Tự học tử vi nâng cao

Để giúp mọi người học Tử Vi nâng cao. Phù Cừ tôi xin đưa ra link 30 bài hướng dẫn học tử vi để các bạn tự học. Có nhiều kiến thức khá khó, các bạn cần cố gắng bỏ công bỏ sức để có được thành tựu.

Nếu học tốt thì các bạn có thể dễ dàng tự xem được lá số tử vi cho bản thân, và có thể chiêm nghiệm thêm lá số người thân xung quanh.

Toàn bộ các bài viết bên dưới mình dẫn đăng lại kiến thức chia sẻ từ Blog .

Bài 1:

Bài 2:

Bài 3:

Bài 4:

Bài 5:

Bài 6:

Bài 7:

Bài 8:

Bài 9:

Bài 10:

Bài 11:

Bài 12:

Bài 13:

Bài 14:

Bài 15:

Bài 16:

Bài 17:

Bài 18:

Bài 19:

Bài 20:

Bài 21:

Bài 22:

Bài 23:

Bài 24:

Bài 25:

Bài 26:

Bài 27:

Bài 28:

Bài 29:

Bài 30:

(Phù Cừ Cổ Học)