Thẻ: Thiên Cơ Cự Môn

BÌNH GIẢI SAO THIÊN KHÔNG
Học tử vi

BÌNH GIẢI SAO THIÊN KHÔNG

Thiên Không bị kể vào hàng tạp diệu (sao cấp ba) nhưng tác dụng của nó vào số lại mang nhiều kỳ bí. So với Địa Không cùng một tính chất Không nhưng nhu hòa và mềm dẻo, uyển chuyển và thủ đoạn hơn.Sách Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư có ghi một câu ở mục Thái Vi phú chú giải: “Không vong định yêu đắc dụng, Thiên Không tối vi khẩn yếu” nghĩa là tác dụng không vong mạnh hơn hết là Thiên Không.Trong Bí kinh lại ghi mấy câu:Giá tiền nhất vị thị Thiên KhôngThân Mệnh nguyên thị bất khả phùngNhị chủ Lộc Tồn nhược phùng thủDiêm Vương bất phạ, hưu anh hùngNghĩa là: trước Thái Tuế một cung là Thiên Không, Thân với Mệnh không nên gặp nó. Tử Vi Thiên Phủ hay Lộc Tồn mà gặp Thiên Không thì kể như đi vào đất chết.“Thân Mệnh nhược phùng tứ Không. Phi tăng tất đạo. Tứ không giả: Thiên Không, Triệt Khôn...