Tại sao biết người đó là mệnh lao lực?

Cái gọi là mệnh lao lực chính là chỉ mệnh vất vả bôn ba, phàm là trong mệnh bàn có các sao tọa ở các cung, các địa chi liệt kê dưới đây đều là mệnh lao lực.

 • Thái dương tại chỗ hãm địa (Tuất, Hợi, Tý)
 • Sao Tử vi tọa cung Tật ách, hoặc cung Huynh đệ, hoặc cung Phụ mẫu.
 • Cung Mệnh có sao Thiên đồng, cung Thân có Thiên lương, hoặc cung Mệnh có Thiên lương, cung Thân có Thiên đồng.
 • Thái âm tọa cung Thiên di chỗ hãm địa.
 • Vũ khúc tọa cung Phúc đức
 • Thất sát tọa cung Thiên di
 • Thiên mã tọa cung Thiên di
 • Thiên lương tại Tỵ địa, Hợi địa
 • Phá quân thêm sát tinh hoặc đồng cung với Văn xương, Vũ khúc.
 • Liêm trinh, Phá quân và Văn xương, Văn khúc đồng cung
 • Tử vi, Phá quân thêm sát tinh
 • Vũ khúc, Phá quân thêm Văn xương, Văn khúc, hoặc Tứ sát
 • Cung Mệnh tại 4 địa chi Dần, Thân, Tỵ, Hợi.

(Lập và giải tử vi đẩu số – Phương pháp đoán mệnh – Phan Tử Ngư)