Thẻ: Tính chất Trường sinh

Vòng Trường sinh – Lộc tồn – Thái tuế
Học tử vi

Vòng Trường sinh – Lộc tồn – Thái tuế

Vòng Tràng sinh tượng trưng 12 thời chuyển biến của đời người. Theo ý nghĩa luân hồi từ kiếp này sang kiếp khác con người do bào thai đúc kết được nuôi dưỡng sinh ra khôn lớn tranh đua với đời đến lúc cực thịnh rồi cũng phải suy tàn bệnh tật, chết đi còn lại nấm mộ rồi cũng tan biến hết.Vòng tràng sinh biến chuyển từ dưỡng đến vượng theo hướng đi lên, từ Suy đến Thai theo hướng đi xuống, cần tỉnh táo trong mọi hành động cương nhu cho hợp với tính con người.Trong 12 thời – Thai dưỡng là lúc ẩn dật chờ xuất thế.Tràng sinh là lúc nhập thế – Mộc dục còn thơ ấu – Quan đới là lúc học hành, thi cử dự bị đón thời, Lâm quan là lúc đấu tranh lập nghiệp, Dế vượng là lúc thịnh thời, Suy bệnh là lúc nhược thời – Tử là tàn thời, Mộ là dư khí thời Mộ khố, là nơi tàng khí nên có dư ít nhiều,...
Vòng trường sinh bay
Học tử vi

Vòng trường sinh bay

Phái Đông A cũng lắm chi, lắm phái ... Riêng vụ Vòng Trường Sinh bay và vòng Trường sinh cố định phải hiểu khác nhau.Ví dụ trường phái Phúc Tông:Vòng Tràng Sinh là một vòng khép kín và tuần hoàn, đến Tuyệt tưởng là đã kết thúc nhưng vẫn còn đến Thai và Dưỡng, có nghĩa là tiếp tục thế luân hồi. Chính vì vậy có nhiều ý kiến cho rằng vòng này nên bắt đầu từ Thai.Vòng Tràng sinh cố định được an theo Cục, và chỉ an Tràng sinh ở Dần Thân Tỵ Hợi theo Hỏa cục, Thủy và Thổ cục, Kim cục, Mộc cục.Nhưng Vòng Tràng sinh phi tinh - Tràng sinh bay hay còn gọi là Tràng sinh lưu được an theo các cung lục hình.Tràng sinh bay được xác định theo các cung lục hình với cung đại hạn hay tiểu vận : Dần hình Tỵ , Mão hình Thìn , Tí hình Mùi , Hợi hình Thân , Dậu hình Tuất , Sửu hình Ngọ và ngược lại....
Ba vòng: Lộc Tồn – Trường Sinh – Thái Tuế
Học tử vi

Ba vòng: Lộc Tồn – Trường Sinh – Thái Tuế

1. CÁC TUỔI CÓ KHẢ NĂNG ĐẮC BA VÒNG Mộc Cục, Tràng Sinh tại Hợi. Mệnh an tại Hợi Mão Mùi thì đắc vòng Tràng Sinh. Nếu là tuổi Hợi Mão Mùi thì đắc vòng Thái Tuế. Nếu là Ất Hợi (Sơn Đầu Hỏa), Ất Mão (Tuyền Trung Thủy), Ất Mùi (Sa Trung Kim) thì đắc vòng Lộc Tồn (nói đúng hơn là vòng Bác Sĩ).Hỏa Cục, Tràng Sinh tại Dần. Mệnh an tại Dần Ngọ Tuất thì đắc vòng Tràng Sinh. Nếu là tuổi Dần Ngọ Tuất thì đắc vòng Thái Tuế. Nếu là Giáp Dần (Đại Khuê Thủy), Giáp Ngọ (Sa Trung Kim), Giáp Tuất (Sơn Đầu Hỏa) thì đắc vòng Lộc Tồn.Kim Cục, Tràng Sinh tại Tỵ. Mệnh an tại Tỵ Dậu Sửu thì đắc vòng Tràng Sinh. Nếu là tuổi Tỵ Dậu Sửu thì đắc vòng Thái Tuế. Không thể đắc vòng Lộc Tồn khi có vòng Tràng Sinh hay Thái Tuế.Thủy Cục, Tràng Sinh tại Thân. Mệnh an tại Thân Tí Thìn thì đắc vòng Tràng Sinh. ...