Thẻ: Giàu nghèo

HỌC TỬ VI….ĐỂ BIẾT GIÀU NGHÈO NHÉ ???
Học tử vi

HỌC TỬ VI….ĐỂ BIẾT GIÀU NGHÈO NHÉ ???

Trước khi nhận định ảnh hưởng những sao thuộc cung Tài Bạch, phải luận đoán cẩn thận những cung Mệnh, Thân, Phúc Đức, Quan Lộc và Thiên Di.Nếu những cung trên sáng sủa tốt đẹp, thì dù cung Tài Bạch có mờ ám xấu xa, cũng chẳng đáng lo ngại nhiều về sự thiếu thốn hay quẫn bách. Trái lại, những cung trên mờ ám xấu xa, thì dù cung Tài Bạch có rực rỡ tốt đẹp chăng nữa, cũng chưa đáng mừng. Có thể là sẽ giàu có, sinh kế dễ dàng, nhưng chẳng may chết non. Như vậy phải chăng Tài Bạch cũng thành vô vị.1. Tử Vi- Đơn thủ tại tại Ngọ, Tướng đồng cung: giàu có súc tích, tiền của chất đống trong kho đụn.- Đơn thủ tại Tý: giàu có, nhưng không được rực rỡ như ở trên.- Phủ đồng cung: rất nhiều của cải, thường làm quan về tài chánh, được coi giữ kho tàng.- Sát đồng cung: kiếm tiền rất nhanh, l...