Thẻ: Phái Hậu Thiên Lương

“Thiên Lương chấn kỷ” không hợp trào lưu
Học tử vi

“Thiên Lương chấn kỷ” không hợp trào lưu

"Thiên Lương chấn kỷ cách" – tức Văn Khúc ngộ Thiên Lương vượng địa thủ mệnh.Cổ ca:"Văn khúc cảnh hành ngộ Thiên lương Vị liệt Hoàng môn Ô phủ hành Cương kỷ triều trung công nghiệp kiến Bức nhân thanh khí mãn càn khôn."(Văn Khúc sáng sủa đi cùng Thiên Lương, đứng vào hàng Hoàng môn Ô phủ (*), ra vào phủ vua, việc triều đình hay cương kỷ giường mối đều hỏi ý kiến, khiến thanh khí trong lành của người dân lan tỏa đầy khắp đất trời.)Thiên Lương tại sáu cung tý ngọ, thìn tuất, dần mão là nơi nhập miếu, tại hai cung sửu mùi thừa vượng; Văn Khúc vào ba cung tị dậu sửu là miếu, ba cung dần mão mùi thừa vượng, cho nên cung vị mà hai sao đều miếu vượng liền chỉ có ba cung sửu, mão, mùi.Thiên Lương tại sửu mùi là độc tọa, đối cung là Thiên Cơ; Thiên Lương tại cung mão, tất đồng cung vớ...
Đặc tính “tiêu tai giải nạn” của Thiên Lương
Học tử vi

Đặc tính “tiêu tai giải nạn” của Thiên Lương

Cổ thư thường dẫn giảng sai cho độc giả, chớ dựa chỉ vào một sao Thiên Lương để suy đoán. Bổn mộc cổ thư đều nói Thiên Lương là thọ tinh, hóa khí là ấm (*), chuyên việc khống chế hóa giải tai ách, ấm vào thân mệnh, cái phúc truyền đến đời con đời cháu, thậm chí thuyết "Nãi vạn toàn thanh danh, hiển vu vương thất" (Ấy là thanh danh vẹn toàn, vinh hiển vào hàng họ hàng của vua); "Nhược canh phùng Tả Hữu Xương Khúc gia hội, tắc xuất tướng nhập tướng" (Nếu Thiên Lương hội hợp Tả Hữu Xuong Khúc tất oai phong như vị quan tướng). Đích thực những điều đã nói về Thiên Lương quá ư tốt lành một cách dị thường.Chỉ có Tuệ Tâm Trai Chủ (**) là người tiên phong có thể chỉ ra đích xác chân tướng, đặc chất của Thiên Lương. Bà ta nói rằng: "Trong các sao, Thiên Lương là một sao có đầy đủ khả n...
Phân biệt tính chất cát hung của Thiên Lương
Học tử vi

Phân biệt tính chất cát hung của Thiên Lương

Bởi vì Thiên Lương tàng chứa nhiều tính chất biến hóa, bất kể tổ hợp "Thiên Lương Thái Dương", "Thiên Lương Thiên Cơ" hay "Thiên Lương Thiên Đồng" đều rất dễ có biến hóa hết sức cực đoan, cho nên Vương Đình Chi ý định nói rõ kỷ càng tỉ mỉ một chút tư liệu này.– Thiên Lương không nên gặp tinh diệu có tính chất thiên về phù động, đây chính là đặc điểm đầu tiên của nó, nên thuyết pháp cổ có "Thiên lương Thiên mã hãm, phiêu đãng vô nghi" (Thiên Lương Thiên Mã hãm, phiêu đãng không nghi ngờ); "Thiên Lương Nguyệt diệu, nữ dâm bần"; "Lương dậu Nguyệt tị, khước tác phiêu phùng chi khách".– Thiên Lương tối kỵ gặp Kình Dương Đà La, là đặc điểm thứ hai, nên cổ nhân có thuyết pháp "Thiên Lương hãm địa kiến Dương Đà, thương phong bại tục". (Lương hãm gặp Dương Đà đồng cung làm tổn hại đến...
Thiên Lương tọa Mệnh phần nhiều chủ cô lập
Học tử vi

Thiên Lương tọa Mệnh phần nhiều chủ cô lập

Chánh diệu cùng Thiên Lương có quan hệ mật thiết nhất là Thái Dương, Thiên Đồng, Thiên Cơ; cụ thể như sau:– Tại tý ngọ, Thiên Lương độc tọa có Thái Dương xung chiếu – Tại sửu mùi, Thiên Lương độc tọa có Thiên Cơ xung chiếu – Tại dần thân, Thiên Lương cùng Thiên Đồng đồng cung – Tại mão dậu, Thiên Lương cùng Thái Dương đồng cung – Tại thìn tuất, Thiên Lương cùng Thiên Cơ đồng cung – Tại tị hợi Thiên Lương độc tọa có Thiên Đồng xung chiếu.Khi Thiên Lương cùng Thái Dương cấu thành tinh hệ, đích thị là kết cấu tốt nhất, bởi vì Thiên Lương vốn có tính chất "cô khắc" có khả năng nhờ Thái Dương hóa giải, do vậy có thể thấy rằng Thái Dương nên vào nhập miếu hoặc vượng, tỷ như Thái Dương vào cung ngọ hay mão, ánh quang và tỏa nhiệt đều thịnh hơn dậu cung hoặc tý cung, vì lẽ đó Thiên L...
Thiên Lương – can Kỷ hóa Khoa
Học tử vi

Thiên Lương – can Kỷ hóa Khoa

Thiên lương là sao sang quý, Hóa Khoa khá hợp với khí chất của nó. Vì vậy có thể làm mạnh thêm khí chất hành động một mình, tuyệt đối không bị cuốn theo dòng nước.Thiên Lương hóa Khoa còn làm tăng thêm trí tuệ, khiến khả năng lãnh ngộ có thể được tăng lên, do đó cũng làm tăng năng lực quan sát, nên cũng có lợi về thi cử, nhất là phạm vi thi cử chuyên nghiệp.Sau khi Thiên Lương hóa Khoa, lại có nguy cơ tự sùng bái cá nhân mình, vì vậy chẳng thể mang lại lợi ích một cách thực tế, hoặc chỉ thu được lợi ích một cách có giới hạn.Thiên Lương vốn có bản chất "tiêu tai giải nạn", sau khi Hóa Khoa, bản chất này càng rõ nét, có thể chuyển nguy thành an khiến cho vấn đề được giải quyết tận gốc, từ đó quét sạch những phiền phức kéo dài lâu ngày. Ví dụ người hay bị đau dạ dày, vì bị xuất ...
Thiên Lương tọa thủ Mệnh – Thân
Học tử vi

Thiên Lương tọa thủ Mệnh – Thân

Thiên Lương là "ấm tinh". Trong Đẩu Số, chữ "ấm" có nhiều ý nghĩa, như: "Tiêu tai giải ách", "kéo dài tuổi thọ", "là trợ lực của cấp trên hay cha mẹ", "có sinh hoạt tinh thần phong phú về tôn giáo, tín ngưỡng". Tất cả, đều có ý vị "che chở". Cần lưu ý, những lực "che chở" này đều thuộc về "tinh thần", mà không thuộc về "vật chất". Từ đó có thể biết đặc tính của Thiên Lương. Tính chất "tiêu tai giải ách" của Thiên Lương, bao hàm ý vị có nạn tai trước, sau rồi mới có hóa giải. Cho nên, ắt sẽ phải trải qua nguy khó rồi mới được bình an; bị bệnh hoạn rồi mới khỏi bệnh; không có chỗ nhờ cậy rồi mới được người ta phù trợ; cảm thấy tinh thần "trống rỗng" (ý vị cuộc đời c...
Thiên Lương ở cung Mệnh (Thân)
Học tử vi

Thiên Lương ở cung Mệnh (Thân)

Thiên Lương là "ấm tinh", trong Đẩu số, "ấm" có nhiều ý nghĩa, như: tiêu tai giải ách; kéo dài tuổi thọ; trợ lực của cấp trên hay cha mẹ; có sinh hoạt tinh thần phong phú về tôn giáo, tín ngưỡng. Tất cả đều có ý vị "che chở". Cần lưu ý, những lực che chở này đều thuộc về tinh thần, không thuộc về vật chất. Từ đó có thể biết đặc tính của Thiên Lương.Tính chất "tiêu tai giải ách" của Thiên Lương, bao hàm ý vị có nạn tai trước rồi mới hoá giải. Cho nên ắt sẽ trải qua nguy khó rồi mới bình an; bị bệnh hoạn rồi mới khỏi bệnh; không có chổ nhờ cậy rồi mới được người ta phù trợ; cảm thấy tinh thần trống rỗng (ý vị cuộc đời có kích thích khá lớn) rồi mới ký thác nơi tôn giáo, những thứ như vậy không cách nào liệt kê ra hết được.Do Thiên Lương thiên nặng về tinh thần, mà không thiên n...
Thiên Lương – can Ất hóa Quyền
Học tử vi

Thiên Lương – can Ất hóa Quyền

Thiên Lương tính chất có sang quý thanh cao, khi Hóa Lộc sẽ hình thành sự mâu thuẫn về bản chất, nhưng Hóa Quyền thì không có ảnh hưởng, trái lại còn làm mạnh thêm mức độ sang quý thanh cao.Ví dụ như thiên Lương đủ sức đảm nhiệm chức vụ quản đốc, giám đốc quản lý công tác, nếu hóa Quyền thì có thể có địa vị của một chuyên viên như chuyên viên kiểm toán, chuyên viên khảo sát, cho đến luật sư,.v.v…Thiên Lương hóa Quyền mà có nhiều sao phụ tá hội chiếu hoặc đồng độ, không những là tượng trưng cho quyền lực, mà còn tượng trưng cho địa vị. "Địa vị" nói ở đây không phải nói về "địa vị" do sự giầu có (xã hội ngày nay có phong khí xem trọng "phú" mà không xem trọng "quý", do đó mới xảy ra hiện tượng phân biệt như vậy), mà là nói "địa vị" của người được tôn trọng, được tôn sùng. Ví dụ...
Thiên Lương – can Nhâm hóa Lộc
Học tử vi

Thiên Lương – can Nhâm hóa Lộc

Thiên Lương là sao "giám sát", chủ về sang quý thanh cao, nên không ưa hóa thành sao Lộc. Trong mười can Hóa Lộc, đây là trường hợp rất kị. Khi Thiên lương hóa Lộc sẽ tăng phiền phức quấy rối, còn bất lợi về kinh doanh làm ăn. Lúc này, nên chú ý tính chất của cung Giao hữu (cung Nô), đó là then chốt để luận đoán toàn Cục.Hễ Thiên lương hóa Lộc, ắt sẽ bị người ta bài xích, chèn ép, chỉ trích, nhất là trường hợp Thiên Lương ở hai cung Tị hoặc Ngọ. Chỉ nên làn những nghề mang tính phục vụ, công khai tiền lương, như chuyên viên kế toán, cố vấn tài chính, phục vụ công cộng, không nên theo đuổi danh tiếng.Thiên Lương chủ về hóa giải tai nạn, sau khi hóa Lộc, thời gian hóa giải thường bị kéo dài hơn, khiến cho mệnh tạo cảm thấy rắc rối đa đoan. May mà kết quả hóa giải rắc rối được h...
Can Nhâm – Thiên lương hóa Lộc – Vương Đình Chi
Học tử vi

Can Nhâm – Thiên lương hóa Lộc – Vương Đình Chi

Thiên Lương là sao"giám sát", chủ về sang quý thanh cao, nên không ưa hóa thành sao Lộc. Trong mười can Hóa Lộc, đây là trường hợp rất kị. Khi Thiên lương hóa Lộc sẽ tăng phiền phức quấy rối, còn bất lợi về kinh doanh làm ăn. Lúc này, nên chú ý tính chất của cung Giao hữu (cung Nô), đó là then chốt để luận đoán toàn Cục. Hễ Thiên lương hóa Lộc, ắt sẽ bị người ta bài xích, chèn ép, chỉ trích, nhất là trường hợp Thiên Lương ở hai cung Tị hoặc Ngọ. Chỉ nên làn những nghề mang tính phục vụ, công khai tiền lương, như chuyên viên kế toán, cố vấn tài chính, phục vụ công cộng, không nên theo đuổi danh tiếng. Thiên Lương chủ về hóa giải tai nạn, sau khi hóa Lộc, thời gian hóa giải thường bị kéo dài hơn, khiến cho mệnh tạo cảm thấy rắc rối đa đoan. May mà kết quả hóa giải rắc rối được...
Sao Thiên lương – Lục Bân Triệu
Học tử vi

Sao Thiên lương – Lục Bân Triệu

Sao Thiên lương ở trong ngũ hành thuộc dương thổ, ở trên trời, là sao thứ hai thuộc hệ thống sao Nam Đẩu, chủ về thọ, hóa làm ấm tinh (sao che trở). Sao Thiên lương bất luận ở Thân cung hay Mệnh cung, hoặc đến đại hạn hay lưu niên Thái tuế, đều chủ về có phong thái danh sỹ, tính tình tùy tiện, uể oải, lần nữa. Tuổi trẻ mà nó đến cung, gặp tai họa có thể giải hóa. Tuổi già được nó chiếu hay tọa, dù có nạn tai, bệnh tật nguy hiểm, cũng chủ về trường thọ. Sao Thiên lương ở cung Mệnh hoặc cung Thân, đều chủ về"gặp hung hóa cát", gặp nạn mà không bị sao, do đó một đời thường gặp nhiều tai nạn hiểm nguy, hoặc tao ngộ phi thường. Sao Thiên Lương mà không gặp hung, thì sẽ không thấy đủ"sức mạnh cát hóa"(làm cho tốt lên) của nó, không gặp nạn thì sẽ không thấy đủ"công đức hóa lành"củ...
Can Ất – Thiên lương Hóa Quyền
Học tử vi

Can Ất – Thiên lương Hóa Quyền

Thiên Lương tính chất có sang quý thanh cao, khi Hóa Lộc sẽ hình thành sự mâu thuẫn về bản chất, nhưng Hóa Quyền thì không có ảnh hưởng, trái lại còn làm mạnh thêm mức độ sang quý thanh cao. Ví dụ như thiên Lương đủ sức đảm nhiệm chức vụ quản đốc, giám đốc quản lý công tác, nếu hóa Quyền thì có thể có địa vị của một chuyên viên như chuyên viên kiểm toán, chuyên viên khảo sát, cho đến luật sư, .v.v... Thiên Lương hóa Quyền mà có nhiều sao phụ tá hội chiếu hoặc đồng độ, không những là tượng trưng cho quyền lực, mà còn tượng trưng cho địa vị."Địa vị"nói ở đây không phải nói về"địa vị"do sự giầu có (xã hội ngày nay có phong khí xem trọng"phú"mà không xem trọng"quý", do đó mới xảy ra hiện tượng phân biệt như vậy), mà là nói"địa vị"của người được tôn trọng, được tôn sùng. Ví dụ nh...
Ý nghĩa các sao theo Linh Khu Thời Mệnh Lý
Học tử vi

Ý nghĩa các sao theo Linh Khu Thời Mệnh Lý

Các phần kiến thức tách lọc từ cuốn Linh Khu Thời Mệnh Lý của tác giả Lê Hưng VKD phái Hậu Thiên Lương.Ý nghĩa các saoÂn quang: Chỉ sự nhân hậu, vui tươi, trong sáng, lành mạnh Bạch Hổ: là thực tế khó người dễ mình, dũng mãnh, oai quyền Bệnh phù: chỉ sự buồn bã, chán chường Bệnh: Chỉ sự suy nhược, yếu đuối Bác sĩ: Chỉ sự thông tuệ, am tường nhiều điều Bát tọa: là dáng vẻ bệ vệ, đường hoàng Cô thần: Chỉ sự lạnh lùng, thái độ khó khăn Cự môn: là lời ăn tiếng nói, khả năng tranh luận Dưỡng: là phù trợ, hỗ trợ Điếu khách: Chỉ sự khoe khoang, cường điệu ngôn ngữ trao đổi Đại hao: là sự hao hụt, thâm thủng Đế vượng: Chỉ sự thịnh vượng, quyền lực Đà la: Chỉ sự hung bạo, hiểm ác Đường phù: là them điều ích lợi, phát triển Đào hoa: chỉ tính lẳng lơ, đa tình Địa giải: Chỉ sự nhân hậu, ...
Thiên lương tổng luận
Học tử vi

Thiên lương tổng luận

Thiên lương là sao thứ hai của Nam Đẩu, ngũ hành thuộc dương Thổ.Trong Đẩu Số, Thiên Lương được ở vị trí"giám sát ngự sử”. Cổ nhân nói"Thanh danh vinh hiển ở vương thất, chức vị đến phong ninh” (Hiển thanh danh vu vương thất, chức vị lâm vu phong ninh). Thời xưa, quan phong ninh có nhiệm vụ là"nghe chuyện mà tấu vua” (văn phong tấu sự), can gián hoàng đế, đàn hạch đại thần, tuy không chủ quản về hình pháp, nhưng trong thực tế thì có ý vị của hình pháp, kỷ luật, nguyên tắc.Thiên lương tuy được gọi là"ấm tinh” (sao che chở), nhưng về bản chất lại có tính"cô kị”. Thích hành động một mình, tính tình mạnh mẽ, tính nguyên tắc rất mạnh, đây là tính cách thuộc phương diện"cô kị”. Ở phương ...
Thiên Lương thủ mệnh (thân)
Học tử vi

Thiên Lương thủ mệnh (thân)

Thiên Lương là"ấm tinh”. Trong Đẩu Số, chữ"ấm” có nhiều ý nghĩa, như:"Tiêu tai giải ách”,"kéo dài tuổi thọ”,"là trợ lực của cấp trên hay cha mẹ”,"có sinh hoạt tinh thần phong phú về tôn giáo, tín ngưỡng”. Tất cả, đều có ý vị"che chở”. Cần lưu ý, những lực"che chở” này đều thuộc về"tinh thần”, mà không thuộc về"vật chất”. Từ đó có thể biết đặc tính của Thiên Lương.Tính chất"tiêu tai giải ách” của Thiên Lương, bao hàm ý vị có nạn tai trước, sau rồi mới có hóa giải. Cho nên, ắt sẽ phải trải qua nguy khó rồi mới được bình an; bị bệnh hoạn rồi mới khỏi bệnh; không có chỗ nhờ cậy rồi mới được người ta phù trợ; cảm thấy tinh thần"trống rỗng” (ý vị cuộc đời có kích thích ...