Thẻ: Học trọng điểm

TỬ VI ĐẨU SỐ HỌC TẬP TRỌNG ĐIỂM
Học tử vi

TỬ VI ĐẨU SỐ HỌC TẬP TRỌNG ĐIỂM

Lịch sử hình thành và phát triển của Tử Vi không rõ ràng, mà chúng ta cũng không cần chú ý quá. Hoàn toàn không biết thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nhận thức Tử Vi. Nếu hứng thú, các bạn có thể tìm thấy tư liệu phát triển Tử Vi trong 40 năm gần đây, nhưng đó cũng chỉ là chuyện trà dư tửu hậu. Phát triển trọng yếu bắt đầu khoảng 10 năm trước, khi Tuệ Tâm trai chủ giới thiệu Tử Vi trên Trung Quốc thời báo cho đến ngày nay. Bộ phận phát triển này hết sức có giá trị. Để giới thiệu và nghiên khảo, người viết có thời gian sẽ ở phần sau giới thiệu, tên bài là “Sự phát triển của khoa Tử Vi trong mười năm qua: Từ duy tâm luận đến tâm vật hợp nhất”.Trong việc tập luyện Tử Vi, theo lý giải hôm nay của người viết (dgc: Tức người viết bài này, không phải dịch giả), thì các điểm quan trọn...