Thiên Lương ở cung Mệnh (Thân)

Thiên Lương là “ấm tinh”, trong Đẩu số, “ấm” có nhiều ý nghĩa, như: tiêu tai giải ách; kéo dài tuổi thọ; trợ lực của cấp trên hay cha mẹ; có sinh hoạt tinh thần phong phú về tôn giáo, tín ngưỡng. Tất cả đều có ý vị “che chở”. Cần lưu ý, những lực che chở này đều thuộc về tinh thần, không thuộc về vật chất. Từ đó có thể biết đặc tính của Thiên Lương.

Tính chất “tiêu tai giải ách” của Thiên Lương, bao hàm ý vị có nạn tai trước rồi mới hoá giải. Cho nên ắt sẽ trải qua nguy khó rồi mới bình an; bị bệnh hoạn rồi mới khỏi bệnh; không có chổ nhờ cậy rồi mới được người ta phù trợ; cảm thấy tinh thần trống rỗng (ý vị cuộc đời có kích thích khá lớn) rồi mới ký thác nơi tôn giáo, những thứ như vậy không cách nào liệt kê ra hết được.

Do Thiên Lương thiên nặng về tinh thần, mà không thiên nặng về vật chất, cho nên Thiên Lương ưa Hoá Khoa, mà không ưa Hoá Lộc. Hoá Lộc sẽ mang lại thị phi, rối rắm, bị người oán hận. Nó cũng rất ghét Hoá Quyền, lúc Hoá Quyền có thể thành khuynh hướng lộng quyền; gặp Hoả Tinh, Linh Tinh thì càng đúng.

Do có ý nghĩa “che chở”, có thể mở rộng thành “hình pháp, kỷ luật”, bởi vì “hình pháp” có thể giữ cho mọi người được thiện lương. Vì vậy Thiên Lương có thể biểu trưng cho vị quan thanh liêm vì dân trừ hại, như Bao Công, Hải Thuỵ trong truyền thuyết dân gian. Lúc luận đoán cần phải lưu ý điểm này.

Do hàm nghĩa mở rộng ở trên, Thiên Lương còn là chức vị giám sát. Phần nhiều kiểm toán viên, quản đốc, thanh tra, hoặc chuyên viên nghiên cứu thị trường, chuyên viên kế hoạch tài vụ, v.v… phần nhiều cung mệnh hay cung sự nghiệp đều gặp Thiên Lương. Hàm nghĩa “giám sát” của Thiên Lương cũng có thể diễn hoá thành ý vị “lui về hậu trường”.

Do “che chở” có thể mở rộng “phục vụ người khác”, cho nên tinh bàn của bác sĩ, thầy thuốc, luật sư cũng thường thường có quan hệ mật thiết với Thiên Lương. Dựa vào tiêu chuẩn này có thể định Thiên Lương là nhân tài chuyên nghiệp, là chuyên viên.

Thiên Lương có Thái Dương đồng độ hoặc vây chiếu, gặp Thiên Hình, thích hợp làm nhân viên ngành tư pháp; nếu gặp Kình Dương, thì không phải là bác sĩ ngoại khoa (bao gồm khoa phụ sản); nếu gặp Thiên Nguyệt, là người trong giới y học.

“Thiên Lương, Thiên Cơ” là vạch kế sách quản lý; gặp Thiên Mã thì làm những nghề nghiệp có tính lưu động, như hàng hải, hàng không, điện tử, v.v… (Có một ví dụ đáng để tham khảo, Vương Đình Chi kể, ông từng đoán mệnh cho một người làm thuê chuyên sao chép băng hình. Nghề nghiệp này nếu không nói ra thì rất khó đoán, nhưng nói ra rồi, thì biết được nghề nghiệp có tính phục vụ và tính lưu động. So với tinh bàn thì không có chỗ nào là không hợp, do đó có thể thấy nghề nghiệp thời hiện đại, thường thường rất khó nói cụ thể.)

Thiên Lương có Văn Xương, Văn Khúc, Tấu Thư đồng độ, cũng có thể xem là nhân tài trong ngành luật pháp, sở trường văn thư án lệ, nhưng có lúc cũng có thể là thư ký văn phòng của công ty lớn, hoặc là người trong giới văn hoá, xuất bản.

Thiên Lương có Bạch Hổ đồng độ, có thể xem là điềm tượng chủ về “hình pháp, kỷ luật”, cũng có thể là bác sĩ phẫu thuật, ngoại khoa.

Cổ nhân nói: “Thiên Lương và Thiên Mã ở hãm địa, cuộc đời nhất định trôi dạt.” (Thiên Lương Thiên Mã hãm, phiêu đãng vô nghi.) Đây là nói Thiên Lương ở hai cung Tị hoặc Hợi, chủ về rời xa quê hương. Ở thời hiện đại người ta thường rời khỏi quê hương để phát triển, vì vậy không nên đoán là trôi dạt; chỉ trong tình hình gặp sao không, hao đồng cung với Hoả Tinh, Linh Tinh, mới có thể đoán là không giữ một nghề, rời khỏi quê hương mà không có nền tảng. Gặp các sao khoa văn là người cuồng ngạo phóng túng.

Cổ nhân nói: “Thiên Lương ở hãm địa gặp Kình Dương, Đà La, là trái với thuần phong mỹ tục.” (Thiên Lương hãm địa kiến Dương Đà, thương phong bại cục.) Đây là nói nữ mệnh Thiên Lương ở hai cung Tị hoặc Hợi. Ở thời hiện đại, có thể luận đoán cuộc đời mệnh tạo gặp nhiều đau khổ về tình cảm. Rất ngại Thiên Lương đồng độ với Hoả Tinh, Linh Tinh, mà Thiên Đồng của đối cung Hoá Kị; hoặc hội Thiên Cơ Hoá Kị, mà Kình Dương, Đà La giáp Thiên Lương, càng gặp nhiều tình huống rối rắm khó xử và đau khổ về tình cảm.

Thiên Lương đến hai cung Tị hoặc Hợi, gặp các sao sát, hình, không, hao, chủ về cuộc đời nhiều tai hoạ, hoặc nhiều hung hiểm. Thường ứng nghiệm ở niên hạn “Thiên Cơ, Cự Môn”, hay “Thái Âm, Thái Dương”. Niên hạn gặp Hoá Kỵ cũng thường ngầm chứa nguy cơ hoạ hoạn. Ngoài ra, các cung hạn Tham Lang, Thiên Đồng toạ thủ là những niên hạn có tính then chốt.

Thiên Lương ở hai cung Tí hoặc Ngọ, không gặp Văn Xương, Văn Khúc là đã thông minh, nhưng thông minh quá lộ, nhìn sự việc quá rõ, nên duyên với người không tốt, nhất là phương hại đến hôn nhân, ở cung Tí tốt hơn ở cung Ngọ.

Thiên Lương ở hai cung Tí hoặc Ngọ, không cần gặp sao đào hoa cũng dể thay đổi tình cảm. Ở xã hội thời cổ đại, đàn ông nạp nhiều thiếp, nên cũng chủ về có nỗi đau khổ không ai biết trong quan hệ hôn nhân.

Thiên Lương ở hai cung Tí hoặc Ngọ, nếu gặp sao lộc, rất kị là người thông minh mà lạnh lùng, nghiêm khắc. Cần phải đối đãi với người chân thành nhân hậu mới có thể xoay chuyển mệnh vận, nếu không, phần nhiều vào đại vận thứ ba sẽ xảy ra trắc trở gây ảnh hưởng rất sâu xa. Nhưng thường thường mệnh tạo không tự biết, lúc đến hậu vận gập ghềnh, bất đắc chí, thì oán trời trách người, mà không biết hoạ căn đã có từ lâu.

Thiên Lương ở cung Ngọ thì không cát tường, do hội Thái Âm và Thái Dương đều ở cung hãm nhược. Nếu cung tài bạch là “Thiên Cơ, Thái Âm” gặp các sao sát, hao, Thiên Mã, sẽ chủ về mệnh tạo có lối suy nghĩ đặc biệt, không hợp quần, ít qua lại với ai, và khó gần gũi, gây ảnh hưởng đến sự nghiệp, khiến thu nhập không ổn định. Ví dụ như đột nhiên bị cách chức, bỗng nhiên khách hàng bỏ đi sang chỗ khác, hoặc thường thay đổi cương vị công tác, v.v…

Thiên Lương ở hai cung Tí hoặc Ngọ, cần phải gặp Tả Phụ, Hữu Bật, Thiên Khôi, Thiên Việt hội hợp; lại không gặp các sao sát, kị, hình, hao; mới phú quý, mà phú cũng nhờ quý mà có.

Đối với Thiên Lương ở hai cung Tí hoặc Ngọ, các cung hạn “Thiên Cơ, Thái Âm”, Cự Môn, Thái Dương, Thiên Đồng là những niên hạn có tính then chốt.

Thiên Lương ở hai cung Sửu hoặc Mùi, vì Thiên Cơ vây chiếu, nên chủ về kế hoạch mưu lược, còn chủ về tính cơ động, không ổn định. Vì vậy, nếu gặp các sao sát, không, hao, cổ nhân cho rằng đây là mạng xuất gia làm tăng nhân, đạo sĩ. Ở thời hiện đại, phần nhiều chủ về có nhân sinh quan đặc biệt (khác với lối suy nghĩ đặc biệt của Thiên Lương ở cung Ngọ, ở đây cần phải phân biệt, một bên là nhân sinh quan, một bên là tác phong xử sự.) Cho nên nếu có các sao Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Tài bay đến, thì mệnh tạo là người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng không yên ở một nghề, khiến về già không có thành tựu.

Thiên Lương ở cung Mùi hội Thái Dương của cung Hợi, nên cũng không bằng ở cung Sửu. Hễ Thiên Lương hội Thái Dương ở cung hãm nhược, đều chủ về chuốc oán trách. Nhưng nếu gặp sao hình và các sao Văn Xương, Văn Khúc, Long Trì, Phượng Các, Thanh Long, Tấu Thư, Quan Phù, mà không gặp Hoả Tinh, Linh Tinh, Kình Dương, Đà La, Địa Không, Địa Kiếp thì thích hợp với công tác pháp luật, hoặc liên quan đến “hình pháp, kỹ luật”.

Thiên Lương ở cung Sửu, nếu cung phu thê là Cự Môn cát hoá (ưa nhất là Hoá Lộc), chủ về có thể kết hôn với người ngoại quốc.

Thiên Lương ở hai cung Sửu hoặc Mùi, rất ngại đến đại vận Tham Lang Hoá Kị. Theo bí truyền của phái Trung Châu Vương Đình Chi, đây là hạn vì sắc mà gây hoạ, hoặc là vận gặp nhiều tranh chấp. Cần phải xem hội các sao nào mà định.

Thiên Lương ở hai cung Sửu hoặc Mùi, không gặp các sao khoa văn cũng đã có khí chất nghệ thuật, nhưng thường có biểu hiện cuồng ngạo, phóng túng.

Đối với Thiên Lương ở hai cung Sửu hoặc Mùi, các cung hạn Tham Lang, Cự Môn, Thái Dương, Thiên Đồng là những lưu niên hay đại vận có tính then chốt.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)