Thẻ: Tử vi nghiệm lý

Phụ luận và cách cục
Học tử vi

Phụ luận và cách cục

PHỤ LUẬN VỀ MỆNH THÂN1. Thượng cáchCó chức vị lớn, phú qúy hiển hách nhưng phải thật hoàn toàn: Mệnh Cục tương sinh, Âm Dương thuận lý.- Tử, Phủ, Vũ, Tướng- Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương- Cự, Nhật- Nhật, NguyệtNhập miếu, vượng hay đắc địa, hội Tả, Hữu, Xương, Khúc, Khôi, Việt, Long, Phượng, Đào, Hồng, Khoa, Quyền, Lộc.2. Trung cáchKhông được hoàn toàn, Mệnh Cục tương khắc, Âm Dương nghịch lý, Chính diệu lạc lõng.Trong Trung cách gồm có những nghề nghiệp, chức vị khá giả, nhưng không được rực rỡ hiển hách.- Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương, hội Tả, Hữu, Quang, Qúy, Quan, Phúc: làm thầy thuốc có danh tiếng.- Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương, hội Tả, Hữu, Khoa, Quyền, Khôi, Việt, Xương, Khúc, Tấu: làm thầy giáo, viết báo.- Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương, hội Tả, Hữu, Xương, Khúc: mở nhà in, làm tiểu công nghệ...
Sai lầm về an sao lập số
Học tử vi

Sai lầm về an sao lập số

Như ở lời mở đầu, mục đích của cuốn sách này chỉ là phụ giải những gì còn trong vòng huyền bí những sách trước đây vì một lẽ gì đã không luận bàn đính chánh, nay tôi xin trình bày thêm phần nào hay phần nấy. Vậy từ cách an sao thiết lập số cũng chỉ xin trình bày những cách thức an sao lập thành theo thiển kiến kinh nghiệm riêng những chỗ nào khác với những trường hợp trước mà thôi .Sau khi kẻ khung, chia khung lá số thành 12 ô, ghi tuổi, tháng, ngày giờ, an mệnh, thân, lập cục rồi thì an sao Tử vi như sau:Thường thường cứ an theo chiều thuận nghĩa là sau Tử vi cách 03 cung đến Liêm Trinh, cách 02 cung đến Thiên Đồng, tuần tự tới Vũ Khúc, Thái Dương, cách 01 cung đến Thiên Cơ, như thế không phải là không được, vẫn trúng chỗ không sai. Nhưng tôi có ý trình bày Tử vi là một môn ...
Phân tách và luận giải tử vi
Học tử vi

Phân tách và luận giải tử vi

Số tử vi là một sản phẩm thoát thai do triết học đông phương lấy Âm dương làm căn bản phân tách ngũ hành biến dịch sinh khắc thì thiết tưởng bất kỳ mộ nhận định nào cũng phải theo sự trình bày hợp lý của lẽ Âm dương trước, rồi ngũ hành sau.Bắt đầu đặt vấn đề: Tử vi là thái cực sinh lưỡng nghi, và chia ra tứ tượng của bộ chính tinh.Hình vẽ 1: Minh định thế đứng của 14 chính tinh để thấy sự phân chia ra âm dương ước định sự phản ứng mỗi vận hành ở thế nọ chuyển gặp thế kia để không nên quan niệm lá số 4 cách số khác nhau là Tử Phủ Vũ Tướng, Sát Phá Liêm Tham, Cơ Nguyệt Đồng Lương. Như trên chỉ là mới chia thành Tứ Tượng, còn phân tách ra bát quái …… cho đến cách còn một sao gặp nhau cũng có phản ứng nhỏ nhoi tỉ mĩ. Sự trình bày này không ngoài ý nhắc nhở nên đặt vấn đề âm dương...
Luận đoán vận hạn trong lá số tử vi
Học tử vi

Luận đoán vận hạn trong lá số tử vi

1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN ĐOÁN VẬN HẠN1.1 Quan sát - Gốc đại hạn mười năm- Lưu đại hạn một năm- Lưu niên tiểu hạn một năm- Sự tương sinh, tương khắc giữa + Cung nhập hạn và Bản Mệnh.+ Cung nhập hạn và Chính diệu nhập hạn (nếu có) + Chính diệu nhập hạn và Bản Mệnh (nếu có)- Chính diệu nhập hạn và chính tọa thủ Mệnh thuộc cùng nhóm hay khác nhóm- Sự tốt xấu của các sao hội hợp nhập hạn- Đặc biệt chú ý đến Sát tinh và Bại tinh (nếu có)1.2. Kết hợp nhận định - Quan sát vận hạn, nếu thấy có nhiều sự tương sinh là tốt đẹp. Trái lại, nhiều sự tương khắc là xấu xa. Thuận lý: cung nhập hạn sinh Chính diệu nhập hạn, Chính diệu nhập hạn lại sinh Bản Mệnh.- Tại cung nhập hạn, trong số những sao hội hợp nếu quá nửa tốt đẹp được coi ở hạn tốt. Trái lại nếu quá nửa xấu xa, phải coi là hạn xấu.-...
Ghi đại hạn cho lá số tử vi
Học tử vi

Ghi đại hạn cho lá số tử vi

Sau khi an xong hết các sao là ghi đại hạn ở trong thiên bàn để biết thời gian 10 năm một được hanh thông hay bế tắc. Điều quan trong là Đại hạn hướng dẫn người ta theo mức độ 100% so với tiểu hạn phải nằm trong đó chỉ có 10%. Nếu như ghi sai thì sự thành bại trật hết. Tôi thấy hiện hành có 2 cách ghi:(a) Bắt đầu từ cung Mệnh tùy theo Cục và Dương nam, Âm nữ theo chiều thuận tới Phụ Mẫu, Phúc Đức … mỗi cung 1 giai đoạn, trái lại Âm nam, Dương nữ theo chiều nghịch đến Bào, Phu hay Thê …(b) Bắt đầu từ cung Phụ Mẫu hoặc cung Huynh Đệ mà đi theo chiều thuận hay nghịch như trên có nghĩa là sai biệt một cung, như đáng lẽ từ Mệnh xuất phát , trường hợp này lại bắt đầu từ Phụ Mẫu hay Huynh Đệ khởi hành tức là trật 10 năm.Tôi xin thưa là cách thứ hai (b) là sai 100% , Qúy vị độc giả đ...
Lộc tồn
Học tử vi

Lộc tồn

Trong Tử Vi có 2 thứ Lộc: Lộc Tồn và Hóa Lộc. Hóa Lộc là lộc do công khó nhọc làm ra. Lộc Tồn là thiên lộc được ấn định theo hàng thiên can của tuổi, là lộc định mệnh đã đặt sẵn ở thiên bàn ban phát cho từng hạng người đã được sắp xếp theo tuổi nhất định ở vị trí nhất định, nếu kẻ bàng quan lạm dụng sẽ có hậu quả để bù trừ. Đây là một căn quả của luân hồi không thể tham sân si mà được. Lộc Tồn được đặt theo hàng can của tuổi, đứng trong thiên bàn theo vị trí ngũ hành, đắc cách hay không ở thế âm dương thuận nghịch.Lộc Tồn tuổi Giáp   ở Dần                     Lộc Tồn tuổi Kỷ      ở NgọLộc Tồn tuổi Ất       ở Mão                    Lộc Tồn tuổi Canh   ở ThânLộc Tồn tuổi Bính    ở Tỵ                       Lộc Tồn tuổi Tân     ở DậuLộc Tồn tuổi Đinh    ở Ngọ                    L...
Hồng Loan, Đào Hoa, Thiên Không
Học tử vi

Hồng Loan, Đào Hoa, Thiên Không

Sau ba vòng Thái Tuế, Lộc Tồn, Tràng Sinh đến bộ ba Hồng Loan, Đào Hoa và Thiên Không không kém phần quan trọng ở trong số. Nó có những vị trí dành riêng rõ rệt để nó hành động với khả năng tính cách riêng biệt tốt xấu, dầu rằng bộ ba này thường xuyên gặp nhau, đồng cung hay chiếu. Nhưng chủ quyền của sao nào ở vị trí đã quy định dành riêng thì sao đó làm chủ, hai sao kia chỉ là phụ thuộc có tánh cách tham mưu phò tá.1.     Vị trí của Hồng Loan         : Trọng đức2.     Vị trí của Đào Hoa            : Mưu sĩ3.     Vị trí của Thiên Không       : Tàn phá1. Bốn cung Dần Thân Tị Hợi là 4 góc Thiên bàn, một khi có Thiên Không là có ngay Hồng Loan ở ngay đồng cung hay xung chiếu là vị trí của Hồng Loan làm chủ, Thiên Không chỉ là khách. Ở đây Hồng Loan đóng vai chánh với 2 phụ tá d...
Lưu Hà Kiếp Sát, Thiên Mã, Không Kiếp, Kình Đà, Linh Hỏa, Phá Toái, Cô Quả, Khốc Hư
Học tử vi

Lưu Hà Kiếp Sát, Thiên Mã, Không Kiếp, Kình Đà, Linh Hỏa, Phá Toái, Cô Quả, Khốc Hư

Trong Tử vi có bộ lục sát Không Kiếp, Kình Đà, Linh Hỏa là một đoàn quân xông pha nhiều lúc phải tùy thuộc cấp chỉ huy mới nên kết quả đáng kể.Bộ Lưu Hà Kiếp Sát cũng là bộ sát tinh thường xuyên đứng với Thiên Không, đứng vai Thẩm Phán giữ cán cân thăng bằng cho bộ luật thừa trừ định mệnh cho từng hạng tuổi như sau:CAN CHI Giáp -------------     cho người ---------------Thân Tý ThìnẤt Kỷ ------------------------------------------- Tỵ Dậu SửuBính Canh ------------------------------------- Dần Ngọ TuấtTân --------------------------------------------- Hợi Mão MùiĐinh Quý -------------------------------------- Hợi Mão Mùi + Tỵ Dậu SửuMậu Nhâm ------------------------------------ Thân Tý Thìn  + Dần Ngọ Tuất Lưu Hà là sao Thủy an theo hàng Can của tuổi luôn luôn ở nghịch địa âm dư...
Tuần Triệt
Học tử vi

Tuần Triệt

Tuần Triệt trong tử vi, từ cổ xưa đến nay không thấy sách nào nói đến cái sứ mạng rành mạch của hai sao này làm việc, mà xem ra nó lại có một nhiệm vụ như khá quan trọng trong cách phán quyết của nó, nay tôi chỉ xin trình bày một ít ý kiến gọi là phân tách kinh nghiệm của tìm tòi.Nhìn vào vị trí của hai sao này đóng ở Thiên Bàn, Triệt theo hàng Can của tuổi ấn định vị trí hai tuổi một chỗ đứng tức là có 5 vị trí cho 10 Can.Tuổi    Giáp Kỷ                          Triệt ở               Thân Dậu-           Ất Canh                                                     Ngọ Mùi-           Bính Tân                                                   Thìn, Tỵ-           Đinh Nhâm                                                Dần Mão-           Mậu Quý                                   ...
Tư thế của từng nhóm tinh đẩu
Học tử vi

Tư thế của từng nhóm tinh đẩu

Ở phần phân tách luận đoán, việc đầu tiên đem Tử vi chia thành Lưỡng nghi, Lưỡng nghi phân ra tứ tượng, rồi tuần tự ra bát quái v.v.. thì thấy đâu nào là phe phái và sự phản ứng khi chúng gặp nhau. Cũng như một gia đình có nội ngoại, con cháu sau này ngày một sanh sản ra xa lần nhau, sự phân biệt vẫn là nội hay ngoại khiến sự sinh khắc chế hóa nặng hay nhẹ là cùng phe hay khác phái.Tử Phủ Vũ Tướng, Sát Phá Liêm Tham là một trong lưỡng nghi khi chuyển vận gặp nhau vẫn ít thay đổi, dễ dàng hơn là gặp Cơ Nguyệt Đồng Lương, Cự Nhật.Trái lại Cơ Nguyệt Đồng Lương vận hành đụng nhằm Sát Phá Liêm Tham tất nhiên phải có sự đụng chạm nặng vì là 2 thế cờ đặc biệt khác nhau như nước với lửa, phần thiệt hại vẫn là phần của kẻ yếu.Tư thế của Tứ tượng muốn được hoàn mỹ cũng như triều đại nà...
Thiên Hình, Hóa Kỵ
Học tử vi

Thiên Hình, Hóa Kỵ

Ngoài bộ Lục Sát - Tinh và Lưu Hà, Kiếp Sát, hung tinh đáng kể là Thiên Hình (Kim) và Hóa Kỵ (Thủy):Người tuổi Giáp Ất hay mạng Mộc khi gặp Thiên Hình phải coi chừng né tránh, ngay cả Thiên Tướng cũng bị Thiên Hình khuất phục.Người Tuổi Bính Đinh hay mạng Hỏa gặp Hóa Kỵ cũng vậy.Sức đàn áp của hai sao này đốt với 2 hạng người kể trên bị khắc chế quá mạnh như mèo gặp chuột, dầu có no mồi cũng dỡn vài quyền cước chơi. Trường hợp giảm khinh là số đến vận tốt và Hình đắc địa (Dần Mão Dậu Tuất),  Hóa Kỵ (Thìn Tuất Sửu Mùi) như có ý rộng lượng với kẻ dưới tay.Người Hình Riêu Không Kiếp (hãm) là hạng người dễ bị lây vạ, là oan nghiệp níu kéo, trong những vụ tai nạn chung, những người này phải là tiên phong chịu trận. Còn Liêm Tham Tỵ Hợi gặp Hóa Kỵ được giảm sự lo ngại những tai nạn...
Càn Khôn nhất hí trường nhân sinh thị bi kịch
Học tử vi

Càn Khôn nhất hí trường nhân sinh thị bi kịch

Trời đất bao la bị thu hẹp coi như một sản phẩm của diễn đài trò chơi hỉ nội ái ố. Kiếp nhân sinh hẳn là một bản tuồng vui ít buồn nhiều. Kịch sĩ, tùy theo nghệ thuật và vai trò thủ diễn chỉ còn hứng chịu tất cả những lời bình phẩm khen chê người đời yêu hay ghét. Mấy ai thấu đáo được tình hình tư cách diễn viên mà xét đến nghệ thuật phải đóng trò: trung, nịnh. Sự thật oan hay ưng, đáng hay không chính đáng, định mệnh đã dự thảo sắp xếp do quyết định của tay thầy tuồng đạo diễn: Tạo Hóa.Biết bao nhân thế cổ kim, đã thấm thía tủi hờn, trước cảnh éo le cuộc sống, không phân trần minh chứng nổi sự việc. Thành tích khi đã bị hiểu lầm vì một uẩn khúc nào đó, một khi được trình bày chính xác, tất sẽ hài lòng. Lịch sử phải trung thực, ghi rõ trắng đen.Công việc soi tỏ được nỗi niềm,...
Định danh vị trí tinh đẩu
Học tử vi

Định danh vị trí tinh đẩu

Tử Vi: uy nghi, đức độ chủ quyền lộc, Phúc Đức (Nam Bắc đẩu, Dương Thổ)-     Miếu địa   : Tỵ Ngọ Dần Thân             -     Bình Hòa: Mão Dậu-     Vượng địa : Thìn Tuất                        -     Hãm địa: không-     Đắc địa     : Sửu Mùi Hợi TíThiên Phủ: Chủ tài lộc, trung hậu hiền lành (Nam bắc đẩu, Âm Thổ)-     Miếu địa   : Dần Thân Tý Ngọ-     Vượng địa: Thìn Tuất                          -     Bình Hòa: Sửu Mão Dậu-     Đắc địa     : Mùi Tí Hợi                        -     Hãm địa: khôngVũ Khúc: chủ tài lộc (Bắc Đẩu – Âm Kim)-     Miếu địa   : Thìn Tuất Sửu Mùi            -     Đắc địa      : Mão Dậu-     Vượng địa: Dần Thân Tí Ngọ               -     Hãm địa    : Tỵ HợiThiên Tướng: Quyền tinh uy dũng (Nam Đẩu – Dương Thủy)-     Miếu địa   : Dần Thân                    ...
Đức hạnh Càn Khôn đi đến Đồng Nhân Đại Hữu
Học tử vi

Đức hạnh Càn Khôn đi đến Đồng Nhân Đại Hữu

Càn Khôn biểu tượng cho vạn năng nhất là đức hạnh cương nhu kiên thuận, lần xuống Tứ tượng có Khảm Lý:Ly thiếu dương của CànKhảm thiếu âm của KhônĐạo Càn Khôn bao gồm ban phát ra 4 chữ Nguyên Hanh Lợi Trinh (Càn) và 3 chữ An Trình Cát (Khôn) cho đời được hưởng những gì là hoàn hảo tốt đẹp công bằng mọi người như nhau.Với hai quẻ Thiên Hoả Đồng Nhân và Hỏa Thiên Đại Hữu thấm sâu lòng người, cho biết đâu đường lối mà thế nhân muốn thực thi tất cả tiến tu đến thánh đức, ngày ngày kiến tạo biểu hiện đức mình trong công việc.a - Thiên Hỏa Đồng Nhân có nội quái Ly, ngoại quái Càn. Ly ở dưới Càn tượng là lửa bốc lên tới Trời chiếu sáng mọi nơi hết thảy sinh vật đều hưởng quang minh. Chữ “đồng” nơi đây có nghĩa tất cả mọi người không kể thân sơ gần xa quen lạ tức là đại đồng. Như thế...
Hiệu năng của Quốc Ấn, Đường Phù
Học tử vi

Hiệu năng của Quốc Ấn, Đường Phù

Là một bộ đôi bàng tinh chạy trong quĩ đạo của Lộc tồn như Thai Toạ của Tả Hữu và Quang Quí của Xương Khúc. Biết rằng Lộc tồn là 1 hành tinh có cả 1 vòng sao chi phối cả 12 cung địa bàn do hàng Can ấn định vị trí chuyển dịch. Can là căn bản chính yếu quyết định. Những sao nào do Can điều khiển phải có 1 cái gì quan trọng định đoạt như Thiên Quan, Thiên phúc, Thiên Ất quí nhân, Tứ Hóa…Lộc tồn là Thiên Lộc, một cái kho tàng quí giá đước định mệnh phân phối cho mỗi cá nhân hưởng thụ ra sao đã có qui luật rành rẽ ấn định từng vị trí rõ ràng và hợp lý. Độ lượng ra sao ấy là Quốc Ấn Đường Phù.Quốc Ấn ở đây là chứng chỉ được công nhận minh bạch quyền thế tương xứng được thụ hưởng. Đường Phù cũng là một tín chỉ do một uy thế ban phát để giữ gìn một bảo vật có hạn định như lá bùa chấn...