Thư Viện Sách Cổ Học

Nhóm nghiên cứu Tử Vi Cổ Học chúng tôi mở Thư Viện Sách Huyền Học cho tất cả mọi người có cùng đam mê Tử vi nói riêng và thú vui đọc sách nói chung tới mượn miễn phí về nhà đọc.

Đây là kho sách mà chúng tôi làm tư liệu lập trình phần mềm Tử Vi Cổ Học, do các thành viên nhóm sưu tầm và một phần được các anh em, chú bác tin tưởng cho mượn photo lại. Sách rất hay, không chỉ về tử vi mà còn nhiều bộ môn Huyền học khác rất nhiều và khá đầy đủ.

Hiện tại, có tầm hơn 100 cuốn các loại (phần lớn là sách photo). Chúng tôi đã lập danh sách đăng lên để ai có nhu cầu có thể liên hệ với văn phòng của nhóm để mượn về đọc và nghiên cứu.

Các bạn nào có sách huyền học không dùng hoặc đã học qua muốn ủng hộ nhóm xin cho địa chỉ chúng tôi tới tận nơi lấy tăng cường cho kho sách.

Các bạn ở xa, có thể gửi về địa chỉ văn phòng, chi phí chuyển phát, Tử Vi Cổ Học xin thanh toán toàn bộ.

Các sách Hán Nôm, Ngoại Văn, sách Trung Quốc, Đài Loan … vv về Huyền học, chúng tôi kêu gọi các bạn thông dịch viên cùng hợp tác và hỗ trợ lược dịch.

Chúng tôi vô cùng cảm ơn thịnh tình và sẽ cam kết bảo quản, đưa đến tay các bạn có nhu cầu học. Xin nhận sự giúp đỡ bằng sự cầu thị trân trọng nhất từ quý anh chị và các bạn.

Các bạn có nhu cầu mượn xin vui lòng liên hệ hẹn trước chúng tôi theo địa chỉ:

  • Văn phòng Tử Vi Cổ Học: B6B Nam Trung Yên, Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Hotline:
  • Email:
  • Facebook admin:
  • Fanpage:

Danh sách sách của thư viện hiện có

Ký hiệu Tên sách Tác giả Năm xuất bản
CH-TB008 Bát tự luận đoán tuần hoàn Phan Tử Ngư 2012
CH-TT002 Linh khu thời mệnh lý – Giác độ logic nhị phân âm dương Lê Hưng VKD
CH-TT017 Tạp chí khoa học huyền bí Nhiều tác giả Trước 1975
CH-TT020 Tạo vật vũ trụ sinh hóa muôn loài vật Đỗ Phong Thuần Trước 1975
CH-TV001 Tử vi đẩu số nam bắc phái đoán mệnh Chu Vân Sơn 2012
CH-TV002 Tử vi đẩu số lưu niên hung tai toàn tập Vương Đình Chi 2012
CH-TV003 Tử vi đẩu số – quyển thượng mệnh lý Cổ Đồ Thư 2010
CH-TV004 Tử vi đẩu số toàn thư La Hồng Tiên biên soạn – Quách Ngọc Bội lược dịch
CH-TV005 Tử vi đẩu số Đăng Hạ Thuật – tập 1 Phan Tử Ngư 2009
CH-TV006 Tử vi đẩu số Đăng Hạ Thuật – tập 2 Phan Tử Ngư 2009
CH-TV007 Tử vi đẩu số tân biên Vân Đằng Thái Thứ Lang 1956
CH-TV008 Tử vi đẩu số nhận biết diện tướng và vận hạn ThS. Vũ Mê Linh 2012
CH-TV009 Tử vi đẩu số phi tinh Trần Đoàn 2012
CH-TV010 Tử vi đẩu số tứ hóa khảo luận vận thế đời người Phan Tử Ngư 2012
CH-TV011 Tử vi đẩu số bổ mệnh thư tập 1 Phan Tử Ngư 2012
CH-TV012 Tử vi đẩu số bổ mệnh thư tập 2 Phan Tử Ngư 2012
CH-TV013 Tử vi đẩu số nhập môn Lâm Canh Phàm
CH-TV014 Tử vi đẩu số giải đoán vận hạn Phan Tử Ngư 2012
CH-TV015 Tử vi đẩu số Trung Châu vận đoán Vương Đình Chi 2012
CH-TV016 Hi Di với nền văn hóa trung hoa đời tống Dương Thành biên soạn 1999
CH-TV017 Hi Di khảo luận Dương Thành biên soạn 2007
CH-TV018 Phân tích bản mệnh bát hỷ lầu sao bản cổ quyết Vương Đình Chi 2012
CH-TV019 Tử vi tinh điển Vũ Tài Lục sưu khảo
CH-TV020 Tử vi áo bí biện chứng học Việt Viêm Tử 1972
CH-TV021 Tử vi vựng tập bình chú Bùi Quang Nhuận biên soạn
CH-TV022 Tử vi tinh đẩu toàn tập Lý số doanh nhân
CH-TV023 Thiên tinh đẩu số điển phạm Vũ Đức Huỳnh 2012
CH-TV024 Tử vi hàm số Nguyễn Phát Lộc
CH-TV025 Tử vi tổng hợp Nguyễn Phát Lộc
CH-TV026 Tử vi chỉ nam Song An Đỗ Văn Lưu
CH-TV027 Tử vi đại toàn Thái Đình Nguyên
CH-TV028 Tử vi đẩu số ca phú tập thành Quách Ngọc Bội sưu tầm và dịch
CH-TV029 Tử vi đẩu số dẫn giải Nguyễn Thế Tạo
CH-TV030 Câu chuyện tử vi Thiên Phúc – Vũ Tiến Phúc
CH-TV031 Tử vi lập thành và phú đoán Nguyễn Phúc Ấm
CH-TV032 Tử vi giảng minh Thiên Phúc – Vũ Tiến Phúc
CH-TV033 Từ điển tử vi Đắc Lộc
CH-TV034 Tử vi nghiệm lý Thiên Lương
CH-TV035 Muốn luận đoán đúng lá số tử vi Huyền Vi
CH-TV036 Tử vi thực hành Dịch lý huyền cơ
CH-TV037 Tử vi nghiệm lý toàn thư Thiên Lương
CH-TV038 Tử vi đẩu số toàn thư Vũ Tài Lục sưu khảo
CH-TV039 Vương Đình Chi đàm đẩu số Vương Đình Chi
CH-TV040 Tử vi dưới con mắt khoa học Hà Thúc Hồng – Vu Thiên – Nguyễn Đắc Lộc
CH-TV041 Sổ tử vi nghiệm Quản Văn Thịnh
CH-TV042 Tử vi đẩu số Nguyễn Mạnh Bảo
CH-TV043 Tử vi đẩu số kinh điển Phan Tử Ngư 2012
CH-TV044 Tử vi đẩu số giải mã đời người Phan Tử Ngư 2012
CH-TV045 Sách tử vi Trừ Mê Tín
CH-TV046 Kinh nghiệm tử vi Sưu tầm
CH-TV047 Gia thi – 5 cô nương – Alex phong (tổng hợp)
CH-TV048 Cụ Hà Uyên (tổng hợp)
CH-TV049 Đề cương ôn tập tử vi Whitebear
CH-TV050 Nghiên cứu tinh mệnh học Nguyễn Anh Vũ biên soạn
CH-TV051 Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành Đại Đức Sơn Nhân
CH-TV052 Tử vi đẩu số giải đoán hạn bệnh Phan Tử Ngư
CH-TV053 Trung Châu tử vi đẩu số – Tam Hợp – tập 2 Nguyễn Anh Vũ biên soạn
CH-TV053 Trung Châu tử vi đẩu số – Tam Hợp – tập 1 Nguyễn Anh Vũ biên soạn
CH-TV054 Trung Châu tử vi đẩu số – Tứ Hóa Phái – tập 1 Nguyễn Anh Vũ biên soạn 2013
CH-TV055 Trung Châu tử vi đẩu số – Tứ Hóa Phái – tập 2 Nguyễn Anh Vũ biên soạn 2013
CH-TV057 Tử vi đẩu số thực hành Nguyễn Văn Toàn 1973
CH-TV058 Tử vi đẩu số phân tích và ứng nghiệm vận số Phan Tử Ngư
CH-TV059 Tử vi đẩu số tân biên (sách in) Vân Đằng Thái Thứ Lang
CH-TV060 Tử vi đẩu số hoàn toàn khoa học – tập 1 TS Đằng Sơn 2004
CH-TV061 Trung Châu Phái Tử vi đẩu số sơ cấp giảng nghĩa Vương Đình Chi
CH-TV062 Tử vi tổng hợp nhiều tác giả (rất hay) Sưu tầm nhiều tác giả
CH-TB001 Dự đoán theo tứ trụ Thiệu Vĩ Hoa – Trần Viên 2008
CH-TB002 Tám chữ Hà Lạc và quỹ đạo đời người Xuân Cang 2004
CH-TB003 Bát Tự Hà Lạc Học Năng 1974
CH-TB004 Can chi thông luận Nguyễn Ngọc Hải biên soạn 1998
CH-TB005 Nguyên lý chọn ngày theo bát tự Đại Quốc Siêu 2009
CH-TB006 Ngọc chiếu định chân kinh Quách Phác 2010
CH-TB007 Tự xem vận mệnh theo tứ trụ Hoàng Thăng Long 2014
CH-TB009 Huyền cơ của tứ trụ Lý Thuận Tường
CH-TB010 Thiên lý mệnh cảo Lesoi dịch
CH-BM001 Nhâm độn đại toàn – tập 1 Bùi Ngọc Quảng (st và biên soạn) 2007
CH-BM002 Nhâm độn đại toàn – tập 2 Bùi Ngọc Quảng (st và biên soạn) 2007
CH-KD001 Từ điển chu dịch Trương Thiện Văn 1997
CH-KD002 Tăng san bốc dịch Vĩnh Cao dịch 2008
CH-KD003 Lý thuyết tượng số ứng dụng và nguyên lý toán nhị phân Hoàng Tuấn 2008
CH-KD004 Bí ẩn của bát quái Vương Ngọc Đức – Diệu Vĩ Quân – Trịnh Vĩnh Tường 1996
CH-KD005 Bốc phệ chính tông Vương Hồng Tự 2008
CH-KD006 Mai Hoa dịch số Thiệu Khang Tiết 2006
CH-KD007 Mai Hoa dịch số Tuần Châu
CH-KD008 Dịch lý ứng dụng Nguyễn Văn Bảy
CH-KD009 Kinh dịch – Đạo của người quân tử Nguyễn Hiến Lê 2007
CH-KD010 Tiên thiên diệc số Lê Văn Nhàn Trước 1975
CH-KD011 Tiên thiên diệc số dị bốc tiên tri Nguyễn Khắc Khải Trước 1975
CH-TT016 Lạc Việt độn toán Nguyễn Vũ Tuấn Anh
CH-TT029 Khổng minh thần số
CH-XN001 Tam ngươn đại lược Lê Văn Nhàn Trước 1975
CH-PT001 Trạch cát thần bí Lưu Đạo Siêu – Chu Vĩnh Ích 2004
CH-PT002 Bí ẩn của phong thủy Vương Ngọc Đức 2004
CH-PT003 Nhà ở theo phong tục dân gian Văn Vương Sĩ 2003
CH-PT004 Phong thủy cổ truyền với vẻ đẹp kiến trúc phương đông Nguyễn Bích Hằng – Nguyễn Viết Dần – Nguyễn Khắc Minh 2007
CH-PT005 Chọn hướng nhà và bố trí nội thất theo thuật phong thủy Nguyễn Hà lược dịch 1996
CH-PT006 Phong thủy thực hành trang trí nội ngoại thất theo phong thủy Tống Thiều Quang 2002
CH-PT007 Phong thủy dành cho doanh nghiệp Hải Ân 1999
CH-PT008 Phong thủy đổi vận để thành công Thiệu Vĩ Hoa 2007
CH-PT009 Nhập môn loan đầu, tầm long điểm huyệt thực tiễn Nguyên Vũ – Chu Tước Nhi tổng hợp 2015
CH-PT010 Phương pháp chọn thời gian trong huyền không đại quái Nguyên Vũ – Chu Tước Nhi tổng hợp 2015
CH-TT001 Phan Bội Châu toàn tập (tập 9: Chu dịch) Sào Nam Phan Bội Châu 2010
CH-TT004 Thiên thời địa lợi nhân hòa Bạch Huyết 1998
CH-TT005 Kinh điển văn hóa 5000 năm Trung Hoa – tập 1 Dương Lực 2002
CH-TT006 Kinh điển văn hóa 5000 năm Trung Hoa – tập 2 Dương Lực 2002
CH-TT007 Kinh điển văn hóa 5000 năm Trung Hoa – tập 3 Dương Lực 2002
CH-TT008 Kinh điển văn hóa 5000 năm Trung Hoa – tập 4 Dương Lực 2002
CH-TT009 Tích hợp đa văn hóa đông tây cho một chiến lược giáo dục tương lai Nguyễn Hoàng Phương 1995
CH-TT010 Đàm thiên thuyết địa luận nhân Ngô Bạch
CH-TT011 Bí ẩn của chiêm mộng và vu thuật Diêu Vĩnh Quân – Diêu Chu Huy 2004
CH-TT012 Âm Dương Kinh Tư Mã Sơn Nhân – Nguyễn An biên soạn 2007
CH-TT013 Vân đài loạn ngữ Lê Quý Đôn 2006
CH-TT014 Vận khí bí điển Lê Hữu Trác
CH-TT015 Nguyên lý thời sinh học cổ phương đông Lê Văn Sửu
CH-TT019 Vạn sự bất cầu nhân Quảng Luân Nguyện Lan
CH-TT022 Đọc hiểu 220 trí tuệ nhân sinh Hoàng Kim 2006
CH-TT023 Lấy nhu khắc cương, lấy nhẫn khắc cường Lãnh Thành Kim 2007
CH-TT024 Triết nhân và đệ tử Nguyễn Văn Sâm 2005
CH-TT025 Bàn luận mưu kế tôn tử Lê Ngọc Tú 2006
CH-TT026 Quyền mưu thần bí Triệu Quốc Hoa 2004
CH-TT028 Học thuyết âm dương ngũ hành Lê Văn Sửu
CH-XT001 Bí ẩn của tướng thuật Vương Ngọc Đức chủ biên 1996
CH-XT002 Người đàn bà trong nhân tướng mệnh Vũ Tài Lục
CH-XT003 Bàn tay mã số cuộc đời Hiền Chi Mai 2004
CH-XT004 Xem tướng biết người Thiệu Vĩ Hoa
CH-XT005 Tướng mặt ngũ hành giải mệnh Thái Luân Thi 2010
CH-XT006 Xem tay đoán người 2013
CH-YH001 Vận khí để trị bệnh Mantak Chia 2006
CH-YH002 Bệnh hiếm thuốc hay Nguyễn Quốc Đoan sưu tập 1992
CH-YH003 Bách quả trị bách bệnh Tôn Văn Trung 2005
CH-YH004 Khí công trung hoa Hoàng Vũ Thăng 1993
CH-YH005 Thuốc quý quanh ta Kim Hạnh 2009
CH-YH006 Thuốc nam chữa bệnh Phương Phương 2007
CH-YH007 Bấm huyệt khu phản xạ bàn chân chữa bệnh Chu Tá Tài 2001
CH-YH008 Cây Thuốc Nam và bài thuốc chữa bệnh Kim Liên 2007
CH-YH009 Khí công dưỡng sinh tự chữa bệnh Hoàng Thế Lâm 2007
CH-YH010 Phương pháp ẩm thực xoa bóp chữa bệnh phụ nữ và trẻ em Nguyễn Hữu Đảng 1999
CH-YH011 Bí quyết vận khí để trị bệnh Phạm Văn Chính 2003
CH-YH012 Làm thế nào phát hiện ung thư sớm Phạm Thủy Liên 1998
CH-YH013 Bí quyết tự chữa bách bệnh Lý Thái Nga 2008
CH-YH014 Mẹo vặt đông y chữa bệnh bằng cây thuốc nam Nguyễn Nguyên Quân 2004
CH-YH015 Hướng dẫn sử dụng cây thuốc gia đình xoa bóp, day ấn 1995
CH-YH016 Thuật hồi xuân cho nam nữ Song Hòa 2001
CH-YH017 Thực hành dưỡng sinh Nguyễn Văn 1999
CH-YH018 Từ sinh lý đến dưỡng sinh Nguyễn Khắc Viện 1979
CH-YH019 Món canh thuốc chữa bệnh Thái Hòa 2003
CH-YH020 Thực hành bấm huyệt chữa bệnh Lý Ngọc Điềm 2009
CH-YH021 Tác dụng thần kỳ của hành tỏi phòng và trị bệnh Kỳ Anh 2008
CH-YH022 Những bài thuốc trị bệnh bằng trái cây Hà Duyệt Phi 1999
CH-YH023 Thương hàn luận Trần Văn Bản 1990
CH-YH024 Bấm huyệt chữa bệnh Chu Quốc Trường 1990
CH-YH025 Sức sinh sản và quan hệ tình dục hài hòa Vũ Quốc Trung biên soạn 2008
CH-YH026 Những bài thuốc dân gian chữa bệnh từ động vật Phùng Thị Hiệp 2006
CH-YH027 Dược thiện chữa bệnh Nguyễn Hữu 2006
CH-YH028 Chữa bệnh bằng canh thuốc Trần Sinh 2005
CH-YH029 Xoa bóp dưỡng sinh Lê Văn Quang 2004
CH-YH030 Dân gian thuốc hay mẹo lạ Mai Chi 2010
CH-YH031 Thuốc lạ mẹo hay Hà Tư 1993
CH-KH021 Học tập đỉnh cao Ronald Gross 2008
CH-KH022 Nấu ăn gia đình Quỳnh Chi 2005
CH-KH023 Tập viết chữ Hán Trần Thị Thanh Liêm 2008
CH-KH024 Làm giàu bằng kinh doanh dịch vụ Phúc Kỳ 2007
CH-KH025 72 chiến quốc sách trong kinh doanh kế làm giàu Đại Lãn 2002
CH-KH026 Hà Nội 36 phố phường Giang Quân 2003
CH-KH027 10 người đàn bà đứng sau quyền lực Tuyết Mai 2005
CH-TT003 Từ tốt đến vĩ đại Jim Collins
CH-TT018 Trai nước Nam Làm gì Hoàng Đạo Thúy
CH-TT021 Một lối hành thiền Hải Ân 2002

(Phù Cừ Cổ Học)