Thẻ: Hóa Lộc

Thái Âm – can Đinh hóa Lộc
Học tử vi

Thái Âm – can Đinh hóa Lộc

Thái Âm là sao tiền tài, đương nhiên thích hóa thành sao Lộc, chủ về dư giả. Nhưng so với Vũ Khúc hóa Lộc, có thể nói là Thái Âm thiếu hành động kiếm tiền, thiếu "sức" cạnh tranh. Có thể giàu có hay không, vẫn cần phải xem có lợi về sự tiến triển hay không; hoặc đại vận có "tài khí" dồi dào hay không mà định. Nếu không, dù Thái Âm có hóa Lộc cũng bình thường mà thôi.Hơn nữa, lúc Thái Âm hóa Lộc, thì Cự Môn tất cũng đồng thời hóa Kị ở cung Phúc, mà cung Phúc gây ảnh hưởng đến cung Tài (hai cung này luôn luôn đối nhau). Thái Âm vốn có "khí chất" dễ dãi, bị ảnh hưởng của Cự môn hóa Kị sẽ biến thành thích tranh chấp, tâm tình âu lo tính toán thái quá, khiến cho khí chất ban đầu thay đổi rất lớn. Lại còn do không giỏi tranh chấp theo kiểu mạnh bạo, nên đời người đương nhiên sẽ gặp...
Can Nhâm – Thiên lương hóa Lộc
Học tử vi

Can Nhâm – Thiên lương hóa Lộc

Thiên Lương là sao "giám sát", chủ về sang quý thanh cao, nên không ưa hóa thành sao Lộc. Trong mười can Hóa Lộc, đây là trường hợp rất kị. Khi Thiên lương hóa Lộc sẽ tăng phiền phức quấy rối, còn bất lợi về kinh doanh làm ăn. Lúc này, nên chú ý tính chất của cung Giao hữu (cung Nô), đó là then chốt để luận đoán toàn Cục. Hễ Thiên lương hóa Lộc, ắt sẽ bị người ta bài xích, chèn ép, chỉ trích, nhất là trường hợp Thiên Lương ở hai cung Tị hoặc Ngọ. Chỉ nên làn những nghề mang tính phục vụ, công khai tiền lương, như chuyên viên kế toán, cố vấn tài chính, phục vụ công cộng, không nên theo đuổi danh tiếng. Thiên Lương chủ về hóa giải tai nạn, sau khi hóa Lộc, thời gian hóa giải thường bị kéo dài hơn, khiến cho mệnh tạo cảm thấy rắc rối đa đoan. May mà kết quả hóa giải rắc rối đư...
Thiên Đồng – can Bính hóa Lộc
Học tử vi

Thiên Đồng – can Bính hóa Lộc

Thiên đồng chủ về tay trắng làm nên, khi Thiên đồng hóa Lộc không những chủ về làm tăng tài lộc, mà còn thường có cơ duyên bất ngờ.Nhưng nếu có các sao khoa văn đồng cung, thì tổ hợp sao thành quá phong nhã, dễ mê đắm trong "thanh vận thơ phú" hoặc âm nhạc, ưa hưởng thụ tinh thần mà ít có ý chí tiến thủ. Tình hình này không mấy thích hợp với xã hội canh tranh khốc liệt của thời hiện đại.Nếu có các sao đào hoa đồng độ, phần nhiều cảm thấy tinh thần trống rỗng, nên dễ chuốc lấy những rắc rối về tình cảm.Thiên Đồng không sợ Sát tinh, nhiều lúc còn thành lực kích phát, cho nên có cách "phản bối" và "Mã đầu đới kiếm". Dù không thành Cách, nhưng có gặp một hai Sát tinh cũng không ngại, phần nhiều chủ về trung niên vất vả, đến vãn niên mới có thể hưởng thụ.Sau khi hóa Lộc, Thiên Đồn...
Thiên Cơ – can Ất hóa Lộc
Học tử vi

Thiên Cơ – can Ất hóa Lộc

Bản chất của Thiên cơ là mưu chí, linh động quyền biến mà còn nhạy bén. Cho nên khi Thiên cơ hóa Lộc ắt sẽ "chủ động" tìm được ra cơ hội để tạo thành sự nghiệp, vì vậy mà được lợi ích.Nhưng mưu trí và linh động quyền biến của mệnh tạo ít có phách lực (kim chứa phách) khai sáng sự nghiệp lớn, mà thường thành người khéo đầu cơ, cho nên vẫn bị giới hạn khá lớn, ảnh hưởng đến thành tựu của sự nghiệp và tiền bạc. Thiên cơ hóa Lộc, chỉ là nhân tài tham mưu, cố vấn chiến lược, chủ về kế hoạch, thiết kế, hoặc làm công việc đi đây đi đó cho người khác (như làm môi giới, thuyết khách, …)Do bản chất thích biến động, nên cũng khó giữ một nghề, ưa đứng núi này trong núi nọ. Cho nên hễ Thiên cơ hóa Lộc ở cung mệnh, cần phải đồng thời lưu ý các sao ở cung Phúc và các sao ở cung Quan, các sa...
Can Đinh – Thái âm hóa Lộc – Vương Đình Chi
Học tử vi

Can Đinh – Thái âm hóa Lộc – Vương Đình Chi

Thái Âm là sao tiền tài, đương nhiên thích hóa thành sao Lộc, chủ về dư giả. Nhưng so với Vũ Khúc hóa Lộc, có thể nói là Thái Âm thiếu hành động kiếm tiền, thiếu"sức"cạnh tranh. Có thể giàu có hay không, vẫn cần phải xem có lợi về sự tiến triển hay không; hoặc đại vận có"tài khí"dồi dào hay không mà định. Nếu không, dù Thái Âm có hóa Lộc cũng bình thường mà thôi.Hơn nữa, lúc Thái Âm hóa Lộc, thì Cự Môn tất cũng đồng thời hóa Kị ở cung Phúc, mà cung Phúc gây ảnh hưởng đến cung Tài (hai cung này luôn luôn đối nhau). Thái Âm vốn có"khí chất"dễ dãi, bị ảnh hưởng của Cự môn hóa Kị sẽ biến thành thích tranh chấp, tâm tình âu lo thái quá, khiến cho khí chất ban đầu thay đổi rất lớn. Lại còn do không giỏi tranh chấp theo kiểu mạnh bạo, nên đời người đương nhiên sẽ gặp nhiều cảnh ngộ...
THÁI DƯƠNG TẠI TỊ HỢI
Học tử vi

THÁI DƯƠNG TẠI TỊ HỢI

Thái Dương tại Tị hoặc Hợi, đối cung sẽ có Cự Môn. Cự Môn che mờ cần có Thái Dương hoá giải. Dó đó người an mệnh tại Tị tốt hơn Hợi vì Thái Dương đang sáng sủa.Thái Dương tại Tị tuổi trẻ dễ đắc chí, hưởng phúc ấm cha mẹ. Nhưng rất ngại sau khi đắc chí tâm cao khí ngạo, quá lộ tài năng. Nhưng vẫn có thể danh cao hiển đạt.Thái Dương tại Hợi, lúc nhỏ bất lợi về cha. Nếu có các sao sát kị cùng chiếu, làm con nuôi người khác, nên phòng bệnh ở mắt. Người này dễ có tư tưởng đặc biệt, nếu phấn đấu sẽ có thành tựu, có điều, tư tưởng hành vi người này người thường khó hiểu được.Thái Dương Hoá Lộc ưa Thiên Mã, có thể giàu có. Hoá Quyền, Hoá Khoa dễ chuốc đố kị, nhưng quyền lực tiếng tăm đều tăng. Hoá Kỵ thì tuổi trẻ bát lợi, khó phục tùng thượng cấp.Nữ mệnh có Thái Dương Tị Hợi đều khôn...
NHẬT NGUYỆT GIÁP TÀI CHỈ CUNG MỆNH
Học tử vi

NHẬT NGUYỆT GIÁP TÀI CHỈ CUNG MỆNH

Nhật Nguyệt giáp tài, bất quyền tắc phú(Thái Dương, Thái Âm ở hai bên “tài”, nếu không nắm quyền thì cũng giàu)Toàn Thư không chú giải câu này, cò Toàn Tập thì chú giải như sau: “Giả sử như Nhật Nguyệt ở hai bên cung tài bạch, cung mệnh lại được cát tinh phù trợ, thì phú quý song toàn. Nếu gặp Dương Đà Hình Kỵ xung phá thì nên làm sư tăng đạo sĩ, chứ người tục thì không tốt”. Phần chú giải này hoàn toàn sai lầm , vì “Nhật Nguyệt giáp tài” tuyệt đối không phải là “ Nhật Nguyệt ở hai bên cung tài bạch”.Nhật Nguyệt nằm hai bên một cung nào đó để hình thành thế “giáp” (giáp có nghĩa là kẹp) chỉ có hai trường hợp mà thôi:Một là Thái Dương tại Tý Ngọ, “Thiên Cơ Thái Âm” tại Dần Thân. Sao nằm giữa bị kẹp là Thiên Phủ. Nếu cung tài bạch có Thiên Phủ thì cung mệnh đương nhiên có Thiên...
HOÁ LỘC – THAM LANG
Học tử vi

HOÁ LỘC – THAM LANG

Tham Lang không có tài lãnh đạo nhưng có tài qui tụ. Tham Lang đi với Hóa Lộc khả năng giao tế càng tốt hơn, nhất là giao tế để tìm ra cơ hội kiếm tiền.Tham Lang Hóa Lộc có Đào Hoa Thiên Riêu, Đại Hoa Mộc Dục kèm bên, chuyển ra con người đam mê tửu sắc, khách quen của vũ trường, hoan trường, thường do rượu chè trai gái mà mắc thị phi.Tham Lang Hóa Lộc đứng với Tả Hữu, bạn bè đông mà toàn bạn bè được việc. Nhưng Tham Lang Hóa Lộc đứng với Kiếp Sát, Thiên Hư, Tai Sát, Chỉ Bối, Âm Sát thì chỉ gặp toàn kẻ tiểu nhân phản bội, kéo bè kết đảng.Tham Lang không Hóa Lộc gặp những sao trên, thị phi phản bội nhẹ hơn.Bản chất Tham Lang ưa cạnh tranh (đánh bạc cũng là một tâm tính ưa cạnh tranh). Tham Lang Hóa Lộc vào cạnh tranh dễ có lợi. Thêm sát tinh thì cạnh tranh gian khổ hơn. Công vi...
Can Mậu – Tham lang hóa Lộc – Vương Đình Chi
Học tử vi

Can Mậu – Tham lang hóa Lộc – Vương Đình Chi

Bản chất của Tham Lanh vốn đã chủ về ham muốn vật chất, nên lúc Hóa Lộc ý nghĩa của ham muốn vật chất càng tăng. Bản chất của Tham Lang cũng giỏi giao tế thù tạc, lúc hóa Lộc có thể nhờ thù tạc mà phát triển sự nghiệp, từ đó mà có cơ hội kiếm tiền thông qua giao tế thù tạc.Tham lang hóa Lộc còn có bản chất đầu cơ. Có Hỏa linh, Linh tinh đồng độ, thì đầu cơ có thể thu lợi, nhưng cũng cần chú ý xem vận hạn có thích hợp không. Nếu có Kình dương, Đà la đồng độ hoặc hội chiếu, thì không nên đầu cơ.Tham lang hóa Lộc mà có các sao đào hoa hội hợp, thì ham muôn vật chất và sắc dục đều nặng. Cần lưu ý vận hạn, đề phòng vì sắc mà phá tài.Nếu tham lang hóa Lộc mà có Kình Đà Không Kiếm đồng độ, sẽ chủ về vì giao tế thù tạc mà phá tài, hao tốn tiền bạc không chỉ vì thù tạc trong công việ...
THÁI DƯƠNG TẠI THÌN TUẤT
Học tử vi

THÁI DƯƠNG TẠI THÌN TUẤT

Thái Dương an mệnh tại Thìn, đối cung là Thái Âm, cả hai đều vượng cung. Đó là Nhật Nguyệt tịnh minh điển hình. Nếu tại Tuất, Thái Âm và Thái Dương đều là hãm, lại là Nhật Nguyệt phản bối điển hình.Nhật Nguyệt tịnh minh chủ về tuỏi trẻ đắc chí, người chính nghĩa từng trải, xử trí nhanh, tháo vát. Gặp thêm Khoa Lộc Quyền cang quý hiển. Cát tinh và sát tinh cùng chiếu thì nên làm công tác pháp luật hoặc nhận chức vụ giám sát, quảng cáo. Nếu có sao văn nhập mệnh cung nên theo ngành giáo dục, văn hoá.Nhật Nguyệt phản bối cổ nhân cho là không có duyên với cha mẹ. Nhưng xã hội hiện xem gia đình không trọng như trước, việc rời xa quê hương đã là bình thường. Về sự nghiệp thì thanh danh khó hiển đạt. Lúc có sao cát hội chiếu, Thái Dương Hoá Lộc thì có thể thành cự phú, nhưng phải gắn...
KẾT CẤU LỘC VĂN CỦNG MỆNH
Học tử vi

KẾT CẤU LỘC VĂN CỦNG MỆNH

Lộc Văn củng mệnh, ký phú thả xương.(Lộc Văn tụ họp ở mệnh, đã giàu còn có danh tiếng)Phần chú giải của sao bản viết rằng: “Giả sử như Lộc Quyền Xương Khúc thủ thân, mệnh, không ai giàu sang, nhưng có Hình Kỵ tương xung, thì nên làm sư tăng đạo sĩ”.Đoạn chú giải này nhân vì nói rằng “Nên làm sư tăng đạo sĩ” tương tự cách cục “Khôi Việt đồng hành” nêu trên, vì thế khiến cho người biên soạn Toàn Tập và Toàn Thư đã ghép hai chung hai cách thành một cách. Thật ra thì câu này trong bài phú vốn là câu đối ngẫu với các câu sau, tức là câu “Nhật Nguyệt giáp Tài, bất quyền tắc phú”, vì thế hoàn toàn không có lý do nào để ghép được với câu trên.Ở đây xin dựa theo “Bát Hỷ Lâu sap bản” để chép lại những câu phú có liên quan để các bạn đọc nắm rõ về cách đọc: “Quân thần khánh hội,tài thiệ...
HOÁ KỴ – CỰ MÔN
Học tử vi

HOÁ KỴ – CỰ MÔN

Cự Môn chủ khẩu thiệt gặp Hóa Kị càng tăng thêm cái phiền cái họa về khẩu thiệt còn đưa đến kiện tụng cò bót.Cự Môn Hóa Kị mệnh cung thành cặp hung thần làm cho bị thương, bị giải phẫu. Cự Kị đóng mệnh thêm sát tinh ngay từ lúc nhỏ đã thấy, đã gặp những điều đắng cay như mồ côi, bố mẹ phân ly…Cự Kị Hồng Đào, vợ chồng chia lìa.Cự Kị đóng Tài bạch làm ông giáo, làm người bán hàng mà có thêm Hóa Lộc thì nhờ nói mà ra tiền.Mệnh cung Cự Kỵ không thêm sát tinh, có Quyền Lộc không nên xuất đầu lộ diện đừng thích hư danh sẽ yên ổn mà ngấm ngầm tiến tới thành công.Cự Môn tuy là cái miệng nhưng hễ thấy Hóa Kị thì đừng nên làm kịch sỹ hay ca sỹ để hứng chịu la ó của khán thính giả.Cự Kị đắc địa được Hình Quyền làm thầy kiện đắc lực, hoặc điều khiển cơ quan mật vụ cũng hay. Tất cả chỉ vì...
KHÔI VIỆT ĐỒNG HÀNH CÓ CÁT HUNG
Học tử vi

KHÔI VIỆT ĐỒNG HÀNH CÓ CÁT HUNG

Khôi Việt đồng hành, vi cư Đài Phụ.(Khôi Việt đồng hành, ở ngôi Đài Phụ)Câu phú này, Toàn Tập và Toàn Thư đều ghép chung với câu sau thành ra “Khôi Việt đồng hành, vi cư Đài Phụ. Lộc Văn củng mệnh, ký phú thả xương”. Và thế là được chú giải rằng “Giả sử như Khôi Việt thủ thân mệnh, kiêm được các cát tinh là Quyền Lộc Xương Khúc đến nâng đỡ thì ắt được phú quý. Nhưng có Hình Kỵ xung nhau thì nên làm tăng sư đạo sĩ”. Như thế là nhầm to.Nguồn gốc của sự sai lầm này là do không hiểu thế nào là “Thiên Việt đồnh hành”. Vì thế nên ghép chung với “Lộc Văn củng mệnh” ở câu sau để mong cấu thành một cách cục.Nếu theo sao bản, thì được chú giải rằng: “Giả sử như Khôi Việt thủ thân mệnh, còn có được Xương Khúc thì ắt được phú quý”. Nhưng có Sát Kỵ xung nhau, thì nên làm tăng sư đạo sĩ”.C...
HÓA KHOA – THIÊN CƠ
Học tử vi

HÓA KHOA – THIÊN CƠ

Thiên Cơ đứng với Hóa Khoa sẽ thành kế hoạch, giỏi về giao tế, thuyết phục thiên hạ. Khoa đi với Cơ tốt hơn Lộc đi với Cơ.Khoa Cơ luôn luôn đeo đẳng một điểm phiền là gặp Hóa Kị đứng với Cự Môn (người tuổi Đinh tứ Hóa an theo thứ tự Âm Đồng Cơ Cự).Cự Kị đương nhiên này không tuyệt đối thành cặp hung thần nếu không bị hung sát tinh khác. Hễ có hung sát tinh hội tụ để trợ giúp Cự Kị lập tức sinh phiền nhiễu do vạ miệng, do những lời phê bình sắc bén mà gây thù oán ảnh hưởng cho công việc làm.Hóa Khoa Thiên Cơ càng thông tuệ, có điều Thiên Cơ đa học nhưng lại bất chuyên. Bởi vậy Cơ Khoa ít hy vọng thành một chuyên gia thật giỏi. Cơ Khoa sẽ chịu ảnh hưởng nhiều từ Cự Kị khi vận đi xuống. Bởi thế Cơ Khoa lúc đắc thời đắc thế cần thận trọng.“Thiên Cơ đóng Mệnh rất ngại sao Thiên Lư...
Can Canh – Thái dương hóa Lộc – Vương Đình Chi
Học tử vi

Can Canh – Thái dương hóa Lộc – Vương Đình Chi

Thái Dương chủ về phát tài, khi hóa Lộc cũng chẳng làm tăng danh vọng, mà ngược lại, nhờ vào danh vọng thì mới có được tiền bạc, ví dụ như nhờ nghe danh tiếng mà được mời làm việc.Có lúc cũng chủ về được tài lộc không nhiều, chủ yếu thuộc về vinh dự. Ví dụ như được bằng khen, .v.v...Do bản thân Thái Dương có tính chất"quý"mà không"phú", nên được tiếng tăm nhiều hơn tiền tài. Lúc Thái dương lạc hãm mà hóa Lộc, có lúc còn chủ về tán tài, ví dụ như được vinh dự nhận bằng khen, vì vậy mà tổ chức tiệc mừng, mời bạn bè thân hữu đến chung vui, nên phải chi tiêu tốn kém tương đối lớn. Xét ở góc độ tính toán tiền bạc, có thể nói"thu không bằng chi".Khi Thái dương miếu vượng mà hóa Lộc, cũng có thể quản lý được chút tài sản, nhờ vậy mà làm tăng địa vị của mệnh tạo.Các nguyên tắc thuật...