Tổng hợp các kinh nghiệm xem tử vi lý số của tác giả Phan Tử Ngư

Bài viết tổng hợp các kinh nghiệm giải đoán tử vi số mệnh của tác giả Phan Tử Ngư (phái Nhất Diệp Tri Thu bên Đài Loan). Đây là những kinh nghiệm quý báu. Các bạn lưu ý đọc kỹ.

Lưu ý:

  1. Ghi chép các phần hay và bạn cảm thấy quan trọng ra giấy
  2. Đọc xong các bài thì quay lại đọc các ý mình đã ghi chép và ghi nhớ để sau khi cần nhớ lại thì nhớ từ khóa để tìm
  3. Nếu bạn ham mê tử vi thì cần kiên nhẫn đọc. Cố công mới có thành tựu. Việc họp thủ thuật mẹo mặt là cần thiết, nhưng chỉ cần thiết khi kiến thức cơ bản tốt.

Đây là chia sẻ của cá nhân mình trong quá trình tự học tử vi.

(Phù Cừ Cổ Học)