý tượng cơ bản của trường hợp Hóa Quyền [năm sinh] ở cung tật ách như sau:(1) Cung tật ách là đại biểu cho nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn, có Hóa Quyền là có tượng biến động nhanh chóng. Vì vậy, trường hợp Hóa Quyền ở cung tật ách là chủ về tư tưởng của mệnh tạo chuyển biến rất nhanh, phản ứng cũng nhanh, IQ của họ khá cao, là người giỏi vận dụng đầu óc để suy nghĩ tính toán.(2) Cũng vì cung tật ách có Hóa Quyền, nên người này dễ có hiện tượng dùng đầu óc quá độ, tâm trạng của mệnh tạo rất dễ hưng phấn, và có lối suy nghĩ tính toán theo kiểu nhảy vọt.(3) Cung tật ách là cung vị đại biểu cho chỗ thâm sâu nhất ở bên trong tâm hồn, nó còn có hàm nghĩa là "kho thu chứa", là nơi tàng chứa các loại tri thức, thông tin; có Hóa Quyền, thì những tri thức, thô...
Thiên phủ – Vũ khúc ở Mệnh
Học tử vi

Thiên phủ – Vũ khúc ở Mệnh

Chỉ đồng cung tại Tý Ngọ, tạo thành "Phủ Vũ đồng cung cách"Tý Ngọ là hai cung thuộc "tứ chính tứ bại đào hoa địa". Thiên phủ có khả năng giữ gìn tiền bạc, Vũ Khúc có khả năng phát triển những gì có sẵn thành lớn mạnh hơn. Hai sao lại cùng có khả năng lãnh đạo. Nên có Phủ Vũ đồng cung nếu thiên về thương mại tất phải thuộc hàng chủ nhân, không chịu ở vị trí thừa hành kẻ khác.Đây là một trường hợp đặc biệt của Vũ Khúc, dù có hội họp với Văn Khúc đi nữa cũng không thể nào là nhân tài văn học. Ngoài ra cũng tối kỵ nghề y dược, nếu cố theo đuổi chỉ đạt mức tầm thường mà thôi.Ưu điểm: Khoan hòa thận trọng, tiến thủ khéo léo, làm việc đến nơi đến chốn, cá tính quả quyết, được bạn bè yêu mến, khoan dung đại độ, xử thế tích cực lạc quan, suy nghĩ kỹ lưỡng, có khả năng chịu đựng thất b...
Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Tử tức có sao Hóa quyền
Học tử vi

Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Tử tức có sao Hóa quyền

Dưới đây xin tóm tắt các ý tượng cơ bản của trường hợp Hóa Quyền [năm sinh] ở cung tử nữ như sau:(1) Cung tử nữ là cung lục thân, không phải là "ngã cung", trường hợp Hóa Quyền rơi vào cung này, nếu dùng phương pháp so sánh để luận đoán thì con cái sẽ ở thế mạnh hơn mệnh tạo. Hơn nữa, Hóa Quyền ở cung vị thiên di của cưng điền trạch, có thể luận chúng là người nắm quyền trong nhà.(2) Trên đà nói qua, Hóa Quyền có thể đại biểu cho một sở trường hay chuyên môn nào đó; lấy phương thức so sánh để luận, con cái sẽ có nghề chuyên môn ở một lãnh vực nào đó, hơn mệnh tạo.(3) Hóa Quyền ở "tha cung", bản thân mệnh tạo sẽ thiếu động lực và sự toan tính, sau khi có con cái, Hóa Quyền mới khơi động làm cho mệnh tạo tích cực hơn. Ngoài ra, Hóa Quyền ở cung tử nữ, là chủ về mệnh tạo vì muốn...
Tham lang – Tử vi ở Mệnh
Học tử vi

Tham lang – Tử vi ở Mệnh

Chỉ cùng cung ở Mão Dậu, tạo thành "Tử Tham Mão Dậu cách".Xét vòng Trường sinh của 4 hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa trên địa bàn (tức lá số Tử Vi) thì Mão Dậu là hai cung thuộc vị trí "Mộc Dục", biểu tượng những ham muốn tầm thường, nên còn gọi là "Đào hoa" cung.Tử Vi vốn đã có khí phái phong lưu, Tham Lang lại là sao của lòng tham vật dục, nên trường hợp thông thường là đời sống buông thả. Nhưng chú ý! Vì khuynh hướng của hai sao quá tương phản nên liên tục khắc chế nhau, mà tùy hoàn cảnh kết cuộc có thể hoàn toàn trái ngược.Đó là lý do tại sao Tử Tham Mão Dậu cũng là cách của nhiều bậc chân tu, coi thường mọi thú vui của đời sống.Ưu điểm: Đa tài đa nghệ, học hỏi rất nhanh, kiến thức phong phú, ngôn ngữ có phong cách nho nhã, thân thiết với nhiều người, xử sự khéo léo Nếu sống đời...
Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Tài bạch có sao Hóa quyền
Học tử vi

Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Tài bạch có sao Hóa quyền

Dưới đây xin tóm tắt các ý tượng cơ bản của trường hợp Hóa Quyền [năm sinh] ở cung tài bạch như sau:(1) Trước đã nói về trường hợp Hóa Quyền ở cung mệnh, là bản thân mệnh tạo có hình tượng uy nghiêm, không cần nói ra mà vân có uy lực; còn cung tài bạch là cung vị biểu hiện lời nói và hành vi, trường hợp có Hóa Quyền là chủ về biểu hiện của mệnh tạo khiến cho người ta cảm thấy có quyền uy và có tính tích cực, lời nói chậm rãi, sắc bén, chính xác, mà còn có sức thuyết phục.(2) Để hoàn thành ước vọng của Hóa Lộc, Hóa Quyền sẽ chọn phương cách thực hiện; vì vậy, Hóa Quyền ở cung tài bạch thì mệnh tạo khá nghiêm túc trong công việc, và cũng tốn khá nhiều thời gian cho công việc, bản thân còn có tính thực hiện rất cao đối với các kế hoạch đà đề ra.(3) Trường hợp Hóa Quyền ở cung tà...
Phá quân – Tử vi ở Mệnh
Học tử vi

Phá quân – Tử vi ở Mệnh

Chỉ cùng cung tại Sửu Mùi, tạo thành "Tử Phá Mộ cung cách".Nếu đứng riêng đặc điểm của Tử Vi là tính khai phá, của Phá Quân là bất chấp hậu quả. Nhưng khi đứng chung Tử Vi bị Phá Quân lấn át, ngược lại Phá Quân cũng kính trọng khí độ của Tử vi. Hậu quả là hai bên cùng tự chế mà sinh ra mâu thuẫn.Hai cung Sửu Mùi là Âm Thổ, đồng thời là Mộ địa, biểu tương sự cẩn trọng, nhiều suy tính. Vì thế mà có khả năng giữ mọi sự ở trạng thái bình hòa, giảm thiểu những biến động do khuynh hướng của Phá Quân gây ra.Tử Vi có khuyết điểm là suy nghĩ quá nhiều, cô độc, trái tim dễ xúc động. Phá Quân dũng mãnh, cố chấp. Hai sao cộng lại, hay khởi sự bất chợt (do ảnh hưởng của Phá Quân) rồi khi lâm sự lại do dự, nhiều khi sắp thành công lại để cho thất bại (vì ảnh hưởng của Tử Vi ngăn chận đường...