Thẻ: Hà Ngọc

CÓ ĐẦU THÌ CÓ CUỐI
Học tử vi

CÓ ĐẦU THÌ CÓ CUỐI

Cuộc sống đời thường, một câu nói mang ý nghĩa Đạo lý sâu sắc: " Làm người, sống với nhau có đầu thì có cuối " !Khái niệm “đầu- cuối”, “chung – thủy”, đã được Kinh Dịch diễn tả lại trong mô hình Hà đồ từ những con số trong tự nhiên, với số đếm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (whole numbers). Theo phương thức tư tuy của Dịch, được phân làm hai dãy số: - 1 – 2 – 3 – 4 – 5- 6 – 7 – 8 – 9 – 10Ta nhận thấy hình thành nên những cặp số [ 1 – 6 ], [ 2 – 7 ], [ 3 – 8 ], [ 4 – 9 ], [ 5 – 10 ], đây là nội dung của Hà đồ được chép lại trong hầu hết những sách chú giải về Kinh Dịch. Mô hình Hà đồ được thể hiện như hình vẽ sau: Hà Đồ Lạc thưDịch viết “Tri lai giả nghịch” (Để biết cái đang đến thì số đi nghịch), chúng ta triển khai những con số từ 1 đến 10, theo nguyên tắc phân loại số chẵn ...
Bính Ngọ
Học tử vi

Bính Ngọ

1. Chu kỳ 1 - Bính Ngọ - Thuần Cấn, hào 2 - “Lục Nhị, cấn kì phì, bất chửng kì tùy, kì tâm bất khoái.” - “Sáu Hai, ghìm chặn sự cử động của cẳng chân, chưa thể bước lên đội kẻ vốn nên đi theo, trong lòng không được khoan khoái.” - Tượng “bất chửng kì tùy, vị thoái chính dã” – hào Sáu Hai không thể bước lên đội kẻ vốn nên đi theo, lại không có cách nào lùi lại để nghe theo mệnh lệnh đang ghìm chặn (vì vậy trong lòng không khoan khoái). 2. Chu kỳ 2 - Bính Ngọ - Sơn Hỏa Bí, hào 2 - “Lục Nhị, bí kỳ tu.” - “Sáu Hai, văn sức bộ râu đẹp cho bậc tôn quý.” - Tượng “Bí kỳ tu, dĩ thường hưng dã” – hào Sáu Hai và Chín Ba đồng tâm một lòng dấy lên văn sức cho nhau. Dựa theo ngôi vị chỗ đứng, được ngôi mà không ứng. 3. Chu kỳ 3 - Bính Ngọ - Sơn Thiên Đại súc, hào 2 - “Cửu Nhị, dư thoát ph...
CHU KỲ 3
Học tử vi

CHU KỲ 3

 11PHONG HỎAGIA NHÂN53718HỎA PHONG ĐỈNH51661ĐỊA TRẠCHLÂM38754LÔI THỦYGIẢI40840TRẠCH ĐỊATỤY45025SƠN THIÊNĐẠI SÚC49547THỦY LÔITRUÂN4294THIÊN SƠNĐỘN5581. Giáp Tý – Thiên Sơn Độn, hào 1 - “Sơ lục, độn vỹ ; lệ, vật dụng hữu du vãng” - “Sáu Đầu, trốn tránh không kịp mà lại rơi vào phần đuôi, có nguy hiểm, không nên có sự đi”. - Tượng “Độn vỹ chi lệ, bất vãng, hà tai dã” - Trốn tránh lại rơi vào phần đuôi có nguy hiểm, nhưng lúc này, nếu không đi lên phía trước, thì có tai họa gì đâu ! 2. Ất Sửu - Địa Trạch Lâm, hào - “Lục Tứ, chí lâm, vô cữu” - “Sáu Bốn, hết sức gìn giữ để tới gần giám sát mọi người, tất vô cữu hại”. - Tượng “Chí lâm vô cữu, vị đáng dã” – hào này ở ngôi chính đáng. 3. Bính Dần – Sơn Thiên Đại súc, hào 6 - “Thượng Cửu, hà thiên chi cù, hanh” - “Chín Trên, đường tr...
Tử Phủ cư Dần Thân
Học tử vi

Tử Phủ cư Dần Thân

21. TỬ-VI THIÊN-PHỦ tọa Dần ThânTử Phủ dần thân có 2 đặc tính chủ động / bị động .Tử vi là bắc đẩu chủ tinh, tính lợi khai sáng ,Thiên phủ là nam đẩu chủ tinh, tính lợi bảo thủ ,vì vậy hai chủ tinh gặp nhau, không chỉ có xung đột [một rừng không thể chứa hai hổ], mà tính chất hỗ tương rất khiên cưỡng (gượng), ngược lại còn khó phát huy. Nói chung, chỉ chủ thanh cao, thậm chí có thể trở thành cô phương tự thưởng (tự mình hâm mộ mình).Tử Phủ thủ Mệnh nên theo “nghiệp văn, công chức” cũng được, không nên kinh thương, nếu không vậy tiến thóai đều dở, thường thường bỏ mất dịp may, hoặc biến khéo thành vụng.nếu Tử vi hóa Quyền, Khoa, lực Tử vi rất mạnh : khí phách lớn;nếu Phủ hóa Khoa, Chỉ có xu hướng trọng tín, một lời nhất ngôn cữu đỉnh, tuy “thuần lương” lại khiếm khuyết năng lự...
Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư – Quyển 1 – Phần 1
Học tử vi

Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư – Quyển 1 – Phần 1

紫微斗数全书 目录 La Hồng Tiên Tử vi đấu sổ toàn thư mục lục ◎ 卷 一 ◎ quyển nhất 太微赋 Thái vi phú 形性赋 Hình tính phú 星垣论 Tinh viên luận 斗数准绳 Đấu sổ chuẩn thằng 玄微论 Huyền vi luận 发微论 Phát vi luận 斗数毂率 Đấu sổ cốc suất 增补太微赋 Tăng bổ thái vi phú 星垣问答论 Tinh viên vấn đáp luận 斗数骨髓赋 Đấu sổ cốt tủy phú 女命骨髓赋 Nữ mệnh cốt tủy phú 定富贵贫贱等诀 Định phú quý bần tiện đẳng quyết 定富贵贫贱十等论 Định phú quý bần tiện thập đẳng luận 十二宫诸星得地合格诀 Thập nhị cung chư tinh đắc địa hợp cách quyết 十二宫诸星失陷破格诀 Thập nhị cung chư tinh thất hãm phá cách quyết 十二宫诸星得地富贵论 Thập nhị cung chư tinh đắc địa phú quý luận 十二宫诸星失陷贫贱论 Thập nhị cung chư tinh thất hãm bần tiện luận 定富局 Định phú cục 定贵局 Định quý cục 定贫贱局 Định bần tiện cục 定杂局 Định tạp cục ◎ 卷 二 ◎ quyển nhị 安命身例 An mệnh thân lệ 安十二宫例 An thập nhị cung lệ 起五寅例 Khởi ngũ dần lệ...
CAN CHI TỨ THỜI
Học tử vi

CAN CHI TỨ THỜI

1. Chu kỳ Mộc tinh ứng can chi bốn Mùa – Thứ Năm1.1- Phương Đông:- Trời - thiên can [ Giáp – Nhâm – Canh – Mậu – Bính ]- Đất - địa chi [ Tí – Thìn – Thân ]1.2- Phương Bắc- Trời - thiên can [ Tân – Kỷ - Đinh - Ất – Quý ]- Đất - địa chi [ Mùi – Hợi – Mão ]1.3- Phương Tây- Trời – thiên can [ Mậu – Bính – Giáp – Nhâm – Canh ]- Đất – địa chi [ Dần – Ngọ - Tuất ]1.4- Phương Nam- Trời – thiên can [ Ất – Quý – Tân – Kỷ - Đinh ]- Đất – địa chi [ Dậu – Sửu – Tị ]2. Chu kỳ Kim tinh ứng can chi bốn mùa – Thứ Sáu2.1- Phương Đông- Trời – thiên can [ Ất – Quý – Tân – Kỷ - Đinh ]- Đất – địa chi [ Sửu – Tị - Dậu ]2.2- Phương Bắc- Trời – thiên can [ Nhâm – Canh – Mậu – Bính – Giáp ]- Đất – địa chi [ Thân – Tí – Thìn ]2.3- Phương Tây- Trời – thiên can [ Kỷ - Đinh - Ất – Quý – Tân ]- Đất – địa c...
Bính Thân
Học tử vi

Bính Thân

1. Chu kỳ 1 - Bính Thân - Thuần Cấn, hào 3 - “Cửu Tam, cấn kì hạn, liệt kì di, lệ huân tâm.” - “Chín Ba, ghìm chặn sự vận động của lưng, đến nỗi đứt cả nơi chỗ thăn lưng (chỗ trên dưới giao nhau), nguy hiểm như cháy ruột.” - Tượng “cấn kì hạn, nguy huân tâm dã” - nói lên sự nguy hiểm của hào Chín Ba sẽ như cháy ruột. 2. Chu kỳ 2 - Bính Thân – Sơn Hỏa Bí, hào 3 - “Cửu Tam, bí như, nhu như, vĩnh trinh cát.” - “Chín Ba, văn sức được đẹp đẽ đến nhường ấy, nhiều lần ban huệ trạch cho người, giữ vững sự chính bền được lâu dài, sẽ được sự tốt lành.” - Tượng “Vĩnh trinh chi cát, chung mạc chi lăng dã” – "Giữ vững chính bền được lâu dài, sẽ được sự tốt lành", nói lên Chín Ba có thể làm được như vậy, thì không bao giờ bị kẻ khác lấn nhờn. 3. Chu kỳ 3 - Bính Thân – Sơn Thiên Đại súc, h...
CHU KỲ 7
Học tử vi

CHU KỲ 7

 31SƠN LÔIDI4776THIÊN THỦYTỤNG55241THỦY THIÊNNHU44734TRẠCH PHONGĐẠI QUÁ46852LÔI SƠNTIỂU QUÁ41413PHONG TRẠCHTRUNG PHU53159ĐỊA HỎAMINH DI39324HỎA ĐỊA TẤN498  1. Giáp Tý - Hỏa Địa Tấn, hào 1 (1 ~ 49) - “Sơ Lục, tấn như tồi như, trinh cát ; võng phu, dụ vô cữu.” - “Sáu Đầu, sự tiến thịnh khởi đầu đã bị ghìm lui chắn lại, giữ chính thì được tốt lành ; hãy tạm ung dung đợi thời thì không gặp cữu hại”. - Tượng “Tấn như tồi như, độc hành chính dã” - Khởi đầu đã bị ghìm lui chắn lại, nói lên Sáu Đầu nên riêng tự đi theo chính đạo ; “Dụ vô cữu, vị thụ mệnh” - Tạm đợi thời thì không cữu hại, nói lên Sáu Đầu trước mắt còn chưa được chựu mệnh. Sáu Đầu nhu tiến là bậc quân tử, tiến lui theo lễ nghi. Âm mềm ở dưới, trước mặt có hai hào âm, là “địch”, bị hai hào âm này ngăn trở, khó có ngay ...
Tử Phá cư Sửu Mùi
Học tử vi

Tử Phá cư Sửu Mùi

TỬ PHÁ tại SỬU MÙI[Biểu tượng của đối lập]Tử Phá có 2 tính chất động đãng / an định hay bất ổn / bình ổnTử Phá sửu mùi, đây là một tổ hợp tinh hệ có “lực khai sáng”. Phá quân là tiên phong chiến tướng, được Tử vi một bên kiểm soát. Vì vậy lực phá hoại giảm mà lực sáng tạo lại tăng. tuy nhân sinh khó tránh tân lao, tuy nhiên do người nhiều lãnh đạo lực và khai sáng lực nên trải qua nhiều tân khổ rồi thành công.Phá hóa Quyền(tuổi Giáp) (Phá có lực chống đối), lực biến động của Phá gia tăng : khiến đời sống nhiều biến động.Nếu kiến Phụ Bật có thể giảm thiểu tân lao,gặp Sát diệu chỉ nên kinh thương, và phải kinh doanh những nghề có tính chất cải tiến,Phá hóa Lộc (tuổi Quí): lực khai sáng tăng đồng thời tiến tài có thể thực hiện những công việc khó khăn. nhưng nhiều tình cảm khốn ...
Đạo Tạng Tử Vi Đẩu Số – Quyển 3
Học tử vi

Đạo Tạng Tử Vi Đẩu Số – Quyển 3

紫微斗數卷之三 Tử vi đấu sổ quyển chi tam 貫索星, 名日寶藏, 連索之神, 曰: 橫財勾絞 長繩天赦天赦天羅計都. 此星八名, 在北斗前, 主法津, 留強暴. 門開則成獄訟, 主恩赦, 主發驟喜論格局. 勾絞星, 主索刑. 同守身命宮, 為連索身刑格, 招閑 事, 惹爭訟. 廟未旺己樂亥卯午身命宮, 一主財帛豐厚. 照身命運限流年遇, 主財帛充足, 利名索絆, 不能心閑. 凡宮主與天庫同會, 吉曜相遇, 禍厚, 恩赦橫禍, 水釋. 會鸞刑, 主發財. 會凶曜, 多獄訟. 加刃惡死, 姚淫蕩. 加哭杖, 主天折. 加惡星, 必主吊刑, 懸爾, 雷擊, 獸傷, 身屍流蕩, 傷肢毀體, 碌碌浮生, 無超 達, 鄙吝之人. 入官祿宮, 與天庫同, 運限流年拱會, 主驟發. 會惡星, 離別, 爭訟. 女人遇此, 同之, 尤防產死, 因色陷身, 處家善能. Quán tác tinh, danh nhật bảo tàng, liên tác chi thần, viết: hoành tài câu giảo trường thằng thiên xá thiên xá thiên la kế đô. Thử tinh bát danh, tại bắc đấu tiền, chủ pháp tân, lưu cường bạo. Môn khai tắc thành ngục tụng, chủ ân xá, chủ phát sậu hỉ luận cách cục. Câu giảo tinh, chủ tác hình. Đồng thủ thân mệnh cung, vi liên tác thân hình cách, chiêu nhàn sự, nhạ tranh tụng. Miếu vị vượng kỷ ...
Đại Giáp Tí – Phương Nam
Học tử vi

Đại Giáp Tí – Phương Nam

NAM TÚMỘCKIMTHỔNHẬTNGUYỆTHỎATHỦY22232425262728TỉnhQuỷLiễuTinhTrươngDựcChẩnẤt DậuBính TuấtĐinh HợiMậu TíKỷ SửuCanh DầnTân MãoQuý SửuGiáp DầnẤt MãoBính ThìnĐinh TịMậu NgọKỷ MùiTân TịNhâm NgọQuý MùiGiáp ThânẤt DậuBính TuấtĐinh HợiKỷ DậuCanh TuấtTân HợiNhâm TíQuý SửuGiáp DầnẤt MãoĐinh SửuMậu DầnKỷ MãoCanh ThìnTân TịNhâm NgọQuý MùiẤt Tị Bính NgọĐinh MùiMậu ThânKỷ DậuCanh TuấtTân HợiQuý DậuGiáp TuấtẤt HợiBính TíĐinh SửuMậu DầnKỷ MãoTân SửuNhâm DầnQuý MãoGiáp ThìnẤt TịBính NgọĐinh MùiKỷ TịCanh NgọTân MùiNhâmThânQuý DậuGiáp TuấtẤt HợiĐinh DậuMậu TuấtKỷ HợiCanh TíTân SửuNhâm DầnQuý mãoẤt Sửu Bính DầnĐinh MãoMậu ThìnKỷ TịCanh NgọTân MùiQuý TịGiáp NgọẤt MùiBính ThânĐinh DậuMậu TuấtKỷ HợiTân DậuNhâm TuấtQuý HợiGiáp TíẤt SửuBính DầnĐinh MãoKỷ SửuCanh DầnTân MãoNhâm ThìnQuý TịGiáp NgọẤt Mù...
Bính Tuất
Học tử vi

Bính Tuất

1. Chu kỳ 1 - Bính Tuất - Thuần Cấn, hào 4 - “Lục Tứ, cấn kì thân, vô cữu.” - "Sáu Bốn, ghìm chặn ở phần thân mình, không để vọng động, tất không tội lỗi.” - Tượng “cấn kì thân, chỉ chư cung dã” – nói lên hào Sáu Bốn có thể tự ghìm chặn, yên giữ ngôi mình. 2. Chu kỳ 2 - Bính Tuất – Sơn Hỏa Bí, hào 4 - “Lục Tứ, bí như, bà như, bạch mã hàn như ; phỉ khấu, hôn cấu.” - “Sáu Bốn, văn đức được đẹp đẽ thanh bạch đến nhường ấy, toàn thân một mầu trắng toát tới nhường ấy, ngồi trên con ngựa trắng lại thuần khiết vô tạp thanh bạch tới nhường ấy ; phía trước không có giặc mạnh, mà là lễ ăn hỏi của đôi giai ngẫu.” - Tượng “Lục Tứ đương vị, nghi dã ; ‘phỉ khấu hôn cấu’, chung vô vưu dã” – "Hào Sáu Bốn đáng ngôi được chính", ý tượng trong lòng mang mối nghi ngờ, sợ hãi ; "Không phải giặc ...
CHU KỲ 8
Học tử vi

CHU KỲ 8

26SƠN PHONGCỔ4923THIÊN HỎA ĐỒNG NHÂN56148THỦY ĐỊA TỶ42639TRẠCH LÔITÙY45353LÔI TRẠCHQUY MUỘI41112PHONG SƠNTIỆM53462ĐỊA THỦYSƯ38417HỎA THIÊNĐẠI HỮU5191. Giáp Tý - Hỏa Thiên Đại hữu, hào 1 (1 ~ 49) - “Sơ Cửu, vô giao hại, phỉ cữu ; gian tắc vô cữu”. - “Chín Đầu, chưa đi lại giao du thì chưa mắc họa, tự nhiên thì không có cữu hại, nhưng tất phải nhớ là cần cẩn thận như lúc gặp gian nan, như vậy thì mới không gặp cữu hại”. - Tượng “Đại hữu Sơ Cửu, vô giao hại dã” – Chín Đầu nếu không giao du đi lại với ai, thì cũng không mắc phải họa hại. Thân tuy ở cuộc “đại hữu”, nếu giữ cho sự ăn ở của mình được yên ổn, không lạm “giao” với vật, thì có thể vô hại. Thời “đại hữu” thì không thể quên sự gian nan. Không ghìm nén sự lo sợ thì lòng kiêu căng xa xỉ sinh ra, tất có “cữu”. 2. Ất Sửu - T...
Tử vi – Thất sát tọa Tị Hợi
Học tử vi

Tử vi – Thất sát tọa Tị Hợi

TỬ-VI THẤT-SÁT tọa Tỵ Hợi.[Biểu tượng của quyền lực]Tử Sát tọa tị hợi có 2 tính chất quyền uy / chuyên quyền.Tử Sát đồng cung ở tỵ hợi / đối cung là Thiên Phủ / tam hợp hội cung là Vũ Tham và Liêm Phá. Tử Vi là đế tinh, Thất Sát là tướng tinh đồng cung, biểu hiện một khí thế không gì so sánh được, người “nhiều khai sáng lực và tư tưởng độc đáo” nói chung, Tử Sát có thể được coi như là một [biểu tượng của quyền lực], như vậy Tử Vi không nên hóa Quyền, Nếu không, chủ nhân quyền lực quá cao, biểu hiện một phong thái quá quắt (chuyên quyền, độc tài)khiến người khác khó chịu.rất cần được Cát diệu hội chiếu.Như có Phụ Bật, Xương Khúc, Lộc, Mã đồng hội, khiến Thất Sát dũng cảm có đất dụng võ, nói [hóa Sát vi Quyền] tức là loại cách cục này.nếu không có Cát diệu hội chiếu, giống như ...
Đạo Tạng Tử Vi Đẩu Số – Quyển 2
Học tử vi

Đạo Tạng Tử Vi Đẩu Số – Quyển 2

紫微斗數卷之二 Tử vi đấu sổ quyển chi nhị 太乙金井局陰陽玄妙論 Thái ất kim tỉnh cục âm dương huyền diệu luận 夫人者, 稟天地之氣, 受陰陽之精, 生其身命, 上屬五星, 下屬五行. 若其時正, 則身命高超, 前程顯達. 其時不正, 命賤身卑, 沉淪飄沒. 大抵人生須星辰得地, 運用並勝可遂. 更喜樂旺無刑, 而吉星在高強宮, 皆為福厚之人也. 此乃前定, 星辰之所主也. Phu nhân giả, bẩm thiên địa chi khí, thụ âm dương chi tinh, sinh kỳ thân mệnh, thượng chúc ngũ tinh, hạ chúc ngũ hành. Nhược kỳ thì chính, tắc thân mệnh cao siêu, tiền trình hiển đạt. Kỳ thì bất chính, mệnh tiện thân ti, trầm luân phiêu một. Đại để nhân sinh tu tinh thần đắc địa, vận dụng tịnh thắng khả toại. Canh hỉ nhạc vượng vô hình, nhi cát tinh tại cao cường cung, giai vi phúc hậu chi nhân dã. Thử nãi tiền định, tinh thần chi sở chủ dã. 凡看命, 先定身宮, 並身者上係太乙之神. 若好星與祿旺相見得地, 頗成天氣, 則是清貴之命. 然後, 卻推命宮及時候, 淺深不安則無力, 縱有力星辰, 為福六輕. 須得地時正, 方得榮顯福德田宅官祿. 六宮好惡, 斷其存亡; ...