Thẻ: Tứ Hóa Bắc Phái

Nhập môn phi tinh tử vi đẩu số Lương Nhược Du
Học tử vi

Nhập môn phi tinh tử vi đẩu số Lương Nhược Du

(Nhóm Thiên Hỏa Đồng Nhân sơ dịch) 飞星紫微斗数『入门篇』 《梁若瑜》 Phi tinh tử vi đảu số (Phần nhập môn) (Lương Nhược Du) 一, 属于飞星派的《星曜释义》 1, thuộc về phi tinh phái (tinh diệu giải nghĩa) 飞星论命,主要常用星曜仅十八。乃飞星论命是以命盘十二宫的「宫位」为主轴,以「四化」为「用神」;需四化贯穿全局而后的「宫位」, 「星曜」, 「化象」三者并释,始能「定格局」, 「决吉凶」。有别于「三合派」多如牛毛的满盘大小星曜, 神煞,组合吉凶。 譬如紫微吉星入命而相貌堂堂的人,却何以迟迟不见其发达?乃四化之后始能见其格局之不佳故也。反之常见凶星坐命的人却获致大成就,皆因整体格局的四化得其吉会共荣故也。 紫微斗数的星曜象义,都出自于「封神榜」故事里的人物特质。如果有心研究紫微,最好先略读封神榜,先建立些许概念。 Phi tinh luận mệnh chủ yếu là dung 18 sao. Phi tinh luận mệnh lấy mệnh bàn 12 cung “cung vị ‘’ làm trục, lấy “tứ hóa” làm dụng thần. Lấy tứ hóa thông qua toàn cục sau đó xem” tinh diệu” “ hóa tượng”” cung vị” cả ba thứ mới có thể” định cách cục””đoán lành dữ”. Khác với Phái tam hợp dung rất nhiều sao, thần sát, tổ hợp thành lành dữ. Thí dụ như ...
Tử vi đẩu số cung chức hoán vị
Học tử vi

Tử vi đẩu số cung chức hoán vị

Bản dịch:Cung vị định nhân sự, hung cát phát sinh ở thùy trên người của? Đối tượng là ai? Địa điểm nhân vật là cái kia? Cung vị sống nghĩa sử dụng được càng tốt, tập trung mục tiêu việt minh xác. Mọi chuyện có thể lập thái cực, nơi chốn có thể lập thái cực. Cung cung lập thái cực, dĩ tự mình thể dụng và hỗ làm thể sử dụng, cùng sở hữu 144 loại biến hóa. Bất luận cái gì cung vị, cũng có thể lập thái cực điểm, đương cung mệnh khán. Như người ta phân tích sự nghiệp thời gian, có thể đứng ở sự nghiệp cho ta thể độ lớn của góc, lai phân tích sự nghiệp làm sao. Hoặc là thuyết, đứng ở sự nghiệp cung độ lớn của góc khứ nhìn vấn đề. [nếu như đối lập thái cực không có gì khái niệm, có thể đi trở mình một chút vương đình chi đánh vỡ mười hai cung, có hiệu quả như nhau ý.][cung mệnh: Khá...
Khái niệm phi tinh
Học tử vi

Khái niệm phi tinh

Bản dịch:[phi tinh khái niệm mười bốn] chỉ cung phi hóa tạp đàmPhi tinh tử vi đấu sổ cũng không chỉ một cung vị trình bày và phân tích, như phùng hắn cung bay tới tứ hóa hoặc và tứ hóa năm sinh tương giao hội va chạm, giống nghĩa tương khả năng sản sinh trọng đại biến dời.Thí dụ như:Cung mệnh hóa kỵ nhập cung tài bạch, biểu thị là tài phí sức 〈xung phúc đức, cho nên phí sức〉.Cung mệnh hóa kỵ nhập cung Nô bộc, thì tích tình nặng nghĩa, luận tài thì là tổn hại tài (xung huynh đệ - kho tài).Cung điền trạch hóa kỵ nhập cung mệnh, là gánh nặng gia đình gánh vác.Cung tử nữ hóa kỵ nhập cung mệnh, khiếm con cái trái.Cung phu thê hóa kỵ nhập cung mệnh, tình cảm, hôn nhân trái.Cung tài bạch hóa kỵ nhập cung mệnh: Là tài lao lực.Cung mệnh phi hóa lộc nhập cung điền trạch, người đối diện...
Đồng bộ đoạn bí quyết
Học tử vi

Đồng bộ đoạn bí quyết

Dịch nghĩa:[đồng bộ đoạn bí quyết tam] hung nhất cung vị tái dẫn đồng loạtTrước nói qua "Đồng bộ đoạn bí quyết" vận dụng "Nhất lục cộng tông" nguyên lý suy diễn ra nếu như tật ách bị xung, mệnh tựu khó có thể sống sót. Sở dĩ hung nhất đích tình huống, nhưng thật ra là tật ách bị xung.Ở chỗ này ta tái dẫn đồng loạt. Thiết mệnh ở dậu cung, Hóa kị nhập tử cung cung điền trạch. Như vậy:① thuận đi hạn tới tử cung cung điền trạch thì, khiếu "Tọa mệnh kị", biểu thị trong nhà thị phi hội khá nhiều.② nếu như đi hạn đi ngược chiều tới ngọ cung cung tử nữ, cũng chính là bản mệnh phi kị xung của cung, biểu thị tử nữ và đào hoa đều vấn đề nhiều hơn.③ thế nhưng, chỉ có thuận đi hạn tới hợi cung cung phúc đức thì, mới là mệnh kị đưa tới tai họa nghiêm trọng nhất địa phương. Bởi vì bị xung c...
Tứ hóa luận bàn
Học tử vi

Tứ hóa luận bàn

Bản dịch:[tứ hóa luận bàn thất] quan hệ hôn nhânCung tọa giáp thìn tham lang, thì cung mệnh nhất định bính ngọ tọa liêm trinh. Bởi vậy "Cung phu thê tứ hóa còn lại là bản mệnh cung liêm lộc, giao hữu cung thái dương kị", chánh sở vị lộc tùy kỵ tẩu? Giáp liêm Lộc khởi, dương kị duyên diệt?Người ta tiên quên những... này gây trở ngại ý nghĩ của thối triền chân bố, nó sẽ cho người suy nghĩ thắt!Cái gọi là lộc tùy kỵ tẩu nói điều không phải nào đó cung biến thành lộc hội theo nó biến thành kị đi!Cái gọi là lộc tùy kỵ tẩu là:Thí dụ như bản tạo, cung phu thê dĩ giáp liêm trinh hóa lộc nhập cung mệnh phùng cung mệnh bính liêm trinh tự Hóa kị, thì cho ta khác giới duyên hảo 〈phu thê phi hóa lộc nhập mệnh〉, ta ai đến cũng không - cự tuyệt, chiếu chỉ toàn bộ thu vào 〈lộc phùng tự Hóa k...
PHÂN BIỆT PHI TINH VÀ TỨ HÓA
Học tử vi

PHÂN BIỆT PHI TINH VÀ TỨ HÓA

Với những người mới bắt đầu học và nghiên cứu tử vi bắc phái (đặc biệt là những người đã học tử vi nam phái lâu năm), hầu hết sẽ có cảm giác rất chới với, không biết phải bắt đầu từ đâu vì khi đọc các sách về tứ hóa, chúng ta sẽ thấy các sao phi hóa bay loạn xạ trong mệnh bàn, hết sức phức tạp, hết sức khó luận. Tuy nhiên, để tăng được độ chính xác khi xem vận hạn thì tứ hóa phi tinh lại là một công cụ rất mạnh, rất đáng để quan tâm nghiên cứu. Vì thế, trong phạm vi bài viết này, tôi xin chia sẻ một số kinh nghiệm cá nhân mà tôi cho rằng sẽ hữu dụng với những người mới bắt đầu muốn tìm hiểu về tứ hóa phi tinh.1. Phân nội ngoại:Chúng ta hãy hình dung con người sống giữa trời và đất, chịu tác động của ngoại cảnh đến từ thiên và địa. Do đó, những yếu tố thuộc về bản thân chúng t...
Một mạch sinh tử bí quyết của cách dùng
Học tử vi

Một mạch sinh tử bí quyết của cách dùng

Bản dịch:Tựu dĩ phán đoán sinh tử bí quyết mà nói: Một người bản thân tai ương nan, thường thường tựu hiển hiện ở huynh đệ cung hoặc nô bộc cung, nhân vì huynh đệ cung là bản thân thể người khí mấy vị, mà nô bộc cung là phụ mẫu [một mạch sinh vị] khí mấy vị. Nhân sinh mệnh khí bỉnh sinh phụ mẫu, cho nên nô bộc cung làm đầu khí trời mấy vị. Cũng tức là nhân của sinh mệnh hệ ư sinh tiên thiên chi khí, là cố nhân của sinh mệnh hệ ư sinh nô bộc cung. Bởi vậy đi vận trung của nô bộc cung bất khả Hóa kị phá tan Hóa lộc năm sinh tinh, hoặc hóa lộc phá tan hóa kỵ năm sinh tinh, đương lưu niên đi vào phá tan của cung vị thì, nên lưu niên tất có sinh tử quan hệ của hung. Dựa vào đến đây để ý thì, như Hóa lộc năm sinh tinh tọa cung phụ mẫu, hoặc ngồi cung tật ách, đương đại hạn đi vào c...
Đàm đối khâm thiên tứ hóa và phi tinh suy đoán vận dụng của nhận định
Học tử vi

Đàm đối khâm thiên tứ hóa và phi tinh suy đoán vận dụng của nhận định

Bản dịch:Nhất, đấu số và bát tự đến đây hai bộ mệnh lý học, mặc kệ mỗi người quan niệm như thế nào là tín hoặc không tin, nhưng năng lực truyền lưu đến nay đã mấy nghìn năm, tất nhiên là có kỳ giá trị tồn tại, bằng không sớm đã bị vứt bỏ không gặp hình bóng liễu.Nhị, tựu 『 đấu số 』 mà nói, cái nhìn cá nhân bất luận sở học thuộc ở đâu phái hoặc hệ thống, đều là lão tổ tông lưu lại tâm huyết, trên cơ bản đều có kỳ hấp dẫn nhân đi học địa phương, chỉ nhìn chính học tinh không tinh đáo mà thôi, có cú tục ngữ nói: 『 chỉ có trạng nguyên đồ đệ, không có trạng nguyên lão sư 』, cho nên học nơi phát ra, hệ thống bất đồng, khó tránh khỏi để ý thì trên có sở xung đột, nhưng học thuật dù sao cũng là học thuật ăn khớp thượng nhưng ứng với duy cơ bản tôn trọng.Tam, ngày hôm qua thấyL huynh ...
Đấu số nhất, ngũ, cửu, thập cung tại sao là sống số cung?
Học tử vi

Đấu số nhất, ngũ, cửu, thập cung tại sao là sống số cung?

Bản dịch:Nhất, gần đây có vị dễ giao hữu ở cá nhân bộ lạc cách (hà lạc phi tinh tử vi đấu số công tác phường hỏi hữu quan "Nhất, ngũ, cửu, thập cung tại sao là sống số cung?", câu hỏi này đề trừ thượng liên quan đến ngã cung cùng hắn ngoài cung, thành thật không khách khí giảng, bất kể là trên phố thư tịch hoặc là đấu số giáo thụ người, sợ rằng chân chính tương kì nói rõ không nhiều lắm, có lẽ là cho rằng đấu số ngã cung, hắn cung hoặc sinh số cung không là vấn đề, học tập đấu số người hẳn là cũng giải trừ, không có tái giải thích ý nghĩa, dồn hời hợt đái quá vị dư coi trọng.Nhị, bất quá cá nhân cho rằng đấu số trụ cột công phu "Cung, tinh, tượng" đều giữ lấy rất nặng đốt, bởi vậy đối tên gọi định nghĩa có hay không hoàn toàn giải trừ, cũng quan hệ người học tập đấu số của lư...
Cung vị tự hóa nhất
Học tử vi

Cung vị tự hóa nhất

Bản dịch:Tiếp theo đàm cung vị tự hóa vấn đề, nhược Hóa lộc năm sinh ở A cung, mà lại A cung có tự hóa lộc, quyền, khoa, kị của tượng ý:Nhất, Hóa lộc năm sinh ở cung phu thê, mà lại cung phu thê có tự hóa:1. Hóa lộc năm sinh ở cung phu thê → biểu ta đối phối ngẫu hữu tình ý cập quan tâm. Cung phu thê tự hóa lộc --- Hóa lộc năm sinh vừa phùng tự hóa lộc, có trung hoà làm sử dụng, kỳ ý là ta đối phối ngẫu tình ý cập quan tâm, phối ngẫu cho rằng là phải. Hóa lộc năm sinh vừa phùng tự hóa lộc, tự hóa hội đưa đối cung, biểu nếu ta đối phối ngẫu tình ý cập quan tâm, kỳ cho rằng là phải, mà không biết quý trọng, không bằng tương tâm lực phát triển ở sự nghiệp thượng.2. Hóa lộc năm sinh ở cung phu thê, cung phu thê vừa tự hóa quyền → ta đối thê hữu tình ý, quan tâm, mà lại phối ngẫu ...
Tử vi đấu số – vật đổi sao dời
Học tử vi

Tử vi đấu số – vật đổi sao dời

Bản dịch:Cung mệnh: Khán bản thân của tính tình, ngoại tại cử chỉ; mệnh cách cao thấp; tiên thiên vận thế; thân nhân đối đãi; kim tiền chi trạng huống và thích hợp hành trình nghiệp.Cung mệnh lập thái cực của huynh đệ cung là huynh đệ cung: Đang nhìn huynh đệ cập mẫu thân cá tính và làm.Cung mệnh lập thái cực của cung phu thê là cung phu thê: Đang nhìn phối ngẫu đối với ta thật là tốt phôi làm sao.Cung mệnh lập thái cực của cung tử nữ là cung tử nữ: Là ở khán con gái cá tính, hành vi và phụ tử đối đãi tình hình.Cung mệnh lập thái cực của cung tài bạch là cung tài bạch: Là ở khán kỳ bản thân cả đời tiền tài trạng huống.Cung mệnh lập thái cực của cung tật ách là cung tật ách: Là khán bản thân của tính tình, tâm tính, biểu tình, chứng bệnh, khỏe mạnh trạng huống.Cung mệnh lập th...
Mười hai cung và tài vận
Học tử vi

Mười hai cung và tài vận

Bản dịch:Tài cung cất giấu lộc minh hiện tại cung mệnh người của, vĩnh viễn có tiền.Tài cung cất giấu lộc minh hiện tại phu thê người của, dễ phát tài, tác buôn bán phát tài.Tài cung cất giấu lộc minh hiện tại phúc đức người của, kiếm tiền dễ thỏa mãn.Tài cung cất giấu lộc minh hiện tại thiên di người của, tiền sẽ xảy ra tiền.Hóa kỵ năm sinh chỉ cần không ở mệnh, thiên di, điền trạch, phúc đức, hoặc nó cung Hóa kị lúc, không nên ở mệnh, thiên di, điền trạch, phúc đức sẽ không ảnh hưởng tài vận.2: Huynh đệ cungHuynh đệ cung = điền trạch tài bạch; huynh đệ cung = phúc đức tử nữ; huynh đệ cung = cha mẹ phu thê.3: Cung phu thêCung phu thê = huynh đệ của huynh đệ; cung phu thê = tử nữ cha mẹ của; cung phu thê = tài bạch phúc đức; cung phu thê = tật ách điền trạch; cung phu thê = t...
Tử vi xem hình dáng bề ngoài
Học tử vi

Tử vi xem hình dáng bề ngoài

Luận vóc dáng người lấy tật ách làm thể, sinh niên, mệnh cung, thiên di, phụ mẫu là dụng. Phúc đức là cung vị bắc cầu. Cung vị bắc cầu là cung vị mà nếu không có nó thì Xuyến Liên không xảy ra, nó tuy không có quyền của cung Thể Dụng nhưng đóng vai trò cầu nối xúc tác để Xuyến Liên xảy ra. 1. Luận cao: Tật ách tọa hoặc hóa Lộc, quyền dễ cao dài (Lương, Tham, Liêm, Nhật, Nguyệt).Thiên Lương (là ấm tinh đại thụ), Tham Lang (ngũ hành giáp mộc, tính chất vươn cao như cây lớn), Liêm Trinh (ngũ hành đinh hỏa, kỳ tính viêm thượng), Thái Dương (mặt trời treo cao ở trên trời), Thái Âm (Thái Âm là mặt trăng treo cao ở trên trời), hóa Lộc hóa Quyền là cao. Tật ách, thiên di Lộc quyền giao củng đó, vóc người hội khá cao.Tật ách hóa Lộc quyền cùng cung vị biểu hiện (phụ mẫu, thiên di) g...
Xem cách cục tình cảm trong tử vi Lương Phái
Học tử vi

Xem cách cục tình cảm trong tử vi Lương Phái

KẾT CẤU MỆNH BÀN ĐÀO HOA Nếu có người mang cung Tử nữ để nói cái kiểu chém đinh chặt sắt về chuyện đào hoa. Luận như thế là hại oan bao nhiêu người. Đơn giản là Tử nữ cung là tật ách của Phúc đức cung, là cung chủ về sự hưởng thụ của thân thể, cho nên nếu đem ra nói một cách tuyệt đối là Hoa đào cung, gây hàm oan thiên cổ bao người. Cũng bởi vì Tử nữ là cung đứng sau cung Phu thê một cung, cho nên đương nhiên là tình cảm sau hôn nhân. Chưa ly hôn thì cung Tử nữ là tình ngoài giá thú tức ngoại tình, li hôn rồi thì Tử nữ là cuộc hôn nhân tiếp theo, cho nên Tử nữ là đào hoa cung nhưng không thể coi đó là tuyệt đối nhất nhất như vậy. Bởi vì, nếu như tái hôn Tử nữ cung chính là cung Phối ngẫu lần thứ hai, mà phối ngẫu là chính đại quang minh, không thể lẫn lộn với chuyện đào hoa...
Tổng hợp các kinh nghiệm xem tử vi theo Tứ Hóa Bắc Phái
Học tử vi

Tổng hợp các kinh nghiệm xem tử vi theo Tứ Hóa Bắc Phái

Bài viết tổng hợp các kinh nghiệm giải đoán tử vi theo Tứ Hóa Bắc Phái. Đây là những kinh nghiệm quý báu. Các bạn lưu ý đọc kỹ.Lưu ý:Ghi chép các phần hay và bạn cảm thấy quan trọng ra giấy Đọc xong các bài thì quay lại đọc các ý mình đã ghi chép và ghi nhớ để sau khi cần nhớ lại thì nhớ từ khóa để tìm Nếu bạn ham mê tử vi thì cần kiên nhẫn đọc. Cố công mới có thành tựu. Việc học thủ thuật mẹo mặt là cần thiết, nhưng chỉ cần thiết khi kiến thức cơ bản tốt.Đây là chia sẻ của cá nhân mình trong quá trình tự học tử vi. (Phù Cừ Cổ Học)