Thẻ: Vương Đình Chi

KỸ THUẬT LUẬN ĐOÁN NHÂN BÀN
Học tử vi

KỸ THUẬT LUẬN ĐOÁN NHÂN BÀN

1- Cung phi động và tác dụng giao thoa của lưu diệuNguyên cứu Tử Vi Đẩu Số, nếu chỉ quan sát các sao ở 12 cung "thiên bàn", thì chỉ có thể luận đoán cách cục cơ bản của mệnh tạo (tức khuynh hương Tiên thiên). Nhưng người có cách cục tốt, chưa chắc Năm hạn nào cũng tốt; người có cách cục xấu, chưa chắc Năm hạn nào cung xấu. Do đó cần phải mang tinh bàn "phi động" ra để nghiên cứu tỷ mỉ, xem vận thế của Mệnh tạo trong mỗi một Năm hạn. Đây mới là chỗ tinh hoa của Đẩu Số. (Thuyết "phi động" người đầu tiên nói đến là Quan Vân Chủ Nhân trong Tử Vi Đẩu Số tuyên vi).Đẩu số giống với khoa Tử Bình, cứ 10 năm được coi là một Đại hạn. Đại hạn khởi đầu từ cung mệnh, dương nam âm nữ đi thuận, âm nam dương nữ đi ngược, đếm đến cung vị nào thì đó là cung Mệnh đại hạn 10 năm. Rồi cũng khởi đầ...
KỸ THUẬT LUẬN ĐOÁN ĐỊA BÀN
Học tử vi

KỸ THUẬT LUẬN ĐOÁN ĐỊA BÀN

Địa bàn tổng cộng có 14 chính diệu. Về cách an, toàn bộ giống như Thiên bàn, trong đó thì phép an sao Tử Vi có khác.Tử vi của "Thiên bàn" là lấy thiên can của Năm sinh và ngũ hành Dần thủ, để tìm Nạp âm của cung mệnh, rồi lấy Nạp âm ngũ hành để tra Cục số., thì xác định được cung vị của Tử Vi.Tử Vi của "Địa bàn" cũng vậy, ta lấy thiên can của Năm sinh, và ngũ hành Dần thủ, nhưng không phải để tìm ngũ hành nạp âm của cung Mệnh, mà là tìm ngũ hành Nạp âm của cung Thân. Do đó "Địa bàn" lấy cung Thân làm chủ. Sau đó tra được nạp âm của cung Thân, chiếu theo phương pháp của "Thiên bàn", căn cứ ngũ hành Cục số, để tìm cung vị Tử vi.Sau khi đã biết "Địa bàn", ta rất dễ xem xét được căn nguyên của thiên tính và bản chất Tiên thiên của mệnh tạo. Nhờ vậy, ta sẽ hiểu tại sao rất nhiều n...
Lịch sử hình thành và phát triển của tử vi đẩu số
Học tử vi

Lịch sử hình thành và phát triển của tử vi đẩu số

Tử vi đẩu số là một môn thuật số bắt đầu phát triển từ thời Bắc Tống, tiền thân của nó là Thập bát phi tinh. Bối cảnh kích thích sự thịnh hành của môn thuật số này là do sự cạnh tranh giữa phái Ngũ tinh và Tử Bình.Thuật số vốn dĩ là sự suy đoán về lộc mệnh của thời kỳ cổ đại, phái Ngũ tinh rất thành công trong lĩnh vực này. Họ đã căn cứ vào giờ, ngày, tháng, năm sinh của một người, trước tiên sắp xếp thành can chi của bát tự, sau đó căn cứ vào bát tự để tính toán Ngũ tinh Thủy, Hỏa, Mộc, Kim, Thổ đến hành độ của Thái dương, Thái âm, phân bố ở 12 cung vị, gọi chung là Thất chính. Ngoài ra, họ còn căn cứ vào cung độ của 28 vị tinh tú với Tử khí, Nguyệt bột, La hầu (Tứ dư) để tính toán, suy đoán lộc mệnh của một người. Loại thuật số này gọi là Thất chính Tứ dư.Do công thức tính ...
KỸ THUẬT LUẬN ĐOÁN THIÊN BÀN
Học tử vi

KỸ THUẬT LUẬN ĐOÁN THIÊN BÀN

1- Lấy bối cảnh văn hóa xã hội làm nên tảngBối cảnh văn hóa xã hội ảnh hưởng đến "cách" luận đoán, đó là điều rất quan trọng cần phải lưu ý khi dùng Đẩu Số để đoán mệnh.Vương Đình Chi nói: "Nữ mệnh có Thất Sát tọa thủ cung mệnh của Lưu niên, nếu như cung Tử tức của nguyên cục gặp lục sát tinh: Hỏa tinh, Linh tinh, Kình dương, Đà la, Địa không, Địa kiếp, mà các sao của Lưu niên lại không tốt, chủ về sinh để có nguy cơ". Nhưng luận đoán này đã khiến cho Vương Đình chi bị hố, ông xem mệnh bàn của người phụ nữ này, hỏi bà ta năm ngoái có sinh con không? Lúc sinh con có bị phiền phức nhiều không? Người phụ nữ trả lời: "Vâng, năm ngoái có sinh con, nhưng sinh đẻ thuận lợi", Vương Đình Chi nhíu mày, người phụ nữ nói thêm: "Có điều tôi dùng phương pháp gây tê toàn thân để sinh con". ...
Sao Âm Sát
Học tử vi

Sao Âm Sát

Khẩu quyết an sao Âm sát Dần Tý Tuất Thân Ngọ Thìn Phân lục nguyệt Âm sát lâmĐây là an theo tháng sinh, dựa vào thứ tự: "Dần – Tý – Tuất – Thân – Ngọ – Thìn" từ tháng Giêng đến tháng Chạp, thuận theo thứ tự này để an sao Âm sát, tuần hoàn 2 lần. – tháng Giêng tháng Bảy ở cung Dần – tháng Hai tháng Tám ở cung Tý – tháng Ba tháng Chín ở cung Tuất – tháng Tư tháng Mười ở cung Thân – tháng Năm tháng Một ở cung Ngọ – tháng Sáu tháng Chạp ở cung MãoSao Âm sát chủ về âm mưu, gian trá, giảo hoạt, lừa bịp, tâm thuật bất chính. Thường kết hợp với Thái âm Hóa Kị, Thiên cơ Hóa Kị, Cự môn Hóa Kị, Thiên diêu, Đà la mà phát sinh ứng nghiệm.Theo Vương Đình Chi – Trung châu Tam hợp phái cho rằng, Âm sát chủ về rất thích hợp với tiểu nhân, kị nhập cung Mệnh và cung Phúc đức. Ở cung Phúc đức cu...
Một số điều cơ bản Trung Châu Phái
Học tử vi

Một số điều cơ bản Trung Châu Phái

Nhất: Chính diệu: chỉ Tử Vi, Thiên Cơ, Thái Dương, Vũ Khúc, Thiên Đồng, Trinh Thiên Thiên Phủ, Thái Âm, Tham Lang, Cự Môn, Thiên Tướng, Thiên Lương, Thất Sát, Phá Quân thập tứ diệu.Nhị: Phụ diệu: chỉ Tả Phụ, Hữu Bật; Thiên Khôi, Thiên Việt tứ diệu.Tam: Tá diệu: chỉ Văn Xương, Văn Khúc; Lộc Tồn, Thiên Mã tứ diệu.Tứ: Sát diệu: chỉ Hỏa Tinh, Linh Tinh, Kình Dương Thiên Đà La tứ diệu, lại gọi là “Tứ sát”. Cũng có khi bao gồm cả Địa Không, Địa Kiếp bên trong, xưng là “Lục sát”.Ngũ: Không Kiếp: chỉ Địa Không, Địa Kiếp nhị diệu.Lục: Hóa diệu: chỉ Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, Hóa Kị tứ diệu.Thất: Không diệu: chỉ Không Kiếp và Thiên Không. Triệt Không, Tuần Không cũng có thể tính toán là Không diệu, nhưng lực lượng tác dụng yếu kém giác nhược.Bát: Hình diệu: chỉ Kình Dương cùng Thiên...
Nghiên cứu cách cục, giải thích hệ sao để suy đoán 12 cung
Học tử vi

Nghiên cứu cách cục, giải thích hệ sao để suy đoán 12 cung

Phần trên giới thiệu và trình bày sơ lược về 51 cách cục Đẩu số. Mục đích chủ yếu là làm sáng tỏ điểm quan trọng của "hệ sao". Vương Đình Chi một lần nữa nhấn mạnh: Học Tử vi đẩu số nhất định không được tách rời các sao, cho dù đã nắm được tính chất của 155 sao nhưng khi ứng dụng thực tế sẽ khó tránh chỗ mơ hồ, khó hiểu.Trong thời kỳ đầu của "Thập bát phi tinh", việc suy đoán lộc mệnh rất võ đoán, căn cứ sao nhập các cung để đoán cát hung. Sau đó mới chú ý đến Tam phương Tứ chính, phát triển thành khái niệm hệ sao. Tử vi đẩu số từ khi mới hình thành đã chú ý đến tổ hợp hệ sao. Có rất nhiều cách cục được phát triển thành từ tính chất của hệ sao. Ví dụ như "Tham Vũ đồng hành", "Thất sát triều đẩu", "Tam hợp Hỏa Tham" ... Đó chính là tính chất cơ bản của tổ hợp hệ sao.Nhưng ngườ...
Sao Cự Môn
Học tử vi

Sao Cự Môn

Sao Cự môn - Toàn thưThuộc tính âm dương ngũ hành của sao Cự môn thuộc âm thủy. Tại Đẩu là ngôi sao thứ hai thuộc chòm Bắc Đẩu, tại Số là ngôi sao thứ tư theo phép định cục an sao Thiên bàn thuộc chòm Nam Đẩu. Hóa khí là ám, chủ về thị phi, đa nghi, hiềm khích.Cự môn là ngôi sao về nói năng, nên chủ về có tài ăn nói, phù hợp với những ngành nghề cần giao tiếp, năng nói, có sở trường xử lý các mối quan hệ công cộng, nên có khả năng trở thành nhà ngoại giao. Nhưng, cũng vì nói nhiều, dễ rước lấy điều tiếng thị phi, lại khó tránh được đố kị, hiềm khích, cạnh tranh, nên không hợp với mệnh nữ. Trừ khi theo những nghề như giáo viên, biểu diễn, ngoại giao, quảng cáo marketing, nếu không rất dễ trở thành ngôi lê đôi mách, buôn chuyện thị phi.Sao Cự môn hóa ám, chủ về lo lắng buồn phi...
Trung Châu Tử vi sơ cấp giảng nghĩa luận cung Quan lộc
Học tử vi

Trung Châu Tử vi sơ cấp giảng nghĩa luận cung Quan lộc

“Sự nghiệp cung” cổ nhân gọi là “Quan lộc cung”, đây là do vì tại thời cổ đại, chỉ là độc thư học hành rồi sau đó xuất sĩ ra làm quan đó chính là mục tiêu của đời người đây chính là đường xuất thân tốt nhất. Những người là vụ nông vụ công vụ thương, địa vị xã hội bị đánh giá thấp. Cho nên tại Tử vi đẩu số trên Tinh bàn, “Quan lộc cung” tất phải cùng với “Phu thê cung” xung đối. Đây là do vì với quan lộc sự nghiệp của đời người, có thể ảnh hưởng đến địa vị của thê tử. Hiện tại với kết cấu xã hội đã hoàn toàn bất đồng. Thương nhân có địa vị cực kỳ cao, nhất thiết lấy tài bạch làm trọng, độc thư học hành xuất sĩ ra làm quan có khi ngược lại không phải là đường xuất thân lí tưởng; nam tử thông thường lấy sự nghiệp làm trọng, thậm chí có thể chính bản thân mình lấy lời nói và việc...
Sao Tả Phụ và Hữu Bật
Học tử vi

Sao Tả Phụ và Hữu Bật

Tả phụ và Hữu bật - Toàn thưTả PhụThuộc tính ngũ hành của sao Tả phụ là dương thổ, là trợ tinh thứ nhất trong chòm Bắc Đẩu, hóa khí là trợ lực, nên là ngôi sao phò tá đắc lực nhất của Đế tọa, chủ về thi hành thiên lệnh, mang tính cách hài hòa nên làm việc có hiệu quả, thiết thực mà trung hậu nên có trách nhiệm với công việc và mang lòng bao dung độ lượng, kéo đối nhân xử thế nên biết thông cảm với người, nhưng lại không thích bị ép buộc, khiên cưỡng bởi người khác.Sao Tả phụ là ngôi sao có khả năng trợ giúp thiết thực nhất trong sáu Cát tinh, và cũng có ít khuyết điểm nhất. Không những đóng vai trò là đại thần phò tá cho Đế tọa, mà còn tiếp nhận chức vụ và trách nhiệm phò tá một cách tự nhiên không bị ép buộc. Tả phụ cũng có thể tăng cường khí thế và tác dụng của những chủ ti...
Trung Châu Tử vi sơ cấp giảng nghĩa luận cung Điền trạch
Học tử vi

Trung Châu Tử vi sơ cấp giảng nghĩa luận cung Điền trạch

Tại Tử vi Đẩu số, “Điền trạch cung” có hai ý nghĩa quan trọng:Thứ nhất, do quan sát từ Điền trạch cung trên Tinh bàn, có thể biết rõ vận thế sản nghiệp của trọn đời người, như phụ mẫu có hay không có sản nghiệp để lại, thừa kế di sản sau đó có hay không có phá bại, cùng với vận thế của bản thân mình đưa đến cơ nghiệp to lớn như thế nào?Thứ hai, do từ lưu niên hoặc đại hạn với sự quan sát Điền trạch cung, có thể biết rõ năm nào (hoặc vào đại hạn nào) có thể không lập nên cơ nghiệp lớn, có hay không có thiên cư vân vân.Hai điều trình bày trên, chính là ý nghĩa phổ biến nhất của “Điền trạch cung”, cũng tức là nội dung giới thiệu của thiên này. Ngoại trừ điều này ra, “Điền trạch cung” còn có thể sử dụng để bang trợ giúp đỡ thôi đoạn luận đoán lưu niên với gia trạch vận. Lúc này t...
Sao Văn Xương và Văn Khúc
Học tử vi

Sao Văn Xương và Văn Khúc

Văn xương và Văn khúc - Toàn thưVăn XươngThuộc tính ngũ hành của Văn Xương là dương kim, là trợ tinh của chòm Trung Thiên Đẩu, hóa khí là Văn Khôi chủ về khoa giáp. Sao Văn xương cùng với Văn khúc, Tả phụ, Hữu bật, Thiên khôi, Thiên việt được gọi chung là 6 cát tinh. Sở dĩ chúng trở thành cát tinh, vì chúng đều có khả năng trợ giúp phò tá, nếu gặp được cách tốt hoặc chủ tinh miếu vượng, chẳng khác gì hổ thêm cánh, sẽ được tăng cường thêm khí thế và thêm phát triển. Nếu gặp phải các sao lạc hãm, 6 cát tinh này sẽ đem lại tác dụng trợ giúp đắc lực. Sáu Cát tinh có khả năng chống trọi với sáu Sát tinh Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp, có thể dung hòa được hung tính của sát tinh, thậm chí có thể dẫn dắt chúng được phát triển theo chiều hướng tốt.Sao Văn xương chủ về khoa giáp, sẽ có t...
Trung Châu Tử vi sơ cấp giảng nghĩa luận cung Phúc đức
Học tử vi

Trung Châu Tử vi sơ cấp giảng nghĩa luận cung Phúc đức

“Phúc đức cung” tại Đẩu số có tác dụng, sử dụng để thôi đoạn luận đoán một cá nhân với tư tưởng hoạt động và tinh thần hưởng thụ. Nếu như đem so sánh cùng với Mệnh Thân cung, có thể nói, Mệnh Thân cung của đời người chủ về vật chất hưởng thụ, thật chất vận trình, mà so với Phúc đức cung của đời người thì chủ mang theo điểm trừu tượng. Có một số người theo biểu hiện ngoài mặt để xem xét đánh giá, danh thành lợi tựu, người khác ao ước thèm muốn, nhưng có khả năng trong nội tâm của người đó thống khổ không giống như ở bên ngoài, người bên ngoài không thể hiểu được, đây chính là người có Mệnh Thân cung hảo, mà Phúc đức cung lại có khuyết hãm chi cố; hoặc hoàn toàn tương phản, có một số người mặc dù chưa được ấm no (cận kham ôn bão), nhưng trong nội tâm sung mãn khoái lạc, đây chí...
Hai sao Lộc Tồn và Thiên Mã
Học tử vi

Hai sao Lộc Tồn và Thiên Mã

Lộc tồn và Thiên mã - Toàn thưLộc TồnThuộc tính ngũ hành của sao Lộc tồn là âm thổ, là ngôi sao thứ ba trong chòm Bắc Đẩu, hóa khí là phú và quý chủ về lộc và thọ, có khả năng giải trừ tai ách, chế hóa Sát tinh. Tất cả các sao tại 12 cung lá số đều ưa thích đồng cung hoặc gia hội với Lộc tồn, gặp cát tinh sẽ thêm cát, gặp hung tinh sẽ giải hung, đặc biệt thích hợp với cung Mệnh, Thân, Tài, Điền, Di, vì Lộc tồn ở đây sẽ phát huy được khả năng một cách hiệu quả.Lộc tồn còn có tên là sao Thiên lộc, trong lá số Lộc tồn không rơi vào Thìn Tuất Sửu Mùi, và luôn nằm giữa hai sát tinh Kình dương và Đà la, nên chủ về cô độc, dễ gặp rắc rối thường bị tảy chay nên dễ bị cô lập và vất vả. Do không bao giờ nằm đồng cung với hai sát tinh Kình dương và Đà la, bởi vậy không bị khống chế bởi ...
Trung Châu Tử vi sơ cấp giảng nghĩa luận cung Phụ mẫu
Học tử vi

Trung Châu Tử vi sơ cấp giảng nghĩa luận cung Phụ mẫu

Đẩu số với “Phụ mẫu cung”, có ba ý nghĩa quan trọng khi thôi đoạn luận đoán:Thứ nhất (đệ nhất), sử dụng để thôi đoạn luận đoán về duyên phận giữa cá nhân cùng với phụ mẫu, với sinh tử tồn vong bệnh phúc các chủng loại tình huống của phụ mẫu.Thứ hai (đệ nhị), quan hệ giữa cá nhân cùng với thượng ti, ông chủ như thế nào?Thứ ba (đệ tam), là người bình thường lập thân trong xã hội, cuối cùng chung quy có một chút quan lại hoặc cơ quan có thể tại trong một giai đoạn thời kì với hành động làm chủ quản cá nhân. Những người chủ quản quan lại hoặc chủ quản cơ quan cùng với cá nhân có mối quan hệ như thế nào?Với ba điều nói trên, trong Mệnh bàn có “Phụ mẫu cung” chủ yếu sử dụng để luận đoán về điều thứ nhất. Luận đoán được chủ yếu tính chất như sau, nhưng vẫn tương ứng với kiểm chứng t...