Tinh chất của chính tinh khi bị Hóa Kị

HÓA KỊ

Hóa kị thuộc dương thủy, là lời nhạo báng, (đối lại hóa Khoa là những lời khen, tức có đủ khả năng tương tự để giao tiếp).

– Hóa kị chủ ba chiết, tổn thất, thị phi, tật hỗ (ghen ghét). xem tình hình thực tế các tinh diệu hội hợp mà định.

– Hóa Kị nhiều chỗ hãm địa, các cung dần tỵ ngọ thân dậu tuất hợi đều lạc hãm, tại sửu cung nhập miếu.

Những trường hợp ngọai lệ :

– nguyên cục Thái-dương, Thái-âm nhập miếu hóa Kị : lại chủ cát lợi, như đám mây nổi chầu mặt trăng, bất quá bị lầm lỗi mà thôi. (Hợi cung Thái-âm hóa Kị, mão cung Thái-dương hóa Kị) Trung châu phái gọi là “biến cảnh”, chủ càng chói mắt người khác, duy Thái-dương không bằng Thái-âm.

– nguyên cục Thái-dương, Thái-âm tại hãm địa hóa Kị ắt không tốt, tăng thêm thị phi, tổn thất, tiêu cực.

– Đồng hóa Kị hãm tại tuất, Cự hóa Kị hãm tại thìn : đều có cách cục “phản bối”, nên xem xét kĩ mà đoán.

– tinh diệu thuộc “tinh thần tính chất” tại Mệnh cung hóa Kị : chủ đầu não lặng lẽ. không thể khái quát hóa vấn đề kiến hóa Kị tức xem là hung.

tinh chat cua chinh tinh khi bi hoa ki 5ec2e1ee38074

Thái-dương hóa Kị (can Giáp) .

Thái-dương hay Thái-âm lúc hóa Kị, đều biểu hiện là nhân tế quan hệ tổn hại. Thái-dương chủ nam thân, chủ quý, Thái-âm chủ nữ thân, chủ phú. vì thế :

• Thái-dương hóa Kị chỗ ảnh hưởng là địa vị, ví như với thượng ti bất hòa, bị thượng ti áp ức.

• Thái-âm hóa Kị chỗ ảnh hưởng là tài lộc, ví như do vợ ly hôn mà tổn thất tiền bồi thường.

nhân tế quan hệ tổn hại bao gồm : ly biệt, tang bệnh, thị phi, đố kị, cho đến ác tính cạnh tranh. người thân công kích, quan ti tố tụng … . biểu hiện cụ thể tại phương

diện Sự nghiệp là lo lắng và tranh chấp.

Thái-dương hãm, tối hiềm hóa Kị (lúc miếu vượng đẹp hơn). lấy ảnh hưởng đối với “phụ thân” làm thí dụ,

– Thái-dương hãm hóa Kị : có thể biểu hiện là tử biệt,

– Thái-dương miếu hóa Kị : có khả năng biểu hiện là sanh ly,

– hoặc cả hai tính (liên hệ nhau).

Do Thái-dương :

1. chủ quý, vì vậy lúc hóa Kị chủ danh dự bị tổn hại. theo quan điểm của cổ nhân, nữ mệnh lấy trinh tiết làm danh dự, vì thế Thái-dương hóa Kị thường chủ tình cảm bị lừa đảo, hoặc gặp cường bạo.

2. đại biểu cho sức khỏe của mình, lúc hóa Kị ắt kiện khang không tốt, có thể xem các tổ hiệp tinh hệ mà định tính chất.

Liêm-trinh hóa Kị (can Bính) . Liêm hóa Kị bị ảnh hưởng tinh diệu lực lớn, [sở cụ hàng chất diệc giác vi phục tạp] Liêm hóa Kị là tình cảm tỏa chiết, bao gồm tình cảm lục thân cùng nam nữ. hơn nữa, nó mang theo tỏa chiết, tính chất lâu dài, không phải thay đỗi hoàn cảnh là có thể hóa giải.

Liêm hóa Kị là tình tự ưu sầu,

– hội Khoa Văn chư diệu, ắt mang theo văn nghệ tính ưu sầu, thường diễn hóa thành nghệ thuật có chiều sâu.

– Sát diệu đồng triền, ắt khả năng làm nghệ thuật không được như ý.

Do tính chất diễn hóa thuật ở trên, lại bị lừa đảo, đặc biệt bị lục thân khinh nhờn, do vậy biểu hiện tình cảm tỏa chiết. trong đó lấy tinh hệ Liêm Tướng xung Phá quân,

khi Liêm hóa Kị chủ cảm tình tỏa chiết càng lớn, lúc Sát Hình chư diệu tịnh tập, đương sự có thể sinh khuynh hướng tự sát. Do tính chất tình cảm tỏa chiết đưa đến, lại thường mưu sự thay cho người mà bị người oán, hoặc giả do mình làm mà không lượng sức, đưa đến tổn hại lòng tự tôn tính chất trọng yếu riêng biệt của Liêm hóa Kị, ý nghĩa của nó là [nùng huyết], lại là vì phát sanh tai nạn, hoặc [khai đao thủ thuật] đưa đến tai nạn huyết quang. ở nữ mệnh, thường là biểu hiện của sanh dục hoặc mang thai. Tại Tật ách cung, biểu hiện là huyết bệnh hoặc tính bệnh.

VŨ-KHÚC hóa Kị (can Nhâm) .

Vũ khúc là tài tinh, lúc hóa Kị, ý nghĩa cơ bản là tài bạch tổn thất, biểu hiện :

– là khốn đốn xoay vòng, hoặc thu nhập bị gián đoạn.

– có lúc lại biểu hiệndo hoàn cảnh khách quan hao tốn thêm chiphí, không dự toán kịp.

– là có lúc cũng sanh tật bệnh kéo dài,

– hoặc tiến hành một việc biến thành kéo dài,do đó ảnh hưởng thu nhập. thí dụ như Vũhóa Kị ở Điền trạch cung, cùng Tham langđồng độ, là vì sửa sang nhà cửa vượt qua dự toán, đưa đến hao hụt tiền bạc.

Vũ khúc chủ quyết đoán, lúc hóa Kị, thường chuyển hóa thành quyết liệt, tức giải quyếtkhốn nhiễu thủ đoạn quá cương, do đó đưa đến tỏa chiết. tình hình này,

đặc biệt dễ xuất hiện tại vấn đề tình cảm, vì vậy bất lợihôn nhân. Cổ nhân gọi là [không có lạc thú phòng the]. hiện đại là triệu chứng hônnhân tan vỡ.

Vũ hóa Kị cũng :

– bất lợi kiện khang, chủ thủthuật, lúc hội hiệp tinh diệu không tốt, là khối u thủng. ở hiện đại, có tạpdiệu mang tính Hư Hao hội hiệp, vàkiến Hình Sát, ắt có lúc biểu hiệnlà ung thư.

-có đặctính gấp gáp, bẻ gãy, do vậy cũng có thể là gãy răng, đau răng ..v..v..

Tổng hợp mà nói, Vũ hóa Kị ở thập nhị cung, đều có ý vị [một đao cắt sạch], vì thế khônglà cát tường.

CỰ-MÔN hóa kị (can Đinh) .

Cự môn không thích hóa Kị, vốn đãcótính chất thị phi khẩu thiệt, khihóa Kị lại gia cường lớn hơn, và có những loại thị phi đặc biệt không vờimà đến, khiến nhân sanh bình nhật thêm nhiều khốn nhiễu.Cự hóa Kị, cũng ảnh hưởng tình cảm, thường dễ sanh không thểđoán trước khốn nhiễu cùng lên xuống. vì vậy người Cự môn tọa Mệnh, vô luận Phu thê cung tinh diệu hoàn mỹ như thế nào, ít nhất một lần hôn nhân Hoặc một lần luyến ái, lưu lại thống khổ suốt đời. Thích cầu toàn cầu mỹ, nhưng vô luận nỗ lực thế nào, Sự nghiệp phát triển trước sau vẫn không nhưlý tưởng. nhưng đương sự vẫn bám víu vào cảnh giới hoàn mỹ , lúc này sanhthất vọng, và các sự cố phát triễn thêm lo lắng, thêm nhọc nhằn. lúc Đà-la đồng độ, thời loại khuynh hướng này càng hiện rõ.

THÁI-ÂM hóa kị (can ẤT) .

ý nghĩa phổ thông nhất là bất lợi nữ thân, đặc biệt cung vị lạchãm càng đúng.Chỗ gọi là bất lợi,

không nhất định là tử vong tật bệnh,

có khi biểu hiện là duyên phận bất túc,

đây đó khó giao tiếp nhau,

hoặc vì hoàn cảnh khách quan đưa đến hội thiểu ly đa.

xét tinh hệ hội hiệp Sát Kị Hìnhdiệu thực tế mà định. Đây cũng là biểu hiện phát sanh cảm tình khốn nhiễu, thường chủ nộitâm có ẩn khốn nhiễu bên trong, như kiến Hỏa Linh; Xương Khúc, ắt bị [ki luyến], hoặc cókhuynh hướng đồng tính luyến ái.

– Thái âm miếu hóa Kị,ảnh hưởng tình hình lợi lộc, thường biểu hiện là nhân sanh có một thời kỳ hoài tài bất ngộ;

Thiên cơ vốn :

– đủ linh động tính, khi hóa Kị,lực linh động giảm thiểu, biểu hiệnlà gặp chướng ngại, hoặc do các nhân tốkhách quan, chủ quan, mất đi cơ hội.

– có tính chất kế hoạch, khi hóaKị, biến thành kế hoạch sai trật kéodài.

– có tính chất suy tưởng kế hoạch, khi hóa Kị biến thành tư lự, thậm chí thành lo lắng. vì vậy lúc biểu hiện ở Tậtách cung, liền mất ngủ. Thần kinh suy nhược, gan không điều hòa, tâmthận không thông. nghiêm trọng biểu hiện bị trúng phong.

Cơ hóa Kị :

– cùng Sát diệu đồng triền, đặc biệt dễ phát sanh thần kinh tính tật bệnh,như kinh phong, trẻ nhỏ co giật….

– Nữ mệnh biểu trưng thường là vấpngã. thường do tình tự xung động nhấtthời tạo thành.

– biểu hiện bị người phỉ báng,người thân công kích, bị cạnh tranh ác tính. Đương sự nếu đối phó, tất dễyên cái này lại khởi cái kia, tốt nhât lấy [bất biến ứng vạn biến],ắt phong ba tự lắng.

VĂN-KHÚC hóa Kị (can Kỉ) .

Khúc hóa Kị, ý nghĩa cơ bản là kém văn hóa, hoặc do thịphi sanh tỏa chiết.Văn-khúc biểu hiện là :- khẩu tài, hóa Kị là lời nói bị sai sót. – văn thư, khế ước, hóa Kịlà văn thư lầm lẫn, thường do đây đưa đếnrắc rối, hoặc thậm chí bị tổn thất.- được người khác phái hân thưởng, hóaKị là do đây đưa đến phong ba, hoặctại cảm tình sanh hoạt dẫn đến hiểu lầmkhông cần thiết.có Sát trọng : là khó được người khác pháiphát triển cảm tình.- tài nghệ tạp học, hóa Kị không có tài hoa ở phương diện này tài hoa.- ngữ văn thiên tài, hóa Kị vấn đề này mất hết, có Sát trọng : có thể biểu hiện là nói lắp [khẩu cật]. có khi đưa đến người khác phê bình, phêtrách.- mang theo sắc thái kim tiền, hóa Kị là [kimtiền tổn thất]. xem chỗ hội hiệp tinh diệumà định, hoặc bị nhận chi phiếu khống,hoặc bị lừa đảo, hoặc bị hại. loại vật chất này đặc biệt Xương hóa Kị không bị. Khúc hóa Kị :- dễ phát sanh cảm tình và tiền tài liên quan nhau, tính chất khốnnhiễu phức tạp rắc rối.- dễ lạc vào huyễn tưởng, bịám ảnh trong huyễn tưởng, do vậy sản sinh cảm giác [hoài tài bất ngộ].Trên thuật là nguyên tắc cơ bản, xem tinh diệu gia hộimà định cụ thể.

VĂN-XƯƠNG hóa Kị (can Tân) .

Xương hóa Kị. ý nghĩa rất trực tiếp là [văn thư thất thức] (mất, lỗi), vì vậy khảo thí, lập ước, lúc trao đỗi, đều phải hết sức cẩn thận đễ tránh xuấthiện sai trật, tăng thêm phiền lụy không cần thiết. Văn-xương tuy không liên hệ kim tiền, nhưng hiện đạilà xã hội thương nghiệp, văn thư qua lại thường thường có quan hệ thương nghiệp,do vậy cũng dễ tạo thành tổn thất kim tiền. phân biệt với Văn khúc là :

– Xương hóa Kị là do người khácyêu cầu, hoặc người khác sai trật màmình phải gánh trách nhiệm, Vì vậy dễdo vay mượn hoặc đảm bảo mà đưa đến tổnthất.

– Khúc hóa Kị ắt mỗi vịêc tự mình gánh trách nhiệm, tức sai lầmdo tự mình tạo thành.Xương hãm hóa Kị, là hànhđộng bất cẩn, thường do cẩu thả mà sanh ba chiết, lại làquên, có lúc lại là [hoàitài mạc ngộ], học mà không có chỗ dụng. Xương hóa Kị biểu hiện là :- học nghiệp, bị gián đoạn.- Tùng sự truyền bá, soạn thuật công tác, là văn tự đưa đến nhiễu loạn.- là hôn lễ, bất hoàn chỉnh.Có Sát diệu trọng, thường vô hôn lễ. lại chủ cảm tình phát sanh khốn nạo.- về bệnh tật : chủ lốm đốm, là tàn nhang, khuyết tật, bệnh sởi…Trên là quy tắc chung về Xương hóa Kị, nên xét tinhdiệu hội họp thực tế mà định biểu hiện.

(Dẫn theo trang phongthuythuatso.vn)