Tử vi đấu sổ tường tế

Bản dịch:

Cái gì là tử vi đẩu số?

Là Trung Hoa Trung Quốc một loại truyền thống thầy tướng số phương pháp, lợi dụng một trăm mười lăm sao diệu bất đồng ý nghĩa, giải thích vận mệnh đời người hàng vạn hàng nghìn hiện tượng, tử vi tinh là chư tinh đứng đầu, cố xưng là 『 tử vi đẩu số 』. Kỳ suy tính số phận này đây người nông lịch năm sinh, nguyệt, nhật, thì làm căn bản, dựa vào cố định công thức sắp hàng mệnh bàn, phân loại mười hai cung vị, tịnh tương chư tinh diệu phân loại các cung vị, để mà thôi nghiên nhân sinh tạo hóa. Đã ngoài chỉ là tường thuật tóm lược, đãi nhất nhất lý giải mệnh bàn, thường dùng danh từ, mười hai cung vị, chư tinh ý nghĩa lúc, liền có thể dựa vào tử vi đẩu số phương thức, nghiên cứu số phận, đồng thời và sinh hoạt hòa làm một thể, quá có tự tin, mà vừa yên ổn vui sướng sinh hoạt. Giá cũng so sánh sâu tầng thứ nhận thức tử vi đẩu số có thể sinh ra hiệu quả.

Tử vi đẩu số sâu xa?

Tử vi đẩu số xuất phát từ đạo gia, thủy vu lữ thuần dương, chở vu đạo tạng trải qua, tới Tống triều có trần hi di, Minh triều có la hồng tiên, Thanh triều có Thanh Thành đạo sĩ, kế chuộc nghiên cứu, phát dương quang đại. Dân sơ phương bắc cũng có người gia dĩ nghiên cứu, kháng chiến trong lúc, có người lưu đáo NAM Lạc Dương yên vui thôn Tống triều dễ lý học gia thiệu khang bộ chỗ ở cũ, phát hiện giấu có thật nhiều hữu quan tử vi đẩu số thư tịch, và viết tay ghi chú sách quý, mà gia dĩ nghiên cứu. Cư tất lúc đó thua sao, chỉ có thể ký ức yếu điểm, cũng truyện lưu lại rất nhiều trân quý tư liệu, là kẻ học sau của tham khảo.

Tử vi đẩu số công dụng ở đối mặt lựa chọn thì, mong muốn đi đối một con đường, tối tỉnh thì nhanh và tiện, có thể giảm thiểu trở ngại ngăn trở, dĩ tử vi đẩu số loại này thầy tướng số phương thức tới tìm tìm đáp án. Đối với người sinh cảm thấy mờ mịt, không biết nên hảo, ngoại trừ thỉnh giáo bằng hữu, trưởng bối, hoặc tự xem thư, lục lọi ở ngoài, cũng nỗ lực vấn mệnh. Đối với mình thượng có nắm chắc, nhưng rất muốn biết thời gian tới làm sao, cho nên tạ tử vi đẩu số thầy tướng số, 『 thời gian tới 』 khả năng rất phức tạp, nhưng là tiếp thu tử vi đẩu số làm huynh đệ tỷ muội, phu thê, tử nữ, tài bạch, tật ách, thiên di, giao hữu, sự nghiệp, điền trạch, phúc đức, phụ mẫu chờ mười hai hạng phân loại, do trong đó biết thời gian tới một … hai …, có lúc suy tính phải là phủ chuẩn xác điều không phải tối trọng yếu, chích đơn thuần thỏa mãn 『 biết trước 』 khát vọng, 『 có điểm chuẩn bị tâm lý 』 mới là trọng yếu nhất thầy tướng số lý do.

Trước mắt có khốn cảnh vô pháp đột phá, như là tưởng đưa sinh cũng không đủ tích súc, nghĩ ra nước nhưng không bị chi trì, tưởng thăng chức không có số người còn thiếu chờ, cũng cần tạ tử vi đẩu số tìm được phương pháp.

Đã quyết làm theo yêu cầu có chút sự, rất muốn biết vận mạng an bài có hay không cũng nên như vậy, ví dụ như dự định kết hôn, muốn biết hội phủ hạnh phúc, cùng người kết phường, muốn xác định không có tìm thác đối tượng chờ.

Trong nhà có mới sinh trẻ con, muốn biết kỳ tiền đồ, dĩ trợ giúp vu ngày sau giáo dưỡng nuôi trồng, cho nên nghiên cứu tử vi đẩu số. Phiền não, uốn lượn rất nhiều, hoặc đột nhiên bị bất hạnh, hoặc tự giác không đi vận, muốn biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ sợ là nghe được sao Vũ khúc Hóa kị, Địa kiếp tọa cung tài bạch chờ không biết chuyên dụng danh từ, cũng sẽ cảm thấy nhiều. Là người khác lần nữa khuyên can, nhưng mình cố ý đi làm hành vi tìm chi trì. Sở ủng hộ có lúc không nhất định là sự kiện, mà là 『 cố ý 』 hành động này. Ở thống khổ, trong khốn cảnh, muốn biết ngày đó có thể cởi vận ra ly.

Thực tế công dụng

Tử vi đẩu số thực tế công dụng, và nhân nhân cần mà sinh ra công dụng, nhưng thật ra là nhất thể hai mặt, tiền thuật nhất tới cửu hạng, cũng có thể diễn biến thành dưới đây kết quả tốt hơn, sản sinh thực tế công dụng. Đối mặt lựa chọn thì, nếu có chính xác sinh ra tư liệu, tìm được đối mệnh lý có sâu nhân nghiên cứu người đó suy tính số phận, đích xác có thể trợ giúp kỳ quyết định, nhược ở suy tính trong quá trình có thể tạ tử vi đẩu số là tham khảo, lý giải mình tính hướng cập năng lực, từ nay về sau biết mình năng lực làm cái gì, nên làm như thế nào, thời gian tới cũng không dễ cảm thấy khó có thể lựa chọn. Đối với người sinh mờ mịt, có lúc là không có đem chính chỉnh lý rõ ràng, hoặc cũng có vô tòng hạ thủ sửa sang lại cảm giác, tiên đem mình mờ mịt nhất nhất viết ra, xác định mình mờ mịt có hay không vừa vặn là nào đó sao diệu vị tố chính diện vận dụng thì, sinh ra mặt trái hiệu quả, nếu như điều không phải, thì phân tích là vì những chuyện kia mờ mịt, bởi vì không có người nào là chân chính, hoàn toàn mờ mịt, mờ mịt có lúc chích là một loại ảo giác, hoặc là là trốn tránh có chút sự vụ, có chút cảm giác màn khói. Mỗi người mờ mịt các hữu nguồn gốc, đa có thể trải qua chỉnh lý mà giải quyết khiến cho sinh hoạt chứng thực ta. Biết trước thời gian tới, có thể làm cho chính sẽ không hơi có chuyện tốt tựu vui vẻ huyền diệu, nhân đột phát ngăn trở mà oán trời vưu, có yên ổn hiệu quả. Đối với sợ thời gian tới phát sinh cái gì khó có thể ứng phó chuyện, hoặc là mong muốn tương lai tốt hơn nhân mà nói, nương thầy tướng số tường tra chính nhận thức vì sự tình gì khó có thể ứng phó, chuyện gì đại diện tương lai rất tốt, tiêu trừ bất an, có thể phát huy tử vi đẩu số hiệu quả thực tế. Tử vi đẩu số nhân có thể nói cho chúng ta biết khốn cảnh làm sao đột phá, bao thuở đột phá, đáng giá tham thảo chính là, muốn tạ trợ giúp tử vi đẩu số cơ bản tâm tính, có hay không dự xếp đặt 『 chính không có cách nào? 』, hay là đây mới là tối trọng yếu then chốt. Dù sao bất luận kẻ nào mệnh bàn trung tâm, đều có cụ đột phá tính chất thất sát, phá quân, tham lang chờ tinh, một ngày đêm trong, tổng có cơ hội gặp phải thất sát, phá quân, tham lang tinh tổ hợp ba lần. Huống chi mỗi một khỏa ngoại hạng tinh đều có thể nghĩa rộng ra các loại bất đồng phương hướng, tầng thứ đột phá, nhưng khán đương sự làm sao vận dụng, có đột phá hay không quyết tâm.

Nương thầy tướng số, hay là có thể giải trừ vô pháp đột phá nguyên nhân, có lúc có thể là chính không muốn đột phá, chính tạo thành trở ngại.

, đương quyết định có chút sự, tưởng biết vận mạng an bài có hay không cũng nên như vậy thì, có thể tạ tử vi đẩu số lý giải tại sao mình hội quyết định như vậy, hiểu qua trình trung tâm hoặc hội phát hiện quyết định của chính mình, là vì bù đắp, nôn khí, hoặc che giấu bất an, hoặc là lưu ý ánh mắt của người khác.

Tử vi đẩu số có thể trợ giúp chúng ta phân tích quyết định phía sau ý nghĩa, khi chúng ta nếu có thể yên tam thoải mái đứng ở người khác độ lớn của góc lo lắng lúc quyết định, hoặc có thể tìm tới quyết đấu định một có lòng tin nguyên nhân.

Dụng khách quan thái độ, là trong nhà mới sinh trẻ con thầy tướng số, lý giải kỳ tính hướng, làm như ngày sau giáo dục trợ cấp, mà không dĩ coi bói kết quả là ngọn

Chuẩn, hoặc là chính đối coi bói giải thích làm tiêu chuẩn, đối hài tử lớn, mạt lai, sẽ có so sánh thực tế bang trợ.

Là phiền não, uốn lượn cập đột nhiên tới bất hạnh tìm nguyên nhân thì, có thể tạ tử huy đẩu số lý giải, có này phiền não, uốn lượn, đối đột nhiên tới bất hạnh vừa có cảm giác gì, có đôi khi là bởi vì bất năng tiếp thu tài muốn tìm nguyên nhân, có thể vấn vấn tại sao mình bất năng tiếp thu những … này hiện tượng, vừa hy vọng có này hiện tượng phát sinh?

Tạ tử vi đẩu số, lý giải tự mình vì sao vẫn không có hướng 『 có thể tiếp thu 』 phương hướng khứ nỗ lực, là bởi vì mờ mịt, chẳng làm sao đột phá chờ nguyên

Nhân? Còn là cam chịu, cảm giác mình trời sinh không có phúc khí tố chính chuyện muốn làm? Đem mình nội tâm chỉnh lý cân đối hảo, phiền não uốn lượn tức giảm bớt, đột nhiên tới biến hóa cũng không tạo thành quá lớn ảnh hưởng.

Có vài người nhân tưởng sớm ngày thoát ly thống khổ mà xin giúp đỡ vu tử vi đẩu số, đau khổ là mình cũng hoa đang xử lý vấn đề, vẫn cảm giác sống một ngày bằng một năm, thì có thể do mệnh bàn

Trung tâm thời gian biến hóa tìm được đáp án, bởi vì bất luận cái gì một việc, do phát sinh đáo kết thúc, đều có kỳ chu kỳ, ở tương liên một loạt tinh diệu, cùng với bản

Mệnh, đại hạn, lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời sao Tứ hóa dưới sự phối hợp, có thể nhìn ra chu kỳ cao thấp xu thế.

Nếu như chẳng qua là cảm thấy thống khổ, không có nghĩ cách xử lý, có thể trước giải trừ mờ mịt và vô pháp đột phá chờ nguyên nhân, có hay không ngay từ đầu bỏ chạy tị thống khổ, không có trực tiếp đối mặt, lần nữa tích lũy, thành vì mình vô lực giải quyết thống khổ vấn đề, tạ tử vi đẩu số chư tinh chính diện tính chất, bắt đầu lại từ đầu, dĩ đối mặt lai xử lý, có lẽ sẽ phát hiện, 『 đối mặt 』 kết quả cuối cùng, hay giải trừ thống khổ, trốn tránh chỉ có thể tích lũy thống khổ, từ nay về sau cũng tiệm biết thống khổ nơi phát ra, so sánh năng lực xử lý vấn đề của mình.

Nghiên cứu tử huy đẩu số, khá dễ ở chư tinh ý nghĩa, thời gian biến hóa trung tâm, là tiền thuật các loại nhân sinh phiền não, mờ mịt, lựa chọn chờ vấn đề tìm được đáp án, ví dụ như gặp chuyện khẩn trương bận rộn, là thiên ki tinh Hóa kị sở trí, khai phá sản phẩm mới thành công, là vũ khúc hóa lộc công lao, có mâu thuẫn, xung đột, là phá quân tinh vu lưu niên sở tạo thành… Các loại, khiến người tạm thời an định lại.

Nếu như hoàn toàn giải trừ mười hai cung vị cập tam phương quan hệ giữa, cùng với đại hạn, lưu niên, chư tinh ý nghĩa, nội tâm thế giới và ngoại tại hoàn cảnh quan hệ, sẽ phát hiện tử huy đẩu số là một mặt cái gương, mượn dùng mì này cái gương có thể chiếu ra bản thân, có lợi phân tích chỉnh lý, canh có tự tin mà vui sướng chủ đạo số phận.

Tử vi đẩu số kiến thức cơ bản

Cơ bản kết cấu

Tử vi đẩu số cơ bản kết cấu là căn cứ ra đời thời đại nhật thì, tương mười bốn chủ tinh cực kỳ nó tất cả lớn nhỏ hơn trăm sao đấu phân biệt sắp đặt vu mười hai cung viên vị. Tiên định mệnh thân cung, tái định ngũ hành cục, sau đó tử vi tinh định vị, mà còn lại mười ba chủ tinh nhưng cân  định vị. Những thứ khác phụ tá sát tạp diệu chờ căn cứ ra đời thời đại nhật thì nhất nhất sắp đặt.

Quá trình này dù cho khởi bàn (hoặc xưng bài bàn, an tinh, bố độ sáng tinh thể), cái này bài đi ra ngoài, dù cho thiên bàn. Do những … này tinh đấu tọa lạc cung vị cập tinh và tinh tương hỗ quan hệ, tiến tới suy tính một người họa phúc quan lộc, gặp gỡ cát hung.

Nhân sự thiên mệnh

Đẩu số trung tâm các chủ tinh đều có kỳ “Tính cách”, ví dụ như tử vi thí dụ như là “Đế quân”, thiên cơ là “Mưu thần”, thiên lương là “Thanh quan”, phá quân là “Chiến tướng “Các loại. Dụng trong cuộc sống xã hội kết cấu lai bằng được là trời thượng chư tinh, lại dùng chư tinh phân bố tương hỗ quan hệ lai suy tính mạng người, còn đây là đẩu số trung tâm nhất đại đặc sắc. Nhưng hiện đại đã và cổ đại xã hội đại không giống nhau, sở dĩ có chút phán đoán suy luận là căn cứ vào cổ đại xã hội người làm công tác văn hoá sự mà đến, vu hiện thời vị tất toàn bộ hợp.

Mệnh chủ, thân chủ, đấu quân, lưu niên, lưu nguyệt:

Mệnh chủ:

Tiên thiên câu có đặc tính, là chỉ tiên thiên cách cục và bẩm sinh có phi chính kiếp này nỗ lực kết quả, là tiên thiên hồn ở chỗ, phật gia viết nhân giả tứ đại địa nước lửa phong mà thành hình, đây là của tiên thiên cũng. Ưa nhập vu mệnh, tài, bạch, quan, lộc, điền, trạch, tử nữ, phu thê, cung phúc đức và chủ tinh miếu vượng và trường sinh đế vượng chờ vượng cung tốt hơn. Nếu như ở giao hữu, tật, thiên, phụ cung thì thứ hai, gia sát tinh thì càng không dễ. Kỳ tinh tú dĩ cung mệnh là cư. Kỳ cung mệnh ở tử thì mệnh chủ là tham lang.

Ở xấu = cự môn. Dần = tồn lộc. Mão = văn khúc. Thìn = liêm trinh. Tị = vũ khúc. Ngọ = phá quân. Vị = vũ khúc. Thân = liêm trinh. Dậu = văn khúc. Tuất = tồn lộc. Hợi = cự môn.

Thân chủ:

Hậu thiên chế tạo tính chất đặc biệt, là chỉ hậu thiên cách cục là nâm hậu thiên nỗ lực kết quả là nâm cả đời câu nệ điểm, là tiên thiên phách ở chỗ, chưa hình tượng tiền chấp tính, là tiên thiên làm gây nên dẫn đến hôm nay tính là, ứng với trước đây một năm, nguyệt, nhật, thì, phân, miểu thị của, thi làm con nuôi nhân duyên sở trí thành. Kỳ tinh tú dĩ năm sinh chi an bài. Ưa nhập mệnh, tài, bạch, điền trạch, tử nữ, phu thê, quan lộc, cung phúc đức và chủ tinh miếu vượng và trường sinh đế vượng chờ cung tốt hơn. Nếu như ở huynh, giao hữu, tật, thiên, phụ cung thì thứ hai, gia sát tinh thì bất hảo, kỳ năm sinh chi ở tử thì thân chủ là hỏa tinh.

Ở xấu = thiên tướng. Dần = thiên lương. Mão = thiên đồng. Thìn = văn xương. Tị = thiên cơ. Ngọ = Hỏa Tinh. Vị = thiên tướng. Thân = thiên lương. Dậu = thiên đồng. Tuất = văn xương. Hợi = thiên cơ.

Đấu quân:

Để mà thôi mười hai tháng lệnh, tức dựa vào sinh nguyệt số dĩ cung mệnh là khởi điểm nghịch đoán, sau đó dựa vào sinh thì thuận số, sở đáo cai cung vị tức là đấu quân cũng lưu niên tháng giêng.

Lưu niên:

Dĩ thái tuế địa chi là việc chính, ví dụ như một giáp năm thì cai năm lưu niên cung mệnh ở tử giá một cung vị. Có dựa vào tiểu hạn người nhiên ít nghiệm.

Lưu nguyệt:

Lưu nguyệt có bao nhiêu loại luận pháp, tư lệ nhất pháp: Dựa vào đấu quân vị trí nếu như là bản mệnh bàn cha mẹ của cung, thì hàng năm lưu nguyệt của tháng giêng tức là từ cung phụ mẫu đoán khởi. Có cái khác luận pháp đương ở học vườn khu luận của.

Mười ba cung:

Cung có âm dương, năm sinh tam cát hóa nhập dương cung chủ quý nhập âm cung chủ phú. Nội ngoại năm sinh can đến từ nơi nào, như đến từ lục nội tự lực cánh sinh, như đến từ lục ngoại là ấm được, chủ cát hung, việc hôn nhân chờ của phân.

Lục dương cung:

Mệnh, phu, tài, thiên, quan, phúc cung, hoặc cư dương can cũng thuộc của.

Lục âm cung:

Huynh, tử, tật, giao hữu, điền, phụ cung, hoặc cư hong khô cũng thuộc của.

Lục nội cung:

Mệnh, tài, tật, quan, điền, phúc cung.

Lục ngoại cung:

Huynh, phu, tử, thiên, giao hữu, phụ cung.

Thân cung phụ với mười hai cung trung tâm là chính hậu thiên suốt đời để ý nhất câu nệ của điểm, cố hữu nhân nặng tài, có người trọng tình cảm các loại của bất đồng cũng, đây là luận được mất căn cứ của Đại Cương.

Cơ bản thuật ngữ

Thiên can: Giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý

Dương can: Giáp, bính, mậu, canh, nhâm, thuần dương.

Hong khô: Ất, đinh, kỷ, tân, quý, thuần âm.

Địa chi: Tử, xấu, dần, mão, thìn, tị, ngọ, mạt, thân, dậu, tuất, hợi

Can chi: Một Thiên can địa chi tổ hợp, gọi can chi. Ví dụ như một giáp, ất xấu… Các loại.

Ngũ hành: Kim, mộc, đất, thủy, hỏa

Ngũ hành tướng sinh: Kim nước lã, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa đất mới, đất sinh kim

Ngũ hành tương khắc: Kim khắc mộc, mộc khắc thổ, đất khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim

Can cung chi: Ở tinh bàn trung tâm từng cung vị, tất có thuộc can chi.

Sáu mươi hoa giáp, hoa giáp: Thiên can có mười người, mà địa chi có mười hai, dĩ nhất phối nhất tuần hoàn tương đối, liền có sáu mươi bất đồng can chi, xưng là sáu mươi hoa giáp hoặc hoa giáp, dĩ một năm phối liên can chi, tức sáu mươi năm liền tuần hoàn một lần.

Ngũ hành nạp âm: Từng can chi có điều kỳ thuộc ngũ hành nạp âm, “Nạp âm “Người, khả năng và âm luật hữu quan.

Ngũ hành cục: Thủy nhị cục, mộc tam cục, kim tứ cục, đất ngũ cục, hỏa lục cục. Ngũ hành cục do cung mệnh nạp âm mà định.

Dương nam, dương nữ: Sanh ra ở dương tính Thiên can người đó, nam xưng dương nam, nữ xưng dương nữ.

Âm nam, âm nữ: Sanh ra ở âm tính Thiên can người đó, nam xưng âm nam, nữ xưng âm nữ.

Thuận đi: Nhất cung nhất cung thuận kim đồng hồ phương hướng sổ đi.

Đi ngược chiều: Nhất cung nhất cung kim đồng hồ phương hướng sổ đi.

Mệnh bàn, thiên bàn, tiên thiên bàn, khởi bàn, bài bàn, an tinh, bố tinh:

Dựa vào ra đời thời đại nhật thì dụng nhất định phương trình đeo sao đấu an trí vu mười hai cung viên nội, động tác này xưng là khởi bàn, bài bàn, an tinh hoặc bố tinh, mà cái này bài đi ra ngoài dù cho mệnh bàn, thiên bàn hoặc khiếu tác tiên thiên bàn.

Cung viên: Ở một mạng bàn nội chia làm mười hai “Phương cách”, giá “Phương cách “Ở đẩu số thuật ngữ thượng gọi cung hoặc cung viên.

Đại vận, đại hạn: Dĩ nhất cung chủ mười năm vận trình, gọi đại hạn hoặc đại vận.

Tiểu hạn: Dĩ nhất cung chủ một năm vận trình, gọi tiểu hạn.

Bản cung: Chủ sự cung vị, ví dụ như thảo luận sự nghiệp cung, sự nghiệp cung tức là Bản cung.

Đối cung: Bản cung tương đối cung vị, ví dụ như sự nghiệp cung làm gốc cung, cung phu thê tức là đối cung (tức cách xa nhau lục cung vị)

Tam hợp cung: Ví dụ như sự nghiệp cung làm gốc cung, cung mệnh và cung tài bạch liền là tam hợp cung. (tức Bản cung tả hữu cách xa nhau tứ cung vị)

Tam phương tứ chính: Bản cung, tam hợp cung hơn nữa đối cung

Lân cung: Bản cung liền nhau tướng giáp cung vị, ví dụ như sự nghiệp cung, cung tử nữ và tật nguy cung liền là lân cung,

Thiên la địa võng, lưới: Thìn tuất lưỡng cung

Tứ trường sinh địa: Dần thân tị hợi tứ cung

Tứ vượng địa: Tử ngọ mão dậu tứ cung, vừa xưng tứ đào hoa địa, tứ chính vị.

Tứ mộ cung: Thìn tuất xấu vị tứ cung

Hóa diệu: Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, Hóa kị tứ diệu

Thiên không diệu: Địa không, thiên không, chặn thiên không, tuần thiên không

Hình diệu: Thiên hình cập kình dương

Kị diệu: Hóa kị cập đà la

Lục ngôi sao may mắn: Văn khúc văn xương, tả phụ hữu bật, thiên khôi thiên việt.

Lục hung tinh: Linh tinh hỏa tinh, địa không Địa kiếp, kình dương đà la.

Tứ Sát: Linh tinh hỏa tinh, kình dương đà la.

Văn diệu: Văn khúc, văn xương, hóa khoa, thiên tài, long trì, phượng các.

Đối tinh: Ví dụ như Thiên phủ thiên tướng, thái dương Thái âm, văn khúc văn xương, tả phụ hữu bật, tai thai bát tọa, long trì phượng các, linh tinh hỏa tinh, địa không Địa kiếp các loại.

Đào hoa tạp diệu: Hồng loan, thiên hỉ, Hàm trì, đại hao, thiên diêu, mộc dục.

Đối chiếu, đối củng: Bản cung và đối cung tương đối tinh diệu, ví dụ như tử vi ở tử, tham lang ở ngọ, tham lang liền xưng là đối chiếu hoặc đối củng tử vi.

Hội, sai ai ra trình diện, hội chiếu, xung, gặp: Tinh diệu vu tam phương tứ chính gặp nhau.

Cùng độ, cùng triền, gần nhau: Lưỡng khỏa hoặc đa sao tọa thủ vu đồng nhất cung vị.

Chỉ sai ai ra trình diện: Ví dụ như sai ai ra trình diện sao Văn Khúc, nhưng ở tam phương tứ chính không gặp văn xương, liền xưng là chỉ sai ai ra trình diện.

Tướng giáp: Hai sao diệu ở vào lân cung, Bản cung tức xưng là bị giá hai sao tướng giáp.

Thiên không cung: Trong cung vô chính diệu, hơi bị thiên không cung.

Tá tinh, tá tinh an cung: Bản cung là thiên không cung, mà mượn dùng đối cung ngôi sao diệu làm Bản cung tinh diệu, xưng là tá tinh.

Ngoại trừ kể trên một ít thuật ngữ ngoại, hoàn có rất nhiều tương hội tại dưới đây chương và tiết nhất nhất trình bày và phân tích.

Tinh đẩu đầy trời

Đẩu số trung tâm sở dụng tinh diệu khoảng chừng hơn trăm khỏa, để cho tiện để…, thường thường tương chúng nó chia làm can đẳng cấp.

Dụng tinh diệu lực ảnh hưởng lai phân loại

Bình thường là là giáp, ất, bính, đinh. . Đẳng cấp biệt, dĩ ngoại hạng tinh lực ảnh hưởng là lớn nhất, ất cấp tinh thứ hai, bính cấp tinh vừa thứ hai… . .

Ví dụ như:

Ngoại hạng tinh: Tử vi, vũ khúc, thiên cơ, tham lang, thái dương, thiên đồng, liêm trinh, Thiên phủ, cự môn, Thái âm, thiên tướng, thiên

Lương, thất sát, phá quân

Ất cấp tinh: Tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, lộc tồn, linh tinh, Hỏa Tinh, địa không, Địa kiếp, kình dương, đà la

Bính cấp tinh: Long trì, phượng các, hồng loan, thiên hỉ, cô thần, quả tú, các loại

Dụng tinh diệu tính chất lai phân loại

Chính diệu: Tử vi, vũ khúc, thiên cơ, tham lang, thái dương, thiên đồng, liêm trinh, Thiên phủ, cự môn, Thái âm, thiên tướng, thiên lương, thất sát, phá quân

Phụ diệu: Tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt

Tá diệu: Văn xương, văn khúc, thiên mã, lộc tồn

Sát diệu: Linh tinh, Hỏa Tinh, địa không, Địa kiếp, kình dương, đà la

Tạp diệu: Long trì, phượng các, hồng loan, thiên hỉ, cô thần, quả tú, phỉ liêm, phá phanh, mui xe… . Các loại.

Dụng tinh diệu nam bắc lai phân loại

Bắc đẩu: Tử vi, tham lang, vũ khúc, cự môn, liêm trinh, phá quân, tả phụ, hữu bật, lộc tồn, văn khúc, kình dương, đà la

Sao Nam Đẩu: Thiên phủ, thiên cơ, thiên tướng, thiên lương, thiên đồng, thất sát, văn xương, thiên khôi, thiên việt, linh tinh, Hỏa Tinh

Trung thiên: Thái dương, Thái âm, cực kỳ dư chư tinh

Học tập đẩu số hẳn là quen thuộc kể trên mỗi loại phân loại.

Miếu vượng bình hãm

Miếu vượng bình (lợi) hãm là đẩu số trung tâm thuật ngữ, để mà biểu thị tinh diệu ở nào đó cung vị được mất, đồng nhất tinh diệu ở bất đồng cung vị uy lực của nó có thể sai biệt rất lớn, tối năng lực phát huy tinh chính diện lực lượng là là miếu, cái gọi là ngôi sao may mắn điềm lành, hung tinh không được ác. Tối bất lợi là vì hãm, đeo sao diệu điềm xấu một mặt hiển lộ ra.

Trên phố không sai biệt lắm mỗi bản giới thiệu tử vi đẩu số thư tịch đều có tinh diệu miếu vượng biểu, đại gia có thể tự hành tìm đọc.

Có một chút yếu lưu ý, miếu vượng bình hãm ở đẩu số mặc dù trọng yếu, nhưng tinh diệu đang lúc tổ hợp thường thường rất có tính quyết định tác dụng, không thể nhất lưỡng sao miếu vượng lai suy đoán một cung vị cát hung.

Mười hai cung viên

Không phân biệt nam nữ, mười hai cung viên do cung mệnh khởi đi ngược chiều

Cung mệnh, huynh đệ, phu thê, tử nữ, tài bạch, tật nguy, thiên di, giao hữu, sự nghiệp, điền trạch, phúc đức, phụ mẫu

Mà thân cung tựu sống nhờ vu cung mệnh, phu thê, tài bạch, thiên di, sự nghiệp hoặc cung phúc đức.

Cung mệnh — biểu hiện cá nhân tính cách, cách cục cao thấp, tiên thiên vận thế mạnh yếu.

Huynh đệ — huynh đệ nhiều quả, sự hòa thuận hay không, cũng có thể suy tính thân mật bằng hữu hoặc sự nghiệp tính hợp quần.

Phu thê — suy tính tình cảm hoặc quan hệ vợ chồng, nên tảo hôn hoặc hôn nhân muộn.

Tử nữ — suy tính tử nữ nhiều ít, tử nữ quan hệ làm sao, thành tựu cao thấp, lớn trung tâm quá trình làm sao.

Tài bạch — trong cuộc đời tài lộc nhiều ít, tài nguyên tính chất và ổn định hay không,

Tật nguy — suy tính tiên thiên khí quan yếu kém, trong cuộc đời có hay không đại tai bệnh, hung hiểm ngoài ý muốn chờ.

Thiên di — đối hoàn cảnh thay đổi thích ứng năng lực, có thể suy đoán cuộc du lịch tao ngộ.

Giao hữu — suy đoán ngang hàng quan hệ giữa, đắc lực hay không.

Sự nghiệp — làm hành nghiệp tính chất, sự nghiệp phát triển khuynh hướng, nên gây dựng sự nghiệp hoặc làm công chờ.

Điền trạch — có thể suy tính gia đình vận, có hay không có tổ nghiệp, thậm chí có thể suy tính ở lại hoàn cảnh.

Phúc đức — cá nhân tinh thần tu dưỡng làm sao, có hay không có ham mê, phẩm tính hứng thú cao thấp chờ.

Phụ mẫu — suy tính và cha mẹ tình cảm, duyên phận mạnh yếu, có hay không phụ ấm, di sản chờ.

Thân cung — hậu thiên nỗ lực phương hướng, thành bại gian nan hay không.

Tiên thiên vận thế

Từ sinh ra ngày định đi ra ngoài mệnh bàn, xưng là “Thiên bàn”, thiên bàn là trạng thái tĩnh, nó biểu hiện chính là tiên thiên vận thế cao thấp. Từ thiên bàn trong, đó có thể thấy được cá nhân sinh ra bối cảnh, gia đình trạng huống, tính cách yêu thích, tiên thiên bệnh dử, và lục thân quan hệ, hình khắc nặng nhẹ các loại.

Mười năm đại hạn

Một tiên thiên vận thế cường, sau đó thiên vận trình lại thích, đó là đương nhiên là vô vãng mà không lợi. Một tiên thiên vận thế đã yếu, hơn nữa hậu thiên vận vừa không được trệ, vậy nghèo khó mấy năm liên tục, đau khổ vô lập nhuệ chỗ. Nhưng thế gian tuyệt ít như vậy cực đoan mệnh tạo, đại đa số tình huống là tiên thiên cát hung hỗn hợp, sau đó thiên vừa thì hảo thì phôi. Sở dĩ có thể hay không cú nắm chặt hậu thiên thật là tốt vận, hoặc tách ra, giảm bớt hậu thiên phôi vận mang đến ảnh hưởng, liền trở nên thập phần trọng yếu.

Ở tử vi đẩu số dĩ một cung vị đại diện mười năm cát hung, do cung mệnh bắt đầu, dương nam âm nữ thuận đi (do cung mệnh, phụ mẫu, phúc đức… ), dương nữ âm nam đi ngược chiều (do cung mệnh, huynh đệ, phu thê… ), mười năm đi nhất cung vị, ở mười năm này trung tâm lợi dụng giá cung vị là cung mệnh, xưng là “Đại hạn cung mệnh “Mà “Đại hạn huynh đệ cung”, “Đại hạn cung phu thê “Chờ nhưng lần lượt mà định.

5 Tử vi bí tịch

Mà ở đại hạn lý đại biểu mấy tuổi do ngũ hành cục sở định, ví dụ như dương nam đất ngũ cục, đệ nhất đại hạn là cung mệnh do 5- 14 tuổi, đệ nhị đại hạn vì cha mẹ cung do 15- 24 tuổi, . . Dư tự loại suy.

Ngoại trừ cung vị dời đi ngoại, một ít tinh diệu nhưng hội thêm vào vốn có tinh bàn trung tâm, những … này mới gia nhập tinh diệu, xưng là “Đại hạn vận diệu “Hoặc “Vận diệu”, những … này vận diệu có

Đại hạn kình dương, đại hạn đà la, đại hạn lộc tồn, đại hạn thiên khôi, đại hạn thiên việt, đại hạn văn khúc, đại hạn văn xương, đại hạn hóa lộc, đại hạn hóa quyền, đại hạn hóa khoa, đại hạn Hóa kị chờ.

Nhưng những … này tinh diệu thế nào bài pháp ư? Chúng nó nguyên lai là dựa vào đại hạn cung mệnh can chi dựng lên, ví dụ như nguyên bản thiên bàn cung mệnh ở bính thìn, tiếp theo đại hạn cung mệnh là đinh tị, những … này vận diệu liền dụng “Đinh “Can dựng lên.

Lưu niên tiểu hạn

Thiên bàn chủ suốt đời, đại hạn chủ mười năm, đối với trong một năm biến hóa, đẩu số có ích “Lưu bàn “Lai biểu thị một năm số phận khởi điệt, lưu bàn thì thế nào tới ư? Nó là căn cứ năm ấy Thiên can địa chi mà định, dụng địa chi lai định “Lưu niên cung mệnh “Chỗ cung vị. Ví dụ như năm nay là kỷ mão năm, lưu niên cung mệnh liền ở mão, lưu niên huynh đệ cung ở dần, lưu niên cung phu thê ở xấu các loại. Và đại hạn như nhau, lưu niên cũng có “Lưu niên tinh diệu “Hoặc xưng “Lưu diệu “Thêm vào nguyên lai tinh bàn giữa dòng năm kình dương, lưu niên đà la, lưu niên lộc tồn, lưu niên thiên khôi, lưu niên thiên việt, lưu niên văn khúc, lưu niên văn xương, lưu niên hóa lộc, lưu niên hóa quyền, lưu niên hóa khoa, lưu niên Hóa kị chờ.

Nhưng cùng vận diệu bất đồng, những … này lưu diệu cũng không phải là dựa vào cung vị can chi dựng lên, mà là dụng lưu niên can chi định vị, ví dụ như năm nay là kỷ mão những … này lưu diệu liền dựa vào “Kỷ “Can mà đứng.

Vận diệu dựa vào can cung dựng lên, mà lưu diệu thì mà năm can dựng lên, điểm ấy người mới học yếu lưu ý.

Ngoại trừ lưu bàn ngoại, còn có dụng tiểu hạn đến xem một năm gặp gỡ, tiểu hạn này đây năm sinh chi định lúc đầu cung vị, dĩ một năm nhất cung lai phán đoán cát hung, nhưng đến đây phương pháp tương đối khô khan, không có lưu diệu, cũng không có lưu tứ hóa, sở dĩ tiểu hạn chích tái sinh là tham khảo, suy tính lưu niên ứng với dĩ lưu bàn là chuẩn.

Lộc quyền khoa kị

Tinh diệu tứ hóa có thể nói là đẩu số trung tâm vô cùng trọng yếu một tờ, sao Tứ hóa điều không phải độc lập tinh diệu, chúng nó là do Thiên can cho ra tứ sao cần hóa, thiên bàn trung tâm tứ hóa do năm sinh Thiên can định, đại hạn tứ hóa do đại hạn cung vị định, mà lưu niên Thiên can thì định lưu bàn tứ hóa, viên kia tinh bị hóa lúc, nó phương diện nào đó đặc tính là được có thể bị tăng mạnh, dời đi hoặc suy yếu, còn đối với tinh bàn ảnh hưởng sẽ toàn bộ lo lắng,

Tiên thiên tứ hóa, đại hạn tứ hóa, lưu món tứ hóa, có thể lệnh đồng nhất sao “Hóa hoàn tái hóa “Hoặc bất đồng hóa tinh ảnh hưởng lẫn nhau, như vậy có thể cho ra một phi thường phức tạp tinh bàn.

Hóa tinh có tứ loại

Hóa lộc — tăng mạnh tinh diệu trung tâm tài lộc tính chất

Hóa quyền — tăng mạnh tinh diệu trung tâm quyền lực tính chất, hoặc tăng tinh diệu ổn định tính.

Hóa khoa — tăng mạnh tinh diệu trung tâm danh dự cập danh vọng

Hóa kị — tăng mạnh tinh diệu trung tâm khuyết điểm

“Thông thường mà nói”, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa là vì cát hóa, ảnh hưởng tương đối chính diện, mà Hóa kị thì là bất lợi. Có thể nắm giữ hảo tứ hóa, ở suy tính thì tựu có trợ giúp lớn.

Suy tính phương pháp

Tam phương tứ chính

Khán bất kỳ một cái nào cung vị, đều phải dĩ tam phương tứ chính gặp mấy tinh diệu tổ hợp đang quan sát, không thể Bản cung lưỡng tam khỏa ngôi sao may mắn hoặc hung tinh để phán đoán thật xấu.

Kiểm tra lưỡng lân

Lưu ý cung vị có thể hay không thụ đối tinh sở giáp, ví dụ như khúc xương giáp, tả hữu giáp, nhật nguyệt giáp, Tử Phủ giáp các loại, hoặc thụ hung tinh sở giáp, như lửa linh giáp, dương đà giáp, thiên không cướp giáp chờ.

Tiên khán cách cục

Thủ xem trước một chút toàn bộ có hay không thành lập làm một ta đặc biệt cách cục, ví dụ như trăng sáng Thiên môn, hỏa tham cách các loại, chân chính nhập hình nhập cách người thập phần rất ít, nhưng nếu như cách cục thành lập, thì là không ở cung mệnh, nhưng mặc dù chú ý.

Nhìn kỹ cung mệnh

Ví dụ như một cái thân thể khỏe mạnh nghèo nàn người đó, vị tất tất cả tật nguy cung phản ánh đi ra, có thể sẽ ở cung mệnh. Cái khác cung vị cũng như thế khán.

Kiêm thị phúc đức

Phúc đức là thị một người yêu thích, hứng thú, tinh thần trạng huống chờ, tư tưởng chủ tể hành vi, cho nên tuyệt bất khả bỏ qua.

Tìm ra mạnh yếu toàn bộ trong, nhất định có cung vị tương đối khá, có chút tương đối kém, ngoại trừ yếu lưu ý bọn họ tọa lạc tại cung vị ngoại, còn phải chú ý đại hạn lưu niên có hay không vọt lên cát hung, có hay không cát canh cát, hung càng hung, mà vừa đương đại hạn lưu niên hành kinh thì, sẽ phi thường lưu ý.

Tá cung an tinh

Đương cung vị một có bất kỳ chính diệu thì, phải đối cung tinh toàn bộ tá nhập, thủy tác suy tính. Tá nhập tinh diệu miếu vượng như cũ dĩ nguyên cung vị là chuẩn.

Tứ hóa hỗ xung

Đại hạn có đại hạn tứ hóa, lưu niên có lưu niên tứ hóa, đùa giỡn chú ý nguyên cục tứ hóa có hay không bị xung động, mà bị xung động hậu tính chất có thay đổi hay không.

Yếu cung mất đất

Đang tìm ra tương đối yếu kém cung vị hậu, sẽ suy tính một đại hạn đến đây cung vị gặp lại sát, thường thường gặp chuyện không may liền ở đây đại hạn tị. Ví dụ như tiên thiên tật nguy cung là dương đà giáp, mà đại hạn tật nguy cung vừa là vận dương vận đà giáp các loại.

Đối tinh hội chiếu

Đẩu số phi thường coi trọng đối tinh, sở dĩ phải chú ý những … này đối tinh có hay không thành đôi ảnh hưởng đồng nhất cung vị, ví dụ như ở tam phương tứ chính hội kiến hoặc tướng giáp, thành đôi ánh vào còn hơn chỉ sai ai ra trình diện, bất khả đồng nhất mà nói.

Cân đối trung dung

Trung quốc triết học tư tưởng rất trọng thị trung dung chi đạo, cho nên khi cung vị tinh diệu tổ hợp quá vừa qua khỏi nhu giai không thích hợp, quá cương thì chiết, quá nhu thì yếu, điều kiện tốt nhất người là cương nhu tịnh tể, quang ám vừa phải.

Tinh diệu đặc tính

Tử vi thiên cơ thái dương vũ khúc thiên đồng liêm trinh Thiên phủ

Thái âm tham lang cự môn thiên tướng thiên lương thất sát phá quân

Cái gì là kiến thức căn bản?

Mỗi khỏa chính diệu tính chất, chúng nó ở mười hai một bàn phân bố, theo đương những … này số tử vi hội thì, hội lệnh bọn họ đặc tính có thay đổi gì, hơn nữa phụ tá sát hóa thì, thì như thế nào tính chất các loại. Nếu như bả những … này tính chất nắm giữ được hảo, chỉ cần khán kỳ thiên bàn, đẩy nữa kỳ đại hạn, đã biết người nào đó cuộc đời đại khái, thực không – cần phải từng lưu niên thậm chí lưu nguyệt đẩy ra (trừ phi là bị vây thời khắc mấu chốt).

Chỉ cần đối kiến thức căn bản lộng phải hiểu, thâm nhập lý giải, người ta nhìn nữa đồng nhất mệnh bàn thì, sẽ tuyệt nhiên bất đồng lý giải, mà rất nhiều vấn đề cũng sẽ có mới nhận định.

Dưới đây nam bắc đấu cộng mười bốn chính diệu cơ bản tính chất: –

Chỉ ở nêu rõ những nét chính của vấn đề mang ra khỏi trong đó hà sở ưa, hà sở kị, ở giữa cũng không vạch một ít đặc biệt cách cục (ví dụ như nhật nguyệt trái lại bối, đầu ngựa đái tiến các loại), tuy rằng độ dài không nhiều lắm, nhưng như cẩn thận tỉ mỉ thể hội, nhưng cũng biết đẩu số một ít cơ bản cách.

Tử vi

Thuần âm đất, sao Bắc đẩu chủ, hóa thành đế quân, phàm chủ tinh tất ưa “Quần thần củng chiếu “. Sở dĩ tử vi nhất định phải được “Quần thần củng chiếu “Thủy là cao cách, bằng không cách cục giống nhau, quần thần là phủ tướng, phụ bật, khúc xương, khôi việt.

Như hội hợp phủ tướng hữu lực, thì là có tài có thế, đế hoàng của tượng, được phụ bật trợ giúp, có trợ lực, lòng dạ cũng so sánh quảng, khúc xương cùng hội, có học thức, có trí tài, cũng năng lực giảm bớt tử vi cao ngạo chủ quan.

Mà khôi việt liền có thể đề cao cá nhân kỳ ngộ, giá đều có thể tăng kỳ địa vị. Nếu như quần thần rời xa, hơi bị “Cô quân”, chủ quan quá sâu, tâm cao khí ngạo mà hỉ ác tùy tâm, không đổi cùng người ở chung, sai ai ra trình diện thiên không diệu, mui xe người, cũng có đặc biệt tư tưởng.

Gia Tứ Sát, là vô nói của quân, là vì hạ cách, canh ngại cung phúc đức không tốt, là ti tục người. Phụ bật, khúc xương, khôi việt là lục cát, đối chủ tinh trợ lực lớn nhất, chủ tinh là tử vi, Thiên phủ, dạ sinh ra mà vào miếu Thái âm, nhật sinh ra mà vào miếu thái dương. Hơn nữa phải đối sai ai ra trình diện, chỉ sai ai ra trình diện vô lực, nhất là tả hữu khôi việt, nếu như chỉ sai ai ra trình diện, không bằng không gặp.

Thiên cơ

Thuần âm mộc, sao Nam Đẩu đệ nhất tinh, thí là mưu thần, thiện cơ biến, năng lực thiện năng lực ác, hội hợp khúc xương, long trì phượng các, hóa khoa chờ, thông minh tuyệt đỉnh mà có thể sử dụng vu chính đồ.

Duy sẽ không cát diệu, lại thấy Hóa kị, sát diệu cập bất lương tạp diệu, thiên cơ tính chất biến thành bất lương mà lưu vu gian trá. Có thể thấy được thiên cơ đối với phụ tá sát diệu, hóa độ sáng tinh thể phi thường mẫn cảm.

Hóa quyền năng tăng cường thiên cơ ổn định tính, cũng tăng mạnh kỳ kháng sát năng lực, mừng nhất hóa của. Hóa khoa tăng mạnh tài trí thông minh, cũng thiên cơ sở hỉ.

Hóa lộc lệnh thiên cơ trí mưu dùng cho doanh thương, thủ tài chi đạo.

Hóa kị lệnh thiên cơ lưu vu mưu lợi, ưa đi nhanh tiệp phương thức.

Thiên cơ lâm cung phúc đức mà sát không nặng, tâm bất năng rảnh rang mà nhiều chủ ý đa, gia Hóa kị, tâm phiền mà ngắn lự.

Thiên cơ là” giỏi thay đổi” ngôi sao, có thể là tình cảm thượng thay đổi, hoặc tư tưởng thượng thay đổi, phàm dễ thay đổi tất đối sát diệu mẫn cảm, nhất là hỏa linh. Sở dĩ ưa hóa quyền tăng kỳ ổn định, mà thiên cơ có mưu thần bản chất, bởi vậy tương đối thích hợp phụ tá.

Thái dương

Thuần dương hỏa, là trung thiên tinh chủ, thí làm quan lộc ngôi sao, chủ quý.

Là nhật sinh ra chủ tinh, ưa cư sự nghiệp cung. Phán đoán thái dương cát hung, tiên thị kỳ cung vị miếu vượng, dần mão thìn tị ngọ vị là miếu vượng.

Nên nhật sinh ra, nhật sinh ra thái dương miếu vượng điều kiện tốt nhất, lạc hãm so sánh thứ, dạ sinh ra thái dương miếu vượng là bình thường, lạc hãm so sánh hung. Tái thị kỳ sở hội hợp phụ tá sát diệu dĩ phán đoán cát hung.

Nhân thái dương chủ quý, hóa quyền hóa khoa càng thêm cường hiển quý tính chất, nhưng cần phải lưu ý ở xã hội hiện đại đối tài phú rất là coi trọng, sở dĩ thái thanh đắt tiền thái dương vị tất toàn bộ mỹ.

Bởi vậy thái dương mừng nhất hóa lộc, hội hợp hóa lộc, lộc tồn là phú quý của mệnh.

Thái dương chiếu khắp vạn vật, thi mà không bị, ở ngọ là nhật lệ trung thiên, quang mang thái thịnh, khả năng vì danh lớn hơn lợi, vị tất là tốt nhất kết cấu.

Tối kẻ khác thoải mái thái dương là quang nhiệt vừa phải, sở dĩ ứng với tỉ mỉ tố tường sở hội tinh diệu, được quang nhiệt vừa phải thái dương nhất phúc hậu.

Thái dương ở trên trời vận hành không ngừng, ánh sáng đại địa, sở dĩ thái dương chủ động, chủ truyền bá, thi mà không bị, sở dĩ giống nhau đối thái dương đánh giá yếu dĩ” quý” suy nghĩ, tiên phải có” quý” (danh dự) sau đó tài phú. Bất quá, vô luận nếu như, thái dương cũng có chút danh lớn hơn lợi bản chất, nhất là việt quang huy thái dương, việt có đến đây bản chất.

Vũ khúc

Thuần âm kim, là bắc đẩu thứ sáu tinh, hóa thành tài tinh.

Dĩ hành động cầu tài, tính cách cương liệt quyết tuyệt, ưa cư sự nghiệp, cung tài bạch, không thích lâm cung mệnh cập lục thân cung vị, ngại kỳ quá mức cương khắc.

Nhân kỳ tính cương, sở dĩ không thích hợp tạm biệt dương đà, thiên hình chờ, cô khắc càng tăng lên.

Vũ khúc đối hóa diệu cũng không phải thường mẫn cảm, mừng nhất hóa lộc, vũ khúc là tài tinh, hóa lộc là đồng khí, tài vận vượng hơn, cũng có thể giảm bớt cương khắc tính chất.

Hóa quyền Hóa kị là tăng mạnh cương liệt của tính, không vì vũ khúc sở hỉ, nhất là Hóa kị, quá cương thì chiết, vũ khúc Hóa kị thường thường là bại cục chỗ.

Nhân vũ khúc tính cô, sở dĩ ưa văn khúc văn xương cùng hội trúng tuyển và, cũng ưa Thiên phủ cùng độ, Thiên phủ là tài khố, lưỡng khỏa tài số tử vi gặp là hài lòng kết cấu, gặp lại hóa lộc hoặc lộc tồn, thì cao hơn.

Tương đối mà nói, vũ phá cập vũ tướng tổ hợp so sánh nan hoàn mỹ, chủ yếu là phá quân tăng mạnh rung chuyển tính chất, lúc này gặp được lộc tinh có vẻ trọng yếu hơn.

7 Tử vi bí tịch

Tứ Sát trong, vũ khúc sợ nhất hỏa linh, vô luận loại nào tính chất vũ khúc, đều không thích sai ai ra trình diện hỏa linh hai sao.

Vũ khúc ngoại trừ sợ lửa linh, có lúc cũng không ưa chỉ thấy khúc xương, nhất là nếu như chỉ sai ai ra trình diện văn khúc (đương nhiên văn khúc Hóa kị vưu quá mức),” song khúc hội” là có nhất định khuyết điểm, cũng muốn lưu ý đẩu số trung tâm có một là” linh xương đà vũ” bại cục.

Vũ khúc là tài tinh, kỳ thực nó có tương đương khuyết điểm, sở dĩ không nên vừa thấy tài là tốt rồi. Vừa vũ khúc tương đối thượng là hành động hình tinh, sở dĩ ưa sai ai ra trình diện khôi việt cấp cho cơ hội.

Thiên đồng

Thuần dương thủy, là sao Nam Đẩu đệ tứ tinh, thí là phúc tinh.

Chủ hưởng thụ cập ý chí, ưa hóa lộc cập hội chư cát, nhưng cũng phương tham hưởng thụ mà lưu vu mềm yếu, sở dĩ lúc này liền ưa sai ai ra trình diện một ít sát diệu để kích thích, thụ kích phát thiên đồng thành tựu trọng đại, nhưng nhân sinh cũng so sánh gian khổ.

Chỉ thấy sát mà không sai ai ra trình diện lộc, thì là trời cùng sở không thích.

Thiên đồng cũng quá mức ưa hóa quyền, có thể tăng cường ý chí, như tụ họp lộc quyền khoa kị, sát diệu không nặng, cũng chủ phú quý song toàn. Tối ngại thiên đồng Hóa kị, cách cục so sánh thứ.

Thiên đồng tuy là phúc tinh, nhưng giá “Phúc “Nhưng có khuyết điểm, hơn nữa phải lộc thủy là phúc. Tuy rằng được lộc, trừ phi kết cấu phi thường hài lòng, bằng không nhưng phải được một đoạn gian khổ, có lúc nhân sinh khởi phu quá lớn, cũng không phải tốt tạo.

Tối tốt đẹp chính là thiên đồng là sai ai ra trình diện điệt lộc, tức sai ai ra trình diện lộc tồn và hóa lộc, cũng sai ai ra trình diện nhất hai điểm sát xung hợp, là lao trung tâm thành công, có thu hoạch, tình cảm và ý chí cũng cân đối, sai ai ra trình diện sát mà không được lộc, được một” tố” tự, sai ai ra trình diện lộc mà không sai ai ra trình diện sát, liên tố cũng không muốn tố, thầm nghĩ hưởng thụ.

Nhưng vô luận như thế nào, trừ phi kết cấu quá mức soa, thông thường thiên đồng đều có điểm” vãn vận”, đây là thiên đồng” phúc”, có lúc đều ngô thác.

Liêm trinh

Thuần âm hỏa, hóa khí là tù, là bắc đẩu đệ ngũ tinh.

Chủ tình cảm và lý trí, vừa thứ tự đào hoa.

Gặp thiện thì thiện, gặp ác thì ác.

Liêm trinh một sao cát hung biến hóa tương đối lớn, suy đoán thì nhất định phải vô cùng cẩn thận.

Ưa hóa lộc, chủ tình cảm hòa hợp, ngại Hóa kị, chủ tình cảm vỡ tan hoặc nùng máu tai ương.

Và Sát Phá Lang cùng độ, nhất định phải có lộc số tử vi hội mà sát diệu không mạnh, mới có làm.

Vô cát mà gặp chúng ác tinh, hình thương khó tránh khỏi.

Được Thiên phủ cùng độ, tạm biệt khúc xương lộc tinh, có thể đem liêm trinh hài lòng một mặt phát huy, là liêm trinh điều kiện tốt nhất kết cấu.

Cùng trời tương đồng độ, mà thiên tướng kết cấu hài lòng, cũng mỹ tạo.

Hội hợp tử vi, Thiên phủ, vô ác tương trùng, cũng quá mức tốt. Mấy cái này tổ hợp là cái gọi là “Gặp thiện thì thiện “Cũng.

Liêm trinh chủ tâm tình, chủ tình cảm, hảo thì tình cảm phong phú, thái độ làm người cao nhã khôi hài, soa thì vì tư lợi, thậm chí không được có thể khống chế tâm tình mình, liêm trinh là khắc sâu tinh thần phản ánh, suy tính phải nhiều lần cân nhắc, nhất là đào hoa cập tình cảm tính nặng liêm trinh.

Thiên phủ

Thuần dương đất, là sao Nam Đẩu tinh chủ, thí là tài khố.

Nhân chủ tinh quan hệ, sở dĩ cũng ưa “Quần thần cùng hội”, so với việc tử vi, tính cách so sánh bảo thủ, khai sáng lực thua, nhưng cũng không có tử vi cường liệt chủ quan, dễ dàng cùng người ở chung.

Có quần thần cùng sẽ Thiên phủ lại thấy lộc tinh, thủy chủ vừa có khả năng tấn công, quyết đoán to.

Không gặp hóa lộc hoặc lộc tồn, thái độ làm người cẩn thận thận đi, lợi gìn giữ cái đã có.

Vô lộc vừa không gặp chư cát, giống như quần thần rời xa, mà Thiên phủ biểu hiện là thoái thoái thất cư, tái bàng sát diệu, là các loại thủ đoạn để cầu tài.

Như ở tài bạch, sự nghiệp cung hoàn hảo, bởi vì hiện nay xã hội người người cầu tài nhược mệnh, chỉ cần cung mệnh, cung phúc đức không sai, chi là cầu tài thủ pháp quá kích mà thôi, nhưng nếu ở cung mệnh, thì khả năng phát triển là gian trá, nịnh nọt.

Thiên phủ là sao Nam Đẩu, tử vi là bắc đẩu, tử vi chủ lĩnh đạo, chủ phát tán, chủ quý. Thiên phủ chủ giấu, chủ phú, chủ gìn giữ cái đã có, tương đối bảo thủ, lại tương đối mà nói so sánh không câu nệ. Trừ phi là phi thường kém Thiên phủ kết cấu (sai ai ra trình diện sát cập không gặp lục cát, vừa không gặp khoa lộc, sai ai ra trình diện nhiều bất lương tạp diệu), bằng không” gian” cũng sẽ không gian đứng ra.

Thái âm

Thuần âm thủy, là trung thiên tinh hệ, dạ sinh ra chủ tinh.

Miếu vượng vu dậu tuất hợi tử xấu, nên dạ sinh ra, như nhật sinh ra mà Thái âm lạc hãm, thì là không thích hợp.

Thái dương chủ phát tán, chủ quý, mà Thái âm thì chủ cất dấu, chủ phú, sở dĩ Thái âm cũng có tài tinh ý tứ hàm xúc.

Nhưng giá tài tinh và vũ khúc có chỗ bất đồng, vũ khúc là dĩ hành động cầu tài, mà Thái âm thì thuộc kế hoạch, phụ tá tính chất, có khi lại là có thể nắm giữ quyền sở hữu tài sản.

Như nhau thái dương như nhau, ưa trung hoà.

Sở dĩ Thái âm mặc dù ở hãm cung, được tả hữu khúc xương lộc quyền gặp gỡ, nhưng là tốt tạo, Thái âm miếu vượng, hội chư cát, Hóa kị cũng không phải là hại.

Nhưng Thái âm tổ hợp không ổn định, tạm biệt khúc xương, trái lại là xử trí theo cảm tính, gặp lại sát thì hoặc là đùa bỡn quyền mưu.

Và thái dương tương đối, thái dương chủ động, chủ phóng ra, chủ truyền bá, chủ quý. Mà Thái âm chủ tịnh, chủ thu liễm, chủ phú. Nếu như thu liễm quá thịnh, thái độ làm người sẽ công vu tâm kế, mà lòng dạ cũng sâu, mà nó và thái dương lớn nhất phân biệt hay thái dương có chính nó quang và nhiệt, nhưng Thái âm lại toàn do thái dương quang nhiệt lai chiếu xạ, không có thái dương chiếu xạ Thái âm là đen ngòm.

Dụng ngôn từ để diễn tả nói, một kém Thiên phủ là” thâm trầm”, mà kém Thái âm lại” âm trầm” .

Tham lang

Thuần dương mộc, kỳ khí là thủy, thí dụ như là tình dục và ham muốn hưởng thu vật chất, có chính đào hoa tinh danh xưng là.

Chi bằng chế hóa, mới có làm. Có chế hóa người, tình dục ham muốn hưởng thu vật chất xong cân đối, gặp lại cát diệu, đây là cao cách.

8 Tử vi bí tịch

Vô chế hóa mà gặp sát, vô luận thiên về tình dục hoặc ham muốn hưởng thu vật chất, đều có khuyết điểm.

Hóa lộc làm sâu sắc ham muốn hưởng thu vật chất, Hóa kị cắt giảm dục vọng.

Tử tham tả hữu khúc xương là có chế, vũ tham hỏa linh là có chế.

Tái bàng cát diệu, cát hóa, là đại tướng tài, uy chấn biên cương.

Liêm tham gặp thiên không diệu, thiên hình, Hóa kị là có chế, có thể đem tình dục, thơ rượu phong lưu chuyển hóa thành văn nghệ, nghệ thuật chờ.

Vô chế hóa mà sai ai ra trình diện kình dương, đà la, nhân sắc gây.

Tham lang cũng là chủ thay đổi, nhưng hắn thay đổi là đổi thang mà không đổi thuốc thay đổi, yêu cầu kỳ tô son trát phấn một phen liền đoán. Tham lang cũng là giao tế xã giao khả năng thủ, duy hắn xã giao mang nhiều có điểm tửu sắc phong lưu, cũng ưa đỡ thần bí sự vật, (ví dụ như UFO, quỷ quỷ quái quái các loại), nhưng hắn thích không phải là bởi vì mấy thứ này” thần bí”, mà cũng không phải là tưởng thâm nhập khứ nghiên cứu. Cũng có tương đối tinh thần tính tham lang, đương sai ai ra trình diện khúc xương, thiên không diệu cập thiên hình, giá có thể phát huy tham lang nghệ thuật tiềm năng.

Cự môn

Thuần âm đất, kỳ khí là âm kim, là bắc đẩu đệ nhị tinh.

Ở đẩu số, cự môn là ám diệu, nhất định phải được miếu vượng thái dương hội chiếu hoặc lộc quyền thủy có thể giải trừ kỳ ám.

Vô thái dương hội chiếu, vừa không có lộc quyền giải cứu, cự môn liền là nghi kỵ, thị phi.

Cự môn vừa bằng được là khẩu tài, cát thì năng lực nói thiện biện, hung thì nói sạo.

Hội lạc hãm thái dương, hình kị, vừa là khẩu thiệt gây, thậm chí quan phi.

Cự môn kháng sát năng lực phi thường yếu, cho nên tuyệt không thích hợp sai ai ra trình diện sát, mừng nhất chư cát cập hóa lộc hóa quyền.

Hóa làm thiện cự môn, không chỉ … mà còn khẩu tài rất cao, thậm chí coi đây là nghiệp, có thể là luật sư, diễn thuyết gia, người điều khiển chương trình chờ, lại có thể là truyền bá, đẩy mạnh tiêu thụ nhân tài. Nếu như cách cục phối hợp thoả đáng, phú quý cũng không ít.

Cự môn biểu chinh là to lớn chướng vật, vật gì vậy cũng muốn đi che lấp, ở nhân sinh có thể làm một đoạn gian tân lịch trình, hoặc làm một đoạn thương tâm chuyện cũ, hoặc biểu chinh là thái độ làm người ái nói, dụng ngôn từ khứ che lấp người khác, biểu hiện là thao thao bất tuyệt, ưa tranh luận, nếu như kết cấu hài lòng (ví dụ như hóa quyền sai ai ra trình diện khúc xương), có học thức lại thích biểu đạt lực, như vậy đương nhiên cũng không riêng là nước bọt lão.

Kỳ thực ở hiện đại, cự môn hẳn là đánh giá bỉ cổ đại cao đa, bởi vì hiện thời là muốn yêu cầu đóng gói, đẩy mạnh tiêu thụ xã hội, cho tới một đẩy mạnh tiêu thụ viên, từ tranh cử tổng thống nước Mỹ, linh nha răng nhọn (mặc kệ hắn nói có hay không nội dung), tổng bỉ bất thiện người nói chuyện là ưu, cho nên tuyệt bất khả khinh thường cự môn.

Thiên tướng

Thuần dương thủy, là sao Nam Đẩu đệ nhị tinh, hóa khí là ấn, thí dụ như là đế hoàng ấn tín và dây đeo triện.

Sở dĩ ở anh minh hoàng đế trong tay liền là lê dân cứu tinh, nhưng ở bạo quân trong tay dù cho tàn hại bách tính đồng lõa. Bởi vậy thiên tướng liền có gặp cát thì thiện, gặp hung thì ác bản chất, thiên tướng thập phần thụ ngoại tại hoàn cảnh mà biến hóa, suy đoán thì yếu vô cùng cẩn thận.

Tứ Sát trong, thiên tướng sợ nhất hỏa linh, sở dĩ có “Thiên tướng hỏa linh phá tan, tàn chướng ” thuyết pháp, có lúc vị tất tàn chướng, có thể là bệnh dử, hoặc người yếu đa bệnh.

Phán đoán thiên tướng cát hung, tất khán lân cung, như cự môn Hóa kị, xưng là” hình kị giáp ấn”, (nhân thiên lương là hình) so sánh không được cát, như cự môn hóa lộc, thì là” tài ấm giáp tướng” (thiên lương là ấm) là thiên tướng trung tâm hài lòng kết cấu. Đương nhiên nhưng muốn xem lục cát, lục sát phân bố.

Thiên tướng lớn nhất đặc thù là” một tính cách” (là suy đoán thượng thuật ngữ, cũng không phải thuyết thiên tướng thủ mệnh người đó một tính cách), sở dĩ mười bốn tinh trung tâm duy hắn lân cung tối trọng yếu, tối thụ lưỡng lân ảnh hưởng, vô luận là hình kị giáp, tài ấm giáp, dương đà giáp, hỏa linh giáp, khoa quyền giáp, khôi việt giáp các loại, đều đối với hắn có lớn lao ảnh hưởng.

Ở tinh bàn thiên tướng thụ giáp, có khi lại thực sự biểu hiện là mình không thể tác chủ, tục ngữ thuyết tình thế bỉ nhân cường.

Thiên tướng và thiên cơ cũng có tướng dĩ tính chất, nên vu phụ tá nhiều thứ một cái ghế.

Thiên lương

Thuần dương đất, là sao Nam Đẩu đệ tam tinh, hóa khí là ấm, vừa hóa thành hình. Nhân thiên lương hóa khí là hình, cho nên liền có cương khắc cô kị tính chất, nếu như lúc này gặp lại thiên hình, kình dương chờ, lại được khắc của tính quá mạnh mẽ, vì vậy phi tốt.

Mà thiên lương cũng có ấm ý tứ hàm xúc, ấm người, tiêu tai cũng, rất có tiên phá hậu lập, tiên đau khổ bước nhỏ ngọt vị đạo.

Nhưng mà trước phải có tai tài khả phát huy thiên lương bản tính, tuy rằng tối hậu hung chung năng lực tản, nhưng nhân sinh biên độ biến hóa quá lớn, cũng không phải tốt tạo.

Thiên lương không lắm ưa hóa lộc, nhưng ưa hóa khoa, tối năng lực biểu hiện thiên lương hài lòng một mặt, canh được phụ bật khúc xương cùng hội, canh năng lực phát huy thiên lương “Ấm ” bản chất, nguy cơ qua đi trái lại càng thêm đặc sắc.

Thiên lương năng lực tiêu tai giải nạn, sở dĩ cũng ưa làm thay nhân “Tiêu tai ” hành nghiệp, bởi vậy thiên lương chủ quý cho nên ưa hóa thành khoa tinh.

Quang huy thiên lương hình kị màu sắc hơi nhẹ, âm u thiên lương hình kị nặng hơn, cái gì gọi là quang huy? Nói như vậy được miếu vượng thái dương chiếu xạ là quang huy, hoặc được khoa quyền sẽ cũng vì quang huy (đương nhiên, lại được miếu vượng thái dương và khoa quyền chiếu tựu điều kiện tốt nhất) thối mà cầu kỳ thứ, có tốt đẹp chính là Thái âm gặp nhau cũng tốt, chỉ là tương thiên lương trở nên bên trong, thâm trầm.

Nếu như đã ngoài hoàn toàn không có, hôm nay lương sẽ gặp trở nên lén lút, hoặc yêu thích xoi mói, cùng người khác tự nhiên khó hoà hợp, phát huy đầy đủ” hình” đặc tính.

Thất sát

Thuần âm kim, là sao Nam Đẩu đệ ngũ tinh, là bầu trời chiến tướng. Đấu tranh anh dũng, trận thượng giết địch, thất sát cũng đái cương khắc của tính.

Không thích hợp gặp lại hình kị, ngại kỳ vô cùng cô khắc, tạm biệt sát diệu, nhân sinh càng thêm gian khổ.

Hóa thất sát cương khắc, duy lộc tinh tị.

Hội hóa lộc hoặc lộc tồn đều tốt, có thể làm cương khắc của tính hóa thành chuyên nghiệp hoặc công nghệ, ở hiện đại phân công tinh tế xã hội, nhân sĩ chuyên nghiệp cũng có thể có tương đương tài phú.

Trừ lộc tinh ngoại, năng lực hóa thất sát của ác, là tử vi cũng, cái gọi là hóa sát vì quyền.

Thất sát tử vi cùng độ, hay hoặc là thất sát tử vi đối củng, mà được quần thần cùng sẽ không sát phá tan người thủy hợp cách, giống như đại tướng vâng mệnh vu đế tọa, khí phái bất phàm, canh hội lộc tinh, thì phú quý vô luận.

Có sát phá tan thì có thể là giống nhau công nghiệp nhà mệnh.

Thất sát là quân, trực tiếp vâng mệnh vu hoàng đế xuất ngoại chiến tranh, nhưng có quân quyền hậu, còn muốn quân lương tài khả thành sự, sở dĩ thất sát phải sai ai ra trình diện lộc (hay nhất điệt lộc), mà thất sát là đại tướng, ưa chuyên quyền độc đoán, sở dĩ tả hữu khúc xương có lúc đối với hắn không lắm trọng yếu, và vũ khúc như nhau, tương đối khôi việt tương đối trọng yếu. Hắn và tham giống như lang, cũng là chủ thay đổi, hơn nữa biên độ bỉ tham lang là đại.

Phá quân

Thuần dương thủy, là bắc đẩu đệ thất tinh, và thất sát như nhau đều là chiến tướng, nhưng cùng thất sát bất đồng là, thất sát là tinh, mà phá quân thì là (quân)tiên phong, sở dĩ hóa khí là hao tổn.

Nhân phá quân năng lực công bất năng thủ, phá quân tọa mệnh liền bỉ thất sát càng rung chuyển.

Mà thì là gặp gỡ tử vi, cũng không “Hóa phá vì quyền “Bản chất, trái lại phá quân rung chuyển ảnh hưởng tử vi ổn định. Phá quân sai ai ra trình diện sát mà vô cát, canh khả năng bản thân hình thương.

Phá quân mừng nhất bản thân hóa lộc, được lộc thứ hai, đều có thể cải thiện rung chuyển bản tính, hóa quyền cũng có thể, nhưng thua hóa lộc vẻ đẹp.

Nếu như tái được phụ tá chư cát hội chiếu, vô sát phá tan, thì là phá quân hài lòng tổ hợp.

Lúc này phá quân là vừa có khả năng tấn công, vận trù duy ác chiến tướng, cách cục không nhỏ.

Phá quân cũng là chiến tướng, nhưng hắn là bỉ thất sát thấp nhất đẳng, sở dĩ thất sát có thể vâng mệnh vu hoàng đế mà đường đường chính chính, mà nếu như phá quân trực tiếp vâng mệnh vu đế quân, liền có điểm không hợp nhau, bởi vậy tử vi phá quân tổ hợp cần phải một tốt đẹp chính là tử vi tựu tương đối ổn thỏa.

Không có lộc phá quân là tiêu hao chiến, không có hậu viên, cuối cũng bại xuống tới, sở dĩ yếu phòng ngừa tiêu hao chiến phát sinh, yếu chuyên tâm chích trung tâm hỏa lực vu một chuyện, phàm phá quân thủ mệnh tất là không chịu ngồi yên người đó, ý niệm nhiều hơn, tốt nhất là một ngày đêm có bốn mươi tám tiếng đồng hồ.

Tử vi tinh

Tử vi tinh giống vậy người lãnh đạo, ngũ hành thuộc kỷ âm đất, màu đất hoàng, tức giận vô hình tùy thời thiên không hoặc gia nhập tính chất sao mà hiển hóa. Chủ công tác sự nghiệp, là giải tai ách, có thể kéo dài thọ mệnh, có thể quản chế năng lượng chuyển hóa thành công, xưng là quyền cũng. Cho nên được phụ trợ ngôi sao tài năng hiển hiện công năng. Sở dĩ không có tùy tùng thì gấp gáp táo. Kỳ hiển tượng trình độ dĩ nhập miếu vượng hoặc lạc hãm là y cư.

Ngũ hành: Đất

Tính chất sao: Đế tinh, âm đất, quan lộc chủ (kỷ thổ), tử hoàng sắc. Thuần âm đất, thâm trầm bên trong sĩ diện hảo, chủ quan ý thức cường liệt không thích đành phải nhân hạ.

Nhân vật đại biểu: Bá ấp thi

Đại diện vật: Châu bảo, máy tính, học vấn, nhân thể não bộ.

Tính chất đặc biệt: Tử vi tinh hệ đứng đầu, ở tử vi hoàn ngay chính giữa, chúng tinh củng nhiễu, vĩnh viễn bất động, là một viên đế vương tinh, có đứng đầu cách.

Nhân vật lãnh tụ, vinh hoa phú quý.

Chủ quản cách cục, thể diện cao quý.

Có giáng sát, chế sát năng lực, tỷ như có chui từ dưới đất lên điển lễ chờ, có thể thỉnh người như thế chủ trì.

Tâm địa thiện lương.

Ưa nịnh hót, nhĩ căn tử thái mềm.

Sĩ diện hảo, coi trọng phô trương.

Đế vương cấp cách cục, cho nên tâm tình chuyển biến tương đối khoái.

Không muốn hạ thấp hầu hạ người khác, có gây dựng sự nghiệp dã tâm.

Nữ mệnh có điệu nhân ăn uống khuynh hướng, đối nam tính lạt mềm buộc chặt.

Phạ cô tinh chỉ thủ, như đế vương bên người không có văn thần võ tướng, vô pháp thi triển thân thủ.

Ứng với phòng sắc nan, dễ đã bị tình cảm thương tổn.

Có thể biến đổi hình dạng, đáng làm thành bất kỳ vật gì, vô chủ sai ai ra trình diện, phải có lục ngôi sao may mắn lai, không có là cô quân.

Như có phùng tả phụ hữu bật thì cá tính so sánh không câu nệ, chỉ cần một viên tử vi tinh là không thể phát huy mở mang bờ cõi làm.

Nhất định phải phùng hỏa linh dương đà sát tinh của thôi hóa, mới có thể tích cực chủ động, trái lại sẽ không sát tinh chích phùng ngôi sao may mắn, thì chỉ có thể gìn giữ cái đã có phát huy kỳ ổn trọng đặc tính.

Chích lục sát tinh tới là giảo hoạt, gian trá. Cao ngạo, bi quan, tìm cách đặc biệt, sát đa hội luẩn quẩn trong lòng để tâm vào chuyện vụn vặt, chần chừ.

Nhược phùng xương, khúc sẽ có đào hoa.

Cá tính và tính cách phân tích:

Tử vi tinh là đế vương tinh sở dĩ thích phát hào người tham mưu, ưa chi phối người khác!

Có trang trọng to lớn khí thế của, kẻ khác kính ngưỡng uy nghiêm, hắn có lòng trắc ẩn năng lực túi dung người khác phạm lỗi độ lượng rộng rãi, thái độ làm người đôn hậu tính tình quật cường, cử chỉ tự nhiên chuyên gia nho nhã lễ độ, có trưởng giả làn gió phạm, thế nhưng thái độ làm người cũng rất sĩ diện hảo, phi thường chú trọng người khác đối ý kiến của mình, cũng rất lưu ý xong tôn trọng của người khác, lại không thích người khác trước mặt mọi người phê bình, cũng không thích người khác khống chế, chỉ huy hòa ước bó buộc!

Có đôi khi cũng sẽ cảm thấy cô độc, nội tâm thống khổ sẽ không dễ dàng hướng nhân kể ra, tuy rằng mặt ngoài là vui vẻ như vậy và kiên cường!

Tử vi tinh người đó cách là tôn quý, hành vi là cao thượng thế nhưng thì phùng không đông đảo số phận vẫn như cũ sẽ có xóc nảy phập phồng, tử vi tinh là rất có việc nghiệp dục, ý đồ tâm cường thịnh, có lúc cũng rất cố chấp quật cường, tự phụ rất cao mà lại thích lĩnh đạo người khác có thống ngự năng lực hơn nữa cũng là có thể một mình đảm đương một phía người đó, thông thường đều là các giai tầng trung tâm chủ quản giai cấp (cao thấp không đồng nhất)!

Tử vi tinh chủ quan cập lòng tự trọng so sánh cường, sĩ diện không dễ dàng chịu thua, có chuyện gì đều là chính nhận lãnh lai, không có thói quen xin giúp đỡ người khác, đương có người muốn vươn viện thủ thì đô hội biểu hiện “Ta rất khỏe, không thành vấn đề!

“Kỳ thực nội tâm lại rất thống khổ thực sự là “Tâm sự môn khách biết “!

Tử vi tinh có phong phú sinh mệnh lực, cảm giác về sự ưu việt vinh dự tâm cập vĩ đại sứ mệnh cảm!

Khuyết điểm:

Khuyết điểm là tự phụ, bên tai thái mềm đợi tin lời gièm pha, dễ đã bị người khác ảnh hưởng!

Ngờ vực vô căn cứ tâm nặng giỏi thay đổi đối nhân xử thế sảo ngại thể hiện ra ngoài, chủ quan ý thức quá mạnh mẽ đối phán đoán sự vụ dễ phân biệt thác!

Nếu như:

Tử vi tinh nếu như phùng sát tinh, có đôi khi làm việc cũng tương đối không được tích cực, không quả quyết cũng sẽ có bảo thủ hành vi thậm chí hội chuyên quyền độc đoán!

Nếu như hội chiếu kình dương, đà la lại được kiên quyết cố chấp, ái để tâm vào chuyện vụn vặt, nếu như gia hội Hỏa Tinh linh tinh thì tánh khí nóng nảy khư khư cố chấp, gia hội thiên không Địa kiếp thì suất tính làm suy nghĩ nhiều tố ít, làm việc đầu voi đuôi chuột tâm tính không ổn định trung niên hậu có xuất gia khuynh hướng!

Nếu như tử vi tinh ngồi trên miếu vượng vị trí, thì năng lực rõ ràng hắn hùng phong cập quyết đoán! Hơn nữa canh cho thấy quả cảm thật mạnh tính cách, sẽ đem sự nghiệp tiền đồ cập lý tưởng trở thành vĩ đại sứ mệnh!

Nếu như tử vi tinh tọa lạc vu hãm cung, thì dễ lưu vu không quả quyết, bảo thủ vừa bị động tính cách, làm việc khuyết thiếu bốc đồng và quyết đoán, mà lại dễ thụ lời gièm pha ảnh hưởng!

Nếu như sẽ không chiếu ngôi sao may mắn còn lại là thiên không có lý tưởng khiếm khuyết hành động thực tế hiểu rõ vận thế, là có tài nhưng không gặp thời cách cục!

Nếu như tam phương tứ chính phùng chiếu ngôi sao may mắn thì tăng không câu nệ và hiền hoà dễ tranh thủ người khác lực hướng tâm tăng hắn thành công cơ hội, phát huy hắn sở trường trở thành chân chính đế vương tinh!

Tử vi tinh ở cung mệnh hiện tượng

Tử vi tinh tọa mệnh người ta vừa nhìn bề ngoài tựu có một loại đế vương tôn nghiêm, không giận mà uy, ung dung hoa quý, có tôn quý khí.

Của ngươi tướng mạo bất phàm, xử sự công chính, làm việc không nhanh không chậm.

Người ta cũng tương đối thông minh, nhưng thỉnh thoảng hội hảo làm náo động.

Cũng gọi là lại tinh, người ta hội hành sự so sánh lại không thương tác gia sự.

Ở trên thân người đầu ngón tay bộ vị, sở dĩ người ta tương đối dễ dàng đau đầu, chào hỏi thường dùng gật đầu phương thức.

Tả, hữu, xương, khúc lai tọa mệnh, tài, quan, thiên hay nhất: Gia tả, hữu là quý, tả, hữu giáp tử có quyền nhưng quý mà không phú, xương, khúc ở tam hợp vị canh có quyền thế.

Tử vi tinh nhập cung Quan lộc

Suốt đời sự nghiệp vận tràn đầy, dễ tìm được thích hợp công tác, đồng thời năng lực tấn chức đáo cao cấp chức vị, trừ lần đó ra, kinh thương mậu dịch cũng có thể có thành tựu, tiến tài dễ trôi chảy.

Nếu vì người ta là nam tính, thì thích hợp làm công ty chủ quản, xí quản cố vấn, nghề phục vụ, chính trị gia chờ.

Nếu vì nữ tính, thì thích hợp làm công văn, công ty bí thư, xã hội phục vụ công tác chờ.

Bất luận nam nữ, ở trung niên sau đó, đều có thể trở thành là công ty cao cấp chủ quản, phát huy ưu dị năng lực lãnh đạo và tài quản lý, ở trong xã hội được hưởng khá cao địa vị và danh tiếng.

Nữ mệnh thêm vào:

Dáng vẻ khí chất đoan trang cao nhã, dễ kẻ khác sản sinh hảo cảm!

Ở hôn nhân phương diện có phối ngẫu trợ lực mà đề cao thân phận địa vị, nếu vì chức nghiệp phụ nữ thì năng lực thu được thủ trưởng của khẳng định cập thưởng thức, nhân tế quan hệ cũng không thác!

Duy nhân cá tính quật cường thường có làm theo ý mình khuyết điểm, nếu như hội chiếu sát tinh thì canh rõ ràng cố chấp một mặt, bất luận sự nghiệp hoặc tình cảm hôn nhân đều hội chịu ảnh hưởng!

Nhất, tử vi tinh cơ bản tinh tình

Tử vi tinh: Ngoại hạng tinh. Vừa danh tôn tinh, đế tọa, bắc cực, sao Bắc cực.

1, đấu vị: Nam bắc đấu trung thiên chủ tinh.

2, phương vị: Chính bắc, chính vị ở biên.

3, chủ tể: Quan lộc sự nghiệp chủ, tư tước lộc, sinh mệnh của đầu mối then chốt, vì quyền năng lực tổng hợp lại ngôi sao tọa, chủ tinh thần, sự nghiệp tối cao thống ngự của quyền năng, là thật lực, quyền năng phái.

4, ngũ hành: Kỷ thổ, là âm tính ở trong chứa dương, là tĩnh trung biến động của ở lại.

5, bản thân bộ: Đầu, não, ấn đường.

6, kiểm hình: Bầu dục kiểm, thiên đình cao, lưỡng con mắt lấp lánh hữu thần, lông mi thanh nhu giơ lên, pháp lệnh có uy nghiêm, chính xác đầy ắp.

7, màu da: Lược trình hoàng sắc. Niên thiếu, hoàng bạch sắc, trung niên, hoàng trau chuốt, lão niên, tử sắc.

8, thể tài: Là lớp giữa lược cao thân tài, eo gấu hổ bối, tiên gầy hậu béo, bàn tay đầy đặn.

9, cá tính: Trung hậu lão thành mà cương nhu tịnh tể, mặc dù khiêm tốn ngay thẳng mà nhẹ dạ, phản ứng lực cường mà lại công ích cận quý. Tinh thần kỳ lạ có nhiều phương diện của ham mê và hứng thú, so sánh tùy hứng, ưa tùy tâm sở dục, không thích câu thúc.

10, vu thiên: Khí áp cao, vạn lý trời quang, thiên lãng khí sảng. Chúng tinh của đầu mối then chốt, mạng người tinh thần linh khí huyền cơ đứng đầu tể.

11, đầy đất:

Kỳ sắc hồng hoàng, hoặc tử hoàng sắc. Vi cao của linh địa hoặc đại lâu, vi cao của bình nguyên, đất sườn núi, đất lĩnh, đỉnh núi, mộ bài cao phụ thổ địa.

12, vu nhân:

Kỷ thổ chủ tín mà bình tĩnh. Là hoàng đế tinh, đa giỏi giang trí tuệ, đa có thể có ngạo khí, ưa tham danh lợi ích kinh tế thế, kẻ khác có cao cao tại thượng không đổi phàn giao cảm giác.

13, vu bệnh:

Kim đa người, dạ dày khí đau nhức, mộc đa người, vị toan quá nhiều. Thủy đa người, sa dạ dày, hỏa đa người, loét dạ dày, đất đa người, bệnh bao tử yếu.

14, vu sự:

Là tối cao phạm vi việc và thứ tự, cách, tồn không ở trên tầm quan trọng việc. Như chính trị, trải qua tế,

15, vu vật:

Là cao quý vật phẩm

Đi thiên cơ, là cao quý động thái vật phẩm, như môtơ.

Đi vũ khúc, là thiết khí các loại.

Đi thiên đồng, là châu bảo.

Đi tham lang, là cao cấp gia cụ trang hoàng.

Đi thiên lương, là lỗi thời hoặc đồ cổ hoặc phật đường hương nhu.

Đi phá quân, là ô tô.

Hành văn tinh, là cao quý của thi họa.

Đi thiên khôi, là cao quý làm phẩm.

Đã ngoài các loại giai biểu thị vật phẩm cao quý thuần lương.

16, vu sổ:

Nhất, cửu. Phùng ngôi sao may mắn, đa số cửu.

17, khuyết điểm:

Cương nhu không đồng nhất, đứng núi này trông núi nọ, nhẹ dạ, đa ngờ vực vô căn cứ, ngạo khí nặng, tùy tâm sở dục.

18, ưu điểm:

Trung hậu lão luyện thành thục, khiêm cung ngay thẳng nặng hứa, khí vũ hiên ngang, tư tưởng mẫn tiệp, thẳng thắn lợi rơi.

19, nam mệnh phùng của:

Tài hoa ưu việt, tương lai thân phân tất so với thân thì cao hơn, xuất nhập xã hội nước chuẩn, thuộc về khá cao của trình tự, có lệnh nhân không tưởng được của thành công và phát triển.

20, nữ mệnh phùng của:

Mỹ dung mạo, mặt mang uy nghiêm, không đổi thân cận, ưa mình đề cao thân phận, như rơi phong trần (phong nguyệt nơi), cũng ưa tự sĩ giá trị con người.

Tử vi ở tử ngọ, xấu vị, dần thân, mão dậu, thìn tuất, đã hợi

Tam, tử vi tinh trên mặt đất bàn mười hai cung của luận giải trừ

Tử vi tinh: Ngoại hạng tinh. Vừa danh tôn tinh, đế tọa, bắc cực, sao Bắc cực.

1, tử vi ở tử ngọ, là ngồi một mình

Cá tính: Ưa tùy hứng, làm việc tùy tâm sở dục. Ham mê rộng khắp, dục vọng trọng đại, mà lại đa nghi tâm nặng.

Mọi việc tự kỷ lai, tự mình làm của, cho nên so sánh bận rộn.

Ở tử cung, ngoại cương nội nhu, xử sự khéo đưa đẩy, nhưng tinh thần chợt có cảm giác cô độc, có chí khí nan thù của tượng.

Ở ngọ cung, độc lập tính cường, có đặc biệt kiến giải, cũng có cao siêu của lý tưởng, nhưng tính tình dễ táo bạo.

Kiểm hình: Màu da: Vóc người: Chế hóa:

a, ở tử cung, gia dương đà, dễ là khác giới sở mê hoặc.

b, nữ mệnh ở tử, thực lộc đẫy đà, nhưng không được hoàn mỹ, tà dâm.

c, ở ngọ cung, nhập miếu, vô dương đà, ưa giáp đinh kỷ sinh ra, tài quan cách. Vô cát phù, là không được hoàn mỹ. Có sát kị, trái lại không tốt, làm phiền lục, thành bại đa đoan.

d, ở ngọ, vô tả hữu là cô quân, như gặp hung tinh, vô nói, nhân tham ô hoặc thu nhận tiền lì xì, dồn danh dự bị hao tổn.

e, tử ngọ cung vô tả hữu, chuyên quyền độc đoán, so sánh bận rộn, đối cung sai ai ra trình diện tham lang lai xung, như lại thêm hội cái khác đào hoa tinh, dâm dục nặng thêm, nên để phòng tửu sắc.

Sự nghiệp:

Ưa đinh kỷ canh sinh ra, gia tăng cát, vô sát kị, nên công chức hoặc kinh thương, giai sẽ có phát ra triển, nhưng nhâm năm sinh ra, phú quý không kiên nhẫn cửu.

Cách cục:

Tử cung tử vi ngồi một mình, chỉ có thể và tả phụ hoặc hữu bật một trong số đó đồng cung, dễ cô đơn, mặc dù triển chí lớn, ngọ cung nhân miếu so sánh mỹ, ưa giáp đinh kỷ sinh ra, vị chí công khanh, nhưng cũng độc thủ, như vô tả hữu lai phù, mặc dù bề ngoài kiên cường, nhưng nội tâm nhu nhược thiện cảm.

Ưu điểm:

Phú ý thức trách nhiệm, năng lực phát huy sức một mình lượng, có tràn đầy lòng hiếu kỳ, ưa nhiều mặt nếm thử, cũng cụ có trác việt tài quản lý.

Khuyết điểm:

Nhẹ dạ, dễ lầm tin hắn nhân, mà dẫn đến thất bại. Cô độc, lỗi lạc không được đàn, nhạc cao ít người hoạ, trường tài thụ hạn.

2, tử vi ở xấu vị, và phá quân đồng cung

Cá tính:

Dục vọng đại, ưa sang tân, có hiệu triệu lực, thông minh cơ trí, có đảm lược, có mưu lược, nhân duyên tốt.

Nhưng so sánh bá đạo làm phong, mà lại không thích mưu thức lĩnh lương, thầm nghĩ mình làm ông chủ, cho nên đa ba động, có tình cảm làm phức tạp, trung niên sau đó có thể ổn định, suốt đời thường thay đổi chức nghiệp hoặc thân kiêm sổ chức, nam nữ nên giới tửu sắc cập chú ý quan hình.

Kiểm hình:

Cao gầy mặt tròn, ngạch nhỏ hẹp, mi vi tà, mắt to.

Màu da:

Thanh hoàng sắc.

Vóc người:

Hung hậu rộng, thể trạng cường tráng, vóc người trung đẳng.

Chế hóa:

a, vô hội cát diệu, dĩ phá quân ngôi sao tình so sánh rõ ràng mà hiển hiện.

b, gia hội cát diệu, dĩ tử vi ngôi sao tình là việc chính.

c, gia xương khúc, dễ có thuỷ ách, đối tôn giáo tín ngưỡng thành kính.

d, vô cát hội, thái độ làm người so sánh bá đạo, vi thần bất trung, là tử bất hiếu.

e, gia lục sát, và lục thân duyên mỏng, sinh hoạt cô tịch, mọi việc nên thận tư cẩn đi.

f, gia hỏa linh, lao lực bôn ba, mọi việc so sánh tranh đấu, dễ quan tòa.

g, gia hội đào hoa tinh, tử vi gặp phá quân, dâm bôn đại sự, ứng với phòng tửu sắc.

Sự nghiệp:

Nên quan võ, bán sỉ thương, xuất nhập cảng mậu dịch, hữu quan kỹ thuật phương diện của gia công nghiệp, hoặc và xa thuyền có quan hành trình nghiệp như lái xe đi thuyền chờ. Hội xương khúc, có thể vu ngân hàng giới đi làm hoặc giáo sư. Gia thiên không cướp, và tôn giáo nghệ thuật hữu quan hành trình nghiệp.

Cách cục:

Xấu vị tử phá đồng cung, chủ dễ nật cận gian nhân, có tả hữu chư cát phù, giáp ất đinh đã canh sinh ra, tài quan cách. Xấu cung so sánh mỹ, vị cung thứ hai. Như vô tả hữu hội, là cửa cung tư 讈 lại. Hội sát tinh cập đào hoa tinh, thái độ làm người hung bạo giả dối, mà lại đa dâm dục.

Ưu điểm:

Quyết đoán lực cường, có đảm lược cập nào đó mưu lược, nhân duyên tốt, có hoài bão, chí khí rộng lớn, có hiệu triệu lực, ưa sang tân.

Khuyết điểm:

Tánh khí nóng nảy, bá đạo tác phong, dễ tình cảm phức tạp, nên kiêng rượu sắc, ứng với thận trọng từ lời nói đến việc làm, đa tẫn hiếu nói.

3, tử vi ở dần thân, cùng trời phủ đồng cung

Cá tính:

Tử vi cùng trời phủ lưỡng chủ tinh đồng cung, lưỡng hùng gặp nhau, lực lượng quá mạnh mẽ, cho nên thái độ làm người thông minh đa tài, có mưu lược cập năng lực lãnh đạo, xử sự phụ trách cẩn thận, suốt đời quyền thế.

Nhân lưỡng cường gặp nhau, trái lại có châu báu vãn thành của than thở, ước là ba mươi lăm tuổi sau đó mới có thể có điều phát triển.

Tài nhập kho, cho nên mọi việc tinh đả kế hoạch, keo kiệt, keo kiệt.

Làm việc so sánh tùy hứng miệt mài, cách cũ sẽ có chu kỳ tính tinh thần trống rỗng và buồn khổ.

Còn nhỏ dễ có tai thương, hoặc và phụ mẫu vô duyên, hoặc cái khác phương diện của chỗ thiếu hụt.

Kiểm hình:

Quyết đoán lực cường, có đảm lược cập nào đó mưu lược phương viên kiểm hình, địa các no đủ, mặt mày thanh tú.

Màu da:

Quyết đoán lực cường, có đảm lược cập nào đó mưu lược hoàng bạch sắc hoặc hoàng trau chuốt.

Vóc người:

Quyết đoán lực cường, có đảm lược cập nào đó mưu lược trung tâm cao thân tài, rắn chắc, tiên gầy hậu béo.

Chế hóa:

Quyết đoán lực cường, có đảm lược cập nào đó mưu lược

a, hai sao ngôi sao tình như khán, đại để sớm vận so sánh mệt nhọc, vãn vận so sánh tốt.

b, gia hội xương khúc, rất hội đọc sách, vô sát xung, định mười tên nội, như có sát xung, so sánh lại, nhưng thành tích cũng không phôi.

c, xương khúc vu hung hương, lâm tuyền lãnh đạm, gian mưu tần thiết, cho nên có thể là cao chỉ số thông minh của phiến tử.

d, gia tứ sát, thái độ làm người gian trá, nhưng bình thường rất ôn lương, đáo lợi hại trước mắt mới có thể phản bội.

e, hội xương khúc tả hữu lộc tồn, thì cao thứ quang vinh dạ, trăm vạn của tư.

f, hội thiên không cướp, có hoa không quả, đồ cụ hư danh mà thôi.

Sự nghiệp:

Quyết đoán lực cường, có đảm lược cập nào đó mưu lược tài nhập kho, nên làm cửa hàng bán lẻ sinh ý, hoặc phục vụ tính, tính kỹ thuật của công tác, hoặc tài chính và kinh tế xí nghiệp, hoặc ở công danh doanh cơ cấu, có thể nhâm quản yếu của chức.

Cách cục:

Quyết đoán lực cường, có đảm lược cập nào đó mưu lược dần thân Tử Phủ đồng cung, có tả hữu lộc mã chư cát phù, giáp canh đinh kỷ sinh ra, có quan quý, quyền lực đại, phúc hậu. Như hội tứ sát hoặc sao Hóa kỵ, trái lại bất lợi. Thân cung độ chênh lệch.

Ưu điểm:

Quyết đoán lực cường, có đảm lược cập nào đó mưu lược xử sự phụ trách, thông minh đa trí, tính toán tỉ mỉ, có năng lực lãnh đạo, rất nặng thuần lương, có thể nhâm nặng chức .

Khuyết điểm:

Quyết đoán lực cường, có đảm lược cập nào đó mưu lược so sánh tùy hứng miệt mài, khể mà lại keo kiệt lệnh keo kiệt. Đại tài trưởng thành trể, niên thiếu đa làm lụng vất vả, tinh thần so sánh trống rỗng (chu kỳ tính), so sánh cô khắc.

4, tử vi ở mão dậu, và tham lang đồng cung

Cá tính:

Chính xác thoải mái, nhân duyên hảo, phản ứng linh mẫn, mồm miệng thông minh, đa tài đa nghệ, tài cán ưu việt, so sánh có nghệ thuật phương diện sở trường. Thường có tình cảm phiền não, so sánh chú trọng tinh thần vật chất hưởng thụ, dễ có ăn uống phiêu đổ của ham mê, đa nghi thiện sai, nên sớm rời xa nơi chôn rau cắt rốn, xuất ngoại nào đó mưu cầu phát triển, ưa học thần tiên của thuật, lòng hiếu kỳ nặng. Nữ mệnh dài hơn tướng gợi cảm đẹp đẻ, nhưng thiện để ý gia sự cập nữ hồng.

Kiểm hình: Bầu dục kiểm, nhưng hơi dài.

Màu da: Hoàng trau chuốt hoặc thanh trau chuốt.

Vóc người: Trung tâm cao, thân cao tráng lệ, đầy ắp.

Chế hóa:

a, vô tả hữu hỏa linh, dĩ tham lang ngôi sao tình là chuẩn.

b, sẽ có tả hữu hỏa linh, dựa vào tử vi là chuẩn.

c, nữ mệnh vô tả hữu hỏa linh lộc tồn một trong đồng cung, dễ long lưu lạc phong trần thành trần.

d, gia xương khúc, hào hùng vạn chủng, phong lưu tiêu sái, văn nhân khí đãi nặng, mà lại đa tình.

e, hội Hàm trì hoặc cái khác đào hoa tinh, vô hỏa linh tả hữu chế, là đào hoa phạm chủ, là chí dâm, tính sinh hoạt quá độ hoặc không chiếm điểm.

f, gia sát tinh (hỏa linh ngoại trừ), mê tửu sắc, thân bại danh liệt.

g, gia kình dương, ăn trộm cẩu thâu của nghèo đàn, nên tập nhất nghệ tinh.

h, và thiên không cướp đồng cung, cảnh đêm nhập không môn.

Sự nghiệp:

Nên đẩy mạnh tiêu thụ của công tác, hoặc làm đẹp, trang hoàng, tài vụ, quan võ, kết phường sự nghiệp, cũng có thể ở tài chính và kinh tế giới nhậm chức.

Cách cục:

Mão dậu tử tham đồng cung đào hoa phạm chủ, là chí dâm.

Gia chuyên cần kình dương hỏa linh, ăn trộm cẩu thâu của nghèo đàn.

Tam mới có cát củng, phương tác quý nhân luận. Nếu không có tả hữu, lại có chư ác cộng liễm lăng đế, là vô nói.

Có tướng tá, nhị hạn vừa gặp đế, không khí vui mừng tự nhiên tân. Kiếp không cùng gặp là tăng nói, chủ thanh nhàn.

Giáp ất kỷ canh tân sinh ra, gia Hỏa Tinh tả có hữu xương khúc khôi việt, phú quý song toàn,

Nhưng mão cung không thích giáp năm sinh nhân, dậu cung không thích canh năm sinh ra.

Ưu điểm:

Tài cán ưu việt, khẩu tài hảo, đa tài đa nghệ, chính xác thoải mái mà lạc quan tiến thủ.

Khuyết điểm:

Tình cảm phiền não đa, ưa và tiểu nhân làm bạn, ứng với kị ăn uống phiêu đổ.

5, tử vi ở thìn tuất, cùng trời tương đồng cung

Cá tính:

Cá tính ôn hòa, xử sự cảnh cẩn thận. Có tinh thần trọng nghĩa, nhưng phải một vốn một lời thân vô lợi hại quan tây hệ thì, tài năng phát huy được. Thông minh có tài hoa, nhưng như nhậm chức, hội phản kháng thủ trưởng, nhân tử vi hoàng đế tinh đái thiên tướng ấn tinh thụ câu thúc vu thìn tuất thiên la địa võng, tất dục giải thoát ra để phát huy, cho nên so sánh có phản loạn chi tâm, gặp có lợi hại quan hệ thì cũng so sánh vô tình, trở mặt. Nhưng thiện tương giao tế, nỗ lực phấn đấu, vất vả cực nhọc đặc biệt quá mức. Có đặc thù kỹ năng hoặc may mắn gặp gỡ, so sánh ưa ăn ý như đổ chờ sự, có nghệ thuật tài hoa, có việc nghiệp hùng tâm.

Kiểm hình: Viên trung tâm đái phương, mặt mày thanh tú, hai mắt hữu thần, khí chất cao thượng.

Màu da: Thanh hoàng sắc, hoặc hoàng sắc.

Vóc người: Trung tâm tráng, bối hậu, yêu viên.

Chế hóa:

a, dựa vào tử vi ngôi sao tình là đại.

b, gặp xương khúc tả hữu, phụ trách quyền uy.

c, gặp kình dương, hình trượng không ngớt, nhưng cần phải liêm trinh có Hóa kị, tài đoán hình tù ấn.

d, gia thiên không cướp, thường là thanh liêm.

e, như thất sát sống một mình cung phúc đức, vô cát, nữ mệnh phao phu khí tử, lang thang tại ngoại

Sự nghiệp:

Nên quan võ, ở chính trị tài chính và kinh tế giới có thể để ý ý nhất lưu ngôi sao sáng, hoặc làm văn nghệ, trang trí, kế toán, xuất nạp, công trình sư hoặc phục sức gia công cũng có thể.

Cách cục:

Thìn tuất tử tương đồng cung, có tả hữu chư cát phù, giáp ất kỷ canh quý sinh ra, tài quan cách. Vô tả hữu vừa phùng tứ sát sao Hóa kỵ chư hung, vì trở thành thần bất trung, là tử không nhỏ hiếu, dùng nhiều dạng, ưa cảo nghề phụ, thìn cung so sánh công khai làm phép, tuất cung là âm thầm chọc ghẹo, so sánh hung.

Ưu điểm:

Cá tính ôn hòa, xử sự cẩn thận, thông minh có tài hoa, thiện giao tế, năng lực vất vả cực nhọc nỗ lực, có nghệ thuật tài hoa cập sự nghiệp hùng tâm.

Khuyết điểm:

Phản loạn tâm cường, lợi hại quan hệ thì, trở mặt, ưa ăn ý.

6, tử vi ở đã hợi, và thất sát đồng cung

Cá tính:

Thất sát là sa trường chiến tướng, tử vi thụ dĩ thực quyền, cố hữu quyết đoán hoài bão, cá tính cường hãn, ưa nắm quyền, phạ mềm không sợ cứng rắn, ưa nghe kỹ nói, có vận trù duy ác tài năng và trí tuệ, rất có bốc đồng nỗ lực việc nghiệp tâm, cho nên có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, mà lại đa tài đa nghệ. Hay nói, ngoại giao cổ tay tốt, muốn chiếm làm của riêng? Cường, sĩ diện hảo. Nhưng sâu đổng đạo lí đối nhân xử thế, dễ có tiên tình chuyên cần hậu nọa của hiện tượng.

Kiểm hình: Kiểm khá lâu, mắt tiểu, lông mi lược ra to, mũi long đĩnh, hạ ngạch tiêm.

Màu da: Hoàng bạch sắc, hoặc trắng nuột sắc.

Vóc người: Vóc người lớp giữa, nhưng tráng, lỗ vũ hữu lực.

Chế hóa:

a, dựa vào tử vi ngôi sao tình là đại.

b, gặp hóa quyền, trái lại tác trinh tường.

c, gặp hóa quyền gia tăng cát nghiệp quan quyền đại, đế tướng có khí thế, nên võ quan.

d, hóa quyền gặp không vong, hư danh thụ ấm.

c, gia lục sát, vì nước hi sinh, hoặc bỏ mình cứu người, mà được phía sau lễ tang trọng thể, làm quan thì nổi danh vô thực.

Sự nghiệp:

Nên đương tham mưu cao cấp nhân tài, hoặc làm đại chúng truyền bá, ngoại giao, can thiệp, công giáo chức, quan võ, trang hoàng, phục sức, châu bảo chờ.

Cách cục:

Đã hợi tử sát đồng cung, đế tướng có khí thế, nên quan võ cao chót vót. Ất mậu kỷ sinh ra, tài quan cách, nhập quan nhập lộc có thể là ba cấp chủ quản. Dĩ hợi cung so sánh tốt, đã cung độ chênh lệch.

Ưu điểm:

Có quyền uy, có quyết đoán, bốc đồng mười phần, người mang rộng lớn hoài bão, sâu đổng đạo lí đối nhân xử thế, đa tài đa nghệ.

Khuyết điểm:

Sĩ diện hảo, ưa nắm quyền, muốn chiếm làm của riêng cường, cá tính vô cùng cường hãn, mà lại dễ có tiên chuyên cần hậu nọa của tượng.

Tứ, tử vi tinh ở mệnh thân mười hai cung của phán đoán bí quyết

A, ở chư cung:

Đánh bại phúc tiêu tai, năng lực chế hỏa linh là thiện, đánh bại thất sát vì quyền, có thể giải chư hung của ác ngược.

B, mệnh thân cung:

Tính tình quật cường, chí khí cao ngạo, nhưng không chỗ nào bất hảo, miệt mài, tùy tâm sở dục, nhẹ dạ, nên phòng đợi tin lời gièm pha mà dẫn đến thất bại.

C, huynh đệ, giao hữu, cung phụ mẫu:

Câu là hãm, chủ nhân khó có được trợ giúp mà không là phúc, chủ nhân lao lực mà làm việc không làm nổi, đặc biệt cung Nô bộc tối quá mức, làm nô lấn chủ.

D, cung phu thê:

Vô phá sát phá tan, canh hội cát, nam nữ giai được quý mỹ của phu thê, có thể bạch đầu giai lão.

E, cung tử nữ:

Được tường tá, có thể sinh quý tử, nhưng không thích độc thủ, như tướng tá, con nối dõi cô đơn.

F, cung tài bạch:

Dĩ thương nhân trải qua tài chính nghiệp mà kẻ quyền thế.

Gia tả hữu, có thể là tài phú của cung.

Gia lục sát, mỹ trung không được đủ, tài cũng yếu mà không vượng.

G, cung tật ách:

Tính khí của tật, tạp lao chờ chứng.

H, cung thiên di:

Xuất ngoại có phát triển, đắt quá nhân tương trợ, minh lợi giai toại.

I, sự nghiệp cung:

Tu hữu tả hữu xương khúc khôi việt đồng hành, có thể vị đến cực điểm phẩm, bằng không cô quân, cô chưởng nan minh.

Nhược chư cát chiếu mệnh mà và chư hung đồng cung, là quân tử không cầm quyền, tiểu nhân ở vị, chủ nhân giả thiện mà gian trá, định vì quan lại nhỏ.

J, cung điền trạch:

Có thể tự đưa điền viên. Ở nhà hoàn cảnh thanh cao mà u nhã mỹ quan, không thích phùng ác diệu.

K, cung phúc đức:

Nam là hãm yếu, mà nữ là miếu vượng, phùng cát thì cát, phùng hung thì hung.

Ngũ, tử vi tinh đi khổ hạn của phán đoán bí quyết

Tử vi tinh: Ngoại hạng tinh. Vừa danh tôn tinh, đế tọa, bắc cực, sao Bắc cực.

Đại hạn:

Nữ mệnh đệ nhị hoặc đệ tam đại hạn, tức hơn mười tuổi tới hơn – ba mươi tuổi trong lúc đó, không thích đi tử vi to lớn hạn, nhất là phùng tham lang cực kỳ nó đào hoa tinh, có kị đánh tới xung, là đào hoa phạm chủ, là tới, dễ phiêu đãng lưu lạc phong trần. Đến đây đoạn tuổi tác, là thích hôn tuổi tác, tuy có tuyển trạch hảo đối tượng của dự triệu, nhưng thường thường thích mình nâng lên giá trị con người, dồn bỏ qua kén vợ kén chồng cơ hội tốt, trái lại không tốt. Nam mệnh giá trị đến đây đại hạn đi tử vi, ánh mắt quá cao, thường có không coi ai ra gì nói như vậy đi. Chí khí cao ngạo, nhưng hảo cao vụ viễn, trái lại không thực tế, khó nói hết lý tưởng, vị miễn nhạc cao ít người hoạ, đồ lưu có tài nhưng không gặp thời của ta thán!

Đệ tứ hoặc đệ ngũ đại hạn, tức hơn – ba mươi tuổi tới hơn năm mươi tuổi trong lúc đó, như vận hành tử vi, lại được tả hữu xương khúc thiên tướng khôi việt lai trợ giúp, vô sát thấu, nhất định là sự nghiệp thành công huy hoàng xán lạn của kỳ, gia khoa lộc quyền, có thể là quý, bởi vậy đại hạn chính trực tráng niên, tinh lực tràn đầy, chính thị gây dựng sự nghiệp giành chính quyền tốt thời gian.

Thứ sáu đại hạn sau đó, tuy có tả hữu chư cát chiếu, trái lại bất lợi, nhân lão nhân không thích đi thái vượng của vận.

Tiểu hạn:

Mùa xuân làm một năm của thủy, vạn sự bởi vậy bắt đầu, tất cả giai bắt đầu lại từ đầu, hoặc chính tích cực trù bị quy hoạch, vận sức chờ phát động, tất cả bắt đầu, tuy có quý trợ giúp mà so sánh vô lực. Mà mùa đông vạn vật tiềm tàng mà diệt sạch là lúc, không được quý trợ giúp. Mùa thu có nhĩ sát khí, quý nhân bị tiết tẫn nghèo nàn. Cuối mùa xuân mùa hạ của quý, tức nông lịch tam tứ ngũ tháng sáu, được quý trợ giúp có lợi nhất.

Tử vi tinh: Ngoại hạng tinh. Vừa danh tôn tinh, đế tọa, bắc cực, sao Bắc cực.

Là trung thiên chí tôn của ở lại, là đế tọa, chủ chưởng tạo hóa chức vụ trọng yếu.

Nhân thân chủ tể, trượng ngũ hành dục vạn vật, các hữu sở tư.

Dĩ nhật nguyệt là phân tư, ưa tả phụ hữu bật hơi bị tướng tá, dĩ thiên tướng xương khúc là bộ từ, dĩ khôi việt là truyền lệnh, dĩ Thiên phủ hơi bị chủ, dĩ lộc mã là chưởng tước của tư.

Thân mệnh phùng của, không được thắng kỳ cát, như gặp tứ sát kiếp thiên không phá tan, là vì tăng nói.

Sẽ không tả hữu là cô quân, thì bất năng quý, mọi việc giai ưa chính lai, đa thành bại mà lao lực, tất là ông chủ kiêm hỏa kế của mệnh.

Tối kỵ có tứ sát vu cách địa, vô chế hóa, vị nô lấn chủ, đa tàn tật hoặc bất thiện chung.

Như vào mệnh, mà sự nghiệp cung canh hội tả hữu lộc Mã phủ tướng khôi việt, là quân thần khánh hội, dĩ quân chính là kẻ quyền thế.

Hội văn xương củng chiếu, được mỹ hạn phù, tất văn tuyển mà phát khoa bảng.

Hội văn khúc, thụ hoàng ân, tăng đạo hữu sư hào, vui sướng độ xuân thu.

Lục, tử vi tinh yếu quyết tinh luận thuyết minh

Tử vi Thiên phủ toàn bộ dựa vào phụ bật công:

Như mạng gặp Tử Phủ lại được tả hữu thủ chiếu, lại có khoa lộc quyền hội chiếu, chung thân phú quý, vô tả hữu là cô quân.

Tử Phủ giáp mệnh là quý cách:

Đến đây cách giới hạn ở dần thân lưỡng cung lập mệnh, suốt đời đắt quá trợ giúp, như tử vi ở mão dậu có tham lang đồng cung, thì lập mệnh ở dần thân hữu cơ âm, tuy không phải miếu vượng, nhưng nhân hội hợp thiên đồng thiên lương, thành thám hoa cách, nhưng cũng tu hữu chư cát lai phù phương đoán, bằng không cũng bình thường luận của, nếu như tử vi cư xấu không có phá quân đồng cung, Thiên phủ ở mão dậu giáp mệnh, mệnh viên vô chính tinh, tá khán đối cung cùng lương, đến đây cách cần phải thân cung miếu vượng mà lại vô sát phá, cập có chư cát hội chiếu, bằng không cũng không vào cách cũng, nhân Tử Phủ là nam bắc tôn sư, trước sau giáp, vừa hội cát vô sát phá chủ phú quý song toàn.

Tử Phủ giáp mệnh ta không cảm thấy tốt như vậy, huống hồ chư tinh vấn đáp nghị luận tử vi nhập tướng mạo (cung phụ mẫu) là hãm cung, chủ nhân lao lực làm việc không làm nổi, “Mặc dù được trợ giúp cũng không là phúc “.

Tử Phủ nhật nguyệt cư vượng địa, định phán đoán công hậu khí:

Đến đây cách chính là Thiên phủ tuất cung tử và ngọ cung, thái dương mão thìn cung, Thái âm hợi, lại có lộc quyền khoa thủ thân mệnh, nhưng như có sát thiên không cướp kị phá tan, không hợp cách, là mỹ ngọc khuyết điểm.

Tử Phủ đồng cung, chung thân phúc hậu:

Đến đây cách dần thân nhị cung lập mệnh giá trị Tử Phủ đồng cung, nhưng tai tam phương cần phải tả hữu khôi việt củng chiếu, gia khoa nhập quyền, tất chủ phú quý.

Tử Phủ vũ khúc cư tài trạch, canh liêm lộc quyền phú xa ông:

Nhân tử vi Thiên phủ vũ khúc cập lộc tồn hóa lộc là tài tinh, mà hóa quyền là việc chính động tranh thủ quyền tinh, mà điền trạch vừa giấu tài chỗ, cung tài bạch là lai tài hình thái cập mặc phúc phận, cho nên tài tinh nhập vu tài bạch cập điền trạch, tái phùng hóa cát, giàu có không thể nghi ngờ, nhưng cần phải điền, tài lưỡng vượng, bằng không ám hao tổn nan lưu.

Tử Phủ kỷ hợi hỗ phụ, tả hữu đến đỡ phúc tất sinh:

Đến đây cách hệ vu kỷ hợi lưỡng cung lập mệnh, gặp Tử Phủ tả hữu củng chiếu xung giáp, canh kiêm hóa cát lai phù, chủ phú quý mà phúc nặng cũng, bằng không không tính là .

Tử Phủ triêu viên, thực lộc vạn chung:

Đến đây cách như lập mệnh ở dần vũ khúc thiên tướng giá trị mệnh viên, sự nghiệp cung ngọ có tử vi tinh mà tài bạch cung phùng Thiên phủ liêm trinh nếu không có sát phá tan, giáp năm sinh ra có khoa nhập lộc quyền cập lộc tồn lai hội hợp, tác cực phẩm của quý luận. Như thất sát ở dần thân lập mệnh cũng nhập cách, nhưng như tứ sát cập Hóa kị phá tan, cũng bình thường bằng.

Tử vi phụ bật đồng cung, nhất hô bách nặc cư thượng phẩm:

Như tử vi thủ thân mệnh, có tả hữu đồng cung lai đến đỡ, phú quý chung thân, đều bị may mắn, cho rằng toàn bộ mỹ luận.

Tử vi cư ngọ vô sát thấu vị chí công khanh:

Đến đây cách nhân tử vi thuộc đất cư ngọ, ngọ là thái độ làm người quân vị, hỏa kiếp sau đất cũng vượng, như vô kình dương đà la cập Hóa kị lai phá tan, thì an mệnh ở ngọ, mà giáp năm sinh ra, vũ khúc hóa khoa cập lộc tồn vu dần cung, tức cung tài bạch mà tuất cung có Thiên phủ liêm trinh hóa lộc vu sự nghiệp cung, là song lộc triêu viên, là phú quý của cách cũng .

Tử vi hội cát vu thiên di, nhân nhân mà quý:

Cung thiên di chủ một đời người đối ngoại xuất hành thiên động tao ngộ của phủ thái, khả phủ được trợ giúp, mà đế quân ngôi sao nhập thiên di, chủ suốt đời cận quý nhân mà được trợ giúp mập ra, nhưng đa bôn ba ly hương vất vả cực nhọc, xa trở ra quý nhân dẫn mà phát cũng.

Đoan chính tử vi thái dương tinh, sớm gặp hiền phu tính có thể bằng:

Như gặp tử đã hợi tam cung an mệnh đến đây hai sao tọa thủ, không được gia sát, chủ phú quý.

Tử vi nam hợi, nữ dần cung, nhâm giáp sinh ra phú quý cùng:

Phàm nam mệnh ở hợi lập mệnh, có tử vi thất sát đồng cung, lục nhâm sinh ra tử vi hóa quyền lại có lộc tồn đồng cung, cho nên là phú quý, nhưng cũng ưa tả hữu chư cát lai phù mới là, có sát phá tan, bình thường. Nữ mệnh tử vi ở dần lập mệnh, cùng trời phủ đồng cung, giáp năm sinh ra lộc tồn cũng ở dần, mà liêm trinh ở ngọ hóa lộc, vũ khúc ở tuất hóa khoa lai hợp, sáng tử vi đồng cung tuy là phú quý, chỉ có cô ý, ứng với phòng không được hoàn mỹ chỗ.

Tử vi phá quân vũ khúc hội dương đà, lấn công tai nạn và rắc rối:

Đến đây cách như tử vi tọa mệnh ở xấu có phá quân đồng cung, thân cung vũ khúc thất sát cư dậu, canh năm sinh ra kình dương ở dậu, đà la trong tương lai xung mệnh, loại này nhân tất hảo tác loạn ưa lừa gạt, tuy có vết hoành phát một thời của đắc ý, tối hậu tất rách nát mà chết thảm cũng. Tử vi phá quân vô tả hữu cát diệu, hung ác quan lại nhỏ đồ:

Như tử vi phá quân vu xấu vị đồng cung, như vô tả hữu không được phùng cát tinh cập lộc lập tức tới phù, chủ thái độ làm người đa dâm dục sáng hung bạo giả dối, nhưng như có chư cát tả hữu lộc lập tức tới hội đây là thượng cách cũng.

Tử vi phá quân thìn tuất gặp, phú mà không quý có hư danh:

Tử vi phá quân vu thìn tuất an mệnh là hãm địa, tất nhiên bất năng quý, còn đây là cát hung làm bạn, cũng tài cán vì phúc, nhưng cho dù phát tài chỉ là đồ câu hư danh, mà không năng lực thực thụ.

Tử vi phá quân thìn tuất, quân thần bất nghĩa:

Đến đây cách nhân thìn là trời la, tuất là địa võng, bất lợi tử vi đế tinh bị nhốt thiên la địa võng, tất cấp dục cởi xác ra, thì không từ thủ đoạn cố hữu quân thần bất nghĩa của thuyết, nhưng cư người viết của kinh nghiệm, đến đây cách cần phải mệnh phùng tử vi, thân vừa phùng phá quân phương đoán, bằng không lánh đương biệt luận.

Tử vi thất sát hóa quyền, trái lại tác trinh tường:

Đến đây cách nhân vu đã hợi lưỡng cung lại vừa đồng cung, tử vi thuộc đất năng lực sinh thất sát của bỏ, mà lại tử vi cũng có thể giải thất sát của hung, như vừa gặp hóa quyền lai hội thì nhập cách, nhưng đã hợi so sánh tốt, nhân đã hỏa đất mới, đất sinh kim cho nên so sánh tốt.

Tử vi thất sát gia không vong, hư danh thụ nhân ấm:

Tử vi thất sát hóa quyền trái lại tác trinh tường của luận, nhưng như gặp lại không vong như chặn lộ không vong hùng tuần thiên không chờ, thì một thân tổ nghiệp tốt mà thụ ấm phúc, nhưng bản nhân chỉ là hư có mỹ danh mà vô sáng tạo độc đáo kiến thụ cũng.

Vận suy hạn suy, ưa tử vi của giải trừ hung ác:

Đến đây cách như nguyên mệnh thân có tử vi tinh cập chư cát thủ chiếu, nhưng khổ lưỡng hạn không được phùng cát diệu, thì hạn mặc dù không tốt cũng có thể an ổn mà qua cũng.

Đế gặp hung đồ mặc dù lấy được cát mà vô nói:

Như người thân mệnh có tử vi thủ chiếu gia hình kị đồng vị, tuy có lộc quyền thủ chiếu, mặc dù cát vô hung, nhưng tâm thuật bất chính.

Đế tọa kim khố thì nhật kim ca tụng trất:

Phúc Yên văn diệu vị ngọc tay áo thiên hương, đến đây cách như tử vi an mệnh vu xấu, là kim của kho địa, gia tăng cát thì xưng kim ca tụng trất, gia hình kị bình thường luận. Phúc Yên tức phúc đức cung có văn xương khúc ngôi sao may mắn lai phù, tất mặt đường triêu tôn mà làm vợ cả quyền của chức, là ngọc tay áo thiên hương.

Quân thần khánh hội, tài thiện trải qua bang:

Đến đây cách chính là tử vi tọa mệnh dĩ tả hữu là tướng, thiên tướng xương khúc là từ, Thiên phủ là thảng giấu, lộc mã là chưởng tước, khôi việt là truyền lệnh, đến đây sổ tinh hội vu thân cung mệnh, vô sát phá tan, là nhập cách, phú quý toàn bộ mỹ, cực cao của phú quý sáng tài trí hơn người cũng.

Cực cư mão dậu, đa số thoát tục tăng nhân:

Dựa vào thiệu sùng linh lão sư trong sách thuật, khán cực cư mão dậu cách là muốn dĩ sinh ra ngay lúc đó “Mùa” đến xem.

Xác định ra người này là xuân, hạ, thu, đông hoặc tứ lập (lập xuân, lập hạ, lập thu, lập đông tiền mười tám thiên trong vòng sinh) sinh ra hậu, tái dựa vào tử tham ở mão hoặc dậu để phán đoán.

Chỉ có ở xuân, đông sinh ra, bởi đông thủy sinh tham lang mộc, hoặc xuân mộc và tham lang đồng chúc mộc, sở dĩ tham lang vượng khắc phạm tử vi đất (nhân tử vi lúc này là yếu khí).

Hơn nữa đương tử vi lại không có đảng thì, đào hoa phạm chủ cách mới được lập, nâm nói hoa tâm cũng mới sẽ trở thành lập.

Nhược kể trên điều kiện thành lập, nhìn nữa là ở mão hoặc dậu cung. Nhược ở mão cung thì hội nghiêm trọng hơn, bởi vì mão là mộc cũng. Ở dậu cung thì thượng biết thu liễm, bởi vì dậu là kim cũng.

Trong cổ thư thuyết, tử tham hội mệnh là “Đào hoa phạm chủ”, đặc biệt cư mão dậu đồng cung thì là tối; mà “Đào hoa phạm chủ là chí dâm”, đến đây câu cũng vì miễn quá mức võ đoán,

Ở thời cổ phong bế xã hội trung tâm, nam nữ đối tình cảm có khá nhiều biểu đạt cũng sẽ bị cho rằng lang thang, nhưng dĩ hiện nay xã hội mà nói, chỉ có thể nói loại này nhân so sánh lãng mạn đa tình, tình cảm phong phú mà thôi.

Mà khi tham lang phùng hồng loan, thiên hỉ, thiên diêu, Hàm trì bốn sao thì, kỳ “Đào hoa”, “Ham muốn hưởng thu vật chất” tính cách mới có thể hoàn toàn bị dẫn phát ra ngoài.

Đến đây cách tức tử vi ở mão dậu lập mệnh, tất và tham lang đồng cung, lòng hiếu kỳ nặng, ưa học thần tiên thuật, nhược kiếp không lại cùng vu thân mệnh, canh phùng sát tinh phá tan, trái lại là không môn trung tâm của tăng nói, nhưng như gặp hỏa linh, trái lại có phú quý, mà không tác đến đây luận cũng.

Tử vi thuần âm đất, tham lang thuần dương mộc, “Mộc khắc thổ”, tử vi “Đất” trang trọng rụt rè, dày ổn trọng tính cách, bị tham lang “Mộc” tình cảm mãnh liệt hiếu động sở xung động, rụt rè, dày ổn trọng tính cách, bị tham lang “Mộc” tình cảm mãnh liệt hiếu động sở xung động, cả người cũng liền có vẻ hoạt bát mà nhiệt tình dương tràn đầy.

Tham lang đại diện đào hoa, thế nhưng đứng ở tử vi tinh bên người thì kỳ hung tính giảm đi, cận đại diện chủ mệnh so sánh có tình duyên, còn đối với tình cảm giơ bất định, mà làm cho không xác định cảm.

Tử vi vô lực chế tham lang, mão cung (mộc) và tham lang tướng sinh, điển hình “Đào hoa phạm chủ” cách.

Người như thế nhược lựa chọn kháo quần chúng mị lực mà sống hành nghiệp, tương thị thích được kỳ sở.

Sao Khôi lâm mệnh, minh danh liệt tai thai:

Đến đây cách như tử vi ở ngọ cung an mệnh, có thiên khôi văn xương đồng cung, là kỳ cách, như hội tả hữu cao hơn, dĩ tân năm sinh ra vì thế kỳ cách cũng.

Phụ bật giáp đế là thượng phẩm, đào hoa phạm chủ là chí dâm:

Đến đây cách nhân tả hữu giáp mệnh là quý cách, nếu như cung mệnh có tử vi tọa thủ cao hơn, nhưng phùng sát phá tan độ chênh lệch. Như mạng thân vu mão dậu tử tham đồng cung, vốn có dâm đi, như tái hợp cái khác của đào hoa tinh, thì dâm đi bôn uế, nhưng cũng có phú quý bình nghèo hèn của khác biệt, như được phụ bật hoặc hỏa linh có thể giải trừ cũng.

Tử vi xong tả phụ hữu bật, hữu lực lượng chế hóa linh tinh, linh tinh ảnh hưởng không tốt lực nhỏ lại.

Tử vi hữu lực lượng thì có thể giải chư tinh của ác ngược (chư tinh vấn đáp luận, toàn bộ cuốn sách nhất 4 trang), vô lực thì hay “Kình dương hỏa linh tụ (chư tinh vấn đáp luận).

Đẩu số tinh diệu tính chất ký ức pháp là các hiển thần thông… .

Văn tự học mình mở rộng pháp, hay mỗi một sao diệu, chúng ta dĩ một tiếng Trung tự lai đại diện, sau đó dùng đến đây tự lai tạo từ, thì tinh diệu đặc tính tự ở trong đó, ví dụ như: Tử vi một sao, có thể dùng” tự “Một chữ lai phát triển, như, tự tôn, tự chế, tự trọng, mình, tự cho là đúng, tự đại, khoe khoang, mình phát triển, như, tự tôn, tự chế, tự trọng, mình, tự cho là đúng, tự đại, khoe khoang, mình mong đợi cao, … . .

Nếu như thiên cơ tinh, chúng ta có thể dùng” cơ “Tự lai phát triển, bởi vậy chạy máy, nhạy bén, xảo trá, cơ trí, cơ mưu, nếu như: Máy xe, radio, máy chữ, cơ khí,… . .

Đến đây bộ phận, tuệ canh thuật sĩ ở kỳ tử vi đẩu số khai vận toàn tập trung tâm có đặc sắc miêu tả, có thể tham khảo.

Đẩu số tinh diệu bản thân cũng cấu thành một hệ thống, dĩ của đối với ứng dụng vu các loại bất đồng hoàn cảnh thì cần người sử dụng công lực cập đối với tinh diệu đặc tính nắm giữ.

Đối với xe cộ phân loại mà nói,

Tử vi cập Thiên phủ đại biểu là cao cấp ngoại quốc vào bến xa,

Liêm trinh thiên tướng chờ hữu là nhất cấp,

Về phần cơ nguyệt cùng lương chờ tinh diệu, thì là ước năm mươi vạn dưới sản phẩm trong nước xa, xe cũ mới khán có hay không có sát tinh hội chiếu, trên xe thiết bị còn lại là khán lục ngôi sao may mắn hội chiếu trình độ, sao Tứ hóa thì đại diện coi trọng chỗ,

Ví dụ như hóa lộc đại diện hưởng thụ, bởi vậy đến đây xa 挳 năng lực trang bị cái khác thêm vào thiết bị, như điện thoại di động hoặc lôi bắn hát bàn,…

Nhược tái tự xe cộ bản thân lai phân tích, tương nhất bộ xe phân giải thành các loại tính chất chủ yếu bộ phận, ví dụ như thái dương có thể có thể đại biểu xe động cơ bộ phận, vũ khúc có thể có thể đại biểu Bản Kim, cự môn có thể là kèn đồng hệ thống, thiên cơ có thể là máy móc truyền lực hệ thống, thiên tướng có thể là hành lý sương,… . . Có ý định nghĩa.

Thiên cơ tinh

Sao Nam Đẩu tam tinh, ngũ hành thuộc ất âm mộc, là màu xanh biếc, là ích thọ, vì huynh đệ chủ, là trí tuệ, nhân thiện, đếm hết ngôi sao, là bôn động của ở lại. Là nhân thiện ngôi sao, nhẹ dạ cho nên phạ Hóa kị cập lục sát đồng cung, phùng của thì dễ nhiều lần trải qua gian khổ, thích hợp tôn giáo.

Động của cát hung luận miếu vượng hoặc lạc hãm. Miếu địa tử thìn ngọ tuất cung, vượng địa dần mão dậu cung, đất bằng phẳng tị thân hợi cung, hãm địa xấu vị cung.

Cư miếu vượng thì thái độ làm người thiện để ý việc nhà, chủ Phúc Thọ song toàn có thể nắm quyền, cái khác cung đều chủ nhà đình ưu phiền.

Ngũ hành: Ất mộc (can)(âm mộc) hóa thành thiện tinh, sao Nam Đẩu tinh, huynh đệ chủ, động tinh.

Nhân vật đại biểu: Khương Tử Nha (khương thượng, thái công, thái công ngắm)

Đại diện vật: Xe máy, mắt rất đẹp, ngón tay.

Tính chất đặc biệt: Là một viên trí tuệ tinh, tư chưởng trí tuệ. Cũng là một viên thiện tinh.

Hình dáng tướng mạo thông minh trí tuệ, kiểm dài nhỏ hình trứng, không cao không lùn vóc người vừa phải

Phần lớn nam tính sảo cụ thần kinh quá nhạy cảm, nữ tính đa sầu đa cảm.

Làm việc trật tự phân minh, đa học không tinh (đứng núi này trông núi nọ).

Cơ linh, thông minh, tương đương phú có trí khôn.

Phụ tá cách cục.

Nên dĩ phụ tá là việc chính yếu phát triển của sở trường, không thích hợp làm chủ quản hoặc là gây dựng sự nghiệp.

Và ngũ thuật duyên sâu, mệnh lý sư đại diện.

Sâu đổng phong phú chính, treo giá triết học. Thủ đặc biệt trường, cao gầy.

Rất hội ép giá, nữ mệnh nhất là rõ ràng.

Phát đạt yếu tố thường dĩ người bên ngoài sơ sót yếu điểm, sẽ không hại nhân.

Thông minh thì dễ để tâm vào chuyện vụn vặt, vùng xung quanh lông mày so sánh chặt.

Bác dịch tinh, đổ tính khá kiên cường.

Nên từ thương không thích hợp từ quan, sự nghiệp vãn phát [ thái công tám mươi bái tướng ].

Không thích hợp tảo hôn [ Khương thái công hôn nhân không lớn hạnh phúc ].

Tính và tính cách phân tích:

Thiên cơ tinh tọa cung mệnh người, thích học tập các loại kỹ xảo cập sự vật mới mẻ, nhưng là thường thường nhân học được nhiều lắm, dồn có bác mà không tinh hiện tượng!

Thông minh cơ cảnh hiếu động hiếu học hơn nữa tâm địa thiện lương, cần lao chăm chú, xử sự hữu điều để ý lãnh tĩnh có quyết đoán!

Thiên cơ tinh người đó trí tuệ rất cao, phản ứng linh mẫn khẩu tài tốt, thiện bày ra hữu cơ mưu, tâm địa thiện lương hiếu thuận phụ mẫu tình huynh đệ trường, bởi thiện hoa tinh mưu lược là hiếm có phụ tá nhân tài, cũng rất thích hợp chuyên môn kỹ thuật, thiết kế quy hoạch, bí thư, đặc biệt trợ lý, quan hệ xã hội cập đại chúng truyền bá các loại công việc!

Thiên cơ tinh đối với người sự vật phân tích, có siêu nhiên kiến giải cập xâm nhập tham thảo, tịnh hội hợp thời phát huy giữ tại tài trí, ở tối thời cơ thích ứng tố thích đương sự! Canh giỏi về ứng dụng tâm lý, cơ mưu cập căn cứ lý luận lai làm việc! Thiên cơ tinh thích nhất gia gặp văn xương, văn khúc có thể làm sâu sắc kỳ tài hoa biểu hiện!

Thiên cơ tọa mệnh người đó thích hợp nhất thái độ làm người phục vụ, quá mức nên chuyên môn kỹ thuật, thiết kế bày ra cập đại chúng truyền bá các loại công việc có thể tương kì ưu điểm hoàn toàn phát huy, tối không thích hợp kinh thương, động thì có tổn hại!

[ động ] là thiên cơ đặc tính, tự hỏi cập hành động đều rất mẫn tiệp đối chuyện mới mẻ vật cập kiến thức mới có lòng hiếu kỳ mãnh liệt, thích ăn ý mạo hiểm, sáng tạo phát minh!

Khuyết điểm:

Thiên cơ tinh khuyết điểm là có điểm nôn nóng cũng khuynh hướng cố chấp, cũng có ái để tâm vào chuyện vụn vặt hiện tượng, nhược phùng sát tinh thì có tố chất thần kinh tâm bệnh! (có đôi khi nghĩ quá nhiều trái lại đối với chuyện giẫm chân tại chỗ khuyết điểm! )

Thiên cơ tuy là thông minh nhưng dễ đứng núi này trông núi nọ, tuy tốt học nhưng không cách nào chuyên nhất, cho nên sẽ có bác mà không tinh đích tình hình!

Nếu như: Thiên cơ tinh sợ nhất chích phùng đáo sát tinh mà không có ngôi sao may mắn hội chiếu, thì suốt đời đa bôn ba lao lực, mà lại gặp gỡ nhấp nhô không được thuận, có tài nhưng không gặp thời!

Nếu như gia văn xương sao Văn Khúc, có thể bày ra thiên cơ trác việt biểu hiện, trở thành ưu tú chuyên nghiệp đặc thù nhân tài!

Nếu như hội chiếu thiên khôi thiên việt thì tính tình ổn định tự hỏi lực cường giỏi về mưu lược, sự nghiệp THUẬN, ổn định lớn! Thích hợp vãng đại chúng truyền bá phát triển!

Thiên cơ tinh sợ nhất Hóa kị chủ “Đầu xác phá hủy”, ái để tâm vào chuyện vụn vặt dễ mắc có tố chất thần kinh (chập mạch)!

Thiên cơ tinh ở cung mệnh

Thiên cơ tọa mệnh người ta rất hiền lành, thích tự hỏi, nghĩ.

Người ta hội phi thường câu nệ vu ý nghĩ của chính mình, người ta hội thường phát hiện hắn giảng hắn, ta tố ta, người ta không thuộc về đứng đầu cấp nhân vật, mà là thuộc về tham mưu, quân sư loại.

Thiên cơ tinh ở trên người ngươi đại biểu cho não bộ, tứ chi hệ thần kinh, can.

Bởi thiên cơ giỏi thay đổi đặc tính, sở dĩ nó đặc biệt dễ đã bị cái khác tinh diệu ảnh hưởng.

Thái âm, cự môn cập thiên lương giá tam sao diệu mỗi khi thiên cơ đồng cung có thể chiếu, sở dĩ thiên cơ đặc tính cũng hội theo gặp gỡ hợp tinh diệu mà biến hóa, Thái âm âm nhu mẫn cảm đạo khiến cho thiên cơ nhạy bén, biến thành quyền mưu cơ trí, mặt trái thì vì quyền thuật âm mưu, thị ư tổ hợp mà định;

Thiên lương chủ quan phối hợp thiên cơ tài trí, cách cục phối hợp thoả đáng, chủ nhân chắc chắn cao nghệ tùy thân, ưa biện luận, tốt đẹp đàm chính trị huyền để ý chờ, nhược gặp Tứ Sát thiên không cướp, dễ sinh ra thế của tư.

Thiên cơ tọa mệnh người ta làm việc hội cẩn thận tỉ mỉ, tương đối hữu điều để ý, người ta tương đối thích hợp độc Lý Công khoa (điện cơ, máy móc, máy tính, thổ mộc).

Thiên cơ tọa mệnh người ta (nam sinh) không được lãng mạn, nhưng sẽ giúp ngươi (nữ sinh) tố thực chất sự.

Lòng tốt của ngươi quan tâm rất nặng, thích học tập, mọi việc ái sáp một cước, thích học tập tân sự vật, nhưng không cần thiết năng lực kéo dài thâm nhập chỉ là nặng học

Thất sát

Thuần âm kim, là sao Nam Đẩu đệ ngũ tinh, là bầu trời chiến tướng. Đấu tranh anh dũng, trận thượng giết địch, thất sát cũng đái cương khắc của tính.

Không thích hợp gặp lại hình kị, ngại kỳ vô cùng cô khắc, tạm biệt sát diệu, nhân sinh càng thêm gian khổ.

Hóa thất sát cương khắc, duy lộc tinh tị.

Hội hóa lộc hoặc lộc tồn đều tốt, có thể làm cương khắc của tính hóa thành chuyên nghiệp hoặc công nghệ, ở hiện đại phân công tinh tế xã hội, nhân sĩ chuyên nghiệp cũng có thể có tương đương tài phú.

Trừ lộc tinh ngoại, năng lực hóa thất sát của ác, là tử vi cũng, cái gọi là hóa sát vì quyền.

Thất sát tử vi cùng độ, hay hoặc là thất sát tử vi đối củng, mà được quần thần cùng sẽ không sát phá tan người thủy hợp cách, giống như đại tướng vâng mệnh vu đế tọa, khí phái bất phàm, canh hội lộc tinh, thì phú quý vô luận.

Có sát phá tan thì có thể là giống nhau công nghiệp nhà mệnh.

Thất sát là quân, trực tiếp vâng mệnh vu hoàng đế xuất ngoại chiến tranh, nhưng có quân quyền hậu, còn muốn quân lương tài khả thành sự, sở dĩ thất sát phải sai ai ra trình diện lộc (hay nhất điệt lộc), mà thất sát là đại tướng, ưa chuyên quyền độc đoán, sở dĩ tả hữu khúc xương có lúc đối với hắn không lắm trọng yếu, và vũ khúc như nhau, tương đối khôi việt tương đối trọng yếu. Hắn và tham giống như lang, cũng là chủ thay đổi, hơn nữa biên độ bỉ tham lang là đại.

Phá quân

Thuần dương thủy, là bắc đẩu đệ thất tinh, và thất sát như nhau đều là chiến tướng, nhưng cùng thất sát bất đồng là, thất sát là tinh, mà phá quân thì là (quân)tiên phong, sở dĩ hóa khí là hao tổn.

Nhân phá quân năng lực công bất năng thủ, phá quân tọa mệnh liền bỉ thất sát càng rung chuyển.

Mà thì là gặp gỡ tử vi, cũng không “Hóa phá vì quyền “Bản chất, trái lại phá quân rung chuyển ảnh hưởng tử vi ổn định. Phá quân sai ai ra trình diện sát mà vô cát, canh khả năng bản thân hình thương.

Phá quân mừng nhất bản thân hóa lộc, được lộc thứ hai, đều có thể cải thiện rung chuyển bản tính, hóa quyền cũng có thể, nhưng thua hóa lộc vẻ đẹp.

Nếu như tái được phụ tá chư cát hội chiếu, vô sát phá tan, thì là phá quân hài lòng tổ hợp.

Lúc này phá quân là vừa có khả năng tấn công, vận trù duy ác chiến tướng, cách cục không nhỏ.

Phá quân cũng là chiến tướng, nhưng hắn là bỉ thất sát thấp nhất đẳng, sở dĩ thất sát có thể vâng mệnh vu hoàng đế mà đường đường chính chính, mà nếu như phá quân trực tiếp vâng mệnh vu đế quân, liền có điểm không hợp nhau, bởi vậy tử vi phá quân tổ hợp cần phải một tốt đẹp chính là tử vi tựu tương đối ổn thỏa.

Không có lộc phá quân là tiêu hao chiến, không có hậu viên, cuối cũng bại xuống tới, sở dĩ yếu phòng ngừa tiêu hao chiến phát sinh, yếu chuyên tâm chích trung tâm hỏa lực vu một chuyện, phàm phá quân thủ mệnh tất là không chịu ngồi yên người đó, ý niệm nhiều hơn, tốt nhất là một ngày đêm có bốn mươi tám tiếng đồng hồ.

Tử vi tinh

Tử vi tinh giống vậy người lãnh đạo, ngũ hành thuộc kỷ âm đất, màu đất hoàng, tức giận vô hình tùy thời thiên không hoặc gia nhập tính chất sao mà hiển hóa. Chủ công tác sự nghiệp, là giải tai ách, có thể kéo dài thọ mệnh, có thể quản chế năng lượng chuyển hóa thành công, xưng là quyền cũng. Cho nên được phụ trợ ngôi sao tài năng hiển hiện công năng. Sở dĩ không có tùy tùng thì gấp gáp táo. Kỳ hiển tượng trình độ dĩ nhập miếu vượng hoặc lạc hãm là y cư.

Ngũ hành: Đất

Tính chất sao: Đế tinh, âm đất, quan lộc chủ (kỷ thổ), tử hoàng sắc. Thuần âm đất, thâm trầm bên trong sĩ diện hảo, chủ quan ý thức cường liệt không thích đành phải nhân hạ.

Nhân vật đại biểu: Bá ấp thi

Đại diện vật: Châu bảo, máy tính, học vấn, nhân thể não bộ.

Tính chất đặc biệt: Tử vi tinh hệ đứng đầu, ở tử vi hoàn ngay chính giữa, chúng tinh củng nhiễu, vĩnh viễn bất động, là một viên đế vương tinh, có đứng đầu cách.

Nhân vật lãnh tụ, vinh hoa phú quý.

Chủ quản cách cục, thể diện cao quý.

Có giáng sát, chế sát năng lực, tỷ như có chui từ dưới đất lên điển lễ chờ, có thể thỉnh người như thế chủ trì.

Tâm địa thiện lương.

Ưa nịnh hót, nhĩ căn tử thái mềm.

Sĩ diện hảo, coi trọng phô trương.

Đế vương cấp cách cục, cho nên tâm tình chuyển biến tương đối khoái.

Không muốn hạ thấp hầu hạ người khác, có gây dựng sự nghiệp dã tâm.

Nữ mệnh có điệu nhân ăn uống khuynh hướng, đối nam tính lạt mềm buộc chặt.

Phạ cô tinh chỉ thủ, như đế vương bên người không có văn thần võ tướng, vô pháp thi triển thân thủ.

Ứng với phòng sắc nan, dễ đã bị tình cảm thương tổn.

Có thể biến đổi hình dạng, đáng làm thành bất kỳ vật gì, vô chủ sai ai ra trình diện, phải có lục ngôi sao may mắn lai, không có là cô quân.

Như có phùng tả phụ hữu bật thì cá tính so sánh không câu nệ, chỉ cần một viên tử vi tinh là không thể phát huy mở mang bờ cõi làm.

Nhất định phải phùng hỏa linh dương đà sát tinh của thôi hóa, mới có thể tích cực chủ động, trái lại sẽ không sát tinh chích phùng ngôi sao may mắn, thì chỉ có thể gìn giữ cái đã có phát huy kỳ ổn trọng đặc tính.

Chích lục sát tinh tới là giảo hoạt, gian trá. Cao ngạo, bi quan, tìm cách đặc biệt, sát đa hội luẩn quẩn trong lòng để tâm vào chuyện vụn vặt, chần chừ.

Nhược phùng xương, khúc sẽ có đào hoa.

Cá tính và tính cách phân tích:

Tử vi tinh là đế vương tinh sở dĩ thích phát hào người tham mưu, ưa chi phối người khác!

Có trang trọng to lớn khí thế của, kẻ khác kính ngưỡng uy nghiêm, hắn có lòng trắc ẩn năng lực túi dung người khác phạm lỗi độ lượng rộng rãi, thái độ làm người đôn hậu tính tình quật cường, cử chỉ tự nhiên chuyên gia nho nhã lễ độ, có trưởng giả làn gió phạm, thế nhưng thái độ làm người cũng rất sĩ diện hảo, phi thường chú trọng người khác đối ý kiến của mình, cũng rất lưu ý xong tôn trọng của người khác, lại không thích người khác trước mặt mọi người phê bình, cũng không thích người khác khống chế, chỉ huy hòa ước bó buộc!

Có đôi khi cũng sẽ cảm thấy cô độc, nội tâm thống khổ sẽ không dễ dàng hướng nhân kể ra, tuy rằng mặt ngoài là vui vẻ như vậy và kiên cường!

Tử vi tinh người đó cách là tôn quý, hành vi là cao thượng thế nhưng thì phùng không đông đảo số phận vẫn như cũ sẽ có xóc nảy phập phồng, tử vi tinh là rất có việc nghiệp dục, ý đồ tâm cường thịnh, có lúc cũng rất cố chấp quật cường, tự phụ rất cao mà lại thích lĩnh đạo người khác có thống ngự năng lực hơn nữa cũng là có thể một mình đảm đương một phía người đó, thông thường đều là các giai tầng trung tâm chủ quản giai cấp (cao thấp không đồng nhất)!

Tử vi tinh chủ quan cập lòng tự trọng so sánh cường, sĩ diện không dễ dàng chịu thua, có chuyện gì đều là chính nhận lãnh lai, không có thói quen xin giúp đỡ người khác, đương có người muốn vươn viện thủ thì đô hội biểu hiện “Ta rất khỏe, không thành vấn đề!

“Kỳ thực nội tâm lại rất thống khổ thực sự là “Tâm sự môn khách biết “!

Tử vi tinh có phong phú sinh mệnh lực, cảm giác về sự ưu việt vinh dự tâm cập vĩ đại sứ mệnh cảm!

Khuyết điểm:

Khuyết điểm là tự phụ, bên tai thái mềm đợi tin lời gièm pha, dễ đã bị người khác ảnh hưởng!

Ngờ vực vô căn cứ tâm nặng giỏi thay đổi đối nhân xử thế sảo ngại thể hiện ra ngoài, chủ quan ý thức quá mạnh mẽ đối phán đoán sự vụ dễ phân biệt thác!

Nếu như:

Tử vi tinh nếu như phùng sát tinh, có đôi khi làm việc cũng tương đối không được tích cực, không quả quyết cũng sẽ có bảo thủ hành vi thậm chí hội chuyên quyền độc đoán!

Nếu như hội chiếu kình dương, đà la lại được kiên quyết cố chấp, ái để tâm vào chuyện vụn vặt, nếu như gia hội Hỏa Tinh linh tinh thì tánh khí nóng nảy khư khư cố chấp, gia hội thiên không Địa kiếp thì suất tính làm suy nghĩ nhiều tố ít, làm việc đầu voi đuôi chuột tâm tính không ổn định trung niên hậu có xuất gia khuynh hướng!

Nếu như tử vi tinh ngồi trên miếu vượng vị trí, thì năng lực rõ ràng hắn hùng phong cập quyết đoán! Hơn nữa canh cho thấy quả cảm thật mạnh tính cách, sẽ đem sự nghiệp tiền đồ cập lý tưởng trở thành vĩ đại sứ mệnh!

Nếu như tử vi tinh tọa lạc vu hãm cung, thì dễ lưu vu không quả quyết, bảo thủ vừa bị động tính cách, làm việc khuyết thiếu bốc đồng và quyết đoán, mà lại dễ thụ lời gièm pha ảnh hưởng!

Nếu như sẽ không chiếu ngôi sao may mắn còn lại là thiên không có lý tưởng khiếm khuyết hành động thực tế hiểu rõ vận thế, là có tài nhưng không gặp thời cách cục!

Nếu như tam phương tứ chính phùng chiếu ngôi sao may mắn thì tăng không câu nệ và hiền hoà dễ tranh thủ người khác lực hướng tâm tăng hắn thành công cơ hội, phát huy hắn sở trường trở thành chân chính đế vương tinh!

Tử vi tinh ở cung mệnh hiện tượng

Tử vi tinh tọa mệnh người ta vừa nhìn bề ngoài tựu có một loại đế vương tôn nghiêm, không giận mà uy, ung dung hoa quý, có tôn quý khí.

Của ngươi tướng mạo bất phàm, xử sự công chính, làm việc không nhanh không chậm.

Người ta cũng tương đối thông minh, nhưng thỉnh thoảng hội hảo làm náo động.

Cũng gọi là lại tinh, người ta hội hành sự so sánh lại không thương tác gia sự.

Ở trên thân người đầu ngón tay bộ vị, sở dĩ người ta tương đối dễ dàng đau đầu, chào hỏi thường dùng gật đầu phương thức.

Tả, hữu, xương, khúc lai tọa mệnh, tài, quan, thiên hay nhất: Gia tả, hữu là quý, tả, hữu giáp tử có quyền nhưng quý mà không phú, xương, khúc ở tam hợp vị canh có quyền thế.

Tử vi tinh nhập cung Quan lộc

Suốt đời sự nghiệp vận tràn đầy, dễ tìm được thích hợp công tác, đồng thời năng lực tấn chức đáo cao cấp chức vị, trừ lần đó ra, kinh thương mậu dịch cũng có thể có thành tựu, tiến tài dễ trôi chảy.

Nếu vì người ta là nam tính, thì thích hợp làm công ty chủ quản, xí quản cố vấn, nghề phục vụ, chính trị gia chờ.

Nếu vì nữ tính, thì thích hợp làm công văn, công ty bí thư, xã hội phục vụ công tác chờ.

Bất luận nam nữ, ở trung niên sau đó, đều có thể trở thành là công ty cao cấp chủ quản, phát huy ưu dị năng lực lãnh đạo và tài quản lý, ở trong xã hội được hưởng khá cao địa vị và danh tiếng.

Nữ mệnh thêm vào:

Dáng vẻ khí chất đoan trang cao nhã, dễ kẻ khác sản sinh hảo cảm!

Ở hôn nhân phương diện có phối ngẫu trợ lực mà đề cao thân phận địa vị, nếu vì chức nghiệp phụ nữ thì năng lực thu được thủ trưởng của khẳng định cập thưởng thức, nhân tế quan hệ cũng không thác!

Duy nhân cá tính quật cường thường có làm theo ý mình khuyết điểm, nếu như hội chiếu sát tinh thì canh rõ ràng cố chấp một mặt, bất luận sự nghiệp hoặc tình cảm hôn nhân đều hội chịu ảnh hưởng!

Nhất, tử vi tinh cơ bản tinh tình

Tử vi tinh: Ngoại hạng tinh. Vừa danh tôn tinh, đế tọa, bắc cực, sao Bắc cực.

1, đấu vị: Nam bắc đấu trung thiên chủ tinh.

2, phương vị: Chính bắc, chính vị ở biên.

3, chủ tể: Quan lộc sự nghiệp chủ, tư tước lộc, sinh mệnh của đầu mối then chốt, vì quyền năng lực tổng hợp lại ngôi sao tọa, chủ tinh thần, sự nghiệp tối cao thống ngự của quyền năng, là thật lực, quyền năng phái.

4, ngũ hành: Kỷ thổ, là âm tính ở trong chứa dương, là tĩnh trung biến động của ở lại.

5, bản thân bộ: Đầu, não, ấn đường.

6, kiểm hình: Bầu dục kiểm, thiên đình cao, lưỡng con mắt lấp lánh hữu thần, lông mi thanh nhu giơ lên, pháp lệnh có uy nghiêm, chính xác đầy ắp.

7, màu da: Lược trình hoàng sắc. Niên thiếu, hoàng bạch sắc, trung niên, hoàng trau chuốt, lão niên, tử sắc.

8, thể tài: Là lớp giữa lược cao thân tài, eo gấu hổ bối, tiên gầy hậu béo, bàn tay đầy đặn.

9, cá tính: Trung hậu lão thành mà cương nhu tịnh tể, mặc dù khiêm tốn ngay thẳng mà nhẹ dạ, phản ứng lực cường mà lại công ích cận quý. Tinh thần kỳ lạ có nhiều phương diện của ham mê và hứng thú, so sánh tùy hứng, ưa tùy tâm sở dục, không thích câu thúc.

10, vu thiên: Khí áp cao, vạn lý trời quang, thiên lãng khí sảng. Chúng tinh của đầu mối then chốt, mạng người tinh thần linh khí huyền cơ đứng đầu tể.

11, đầy đất:

Kỳ sắc hồng hoàng, hoặc tử hoàng sắc. Vi cao của linh địa hoặc đại lâu, vi cao của bình nguyên, đất sườn núi, đất lĩnh, đỉnh núi, mộ bài cao phụ thổ địa.

12, vu nhân:

Kỷ thổ chủ tín mà bình tĩnh. Là hoàng đế tinh, đa giỏi giang trí tuệ, đa có thể có ngạo khí, ưa tham danh lợi ích kinh tế thế, kẻ khác có cao cao tại thượng không đổi phàn giao cảm giác.

13, vu bệnh:

Kim đa người, dạ dày khí đau nhức, mộc đa người, vị toan quá nhiều. Thủy đa người, sa dạ dày, hỏa đa người, loét dạ dày, đất đa người, bệnh bao tử yếu.

14, vu sự:

Là tối cao phạm vi việc và thứ tự, cách, tồn không ở trên tầm quan trọng việc. Như chính trị, trải qua tế, nhân sự, tôn giáo chờ tối cao của quy tắc.

15, vu vật:

Là cao quý vật phẩm

Đi thiên cơ, là cao quý động thái vật phẩm, như môtơ.

Đi vũ khúc, là thiết khí các loại.

Đi thiên đồng, là châu bảo.

Đi tham lang, là cao cấp gia cụ trang hoàng.

Đi thiên lương, là lỗi thời hoặc đồ cổ hoặc phật đường hương nhu.

Đi phá quân, là ô tô.

Hành văn tinh, là cao quý của thi họa.

Đi thiên khôi, là cao quý làm phẩm.

Đã ngoài các loại giai biểu thị vật phẩm cao quý thuần lương.

16, vu sổ:

Nhất, cửu. Phùng ngôi sao may mắn, đa số cửu.

17, khuyết điểm:

Cương nhu không đồng nhất, đứng núi này trông núi nọ, nhẹ dạ, đa ngờ vực vô căn cứ, ngạo khí nặng, tùy tâm sở dục.

18, ưu điểm:

Trung hậu lão luyện thành thục, khiêm cung ngay thẳng nặng hứa, khí vũ hiên ngang, tư tưởng mẫn tiệp, thẳng thắn lợi rơi.

19, nam mệnh phùng của:

Tài hoa ưu việt, tương lai thân phân tất so với thân thì cao hơn, xuất nhập xã hội nước chuẩn, thuộc về khá cao của trình tự, có lệnh nhân không tưởng được của thành công và phát triển.

20, nữ mệnh phùng của:

Mỹ dung mạo, mặt mang uy nghiêm, không đổi thân cận, ưa mình đề cao thân phận, như rơi phong trần (phong nguyệt nơi), cũng ưa tự sĩ giá trị con người.

Tử vi ở tử ngọ, xấu vị, dần thân, mão dậu, thìn tuất, đã hợi

Tam, tử vi tinh trên mặt đất bàn mười hai cung của luận giải trừ

Tử vi tinh: Ngoại hạng tinh. Vừa danh tôn tinh, đế tọa, bắc cực, sao Bắc cực.

1, tử vi ở tử ngọ, là ngồi một mình

Cá tính: Ưa tùy hứng, làm việc tùy tâm sở dục. Ham mê rộng khắp, dục vọng trọng đại, mà lại đa nghi tâm nặng.

Mọi việc tự kỷ lai, tự mình làm của, cho nên so sánh bận rộn.

Ở tử cung, ngoại cương nội nhu, xử sự khéo đưa đẩy, nhưng tinh thần chợt có cảm giác cô độc, có chí khí nan thù của tượng.

Ở ngọ cung, độc lập tính cường, có đặc biệt kiến giải, cũng có cao siêu của lý tưởng, nhưng tính tình dễ táo bạo.

Kiểm hình: Màu da: Vóc người: Chế hóa:

a, ở tử cung, gia dương đà, dễ là khác giới sở mê hoặc.

b, nữ mệnh ở tử, thực lộc đẫy đà, nhưng không được hoàn mỹ, tà dâm.

c, ở ngọ cung, nhập miếu, vô dương đà, ưa giáp đinh kỷ sinh ra, tài quan cách. Vô cát phù, là không được hoàn mỹ. Có sát kị, trái lại không tốt, làm phiền lục, thành bại đa đoan.

d, ở ngọ, vô tả hữu là cô quân, như gặp hung tinh, vô nói, nhân tham ô hoặc thu nhận tiền lì xì, dồn danh dự bị hao tổn.

e, tử ngọ cung vô tả hữu, chuyên quyền độc đoán, so sánh bận rộn, đối cung sai ai ra trình diện tham lang lai xung, như lại thêm hội cái khác đào hoa tinh, dâm dục nặng thêm, nên để phòng tửu sắc.

Sự nghiệp:

Ưa đinh kỷ canh sinh ra, gia tăng cát, vô sát kị, nên công chức hoặc kinh thương, giai sẽ có phát ra triển, nhưng nhâm năm sinh ra, phú quý không kiên nhẫn cửu.

Cách cục:

Tử cung tử vi ngồi một mình, chỉ có thể và tả phụ hoặc hữu bật một trong số đó đồng cung, dễ cô đơn, mặc dù triển chí lớn, ngọ cung nhân miếu so sánh mỹ, ưa giáp đinh kỷ sinh ra, vị chí công khanh, nhưng cũng độc thủ, như vô tả hữu lai phù, mặc dù bề ngoài kiên cường, nhưng nội tâm nhu nhược thiện cảm.

Ưu điểm:

Phú ý thức trách nhiệm, năng lực phát huy sức một mình lượng, có tràn đầy lòng hiếu kỳ, ưa nhiều mặt nếm thử, cũng cụ có trác việt tài quản lý.

Khuyết điểm:

Nhẹ dạ, dễ lầm tin hắn nhân, mà dẫn đến thất bại. Cô độc, lỗi lạc không được đàn, nhạc cao ít người hoạ, trường tài thụ hạn.

2, tử vi ở xấu vị, và phá quân đồng cung

Cá tính:

Dục vọng đại, ưa sang tân, có hiệu triệu lực, thông minh cơ trí, có đảm lược, có mưu lược, nhân duyên tốt.

Nhưng so sánh bá đạo làm phong, mà lại không thích mưu thức lĩnh lương, thầm nghĩ mình làm ông chủ, cho nên đa ba động, có tình cảm làm phức tạp, trung niên sau đó có thể ổn định, suốt đời thường thay đổi chức nghiệp hoặc thân kiêm sổ chức, nam nữ nên giới tửu sắc cập chú ý quan hình.

Kiểm hình:

Cao gầy mặt tròn, ngạch nhỏ hẹp, mi vi tà, mắt to.

Màu da:

Thanh hoàng sắc.

Vóc người:

Hung hậu rộng, thể trạng cường tráng, vóc người trung đẳng.

Chế hóa:

a, vô hội cát diệu, dĩ phá quân ngôi sao tình so sánh rõ ràng mà hiển hiện.

b, gia hội cát diệu, dĩ tử vi ngôi sao tình là việc chính.

c, gia xương khúc, dễ có thuỷ ách, đối tôn giáo tín ngưỡng thành kính.

d, vô cát hội, thái độ làm người so sánh bá đạo, vi thần bất trung, là tử bất hiếu.

e, gia lục sát, và lục thân duyên mỏng, sinh hoạt cô tịch, mọi việc nên thận tư cẩn đi.

f, gia hỏa linh, lao lực bôn ba, mọi việc so sánh tranh đấu, dễ quan tòa.

g, gia hội đào hoa tinh, tử vi gặp phá quân, dâm bôn đại sự, ứng với phòng tửu sắc.

Sự nghiệp:

Nên quan võ, bán sỉ thương, xuất nhập cảng mậu dịch, hữu quan kỹ thuật phương diện của gia công nghiệp, hoặc và xa thuyền có quan hành trình nghiệp như lái xe đi thuyền chờ. Hội xương khúc, có thể vu ngân hàng giới đi làm hoặc giáo sư. Gia thiên không cướp, và tôn giáo nghệ thuật hữu quan hành trình nghiệp.

Cách cục:

Xấu vị tử phá đồng cung, chủ dễ nật cận gian nhân, có tả hữu chư cát phù, giáp ất đinh đã canh sinh ra, tài quan cách. Xấu cung so sánh mỹ, vị cung thứ hai. Như vô tả hữu hội, là cửa cung tư 讈 lại. Hội sát tinh cập đào hoa tinh, thái độ làm người hung bạo giả dối, mà lại đa dâm dục.

Ưu điểm:

Quyết đoán lực cường, có đảm lược cập nào đó mưu lược, nhân duyên tốt, có hoài bão, chí khí rộng lớn, có hiệu triệu lực, ưa sang tân.

Khuyết điểm:

Tánh khí nóng nảy, bá đạo tác phong, dễ tình cảm phức tạp, nên kiêng rượu sắc, ứng với thận trọng từ lời nói đến việc làm, đa tẫn hiếu nói.

3, tử vi ở dần thân, cùng trời phủ đồng cung

Cá tính:

Tử vi cùng trời phủ lưỡng chủ tinh đồng cung, lưỡng hùng gặp nhau, lực lượng quá mạnh mẽ, cho nên thái độ làm người thông minh đa tài, có mưu lược cập năng lực lãnh đạo, xử sự phụ trách cẩn thận, suốt đời quyền thế.

Nhân lưỡng cường gặp nhau, trái lại có châu báu vãn thành của than thở, ước là ba mươi lăm tuổi sau đó mới có thể có điều phát triển.

Tài nhập kho, cho nên mọi việc tinh đả kế hoạch, keo kiệt, keo kiệt.

Làm việc so sánh tùy hứng miệt mài, cách cũ sẽ có chu kỳ tính tinh thần trống rỗng và buồn khổ.

Còn nhỏ dễ có tai thương, hoặc và phụ mẫu vô duyên, hoặc cái khác phương diện của chỗ thiếu hụt.

Kiểm hình:

Quyết đoán lực cường, có đảm lược cập nào đó mưu lược phương viên kiểm hình, địa các no đủ, mặt mày thanh tú.

Màu da:

Quyết đoán lực cường, có đảm lược cập nào đó mưu lược hoàng bạch sắc hoặc hoàng trau chuốt.

Vóc người:

Quyết đoán lực cường, có đảm lược cập nào đó mưu lược trung tâm cao thân tài, rắn chắc, tiên gầy hậu béo.

Chế hóa:

Quyết đoán lực cường, có đảm lược cập nào đó mưu lược

a, hai sao ngôi sao tình như khán, đại để sớm vận so sánh mệt nhọc, vãn vận so sánh tốt.

b, gia hội xương khúc, rất hội đọc sách, vô sát xung, định mười tên nội, như có sát xung, so sánh lại, nhưng thành tích cũng không phôi.

c, xương khúc vu hung hương, lâm tuyền lãnh đạm, gian mưu tần thiết, cho nên có thể là cao chỉ số thông minh của phiến tử.

d, gia tứ sát, thái độ làm người gian trá, nhưng bình thường rất ôn lương, đáo lợi hại trước mắt mới có thể phản bội.

e, hội xương khúc tả hữu lộc tồn, thì cao thứ quang vinh dạ, trăm vạn của tư.

f, hội thiên không cướp, có hoa không quả, đồ cụ hư danh mà thôi.

Sự nghiệp:

Quyết đoán lực cường, có đảm lược cập nào đó mưu lược tài nhập kho, nên làm cửa hàng bán lẻ sinh ý, hoặc phục vụ tính, tính kỹ thuật của công tác, hoặc tài chính và kinh tế xí nghiệp, hoặc ở công danh doanh cơ cấu, có thể nhâm quản yếu của chức.

Cách cục:

Quyết đoán lực cường, có đảm lược cập nào đó mưu lược dần thân Tử Phủ đồng cung, có tả hữu lộc mã chư cát phù, giáp canh đinh kỷ sinh ra, có quan quý, quyền lực đại, phúc hậu. Như hội tứ sát hoặc sao Hóa kỵ, trái lại bất lợi. Thân cung độ chênh lệch.

Ưu điểm:

Quyết đoán lực cường, có đảm lược cập nào đó mưu lược xử sự phụ trách, thông minh đa trí, tính toán tỉ mỉ, có năng lực lãnh đạo, rất nặng thuần lương, có thể nhâm nặng chức .

Khuyết điểm:

Quyết đoán lực cường, có đảm lược cập nào đó mưu lược so sánh tùy hứng miệt mài, khể mà lại keo kiệt lệnh keo kiệt. Đại tài trưởng thành trể, niên thiếu đa làm lụng vất vả, tinh thần so sánh trống rỗng (chu kỳ tính), so sánh cô khắc.

4, tử vi ở mão dậu, và tham lang đồng cung

Cá tính:

Chính xác thoải mái, nhân duyên hảo, phản ứng linh mẫn, mồm miệng thông minh, đa tài đa nghệ, tài cán ưu việt, so sánh có nghệ thuật phương diện sở trường. Thường có tình cảm phiền não, so sánh chú trọng tinh thần vật chất hưởng thụ, dễ có ăn uống phiêu đổ của ham mê, đa nghi thiện sai, nên sớm rời xa nơi chôn rau cắt rốn, xuất ngoại nào đó mưu cầu phát triển, ưa học thần tiên của thuật, lòng hiếu kỳ nặng. Nữ mệnh dài hơn tướng gợi cảm đẹp đẻ, nhưng thiện để ý gia sự cập nữ hồng.

Kiểm hình: Bầu dục kiểm, nhưng hơi dài.

Màu da: Hoàng trau chuốt hoặc thanh trau chuốt.

Vóc người: Trung tâm cao, thân cao tráng lệ, đầy ắp.

Chế hóa:

a, vô tả hữu hỏa linh, dĩ tham lang ngôi sao tình là chuẩn.

b, sẽ có tả hữu hỏa linh, dựa vào tử vi là chuẩn.

c, nữ mệnh vô tả hữu hỏa linh lộc tồn một trong đồng cung, dễ long lưu lạc phong trần thành trần.

d, gia xương khúc, hào hùng vạn chủng, phong lưu tiêu sái, văn nhân khí đãi nặng, mà lại đa tình.

e, hội Hàm trì hoặc cái khác đào hoa tinh, vô hỏa linh tả hữu chế, là đào hoa phạm chủ, là chí dâm, tính sinh hoạt quá độ hoặc không chiếm điểm.

f, gia sát tinh (hỏa linh ngoại trừ), mê tửu sắc, thân bại danh liệt.

g, gia kình dương, ăn trộm cẩu thâu của nghèo đàn, nên tập nhất nghệ tinh.

h, và thiên không cướp đồng cung, cảnh đêm nhập không môn.

Sự nghiệp:

Nên đẩy mạnh tiêu thụ của công tác, hoặc làm đẹp, trang hoàng, tài vụ, quan võ, kết phường sự nghiệp, cũng có thể ở tài chính và kinh tế giới nhậm chức.

Cách cục:

Mão dậu tử tham đồng cung đào hoa phạm chủ, là chí dâm.

Gia chuyên cần kình dương hỏa linh, ăn trộm cẩu thâu của nghèo đàn.

Tam mới có cát củng, phương tác quý nhân luận. Nếu không có tả hữu, lại có chư ác cộng liễm lăng đế, là vô nói.

Có tướng tá, nhị hạn vừa gặp đế, không khí vui mừng tự nhiên tân. Kiếp không cùng gặp là tăng nói, chủ thanh nhàn.

Giáp ất kỷ canh tân sinh ra, gia Hỏa Tinh tả có hữu xương khúc khôi việt, phú quý song toàn,

Nhưng mão cung không thích giáp năm sinh nhân, dậu cung không thích canh năm sinh ra.

Ưu điểm:

Tài cán ưu việt, khẩu tài hảo, đa tài đa nghệ, chính xác thoải mái mà lạc quan tiến thủ.

Khuyết điểm:

Tình cảm phiền não đa, ưa và tiểu nhân làm bạn, ứng với kị ăn uống phiêu đổ.

5, tử vi ở thìn tuất, cùng trời tương đồng cung

Cá tính:

Cá tính ôn hòa, xử sự cảnh cẩn thận. Có tinh thần trọng nghĩa, nhưng phải một vốn một lời thân vô lợi hại quan tây hệ thì, tài năng phát huy được. Thông minh có tài hoa, nhưng như nhậm chức, hội phản kháng thủ trưởng, nhân tử vi hoàng đế tinh đái thiên tướng ấn tinh thụ câu thúc vu thìn tuất thiên la địa võng, tất dục giải thoát ra để phát huy, cho nên so sánh có phản loạn chi tâm, gặp có lợi hại quan hệ thì cũng so sánh vô tình, trở mặt. Nhưng thiện tương giao tế, nỗ lực phấn đấu, vất vả cực nhọc đặc biệt quá mức. Có đặc thù kỹ năng hoặc may mắn gặp gỡ, so sánh ưa ăn ý như đổ chờ sự, có nghệ thuật tài hoa, có việc nghiệp hùng tâm.

Kiểm hình: Viên trung tâm đái phương, mặt mày thanh tú, hai mắt hữu thần, khí chất cao thượng.

Màu da: Thanh hoàng sắc, hoặc hoàng sắc.

Vóc người: Trung tâm tráng, bối hậu, yêu viên.

Chế hóa:

a, dựa vào tử vi ngôi sao tình là đại.

b, gặp xương khúc tả hữu, phụ trách quyền uy.

c, gặp kình dương, hình trượng không ngớt, nhưng cần phải liêm trinh có Hóa kị, tài đoán hình tù ấn.

d, gia thiên không cướp, thường là thanh liêm.

e, như thất sát sống một mình cung phúc đức, vô cát, nữ mệnh phao phu khí tử, lang thang tại ngoại.

Sự nghiệp:

Nên quan võ, ở chính trị tài chính và kinh tế giới có thể để ý ý nhất lưu ngôi sao sáng, hoặc làm văn nghệ, trang trí, kế toán, xuất nạp, công trình sư hoặc phục sức gia công cũng có thể.

Cách cục:

Thìn tuất tử tương đồng cung, có tả hữu chư cát phù, giáp ất kỷ canh quý sinh ra, tài quan cách. Vô tả hữu vừa phùng tứ sát sao Hóa kỵ chư hung, vì trở thành thần bất trung, là tử không nhỏ hiếu, dùng nhiều dạng, ưa cảo nghề phụ, thìn cung so sánh công khai làm phép, tuất cung là âm thầm chọc ghẹo, so sánh hung.

Ưu điểm:

Cá tính ôn hòa, xử sự cẩn thận, thông minh có tài hoa, thiện giao tế, năng lực vất vả cực nhọc nỗ lực, có nghệ thuật tài hoa cập sự nghiệp hùng tâm.

Khuyết điểm:

Phản loạn tâm cường, lợi hại quan hệ thì, trở mặt, ưa ăn ý.

6, tử vi ở đã hợi, và thất sát đồng cung

Cá tính:

Thất sát là sa trường chiến tướng, tử vi thụ dĩ thực quyền, cố hữu quyết đoán hoài bão, cá tính cường hãn, ưa nắm quyền, phạ mềm không sợ cứng rắn, ưa nghe kỹ nói, có vận trù duy ác tài năng và trí tuệ, rất có bốc đồng nỗ lực việc nghiệp tâm, cho nên có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, mà lại đa tài đa nghệ. Hay nói, ngoại giao cổ tay tốt, muốn chiếm làm của riêng? Cường, sĩ diện hảo. Nhưng sâu đổng đạo lí đối nhân xử thế, dễ có tiên tình chuyên cần hậu nọa của hiện tượng.

Kiểm hình: Kiểm khá lâu, mắt tiểu, lông mi lược ra to, mũi long đĩnh, hạ ngạch tiêm.

Màu da: Hoàng bạch sắc, hoặc trắng nuột sắc.

Vóc người: Vóc người lớp giữa, nhưng tráng, lỗ vũ hữu lực.

Chế hóa:

a, dựa vào tử vi ngôi sao tình là đại.

b, gặp hóa quyền, trái lại tác trinh tường.

c, gặp hóa quyền gia tăng cát nghiệp quan quyền đại, đế tướng có khí thế, nên võ quan.

d, hóa quyền gặp không vong, hư danh thụ ấm.

c, gia lục sát, vì nước hi sinh, hoặc bỏ mình cứu người, mà được phía sau lễ tang trọng thể, làm quan thì nổi danh vô thực.

Sự nghiệp:

Nên đương tham mưu cao cấp nhân tài, hoặc làm đại chúng truyền bá, ngoại giao, can thiệp, công giáo chức, quan võ, trang hoàng, phục sức, châu bảo chờ.

Cách cục:

Đã hợi tử sát đồng cung, đế tướng có khí thế, nên quan võ cao chót vót. Ất mậu kỷ sinh ra, tài quan cách, nhập quan nhập lộc có thể là ba cấp chủ quản. Dĩ hợi cung so sánh tốt, đã cung độ chênh lệch.

Ưu điểm:

Có quyền uy, có quyết đoán, bốc đồng mười phần, người mang rộng lớn hoài bão, sâu đổng đạo lí đối nhân xử thế, đa tài đa nghệ.

Khuyết điểm:

Sĩ diện hảo, ưa nắm quyền, muốn chiếm làm của riêng cường, cá tính vô cùng cường hãn, mà lại dễ có tiên chuyên cần hậu nọa của tượng.

Tứ, tử vi tinh ở mệnh thân mười hai cung của phán đoán bí quyết

A, ở chư cung:

Đánh bại phúc tiêu tai, năng lực chế hỏa linh là thiện, đánh bại thất sát vì quyền, có thể giải chư hung của ác ngược.

B, mệnh thân cung:

Tính tình quật cường, chí khí cao ngạo, nhưng không chỗ nào bất hảo, miệt mài, tùy tâm sở dục, nhẹ dạ, nên phòng đợi tin lời gièm pha mà dẫn đến thất bại.

C, huynh đệ, giao hữu, cung phụ mẫu:

Câu là hãm, chủ nhân khó có được trợ giúp mà không là phúc, chủ nhân lao lực mà làm việc không làm nổi, đặc biệt cung Nô bộc tối quá mức, làm nô lấn chủ.

D, cung phu thê:

Vô phá sát phá tan, canh hội cát, nam nữ giai được quý mỹ của phu thê, có thể bạch đầu giai lão.

E, cung tử nữ:

Được tường tá, có thể sinh quý tử, nhưng không thích độc thủ, như tướng tá, con nối dõi cô đơn.

F, cung tài bạch:

Dĩ thương nhân trải qua tài chính nghiệp mà kẻ quyền thế.

Gia tả hữu, có thể là tài phú của cung.

Gia lục sát, mỹ trung không được đủ, tài cũng yếu mà không vượng.

G, cung tật ách:

Tính khí của tật, tạp lao chờ chứng.

H, cung thiên di:

Xuất ngoại có phát triển, đắt quá nhân tương trợ, minh lợi giai toại.

I, sự nghiệp cung:

Tu hữu tả hữu xương khúc khôi việt đồng hành, có thể vị đến cực điểm phẩm, bằng không cô quân, cô chưởng nan minh.

Nhược chư cát chiếu mệnh mà và chư hung đồng cung, là quân tử không cầm quyền, tiểu nhân ở vị, chủ nhân giả thiện mà gian trá, định vì quan lại nhỏ.

J, cung điền trạch:

Có thể tự đưa điền viên. Ở nhà hoàn cảnh thanh cao mà u nhã mỹ quan, không thích phùng ác diệu.

K, cung phúc đức:

Nam là hãm yếu, mà nữ là miếu vượng, phùng cát thì cát, phùng hung thì hung.

Ngũ, tử vi tinh đi khổ hạn của phán đoán bí quyết

Tử vi tinh: Ngoại hạng tinh. Vừa danh tôn tinh, đế tọa, bắc cực, sao Bắc cực.

Đại hạn:

Nữ mệnh đệ nhị hoặc đệ tam đại hạn, tức hơn mười tuổi tới hơn – ba mươi tuổi trong lúc đó, không thích đi tử vi to lớn hạn, nhất là phùng tham lang cực kỳ nó đào hoa tinh, có kị đánh tới xung, là đào hoa phạm chủ, là tới, dễ phiêu đãng lưu lạc phong trần. Đến đây đoạn tuổi tác, là thích hôn tuổi tác, tuy có tuyển trạch hảo đối tượng của dự triệu, nhưng thường thường thích mình nâng lên giá trị con người, dồn bỏ qua kén vợ kén chồng cơ hội tốt, trái lại không tốt. Nam mệnh giá trị đến đây đại hạn đi tử vi, ánh mắt quá cao, thường có không coi ai ra gì nói như vậy đi. Chí khí cao ngạo, nhưng hảo cao vụ viễn, trái lại không thực tế, khó nói hết lý tưởng, vị miễn nhạc cao ít người hoạ, đồ lưu có tài nhưng không gặp thời của ta thán!

Đệ tứ hoặc đệ ngũ đại hạn, tức hơn – ba mươi tuổi tới hơn năm mươi tuổi trong lúc đó, như vận hành tử vi, lại được tả hữu xương khúc thiên tướng khôi việt lai trợ giúp, vô sát thấu, nhất định là sự nghiệp thành công huy hoàng xán lạn của kỳ, gia khoa lộc quyền, có thể là quý, bởi vậy đại hạn chính trực tráng niên, tinh lực tràn đầy, chính thị gây dựng sự nghiệp giành chính quyền tốt thời gian.

Thứ sáu đại hạn sau đó, tuy có tả hữu chư cát chiếu, trái lại bất lợi, nhân lão nhân không thích đi thái vượng của vận.

Tiểu hạn:

Mùa xuân làm một năm của thủy, vạn sự bởi vậy bắt đầu, tất cả giai bắt đầu lại từ đầu, hoặc chính tích cực trù bị quy hoạch, vận sức chờ phát động, tất cả bắt đầu, tuy có quý trợ giúp mà so sánh vô lực. Mà mùa đông vạn vật tiềm tàng mà diệt sạch là lúc, không được quý trợ giúp. Mùa thu có nhĩ sát khí, quý nhân bị tiết tẫn nghèo nàn. Cuối mùa xuân mùa hạ của quý, tức nông lịch tam tứ ngũ tháng sáu, được quý trợ giúp có lợi nhất.

Tử vi tinh: Ngoại hạng tinh. Vừa danh tôn tinh, đế tọa, bắc cực, sao Bắc cực.

Là trung thiên chí tôn của ở lại, là đế tọa, chủ chưởng tạo hóa chức vụ trọng yếu.

Nhân thân chủ tể, trượng ngũ hành dục vạn vật, các hữu sở tư.

Dĩ nhật nguyệt là phân tư, ưa tả phụ hữu bật hơi bị tướng tá, dĩ thiên tướng xương khúc là bộ từ, dĩ khôi việt là truyền lệnh, dĩ Thiên phủ hơi bị chủ, dĩ lộc mã là chưởng tước của tư.

Thân mệnh phùng của, không được thắng kỳ cát, như gặp tứ sát kiếp thiên không phá tan, là vì tăng nói.

Sẽ không tả hữu là cô quân, thì bất năng quý, mọi việc giai ưa chính lai, đa thành bại mà lao lực, tất là ông chủ kiêm hỏa kế của mệnh.

Tối kỵ có tứ sát vu cách địa, vô chế hóa, vị nô lấn chủ, đa tàn tật hoặc bất thiện chung.

Như vào mệnh, mà sự nghiệp cung canh hội tả hữu lộc Mã phủ tướng khôi việt, là quân thần khánh hội, dĩ quân chính là kẻ quyền thế.

Hội văn xương củng chiếu, được mỹ hạn phù, tất văn tuyển mà phát khoa bảng.

Hội văn khúc, thụ hoàng ân, tăng đạo hữu sư hào, vui sướng độ xuân thu.

Lục, tử vi tinh yếu quyết tinh luận thuyết minh

Tử vi Thiên phủ toàn bộ dựa vào phụ bật công:

Như mạng gặp Tử Phủ lại được tả hữu thủ chiếu, lại có khoa lộc quyền hội chiếu, chung thân phú quý, vô tả hữu là cô quân.

Tử Phủ giáp mệnh là quý cách:

Đến đây cách giới hạn ở dần thân lưỡng cung lập mệnh, suốt đời đắt quá trợ giúp, như tử vi ở mão dậu có tham lang đồng cung, thì lập mệnh ở dần thân hữu cơ âm, tuy không phải miếu vượng, nhưng nhân hội hợp thiên đồng thiên lương, thành thám hoa cách, nhưng cũng tu hữu chư cát lai phù phương đoán, bằng không cũng bình thường luận của, nếu như tử vi cư xấu không có phá quân đồng cung, Thiên phủ ở mão dậu giáp mệnh, mệnh viên vô chính tinh, tá khán đối cung cùng lương, đến đây cách cần phải thân cung miếu vượng mà lại vô sát phá, cập có chư cát hội chiếu, bằng không cũng không vào cách cũng, nhân Tử Phủ là nam bắc tôn sư, trước sau giáp, vừa hội cát vô sát phá chủ phú quý song toàn.

Tử Phủ giáp mệnh ta không cảm thấy tốt như vậy, huống hồ chư tinh vấn đáp nghị luận tử vi nhập tướng mạo (cung phụ mẫu) là hãm cung, chủ nhân lao lực làm việc không làm nổi, “Mặc dù được trợ giúp cũng không là phúc “.

Tử Phủ nhật nguyệt cư vượng địa, định phán đoán công hậu khí:

Đến đây cách chính là Thiên phủ tuất cung tử và ngọ cung, thái dương mão thìn cung, Thái âm hợi, lại có lộc quyền khoa thủ thân mệnh, nhưng như có sát thiên không cướp kị phá tan, không hợp cách, là mỹ ngọc khuyết điểm.

Tử Phủ đồng cung, chung thân phúc hậu:

Đến đây cách dần thân nhị cung lập mệnh giá trị Tử Phủ đồng cung, nhưng tai tam phương cần phải tả hữu khôi việt củng chiếu, gia khoa nhập quyền, tất chủ phú quý.

Tử Phủ vũ khúc cư tài trạch, canh liêm lộc quyền phú xa ông:

Nhân tử vi Thiên phủ vũ khúc cập lộc tồn hóa lộc là tài tinh, mà hóa quyền là việc chính động tranh thủ quyền tinh, mà điền trạch vừa giấu tài chỗ, cung tài bạch là lai tài hình thái cập mặc phúc phận, cho nên tài tinh nhập vu tài bạch cập điền trạch, tái phùng hóa cát, giàu có không thể nghi ngờ, nhưng cần phải điền, tài lưỡng vượng, bằng không ám hao tổn nan lưu.

Tử Phủ kỷ hợi hỗ phụ, tả hữu đến đỡ phúc tất sinh:

Đến đây cách hệ vu kỷ hợi lưỡng cung lập mệnh, gặp Tử Phủ tả hữu củng chiếu xung giáp, canh kiêm hóa cát lai phù, chủ phú quý mà phúc nặng cũng, bằng không không tính là .

Tử Phủ triêu viên, thực lộc vạn chung:

Đến đây cách như lập mệnh ở dần vũ khúc thiên tướng giá trị mệnh viên, sự nghiệp cung ngọ có tử vi tinh mà tài bạch cung phùng Thiên phủ liêm trinh nếu không có sát phá tan, giáp năm sinh ra có khoa nhập lộc quyền cập lộc tồn lai hội hợp, tác cực phẩm của quý luận. Như thất sát ở dần thân lập mệnh cũng nhập cách, nhưng như tứ sát cập Hóa kị phá tan, cũng bình thường bằng.

Tử vi phụ bật đồng cung, nhất hô bách nặc cư thượng phẩm:

Như tử vi thủ thân mệnh, có tả hữu đồng cung lai đến đỡ, phú quý chung thân, đều bị may mắn, cho rằng toàn bộ mỹ luận.

Tử vi cư ngọ vô sát thấu vị chí công khanh:

Đến đây cách nhân tử vi thuộc đất cư ngọ, ngọ là thái độ làm người quân vị, hỏa kiếp sau đất cũng vượng, như vô kình dương đà la cập Hóa kị lai phá tan, thì an mệnh ở ngọ, mà giáp năm sinh ra, vũ khúc hóa khoa cập lộc tồn vu dần cung, tức cung tài bạch mà tuất cung có Thiên phủ liêm trinh hóa lộc vu sự nghiệp cung, là song lộc triêu viên, là phú quý của cách cũng .

Tử vi hội cát vu thiên di, nhân nhân mà quý:

Cung thiên di chủ một đời người đối ngoại xuất hành thiên động tao ngộ của phủ thái, khả phủ được trợ giúp, mà đế quân ngôi sao nhập thiên di, chủ suốt đời cận quý nhân mà được trợ giúp mập ra, nhưng đa bôn ba ly hương vất vả cực nhọc, xa trở ra quý nhân dẫn mà phát cũng.

Đoan chính tử vi thái dương tinh, sớm gặp hiền phu tính có thể bằng:

Như gặp tử đã hợi tam cung an mệnh đến đây hai sao tọa thủ, không được gia sát, chủ phú quý.

Tử vi nam hợi, nữ dần cung, nhâm giáp sinh ra phú quý cùng:

Phàm nam mệnh ở hợi lập mệnh, có tử vi thất sát đồng cung, lục nhâm sinh ra tử vi hóa quyền lại có lộc tồn đồng cung, cho nên là phú quý, nhưng cũng ưa tả hữu chư cát lai phù mới là, có sát phá tan, bình thường. Nữ mệnh tử vi ở dần lập mệnh, cùng trời phủ đồng cung, giáp năm sinh ra lộc tồn cũng ở dần, mà liêm trinh ở ngọ hóa lộc, vũ khúc ở tuất hóa khoa lai hợp, sáng tử vi đồng cung tuy là phú quý, chỉ có cô ý, ứng với phòng không được hoàn mỹ chỗ.

Tử vi phá quân vũ khúc hội dương đà, lấn công tai nạn và rắc rối:

Đến đây cách như tử vi tọa mệnh ở xấu có phá quân đồng cung, thân cung vũ khúc thất sát cư dậu, canh năm sinh ra kình dương ở dậu, đà la trong tương lai xung mệnh, loại này nhân tất hảo tác loạn ưa lừa gạt, tuy có vết hoành phát một thời của đắc ý, tối hậu tất rách nát mà chết thảm cũng. Tử vi phá quân vô tả hữu cát diệu, hung ác quan lại nhỏ đồ:

Như tử vi phá quân vu xấu vị đồng cung, như vô tả hữu không được phùng cát tinh cập lộc lập tức tới phù, chủ thái độ làm người đa dâm dục sáng hung bạo giả dối, nhưng như có chư cát tả hữu lộc lập tức tới hội đây là thượng cách cũng.

Tử vi phá quân thìn tuất gặp, phú mà không quý có hư danh:

Tử vi phá quân vu thìn tuất an mệnh là hãm địa, tất nhiên bất năng quý, còn đây là cát hung làm bạn, cũng tài cán vì phúc, nhưng cho dù phát tài chỉ là đồ câu hư danh, mà không năng lực thực thụ.

Tử vi phá quân thìn tuất, quân thần bất nghĩa:

Đến đây cách nhân thìn là trời la, tuất là địa võng, bất lợi tử vi đế tinh bị nhốt thiên la địa võng, tất cấp dục cởi xác ra, thì không từ thủ đoạn cố hữu quân thần bất nghĩa của thuyết, nhưng cư người viết của kinh nghiệm, đến đây cách cần phải mệnh phùng tử vi, thân vừa phùng phá quân phương đoán, bằng không lánh đương biệt luận.

Tử vi thất sát hóa quyền, trái lại tác trinh tường:

Đến đây cách nhân vu đã hợi lưỡng cung lại vừa đồng cung, tử vi thuộc đất năng lực sinh thất sát của bỏ, mà lại tử vi cũng có thể giải thất sát của hung, như vừa gặp hóa quyền lai hội thì nhập cách, nhưng đã hợi so sánh tốt, nhân đã hỏa đất mới, đất sinh kim cho nên so sánh tốt.

Tử vi thất sát gia không vong, hư danh thụ nhân ấm:

Tử vi thất sát hóa quyền trái lại tác trinh tường của luận, nhưng như gặp lại không vong như chặn lộ không vong hùng tuần thiên không chờ, thì một thân tổ nghiệp tốt mà thụ ấm phúc, nhưng bản nhân chỉ là hư có mỹ danh mà vô sáng tạo độc đáo kiến thụ cũng.

Vận suy hạn suy, ưa tử vi của giải trừ hung ác:

Đến đây cách như nguyên mệnh thân có tử vi tinh cập chư cát thủ chiếu, nhưng khổ lưỡng hạn không được phùng cát diệu, thì hạn mặc dù không tốt cũng có thể an ổn mà qua cũng.

Đế gặp hung đồ mặc dù lấy được cát mà vô nói:

Như người thân mệnh có tử vi thủ chiếu gia hình kị đồng vị, tuy có lộc quyền thủ chiếu, mặc dù cát vô hung, nhưng tâm thuật bất chính.

Đế tọa kim khố thì nhật kim ca tụng trất:

Phúc Yên văn diệu vị ngọc tay áo thiên hương, đến đây cách như tử vi an mệnh vu xấu, là kim của kho địa, gia tăng cát thì xưng kim ca tụng trất, gia hình kị bình thường luận. Phúc Yên tức phúc đức cung có văn xương khúc ngôi sao may mắn lai phù, tất mặt đường triêu tôn mà làm vợ cả quyền của chức, là ngọc tay áo thiên hương.

Quân thần khánh hội, tài thiện trải qua bang:

Đến đây cách chính là tử vi tọa mệnh dĩ tả hữu là tướng, thiên tướng xương khúc là từ, Thiên phủ là thảng giấu, lộc mã là chưởng tước, khôi việt là truyền lệnh, đến đây sổ tinh hội vu thân cung mệnh, vô sát phá tan, là nhập cách, phú quý toàn bộ mỹ, cực cao của phú quý sáng tài trí hơn người cũng.

Cực cư mão dậu, đa số thoát tục tăng nhân:

Dựa vào thiệu sùng linh lão sư trong sách thuật, khán cực cư mão dậu cách là muốn dĩ sinh ra ngay lúc đó “Mùa” đến xem.

Xác định ra người này là xuân, hạ, thu, đông hoặc tứ lập (lập xuân, lập hạ, lập thu, lập đông tiền mười tám thiên trong vòng sinh) sinh ra hậu, tái dựa vào tử tham ở mão hoặc dậu để phán đoán.

Chỉ có ở xuân, đông sinh ra, bởi đông thủy sinh tham lang mộc, hoặc xuân mộc và tham lang đồng chúc mộc, sở dĩ tham lang vượng khắc phạm tử vi đất (nhân tử vi lúc này là yếu khí).

Hơn nữa đương tử vi lại không có đảng thì, đào hoa phạm chủ cách mới được lập, nâm nói hoa tâm cũng mới sẽ trở thành lập.

Nhược kể trên điều kiện thành lập, nhìn nữa là ở mão hoặc dậu cung. Nhược ở mão cung thì hội nghiêm trọng hơn, bởi vì mão là mộc cũng. Ở dậu cung thì thượng biết thu liễm, bởi vì dậu là kim cũng.

Trong cổ thư thuyết, tử tham hội mệnh là “Đào hoa phạm chủ”, đặc biệt cư mão dậu đồng cung thì là tối; mà “Đào hoa phạm chủ là chí dâm”, đến đây câu cũng vì miễn quá mức võ đoán,

Ở thời cổ phong bế xã hội trung tâm, nam nữ đối tình cảm có khá nhiều biểu đạt cũng sẽ bị cho rằng lang thang, nhưng dĩ hiện nay xã hội mà nói, chỉ có thể nói loại này nhân so sánh lãng mạn đa tình, tình cảm phong phú mà thôi.

Mà khi tham lang phùng hồng loan, thiên hỉ, thiên diêu, Hàm trì bốn sao thì, kỳ “Đào hoa”, “Ham muốn hưởng thu vật chất” tính cách mới có thể hoàn toàn bị dẫn phát ra ngoài.

Đến đây cách tức tử vi ở mão dậu lập mệnh, tất và tham lang đồng cung, lòng hiếu kỳ nặng, ưa học thần tiên thuật, nhược kiếp không lại cùng vu thân mệnh, canh phùng sát tinh phá tan, trái lại là không môn trung tâm của tăng nói, nhưng như gặp hỏa linh, trái lại có phú quý, mà không tác đến đây luận cũng.

Tử vi thuần âm đất, tham lang thuần dương mộc, “Mộc khắc thổ”, tử vi “Đất” trang trọng rụt rè, dày ổn trọng tính cách, bị tham lang “Mộc” tình cảm mãnh liệt hiếu động sở xung động, rụt rè, dày ổn trọng tính cách, bị tham lang “Mộc” tình cảm mãnh liệt hiếu động sở xung động, cả người cũng liền có vẻ hoạt bát mà nhiệt tình dương tràn đầy.

Tham lang đại diện đào hoa, thế nhưng đứng ở tử vi tinh bên người thì kỳ hung tính giảm đi, cận đại diện chủ mệnh so sánh có tình duyên, còn đối với tình cảm giơ bất định, mà làm cho không xác định cảm.

Tử vi vô lực chế tham lang, mão cung (mộc) và tham lang tướng sinh, điển hình “Đào hoa phạm chủ” cách.

Người như thế nhược lựa chọn kháo quần chúng mị lực mà sống hành nghiệp, tương thị thích được kỳ sở.

Sao Khôi lâm mệnh, minh danh liệt tai thai:

Đến đây cách như tử vi ở ngọ cung an mệnh, có thiên khôi văn xương đồng cung, là kỳ cách, như hội tả hữu cao hơn, dĩ tân năm sinh ra vì thế kỳ cách cũng.

Phụ bật giáp đế là thượng phẩm, đào hoa phạm chủ là chí dâm:

Đến đây cách nhân tả hữu giáp mệnh là quý cách, nếu như cung mệnh có tử vi tọa thủ cao hơn, nhưng phùng sát phá tan độ chênh lệch. Như mạng thân vu mão dậu tử tham đồng cung, vốn có dâm đi, như tái hợp cái khác của đào hoa tinh, thì dâm đi bôn uế, nhưng cũng có phú quý bình nghèo hèn của khác biệt, như được phụ bật hoặc hỏa linh có thể giải trừ cũng.

Tử vi xong tả phụ hữu bật, hữu lực lượng chế hóa linh tinh, linh tinh ảnh hưởng không tốt lực nhỏ lại.

Tử vi hữu lực lượng thì có thể giải chư tinh của ác ngược (chư tinh vấn đáp luận, toàn bộ cuốn sách nhất 4 trang), vô lực thì hay “Kình dương hỏa linh tụ (chư tinh vấn đáp luận).

Đẩu số tinh diệu tính chất ký ức pháp là các hiển thần thông… .

Văn tự học mình mở rộng pháp, hay mỗi một sao diệu, chúng ta dĩ một tiếng Trung tự lai đại diện, sau đó dùng đến đây tự lai tạo từ, thì tinh diệu đặc tính tự ở trong đó, ví dụ như: Tử vi một sao, có thể dùng” tự “Một chữ lai phát triển, như, tự tôn, tự chế, tự trọng, mình, tự cho là đúng, tự đại, khoe khoang, mình phát triển, như, tự tôn, tự chế, tự trọng, mình, tự cho là đúng, tự đại, khoe khoang, mình mong đợi cao, … . .

Nếu như thiên cơ tinh, chúng ta có thể dùng” cơ “Tự lai phát triển, bởi vậy chạy máy, nhạy bén, xảo trá, cơ trí, cơ mưu, nếu như: Máy xe, radio, máy chữ, cơ khí,… . .

Đến đây bộ phận, tuệ canh thuật sĩ ở kỳ tử vi đẩu số khai vận toàn tập trung tâm có đặc sắc miêu tả, có thể tham khảo.

Đẩu số tinh diệu bản thân cũng cấu thành một hệ thống, dĩ của đối với ứng dụng vu các loại bất đồng hoàn cảnh thì cần người sử dụng công lực cập đối với tinh diệu đặc tính nắm giữ.

Đối với xe cộ phân loại mà nói,

Tử vi cập Thiên phủ đại biểu là cao cấp ngoại quốc vào bến xa,

Liêm trinh thiên tướng chờ hữu là nhất cấp,

Về phần cơ nguyệt cùng lương chờ tinh diệu, thì là ước năm mươi vạn dưới sản phẩm trong nước xa, xe cũ mới khán có hay không có sát tinh hội chiếu, trên xe thiết bị còn lại là khán lục ngôi sao may mắn hội chiếu trình độ, sao Tứ hóa thì đại diện coi trọng chỗ,

Ví dụ như hóa lộc đại diện hưởng thụ, bởi vậy đến đây xa 挳 năng lực trang bị cái khác thêm vào thiết bị, như điện thoại di động hoặc lôi bắn hát bàn,…

Nhược tái tự xe cộ bản thân lai phân tích, tương nhất bộ xe phân giải thành các loại tính chất chủ yếu bộ phận, ví dụ như thái dương có thể có thể đại biểu xe động cơ bộ phận, vũ khúc có thể có thể đại biểu Bản Kim, cự môn có thể là kèn đồng hệ thống, thiên cơ có thể là máy móc truyền lực hệ thống, thiên tướng có thể là hành lý sương,… . . Có ý định nghĩa.

Thiên cơ tinh

Sao Nam Đẩu tam tinh, ngũ hành thuộc ất âm mộc, là màu xanh biếc, là ích thọ, vì huynh đệ chủ, là trí tuệ, nhân thiện, đếm hết ngôi sao, là bôn động của ở lại. Là nhân thiện ngôi sao, nhẹ dạ cho nên phạ Hóa kị cập lục sát đồng cung, phùng của thì dễ nhiều lần trải qua gian khổ, thích hợp tôn giáo.

Động của cát hung luận miếu vượng hoặc lạc hãm. Miếu địa tử thìn ngọ tuất cung, vượng địa dần mão dậu cung, đất bằng phẳng tị thân hợi cung, hãm địa xấu vị cung.

Cư miếu vượng thì thái độ làm người thiện để ý việc nhà, chủ Phúc Thọ song toàn có thể nắm quyền, cái khác cung đều chủ nhà đình ưu phiền.

Ngũ hành: Ất mộc (can)(âm mộc) hóa thành thiện tinh, sao Nam Đẩu tinh, huynh đệ chủ, động tinh.

Nhân vật đại biểu: Khương Tử Nha (khương thượng, thái công, thái công ngắm)

Đại diện vật: Xe máy, mắt rất đẹp, ngón tay.

Tính chất đặc biệt: Là một viên trí tuệ tinh, tư chưởng trí tuệ. Cũng là một viên thiện tinh.

Hình dáng tướng mạo thông minh trí tuệ, kiểm dài nhỏ hình trứng, không cao không lùn vóc người vừa phải

Phần lớn nam tính sảo cụ thần kinh quá nhạy cảm, nữ tính đa sầu đa cảm.

Làm việc trật tự phân minh, đa học không tinh (đứng núi này trông núi nọ).

Cơ linh, thông minh, tương đương phú có trí khôn.

Phụ tá cách cục.

Nên dĩ phụ tá là việc chính yếu phát triển của sở trường, không thích hợp làm chủ quản hoặc là gây dựng sự nghiệp.

Và ngũ thuật duyên sâu, mệnh lý sư đại diện.

Sâu đổng phong phú chính, treo giá triết học. Thủ đặc biệt trường, cao gầy.

Rất hội ép giá, nữ mệnh nhất là rõ ràng.

Phát đạt yếu tố thường dĩ người bên ngoài sơ sót yếu điểm, sẽ không hại nhân.

Thông minh thì dễ để tâm vào chuyện vụn vặt, vùng xung quanh lông mày so sánh chặt.

Bác dịch tinh, đổ tính khá kiên cường.

Nên từ thương không thích hợp từ quan, sự nghiệp vãn phát [ thái công tám mươi bái tướng ].

Không thích hợp tảo hôn [ Khương thái công hôn nhân không lớn hạnh phúc ].

Tính và tính cách phân tích:

Thiên cơ tinh tọa cung mệnh người, thích học tập các loại kỹ xảo cập sự vật mới mẻ, nhưng là thường thường nhân học được nhiều lắm, dồn có bác mà không tinh hiện tượng!

Thông minh cơ cảnh hiếu động hiếu học hơn nữa tâm địa thiện lương, cần lao chăm chú, xử sự hữu điều để ý lãnh tĩnh có quyết đoán!

Thiên cơ tinh người đó trí tuệ rất cao, phản ứng linh mẫn khẩu tài tốt, thiện bày ra hữu cơ mưu, tâm địa thiện lương hiếu thuận phụ mẫu tình huynh đệ trường, bởi thiện hoa tinh mưu lược là hiếm có phụ tá nhân tài, cũng rất thích hợp chuyên môn kỹ thuật, thiết kế quy hoạch, bí thư, đặc biệt trợ lý, quan hệ xã hội cập đại chúng truyền bá các loại công việc!

Thiên cơ tinh đối với người sự vật phân tích, có siêu nhiên kiến giải cập xâm nhập tham thảo, tịnh hội hợp thời phát huy giữ tại tài trí, ở tối thời cơ thích ứng tố thích đương sự! Canh giỏi về ứng dụng tâm lý, cơ mưu cập căn cứ lý luận lai làm việc! Thiên cơ tinh thích nhất gia gặp văn xương, văn khúc có thể làm sâu sắc kỳ tài hoa biểu hiện!

Thiên cơ tọa mệnh người đó thích hợp nhất thái độ làm người phục vụ, quá mức nên chuyên môn kỹ thuật, thiết kế bày ra cập đại chúng truyền bá các loại công việc có thể tương kì ưu điểm hoàn toàn phát huy, tối không thích hợp kinh thương, động thì có tổn hại!

[ động ] là thiên cơ đặc tính, tự hỏi cập hành động đều rất mẫn tiệp đối chuyện mới mẻ vật cập kiến thức mới có lòng hiếu kỳ mãnh liệt, thích ăn ý mạo hiểm, sáng tạo phát minh!

Khuyết điểm:

Thiên cơ tinh khuyết điểm là có điểm nôn nóng cũng khuynh hướng cố chấp, cũng có ái để tâm vào chuyện vụn vặt hiện tượng, nhược phùng sát tinh thì có tố chất thần kinh tâm bệnh! (có đôi khi nghĩ quá nhiều trái lại đối với chuyện giẫm chân tại chỗ khuyết điểm! )

Thiên cơ tuy là thông minh nhưng dễ đứng núi này trông núi nọ, tuy tốt học nhưng không cách nào chuyên nhất, cho nên sẽ có bác mà không tinh đích tình hình!

Nếu như: Thiên cơ tinh sợ nhất chích phùng đáo sát tinh mà không có ngôi sao may mắn hội chiếu, thì suốt đời đa bôn ba lao lực, mà lại gặp gỡ nhấp nhô không được thuận, có tài nhưng không gặp thời!

Nếu như gia văn xương sao Văn Khúc, có thể bày ra thiên cơ trác việt biểu hiện, trở thành ưu tú chuyên nghiệp đặc thù nhân tài!

Nếu như hội chiếu thiên khôi thiên việt thì tính tình ổn định tự hỏi lực cường giỏi về mưu lược, sự nghiệp THUẬN, ổn định lớn! Thích hợp vãng đại chúng truyền bá phát triển!

Thiên cơ tinh sợ nhất Hóa kị chủ “Đầu xác phá hủy”, ái để tâm vào chuyện vụn vặt dễ mắc có tố chất thần kinh (chập mạch)!

Thiên cơ tinh ở cung mệnh

Thiên cơ tọa mệnh người ta rất hiền lành, thích tự hỏi, nghĩ.

Người ta hội phi thường câu nệ vu ý nghĩ của chính mình, người ta hội thường phát hiện hắn giảng hắn, ta tố ta, người ta không thuộc về đứng đầu cấp nhân vật, mà là thuộc về tham mưu, quân sư loại.

Thiên cơ tinh ở trên người ngươi đại biểu cho não bộ, tứ chi hệ thần kinh, can.

Bởi thiên cơ giỏi thay đổi đặc tính, sở dĩ nó đặc biệt dễ đã bị cái khác tinh diệu ảnh hưởng.

Thái âm, cự môn cập thiên lương giá tam sao diệu mỗi khi thiên cơ đồng cung có thể chiếu, sở dĩ thiên cơ đặc tính cũng hội theo gặp gỡ hợp tinh diệu mà biến hóa, Thái âm âm nhu mẫn cảm đạo khiến cho thiên cơ nhạy bén, biến thành quyền mưu cơ trí, mặt trái thì vì quyền thuật âm mưu, thị ư tổ hợp mà định;

Thiên lương chủ quan phối hợp thiên cơ tài trí, cách cục phối hợp thoả đáng, chủ nhân chắc chắn cao nghệ tùy thân, ưa biện luận, tốt đẹp đàm chính trị huyền để ý chờ, nhược gặp Tứ Sát, dễ sinh ra thế của tư.

Thiên cơ tọa mệnh người ta làm việc hội cẩn thận tỉ mỉ, tương đối hữu điều để ý, người ta tương đối thích hợp độc Lý Công khoa (điện cơ, máy móc, máy tính, thổ mộc).

Thiên cơ tọa mệnh người ta (nam sinh) không được lãng mạn, nhưng sẽ giúp ngươi (nữ sinh) tố thực chất sự.

Lòng tốt của ngươi quan tâm rất nặng, thích học tập, mọi việc ái sáp một cước, thích học tập tân sự vật, nhưng không cần thiết năng lực kéo dài thâm nhập chỉ là nặng học tập mà thôi (sở dĩ được xưng là lý luận phái).

Thiên cơ tinh nhập cung Quan lộc:

Suốt đời sự nghiệp vận thường thường, thích hợp làm ổn định tính đi làm công tác, không thích hợp kinh thương mậu dịch hoặc vốn riêng gây dựng sự nghiệp

Nếu thái độ làm người phục vụ, năng lực phát huy ưu dị xí hoa năng lực và năng lực sáng tạo, trở thành thật tốt phụ tá nhân tài, cũng dễ đảm nhiệm được công tác và có khá cao biết thu nhập.

Nếu vì nam tính, thì thích hợp làm nhà vẽ kiểu, xí nghiệp cố vấn, giáo sư, tôn giáo nhà triết học và mệnh lý học giả.

Nếu nữ tính, thì thích hợp làm công văn, giáo sư, nghệ thuật văn học gia, hoặc là một vị xứng chức gia đình bà chủ các loại công việc.

Nữ mệnh thêm vào:

Thông minh thông minh cá tính cương nghị ý chí kiên cường tràn đầy trí tuệ, thuộc về lý trí hình cách cục chiếm đa số, là rất nhiều nam tính sở ngưỡng mộ đối tượng, thiên cơ nữ tính thích hợp tố thiết kế phương diện công tác có thể mở ra tài hoa, hoặc tạp chí biên tập, cũng có thể làm thuộc về đàm phán công tác, tổng giám đốc trợ lý hoặc thư ký riêng (điều không phải bình hoa) chờ…

Thiên cơ nữ mệnh tương đối tố chất thần kinh, có ký ái mà lại hận lòng của thái, như phùng tam phương phùng sát tinh suốt đời làm phiền lục cũng so sánh bất lợi tình cảm hoặc hôn nhân hiện tượng!

Tốt nhất công tác là ở gia giúp chồng dạy con, hoặc là nã công tác trở về tố!

Nhất, thiên cơ tinh cơ bản tinh tình

Đấu vị: Sao Nam Đẩu đệ tam ích thọ (đoán) của thiện tinh.

Phương vị: Nam chính vị tị (tị là quả, hợi là nhân).

Chủ tể: Huynh đệ cung, hóa khí là thiện, chủ tinh thần, ích đoán ngôi sao, số lượng để ý chòm sao, cũng là cơ trí chòm sao, quân sự chạy máy chòm sao, gia đình tranh cãi cập toàn gia phát động ngôi sao.

Ngũ hành: Ất mộc tuy là âm, là động tinh, như đế lệnh đại động, cho nên nội ngoại đều là dương tính.

Bản thân bộ vị: Mi, can, tràng, khí quản, cốt cách, tay chân.

Kiểm hình: Trứng gà kiểm, viên gầy, lưỡng mi gấp sâu tỏa, nữ tính gia văn tinh, dài nhỏ, cổ điểm mỹ, gia đà la, thay đổi viên, có điểm tố chất thần kinh.

Màu da: Lược trình thanh bạch sắc. Niên thiếu thanh bạch sắc. Trung niên thanh trau chuốt. Lão niên thanh hoàng sắc hoặc màu xanh lam. Nếu như gia cái khác động tinh, thì da sảo hắc.

Vóc người: Vóc người trung đẳng, nhập miếu chiều cao béo, lạc hãm so sánh gầy yếu, phổ thông là 〔 thiết cốt sinh 〕(lớp giữa hoặc cao gầy mà rắn chắc).

Cá tính: Bản tính cao minh, cơ mưu hay thay đổi, tính toán tỉ mỉ, gấp gáp tâm từ, làm việc có thao lược, phản ứng linh mẫn, nghiên cứu tâm cường, khẩu tài tốt, cần cù tự lịch, chuyên cần vu lễ Phật, tôn giáo tín ngưỡng thành kính, kính ư lục thân, thanh cao có hàm dưỡng, bác học mà ít tinh, vô ác ngược bất nhân bất nghĩa chi tâm, có linh thông thay đổi đạt của chí, chỗ sự hữu điều để ý rất nhanh, mà lâm sự hơi có tố chất thần kinh, ưa biện luận cập động tâm cơ.

Vu thiên: Phong vân rậm rạp, biến hóa vu sớm tối trong lúc đó, mà khó lường kỳ họa phúc.

Đầy đất: Kỳ sắc thanh hắc, hay thay đổi nơi hình, ngã tư đường, thông nhau yếu đạo, đường cái ngõ phố, hoặc ải mộc cột điện, chùa miểu, giáo đường, máy móc, cây trà.

Vu nhân: Lòng dạ thâm trầm, động tâm cơ, chỉ vì cái trước mắt, không quả quyết, dị ứng tính của tố chất thần kinh, xử sự nôn nóng mà cơ cảnh, lâm sự thay đổi liên tục có điểm cảm giác thần bí, tâm địa thiện lương, vất vả cực nhọc thành công.

Vu bệnh: Kim đa khí xung can, can sưng bệnh can khí của ốm đau, mộc đa can đảm của tật, sao thuỷ đa can héo rút, nữ mệnh trải qua máu khô kiệt lỗ lã, hỏa đa can cứng đờ, đất đa can vọt lên của bệnh bao tử, lạc hãm Hóa kị có cốt cách đau nhức, thần kinh quá nhạy cảm của tật, sai ai ra trình diện hỏa linh dương vừa gặp mã có tai nạn xe cộ của hiện tượng, hoa mắt xỉ rơi.

Vu sự: Yêu cầu tân yêu cầu thay đổi tri thức dục, sổ để ý binh gia khoa học lý luận, vận tải, tôn giáo, học thuật, triết học, giáo dục của kế hoạch.

Vu vật: Là có chứa động lực cơ hội khí hoặc đối tượng, như môtơ, máy xe, máy tính, máy chữ, vận động khí cụ, đi thiên lương là chữa bệnh cơ khí, cùng trời đều là hạng nhẹ cơ khí, gặp văn xương linh tinh là điện thoại cơ, thiên cơ Hóa kị gặp kình dương là phôi máy móc thực chất, gặp cự môn Hỏa Tinh là hỏa xa.

Khuyết điểm: Tâm cơ đa, gấp gáp, tố chất thần kinh, dễ huyễn tưởng, đa tính toán, bác học mà không tinh.

Ưu điểm: Uyên cá xét sai ai ra trình diện, làm việc có thao lược, tâm địa thiện lương mà từ, hiếu kính phụ mẫu, có tôn giáo tín ngưỡng, cần lao cẩn thận, cơ mưu hay thay đổi, có khoa học ý nghĩ.

Vu sổ: Nhị hoặc nhị trở lên số nhiều.

Tam, thiên cơ tinh trên mặt đất bàn mười hai cung của luận giải trừ

Thiên cơ ở tử ngọ nhập miếu ngồi một mình:

Hiện tượng: Đối cung cũng cự môn cát lợi cung vị có thể trợ giúp thiên cơ tinh của thành công, chủ thái độ làm người thông minh cần cù, có bày ra

Mưu lược khả năng lực, phản ứng mẫn tiệp khẩu tài tốt, thiện lương ôn hòa, tuy có hàm dưỡng, nhưng có lúc hội vội vàng xao động, năng lực vất vả cực nhọc làm mà chết lấy được thành công, năng lực làm việc cường hữu điều để ý mà lại rất nhanh, nhưng bề ngoài chất phác, so sánh hội có tình cảm nhân tố.

Kiểm hình: Đản mặt tròn hình, hoặc gầy mặt tròn hình, trán rộng ngạc hiệp, tròn dẹp kiểm.

Màu da: Thanh nhuận mà lược hắc.

Vóc người: Trường béo mà là chỉ có thịt, mà không phải rất béo.

Chế hóa: Thiên cơ ngôi sao tình có thể phát huy đầy đủ đi ra.

Hội tả hữu xương khúc, văn là thanh hiển, vũ là trung lương.

Phùng thiên hình gia tăng cát, có thể vì danh y, công trình sư, luật sư có tiếng.

Hội lương cùng âm, đa tất là nhậm chức của mệnh, gia tăng cát có thể là việc chính quản, vừa phùng lộc mã có thể lên chức tiến tước.

Phùng dương đà vừa Hóa kị, hội ngộ bọn chuột nhắt 〔 bị lừa hoặc thụ hại 〕 hoặc tiểu thâu hân hạnh chiếu cố.

Phùng cự môn hóa quyền hoặc Hóa kị, có thể là đại chúng truyền bá công tác.

Phùng đào hoa tinh gia dương đà, nam nữ dâm tà, dễ có tình cảm khúc chiết.

Hội tứ sát, gặp thiên đồng Thái âm thiên lương, tuy là nhậm chức của mệnh nhưng không dài cửu mà chết cần phải chuyển nghề.

Sự nghiệp: Nên làm khoa học, pháp luật, học thuật của nghiên cứu hoặc tham mưu nhân tài, hoặc hữu quan tính kỹ thuật cập phục vụ tính chất của chức nghiệp cũng có thể làm nghệ thuật công tác.

Cách cục: Tử ngọ miếu vượng giáp đinh kỷ canh quý sinh ra, vô tứ sát sao Hóa kỵ, là tài quan cách, nhâm sinh ra soa, nhân tam phương sai ai ra trình diện dương đà, vừa ngọ cung so sánh tử cung tốt.

Ưu điểm: Làm việc có năng lực, phản ứng khoái, thông minh cần cù chịu được vất vả, có nghiên cứu tâm cập bày ra năng lực, thiện lương ôn hòa

Khuyết điểm: Cá tính vội vàng xao động, so sánh chất phác cập tình cảm phiền não.

Thiên cơ ở xấu vị ngồi một mình:

Hiện tượng: Hành vi so sánh bảo thủ, nhân lạc hãm so sánh nan biểu hiện thiên cơ động lực, mặc dù cấp công hảo lợi, nhưng không quả quyết, khuyết thiếu quyết đoán, tâm phù khí táo, nhưng thông minh thẳng thắn, cẩn thận, có thể vững vàng trung tâm yêu cầu phát triển mà tài vận hanh thông, mọi việc tuy nhiều thành bại cập thị phi, nhưng nên nhẫn nại, gắng đạt tới tiến tới, không được nản lòng nhưng sẽ có thu hoạch, nhưng sinh hoạt tản mạn, vãn hậu có thành tựu.

Kiểm hình: Cao gầy hình tròn, có điểm tố chất thần kinh, hoặc hai mắt thần sắc bất định.

Vóc người: Gầy lùn, hoặc lớp giữa gầy, bước đi thì khiêu khiêu.

Chế hóa: So sánh nan năng lực hiển hiện ra thiên cơ tinh động dấu hiệu

Phùng ác sát đồng cung: Cẩu thâu ăn trộm.

Phùng lục sát xung tàn tật, hình khắc, nghèo khó. Khoe khoang khoác lác không thật.

Hội tứ sát phá tan: Chích nên kinh thương xảo nghệ.

Phùng cát tam phương, vô sát phá tan, có thể trường thọ.

Gia cát cập khoa lộc quyền, vô sát phá tan: Cũng có thể phú quý có tiếng dự, ra tương nhập tướng.

Hội tả hữu xương khúc quý tinh: Văn là thanh hiển, vũ là trung lương.

Gặp cự môn văn tinh có chí.

Sự nghiệp: Nên nghề phục vụ hoặc văn công giáo chức, làm kỹ thuật phát triển, không thích hợp làm vũ thương của sinh ý, có thể làm nghệ thuật như hội họa, điêu khắc chờ.

Cách cục: Xấu vị lạc hãm, ất bính nhâm sinh ra so sánh tốt, là tài quan song mỹ, là lộc hợp cách, bất khả phùng tứ sát, chích nên kinh thương xảo nghệ độ nhật mà thôi, cho nên phùng đến đây hạn không thích hợp hay thay đổi động.

Ưu điểm: Thông minh thẳng thắn, cẩn thận vững vàng, gắng đạt tới tiến tới.

Khuyết điểm: Cấp công hảo lợi, khuyết thiếu quyết đoán, tâm phù khí táo, sinh hoạt tản mạn.

Thiên cơ ở dần thân và Thái âm đồng cung:

Hiện tượng: Đến đây hai sao đều là động tinh vừa tọa tứ sinh tứ mã nơi, cho nên so sánh rung chuyển, nhân thiên cơ ý nghĩ tưởng động yếu ra ngoài

Thái âm vừa chủ động, ứng với nên ra ngoài yêu cầu phát triển, nhân duyên hảo, bề ngoài nhã nhặn, thiên cơ thiện ở lại, tâm địa thiện lương, Thái âm ôn hòa thuần lương mà có khiết tịch, vì vậy hai sao tọa mệnh người giai quần áo giản tiện mà ngăn nắp sạch sẽ, bình dị gần gũi, đức cao vọng trọng, mọi việc giai án bộ tựu ban, mưu tính sâu xa, tùy cơ ứng biến, thiên tính trung lương mà có lòng trắc ẩn, khẩu tài hảo, khẩu thiệt thị phi đa, suốt đời đa khúc chiết, nhưng năng lực lâm sự quả quyết mà hóa giải, có lĩnh đạo cập làm việc tài can, phùng sát, tình cảm khúc chiết không được thuận.

Kiểm hình: Mi mắt nhỏ nhuệ, thanh tú ưu nhã, tròn dẹp kiểm, viên trung tâm đái phương.

Vóc người: Vóc người trung đẳng 〔 thiết cốt sinh 〕 mà rắn chắc.

Màu da: Thanh bạch sắc hoặc thanh hắc sắc.

Chế hóa: Ở dần cung dĩ Thái âm ngôi sao tình là chuẩn, vu dần cung dĩ thiên cơ ngôi sao tình là việc chính.

Cơ âm dần sinh vị suốt đời lại nghiệp thông minh, cơ nguyệt tọa mệnh, cung tài bạch có thiên đồng, sự nghiệp cung có thiên lương, mà lại Tử Phủ giáp mệnh, như không được phùng sát phá tan, suốt đời thông minh có tiền đồ phú sách bức tranh năng lực. Cơ nguyệt cùng lương tác lại nhân. Chúng cát củng gửi thông điệp hợp: Bình sinh Phúc Thọ song toàn, cả đời không hãi sợ hung nguy, vui sướng.

Gia lục sát: Cô độc nghèo khó.

Gặp tả hữu phùng lộc tồn chủ phú quý.

Gia dương đà: Bản thân tao thương hoặc tự thương hại.

Gia thất cát tả hữu xương khúc khôi việt lộc tồn, danh dự tốt, kế hoạch lớn đại triển, ra tương nhập tướng, nữ mệnh dương đà

Hỏa linh xung hợp, nhà kề xướng tì, bằng không thương phu khắc tử.

Sự nghiệp: Nên tin tức phỏng vấn biên tập công tác, học thuật nghiên cứu, nhà xuất bản nhân viên và giáo viên, triết học hoặc phục vụ công tác, hoặc thuỷ điện công trình bằng gỗ, hoặc ăn uống loại, bày ra công tác chờ.

Cách cục: Dần thân và Thái âm đồng cung, giáp đinh kỷ canh sinh ra, tài quan cách, nhược hội tả hữu khôi việt phú quý khổ, nhưng phạ phùng sát giảm phúc, nhiên Tử Phủ giáp tốt số ba phần, nên nhậm chức tốt, đa số thiếp hoặc mẹ kế sở sanh khá nhiều, mà nữ mệnh cũng đại thể làm thiếp hoặc kế mẫu. Nhập quan lộc, nên thổ mộc kiến trúc công trình, bính sinh ra nên lý luận triết học, đinh sinh ra nên tài chính và kinh tế, tính toán, kế toán, tài chính, mậu sinh ra nên thương nghiệp, bút toán, tính toán, ất sinh ra nên vũ đạo, ca kịch danh linh, kỹ năng đặc biệt, nghệ thuật gia.

Ưu điểm: Lâm sự quả quyết, nhân duyên hảo, có tài cán, tâm địa thiện lương, mọi việc án bộ tựu ban, bản tính trung lương.

Khuyết điểm: Khẩu thiệt thị phi đa, việc nhà phiền não, dễ vấn đề tình cảm.

Thiên cơ ở mão dậu cung và cự môn đồng cung:

Hiện tượng: Cơ cự có thượng dù có tài quan cũng không quang vinh, nhân dậu cung là mộc tử thủy bại nơi, mà dậu kim vừa khắc thiên cơ mộc, huống thái dương ở vị đã tây đi yếu kém, cho dù có có khoa lộc quyền gia hội, cũng cận nhất thời vinh hoa, chung tất rách nát. Cơ thần cư mão, trước tiên lui tổ sau đó huyền bí, nhân thiên cơ mộc ở mão cung, là mộc được lộc mà vượng mà lại lại có thần môn nước kiếp sau mộc, nhiên nhân thiên cơ chủ bôn ba động tinh, cự môn chủ phá đãng, vì vậy mạng lớn để nửa đời trước khúc chiết lao lực, tuổi già an nhàn, như có khoa lộc quyền gia hội, công khanh vị, cốt tủy phú nói 〔 cự cơ đồng cung, công khanh vị 〕. Đến đây cách thái độ làm người đa học đa năng lực, khẩu tài tốt, suy nghĩ mẫn tiệp, cá tính kiên cường có chủ sai ai ra trình diện, mọi việc theo khuôn phép cũ, cẩn thận bảo thủ, gia đạo sa sút tái huyền bí, phú thì đoản mệnh, nghèo người sống lâu, sống sống lại sống tình thú, hảo hưởng thụ, so sánh năng lực tự đắc kỳ nhạc, dễ gây chuyện, đa nhân và khác giới phát sinh tranh cãi mà thất bại, làm phiền lục mà thành công, thành quả kiên định có lên chức cơ hội.

Kiểm hình: Phương duyên kiểm lược trình trường, thần hậu, mặt mày linh hoạt.

Vóc người: Trung tâm vóc người cao, hơi có thịt, tiên gầy hậu béo, hoặc ục ịch.

Màu da: Thanh hoàng sắc.

Chế hóa: Dĩ thiên cơ ngôi sao tình là đại.

Mão dậu và cự môn đồng cung, tay không thành gia, lòng cầu tiến cường, đến đây cách mão cung tốt dậu cung soa, nhân dậu cung là mộc tử thủy bại nơi, cố hữu dù có tài quan cũng không bó buộc nói đến, cho dù gia khoa lộc quyền chờ ngôi sao may mắn, tức có một thời của vinh hoa, phú quý cuối cùng cũng rách nát, nhiên người viết tường thi đông nam diên hải cập Đài Loan sinh ra, không làm hung luận, gia cát cũng phú quý, nhân nơi sinh của cho nên, sinh ra cự môn hóa quyền là thượng cách, tân sinh ra song phi hóa lộc nhập mệnh cũng cát, canh sinh ra ở dậu xung mệnh hung. Mão cung hai sao giai miếu nhạc mà lại tướng sinh, cũng có lộc tồn đất lai bồi mộc, là cực phẩm của quý, nhưng suốt đời nhưng đa tranh luận cập hình khắc. Dĩ ất sinh ra song phi hóa lộc nhập mệnh là thượng cách, quý sinh ra cự môn hóa tạm thời có thiên khôi đồng cung cũng tốt. Bính song lộc trái lại trì của tài cập khôi việt hợp mệnh kiêm thiên cơ hóa quyền cũng tốt, danh lợi song thu vào cũng. Ất bính tân quý sinh ra gia thất cát vô sát, danh lợi song thu vào có thể nhâm chức vị quan trọng, tài quan song mỹ.

Gia Tứ Sát cập kị tàn tật hoặc cô khắc.

Gia dương đà cập đào hoa tinh nam nữ dâm tà.

Nữ mệnh gia sát tinh sao Hóa kỵ, xướng tì nhà kề hoặc thương phu khắc tử.

Cơ người to lớn điền trạch, hợp sát tinh hỏa linh, cũng có hoả hoạn.

Cơ cự hợp văn khúc có sông ngòi thủy câu, giáo đường.

Cơ cự gặp thiên hình thận yếu đa nước tiểu.

Sự nghiệp: Nên phục vụ công chức, công trình sư, kế toán viên cao cấp, luật sư, viết thay, y sư chờ hoặc miệng nghiệp của chức.

Cách cục: Ất năm sinh ra song phi hóa lộc nhập mệnh là thượng cách, quý sinh ra hóa quyền cập thiên khôi đồng cung cũng tốt, tân năm song phi hóa lộc nhập mệnh cũng tốt, bính sinh ra song nhập tịnh khôi việt hợp cập thiên cơ hóa quyền cũng nhập cách, nhưng không thích hợp có sát tinh phá tan, chỉ thành công bại, vui hơn tả hữu lai hội hợp cũng.

Ưu điểm: Theo khuôn phép cũ, cẩn thận bảo thủ, đa học đa năng lực, kiên định mà tự nhạc.

Khuyết điểm: Dễ gây chuyện, đa khác giới tình cảm phiền não, hảo hưởng thụ, đa thành bại.

Thiên cơ ở thìn tuất cùng trời lương đồng cung:

Hiện tượng: Đến đây hai sao đều vì tôn giáo tinh, hòa thượng đạo sĩ thần minh tinh, cho nên so sánh cô, nhưng đều là tâm địa từ thiện, phẩm cách thanh cao, năng lực gặp nạn trình tường, thái độ làm người hiền hoà thiện đàm binh khẩu tài thông minh, thông minh cơ cảnh, tu dưỡng hảo, tính tình ôn hòa, có cao nghệ tùy thân, suốt đời làm phiền lục, xử sự hoàn mỹ, nổi tiếng cao, năng lực phân tích cường, chú trọng sinh hoạt tình thú cập tưởng thụ, ứng với rời xa nữ sắc miễn vu thất bại.

Kiểm hình: Phương bầu dục hoặc bầu dục kiểm, lông mi trường, độ cao mũi mà có điểm gàu tát nước.

Thể trạng: Cao mà tráng cấp cập gầy lùn lưỡng chủng.

Màu da: Hoàng bạch sắc hoặc thanh hoàng sắc.

Chế hóa: Dựa vào thiên cơ ngôi sao tình là đại.

Phùng dương đà hoặc thiên không nên tăng nên nói.

Hội sát tinh cập kị, đa làm phức tạp, tâm thần không yên.

Cơ lương thìn tuất hội cao nghệ tùy thân.

Thiện ấm triêu võng, nhân từ dài, nhưng kình dương đồng cung phá tan, năm mới phụ mẫu không được đầy đủ.

Ứng với kết hôn muộn, tảo hôn biệt ly, lúc tuổi già có tử nan tụ hợp hoặc vô tử.

Hội thất tinh phú quý hiền lành.

Gia hội thất ngôi sao may mắn vô sát phá, văn là thanh hiển, vũ là trung lương.

Gia kình dương thiên hình, bản thân tao thương hoặc huyết quang tai ương.

Nữ mệnh tứ sát xung, dâm tà.

Sự nghiệp: Luật sư, mệnh thầy tướng, trung y sư, tài chính, binh pháp nhà quân sự hoặc tham mưu, lý luận gia, hoạ sĩ, hoặc đặc thù kỹ thuật gia, văn nghệ, thực phẩm ăn uống loại, công chức.

Cách cục: Thìn tuất cùng trời lương đồng cung, đinh sinh ra gia hội thiên cát (tả hữu xương khúc khôi việt) tài năng xuất chúng, thân cư yếu chức, bính đinh quý sinh ra có phúc có đặc thù tài nghệ trong người, tuất cung độ chênh lệch, ất sinh ra nên nhà quân sự, binh pháp, nhâm sinh ra ngoại giáo lý luận, kỷ năm sinh người tài chính kế hoạch, hoạ sĩ chờ.

Ưu điểm: Tâm địa thiện lương, khẩu tài thông minh, thiện đàm binh, thông minh mẫn tiệp, thái độ làm người hiền hoà, tu dưỡng hảo.

Khuyết điểm: Tư tưởng hoặc kế hoạch đa, tích thực hiện ít, ứng với rời xa nữ sắc miễn thất bại.

Thiên cơ vu tị hợi lưỡng cung ngồi một mình:

Hiện tượng: Ôn nhu, săn sóc đa tình, nhiệt tình chính trực, học thức phong phú, giỏi về tâm cơ, phú huyễn tưởng, nên ra ngoài yêu cầu phát triển, có năng lực sáng tạo, nhưng khẩu thiệt thị phi nhưng đa, so sánh một định lực, đa tình cảm phiền não, so sánh lao lực.

Kiểm hình: Viên gầy, hoặc dài nhỏ kiểm, mặt mang khẩn trương, thần sắc bất định, lưỡng mi gấp.

Thể tài: Hơi lùn gầy hình, động tác rất nhanh hoặc trung tâm cao gầy hình.

Màu da: Thanh trau chuốt, thanh hắc sắc.

Chế hóa: Thiên cơ ở đã hợi lưỡng cung, giai ngồi một mình mà lại lực lượng không mạnh, đã cung thiên cơ so sánh dễ thụ đối cung Thái âm ảnh hưởng.

Phùng sát kị, tất có tài vụ cập gia vụ tranh cãi.

Phùng thiên mã, là biến động của ở lại.

Thiên cơ và kình dương Địa kiếp đồng cung có thể ác sát, có nhị thứ ba xung, chủ thái độ làm người có ăn cắp của thói quen, cũng là thiên cơ gia sát vu đang lúc cung của mệnh, mà thân cung vừa vu hãm địa, chính tinh vừa phùng phá tan cũng đến đây luận.

Thiên cơ vu hãm cung vừa Hóa kị, mà lại gặp Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la địa không, Địa kiếp chờ hung thần, mà vô cát phù lai chế hóa sát tinh, yếu thận phòng tật ách, mọi việc ứng với gìn giữ cái đã có là thượng.

Thiên cơ nhập lưu niên cung mệnh hoặc thiên di, điền trạch, gia sát hoặc gặp thiên mã, dễ dọn nhà.

Thiên cơ nhập mệnh như lạc hãm hoặc Hóa kị, thì một thân có thần kinh quá nhạy cảm, buổi tối ngủ không yên 〔 ám thì khốn mạch khứ 〕 của tượng.

Thiên cơ tọa mệnh người, mẫn tiệp quyền biến, như cùng trời tài tinh đồng cung, càng chỉ số thông minh tài trí hơn người.

Gia dương đà hỏa kị, chích nên kinh thương xảo nghệ.

Gia xương khúc, giác quan thứ sáu thập phần nhạy cảm.

Thiên cơ đã hợi Hóa kị gặp ác sát: Thiên cơ đã hợi cung, thái độ làm người sinh hoạt tinh thương nhân đều tốt nguyện, cơ mưu tất ly tông. Thái độ làm người có hiệp hoạt, tự hảo tác kinh doanh, hảo uống đa cơ sai ai ra trình diện, ly tông tất họ hàng xa.

Sự nghiệp: Trời sinh nghệ thuật gia, tôn giáo gia, số tử vi học giả, ra ngoài kinh thương, xảo nghệ, hoặc công giáo chức, bí thư, bày ra chờ.

Cách cục: Bính ất đinh tân hàng năm sinh ra so sánh tốt, gia hội ngôi sao may mắn cũng thành tựu không nhỏ, sai ai ra trình diện tứ sát sao Hóa kỵ, tất có gia vụ tranh cãi, hoặc tài sự phân tranh, không kiên nhẫn cửu. Đã cung tiểu nhân ở chỗ tối (tức Thái âm ở hợi phùng Hóa kị), bị lấn cũng không cảm giác, nhưng hợi cung gặp tiểu nhân, tất có cảm giác giác, đến đây mệnh cục kết phường kinh thương ứng với thận trọng là tốt.

Ưu điểm: Có năng lực sáng tạo, chỉ số thông minh cao, học thức phong phú.

Khuyết điểm: Một định lực, đa tình cảm phiền não, khẩu thiệt thị phi đa.

Tứ, thiên cơ tinh ở mệnh thân mười hai cung của phán đoán bí quyết

Thiên cơ tọa mệnh người đại khái là nhiệt tâm mà chăm chỉ, mặc dù bảo thủ, nhưng gấp gáp tâm từ, hảo thiện mà có sâu xa khó hiểu của trí tuệ và cơ trí, tại gia so sánh đãi không được, mà nhạc lợi lâm tuyền, yêu thích trà đạo, hoặc tại ngoại tán phiếm hạn phùng thiên cơ, ngoại trừ so sánh hội thiên động ngoại, cũng sẽ có gia vụ tranh cãi, nhưng thật xấu cần phải thị tinh tình, cung vị cập tứ hóa mà nói.

Huynh đệ cung: Đại để thiên cơ nhập huynh đệ cung, giai chủ huynh đệ rất thưa thớt, nhược gặp có dương đà hỏa linh hoặc thiên hình thiên mã người, hình phạt chính khắc chia lìa, lạc hãm hoặc phùng kị, khó hoà hợp bất lực đa tính toán, dễ có cùng cha khác mẹ của huynh đệ.

Cung phu thê: Cung phu thê tọa thiên cơ người, phối ngẫu giai kiên cường, mà nói đa lải nhải lải nhải, mà lại đa tâm cơ nắm quyền, mặc dù khẳng nỗ lực bang trợ đối phương, nhưng phần nhiều là phi, gặp có sát tinh cần phải hôn nhân muộn, bằng không hình khắc hoặc chia lìa.

Cung tử nữ: Nhập miếu tử nữ giai thông minh, thế nhưng đại thể tử nữ rất thưa thớt, hoặc so sánh trì có con, nhiên cũng dĩ ít là tốt, thái độ làm người đều tốt động mà lại cố tình cơ, nên làm tính kỹ thuật hoặc phục vụ tính hoặc vũ thị của sinh ý, tiền lương giai cấp, lạc hãm phùng tứ sát hoặc thiên không cướp, tất vô tử hoặc có chết non, bằng không nên cho làm con thừa tự hoặc là bái tiếp theo thần minh hoặc làm cho đương nghĩa tử là tốt.

Cung tài bạch: Thiên cơ nhập tài bạch, đại thể tài lai tài khứ, để kiếm tiền mà bôn ba lao lực, phí sức cố sức mà hay thay đổi hóa, là thần tài qua cửa chiếm đa số, nhưng cầu tài chi tâm nóng cháy, mà lại đa diệu kế cơ biến, nên náo trung tâm thủ tài, nhược gặp kình dương đà la sát tinh hoặc đại hao, thì cơ duyên đa, nhưng đa tụ đa tản, và lộc tồn cùng thay đổi, mặc dù được tài nhưng tiểu nhân bất túc nhĩ.

Cung tật ách: Thiên cơ nhập cung tật ách, chủ nhân gấp gáp hiếu động dễ thương can, gặp thiên mã thiên đồng cự môn là lưu hành gợi cảm mạo, gặp đà la đầu khớp xương đau nhức, gặp thiên mã kình dương dễ huyết quang tai ương, như gặp đào hoa tinh sai ai ra trình diện thiên không cướp da dị ứng, nữ mệnh âm phân hư khuy, kinh nguyệt khô ít hoặc thời gian hành kinh không chính xác chờ.

Cung thiên di: Thiên cơ tinh hoạt động hay thay đổi ngôi sao diệu, cho nên nên ra ngoài là tốt, như gặp thiên lương hoặc quý tinh, có giúp đỡ. Gặp lộc tồn, chủ xuất môn được tài, nhưng đại đô thuộc về bôn ba lao lực, xuất ngoại rối ren giành chính quyền, là kiếm tiền thể xác và tinh thần giai bì, tài vụ, gia sự tranh cãi không ngừng, không thích sai ai ra trình diện Thái âm Hóa kị, Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, có lúc xuất ngoại sẽ làm ra quá tuyệt hoặc thập ác việc, hoặc gặp thập ác tiểu nhân mà tranh cãi không được kiệt, không thích phùng tứ sát, thì đa làm phức tạp và sợ bóng sợ gió.

Cung Nô bộc: Thiên cơ nhập cung Nô bộc phần lớn đều là giao hữu rộng, mà lại đa thông minh, tâm cơ đa đoan, gấp gáp tâm từ hoặc có ngũ thuật, tôn giáo, kỹ thuật người các loại của bằng hữu, nhập miếu có thể được bằng cũng có trợ giúp, hoặc trải qua thần và nội tại của cổ vũ phong phú, nhưng lạc hãm hoặc Hóa kị vừa phùng sát tinh thì thường thụ bằng hữu hoặc tiểu nhân của luy mà thụ hại, phần nhiều là phi, rủi ro, thụ thương, tranh đấu tình.

Sự nghiệp cung: Thiên cơ tinh nhập sự nghiệp cung, suốt đời sự nghiệp hay thay đổi động, nhược và tả phụ hữu bật đồng cung đại thể có bao nhiêu loại sự nghiệp phát triển, hoặc thân kiêm sổ chức, như chiến mã giống nhau, cực kỳ bận rộn mà xoay quanh, gặp thiên mã, lộc tồn thường để sự nghiệp xuất ngoại của nhiều cơ hội, cực đoan bận rộn bất kham, như lạc hãm Hóa kị gặp sát tinh, thì đa phập phồng, không như ý mà phiền, như hóa lộc hoặc lộc tồn gặp phá tan, cát chỗ giấu hung, ứng với thời thời khắc khắc cảnh giác, bằng không có tiểu nhân dễ phát tài sự tranh cãi, như Thái âm Hóa kị gặp kình dương hồng mã, bất khả và nữ tính kết phường, bằng không dễ chiêu tai bay vạ gió, như miếu vượng gặp khoa lộc quyền phùng tả hữu, có thể danh chấn tứ hải, năng lực văn năng lực vũ cũng.

Cung điền trạch: Thiên cơ nhập cung điền trạch, đại khái là thoái tô tự đưa, thì có thiên động, mà đa dọn nhà, mà lại xuất ngoại nhiều cơ hội, không thích gặp tứ sát tinh hoặc thiên không cướp đại hao chờ, dễ nhân ở phòng mà phát sinh tranh cãi, như hạn phùng thiên cơ Hóa kị phùng sát dễ có phong thuỷ của vấn đề.

Cung phúc đức: Thiên cơ nhập cung phúc đức, năng lực tự tìm hưởng thụ, nhưng thích dùng tâm cơ, như gặp nhập tồn chư cát, thì có trời ban của phúc phận lai tài của quên nguyên tràn đầy, đại đô vu trung niên hậu tài năng như ý, mỗi ngày sâu lại có quyền lộc thì thọ mệnh trường, sai ai ra trình diện thần môn nói đa lải nhải, ngạo khí nặng, kiêu uổng, tình cảm dễ vỡ tan, gặp thiên mã không vong, chung thân bôn tẩu không ngớt, gặp tứ sát hoặc Hóa kị, phúc mỏng tâm phiền, dễ được não thần kinh suy nhược chứng.

Cung phụ mẫu: Thiên cơ lâm tướng mạo cung, gặp lạc hãm Hóa kị hoặc phùng Tứ Sát, có hình khắc, mặc dù thông minh, nhưng cá tính cổ quái, dễ ngôn từ đắc tội với người, như nhật nguyệt trái lại bối sai ai ra trình diện giơ cao dương thiên hình tiên khắc phụ, mẫu tái giá tùy mẫu kế bái phụ mẫu, hoặc còn nhỏ cho làm con thừa tự hoặc tự kế người khác, hoặc diện mục, tay chân có thương tích.

Lục, thiên cơ tinh khổ hạn của phán đoán suy luận

Đại hạn: Khi còn trẻ tuổi đi đệ nhị đại hạn, tức hơn mười tuổi đáo hơn hai mươi tuổi thì, trẻ lực tráng mà tràn ngập sức sống, hoạt bát hiếu động, lòng hiếu kỳ nặng mà ưa động. Đi đệ tam đáo đệ ngũ đại hạn, nữ đa đáo ngũ chừng hơn mười tuổi, chủ xã giao linh hoạt có biến hóa, đa kế hoạch tích cực vận hành, đa bôn ba phí sức sức lao động. Đi thứ sáu đại hạn, hơn năm mươi đáo hơn sáu mươi tuổi, là lão niên vận là đa mưu túc trí, có tiềm tàng kinh nghiệm trí lực, tâm cơ gặp phát thành thục mà lòng dạ thâm trầm, cơ mưu trí lực hay thay đổi. Nhưng tất cả nhưng thị kỳ và chư cát hoặc miếu hãm sát, kị của quan hệ mà định.

Tiểu hạn: Mùa xuân là mộc vượng, chủ sức sống sự dư thừa, động cơ thể năng tràn đầy, cũng có tiến triển. Mùa hạ là quả thực lâm vu thành thục của giai đoạn, cho nên hoa lệ tràn đầy mà nội hư hay thay đổi động. Thu đông, có tiềm tàng của trí tuệ lực, chuẩn sửa kế hoạch thời gian tới tóc triển.

Ngũ, thiên cơ của tứ hóa khái luận:

Thiên cơ hóa lộc: Thiên cơ là ích đoán, trí tuệ ngôi sao, cho nên kỳ hóa lộc thì có dưới đây của hiện tượng:

1, phàm kế hoạch việc hoặc tâm nguyện có thể được như nguyện, thuận lợi thành công.

2, có lên chức của khả năng.

3, nên miếu vượng thì tài nguyên đầy đủ, đi xa lên chức, kế hoạch thuận lợi hoàn thành.

4, lạc hãm thì có hoa không quả, có tiếng không có miếng, chức nghiệp biến động dễ nổi danh thăng ám giáng của khả năng, tuy có ích đoán ngôi sao như lạc hãm hóa lộc có lúc cũng sẽ tính sai.

Thiên cơ hóa quyền: Chủ ích thiện, trí tuệ ngôi sao, kỳ hóa quyền có dưới đây của hiện tượng:

1, làm việc chủ động, xuất hành cát, nhiều hơn ngoại mưu sinh gây dựng sự nghiệp, miếu vượng cát, lạc hãm thì lưu động tha hương.

2, ở cung tài bạch, người này tác sinh ý mình tiền vốn ít, là quay vòng quay đầu lại thốn cho vay mà đến, lạc hãm dễ quay vòng không được chích.

3, ở sự nghiệp chủ động đổi chức vị hoặc tạm rời cương vị công tác, miếu cát, lạc hãm thì điều động không được khá hoặc không bị điều động

Thiên cơ hóa khoa: Biểu kế hoạch và cấu muốn đạt được người khác ca ngợi chi trì mà ái chư bình:

1, Bản cung hay thay đổi động, mà thanh danh giơ lên, hãm địa hư phát.

2, đa lưu động của tài chính, quay vòng của tài, nhưng hội vận dụng tiền tài mà kiếm tiền lạc hãm đa qua tay của tài.

3, sự nghiệp có lên chức, hoặc công ty thanh danh hảo, được tiêu thụ bên ngoài phẩm quản đệ nhất danh của vinh dự, lạc hãm có hoa không quả, chỉ là nhân tranh thủ đoạt được lai của vinh dự.

Thiên cơ Hóa kị: Thiên cơ hóa lộc đối ứng, sở hữu kế hoạch, đều phải quá trình khúc chiết, đi vòng vèo, không đổi thành công, và liêm trinh Hóa kị như nhau, rất chọc người đáng ghét, không thích phùng dương đà, mọi việc không được thuận, biến động đa, phiền phức đa.

Kỳ hiện tượng có:

1, chủ suốt đời kế hoạch tính sai, đa gia vụ tranh cãi, nhiều chuyện nhiều lần không được thuận lạc hãm tất có lớn biến động mà soa.

2, ở tài bạch, thì thường nhân tính toán lệch lạc, phán đoán thành kiến, lạc hãm thì hoàn toàn sai lầm lớn gặp phải phiền phức.

3, sự nghiệp thường nhân bình thường thay đổi mà bị hao tổn tiền tài, hãm địa thì tiến thoái lưỡng nan.

4, dễ lạc đường hoặc tai nạn giao thông.

5, thiên cơ Hóa kị “Biểu thị hao tổn tâm trí, hoặc thường mất ngủ. (thủ tự tuệ tâm trai chủ thuyết pháp) Hóa kị muốn xem tinh diệu thiên phú mới biết được hóa viên này tinh lúc ảnh hưởng mặt.

Hôm nay năm là bản đại hạn trung tâm kém nhất một năm, thụ thiên cơ Hóa kị ảnh hưởng lớn, thiên cơ là “Huynh đệ chủ”, sẽ đối với ánh đáo và huynh đệ tỷ muội tình cảm thượng. Thiên cơ chủ tinh thần thượng làm phức tạp, thiên cơ linh động, Hóa kị hội khiến cho của đang bận rộn trung tâm có trở ngại ngại. Thiên cơ là thiện ở lại, sở dĩ sự tình thượng phiền phức không đến mức đáo vô pháp giải quyết nơi bộ.

Nhị, thiên cơ tinh phú văn ca quyết

Thiên cơ vừa danh thiện ở lại, vi huynh thứ đứng đầu tể, hóa khí nhật thiện, là kéo dài tuổi thọ ngôi sao, tá đế lệnh dĩ hành sự, giải trừ chư hung của thuận nghịch, định số vu mạng người trong, phùng chư cát tụ, thì vạn sự giai cát, có thể là phú quý, nhược phùng sát xung cũng thiện ba phần, đến đây tinh nhược gia khôi việt xương khúc, chủ đa học đa năng lực, như phùng kình dương phá tan hoặc gặp tai kiếp thiên không, thì là tăng nói của mệnh hoặc quá mức hình cung, và Thái âm dần thân cùng, khó tránh khỏi bôn ba tha hương, 〔 nữ mệnh chỉ phạm dâm bôn 〕, và thần môn đồng ý với mão dậu, thoái tô mà tự hưng, tay không thành gia, nhược quyền phùng sát, quan võ áp nhà chức trách nơi biên giới, có thể lập công danh, vu xấu vị hãm sai ai ra trình diện chư hung, nên kinh thương tập nghệ, thiên cơ nhập hạn, có hoàn cảnh của biến động, hội thiên mã, có đi xa tha hương hiện ra, vu kỷ hợi gia vụ đa hỗn loạn không yên, hoặc tài vụ tranh cãi.

Nam mệnh phùng thiên cơ được tả hữu xương khúc khôi việt lai được thông qua văn võ giai đại quý cực phẩm, quyền lộc không nhỏ, nhược phùng tứ sát là hạ cục, cô nghèo, dù có tài quan quý hiển cũng không bền, chích nên kinh thương xảo nghệ hạng người.

Nữ mệnh gặp của nhập miếu, tính cương nhanh nhẹn linh hoạt có quyền chuôi năng lực công việc quản gia, vượng phu ích tử, nhược hoàn ngôi sao may mắn củng chiếu, là phu nhân cũng có quyền lộc, lạc hãm dương đà hỏa linh phá tan, chủ thấp hèn tàn tật hình khắc nặng, mọi chuyện bất toại, hình phu khắc tử.

Thiên cơ lạc hãm vừa Hóa kị, sợ lửa linh hoặc dương đà, như vừa gặp mã, tất có tai nạn giao thông. Ở tử ngọ mão dậu là nội thương, dần thân kỷ hợi là ngoại thương, thìn tuất xấu vị là nội ngoại thương, nhưng thìn tuất là nội thương thành phần đa, xấu vị ngoại thương thành phần đa.

Thất, thiên cơ tinh cách cục yếu quyết tinh luận thuyết minh

Cơ lương thủ chiếu thân mệnh thiên không, thiên nên tăng nói:

Giả như nhân của mệnh đứng ở thìn tuất lưỡng cung, mà cung mệnh vô chính tinh, cung thiên di có thiên cơ thiên lương lai chiếu hợp, như vô sát có cát, cũng năng lực phú quý, thế nhưng mệnh thản phùng chặn thiên không, tuần thiên không chủ cô độc bần hàn, nên xuất gia là tăng là nói, hoặc thân mệnh vô chính tinh chỉ có địa không Địa kiếp, hơn phân nửa vu lúc tuổi già xuất gia xuất gia của mệnh cũng.

Cơ lương hãm địa, nữ dâm bôn:

Nhân thiên lương cư hãm địa chủ phiêu đãng phong lưu không hề lương ham mê, mà thiên cơ bản là bôn ba biến thiên ngôi sao,

Đến đây hai sao như lạc hãm phân đà vu thân mệnh nhị địa, nữ mệnh phùng của, suốt đời Đa Phu, yêu đương vụng trộm bỏ trốn việc mà dâm tiện tất cũng.

Cơ lương hội hợp thiện đàm binh, cư tuất cũng mỹ luận:

Đến đây cách dĩ đinh kỷ cây trồng hai năm bởi vì cát, nhân năm đinh sinh ra, song phi hóa lộc nhập tài bạch, kỷ sinh ra, thiên lương hóa khoa nhập mệnh cũng,

Mậu năm sinh ra, thành bại nhiều lần, nhân Hóa kị nhập mệnh mà giơ cao cư tài bạch cũng không lợi.

Đến đây hai sao cùng độ dĩ thìn so sánh tuất tốt, nhân thìn là thủy kho vừa là ất mộc hơn khí, mà tuất là hỏa kho có kim hơn khí, cho nên thìn so sánh tốt, nhưng tuất cung như gia cát cũng có thể phú quý, đến đây cách đa số có kỹ thuật thiện biện luận, vừa danh thiện ấm triều cương, vô cát bình thường luận.

Cơ lương thủ mệnh như cát diệu, phú quý hiền lành: Thiên lương vừa danh ấm tinh, thiên cơ vừa danh thiện ở lại, hai sao cùng độ vu tuất hoặc thìn thủ mệnh, chủ thái độ làm người tâm địa hiền lành thích làm vui người khác, gia cát có phú quý, nhưng như thiên cơ, thiên lương phân đà vu miếu vượng thân mệnh, gia ngôi sao may mắn cũng tái sinh đến đây luận, như thiên lương ở dần, thiên cơ ở ngọ có thể luận.

Cơ nguyệt cùng lương tác lại nhân:

Đến đây cách phải thân mệnh tam hợp có đến đây bốn sao toàn bộ, phương chuẩn đao bút công danh thành tựu, thiếu một … không … Đoán.

Bí quyết nói: Cơ nguyệt cùng lương dần thân vị, suốt đời lại nghiệp thông minh.

Đến đây cách tất là Thái âm thiên cơ ở dần thân cùng độ, tam hợp tất mỗi ngày cùng thiên lương lai hợp, mà lại vừa Tử Phủ có thể hậu tướng giáp, mà thành thám hoa cách, cát đa phú quý, vô cát gia sát bình thường nữ mệnh cát đa cũng không được hoàn mỹ, dĩ thân so sánh dần tốt,

Dần cung dĩ đinh là thượng cách kỷ sinh ra thứ hai.

Thân cung dĩ quý sinh ra là thượng cách, bính năm sinh ra thứ hai.

“Cơ nguyệt cùng lương tác lại nhân”, vương đình chi giải thích ta thật hâm mộ:

( 1)> “Cơ nguyệt cùng lương tác lại nhân “Chủ yếu là thảo luận “Cơ âm “Tổ hợp tính chất. kỳ đặc điểm cát thì vì quyền thay đổi, hung thì vì quyền thuật. Tối không tốt tổ hợp, có thể phát triển trở thành vì quyền thuật âm mưu.

( 2)> cổ bí quyết thuyết: “Cơ nguyệt cùng lương tác lại nhân “Loại này mệnh cục người đó tinh vu đao bút, công tâm kế, sở dĩ thích hợp vu đương người phụ trách văn thư.

( 3)> “Cơ nguyệt cùng lương ” kết cấu, chủ một thân hữu cơ tâm, vừa tham tài; hảo xoi mói, vừa đáng ghét làm việc đàng hoàng, bởi vậy tựu rất là và “Lại nhân ” tính cách tương tự. Hiện tại vu đại cơ cấu nhậm chức người đó, nhược an vu chức vị, quá công văn cuộc đời, tại chức quyền trong phạm vi lộng lộng quyền, xoi mói một chút người khác sai lầm, lại lại vu gánh chịu trách nhiệm, và cái này cách cục liền rất ăn khớp vậy. Duy “Cơ nguyệt cùng lương “Gặp cát, cũng có thể có làm, là “Lại nhân “Cũng không tất giai tầm thường người cũng.

(mặt trên phác họa câu chữ phân biệt dựa vào “Cơ”, “Nguyệt”, “Lương”, “Cùng “Bốn sao tính chất sao mà nói, tổng hợp lại giải thích đến đây cách cục)

“Cơ nguyệt cùng lương “Cách có rất nhiều loại tổ hợp, ta tương đối thưởng thức mệnh tọa cùng lương ở dần cung (nhu không gặp thiên mã và đào hoa tinh). Tối không được thưởng thức mệnh tọa cơ nguyệt ở dần thân cung, đến đây tổ hợp Thái âm tam phương không gặp thái dương, cự môn lạc hãm vu thìn tuất cung phúc đức, kỳ đen tối cũng biết cũng; thiên cơ vừa “Uyên cá xét sai ai ra trình diện”, thái nhanh nhẹn linh hoạt liễu; thiên đồng ở cung tài bạch, thủ tài có cường liệt không làm mà hưởng chi tâm, ta thấy loại này tổ hợp ta chỉ sợ!

Chân chính cần đáo cơ nguyệt cùng lương, hẳn là nhìn một chút sách cổ:

Luận không hợp cục: Cơ nguyệt cùng lương

Nguyên chú: Bốn sao gặp dần thân an mệnh là cũng.

Thơ viết: Dần thân tứ diệu mệnh gia lâm tông tổ căn nguyên chắc chắn thành đao bút trong nên trác lực vinh hoa phát vượng ở công môn

Ta tương đối đồng ý Ngô Đông tiều ở “Đẩu số tân quan niệm” thuyết pháp, cho rằng cơ nguyệt cùng lương phải mệnh ở dần thân. Bởi vì dần thân cơ hội nguyệt được Tử Phủ giáp, mà Tử Phủ giáp mệnh vừa là quý cách, sở dĩ đến đây cách lại nghiệp thông minh, dĩ cung phụ mẫu (tử vi) huynh đệ cung (Thiên phủ) trợ giúp lực bất khả bỏ qua.

Nhìn một chút nam mệnh, nam mệnh không thích hợp thiên đồng, bởi vì so sánh tiêu cực và lười nhác, không thích cơ âm, quá mức âm thẩm…

Cơ cự đồng cung công khanh vị:

Đến đây hai sao ở mão nhân thiên cơ ất mộc được lộc, mà lại cự môn nước tướng sinh nếu có lộc tồn của đất lai bồi dưỡng mộc,

Có nữa văn khúc nước tướng sinh, là cực phẩm của quý cách, nhiên đại đô không nghe theo tổ nghiệp, năm mới vất vả cực nhọc bôn ba đa thành bại, trung niên lúc thốt nhiên mà tinh, nhân thiên cơ bôn ba, cự môn phá đãng, thị phi, cố hữu đến đây của hiện tượng cũng, dĩ ất năm sinh ra song phi hóa lộc nhập mệnh là thượng cách, quý năm sinh ra cự môn hóa quyền tối cát, có thiên khôi quý nhân cùng độ cũng tốt, nhâm năm sinh ra thiên khôi nhập mệnh, lộc tồn tại tài bạch, thiên lương hóa lộc vu phúc đức, chủ đại phú, duy cự cơ dậu thượng hóa cát, dù có tài quan cũng không quang vinh, độ chênh lệch vậy!

Cơ cự dậu thượng hóa cát, dù có tài quan cũng không quang vinh:

Nhân dậu cung là mộc tử thủy bại nơi, cho dù cự môn thủy, thiên cơ đến đây mộc hơn thế, có chúng cát lai phù, tuy có một thời của vinh hoa phú quý, cuối cùng tất rách nát, nhưng người viết tường thi nhiều người của mệnh lệ, dĩ đông nam vùng duyên hải hoặc Đài Loan sinh ra, so sánh không được hung nghiệm, cũng có thể phú quý, nhân nơi sinh của cho nên, dĩ quý năm sinh ra cự môn hóa quyền là thượng cách, tân năm sinh ra song phi hóa lộc nhập mệnh cũng tốt cũng.

Cơ cự cư mão, trước tiên lui tổ sau đó tinh:

Và cơ cự đồng cung công khanh vị cùng luận.

Thiên cơ cự môn là phá đãng:

Dần mão dậu thân cung an mệnh thiên cơ cự môn phùng của mặc dù miếu vượng mà phúc không được đầy đủ mỹ.

Thiên cơ gia ác sát đồng cung, ăn trộm cẩu thâu: Đến đây cách chỉ thiên cơ vu hãm địa của mệnh gia ác sát, mà thân cung vừa hãm địa, chính tinh cũng bị phá tan, phương tác đến đây luận, nhân thiên cơ vu hãm địa, bản chủ thái độ làm người giảo hoạt hảo lợi, như lại thêm ác sát lai xung, chủ thái độ làm người có ăn cắp của tập tính.

Thiên cơ thiên lương kình dương hội, sớm có hình mà vãn chủ cô:

Đến đây cách chỉ thiên cơ thiên lương ở thìn tuất có kình dương đồng cung phá tan, chủ một thân năm mới phụ mẫu không được đầy đủ, trung niên trì lấy vợ, hoặc tảo hôn ly biệt, lúc tuổi già cho dù có tử bất năng tụ hợp hoặc quá mức vô tử.

Thìn cung kị ất năm sinh ra, tuất cung kị tân năm sinh ra, tối bất lợi, như tân năm sinh ra lập mệnh vu thìn, đối cung có kình dương lai phá tan, hình khắc rất nặng, nhưng so sánh bản mệnh có kình dương đồng cung làm hại hơi nhẹ cũng.

Thiện ấm triều cương, nhân từ dài:

Đến đây cách thiên cơ, thiên lương thủ vu thân mệnh kiêm hóa cát, tương trợ của luận, như cơ lương hội hợp thiện đàm binh, cư tuất mỹ luận cùng luận.

Thiện phúc thủ vu không vị, Thiên Trúc cuộc đời:

Thiên đồng là phúc tinh, thiên cơ là thiện ở lại, Thiên Trúc chỉ tăng nói, đến đây cách chỉ người thân mệnh có thiên cơ, thiên đồng thủ của, mà mệnh phùng chặn thiên không, tuần thiên không, lại thêm kiếp không dây dưa, vô lộc mã cập ngôi sao may mắn tới cứu, phần nhiều là tăng nói của mệnh, kiêm hoặc có cát mà không đa người, tiên tục mà lúc tuổi già xuất gia cũng.

Xương khúc lộc cơ thanh xảo, âm dương tả hữu hiền từ nhất tường:

Đến đây cách là chỉ thiên cơ, lộc tồn văn xương văn khúc thủ mệnh không được gia tứ sát chủ nhân quang minh thông minh, tú lệ vinh hoa, cũng đương có thể phú quý, như Thái âm, thái dương, tả phụ, hữu bật tọa mệnh không được gia sát, chủ thái độ làm người thanh kỳ đôn hậu, độ lượng khoan dung độ lượng, nhân từ tường hòa mà phú quý của luận cũng.

Dĩ người viết của kinh nghiệm âm dương tả hữu mặc dù hiền lành, nhưng thấy sát tinh thì, sẽ ở lợi hại quan thiên thì phản bội, thiên cơ là hiền từ nhất tường của.

Tử vũ tài năng, cự ở lại cùng lương xung mà lại hợp:

Tử vũ là Khổng Tử của môn sinh, có tài cán, đến đây cách như người lập mệnh vu thân cung, đối cung thái dương cự môn lai chiếu, cung tài bạch phùng thiên lương, thiên cơ, sự nghiệp cung có Thái âm, thiên đồng, mà lại cự lương thiên đồng giai ở miếu vượng nơi, chủ phi thường có tài cán, như vu dần cung lập mệnh, thân cung của thái dương cự môn ở yếu địa lai triêu, gia cát lai phù, cũng có phú quý, nhưng không làm có tài cán của luận cũng.

Thiên cơ chủ thân thể gân cốt, đủ bộ, hệ thần kinh.

> giảng “Cơ lương gia hội “:

“Cổ nhân đối với cơ lương giá tinh hệ, khẩu quyết rất nhiều, nếu như thực thiên cơ thiên lương tổ hợp, chích chủ một thân hiếu kỳ, hảo miệng biện, hảo biểu hiện, hơn nữa đa không phù hợp ý kiến của người khác. Ở cổ đại, có thể làm cải cọ huyền diệu tư liệu sống không nhiều lắm, thường thấy nhất văn nhân đàm luận binh pháp, cho nên mới hữu cơ lương hội hợp thiện đàm binh thuyết pháp. Vương đình chi tương đối coi trọng tất có cao nghệ tùy thân thuyết pháp, cái gọi là cao nghệ, là chỉ tay nghề mà nói. Vu hiện đại, loại này tinh hệ tổ hợp nhân tối nên học máy tính hoặc tố hạch sổ sư. “

Thái dương tinh

Thái dương tinh minh lộ cũng, ngũ hành thuộc bính dương hỏa, là màu đỏ, vu nhân chủ phụ, phu, chủ sự nghiệp, là công danh nhiều tài phú, bạch trời sanh nhân tốt hơn, dạ sinh ra thì so sánh thiếu chút nữa. Kỳ được mất dựa vào miếu vượng hoặc lạc hãm là cư. Miếu ở mão ngọ cung, vượng ở dần thìn tị cung, bình ở vị cung, rảnh rang ở thân dậu cung, hãm ở tử xấu tuất hợi cung. Miếu vượng nơi Hóa kị viết thay đổi cảnh, hãm địa bất lợi biểu hiện làm việc có đầu không có đuôi, hoặc so sánh phí sức cố sức khí chờ của ứng với.

Ngũ hành: Hỏa

Tính chất sao: Bính hỏa, hóa thành quý trung thiên đấu tinh quân, quan lộc chủ, sợ nhất Hóa kị thì bất lợi phụ, sắc hồng.

Tính tình: Rộng thùng thình trong sáng lòng của chí có ái tâm, vô sát tinh phá tan, đa có thể chịu nhượng nhân nhượng người khác.

Nhân vật đại biểu: Tỷ Can

Đại diện vật: Nhà máy điện, động cơ, điện thoại, thanh xuân đậu, tháp sắt, mắt, bộ mặt lấm tấm.

Tính chất đặc biệt:

Thái dương là thái dương hệ trung tâm, cho nên cũng vì số phận trung tâm.

Ngũ hành thuộc hỏa, cho nên tương đối táo liệt.

Hi sinh chính, rọi sáng người khác, thích hợp nghề phục vụ cùng với tôn giáo.

Đối với hắn nhân thành thật với nhau.

Sáng, cho nên bề ngoài xinh đẹp, nam tuấn nữ mỹ, đường viền rõ ràng.

Bất lợi nữ mệnh, nhược Hóa kị chỉ có đồng tính luyến ái khuynh hướng.

Đối phụ, phu, tử hình khắc nặng.

Phú cách mạng tư tưởng, không muốn bảo thủ không chịu thay đổi, nhất thành bất biến.

Vượng cung, tính tình khoáng đạt cụ sức sống, hãm thì hối hả lao lực. ※ chỉ có thái dương, Thái âm có miếu vượng, lạc hãm của phân.

Thái dương rơi mão cung, xưng “Mặt trời mọc phù tang, Đông Phương Bất Bại” .

Thái dương rơi ngọ cung, xưng “Nhật chính giữa, thiên hạ vô địch” .

Cá tính và tính cách phân tích:

Thái dương tượng trưng nam tính quang huy, thật lớn và bác ái một viên chòm sao, đại diện [ phụ thân, tiên sinh, nhi tử ] cập quyền quý, sự nghiệp, quang minh, nhiệt lực!

Nhân vị mặt trời là một viên tượng trưng quang minh, bác ái, quyền quý, và nhiệt lực (sáng tạo) chòm sao, sở dĩ vô luận nam nữ mệnh giai chủ cá tính từ ái hùng hồn chuyên gia hảo tế thi, không cùng nhân tính toán độ lượng khoan dung độ lượng!

Tính tình hào hiệp vừa tính cách! Có lĩnh đạo tiềm năng, cụ khai sáng tinh thần cập năng lực, ưa phù yếu tế ấu trừ gian sạn ác, ưa trợ giúp nhân cập đái lĩnh người khác dĩ cấp mọi người quang minh và ấm áp vi kỷ nhâm! Bất luận thành tựu khổ hay không, đều là tượng trưng vất vả cần cù lao lực!

Ưu điểm cập khuyết điểm:

Thái dương tinh ưu điểm là cụ sứ mệnh cảm, cảm giác về sự ưu việt, có vinh dự tâm, lòng từ bi, nhiệt tình bất úy khổ cực trắc trở có quyết đoán quả quyết! Kỳ khuyết điểm là vui vui mừng chi phối cập chỉ huy người khác không thích thụ ước thúc lòng háo thắng quá mạnh mẽ cũng quá tự phụ (mình ý thức cao)

Thái dương tinh đặc tính nhân ngồi cung vị cập ra đời canh giờ sớm muộn gì bất đồng hiển hiện tính cách cũng không tẫn tương đồng!

Nếu như thái dương gặp phải sát tinh thì kỳ tính cách cũng có thay đổi, ví dụ như xử sự hội tiên chuyên cần hậu nọa, cá tính cẩu thả, một có trách nhiệm cảm!

Nếu như: Nếu như thái dương ở tuất, hợi, tử, xấu cung an mệnh bất luận là phủ gia hội ngôi sao may mắn đô hội bỉ người khác vất vả cực nhọc, sở dĩ nhất định phải canh cố gắng gấp bội tài sẽ thành công!

Nếu như ở dần, mão, thìn, tị cung vị an mệnh, ở sự nghiệp thượng hội tương đối thành công tựu, nhưng là chỉ có niên thiếu đắc chí tiếc nuối!

Nếu như hội chiếu sát tinh, sẽ cho người thì cảm thể xác và tinh thần mệt nhọc, làm việc tiên chuyên cần hậu nọa không ôm chí lớn được chăng hay chớ!

Thái dương tinh tọa mệnh hiện tượng

Mà thái dương tinh ở điểm này và tử vi tinh có thể nói là thập phần cùng loại, nhưng phân biệt quan tâm tử vi cao ngạo đặc tính đa hiển hiện vu tinh thần mặt thượng, như tử vi một người trong đó cách cục: “Tử vi cư mão dậu, gặp tai kiếp thiên không tứ sát, đa số thoát tục tăng nhân.”, từ nay về sau liền đó có thể thấy được nó đặc tính.

Nhưng thái dương tính chất liền tương đối thiên hướng hiện thực một điểm. Tuy rằng nhị diệu đều là chủ tinh, cũng đồng thời có người lãnh đạo khí chất, nhưng trong đó liền có nội ngoại chi biệt, tử vi lĩnh đạo đặc tính hiển hiện ở ở bên trong khí chất, thái dương thì hội biểu hiện ra cụ thể phong mang.

Thái dương tọa mệnh người ta hội vô cùng nhiệt tâm, rất thích bang trợ người khác, thế nhưng gặp ngăn trở hội khốc (nhưng người ta sẽ không ở đại gia trước mặt khốc, sẽ chỉ ở nhà mình thâu khốc), người ta khóc xong lúc còn là sẽ tiếp tục bang trợ người khác.

Người ta cần trí tuệ tới chọn cai trợ giúp nhân, ngàn vạn lần không nên tố lạm người tốt.

Thái dương tọa mệnh người ta trời sanh là một lao lực mệnh (phí sức cũng sức lao động) suốt đời lao lực vĩnh viễn rảnh rang không dưới lai.

Nếu như ngươi là nữ sinh mà thái dương tọa mệnh — của ngươi cá tính phân thường hào sảng, rất có nam tử khí khái, vị trước khi kết hôn khác giới duyên hơi tệ, mà sau khi kết hôn sẽ có và trượng phu xa cách.

Nếu như ngươi là nữ sinh đi chỡ đi đáo thái dương tọa mệnh người ta hội nói yêu thương, nếu như gặp mặt đáo cái khác tin vui tinh, người ta nhất định sẽ nói yêu thương.

Thái dương tinh ở trên người của ngươi vừa đại diện tâm, sở dĩ thái dương tọa mệnh người ta cả đời dễ thương tâm.

Thái dương tinh nhập cung Quan lộc

Suốt đời sự nghiệp vận tràn đầy, phi thường thích hợp kinh thương mậu dịch hoặc một mình gây dựng sự nghiệp, có thể phát huy thái dương tinh ưu dị giao tế cổ tay và tốt đẹp chính là nhân tế quan hệ, khiến cho kinh thương gây dựng sự nghiệp thành công phát triển.

Bất luận nam nữ, đều có mãnh liệt sự nghiệp tâm, có thể toàn lực ứng phó phát triển sự nghiệp, hơn nữa vận thế hài lòng, sở dĩ, dễ công thành danh toại.

Nếu vì nam tính, thích hợp làm kinh thương mậu dịch, ăn uống nghiệp, luật sư và quán nghiệp gia chờ.

Nếu vì nữ tính, thì thích hợp làm công ty mậu dịch, phục sức nghiệp, khách du lịch và ăn uống sự nghiệp chờ.

Nữ mệnh thêm vào:

Nữ tính cung mệnh tọa thái dương, cá tính cương nhu tịnh tể, hào sảng không câu nệ tiểu tiết! Rất nhiệt tâm ưa trợ giúp nhân (khuynh hướng gà mẹ) có nam nhân khí khái sự nghiệp tâm nặng!

Nếu như tam phương phùng ngôi sao may mắn, là có rất tốt gặp gỡ năng lực chấp chưởng trung tâm cao giai chủ quản chức nghiệp phụ nữ!

Nếu như tam phương hội chiếu sát tinh cá tính hội khuynh hướng cực đoan, cố chấp, ở nhân tế quan hệ sản sinh bất lương ảnh hưởng!

Tình cảm thượng hội có gặp nhân không quen cập tình cảm làm phức tạp hiện tượng!

Nhất, thái dương cơ bản tinh tình

Thái dương tinh: Ngoại hạng tinh, vừa danh kim ô hoặc thềm son.

Đấu vị: Trung thiên tinh.

Phương vị: Chính vị ở ngọ, ở mão thìn đã ngọ.

Chủ tể: Chính quan lộc tinh, nhật của tinh, là nhiệt năng chòm sao, quang minh chòm sao, chính trị chòm sao, cũng hành động quân sự ngôi sao tọa, dĩ pháp quy, trật tự hoặc chính trị truyền thống cũng dĩ minh để ý làm trọng, dĩ sốt cao là dụng, như máu dịch tuần hoàn, (hồng huyết cầu, phụ, nam) cũng có thể dĩ chính cao siêu nhiệt năng lai thay đổi vì mình lý luận, vì mình truyền thống, vì vậy này đây động năng tác dụng vậy, ưa tai thai bát tọa làm rạng rỡ, (ngũ hành) bính người gây nên hoả hoạn tinh thần, vi phụ là trượng phu là nam là dương, nội ngoại giai dương, là động tinh.

Bản thân bộ vị: Đầu, mắt, máu tuần hoàn, trái tim, đại tràng.

Kiểm hình: Trình viên hình kiểm, lạc hãm nhỏ lại cũng hình tròn, mi đái hiền lành, pháp lệnh có uy, hai mắt hữu thần, viên mãn hùng tráng, đường đường chính chính chí cao khí ngạo uy, phong lẫm lẫm của dung mạo.

Màu da: Sắc bạch hoặc đỏ trắng sắc. Niên thiếu đỏ trắng sắc, trung niên hồng nhuận sắc, lão niên hồng hoàng sắc hoặc hồng xích sắc.

Vóc người: Trung tâm ải mà tráng, nhập miếu bỉ vóc người trung đẳng lược cao một chút, thể hùng tráng, lạc hãm hơi lùn tráng.

Cá tính: Vũ khúc tính cương, bản tính thông minh nhất, từ ái mà lượng rộng thùng thình, kiên cường có trượng phu khí khái, ngôn ngữ ngay thẳng, làm việc quang minh hảo thi tế, quyết đoán mặc dù đủ, khó tránh khỏi phù hoa, đối sự có rõ ràng cảm, thái độ làm người sang sảng thẳng thắn thành khẩn, chí cao khí ngạo, ưa nhật sinh (buổi sáng sinh ra hiền lành hòa ái, có tôn giáo tâm lý, buổi trưa sinh ra chủ có quyền thế mà lại uy phong, buổi chiều sinh ra đa quản thị phi, dạ sinh một đời người không được thuận tham khốn viên đột. )

Vu thiên: Trời nắng, vạn lý trời quang, ánh dương quang chiếu khắp, chủ nhân của tinh thần.

Đầy đất: Hoa cỏ tươi tốt nơi, náo nhiệt phồn hoa nơi, dương minh nơi, trong sáng địa hình, chỗ cao, hoặc đột xuất nơi thế, hoặc cao to của cây cối hoặc đại cột điện. Hoặc vi cao nhô ra.

Vu nhân: Nhanh mồm nhanh miệng, quang minh lỗi lạc, con mắt không được tà thị, ưa tranh luận, để ý ngay thẳng lãng, đầy nhiệt tình, tràn ngập sức sống, xã hội viên mãn, ưa giao tế, thẳng thắn thành khẩn.

Vu bệnh: Sao Kim đa người bệnh lao phổi, sao Mộc đa người cao huyết áp, sao thuỷ đa người bệnh tim, Hỏa Tinh đa người trái tim mở rộng chứng, đất hưng tinh đa người máu tuần hoàn của tật, đại tràng của tật, hoặc huyết áp thấp. Như gia Tứ Sát người mắt của tật.

Vu sự: Tất cả chế độ, hành chính sách lược, chính trị kế hoạch, nhân sự chế độ, kinh doanh mậu dịch của bày ra, quốc gia của chế độ cập sách lược, hoặc các loại phương án công ích sự nghiệp, chính trị gia tiền lương giai cấp chủ quản, ông chủ trải qua lý, sáng tác, mậu dịch chờ.

Vu vật: Đại diện tất cả động lực, nhiệt năng vật chất, như điện lực, hỏa lực, nhà máy điện, năng lượng mặt trời, nhiệt năng, quang năng, thủy tinh, sợi, hoặc cao to viên trạng vật như đại thụ, đại cột điện chờ.

Vu sổ: Là tam.

Khuyết điểm: Đối sự quá nghiêm khắc hành động thực tế, quyết đoán tuy có nhưng cái khó miễn phù hoa, dễ tạo thành ngoại hoa nội hư của thế.

Ưu điểm: Bản tính thông minh, từ ái rộng thùng thình, quang minh chính đại mà giàu … Uy nghiêm, có quân tử phong độ.

Tam, thái dương trên mặt đất bàn mười hai cung của luận giải trừ

Thái dương ở tử cung: Ban đêm vãn mười một thì đáo ngày kế hừng đông nhất thời thái dương, hoàn toàn không có cường độ ánh sáng là vì lạc hãm thất huy.

Hiện tượng: Bình dị gần gũi, nhân duyên tốt, trời sinh trung hậu, thông minh ngay thẳng, suốt đời vất vả cực nhọc lục bần mang, khó hoà hợp chiêu phi, mắt có thương tích thành bại không đồng nhất, chậm trễ hoặc dễ trầm mê tửu sắc, ra ngoài ly tổ có thể cát, tâm phù khí táo, khuyết thiếu quyết đoán, phàm là sự án bộ tựu ban.

Kiểm hình: Hình tròn nhưng kiểm hình tiểu, phùng kị hoặc sát, mắt có thương tích hoặc cận thị hoặc tản quang.

Vóc người: Trung tâm ải mà tráng, yêu viên.

Màu da: Đỏ trắng sắc.

Chế hóa: Thái dương lạc hãm, nên ly hương xuất ngoại cát.

Phùng sát tinh: Suốt đời đa phập phồng, lao lực bôn ba, thất bại.

Phùng sát gia Hóa kị: Mắt tật, hoặc mù.

Cung phúc đức và sát tinh đồng cung: Có nhiều mù của ngu.

Gia đào hoa tinh: Thì có diễm ngộ.

Gia dương đà, nam nữ giai đối ái tình không được chuyên.

Gặp mã phùng thiên không cướp, gia Tứ Sát cập kị, dễ có tai nạn giao thông, nhưng nội thương.

Nữ mệnh: Phụ tiên vong, phu chết trước, nên kết hôn muộn.

Nữ mệnh sát đồng cung, tiện là kỹ nữ.

Gia hóa quyền, hóa lộc: Có thể là ông chủ.

Gia văn xương hoặc song lộc, không cố kỵ, thi vận tốt.

Gia hội tả hữu xương khúc cập tam kỳ: Văn là thanh hiển, vũ là trung lương.

Gia hội kiếp không: Tài lai tài khứ, qua đường của tài thần.

Sự nghiệp: Nên văn giáo giới, cơ quan chánh phủ hoặc dân doanh cơ cấu nhậm chức, hoặc triết học của nghiên cứu, diễn nghệ, tài chính và kinh tế, chính trị.

Cách cục: Vu thân tử thìn hoặc dần ngọ tuất tam hợp, mặc kệ lạc hãm hoặc miếu vượng, gia tả hữu xương khúc, vu tân năm sinh ra, tài quan cách.

Khuyết điểm: Tâm phù khí táo, khuyết thiếu nhẫn nại tâm, dễ trầm mê tửu sắc, khó hoà hợp chiêu phi.

Ưu điểm: Bình dị gần gũi, nhân duyên tốt, thông minh ngay thẳng, trung hậu, án bộ tựu ban.

Thái dương ở xấu vị cung và Thái âm đồng cung: Ở xấu thái dương tuy không quang, nhưng đã có mọc lên ý, ở vị ánh dương quang hơi có chuyển yếu của thế.

Hiện tượng: Cá tính kiên cường có chủ sai ai ra trình diện, thái độ làm người cẩn thận bảo thủ, suy nghĩ mẫn tiệp, tuy có đa loại hoài bão, nhưng chây lười hảo hưởng thụ, chỉ cầu biểu hiện, không cầu hiện thực, đa phiêu bạt, tình cảm đa khúc chiết, ở vị tiên chuyên cần hậu nọa, ở xấu so sánh bảo thủ ta, cũng so sánh hiểu được tự hành kỳ nhạc. Thường xuyên biến hóa hoàn cảnh, nên ổn định thối lệ hăng hái, nhưng suốt đời làm lụng vất vả liên tục, nhân nhật, nguyệt liên tục vận chuyển, xấu vị vừa nhật nguyệt giao tiếp địa, cho nên bận rộn hơn, mà lại thành bại đa đoan, vừa nhật vi phụ vi phu, nguyệt là mẫu làm vợ, chiêm phụ mẫu phu thê vị, cho nên so sánh cô độc, vô duyên mà đa phiêu bạt.

Kiểm hình: Trình đản kiểm hình, hoặc hình tròn kiểm, nữ thanh tú, nam viên mãn, lưỡng mi cao thấp không đồng nhất.

Màu da: Hồng trung tâm đái hắc.

Vóc người: Vóc người trung đẳng.

Chế hóa: Ở xấu dựa vào Thái âm ngôi sao tình làm trọng, ở vị dựa vào thái dương là đại.

Gia hội khoa lộc quyền, nhất định là Phương bá công.

Xương khúc giáp mệnh, quý hiển.

Gia cát phù, như gặp tả hữu xương khúc tam kỳ: Tài quan cách, sự nghiệp thành công, có thể nhâm chức vị quan trọng, danh lợi song thu vào.

Gia lục sát: Mẹ goá con côi, chết non, hoặc đắm mình, và phối ngẫu tử nữ có khắc, nên tay dựa nghệ mà sống,

Nữ mệnh dâm bần hoặc nhà kề thị thiếp.

Hội thiên mã thiên không cướp, gia Tứ Sát cập kị, dễ có tai nạn giao thông, cho nên nội ngoại thương đều có, nhưng so sánh khuynh hướng

Hội thiên mã thiên không cướp: Phiêu bạt lưu lạc bất định .

Gia sát cập kị: Nam nữ dâm tà.

Như vô hội tả hữu chư cát lai phù, tuy không sát cũng lao lực bình thường.

Gia kình dương cập kị, hình khắc nặng nhân ly tài tản.

Sự nghiệp: Có thể là thuyền viên, nghiên cứu triết học mệnh lý, hoặc công giáo chức, hoặc tay nghề.

Cách cục: Đến đây cách cục không thích hợp ngày đêm hai sao cùng thủ cung mệnh, nhân có đoạt phụ mẫu phu thê của ở lại, tu hữu lộc lập tức tới cứu phương cát, bằng không tuy không sát cũng không lợi, gia sát, hình khắc yểu thọ, như đinh sinh ra lập mệnh ở vị nhật nguyệt cùng thủ cung mệnh có kình dương, mà cung tài bạch vừa phùng kị, trái lại là hung, nhân ly tài tản. Cho nên dĩ xấu cung lập mệnh, nhật nguyệt cùng tồn tại vị, hoặc vị cung lập mệnh, nhật nguyệt cùng tồn tại xấu có cát phù cũng quý cũng, trái lại thì không được hoàn mỹ cũng.

Khuyết điểm: Mọi việc khư khư cố chấp, chỉ cầu biểu hiện không nặng hiện thực, cho nên thành bại không đồng nhất, chây lười hảo hưởng thụ, tiên chuyên cần hậu nọa, đa phiêu bạt, biến hóa hoàn cảnh, nên chú ý tình cảm khúc chiết.

Ưu điểm: Mọi việc không được du quy củ, xử sự cẩn thận bảo thủ, suy nghĩ mẫn tiệp.

Thái dương ở dần thân cung và cự môn đồng cung: Dần là vượng địa, thân là được địa.

Hiện tượng: Thiện lương ôn nhu, rộng rãi ổn trọng, thông minh cơ cảnh, tu dưỡng tốt. Mà xử sự khéo léo, nhưng nhưng đa tranh chấp thị phi, hiền hoà mà không kế được mất, (nhân thái dương là trong sáng hiếu động cự môn chủ tranh chấp cạnh tranh, cho nên so sánh hiểu được thông để ý đạt thay đổi. ) thiện thường bày ra, cập các loại tư tưởng, có tuyệt nghệ trong người, hoặc chính phủ công nhận của tư cách, cuộc thi năng lực tên đề bảng vàng, năng lực làm việc cường, có thủ trưởng thưởng thức, mà đại triển kế hoạch lớn, nhưng suốt đời bận rộn, đặc biệt thân cung so sánh nảy mầm mà chẳng ra hoa, nghị lực bền lòng, nhẫn nại nhiệt độ cũng không đủ.

Kiểm hình: Đầu biển biển trình tứ phương hình tròn, miệng nhuận thần hậu.

Màu da: Thanh hoàng ít bạch hoặc sắc bạch.

Vóc người: Bỉ lớp giữa lược cao, hoặc lớp giữa, nhưng có thịt mà không béo.

Chế hóa: Dựa vào thái dương ngôi sao tình làm trọng.

Gia sát: Và song thân duyên mỏng, hoặc không lời nào để nói.

Gia sát cập kị: Hình khắc nặng, phụ chết trước.

Sai ai ra trình diện đà la vừa phùng đào hoa tinh, nam nữ so sánh dâm tà.

Gia kình dương: Bản thân dễ bị thương.

Gặp thiên mã, gia thiên không cướp, hội tứ sát cập kị, dễ có tai nạn giao thông, là ngoại thương chiếm đa số.

Gia Tứ Sát: Lao lực bôn ba, bại thể thắng hoàng.

Gia không vong, hoặc thiên không cướp nên tăng nói.

Hội tả phụ hữu bật xương khúc: Văn võ thanh lương.

Gia khoa lộc quyền vô sát: Tài quan cách.

Gia thất cát vô kiếp thiên không Tứ Sát: Thực lộc lừng danh, nên pháp giới, ngoại giao quý hiển, hoặc danh ý đại diện.

Sự nghiệp: Quan võ, pháp luật, triết học mệnh lý, y học, nhà ngoại giao, hoặc danh ý đại diện, nhân viên và giáo viên, văn hóa sự nghiệp hoặc miệng nghiệp, hoặc từ thiện sự nghiệp.

Cách cục: Dần cung vượng, thân cung được địa, và cự môn đồng cung. Canh tân quý sinh ra gia hội tả hữu xương khúc khôi việt cập ân quang thiên quý phong cáo chờ, tài quan cách, thân cung tọa mệnh, cự dương ở dần cung thực lộc lừng danh, là đi chính thống môn phái đường tuyến; trái lại dần cung lập mệnh, cự dương ở thân mặc dù tốt, nhưng ưa cảo bàng môn tả đạo của đồ.

Khuyết điểm: Tư tưởng đa, thực hiện ít, nảy mầm mà chẳng ra hoa, nhẫn nại nghị lực bền lòng thiếu.

Ưu điểm: Thông minh cơ cảnh, tu dưỡng tốt, xử sự khéo léo, thiện lương rộng rãi.

Thái dương ở mão dậu cùng trời lương đồng cung: Ở mão là mặt trời mọc phù tang (họ Đông Phương) ánh sáng mặt trời Lôi môn (chấn vị) dậu là mặt trời lặn tây sơn.

Hiện tượng: Khoan hồng độ lượng, nhiệt tình chính trực, ưa trợ giúp nhân, bất kể so sánh được mất, suốt đời vui sướng, vinh hoa phú quý mà hiển diệu cạnh cửa, ra ngoài được quá triển mà có kỳ lạ của kiến thụ, kẻ khác xem thế là đủ rồi. Nhưng dậu cung suốt đời so sánh lưu lạc hoặc có tài nhưng không gặp thời hoặc lao mà vô công mà lại thị phi khá nhiều. Hai người suốt đời đa đào hoa, diễm ngộ cập tình cảm phiền não, nhưng mão cung lâm sự quả quyết, dậu cung không quả quyết. Đều có tôn giáo, ngôn ngữ ngay thẳng mà hiếu động, (nhân mặt trời mọc phù tang, thái dương phải ra khỏi lai, chủ động, chủ trong sáng), tâm tình từ thiện, sĩ diện hảo ưa nổi danh, nhân duyên tốt.

Kiểm hình: Trường hình lược mặt tròn, thiên đình cao, đỉnh đầu vi rụng lông, có điểm gàu tát nước.

Màu da: Phổ thông, hoặc hoàng ửng trau chuốt.

Vóc người: Trung tâm cao mà tráng.

Chế hóa: Dựa vào thái dương ngôi sao tình là chuẩn.

Phùng xương khúc khôi việt: Sớm toại mây xanh chí.

Gia hội xương khúc khôi việt tả hữu, ra tương nhập tướng.

Hội hợp xương khúc lộc tồn hoặc hóa lộc, lư truyện đệ nhất nhân.

Gặp hóa quyền: Ưa chiêm quyền là ông chủ của mệnh.

Gia lục sát, bản thân dễ bị thương, đa nhấp nhô.

Phùng thiên mã hội thiên không cướp cập sát sát Hóa kị, dễ có tai nạn giao thông, là bị thương ngoài da.

Hỏa linh dương đà đồng cung, phiêu oành của khách, lưu lạc thiên nhai.

Nữ mệnh, hôn nhân so sánh dễ khúc chiết, phùng cát, trung niên so sánh có thể chuyển thuận.

Sự nghiệp: Xí nghiệp giới, công chức, dễ để ý triết học, đại chúng truyền bá, y sư.

Cách cục: Mão dậu cùng trời lương đồng cung, mão là mặt trời mọc phù tang cách, ánh sáng mặt trời Lôi môn, chủ quý vi ba cấp chủ quản, hoặc y sư, tức thời cổ của thám hoa cách. Mà dậu cung độ chênh lệch là chuẩn thám hoa cách, ất kỷ tân nhâm sinh ra, gia hội lục cát, là tài quan cách. Mão cung tốt, dậu cung tú mà không thực.

Khuyết điểm: Diễm ngộ, tình cảm đa phiền não, sĩ diện hảo, ưa nổi danh, dậu cung có có tài nhưng không gặp thời, không quả quyết của tượng.

Ưu điểm: Trong sáng hiếu động, nhân duyên tốt, có thi tế tâm, nhiệt tình chính trực.

Thái dương ở thìn tuất và Thái âm đối chiếu, ở thìn nhật nguyệt cộng minh, ở tuất cung là nhật nguyệt trái lại bối.

Hiện tượng: Thái độ làm người thông minh cơ trí, tâm địa thiện lương, hảo trí nhớ, khẩu tài tốt, tư tưởng thanh cao có hàm dưỡng, nhiệt tình chính trực, ở thìn cung có cày cấy có thu hoạch, niên thiếu đắc chí, suốt đời sự nghiệp thuận lợi, gặp dữ hóa lành, gặp nạn trình tường, ở tuất cung so sánh mẹ goá con côi, và phụ mẫu duyên mỏng, phối ngẫu tiên vong, lao lực, chiêu phi thành bại không đồng nhất, nên ra ngoài ly tổ có thể cát.

Kiểm hình: Thìn cung hình tròn kiểm, tuất cung cũng viên nhỏ lại.

Màu da: Phổ thông màu da.

Vóc người: Tráng mà khôi ô, nhưng không cao.

Chế hóa: Ở thìn mặt trời mọc long môn, niên thiếu đắc chí. Tuất cung nhật giấu quang huy, danh mặc dù tuất cung như phùng ác sát, một đời tham mang, xấu xí, gặp cát có thể phú.

Gia Hóa kị phùng Tứ Sát, con mắt tật.

Tuất cung nhật nguyệt trái lại bối phùng sát, so sánh mẹ goá con côi, nghèo khó hoặc chết sớm.

Nữ mệnh tuất cung vừa phùng sát tinh: Sinh hoạt so sánh lãng mạn hoặc lưu lạc phong trần hoặc nghèo hèn.

Phùng quyền lộc vu thìn cung phúc không cạn.

Gia tả hữu xương khúc khôi việt hoặc quyền lộc khoa chờ, đại phú quý năm mới đắc chí, tín dự hảo vu tuất cung, âm dương trái lại bối, vừa gia sát, là bên ngoài trung hậu mà nội tâm gian trá người.

Sự nghiệp: Nên mậu dịch giới, văn giáo giới, ngoại giao giới, pháp luật, truyền bá giới, hoặc nghệ thuật gia.

Cách cục: Thìn tuất và Thái âm đối chiếu, thìn cung miếu vượng là tài quan cách, tài hoa thanh thế định anh hùng, là thềm son, quế trì cách phú quý toàn bộ mỹ, tuất cung là trái lại bối bị chiếm đóng, nhược phùng hung thần phá tan, đại hung, cũng có thất minh của lự, nhưng nếu vô sát chúng, cát phù trái lại niên thiếu đắc chí, bí quyết nói: Nhật nguyệt trái lại bối, trái lại đại quý cũng.

Khuyết điểm: Thìn cung tình cảm đa khúc chiết, tuất cung lao lực, khó hoà hợp chiêu phi, cô khắc, thành bại không đồng nhất.

Ưu điểm: Thông minh cơ trí, tâm địa thiện lương, tư tưởng thanh cao, có hàm dưỡng, nhiệt tình chính trực, có nghiên cứu tâm.

Thái dương vu đã hợi lưỡng cung, và cự môn đối chiếu, ở đã cung thái dương là miếu vượng, cự môn cũng vượng địa, có khu ám công, cho nên có thể thực lộc lừng danh. Mà hợi cung thái dương thất huy, mặc dù cũng có thể thực lộc lừng danh, nhưng sẽ có nối nghiệp không còn chút sức lực nào cảm giác, cũng so sánh bôn ba lao lực.

Hiện tượng: Ở đã thái độ làm người nhiệt tình chính trực, chí hướng rộng lớn, thông minh thẳng thắn, tuy có thể niên thiếu đắc chí, nhưng cũng vất vả cực nhọc không khỏi, tâm phù khí táo, chú trọng hưởng thụ, hôn nhân dễ sinh khúc chiết, nhưng cũng giai lão, thọ mệnh trường. Ở hợi thái độ làm người cá tính kiên cường, kiến giải đặc biệt, ngôn từ thủ cữu, niên thiếu đa vất vả cực nhọc, lao lực bần mang, suy nghĩ đa, dễ có thị phi, không quả quyết, tiên chuyên cần hậu nọa, sinh hoạt chậm lút, thành bại không đồng nhất, nhưng giai chỉ không kiên nhẫn cửu.

Kiểm hình: Phương mặt dài hoặc viên mặt dài.

Màu da: Phổ thông màu da, không được bạch không được hắc của tư.

Vóc người: Chiều cao mà lược béo, hoặc trung tâm trường mà tráng béo.

Chế hóa: Gia dương đà cập đào hoa tinh: Nam nữ dâm tà.

Như gặp thiên mã, canh phùng thiên không cướp, gia Tứ Sát cập sao Hóa kỵ, dễ có tai nạn giao thông, vì vậy lưỡng cung đều vì ngoại thương.

Hợp xương khúc phụ bật: Sớm toại mây xanh chí.

Gia lục sát vu hợi cung nghèo khó, cô tật.

Hóa kị phùng Tứ Sát, có con mắt tật.

Gia khoa lộc quyền cập chư cát phù, có thể đại quý, thực lộc lừng danh.

Phùng kình dương, so sánh lãng phí thành tính.

Nữ mệnh tình cảm đa làm phức tạp.

Sự nghiệp: Nên công, văn giáo chức, đại chúng truyền bá, văn nghệ công tác, triết lý nghiên cứu, hoặc ngu nhạc giới.

Cách cục: Đã hợi và cự môn đối chiếu, đã cung so sánh hợi cung là tốt, nhân đã cung của thái dương sai ai ra trình diện chư cát, có thể thực lộc lừng danh, sai ai ra trình diện chư hung, cũng công khanh môn hạ sĩ, tân năm sinh ra là nhập lộc triêu nguyên cách, như phùng tả hữu chư cát là thượng cách, canh năm thứ hai là tài quan cách.

Khuyết điểm: Tâm phù khí táo, tình cảm dễ làm phức tạp khúc chiết, không quả quyết, sinh hoạt tản mạn, chú trọng hưởng thụ, ngôn từ thủ cữu.

Ưu điểm: Nhiệt tình chính trực, chí hướng rộng lớn, thông minh thẳng thắn, cá tính kiên cường.

Tứ, thái dương tinh ở mệnh thân mười hai cung của phán đoán bí quyết

Cung mệnh: Thái dương tinh tọa mệnh, vô luận nam và nữ, lạc hãm hoặc miếu vượng, giai chủ cá tính từ ái độ lượng khoan dung độ lượng, hảo thi tế, làm việc quang minh, mà lại ngôn ngữ lãng thoải mái (thẳng tính) không cùng nhân tính toán, vu miếu vượng của cung không sợ Hóa kị, sợ nhất kình dương phá tan, hình khắc nặng hơn hoặc rách nát, nữ mệnh biết được có nam tử khí khái, nhưng có đoạt chủ tinh hiện ra, đa đoạt phu quyền, mà lại dễ tiếp cận nam tính, là không được hoàn mỹ, nhưng nếu cung phúc đức có tướng tá, chiêu hiền minh của phu. Thái dương cũng ưa tai thai bát tọa lai làm rạng rỡ, và văn tinh cùng độ, vừa gặp ngôi sao may mắn, là hoàng điện thủ ban của quý, có thể nắm quyền.

Huynh đệ cung: Thái dương vu huynh đệ cung, như miếu vượng, gia quyền lộc hoặc lộc mã là quý, mà lại thái độ làm người chính phái, hình thái đường đường hùng tráng, như tam phương sai ai ra trình diện cự môn hóa quyền, Thái âm hóa khoa, tất có thể tay không thành gia, ưa ban ngày sinh ra, là nhật nguyệt làm rạng rỡ, phúc là nùng, phú quý song toàn, dạ sinh ra độ chênh lệch, kỳ bản thân độ chênh lệch, mà lại dễ có che khuất từng phần của tâm bệnh. Sai ai ra trình diện thiên không cướp kình dương hoặc chặn thiên không của huynh đệ cung, không thích hợp đa, lâu thì tất không tốt, Kỳ huynh đệ thái độ làm người tính trẻ con vị mẫn, đa huyễn tưởng ích kỷ, chỉ cầu chính của yên ổn và sở hữu, tuy có kế hoạch và an bài, nhưng có lúc hội hồ đồ làm việc, dĩ lạc hãm hoặc dạ sinh ra vưu quá mức, ứng với ưa lộc mã, tả phụ hữu bật khôi việt lai quyết cứu. Huynh đệ cung không thích hợp có dương đà hỏa linh thiên không cướp cập thiên hình chặn thiên không, chủ huynh đệ có hình khắc, hoặc nhân huynh đệ việc mà thụ liên luỵ, tất có tài sự hoặc gia vụ tranh cãi khó tránh khỏi, như phùng Hóa kị vừa lạc hãm mà lại có sát xung tất có chết non của huynh đệ, lánh lại thấy khốc hư thì Kỳ huynh đệ tất vu trên thân thể có điều không trọn vẹn, miếu vượng huynh đệ ba người. Gia cái khác tinh thì có biến hóa, quyển sách không rõ thuật, ở phía sau thư đương nhất nhất tường thuật.

Cung phu thê: Thái dương tinh lâm vu cung phu thê, đối phương tuổi tác so với chính mình tiểu là tốt, không thích hợp tảo hôn, đối phương tính tình sang sảng, mà lại đoạt phu quyền, đứng đầu dục cường, thông minh hiền lành, sai ai ra trình diện cự môn cập sát tinh để hưởng thụ mới mẻ hoặc kích thích, so sánh không sợ hi sinh, mà lại không từ thủ đoạn, tình cảm vợ chồng so sánh dễ các mang ý xấu mà khiếm nó cũng, sai ai ra trình diện dương đà linh tinh mẹ goá con côi khốc hư, mặc dù đối phương thông minh có học thức, nhưng đều không năng lực như ý mà phiền cũng, mỗi ngày lương hóa khoa cập thiên không cướp chủ đối tôn giáo hữu duyên, mà lại may mắn thú, hoặc vu giới y dược, y viện, hoặc huyện chánh phủ thành phố của phục vụ giới người. Như lạc hãm phùng Tứ Sát, song phương so sánh dễ sanh ly, hoặc nhân chức nghiệp của quan hệ mà các cư một chỗ, lạc hãm vừa Hóa kị mà lại gặp thiên hình, mẹ goá con côi khốc hư cập sát tinh, hình khắc nặng, nguyên phối bất năng người già giai lão, miếu vượng chư cát tụ, nhân thê được quý, hãm địa như sát, thương thê không được cát.

Cung tử nữ: Thái dương tinh thủ vu cung tử nữ, nhập miếu cát, như nhật miếu vừa ban ngày sinh ra canh cát, lạc hãm cập dạ sinh ra hung, sai ai ra trình diện Thái âm, là hình dáng tướng mạo đường đường mà đoan trang, có lòng cầu tiến, thông minh, sai ai ra trình diện cự môn, so sánh phù hoa mà đa tâm cơ nghi ngờ, mà lại thị phi đa, như sai ai ra trình diện linh tinh, có quan tòa ách, mỗi ngày lương, mặc dù thông minh, nhưng tính trẻ con vị mẫn, so sánh nuông chiều từ bé, trượng thế mà có tính trơ, ỷ lại tâm nặng. Hóa kị khá nhiều ốm đau, gặp đại hao, khốc hư cập sát tinh, tình cảm trên có không hiểu nhau, sự khác nhau như vừa lạc hãm và hình khắc cũng, nhược được bát tọa gia ngôi sao may mắn vừa miếu vượng sinh quý tử

Cung tài bạch: Thái dương miếu vượng vu tài bạch địa, hội chư cát tương trợ, không được phùng cự môn triền phú quý miên xa, nhưng đều là thủ tài có câu, nhưng lại có đà la đồng cung, lai thì tất phá, nhân ánh nắng chiếu khắp tứ phương, cho nên thích làm vui người khác bóc lột rất nặng, có lộc lập tức tới hội chiếu vừa miếu địa có thể đại phú, nhược gặp chặn thiên không chấm đất cướp địa không, bão tam lãm tứ, tài lai tài khứ, không được chúng tài, nhược sai ai ra trình diện cự môn thiên cơ, là khổ cực của tài, đều là cạnh tranh phí sức cố sức mà được, cùng trời lương hợp, thì đều do kiến thức chuyên nghiệp hoặc nhãn hiệu hoặc là nhà nước bộ phận then chốt hoặc xa địa nước ngoài của tiến tài. Nhược và xương khúc cập lộc tồn hội hợp, phùng Hóa kị, lại bị sát tinh phá tan, ứng với phòng người khác liên lụy rủi ro, hoặc người bảo đảm, thư xác nhận, hiệp ước mà phá cũng. Nhược miếu vượng, vô không cướp đà dương suốt đời chủ phú.

Cung tật ách: Thái dương vu cung tật ách, nhân thái dương ngũ hành là hỏa, là tính phóng xạ chất, là dương minh, cho nên dễ có trung y cái gọi là của dương minh bệnh của chứng cũng, cập nước lửa không được điệu, âm dương bất hòa, tâm thận không giao của tật bệnh, vừa chủ mắt của chứng cũng, và dương đà tụ có tật bệnh, chủ đầu của tật, huyết áp cao, đại tràng không tốt, trĩ lậu tiêu ra máu, nóng tính quá vượng, hoặc con mắt tật, mắt lé mù. Và linh hình kị tập hiện nay có ưu hoặc sinh khắc phụ mẫu cũng, vu xuân hiếu động thương đầu đa bệnh. Vu hạ uống thả cửa phong lưu có xơ cứng động mạch của tật, vu thu huyết quản trở hàn, hoặc phong lưu mang đến của bệnh kín, vu đông chảy máu não, trúng gió, đầu cháng váng đau đầu, bệnh tim, con mắt tật chờ, gặp Hóa kị phùng thiên lương thiên hình vu dậu, dễ mắc huyết quản tắc, xơ cứng động mạch hoặc trúng gió, hoặc phong lưu của tật, phùng cự môn, Hỏa Tinh khí quản viêm, vừa gặp khốc hư cập kị, có bệnh tim, sai ai ra trình diện tham lang liêm trinh nóng tính của chứng, gặp Thái âm thiên cơ đà la có đầu khớp xương đau nhức, thận hư hoặc bệnh tiểu đường, gặp địa không Địa kiếp từng có mẫn chứng, gặp vũ khúc thất sát kình dương thiên hình hồng loan đại hao, khi còn bé chảy máu mũi, hoặc trĩ sang, hoặc khai đao của ách.

Cung thiên di: Thái dương chủ động, nhật nguyệt liên tục vận chuyển, chẳng phân biệt được ngày đêm, cho nên hướng ngoại, không thích hợp tịnh thủ, đa bận rộn, nan chiêu tổ nghiệp, dời cây thay đổi lá, ra tổ là gia, hạn bộ phùng của, đủ yếu động dời, nữ mệnh phùng của không được cát, như phùng tả hữu lộc mã hoặc quyền lộc ưa xuất ngoại mập ra, nhược phùng đà la, kình dương cập thiên không cướp, thể xác và tinh thần không được thanh nhàn, sai ai ra trình diện cự môn Hỏa Tinh linh tinh, phí sức, chiêu thị phi, ít toại chí mỗi ngày lương, nếu có quý quyết, cũng phí sức mà thể xác và tinh thần giai bì cũng, nhược được tai thai bát tọa cập lộc mã tả hữu, có bề trên che chở, nhưng Hóa kị vừa nhập hãm, ra nội hối hả bệnh tai, như phùng thiên không cướp Tứ Sát cập đại hao khốc hư, xuất môn phần nhiều là phi bất an ninh, có phá hao tổn việc.

Cung Nô bộc: Thái dương tinh kỳ bản chất là ánh dương quang chiếu khắp thiên hạ, là vô điều kiện cấp đại địa quang minh và ấm áp, chỉ là cho mà không thu về, cho nên thái dương tinh cư cung Nô bộc, ngay cả là không gặp sát kị, cũng chủ hào sảng hảo thi, nhưng thi ân vô công, cầu người thì không được, nhược lạc hãm lại thấy sát tinh, canh chủ dạ trái lại thành thù cũng, cho nên không thích hợp làm chính trị của vòng xoáy cũng, dương âm của tổ hợp của bằng hữu tuy nhiều, nhưng dễ nghi ngờ nhị tâm, gia sát tinh, bất lực, trái lại gây liên lụy, cái được không bù đắp đủ cái mất, sai ai ra trình diện cự môn cập đào hoa tinh vừa Hóa kị, đa gặp thủ đoạn âm hiểm thái tuyệt cập phong lưu của giao hữu, mà lại phần nhiều là phi tranh cãi, gặp thiên lương, so sánh cô lập, nhưng cũng được khuyên bảo của giao hữu.

Sự nghiệp cung: Thái dương thủ sự nghiệp cung, được hóa lộc hóa quyền hóa khoa hội chiếu tả phụ hữu bật, thiên khôi thiên việt giao hữu xương khúc, mà không phùng Tứ Sát thiên không cướp, chủ quý, là hoàng điện thủ ban của quý, vừa nói âm dương hội xương khúc, xuất thế vinh hoa, văn võ giai tốt. Nhưng như gặp Hóa kị cập sát tinh, dễ lưu vu dị đồ mà phạm pháp là ngại, trừ quan võ ngoại, có thể doanh thiết bị điện chế phẩm, thủy tinh hoặc ký duy cập mậu dịch thương, như nhật nguyệt trái lại bối mà lại Hóa kị, tuy có quý nhân trợ giúp, cũng không năng lực như nguyện, làm việc so sánh âm hiểm không quang minh, thị phi khá nhiều, so sánh ích kỷ, dễ có mang nhị tâm, có thể làm hợp tác xã của công tác, như vu ngọ cung vừa phùng hóa quyền, là nhật lệ trung thiên, có chuyên quyền của quý, địch quốc của phú, thanh danh hiển hách, nhưng như phùng thiên không cướp cập Hóa kị hoặc dương đà, sẽ thành khẩu thiệt của nghiệp như giáo sư chờ không thích hợp làm chính trị, và Thái âm cùng độ hoặc củng chiếu, làm việc so sánh kiên định, có thể là nội vụ của tài, và cự môn cùng độ hoặc củng chiếu, thì có khuynh hướng ngoại vụ, mà lại so sánh phù khoa không thật, cùng trời lương cùng độ có thể chiếu, dĩ làm chuyên nghiệp là nên, có thể tham chánh từ thương, hoặc chữa bệnh nghiệp, nhưng so sánh yêu quý các dự.

Cung điền trạch: Thái dương cư cung điền trạch, có tổ phụ ấm trạch, gặp sát tinh thối tổ tự đưa, nhưng bận rộn mà không sự yên lặng. Như gặp lạc hãm, nhật nguyệt trái lại bối, thì bên trong phòng tia sáng bất túc, mà lại bên trong của đông tây đa mà chướng tai gai mắt hoặc không được chỉnh tề, nhưng không thích hợp và Hỏa Tinh cùng độ, gặp lại sát tinh, nên chú ý vật dễ cháy, như gặp kị vừa sát xung mà rơi hãm, thì trạch trung tâm của trực hệ tôn thân qua đời, vu âm trạch thì nên cao sườn núi cập loan đầu cao nơi, gặp Thái âm văn khúc cập tam kỳ phùng, phải có biệt thự, nhưng như gặp khốc hư cập thiên hình, thì không được thường lợi dụng cũng, gặp thiên lương cập xương khúc, phụ cận có chính phủ nhà nước bộ phận then chốt, sai ai ra trình diện cự môn cập dương đà, sơ thịnh chung suy, nhược thái dương cư điền trạch vu ngọ, phải có đại thụ hoặc đại cột điện cũng.

Cung phúc đức: Thái dương ở cung phúc đức, nhược miếu vượng phùng của, tài nguyên cực vượng, nhưng thái dương là phóng xạ quang nhiệt, là động tinh, cho nên ưa không động đậy ưa tịnh, là mang trung tâm có phúc, thái dương gặp thiên lương văn tinh, sinh ra vu tương đương nhà đình, có thể hưởng bán nhưng như mẹ goá con côi khốc hư thiên hình dương đà, là lục thân vô duyên, chỉ có thể chính mình nhất thời hưởng thụ, lúc tuổi già ứng với giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, bo bo giữ mình, tuyên thủ, bằng không bất năng an tĩnh, gặp Thái âm hỏa linh khốc hư, dương đà, cầu phúc không được, hối hả, nhưng không được phùng sát có cát, có thể hưởng, sai ai ra trình diện cự môn, làm ơn khiếm an, và hồng loan thiên đào gặp nhau, mỗi ngày lương, có diễm ngộ mà hư hư thật thật cũng. Nữ mệnh không thích hội đào hoa tinh, đa dâm lạm.

Cung phụ mẫu: Thái dương vu cung phụ mẫu, miếu vượng vô hình khắc hội ngôi sao may mắn, thì còn nhỏ có thể thụ phụ mẫu yêu tha thiết, sai ai ra trình diện lộc mã tả hữu, có thể thụ thủ trưởng của thưởng thức, nhược Hóa kị, và thủ trưởng phát sinh ý kiến, nhược phùng ác sát, thụ thủ trưởng của áp lực, cung phụ mẫu mặc kệ miếu yếu, không thích sai ai ra trình diện Hỏa Tinh Địa kiếp địa không chờ sát tinh, vừa phùng Hóa kị, có hình khắc, nhật nguyệt trái lại bối phụ mẫu hoàn cảnh không tốt, là tiền lương giai cấp, mà lại phụ mẫu tình cảm so sánh không tốt, nhược phùng Hóa kị, khốc hư, sát tinh, có hình khắc, hoặc có như dưỡng phụ mẫu chờ.

Lục, thái dương tinh khổ hạn của phán đoán suy luận

Đại hạn: Con người niên thiếu vận từ đệ nhất đến đệ nhị đại hạn, tức ngũ tuổi tả hữu đáo chừng hai mươi lăm tuổi, đi thái dương, là hoạt bát hiếu động, thông minh hồn nhiên, nhưng bất động não, mà lại đa quản, ưa làm náo động, trọng tình cảm, xử sự đầy nhiệt tình mà có năng lực hoạt động, bản tính thông minh.

Đệ tam đại hạn, hơn hai mươi đáo hơn – ba mươi, đi thái dương, xử sự đa trọng tình cảm, chí cao khí ngạo, bộc lộ tài năng, hào sảng mà năng lực hoạt động cường, xã giao viên mãn, nhưng có lúc làm việc ít lý trí, quang minh chính đại.

Lớn thứ tư hạn, hơn – ba mươi đáo hơn bốn mươi, trung niên vận, lý trí tiệm cường, xã giao viên mãn, tài nghệ hiển lộ phát huy tới tẫn, có gây dựng sự nghiệp khả năng lực cập hùng tâm, có cổ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng nhiệt tình, tâm từ mà hảo thi tế, xử sự so sánh không được xử trí theo cảm tính, nhưng hào sảng đạt thay đổi, phong độ chỉ có, từ ái rộng thùng thình.

Đệ ngũ đại hạn sau đó, tức hơn bốn mươi sau đó, đến già vận, lý trí quá cường mà tình cảm yếu, tay không gây dựng sự nghiệp mà có cơ sở cập thành công của điều kiện, nhưng tính cách kiên cường, dễ vội vàng xao động, có phập phồng thành bại cập tai nạn, Dịch gia đình của thay đổi cập ưa nữ sắc, nhân điện cực dương âm thay đổi, giàu … Uy nghiêm. Đã ngoài dĩ nhập miếu là chuẩn.

Tiểu hạn: Vu xuân hạ hai mùa đi của tốt, thu đông lưỡng lệnh không tốt, như hạn đi thái dương, dĩ động là tốt, mệnh tọa thái dương dĩ chậm đợi động là tốt, nhưng không thích phùng thiên không cướp, tuần thiên không, chặn thiên không kình dương trái lại là không tốt.

Ngũ, thái dương của tứ hóa khái luận:

Hóa lục: Nhân thái dương điều không phải tài tinh, mà là quan lộc tinh, hóa lộc là tài, sở dĩ thái dương hóa lộc, vu tiền tài phương diện, không bằng vũ khúc hóa lộc tới lợi ích thực tế, nó chỉ là lai tài thuận lợi (miếu vượng nơi phương đoán), nhưng ánh nắng chiếu khắp vạn vật, cho nên hùng hồn chuyên gia, luôn luôn lên giá rơi một bộ phận, chỉ có thể lưu một bộ phận, như vu lạc hãm, yếu vất vả cực nhọc mới có thể được tài, nhưng luôn sẽ có quý nhân đề bạt, cho nên thái dương hóa lộc, chủ thanh danh uy nghiêm, lạc hãm, cận mặt ngoài phong cảnh mà thôi, vu sự nghiệp, chủ có đột nhiên tới oai quyền, lạc hãm, vất vả cực nhọc mà ít thành vu tiền tài, tới đa khoái nhưng chuyển biến cũng khoái, lạc hãm của tài không bằng lý tưởng nhiều hoặc khoái.

Hóa quyền: Thái dương làm quan lộc chủ, cho nên ưa hóa quyền chưởng có thực quyền, vì quyền uy chi tinh, thái dương bản thân là nhiệt năng chòm sao, như hóa quyền, thì mọi việc đều thái tích cực chủ động, mà uy nghi bị người khuynh ngưỡng, nhưng so sánh mang, mang vô cùng, tất nhiên sẽ có ứng với thù rất nhiều người năng lực, cho nên nên quan võ, có quyền. Hãm địa phần nhiều là cũng không phải, tức miếu vượng thì có mười phần quyền uy, nhưng lạc hãm mặc dù bản thân có tài hoa, nhưng dễ bị ngăn trở, miếu vượng, vu tài mà nói, thì việt động việt như ý tài phú càng lớn, lạc hãm mặc dù năng lực kiếm tiền, có phá hao tổn hoặc kéo dài so sánh khổ cực, sự nghiệp có đột nhiên tới oai quyền. Miếu vượng hội cát, có chiếu tướng của tài, lạc hãm, khá nhiều thị phi cập tiểu nhân.

Hóa khoa: Thái dương tinh không thay đổi khoa.

Hóa kị: Người thứ nhất hiện tượng là đột nhiên gặp phải khẩu thiệt phân tranh, nhân mặt trời là động tinh, cho nên tới so sánh đột nhiên, vu phúc đức tài bạch, chủ tản tài, nhưng không được nhất định chính là rủi ro, mà là chỉ đột nhiên không có dự toán kế hoạch đông hoa một điểm, tây hoa một điểm, mạc minh kỳ diệu tốn hết, gia Tứ Sát vu hãm cung khả năng bị phiến, hoặc phi cam tâm tình nguyện, như hãm bộ vu cung phúc đức, phùng Tứ Sát, khả năng bề trên thân thể sẽ gặp nguy hiểm, vu bản thân phương diện, như vừa phùng lưu niên văn khúc Hóa kị gia kình dương, sẽ có trúng gió hoặc cao huyết áp hoặc huyết quản tắc, vu tứ mộ canh nghiệm, nhân văn khúc thủy bị đất bế tắc, cho nên hãm địa vừa Hóa kị, lắm lời lưỡi phân tranh, nhưng cãi nửa ngày còn là không làm nổi, phá hao tổn, miếu vượng, khổ cực có, vu sự nghiệp so sánh có thủ đoạn độc ác của vấn đề, như nhận đơn đặt hàng vô pháp đúng thời hạn giao hàng, hoặc là không thể dựa theo khách hàng ý giao hàng, như lạc hãm, thì kẻ vô tích sự, miếu vượng, có thể cực khổ giải quyết.

Nhị, thái dương phú văn ca quyết

Ca viết: Thái dương thuộc hỏa, là nhật của tinh, là trung thiên chủ tinh, tư quan lộc đứng đầu, tư quyền quý là văn, gặp thiên hình là vũ, ở dần mão là sơ thăng, ở thìn đã là thăng điện, ở ngọ là nhật lệ trung thiên, có chuyên quyền của quý địch quốc của phú, ở vị thân là thiên thản, làm việc tiên chuyên cần hậu nọa, ở dậu là tây một, quý mà không hiển, tú mà không thực, ở tuất hợi tử là thất huy, canh phùng cự ám vu hãm địa, suốt đời lao lực tham mang, canh chủ mắt có thương tích, cùng người khó hoà hợp chiêu phi. Nữ mệnh phùng của, phu tinh không đẹp, gặp hao tổn thì phi lễ thành hôn. Và lộc tồn đồng cung, mặc dù chủ tài bạch, cũng khổ cực không được rảnh rang, nhược và đế tinh tả hữu đồng cung thì là quý luận, vừa ngại hỏa linh hình kị, vị miễn tiên khắc kỳ phụ, nữ mệnh khắc phu.

Thất, thái dương tinh cách cục yếu quyết tinh luận thuyết minh

Nhật nguyệt giáp mệnh, không được quyền thì phú: Nhân thái dương cập trung thiên đứng đầu tinh, làm quan lộc đứng đầu, chủ quý, mà Thái âm là tài bạch đứng đầu, chủ phú, như hai sao giáp mệnh vu vượng địa, chủ quyền sở hữu tài sản giai long xương cũng.

Như người lập mệnh vu xấu cung, vũ tham tọa thủ, thái dương cự môn vu dần, Thái âm thiên đồng cư tử, trước sau tướng giáp, vô sát phá tan mệnh viên lại có cát lai hội đều là phú quý song toàn, tài long quyền cao; hoặc Thiên phủ ở vị cung tọa mệnh, thái dương cư ngọ, Thái âm ở thân tướng giáp cũng đến đây cách cũng; nhưng nếu là vũ tham ở vị lập mệnh, thiên đồng Thái âm ở ngọ, Thái âm cự môn ở thân trước sau lai giáp, nhưng đều là hãm địa, nhược bản mệnh vô cát hội đều là hư danh hư lợi hoặc là phú mà không quý của cục cũng.

Nhật nguyệt tối ngại trái lại bối:

Đến đây cách như nhật ở dậu tuất hợi tử xấu, mà Thái âm ở thìn tị ngọ vị thân, đều vì trái lại bối. Nhưng nhưng cần phải coi trọng huyền hạ huyền, nguyệt ở trên huyền ngày rằm cát, hạ huyền nhật hung, nhược nhật nguyệt đồng cung, khán nhân sinh thì, thư sinh ngày 7-1 âm lịch ưa thái dương, dạ sinh ra ưa Thái âm, lại vừa đàm phúc họa, chủ phát không được tụ tài, phụ mẫu không đắc lực, vô tình ý.

Nhật nguyệt thủ mệnh không bằng chiếu xác nhập minh:

Đến đây cách như thái dương Thái âm thủ thân mệnh, mặc dù hội cát, không vì toàn bộ mỹ, nhược phùng hung tinh, định chủ hung tai; như thế tam hợp lai chiếu mệnh vừa kiêm cát tụ, cho rằng toàn bộ mỹ của luận.

Nhật nguyệt cùng đi, mệnh an xấu Hậu bá của tài:

Đến đây cách là vị nhật nguyệt đồng cung không thích hợp thủ mệnh, nhược nhật nguyệt ở vị cung mà an mệnh ở xấu, hoặc nhật nguyệt ở xấu mà an mệnh ở vị, có cát phù chủ quý. Đến đây cách dĩ mệnh ở vị so sánh tốt, nhân thứ ba hợp thiên cơ cự môn ở mão là nhập miếu, như trái lại, thì cự cơ ở dậu bại địa, là không được hoàn mỹ cũng, cổ bí quyết nói: Nhật nguyệt cùng lâm luận đối cung, bính tân sinh ra phúc thịnh vượng cũng.

Nhật nguyệt khoa lộc xấu không trúng, nhất định là Phương bá công:

Đến đây cách tức nói: Xấu vị an mệnh thái dương Thái âm hóa khoa lộc tọa thủ, như vô cát hóa, mặc dù nhật nguyệt cùng quan, không vì mỹ, cổ bí quyết nói: Nhật nguyệt xấu vị trúng mục tiêu phùng, tam phương vô cát phúc không được sinh, nhược hoàn cát hóa mới là mỹ, phương diện uy quyền phúc lộc tăng.

Nhật nguyệt sinh mệnh cư xấu vị, tam phương vô cát trái lại là hung:

Đến đây cách là vị: Nhật nguyệt thủ mệnh, thân vu xấu vị cung, đoạt phụ mẫu, phu thê của ở lại, tất có ngôi sao may mắn, tuy không sát xung cũng không lợi cũng, như sát xung, hình khắc yểu thọ, như năm đinh sinh ra lập mệnh vị cung, nhật nguyệt thủ chiếu, cung mệnh có kình dương, mà cung tài bạch vừa Hóa kị, chủ nhân ly tài tản, cũng không lợi của cục cũng.

Nhật tị nguyệt dậu xấu an mệnh, vững bước mặt trăng:

Mặt trăng có thể chiết quế, chỉ tên đề bảng vàng ý, đến đây cách tức xấu cung an mệnh, mà nhật nguyệt phùng tài quan vô sát phá tan, đa vì danh lợi kiêm thu vào của cách, như giáp năm sinh ra, song lộc trước sau giáp mệnh, vừa tọa quý hướng quý tức khôi việt, mà thái dương vu vượng cung mặc dù Hóa kị mà không kị, huống đà la kim nhập kim khố không đề phòng cũng.

Mặt trời lặn vị thân ở mệnh viên, thái độ làm người tiên chuyên cần hậu nọa:

Đến đây cách là nói thái dương tây không có ở thân cung có cự môn ám ở lại đồng cung, đến đây thái dương tương tây một, quang huy yếu dần yếu chiếu cố cự môn ám ở lại, thì tương việt có lực bất tòng tâm của thế, thế tất tự khuy không rảnh cũng, đến đây cách gia cát hoặc có phú quý, nhưng làm việc có thủ vô đuôi, hảo nói khoác. Mà vị cung và thái dương cùng độ, trước phải thi một thân của hình thái, như tự Thái âm của hình thái là bên ngoài văn tĩnh đái xấu hổ, nội tại tính cường, thì không thể nào tác đến đây luận, nếu như tự thái dương của chinh, ứng với tác tiên chuyên cần hậu nọa luận.

Ánh sáng mặt trời Lôi môn, vinh hoa phú quý:

Đến đây cách vừa danh mặt trời mọc phù tang cách, phù tang chỉ họ Đông Phương, Lôi môn là chấn vị, cũng họ Đông Phương ý, mặt trời mọc mão cung cùng trời lương cùng độ, ban ngày sinh ra có lộc lập tức tới hội hợp đại cát, dĩ nhâm năm sinh ra, hóa lộc vừa thiên khôi nhập mệnh, hợi cung có lộc tồn và Thái âm lai kết hợp thượng cách, vinh hoa phú quý có thể kỳ, nhưng kị canh năm sinh ra tuy có hóa lộc nhập mệnh, nhân kình dương ở dậu lai xung, đa hung hiểm như vừa gia sát, yểu thọ đột tử (kình dương vu mão dậu hung nhất).

Giáp nhật giáp nguyệt mặc dù năng lực gặp, giáp xương giáp khúc chủ quý hề:

Đến đây cách tức nói thái dương Thái âm trong người mệnh trước sau nhị cung lai giáp, không được phùng thiên không cướp dương linh lai xung, vừa gặp cát lai phù, kỳ quý tất nhiên, như xương khúc trước sau giáp mệnh cũng như thế mà nói.

Cự nhật đồng cung, quan trang bìa ba đại:

Đến đây cách nói nhân dần cung an mệnh, thái dương cự môn đồng cung, vô không cướp Tứ Sát phá tan, gia tăng cát, là thượng cách, nhưng thân cung thứ hai.

Tam hợp minh châu vượng địa, vững bước mặt trăng:

Đến đây cách cũng nói rõ châu rời bến cách, tức thái dương ở mão cùng trời lương cùng độ, mà Thái âm chỉ canh giữ ở hợi, mà vu vị cung an mệnh, nhật nguyệt vu vượng địa lai triêu, chủ tài quan song mỹ, đến đây cách mệnh vô chính tinh, tối kỵ có sát thủ mệnh, là phá cuộc luận của, đặc biệt kình dương là tối quá mức, mà đa thuộc tai hoạ thị phi, dĩ nhâm năm sinh ra, song lộc lâm nhật nguyệt lai chiếu tối cát, bính năm sinh ra thứ hai.

Thái dương cư ngọ, vị nhật lệ trung thiên, có chuyên quyền của quý, địch quốc của phú:

Nhân thái dương ở ngọ cung là lúc, là quang mang vạn trượng, quang minh xán lạn, như vừa ban ngày sinh ra, kỳ cát cũng biết, nhưng kị phùng không vong, đa hư danh hư lợi, nếu như vừa gia sát, cũng bình thường người cũng, dĩ tân sinh ra, hóa quyền nhập mệnh, hóa lộc cập kình dương vu sự nghiệp, quan võ có thể phú, dĩ quý sinh ra, cung thiên di tức tử cung có thiên lương lộc tồn lai triêu, cự môn hóa quyền vu sự nghiệp cung, hoặc tị năm sinh ra lộc tồn cùng độ, đối phương thiên lương hóa khoa lai chiếu, nhược vừa gia quân cát đều là cập thượng cục cũng.

Thái dương hội văn xương vu quan lộc, hoàng điện thủ ban của quý:

Đến đây cách tức nói: Văn xương và thái dương vượng địa vu sự nghiệp cung (cung Quan lộc), văn xương là thuần âm là tân kim, không sợ dương hỏa, phần kết học tài hoa sách lược, mà thái dương đa chủ quan võ quang vinh hiển song tinh hội vu quan lộc, doãn văn doãn vũ, có thể nói văn võ toàn tài, đa số hoàng đế nguyên thủ bên người của cận thần cũng, nhược văn khúc của âm thủy, mặc dù không thể thái dương, nhưng cũng so ra kém văn khúc của cát cũng.

Thái dương cư phúc đức, cận quý quang vinh tài:

Nhân cung phúc đức là lai tài của nguyên, cập lão niên hưởng phúc, tinh thần hưởng thụ nơi, cũng tiên thiên nhân quả của hệ, nhược thái dương vu vượng địa thủ vu phúc đức, phùng cát quyết, tài nguyên cực vượng, mà lại thái dương chủ quý, mà tiên thiên nhân quả tốt, đa có quý nhân của tài, cho nên nói: Cận quý quang vinh tài. Nhưng thái dương vu hãm địa, thì không làm đến đây phán đoán suy luận.

Thái dương dần đáo ngọ, gặp cát cuối cùng phúc:

Đến đây cách nói thái dương vu dần đáo ngọ cung đều là miếu vượng nơi, hơn thế an mệnh, vừa phùng lộc mã chư cát lai phù, vô sát phá tan, nhất định là phúc miên cũng.

Thái dương Hóa kị, thị phi nhật có con mắt hoàn thương:

Đến đây cách hệ thái dương vu hãm địa Hóa kị tài đoán, vượng cung Hóa kị không ở chỗ này hạn, nhân Hóa kị là đa quản thị phi của ở lại, thái dương vu hãm địa bản đa vất vả cực nhọc, cho nên vất vả cực nhọc thị phi khó tránh khỏi, mà lại nhật nguyệt hai sao, vừa chủ nhân của hai mắt, hãm địa Hóa kị gia sát, mắt có thương tích, vừa phùng thiên không, có thất minh của lự, như vượng địa có sát không cố kỵ, cũng bao gần thị hoặc bệnh mù màu tản quang của chứng, vượng địa Hóa kị vừa sát xung, cũng có nhiều mắt lé, hoặc treo mắt chờ.

Đoan chính tử vi thái dương tinh, sớm gặp hiền phu tính có thể bằng:

Vu tử vi cách cục yếu quyết đã thuyết minh sai ai ra trình diện tiền.

Âm dương hội xương khúc, ra ở vinh hoa: Đến đây cách có lưỡng chủng hiện tượng:

Nhất, mệnh tọa xương khúc mà tài quan nhật nguyệt lai chụp ảnh chung.

Nhị, mệnh tọa dương âm, tài quan nhị cung có xương khúc lai triêu, canh gặp khôi việt lộc mã ngôi sao may mắn, phú quý tất nhiên.

Xương khúc lộc cơ thanh tú xảo, âm dương tả hữu hiền từ nhất tường:

Sai ai ra trình diện ngày hôm trước cơ tinh của thuyết minh.

Thềm son quế trì, sớm toại mây xanh chí:

Thềm son là thái dương ở mão thìn tị tam cung, quế trì là Thái âm nhập dậu tuất hợi tam cung, nhân thân mệnh gặp của, nhưng cần phải sai ai ra trình diện khôi việt xương khúc, vô sát phá tan, phương đoán. Thái dương chủ mắt, đại tràng, máu, bộ mặt.

Dương lương xương lộc cách

Tiêu chuẩn dương lương xương lộc chính cách là 『 thái dương, thiên lương ở mão, văn xương lai hội, lộc tồn đồng cung có thể hợp. Dĩ thiên lương canh hóa thành khoa tinh người xưng thượng cách. Dương lương xương lộc, lợi cho chấm thi, ở hiện đại ý nghĩa, thì là cạnh tranh đắc thắng ý. 』

Ấn tượng trung tâm có một câu nói “Cự nhật ứng với là cái thế tài”, tái gia hội tả hữu xương khúc khoa lộc, niệm khởi thư lai bị tôn sùng làTop cấp chính là nhân vật cũng không ngạc nhiên. Ta sẽ cường điệu dụng “Cự nhật đồng cung” khả năng bỉ “Dương lương xương lộc” thích hợp hơn hình dung người này, là bởi vì ở tương đối thượng, người trước so sánh hoạt bát, so sánh giỏi về xử lý nhân tế quan hệ, so sánh không được cố chấp, viết bát cổ văn công lực cũng độ chênh lệch.

**

Ở phúc canh “Đẩu số tâm lý học” (thời báo xuất bản) trung tâmpp 48- 50, có tam trang thảo luận 『 nhật nguyệt tối ngại trái lại bối và nhật nguyệt trái lại bối trái lại là quý của phân biệt 』, có hứng thú có thể đi tham khảo, ta nói minh một chút hắn tự hỏi ăn khớp: (cận cử đồng loạt nói rõ)

『 tác giả thuyết nếu như là nhật nguyệt giai lạc hãm (chú: Nhật nguyệt trái lại bối là nhật nguyệt giai lạc hãm trong đó một loại), buổi tối (chú: Thái dương không sáng, Thái âm lượng) cùng với trăng khuyết thì (mùng tám tới hai mươi hai bên ngoài ngày) sinh ra, thì ban ngày tinh thần so sánh uể oải không phấn chấn, mà buổi tối tinh thần tốt hơn, thích hợp buổi tối động não gân, công tác. 』

Trên tay ta có chút nhật nguyệt trái lại bối và nhật nguyệt bị chiếm đóng mệnh bàn, ta phát hiện bất luận là bản mệnh tự tọa hoặc là trên tay ta có chút nhật nguyệt trái lại bối và nhật nguyệt bị chiếm đóng mệnh bàn, ta phát hiện bất luận là bản mệnh tự tọa hoặc là đại hạn (mệnh, tài, quan, thiên) phùng của, cái loại này “Niệm ban đêm bộ” hoặc là “Ban đêm tính chức nghiệp” vừa khớp tính, nhưng ta tập quán toàn bộ hợp tố kết luận, sở dĩ ta kể trên nói, cũng không phải là ta phán đoán suy luận thì chủ yếu tham khảo.

Nhật nguyệt trái lại bối cách

Nhật nguyệt trái lại bối cách người đó, cư sách cổ ghi chép:

( 1) “Nhiên có nhật nguyệt trái lại bối mà đa người giàu sang, muốn xem Bản cung tam hợp có cát hóa củng chiếu không được gia sát là cũng.

Cho nên bạch ngọc thiềm tiên sinh thường viết: Sổ trung tâm nghị luận tối tinh vi, phán đoán pháp ở nhân tâm sống thay đổi. “(đẩu số cốt tủy phú phê bình chú giải)

( 2) “Giả như nhật ở dậu tuất hợi tử xấu, nguyệt ở (mão) thìn tị ngọ vị thân, đều vì trái lại bối, nhưng coi trọng huyền hạ huyền, nguyệt ở trên huyền ngày rằm cát,

Hạ huyền hối nhật hung.

Nhật nguyệt trái lại bối, chủ nhân phụ mẫu không đắc lực, vô tình của nghĩa. “(phê bình chú giải quá nhỏ phú),

( 3) “Nhật nguyệt tối ngại trái lại bối – nhược xuất ngoại ly tông thành gia cũng cát, vật khái dĩ trái lại bối luận “(toàn bộ cuốn sách tam 21 trang).

Căn cứ quả lão tinh tông thuyết pháp, “Nhật là quân vi phụ, nguyệt là hậu là mẫu”,

“Nhật nguyệt trái lại bối “Chắc là mệnh tạo không dễ dàng xong phụ mẫu ông chủ trợ giúp ý tứ.

Quả lão tinh tông vừa viết: “Tôn sờ tôn ư nhật nguyệt, cái nhật nguyệt người, âm dương của tinh khí,

Chư tinh của đứng đầu”, kỳ thực nhật nguyệt hai sao rất có ảnh hưởng lực, sở dĩ ở quả lão tinh tông ghi lại bên trong nhật nguyệt cát cách thì có ba mươi đã ngoài.

Giá lưỡng sao tọa mệnh người đó nhưng có phú quý điều kiện, nhưng là bởi vì trái lại bối, phía trên bang trợ thiếu, sở dĩ kể trên phú văn thuyết “Phụ mẫu không đắc lực”, “Xuất ngoại ly tông thành gia cũng cát”, người như thế không thể làm gì khác hơn là tự lập sống lại, có thể so với kháo phụ mẫu ông chủ hảo.

Nếu như tam hợp cát củng, vẫn đang có thể không được kháo phụ mẫu ông chủ mà phú quý.

Ta cho rằng nhật nguyệt trái lại bối cách ý nghĩa là như vậy.

Thái dương tinh tọa cung mệnh

Nếu như nâm có bằng hữu là thái dương tinh tọa cung mệnh nói, tin tưởng nâm có thể sẽ phát hiện một hiện tượng, đó chính là:

Hắn (người) tính tình hào sảng, đối với bằng hữu nhiệt tình hơn nữa đạt đến một trình độ nào đó. Thế nhưng cũng rất dễ “Chiêu oán” .

Ở một đoàn thể trung tâm, hắn hơn phân nửa không tịch mịch (nói chung hiện tượng, cũng không phải toàn bộ), bằng hữu có trắc trở hắn rất nguyện ý hỗ trợ, thế nhưng giúp một chút lúc, rồi lại thường thường sẽ bị hiểu lầm, mà tao lai oán giận.

Đối thái dương tinh tọa mệnh người đó thực sự không công bình, thế nhưng trên thực tế chúng ta tỉ mỉ quan sát, tựa hồ chính là như vậy một hồi sự.

Dĩ nhiên, điều không phải từng thái dương tinh tọa mệnh người đó đều có hiện tượng như vậy, tứ hóa và cát hung tinh hội chiếu đô hội có trình độ bất đồng kết quả, chỉ bất quá “Chiêu oán” còn là khó tránh khỏi!

Điều này không khỏi làm ta nhớ lại một gia đình bên trong “Đứng đầu một nhà” địa vị, nếu như thời gian quay lại một bốn mươi năm, khi đó đứng đầu một nhà phải là ba ba, một gia đình bên trong ba ba, yếu một gian gánh chịu trong nhà lớn nhỏ tam xan, gặp phải có người thương tổn tới mình người nhà thời gian, còn muốn động thân bảo vệ người trong nhà, bất quá! Bất quá! Trong tiểu hài tử, vẫn tương đối thích ma ma, đối ba ba có một loại kính nể cảm.

“Thái dương tinh” tựu giống như vậy một hồi sự, thái dương tinh ở tử vi đẩu số trung tâm là một chủ “Quý” tinh diệu, hắn toả ra chính toàn bộ quang mang, nhượng người chung quanh thụ huệ, thế nhưng cũng không thường xong giống nhau quay về quỹ.

Dường như bầu trời thái dương tinh giống nhau, trời mưa xuống thì kiến trúc thương nhân mạ thái dương tại sao lại không được, đại phóng tình thời gian, điền lý nông nhân lại mắng thái dương tại sao lại lớn như vậy!

Mặc kệ nâm có phải là hay không “Thái dương tinh” tọa cung mệnh, mỗi người lưu niên luôn sẽ có đụng tới “Thái dương tinh” thời gian, lúc này nếu như xuất hiện “Chiêu oán” hiện tượng thì, muốn lái một điểm tổng là chuyện tốt,

“Bầu trời thái dương hay là luôn luôn bị chửi, thế nhưng thái dương hay thái dương, chúng ta sinh hoạt bất năng thiếu khuyết liễu hắn!” bởi vì có vị bằng hữu gần nhất đã xảy ra “Chiêu oán” hiện tượng, hắn hảo tâm đám bằng hữu tổ một máy máy tính, lại mang đến không nên có oán giận có tiếng, khá thay hắn gọi khuất, hắn là năm nay “Thái dương song Hóa kị” ở hợi cung mà lại sai ai ra trình diện kình dương tinh, con quay tinh lưu niên, mà đại hạn cũng có hô ứng hiện tượng. Bả thiên văn chương này hiến cấp bạn tốt của ta!

Như thái tuế nhập thái dương, là nhật nguyệt trái lại bối là lúc, xử lý xã đoàn công việc cập cùng người ở chung đều không chiêu oán việc.

Bất quá nhật nguyệt trái lại bối thật là thể xác và tinh thần không được rảnh rang, lụy nhân dục.

Giống nhau tin tưởng đẩu số trung tâm tinh diệu đều là hư tinh, ngoại trừ thái dương, Thái âm thủ tượng vu thái dương, ánh trăng.

Tử đấu toàn bộ thư: Thái dương thuộc hỏa… Nhật của tinh cũng,… . Chu thiên lịch độ, luân chuyển vô cùng.

Tử đấu toàn bộ thư: Thái âm là thủy của tinh,… Và nhật là phối, là trời của biểu nghi,

Có trên dưới huyền của dụng, hoàng đạo hắc đạo của phân.

Đến đây nhị đoạn văn tự tức công khai thủ tượng do nhật nguyệt, dụ nhân dĩ nhật nguyệt của tính thôi của.

Ngoài ra người viết vu giao đại dịch học xã chỉ đạo lão sư thẩm chấn kỳ tiên sinh học thiên tinh mệnh lý (chính thống Tây Dương chiêm tinh học)

Biết được thái dương và ánh trăng ở mệnh bàn (sinh ra đồ) tầm quan trọng cực đại, thái dương lại đi vãng có thể ám chỉ rất nhiều phụ thân tin tức (nữ tính thượng khả luận cập phối ngẫu), ánh trăng thì ám hiệu mẫu thân tin tức; đến đây quan điểm trung ngoại giai cùng. (Trung Hoa Trung Quốc thất chính tứ dư và tử vi đẩu số giai dĩ thái dương tượng phụ, phu, tử; Thái âm tượng mẫu, thê, nữ)

Sao Vũ khúc

Bắc đẩu sáu sao, ngũ hành thuộc tân âm kim, là màu trắng, quản sức lao động của tài bạch, là cương nghị nguy tinh, có cô khắc quả linh động lực. Chủ ngũ cốc Hóa kị sẽ có ăn chay đi. Đặc tính tài tinh không được phát người thiếu niên, hành vi hữu dũng vô mưu, cố chấp, không tiếp thu thâu, ưa nộ hiện ra sắc. Được hay không khán duyên tới duyên đi cập miếu hãm.

Miếu xấu thìn vị tuất cung, vượng tử ngọ dậu cung, bình tị thân hợi cung, rảnh rang dần cung, hãm mão cung. Vu sự và tài hữu quan hoặc thức ăn chay tôn giáo chờ sự.

Ngũ hành: Kim

Tính chất sao:

Tân kim, hóa khí là tài, tài bạch chủ, bắc đẩu thứ sáu tinh.

Là một viên nhìn thấy hung bạo tinh, đồng thời cũng là một viên động tinh. Cường điệu chữ vũ, phàm là võ thuật, quân nhân, quân sự, vũ khí, chiến tranh, tranh đấu chờ đều hàm.

Bởi thuần âm kim, đại diện cương nghị quả quyết, trực lai trực vãng, có cạnh có sừng, thủ vững nguyên tắc, cương trực công chính. Bởi cá tính cương nghị, ở nhân tế quan hệ xử lý thượng khó tránh khỏi kẻ khác tiêu chịu không nổi, đương sao Vũ khúc Hóa kị, gặp gỡ Hỏa Tinh là quả tú cách, ở tình cảm dễ có tranh chấp.

Nhân vật đại biểu: Chu Vũ vương cơ phát

Tính chất đặc biệt:

Tài tinh, suốt đời nghèo không được.

Ngũ hành thuộc kim, cho nên thích hợp kinh thương, nhà xưởng, nghề ngân hàng.

Có quyết đoán, làm việc sạch sẽ lưu loát, sảng khoái.

Chí cương tới kiên quyết, nghiêm túc tráng đi rộng mao to cứng rắn; chí tiết cao siêu có quả đoán, khiếm khuyết chu đáo lo lắng là khuyết điểm.

Nên nam không thích hợp nữ, sự nghiệp trực tiếp không cầu kỹ xảo, không dễ dàng giao cho bằng hữu; nữ tính mà nói là “Quả tú tinh” . Chủ tài, bất lợi lục thân.

Thường là gia đạo trung hưng người, Vũ vương phạt trụ, thiên hạ thái bình.

Thích hợp ở vũ thị phát triển, như mại tràng, đẩy mạnh tiêu thụ các loại.

Quả tú tinh, có độc thủ thiên không khuê của tượng, khuyết thiếu tư tưởng.

Giảng nghĩa khí.

Cá tính và tính cách phân tích:

Sao Vũ khúc là một viên tài tinh, kỳ cá tính kiên cường, ngay thẳng hình phạt chính khắc, nên nam mệnh không thích hợp nữ mệnh, năng lực cần cù tiết kiệm có thể chịu được cực khổ gặp chuyện quả quyết năng lực quyết định thật nhanh, ở sự nghiệp thượng (hoặc trong công tác) có nhiều biểu hiện, nhân bản tính tương đối cô độc mà lại thuộc về lý tính chủ nghĩa người sảo khuyết thiếu cảm tính một mặt, bởi vậy đối tình cảm hoặc hôn nhân không khỏi có điều khuyết điểm!

Do vì tài tinh quan hệ cho nên đối với kim tiền giá trị quan cũng so sánh khác hẳn với thường nhân, đối hữu quan kim tiền công tác đô hội có hứng thú nồng hậu (bao quát công tác thủ hướng) đối với kim tiền xử trí và quản lý có đặc biệt phương pháp!

Ưu điểm cập khuyết điểm: Vũ khúc ưu điểm có dũng cảm quả quyết xử sự tích cực, có trách nhiệm lòng có lĩnh đạo cập độc đương năng lực am hiểu quản lý tài sản cập đầu tư!

Sao Vũ khúc khuyết điểm là, cá tính hơi lộ ra quái gở mà lại cố chấp kiên cường không đổi thỏa hiệp, không muốn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục khuyết thiếu giao tế cổ tay, tâm tính đa vội vàng xao động dễ đắc tội người khác!

Nếu như: Nếu như tam phương phùng ngôi sao may mắn đang làm nhân xử sự hội canh không câu nệ, nếu như cung mệnh gia gặp thiên khôi, thiên việt thì nên tài chính giới phát triển năng lực phát huy kỳ ưu điểm!

Nếu như tam phương tứ chính hội chiếu Hỏa Tinh. Linh tinh, thì càng thêm thân kỳ quái gở một mặt, phùng kình dương. Đà la thì hội nhân tài vụ mà phát sinh tranh cãi hoặc thương tổn, hội chiếu Địa kiếp thì suốt đời tài vận đa khúc chiết và làm phức tạp (rủi ro)!

Nếu như tam phương tứ chính hội chiếu ngôi sao may mắn, ở sự nghiệp thượng biểu hiện cũng có trung giai chủ quản trở lên chức vị!

Nếu như hội chiếu sát tinh, ngoại trừ nhân tài vụ tăng làm phức tạp ngoại đối tình cảm cũng có mặt trái kết quả!

Sao Vũ khúc ở cung mệnh hiện tượng

Sao Vũ khúc là một viên tài tinh, nó là cung tài bạch cung chủ.

Sao Vũ khúc tọa mệnh người ta có nhiều tinh thần trọng nghĩa, phi thường giảng nghĩa khí. Cá tính cương trực, nói chuyện cũng thẳng.

Người ta thích vô cùng bênh vực kẻ yếu, hội tế yếu phù khuynh, trừng gian trừ ác, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ.

Người ta cũng thích cùng người xưng huynh gọi đệ, kết nghĩa kim lan.

Vũ khúc nhập mệnh người đó, chủ tính cách cương nghị bất khuất, cách cục tổ hợp hài lòng, chủ nhân hữu dũng hữu mưu; gặp gỡ sát diệu hội chiếu thì chủ nhân xung động thiếu lự, bởi vũ khúc là thuộc về cương tính tinh diệu, đa chủ nhân duyên không tốt.

Nếu như của ngươi đi chỡ đi đáo sao Vũ khúc ở cung mệnh — bản thân ngươi sẽ có đánh nhau, xung đột chờ sự tình phát sinh.

Sao Vũ khúc tọa mệnh người ta rất thích hợp làm quân nhân, nếu như của ngươi đi vận đi tới sao Vũ khúc tọa mệnh, người ta cũng sẽ đi làm quân nhân (chí nguyện dịch).

Sao Vũ khúc nhập cung Quan lộc

Suốt đời sự nghiệp vận hài lòng, thích hợp làm ổn định đi làm công tác hoặc là một mình kinh thương mậu dịch, nếu làm tài chính sự nghiệp, thì có thể phát huy sao Vũ khúc ưu dị quản lý tài sản năng lực, khiến cho tài chính sự nghiệp càng thêm thuận lợi phát triển.

Nếu vì nam tính, thì thích hợp làm thường xét, quân chức, công trình bằng gỗ sư, xí nghiệp gia và làm và tài chính sự nghiệp có liên quan hành nghiệp.

Nếu vì nữ tính, thì thích hợp làm xí nghiệp gia, công trình sư, châu bảo sự nghiệp và ở tài chính bộ phận then chốt phục vụ, bất luận nam nữ, trung niên sau đó, đều có thể sự nghiệp thành công tựu.

Nữ mệnh thêm vào:

Nữ mệnh: Vũ khúc chủ cô khắc, cung mệnh có vũ khúc của nữ tính cá tính cương nghị quả quyết, hiếu thắng, khôn khéo có khả năng, như là chức nghiệp phụ nữ cụ năng lực lãnh đạo ở sự nghiệp trên có tốt biểu hiện kỳ thành tựu cũng không bỉ nam tính soa, nhưng so sánh khiếm khuyết ôn hòa nhu thuận ở hôn nhân hoặc tình cảm thượng không đổi cùng người câu thông thường bị cho rằng phụ đoạt phu quyền!

Ở hiện đại vũ khúc nhập mệnh nữ tính, lợi cho hôn nhân muộn cập hôn hậu nên bảo trì sự nghiệp của mình, nếu không thể phát triển sự nghiệp của mình, mà tác gia đình bà chủ, chỉ hôn nhân khó có thể giai lão.

Nhất, sao Vũ khúc cơ bản tinh tình

Sao Vũ khúc: Ngoại hạng tinh, vừa danh tướng tinh, sao Kim, kim xa, tài tinh.

Đấu vị: Bắc đẩu thứ sáu, chủ tài bạch ngôi sao.

Phương vị: Nam, vị (tị là nhân, vị là quả).

Chủ tể: Cương nghị của ở lại, là cung tài bạch chủ, là tài chính chòm sao, binh học chòm sao, kinh tế vận dụng ở vũ lực thượng chi chiến lực chòm sao, kế toán chòm sao, toàn gia hoặc toàn quốc kinh tế quyền ngôi sao tọa, có quân nhân của tính cách, ưa động thủ đủ hoặc động võ, khi còn bé so sánh cường, lớn tuổi yếu dần, thái độ làm người ngay thẳng, mà ưa tốc chiến tốc thắng, và thông nhau, máy móc hữu quan ngôi sao tọa, hoặc cùng một vậy công cụ hữu quan.

Ngũ hành: Tân kim chủ vật chất, bản tính âm tính, ở trong chứa dương tính, là động tinh.

Bản thân bộ vị: Mũi, xương gò má, hoặc phế trải qua (mũi, khí quản), phát phu.

Kiểm hình: Phương viên kiểm, quyền đột di trương, mặt mang uy nghiêm, mày rậm hậu, thanh âm vang dội, tóc quyển mao.

Màu da: Thanh bạch sắc hoặc thanh hoàng sắc. Niên thiếu thanh bạch sắc, trung niên nhuận bạch sắc, lão niên bạch hoàng hoặc màu xanh lam.

Vóc người: Thể trạng cường tráng, cao trung không đồng nhất, hình nhỏ giọng cao, miếu béo thanh đại, hãm so sánh gầy.

Hiện tượng: Kiên cường quả quyết, tâm thẳng không độc, quyết đoán lực cường, nhưng sảo ngại ngắn lự, có thể thiện ghê tởm, vũ dũng tài phú, loạn trung tâm lấy được tài, mang người bề bộn nhiều việc, tịnh người rất yên tĩnh, ngôn ngữ thẳng thắn, có xung động tính, sống ở loạn thế, hoặc nghèo khó nhà là chuy, có thể hoạch ích, không thích sống ở không được tịnh là lúc đại, trái lại không được chuy, không thích thụ người chế trụ, có thể văn có thể vũ của tượng, có tín nghĩa, trọng tình hoặc nhưng yếu đuối, khí lượng khoan dung độ lượng, quan tâm lực cường nhưng ngắn lự so sánh khuyết thiếu lãnh tĩnh.

Vu thiên: Lôi điện đái mưa, mà có cường đại của xung kích lực.

Đầy đất: Căn cứ quân sự, tất yếu, chiến trường, thương nghiệp giàu có, quan võ mẹ goá con côi nhà, miếu thờ, ống khói, hoặc đột nhiên mà lập vật, cao thấp gồ ghề bất bình, có vật ngăn trở, chiều cao bất bình không được chỉnh tề của vật kiến trúc, hoặc địa thế bất quy tắc mà loạn.

Vu nhân: Tính cương tâm thẳng, có tín nghĩa, trọng tình hoặc, khí lượng khoan dung độ lượng, quan tâm lực cường, có lúc có mù quáng của xung động, khuyết thiếu lãnh tĩnh, vũ dũng mà có tài phú, là doãn văn doãn vũ người.

Vu gia: Sao Kim đa người, nghẹt mũi thương can. Sao Mộc đa người, hạch cửa họng viêm, nhiếp hộ tuyến, ảnh hưởng khí quản. Sao thuỷ đa người, ho lao, ảnh hưởng 贀 bẩn, hoặc thở khò khè. Hỏa Tinh đa người, bệnh lao phổi. Thổ tinh đa người, mũi tật, sái mê âm ách. Hỏa Tinh sai ai ra trình diện liêm trinh lạc hãm thiên Hóa kị, ung thư phổi, thổ huyết.

Vu sự: Quan quân, quan võ, tài chính, kinh tế, chiến lược, nghề ngân hàng vụ của kế hoạch chấp hành, tài chính, quân nhân, binh pháp, võ thuật chờ.

Vu vật: Chiến đấu tính của vũ khí, ngũ kim loại, hoặc vàng bạc đồng thiết, hoặc máy móc, binh khí, tiền, cũng chứng khoán có giá trị, cập giống nhau công cụ khí giới.

Vu sổ: Chủ kinh tế của định số là thất, quân sự việc là lục, cái khác là tứ hoặc cửu số.

Khuyết điểm: Bất khả vội vàng xao động cập ngắn lự, phạ bị quản chế, dịch nộ, hình nhỏ giọng cao lượng đại.

Ưu điểm: Cương nghị quả quyết, quyết đoán lực cường, tâm thẳng vô phủi, hình nhỏ giọng cao lượng đại vũ dũng, có thì phú.

Tam, sao Vũ khúc trên mặt đất bàn mười hai cung của luận giải trừ

Vũ khúc ở tử ngọ cung tất cùng trời phủ đồng cung: Chủ trường thọ, mà thiện thủ tài, nhân vũ khúc là tài tinh, Thiên phủ là lộc kho cho nên tài nhập kho mà ưa thủ tài, gây dựng sự nghiệp sẽ không quá gian nan, suốt đời thực lộc không sứt mẻ, sinh hoạt yên ổn, nhân hiển hiện cao quý không muốn cư nhân hạ, cho nên ông chủ chiếm đa số, cung phu thê tọa phá quân, thái thái quản được rất chặt! Dong dài, khiến người rất phiền, nữ mệnh của tiên sinh so sánh phong lưu, có đào hoa tinh càng sâu.

Hiện tượng: Ôn lương rất nặng, thông minh đầy hứa hẹn, thủ giỏi tài, thọ bỉ nam sơn, cá tính kiên cường có độc lập tính có chủ trương, có tinh thần trọng nghĩa, xử sự cẩn thận, lấy giúp người làm niềm vui, có đặc thù kỹ năng cập may mắn gặp gỡ, hứng thú rộng khắp, thiện giao tế, cập nắm quyền, dễ cận vu tửu sắc tài vận, có thể kinh thương, tính tình táo bạo, lời nói và việc làm không đồng nhất dồn, trong lòng bình thường mê hoặc bất an, có mưu lược mà năng lực tích tài phú.

Kiểm hình: Phương viên kiểm, địa các phương viên, hoặc viên mãn, mi thanh mục tú.

Vóc người: Bản thân rắn chắc, trung tâm cao hơi mập.

Màu da: Hoàng bạch sắc.

Chế hóa: Thiên phủ ngôi sao tình, so sánh năng lực rõ ràng, hiển hóa đi ra, dựa vào Thiên phủ là đại phùng xương khúc, không được phùng sát, đọc sách tốt.

Phùng văn tinh cập sát tinh, bề ngoài ôn lương tinh khiết và, nội nghi ngờ gian trá, lợi hại quan hệ khẩn yếu quan đầu dễ phản bội.

Phùng khôi vô sát, có thể là tài phú của quan, nên tài chính và kinh tế thuế vụ kế toán xuất nạp.

Phùng tả hữu xương khúc lộc tồn hoặc khôi gia khoa lộc quyền, tất là đại tướng, phú quý.

Phùng tả hữu xương khúc, cao thứ quang vinh dạ.

Phùng quyền lộc, thần vạn của tư chưởng quyền to.

Phùng Tứ Sát, nhân tài bị cướp.

Phùng Tứ Sát gặp thiên không, cướp phá tô sinh.

Phùng không vong, so sánh cô lập vất vả cực nhọc nên công chức.

Nữ mệnh gặp cát: Có chủ sai ai ra trình diện mà cương nghị, có lĩnh đạo tài năng, kén vợ kén chồng thì dĩ cá tính ôn hòa người là nên.

Phùng Tứ Sát gia Hóa kị, chết non hoặc chiến vong, nặng nhẹ tất sai ai ra trình diện thương.

Phùng đà la gia Hóa kị, mủ máu không khỏi.

Gặp hỏa linh phá tan gia quên tinh, tàn tật.

Phùng văn tinh gia Tứ Sát cập Hóa kị, tất nhân công văn thượng hoặc người bảo đảm mà khiến cho của tài vụ tranh cãi.

Thiên hình kình dương gia quyền lộc cập chư cát, có thể là ngoại khoa bác sĩ.

Sự nghiệp: Có thể kinh thương, nên công chức quang vinh xương, tài chính và kinh tế chủ quản, hoặc ngoại khoa bác sĩ văn, vũ song toàn.

Cách cục: Tử ngọ cùng trời phủ cùng. Đinh canh sinh ra, tài quan cách. Cư mệnh hoặc tam phương sai ai ra trình diện, mà lại có thọ. Gặp tứ sát không được chuy.

Khuyết điểm: Dễ cận tửu sắc tài vận, tính tình táo bạo, lời nói và việc làm không đồng nhất dồn, trong lòng bình thường mê hoặc bất an, ưa nắm quyền.

Ưu điểm: Ôn lương rất nặng, thông minh đầy hứa hẹn, có tinh thần trọng nghĩa, lấy giúp người làm niềm vui, cá tính cường, cụ độc lập tính cách.

Vũ khúc ở xấu vị cung tất và tham lang đồng cung: Chủ tiên bần hậu phú, không được phát niên thiếu vận. Nhân vũ khúc của tân kim, thụ đất sinh mà thu liễm, đi khắc tham lang của giáp mộc, giáp là đại thụ che trời thụ vũ khúc kim của khắc, tất trải qua tạo hình mới có thể thành dụng cụ, thành lương đống, mà lại tham lang mộc con mắt mới sinh tiểu miêu mà trưởng thành cây cao to, cần phải dài dằng dặc thời gian, cố hữu nói vậy.

Hiện tượng: Tính cương có tài nghệ, văn võ chích toàn bộ, quyết đoán tâm cường, làm việc chịu khó, ưa tốc chiến tốc thắng, độc lập tính, chưởng quyền to, hiểu được đối đãi đạo lý, làm việc quả quyết có quyết đoán, cập hoài bão, thật mạnh hay nói, lợi cho khai sáng sự nghiệp, ra ngoài yêu cầu phát triển, ưa giao tế, đại tài trưởng thành trể, nhưng nên kiêng rượu sắc, mê hoa yêu rượu mà thất bại, thái độ làm người có khả năng, có chí khí, ngoại giao cập bàn bạc công vụ, kinh thương năng lực cường, nhưng so sánh vì tư lợi, thái độ làm người siểm tham, bủn xỉn người, tiên bần hậu phú, có tự nhiên quyền uy, thanh thương mà can đảm đại.

Kiểm hình: Phương viên kiểm hình, hoặc mặt dài hình, mi cốt cao lộ, thân khuếch so sánh thiếp.

Màu da: Thanh bạch sắc hoặc thanh hoàng sắc.

Vóc người: Trung tâm cao thân thể hoặc trung tâm tráng hoặc trung tâm gầy, thanh âm hùng tráng, leng keng hữu lực.

Chế hóa: Vu xấu vị tất và tham lang đồng cung, ứng với dùng võ khúc bản tinh ngôi sao tình là việc chính.

Ở cung tật ách gặp Hóa kị, tất sinh trĩ sang, là trĩ ngoại.

Mệnh gặp kình dương đồng cung, thể trạng so sánh thô to.

Hạn gặp kình dương, hội nghị thường kỳ có tiền tài tranh cãi.

Hạn gặp kình dương, gia văn tinh, thiên phùng Hóa kị, thường nhân công văn lệch lạc hoặc người bảo đảm mà khiến cho tiền tài tranh cãi, như khiêu phiếu chờ.

Gia văn tinh, tuy có văn học tài hoa hoặc năng lực nhâm văn chức, nhưng thái độ làm người vì tư lợi.

Gia văn tinh, phùng hỏa linh hoặc tả hữu cập quý tinh, trái lại không được ích kỷ, mà tu chỉnh.

Phùng khôi việt cập kình dương, so sánh ưa sĩ diện, xuất ngoại phong độ tốt, nhưng hùng hồn mà không tụ tài.

Hóa kị gặp đà la, máu tuần hoàn cập trái tim bất hảo.

Hóa kị gặp kình dương thiên hình, gia thiên mã, có đột phát của thương, tai nạn xe cộ máy móc của thương, tuy không sát phá tan, nhưng như vô cát phù, dễ mê luyến hoa tửu dĩ quên thân.

Hỏa linh đồng cung vô dương đà, gia cát phù, phú quý uy trấn biên cương.

Vu cung thiên di gia cát vành mắt, xuất ngoại cao giả cự thương mà phát tài.

Vu điền trạch tài bạch vành mắt hỏa linh, hoành phát tài sản.

Gặp hỏa linh cập tả hữu đồng cung, hạn phùng của, có thiên tài vận.

Nữ mệnh cát đa số phu nhân, gia sát xung (dương đà thiên không cướp) cập kị, nam nữ quả, hình khắc rất nặng.

Nhật nguyệt giáp mệnh, hoặc giáp tài bạch gia cát: Không được quyền thì phú, (xấu cung so sánh chuy) phú quý tất nhiên.

Gặp liêm phá dương đà thiên không cướp phá tan, hạ cách, phá tổ phá sản.

Gia dương đà, nên kinh thương hoặc tài nghệ người.

Gặp liêm xé trời tướng dương đà thiên không cướp gia kị vu xấu, hình ngục khó thoát, vì tư lợi.

Vu mão địa chết vào ngoại đạo huyết quang tai ương.

Sự nghiệp: Nên kinh thương, tài nghệ, châu Bảo Thành ăn mặc hoàng, nghệ thuật, tham mưu cao cấp nhân tài, ngoại giao, quan võ, thuế vụ, tài chính và kinh tế của quan.

Cách cục: Xấu vị và tham lang đồng cung, mậu tân năm sinh ra, đại quý tài quan cách, vị cung lập mệnh độ chênh lệch, vũ tham không được phát người thiếu niên, vận quá bốn mươi tài mập ra.

Khuyết điểm: Dục vọng đại, vô cát so sánh ích kỷ, dễ mê hoa yêu rượu, lận, tính cương.

Ưu điểm: Làm việc có quyết đoán, có khả năng có tài nghệ, lâm sự quả quyết, có hoài bão, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng.

Vũ khúc ở dần thân cung tất cùng trời tương đồng cung: Vũ khúc là tài tinh, thiên tướng ấn tinh, hai người giai y lộc chi thần, cho nên không lo ăn mặc, sẽ không rất nghèo, mà hảo tửu sắc. Nhưng vũ khúc là tinh, so sánh cương trực, thiên tướng ấn tinh, cho nên chủ quan cường, vinh dự tâm cường mà có chí khí mưu lược, so sánh không chịu thua cá tính, phản ứng khoái, sự nghiệp tâm cường, bởi vậy tọa tử vi vu sự nghiệp cung, là tốt nhất quan lộc chủ, gia bản mệnh vũ khúc đeo sao, thiên tướng ấn tinh, cho nên định ưa làm đại sự, cung tài bạch liêm phủ là tụ tài ngôi sao, cung phúc đức thất sát ý nghĩ hảo.

Hiện tượng: Thành khẩn cẩn thận, xử sự cẩn thận, rất nặng ôn lương, tính ôn hòa mà chủ quan cập độc lập tính, có tài nghệ, cập không chịu thua mà sĩ diện của cá tính, cố tình sự giai thận trọng từ lời nói đến việc làm, lẳng lặng tố, sở hành việc một thành công, sẽ có việc xấu trong nhà không ngoài dương chi tâm thái, cho nên sẽ cho người có cảm giác thần bí, cho nên thành công tình hình đặc biệt lúc ấy có y cẩm vinh hoa mà phát tài về quê, nhưng cũng có hài hước cảm cập tinh thần trọng nghĩa mà lấy giúp người làm niềm vui, học vấn uyên bác, đa học mà năng lực, hoặc tính toán tỉ mỉ của giác trí, tính ngay thẳng, bề ngoài mặc dù kiên cường, mà nội tâm nhu nhược, đa hướng ra phía ngoài phát triển, ưa nắm quyền mà chuyên quyền độc đoán, tính tình có lúc hội táo, hôn nhân nan hoàn mỹ.

Kiểm hình: Viên mà hơi dài, cẩn thận đôn hậu, xương gò má vi cao, mà có từ ái cảm.

Màu da: Thanh bạch hoặc hoàng sắc.

Thể tài: Cao to mà béo, hoặc không cao không lùn gầy.

Chế hóa: Ở dần thân cùng trời tương đồng cung, dựa vào thiên tướng ngôi sao là đại khái năng lực hiển hiện ra.

Phùng xương khúc, thông minh xảo nghệ.

Phùng xương khúc gia tả hữu, phụ trách quyền uy.

Và lộc mã đồng cung vô sát phá tan, y cẩm vinh quy, phát tài về quê.

Vũ khúc thiên tướng tọa mệnh, xuất ngoại ở lại ở nên chú ý xà thương.

Gia kình dương phùng Hóa kị, sẽ phạm hình mà có quan tai.

Hỏa linh phá tan gia kị, dễ ngoại thương hoặc tàn tật.

Hội tả hữu xương khúc gia khoa lộc quyền, vị chí công khanh.

Gia thiên khốc thiên hư, tâm thần không yên hoặc ngoại cương nội nhu.

Gia thiên không cướp cập kị, sẽ có tiền tài cập danh dự của tổn hại.

Phùng thiên mã gia đà linh hỏa đà, nữ mệnh đa dâm, nam mệnh lang thang.

Sự nghiệp: Nên chính giới, bộ phận then chốt thủ trưởng, nhân viên và giáo viên, thực nghiệp giới, văn nghệ giới hoặc kinh thương, xảo nghệ.

Cách cục: Dần thân cùng trời tương đồng cung, thái độ làm người thông minh xảo nghệ, tính toán tỉ mỉ, thân cung lập mệnh độ chênh lệch, nhân nhật nguyệt trái lại bối, cho nên dần cung so sánh tốt, giáp đinh kỷ canh sinh ra, tài quan cách, phúc hậu.

Khuyết điểm: Ưa nắm quyền, chuyên quyền độc đoán, bề ngoài kiên cường nội tâm nhu nhược, sĩ diện, tính tình có lúc so sánh táo bạo, hôn nhân nan hoàn mỹ.

Ưu điểm: Tính toán tỉ mỉ, thông minh, đa học mà năng lực, làm việc thành khẩn cẩn thận, thận trọng từ lời nói đến việc làm, tính ôn hòa mà có tinh thần trọng nghĩa, lấy giúp người làm niềm vui.

Vũ khúc ở mão dậu cung tất và thất sát đồng cung: Đến đây hai sao vừa là đeo sao chủ cô, vừa là nguyên soái tinh sa trường chiến tướng chủ xơ xác tiêu điều, vừa đều vì tân kim đặc biệt dậu cung càng sâu, là cứng đối cứng của tượng, cho nên cá tính kiên cường, ngoan cố mà cổ quái, làm việc như đinh đóng cột mà cường liệt, lòng háo thắng cường không tiếp thu thâu, thái kiên cường mà dũng mãnh có lực, làm việc liều mạng.

Hiện tượng: Thẳng thắn chính trực, thông minh có đảm lược, mưu lược, quyết đoán lực lĩnh đạo lực cường, có chính trị kiến giải, ưa sang tân, chí khí rộng lớn, gấp gáp mà mãnh can, nhưng ngoan cố mà cổ quái, có tinh thần trọng nghĩa mà đái hiền lành, thường thân kiêm sổ chức, làm việc như đinh đóng cột, dễ bị miệng tiếng, ứng với khí tổ rời nhà yêu cầu sang tân phát triển, suốt đời khổ cực, nam lang thang nữ đa dâm, dễ tình cảm làm phức tạp.

Kiểm hình: Mắt tiểu mà mặt dài (mặt ngựa) lưỡng mi lược nùng, xương gò má cao.

Màu da: Thanh bạch sắc hoặc bạch hoàng sắc.

Thể trạng: Tráng kiện hoặc trung tâm tráng nhưng lược cao gầy.

Chế hóa: Ở mão dậu và thất sát đồng cung, dĩ thất sát ngôi sao tình là chuẩn.

Ở mão dậu và kình dương đồng cung gặp thiên hình, tất là lưu manh hoặc bảo tiêu người.

Gặp hỏa linh, thường cùng người có tiền tài tranh cãi, nhân tài bị cướp (hỏa khắc kim).

Phùng kình dương vừa Hóa kị tất nhân tài cầm đao.

Phùng kình dương gia liêm trinh thiên tướng, tất nhân tài chấp đao mà đi quan tòa.

Gặp đà la mặt ngoài đẹp, bên trong trống rỗng, đứng ra đòi tiền, định không chiếm được tiền.

Gặp kình dương Hỏa Tinh linh tinh, ngón tay áp thương, điện giật, bó củi áp thương.

Cùng hội tứ sát, thái độ làm người gian tà mà dâm dục.

Nữ mệnh gia kình dương so sánh tiện dâm.

Vũ khúc thiên tướng vu cung tật ách nói kị, sinh trĩ sang, là trĩ nội.

Vũ khúc thất sát kình dương gặp hỏa linh, có Hóa kị của năm, dễ bỏ tù.

Gia tả hữu xương khúc phú quý.

Dậu cung lập mệnh nên ra ngoài tốt, nhân nhật nguyệt trái lại bối.

Sự nghiệp: Nên công chính dân doanh của chức, thuộc quan võ so sánh tốt, hoặc vũ thị của sinh ý, quân cảnh, đồ tể, ngoại khoa giải phẫu bác sĩ.

Cách cục: Ất tân sinh ra, vô sát so sánh tốt, nhược gặp Tứ Sát, nhân tài bị cướp, trái lại không tốt, dậu cung lập mệnh, nhật nguyệt lạc hãm, quê người nhân sảo tốt, người địa phương soa.

Khuyết điểm: Ngoan cố mà cổ quái, làm việc thái kiên cường cập quá mức như đinh đóng cột mà tao không phải chê, dễ tình cảm làm phức tạp.

Ưu điểm: Có quyết đoán cập xa thức, chính trị kiến giải tốt, lĩnh đạo lực cường, có tinh thần trọng nghĩa lấy giúp người làm niềm vui, thẳng thắn chính trực có thông minh có đảm lược.

Đến đây cách nhân tử vi Thiên phủ vu sự nghiệp cung là rất tốt quan lộc chủ, phúc phận tốt, mà lại có liêm trinh thiên tướng vu cung tài bạch, liêm trinh là duy trì liên tục tính lực đánh vào, chậm rãi kiếm, thiên tướng ấn tinh tư tước lộc, là áo cơm hưởng thụ ngôi sao, vừa kiêm chế liêm trinh của ác, là phủ tướng triêu, vừa Tử Phủ triêu, tất tốt cũng.

Vũ khúc ở thìn tuất cung, là ngồi một mình, kỳ đối cung là tham lang: Sai ai ra trình diện hỏa linh, quan võ, danh chấn chư bang, làm một cấp vũ tham cách, giai chủ vãn phát, nhưng bất hạnh phùng Hóa kị gia gặp kình dương đà la, chủ thọ yểu, hoặc thời niên thiếu bệnh tai nặng, ưa hóa quyền cập khôi việt.

Hiện tượng: Thông minh đa tài, cụ năng lực lãnh đạo, xử sự phụ trách thận trọng, mặc dù rất nặng ôn lương, nhưng như gặp xương khúc hội ích kỷ, có bao nhiêu loại ham mê, nhưng khiếm tính nhẫn nại, đa học ít tinh, có võ thuật phương diện thiên phú, niên thiếu bất lợi, còn nhỏ nhấp nhô, đại tài trưởng thành trể, là chuyên môn kỹ thuật nhân tài, có vinh hoa phú quý một bước lên mây hiện tượng, lúc còn trẻ so sánh thích chõ mũi vào chuyện người khác, trung niên hậu không được thích xen vào chuyện của người khác, nhưng kị kiêu cập bại.

Kiểm hình: Phương viên kiểm, tóc quyển mao, mi có điểm nùng.

Màu da: Thanh bạch sắc hoặc thanh hoàng sắc.

Thể trạng: Vóc người cường tráng, cao trung không đồng nhất.

Chế hóa: Thìn tuất lưỡng cung ngồi một mình, dựa vào bản tinh là việc chính.

Hóa kị, trái tim cập tuần hoàn máu hữu quan, không thích lắm miệng, tài vụ trắc trở.

Vũ khúc dương đà kiêm Hỏa Tinh, chết nhân tài.

Vũ khúc gia văn tinh vu thân mệnh, văn võ kiêm toàn, nhưng có điểm ích kỷ.

Khả quan cung thiên di, phùng khôi việt tả hữu lộc mã vừa hóa quyền, tự nhiên đại phú, là cự thương cao giả.

Vũ khúc Hóa kị gặp văn tinh, hội khiêu phiếu (chi phiếu).

Vũ khúc nhập điền tài lưỡng cung gặp hóa quyền lộc hoặc lộc tồn, phát tài rất nhiều, nhưng cần phải vô sát xung phương đoán.

Vũ khúc gặp linh tinh văn xương đà la, vừa Hóa kị, hạn chủ đầu sông, mặc dù không nhất định nhảy sông tự vận nhưng tai hối khó tránh khỏi.

Vũ khúc tham lang đồng cung hoặc đối cung gia văn tinh, mặc dù văn võ kiêm toàn, nhưng vì tư lợi, nhưng có hỏa linh tả hữu khôi việt có thể giải trừ.

Vũ khúc tham lang gia kình dương, đồ tể người.

Gặp xương khúc tả hữu, ra tương nhập tướng, tôn cư vạn ngồi.

Gặp lộc mã, xa quận phát tài.

Gia khôi việt, là tài phú của quan.

Lộc tồn xương khúc sở chiếu, rất nhiều của tư.

Gia thiên không cướp cập Hóa kị, ham món lợi nhỏ mà thất đại.

Sự nghiệp: Nên công chức, hoặc chuyên môn kỹ thuật, tài chính và kinh tế xí nghiệp giới, văn võ giai nghi.

Cách cục: Thìn tuất cung và tham lang đối chiếu, làm một cấp vũ tham cách, không được phát người thiếu niên, vô dương đà phá tan cập kị, không mắc thì phú, không được phú tức quý của cách, giáp ất sinh ra phúc hậu, tài quan song mỹ, quý năm sinh ra chuyên môn kỹ thuật nhân tài, canh sinh ra văn võ giai nghi.

Khuyết điểm: Dễ kiêu, khiếm tính nhẫn nại, lúc còn trẻ thích chõ mũi vào chuyện người khác, đa học ít tinh.

Ưu điểm: Xử sự phụ trách thận trọng, cụ năng lực lãnh đạo, rất nặng ôn lương.

Vũ khúc ở tị hợi lưỡng cung, tất và phá quân đồng cung: Nhân vũ khúc chủ cô, phá quân chủ bôn ba, cho nên trải qua thần so sánh trống rỗng, phá quân là hao tổn tinh, vừa vu tứ sinh tứ mã nơi, cho nên ưa đấu đá lung tung, có mạo hiểm cập ăn ý của tính, vũ khúc là tài tinh, thuộc kim, cho nên so sánh cương trực, thường có được ăn cả ngã về không của xu hướng, đến đây cục giai không nghe theo tổ nghiệp, tay không thành gia.

Hiện tượng: Cá tính kiên cường, tính tình sáng sủa, không câu nệ tiểu tiết, phong độ tốt, tôn trọng mốt chú trọng sinh hoạt hưởng thụ, hứng thú rộng khắp, dễ cận tửu sắc tài vận, có mưu lược, tài cán tốt, phản ứng mẫn tiệp, còn nhỏ vất vả cực nhọc không khỏi, nên xuất ngoại phát triển, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, có sở trường kỹ thuật, ưa ăn ý mạo hiểm, làm việc có lúc hội được ăn cả ngã về không, nên náo trung tâm cầu tài, nên kinh thương mà nan quý hiển, tiên bại sau đó thành, phá tổ ly hương lao lực, trung tâm lúc tuổi già tốt, thanh niên phí sức lực, bác học mà không tinh.

Kiểm hình: Viên mặt dài hình, mi tà thần hậu, hoặc tứ phương mặt tròn, mắt to.

Thể trạng: Tráng kiện (đại chi cốt).

Màu da: Thanh bạch sắc hoặc thanh hoàng sắc.

Chế hóa: Vũ khúc phá quân (tị hợi) hỏa linh đồng cung, bôn ba lao lực, phá tổ phá gia nan quý hiển.

Vũ khúc phá quân ở cung tài bạch, tới tay mà thành thiên không.

Phùng xương khúc, thông minh xảo nghệ định vô cùng, suốt đời hàn sĩ nên học thuật nghiên cứu cập công chức.

Phùng lộc mã, nam lang thang nữ đa dâm.

Vũ khúc phá quân và dương đà đồng cung, dễ có tàn tật.

Vũ khúc phá quân và hỏa linh đồng cung, quan phi tranh phân.

Vũ khúc phá quân Hóa kị, lại thấy Tứ Sát, chết non, hoặc ngoài ý muốn thương vong như tai nạn xe cộ.

Vũ khúc phá quân gặp không vong hoặc thiên không cướp, nên tôn giáo tín ngưỡng.

Sự nghiệp: Nên công chức tài chính và kinh tế giới nhậm chức, văn nghệ, nghệ thuật, nhạc khí chờ sở trường phát triển, hoặc xảo (thủ) nghệ an thân, hoặc kinh thương, hoặc học thuật nghiên cứu.

Cách cục: Tị hợi và phá quân đồng cung, đều là lạc hãm, chủ phá tổ ly hương, xảo nghệ dựng thân người, chung thân đa thành bại lao lực, bất năng xưng ý, đều có đột biến của tượng, tị cung lập mệnh, thái độ làm người hai cực tính cách, mà lại đa nghi, hợi cung lập sai người duyên tốt hơn, nhâm tuất năm sinh người vất vả cần cù làm giàu, có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng.

Khuyết điểm: Tính kiên cường, ưa đầu cơ mạo hiểm, hứng thú rộng khắp, dễ cận tửu sắc tài vận, không câu nệ tiểu tiết, bác học không tinh.

Ưu điểm: Tính tình sáng sủa, phong độ tốt, có mưu lược tài cán, phản ứng mẫn tiệp.

Lục, sao Vũ khúc đi khổ hạn của phán đoán bí quyết

Sao Vũ khúc đi khổ hạn của phán đoán bí quyết: Đệ nhị đại hạn thi đậu tam đại hạn, tức hơn mười tuổi tới hơn – ba mươi tuổi trong lúc đó không thích đi vũ khúc to lớn hạn. Bí quyết nói: Vũ tham không ít năm lang, vận quá bốn mươi sau đó tài năng phát đạt. Mà lại vũ khúc bản thân là tài tinh vừa xưng đeo sao là cương nghị của ở lại, bởi vậy đoạn tuổi tác là khi còn trẻ tuổi kỳ, chính trực huyết khí phương cương, không chịu thua bốc đồng cường là lúc kỳ, dễ sinh thị phi, ưa đánh hoặc đấu lực, hoặc biểu diễn võ hiệp động tác mà nháo sự. Lớn thứ tư hạn trung niên vận hơn bốn mươi tuổi, dễ phí sức sức lao động, ưa cạnh tranh, có thể loạn trung tâm lấy được tài, như vu loạn thế hoặc nghèo khó nhà là tốt nhất. Lão niên vận hành vũ khúc so sánh thuộc trí năng hình dễ lấy được tài lực, nhưng phùng tứ sát thiên không cướp trái lại không tốt, mà vũ tham so sánh không được hung, chỉ là đa phiền phức, hoặc là phi đa tranh cãi, nhưng như khổ hạn giai hung thì nhưng dĩ hung luận của.

Tiểu hạn: Vũ khúc thuộc kim cho nên xuân hạ lệnh nghèo nàn. Nhân xuân chính phùng mộc vượng của quý và vũ khúc của kim tương khắc. Mà mùa hạ là hỏa, dĩ khắc vũ khúc của kim cũng không lợi đi vũ khúc của vận. Mùa thu như đấu quân đi thất, bát, chín tháng phùng vũ khúc là tốt. Mùa đông đi vũ khúc có tổn hại cũng.

Tứ, sao Vũ khúc ở mệnh thân mười hai cung của phán đoán bí quyết

Cung mệnh: Vũ khúc nhập cung mệnh người độ lượng đại, tính cương nghị, lâm sự quả quyết, dũng cảm kiên cường, giảng tín nghĩa, thanh cao mà lượng đại, làm việc thẳng thắn ngay thẳng, không có ý xấu mắt, làm việc mau lẹ, giàu có đi lực, tịnh không dưới lai, sức sống sự dư thừa, đáp ứng việc hội tận lực khứ thực hiện, nhưng khuyết thiếu lãnh tĩnh mà ngắn lự, dễ xung động, thuở thiếu thời thích động thủ động cước, nên náo trung tâm thủ tài hoặc thân kiêm sổ chức mà phát tài, mà chuyện làm nghiệp, giai đến lúc nghĩ đến chổ, làm được chổ, không thích Hóa kị, có tai hoạ, gặp đà la giai kết hôn muộn, bằng không cuộc sống hôn nhân soa, không thích cùng liêm trinh phân thủ thân mệnh, tài và tù thù, suốt đời nghèo hèn của cục, Hóa kị vừa phùng thiên hình nên quân chức phát triển. Nữ mệnh đều có nam tử khí khái, năng lực ác quyền to, ưa hội chiếu Thiên phủ tả hữu khôi việt lộc tồn, là nữ trung hào kiệt, phú quý song toàn của mệnh, tối kỵ lạc hãm vừa Hóa kị, hình phu khắc tử, vừa hội chiếu đào hoa tinh, thì hành vi khinh đãng dâm dật.

Huynh đệ cung: Vũ khúc vu huynh đệ cung, giai chủ huynh đệ không hòa thuận, hoặc vô bang trợ, như phùng Hóa kị gấp gáp táo, hỉ nộ vô thường, xông loạn, có đột biến của tượng, dễ có huyết quang tai ương, như vũ phá Hóa kị vu huynh đệ cung mỗi ngày hình kình dương, vừa tam hợp cô thần quả tú cập hồng loan đại hao chặn thiên không chờ tinh diệu sai ai ra trình diện liêm trinh thất sát kỳ hung tất sai ai ra trình diện cũng. Vũ khúc vu huynh đệ cung, giai chủ huynh đệ tính Công-gô quyết, tâm không độc, có khí phách, không sợ ác thế lực, não mà suy nghĩ cũng không thác, cho nên huynh đệ dễ xung đột, không thích cùng hỏa linh cùng độ, có tranh đoạt của thị phi, vừa phùng thiên mã thiên không cướp, hạn gặp, thường có phần cư của tượng, mà lại bôn ba lao lực, hoành nổi giận phá khó tránh khỏi cũng, như lại thấy tham lang hồng loan thiên không cướp tất chủ phong lưu, không thích sai ai ra trình diện kị, bằng không tất nhân phong lưu mà rách nát.

Vũ khúc Thiên phủ vu huynh đệ cung chủ huynh đệ có sâu xa khó hiểu của mưu lược và học thức của trí tuệ, hiếu động, ý chí chiến đấu cường, còn đối với cung là thất sát triêu đấu, nhược gặp kình dương, vì huynh đệ tại ngoại xưng bá cảo thị phi. Như huynh đệ cung vũ khúc thất sát sai ai ra trình diện Hóa kị lại có linh tinh, đà la thiên không cướp chờ tinh, dĩ ít là tốt, bằng không huynh đệ hình khắc khó tránh khỏi, vũ khúc thiên tướng vu huynh đệ cung, huynh đệ tướng mạo nhân duyên tốt, như hội kiến đào hoa cập sát tinh có màu hồng phấn của tranh cãi, nhưng quản lý tài sản năng lực tốt.

Đại để sao Vũ khúc lâm huynh đệ cung, cũng không khá lắm hiện tượng, mọi việc yếu dựa vào chính mình lai, so sánh vô pháp xong huynh đệ tỷ muội thực chất thượng của chiếu cố và hỗ trợ.

Cung phu thê: Sao Vũ khúc vu cung phu thê, nam mệnh bỉ nữ mệnh tốt, cô khắc thành phần ít, nhưng mặc kệ nam nữ giai dĩ kết hôn muộn là tốt, nhập miếu gia ngôi sao may mắn tuy có thể được trợ giúp, nhưng khắc khẩu khó tránh khỏi, phu thê của cá tính cảm tác cảm vi, dã tâm cũng đại, là chức nghiệp phụ nữ thành phần đa, nhưng không thích sai ai ra trình diện cô thần quả tú, cập hỏa linh tinh khắc rất nặng, như phùng Hóa kị sai ai ra trình diện dương đà, mặc dù đã đàm cập kết hôn, cũng dễ phá nan dư thành hôn. Như cung phu thê tọa vũ khúc phá quân phùng Hóa kị, lại có mẹ goá con côi không vong ngôi sao, nam nữ đều khắc có sống ly tam độ hôn nhân của tượng, mà lại dễ phát giận, tất là người bên ngoài, so sánh có đột biến của tượng. Bất lợi tọa cung phu thê. Vừa cung phu thê như sai ai ra trình diện vũ khúc Hóa kị hội chiếu thiên hình hoặc kình dương thì, đối phương phát giận dễ đánh, ưa nắm quyền. Vũ khúc Thiên phủ tọa cung phu thê đối phương hội cảo tiền riêng, mà lại thủ pháp xảo diệu. Vũ tham tọa cung phu thê, đối phương hình nhỏ giọng đại, tính Công-gô quyết, không độc, khí táo, mà lại thông minh, năng lực khắc đau khổ chịu được vất vả, nhưng so sánh có ngạo khí, như hợp mẹ goá con côi cập khốc hư, tình cảm song phương không hòa thuận, tâm linh so sánh tịch mịch, không thích chụp ảnh chung xương khúc, thì phúc không được đầy đủ. Vũ khúc thiên tướng tọa cung phu thê, đối phương là quản lý tài sản khả năng thủ, mà lại dã tâm lớn, làm việc chậm quá, nhưng ngạo khí nặng, không sợ hi sinh, như phùng Hóa kị, ưa đi bất chính đương chi lộ tuyến, nên hôn nhân muộn là tốt, bằng không không kiên nhẫn cửu, vũ khúc thất sát tọa cung phu thê, đối phương tốt hơn động, tính trẻ con vị mẫn, so sánh ích kỷ, là yêu cầu yên ổn và chính mình, ưa lộng quyền thế tự cao tự đại, tính cương dị thường, làm việc thẳng thắn, phu thê không hòa thuận, bí quyết nói: Sát lâm ba vị tất nhiên thê tử bất hòa cũng, hình khắc khó tránh khỏi, có nữa sát tinh, một lần hôn nhân khó thoát, bằng không hôn nhân tiền tất có sở tranh cãi.

Cung tử nữ: Vũ khúc ở cung tử nữ, chủ tử nữ ít hoặc thứ ra người đa, lại cùng tử nữ dễ không hề và của hiện tượng, tử nữ so sánh khả năng sớm rời nhà gây dựng sự nghiệp tự lập, hoặc chính nói rút vãn bối dễ rời xa mà làm bất hòa, đi theo mình hậu bối ít.

Vũ tham ở cung tử nữ, tử nữ giai tính Công-gô phán đoán, hình ải thanh đại, đa tài đa nghệ mà hiếu động, vũ tham ở cung tử nữ, kỳ cung phu thê tất là thái dương cự môn, phùng sát, hôn nhân dễ có chuyện, cho nên so sánh mới có thể không có cùng hộ tịch người ấy nữ, như lại thấy thiên mã đà la, phá toái linh tinh, dễ có đẻ non người ấy nữ.

Vũ khúc thiên tướng vu cung tử nữ, tốt hơn động mà ưa xông loạn, nhân đối cung phá quân vốn là phá đãng ngôi sao, như mỗi ngày mã càng sâu, so sánh không sợ hi sinh, không từ thủ đoạn, dễ phạm tài vụ hoặc gia sự của tranh cãi, như và đà la đồng cung, làm việc so sánh do dự, bất năng quả đoán là hám, vũ khúc thiên tướng vu cung tử nữ, kỳ đối cung tất sai ai ra trình diện phá quân, như hợp có thiên mã cập đà la địa không Địa kiếp, tất có đẻ non cập sẩy thai người ấy nữ.

Vũ khúc Thiên phủ ở cung tử nữ, dĩ ít là tốt, ước số nữ thị tài như mạng, quỷ kế đa đoan, phùng sát tinh, có đồ của thông minh, mà lại hành sự có rộng khắp toàn diện của kế hoạch, đa dạng đa thủ đoạn dứt khoát, nhân đối cung có thất sát, như tái phùng kình dương, hành sự bá đạo thành bại không đồng nhất, so sánh hoành nổi giận phá của tượng.

Vũ khúc phá quân ở cung tử nữ, tử nữ loạn phát tỳ khí, tất tốt hơn động, hình thấp bé, bước đi hoạt bát lung lay lúc lắc, như sai ai ra trình diện khốc hư kình dương đà la, vừa phùng liêm trinh Hóa kị của năm, dễ mặt mày hốc hác huyết quang tai ương.

Vũ khúc thất sát ở cung tử nữ, tử nữ tính cương kiêu ngạo. Như phùng văn tinh, so sánh ích kỷ, cực đoan hiếu động, như phùng kị hoặc kình dương, dễ đi vào lạc lối, yêu thích cật vui đùa, có lúc sẽ có quá phận tuyệt tình làm là, phụ mẫu tất dĩ ái tâm giáo dục khiến cho đi hướng đường ngay, bằng không biến thành thái bảo thái muội, thị phi đa đoan, tất không làm nổi tựu, như phùng chặn thiên không khốc hư đà la cập kị, dễ có tiểu nhi ma túy người ấy, hoặc đầu khớp xương có thương tích người ấy.

Cung tài bạch: Sao Vũ khúc là tài bạch tinh chủ tinh, tài nhập tài hương tài vượng đã cực, nhập miếu gặp cát hóa, rất nhiều gia tư, đại phú của cách, nếu không có cát diệu quyết nên náo trung tâm thủ tài, như sai ai ra trình diện thiên không cướp, xuất thủ chuyên gia, vì tiền không từ thủ đoạn, dám đảm đương, như kiến giải trống trơn Địa kiếp thiên hình tham lang hoặc thiên diêu Hàm trì, thì tài vào tay tức cảm hoa vu tửu sắc phương diện, mà cung tài bạch đối cung tất là cung phúc đức, là lai tài của nguyên, như gặp không vong địa không Địa kiếp, bí quyết nói: Tài cư không vong, ba tam lãm tứ như lại có thiên hình, thì tiền tài của chi có cổ quái, không nên chi càng muốn chi lại lớn phương, cai chi lại vắt chày ra nước, như gặp tham lang, đều là giai người khác của tài, là giao tế của tài, nhưng giai có cái nên làm làm. Như gặp phá quân, là tài lai tài khứ, thay đổi thất thường, không nhiều lắm lưu, không thích lộc phùng kị, là cát chỗ giấu hung, còn đối với cung tất là tướng, như tam hợp có nữa thiên Diêu Hồng loan cập Tứ Sát một trong, thì nữ nhân dễ nhập rơi phong trần của tài, vô luận nam nữ giai ưa dùng tiền vu ăn mặc thượng của chú ý, tùy tâm sở dục, gặp thiên tướng là có kế hoạch có quy định của dự toán chế độ, so sánh bất loạn chi, nhưng đối với cung tất có phá quân, cố hữu thì là có đột phá ý cũng. Gặp thất sát, không thích phùng sát tinh, như hội kình dương, nhân tài cầm đao, hội Hỏa Tinh nhân tài bị cướp, nhưng như tọa đế vượng của hương hữu lý tài khả năng, nhưng nhưng tài lai tài khứ. Gặp Thiên phủ vu cung tài bạch, tài nhập tài khố, chích nhập không ra, có lúc sẽ có keo kiệt của tượng, như gặp linh tinh hội động não gân, vắt óc tìm mưu kế khứ tranh tài, gia văn tinh là tài vụ và kế toán có ích kỷ hành trình là. Bởi vậy có thể thấy được vũ khúc nhập tài bạch, có dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tự thân gây dựng sự nghiệp của tài. Có khác hoành phát tài sản, như gặp tham lang Hỏa Tinh gia cát hóa, nhưng không thích Hóa kị phùng hỏa linh, hoặc linh xương đà vũ,? Chỉ phố  dĩnh  tần một nói đồ tẫn  sát oa huân bất khảm  bần hi? /SPAN>

Cung tật ách: Vũ khúc bản tinh thuần âm tinh, giống nhau chỉ hệ hô hấp của tật bệnh hoặc phổi của tật, nhưng mà vũ khúc sai ai ra trình diện hồng loan linh tinh đại hao, có chảy máu mũi của hiện tượng, vũ khúc phá quân thiên hư thiên mã vu hợi thủy đa vừa phùng hỏa, có ho lao, vũ khúc Hóa kị vô cát hóa, liền có lòng bẩn hoặc tuần hoàn máu của chứng, vũ khúc thiên tướng bàng quang bất hảo, buổi tối đa nước tiểu, gia Hóa kị là trĩ nội, vũ khúc tham lang là trĩ ngoại, vũ khúc Thiên phủ là dạ dày hoặc can của tật, vũ khúc gia đà la có ho lao, phùng liêm trinh Hóa kị có thổ huyết của tượng, vũ khúc phá quân, gặp mã cập kình dương, vừa Hóa kị, tất có ngoại thương, vũ khúc thất sát gặp đà la Hỏa Tinh, có tay chân bị thương tàn phế, gia kị có tiểu nhi ma túy chư chứng, vũ khúc Hóa kị gia linh tinh, táo bón.

Cung thiên di: Vũ khúc lâm cung thiên di, như vô cát phù, chủ tại ngoại phí sức, náo trung tâm an thân cầu tài, như gia cát phù, tất là tại ngoại của cự thương cao giả, cũng phải ra ngoài, lại vừa kiếm tiền thành phú, như một ra ngoài, so sánh bất năng kiếm tiền. Vũ khúc thiên tướng gặp thiên mã phùng Hỏa Tinh, như chiến mã vậy có kế hoạch tại ngoại bôn ba tranh thủ, mà lại lai tài của tin tức nhiều hơn, vũ khúc thất sát gặp Hỏa Tinh kình dương, ưa ra ngoài chọc người chú mục, ứng với vu mang náo trung tâm yêu cầu tiến bộ, không thích hợp tịnh thủ, tuy có quý nhân đến đỡ, nhưng dễ thụ chơi bời lêu lổng không làm việc đàng hoàng mà quan tâm hoặc lưu động thiên nhai cũng, vũ khúc tham lang ở thiên di phùng cát hóa, ưa ra ngoài hoạt động, mà lại có hiệu triệu lực, nhân duyên tốt, nơi được hoan nghênh, khôn khéo trong giao thiệp phong cảnh, giao tế xã giao tốt, lai tài cơ hội cũng đa, Vũ phủ vu thiên di gia cát có quý nhân đến đỡ hiểu rõ, tùy tâm sở dục, cảm tác cảm vi, không sợ hi sinh, vũ khúc phá quân vu thiên di, tại ngoại tâm thần không yên, ba động đại, mà lại phùng ác sát, tiễu có thị phi tranh cãi, phùng Hóa kị cập thiên mã kình dương, xuất ngoại có thương tích. Đã ngoài chư tinh mừng nhất lộc mã cùng bôn ba vu thiên di có thể tha hương được tài.

Cung Nô bộc: Vũ khúc vu cung Nô bộc, sở giao của giao hữu, tam giáo cửu lưu đều có, mà lại lưu động tính khoái mà nan dư thâm giao, vô tham lang thì như tam phương hội kiến thiên hình Hỏa Tinh linh tinh là bất lực của giao hữu đa, đương cận nhưng cách xa ra ít vãng lai là miếu, bằng không nhất định nhân giao hữu có hại ở phía sau, hối hận không kịp, như phùng Hóa kị chỉ là bị lợi dụng mà thôi, vũ khúc thất sát, trước khó sau dễ, vũ khúc phá quân vu cung Nô bộc, bất đồng huyện thị của giao hữu đa, mà lại sống phóng túng hoặc đánh nhau gây sự của giao hữu đa, có hoành nổi giận phá đào hoa rất nặng, ưa xuất nhập dị đồ vui đùa gây sự trái lại một dạng của giao hữu nhiều như thuyền viên chờ, trái lại vô đại trợ giúp, như phùng Hóa kị dễ thụ bắt nạt hoặc bị lừa. Vũ tham vu cung Nô bộc, phùng thiên diêu Hàm trì đà la, là gan lớn, phong lưu hảo dâm, trước khó sau dễ của giao hữu. Vũ khúc thiên tướng vu cung Nô bộc là ưa đa quản, đa dạng đa, mà lại dĩ tài làm điều kiện hoặc có kế hoạch mục đích của giao hữu đa. Vũ khúc thiên tướng vu cung Nô bộc, thông thường nơi bằng hữu đa, nhưng không thích phùng Hóa kị, là bất lực mà tai hại của giao hữu đa. Cũng đương phán đoán các tinh hệ của cơ bản tinh tình mà nói bất khả chấp nhất mà thiên tam cũng.

Sự nghiệp cung: Vũ khúc vu sự nghiệp cung, tối nên quan võ hoặc kinh thương, sẽ thành tựu, nhưng vu lạc hãm của cung vị đa tay nghề. Vũ khúc tham lang vu sự nghiệp cung có thể làm và quân sự hữu quan to lớn hình của kỹ thuật công trình như đất mộc kiến trúc, hoặc nhà nước bộ phận then chốt của công trình, nhưng phùng liêm trinh Hóa kị, có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, mà nghiệp quan cấu kết của ngại vũ khúc thiên tướng, có thể làm vu tài chính giới, quốc doanh sự nghiệp hoặc mậu dịch thương của công tác là thích hợp, như vũ khúc Hóa kị phùng đà la thiên diêu, ưa phai màu tình đường tuyến kiếm khoản thu nhập thêm mà không từ thủ đoạn. Vũ khúc phá quân vu sự nghiệp cung, tất có đột biến của tượng, hoành nổi giận phá, thích dùng tâm cơ, ăn ý tính của sinh ý mậu dịch, sách thuyền khai thác mỏ, vớt hoặc đi thuyền của sinh ý. Vũ khúc Thiên phủ vu sự nghiệp cung, quản lý tài sản có một bộ, nên tài chính giới, tin cậy gửi gấm, bảo hiểm hoặc xí nghiệp giới, nhưng ưa động tâm cơ dễ thiên hướng phát triển, nên đi chính đồ. Vũ khúc thiên tướng, nên tài chính giới hoặc xí nghiệp giới của tài phú công tác, như hợp tác xã các loại công việc. Vũ khúc thất sát có thể kinh doanh công sưởng, hoặc nghiệp đoàn của xử lý công việc các loại công việc.

Vũ khúc tọa sự nghiệp cung, ưa lộc tồn hoặc hóa lộc quyền khoa cập lộc lập tức tới phù, có thể là tài chính chức vị quan trọng, không thích Hóa kị tái phùng dương đà hỏa linh thiên không cướp đại hao chư hung, thì sự nghiệp đa bại hoặc mưu mà không thành, trắc trở phân tranh, như phùng tả hữu khôi việt xương khúc chư cát chiếu, vô sát, là thành chấn biên cương tài cũng, nên tường tố tinh diệu tổ hợp tính chất mà nói.

Cung điền trạch: Sao Vũ khúc nhập miếu vu cung điền trạch phùng thai phụ có thể được sản nghiệp tổ tiên, phùng phá quân, địa đông, Địa kiếp, đại hao gia sản tiên phá hậu thành, nhược lại có Hóa kị kình dương lai xung thì gia, sinh phá đãng, nhược tam phương sai ai ra trình diện Sát Phá Lang suốt đời tất dọn nhà ba lần đã ngoài. Nhược sai ai ra trình diện đà la vừa Hóa kị tất rách mướp, hoặc phòng trong loạn thất bát tao. Mỗi ngày phủ so sánh có tổ nghiệp, nhưng phùng chặn thiên không, dương đà, thiên hình, khốc hư thì tổ nghiệp ít hơn, mà lại thành công bại. Mỗi ngày tướng tuy có sản nghiệp tổ tiên, nhưng không thích hợp nhập tuyệt địa, vừa phùng thiên không, cướp, trước phải phá rồi sau đó tự đưa, mà lại so sánh có gia sự tài vụ của tranh cãi. Sai ai ra trình diện thất sát vốn có sản nghiệp tổ tiên, nhưng tâm dục trọng đại, thường thường là lui ra phía sau phương tự hưng mà lại ra ngoài của nhiều cơ hội, tại gia là lúc đang lúc ít, ly khai máu địa, nên ưa đổi phòng tử. Sai ai ra trình diện tham lang mặc dù bí quyết nói: Vũ khúc tham lang tài trạch vị hoành phát của cải. Nên sai ai ra trình diện hỏa linh sản nghiệp tăng. Và hỏa linh cùng sai ai ra trình diện thiên không thì sản nghiệp tụ tăng, nhưng không thích hợp mỗi ngày diêu, Hàm trì có nạp thiếp của ngại cũng. Đại để sao Vũ khúc lâm trạch cung có thể nói là cát diệu điềm lành có thể tài sản vô số, nhưng không thích hợp đà la kình dương cùng độ so sánh thành công bại.

Cung phúc đức: Sao Vũ khúc bản là tài tinh như miếu vượng hội cát vu cung phúc đức, tất có thể bình yên hưởng phúc, nhưng đại đô dĩ vật chất hưởng thụ làm cơ sở, tinh thần hưởng thụ là phó, cho nên so sánh khuyết thiếu phong nhã bầu không khí. Sai ai ra trình diện thất sát bôn ba lao lực, bất năng an hưởng, nhất là tam phương hội kiến liêm trinh Hóa kị cập thiên mã thì có, mà lại so sánh phong lưu. Chỉ tinh sai ai ra trình diện dương đà hỏa linh thiên không cướp, phí sức cố sức, ưa xa hoa cập có phái đoàn của hưởng thụ, mỗi ngày diêu Hàm trì tham lang liêm trinh ưa phong lưu mà lại đa dạng đa. Phùng phá quân bôn ba bất an ninh như lại có Hóa kị thì tính táo bạo, hỉ nộ vô thường, không kiên nhẫn tịnh, sái sắc tài vận nặng hơn, gặp địa không Địa kiếp thiếu khuyết hưởng phúc cũng. Sai ai ra trình diện tham lang bí quyết nói: Vũ tham không được phát người thiếu niên, vận quá bốn mươi phương phát cũng. Nhưng so sánh ham không nề mà lại gan lớn, nhất là phùng hóa lộc so sánh có xa hoa vật chất hưởng thụ, nhưng tinh thần hưởng thụ ít. Phùng văn xương văn khúc thì văn võ toàn bộ tài, đa học đa năng lực, nhưng so sánh vì tư lợi, như phùng hỏa linh lai giải trừ thì không ở chỗ này luận. Phùng Thiên phủ mọi việc so sánh có toàn diện của kế hoạch, phùng Hóa kị điều tiết không được thuận so sánh do dự, nan dư đạt thành, phí sức cố sức. Phùng thiên tướng một thân tuy có thể hưởng vãn phúc, nhưng tiên phá hậu thành, mà lại đối sự của điều hành có một bộ, nhưng ở ngoại so sánh có nữ sắc, dễ náo gia sự tranh cãi.

Cung phụ mẫu: Vũ khúc là quả tú ngôi sao, sở dĩ không thích hợp nhập cung phụ mẫu, nhập người hình khắc nặng, tam phương như sai ai ra trình diện dương, linh, hỏa, đà, thiên không cướp, phụ mẫu không được đầy đủ, hoặc nhị họ diên sinh hoặc cho làm con thừa tự hoặc ly cư có thể miễn hình phạt khắc, gặp phá quân phùng tam kỳ hình khắc mặc dù nặng nhưng cũng thành công tựu hoặc là nhà giàu mới nổi, nhưng hoành nổi giận phá phụ mẫu tình cảm không được mục, hoặc có thiếp cũng nạp thiếp của tượng. Gặp Thiên phủ phụ mẫu mặc dù năng lực tay không thành gia, hoặc có tổ nghiệp, nhưng chủ phong lưu hoặc phu thê bất hòa, chỉ không kiên nhẫn cửu. Gặp thất sát có hình khắc tính táo, so sánh cô độc tịch mịch, chung thân bận rộn. Gặp thiên tướng như có hình kị hoặc hình tù giáp ấn hình khắc cũng nặng. Nhưng phùng cát diệu có dẫn đến đỡ. Gặp tham lang là quê người nhân, không thích hợp sai ai ra trình diện dương linh khốc hư, hoặc liêm trinh Hóa kị hình khắc khó tránh khỏi, là vãn phát mà lại bận rộn bất kham của tượng.

Nhị, sao Vũ khúc phú văn ca quyết

Ca quyết: Vũ khúc là cung tài bạch chủ, ở trên trời tư thọ, ở sổ tư tài, ưa nhập tài bạch, điền trạch, là chuyên tư chỗ, nhập miếu, cùng trời phủ đồng cung có thọ, và lộc mã cùng bôn ba, phát tài vu xa quận, và tham lang cùng độ, bủn xỉn người, phá quân đồng ý với tài hương, tài tới tay mà thành thiên không, chư hung tụ mà tác họa, cát tập dĩ trình tường, phạ bị quản chế cập lạc hãm, ưa lộc tồn mà cùng chính, và Thái âm dĩ hỗ quyền, tài bạch điền trạch là chuyên tư chỗ. Ác sát hao tổn tù hội vu chấn cung (mão) tất sai ai ra trình diện mộc áp sét đánh. Phá quân, tham ngoan hội vu khảm cung (dậu) tất chủ đầu sông chết chìm, càng vũ khúc sở mệnh, phúc phi khinh. Tham lang cùng không được phát người thiếu niên. Miếu nhạc đào hoa cùng, lợi đã tổn hại nhân. Thất sát Hỏa Tinh cùng độ nhân tài bị cướp. Gặp dương đà thì cô khắc. Gặp phá quân nan hạo quý. Nhược và phá quân đồng vị, canh lâm nhị hạn trong định chủ thị phi. Sống cu ky một mình nhị hạn khả dã, cái vũ khúc thủ mệnh, giáp kỷ sinh đại phúc hậu, ra tương nhập tướng, canh được tham hỏa cùng độ hoặc đối chiếu xung hội định chủ đại phú quý, ưa tây bắc sinh ra, đông nam sinh ra bình thường cũng ưa thìn thủ xấu vị sinh ra, Tứ Sát phá tan, cô bần không đồng nhất, mặt mày hốc hác duyên niên và xương khúc cùng, phần kết vũ đều có thể. Vũ khúc ngôi sao mừng nhất hóa quyền. Nhược nhập mệnh mà thân cung phùng liêm trinh, là tài và tù thù, nhân vũ khúc của tân kim bị liêm trinh của đinh hỏa khắc thương, hãm địa thì suốt đời nghèo hèn, như vượng địa có cát phù, cũng có phú quý người, nhưng kết cục vẫn là bất lợi, vũ khúc mặc dù và phụ mẫu huynh đệ của duyên so sánh mỏng, nhưng có tài nghệ của thiên tài, mà lại độc lập năng lực cường, mà vũ dũng, cho nên ưa sống ở loạn thế, cập nghèo khó nhà, tài năng tương kì sở trường phát huy tẫn tới.

Vũ tham cách dĩ còn nhỏ ngăn trở đa số tốt

Cái gọi là . Thời niên thiếu trôi chảy, trái lại không thể để cho bản thân tiềm lực phát huy được.

Vũ tham không được phát niên thiếu lang, nhưng đi vận tốt thì vị tất dĩ đến đây luận. (tham kiến tử vân – đẩu số luận sự nghiệp của “Vũ tham không được phát niên thiếu lang” )

Vũ khúc Hóa kị, hoặc bất lợi cho tài vụ, tình cảm.

Vũ khúc Hóa kị hội kình dương, nhân tài cầm đao.

“Vũ khúc và Hỏa Tinh trở thành quả tú cách

Là không sai, trên lý thuyết, cung phu thê có cái này cách cục phải không tốt, thế nhưng cái này cách cục, yếu khiến cho vũ khúc trở thành Hóa kị thì, tài có thể trở thành là chính cách quả tú hung cục, cũng chính là phải hơn nữa cái này Hóa kị điều kiện, tài tương đối mới có thể xuất hiện nó hung tướng “

Nhớ kỹ ở tuệ tâm “Tử vi đẩu số tân thuyên “Giảng sao Vũ khúc thời gian, cường điệu vũ khúc rất sợ và Hỏa Tinh hoặc Hóa kị đồng cung, ở tuệ tâm “Tử vi đẩu số khán hôn nhân “Trong sáchp. 29 cũng cường điệu cung phu thê phùng vũ khúc Hỏa Tinh Hóa kị đồng cung thì dễ có suốt đời cô độc chờ hiện tượng, dùng cái gì đồng thời cường điệu yếu tam tinh đồng cung?

Tra sách cổ nhưng không có loại thuyết pháp này, điều lệ như sau:

a. Nữ mệnh cốt tủy phú phê bình chú giải (quyển nhất 19 trang): “Vũ khúc của ở lại là quả tú. Đến đây tinh nên nam không thích hợp nữ, như giá trị Thái âm tuân lệnh, tam phương cát củng, có thể là nữ tương. Như hãm địa gặp xương khúc gia sát, thì chủ cô bần “

b. Quyển tam 22 trang: “Vũ khúc ngôi sao là quả tú. Hỏa (đây là chử sai, ứng với là phu tự) tinh nhu nhược, phụ đoạt phu quyền, phương miễn hình phạt khắc. Nhược lưỡng cương tướng địch, tất hình phạt chính khắc sanh ly “Vũ khúc là vừa cường quả đoán ngôi sao (chư tinh vấn đáp luận), cho nhau nhường nhịn là vợ chồng ở chung chi đạo, vũ khúc người đó tương đối làm không được điểm này, là cho nên là quả tú cũng.

Yếu miễn hình phạt khắc, hơn phân nửa sẽ đối phương nhu nhược thoái nhượng lại vừa.

Về phần yếu chủ cô, cổ chú cho rằng cần “Gặp xương khúc gia sát “(vũ khúc không có khả năng lạc hãm), sát là sát tinh ý, tính tình tương đối phôi, vũ khúc vừa kiên cường không lùi, vũ gặp xương khúc là “Thông minh xảo nghệ “(quyển tam 21 trang) “Đa học đa năng lực “(quyển tam 21 trang), rất có không nghe theo lại phối ngẫu, tự lập duy sanh bản lĩnh, hơn nữa vũ khúc “Quả đoán”, tựu dễ ly hôn. Cổ nhân những … này phú văn, điều không phải rất có người sinh đạo lý sao? Đây là ta cho rằng “Quả tú “Cách thành lập điều kiện.

Sở dĩ vũ khúc chỉ cần sợ lửa tinh và Hóa kị loại thuyết pháp này là không hợp lý.

Lục, sao Vũ khúc cách cục yếu quyết tinh luận:

1. Vũ khúc thất sát hội kình dương, nhân tài cầm đao:

Pháp quyết này lập tức thi hành hạn phùng vũ khúc, thất sát cùng chỗ vu mão dậu cung giá trị kình dương hoặc lưu dương cùng độ, có nguyên nhân tài cầm đao của tượng, gia cái khác chi sát tinh hoặc Hóa kị càng hung, phùng bạch hổ tất có hình thương.

2. Vũ khúc, Hỏa Tinh là quả tú:

Vũ khúc bản đái cô khắc kiên cường của ở lại, cho nên không thích nữ mệnh, gia Hỏa Tinh thì vũ khúc của tân kim bị hỏa khắc phá, đa hôn nhân không đẹp mãn, sinh ra sớm ly, trì tới trung niên hậu, đa tác quả phụ luận của.

3. Vũ khúc, tham lang gia sát, tài nghệ người:

Pháp quyết này tức thân mệnh vũ tham, không được phùng cát phù, gia sát cập Hóa kị lai xung, không vì chết non tức bách công tài nghệ người so sánh lao lực phiêu bạt, phúc không được đầy đủ.

4. Vũ khúc phá quân, phá tổ phá gia vừa lao lực:

Đến đây hai sao miếu vượng nhưng có phú quý, nhưng nếu lạc hãm vu hợi, hoặc phân đà nhị địa thân mệnh, như vô cát lai phù, lại có sát lai xung, là phá tổ nghiệp phiêu bạt lao lực, nhân phá quân là hao tổn tinh, tài phùng của bất lợi cũng.

5. Vũ khúc phá quân gặp nhau xương khúc phùng, thông minh xảo nghệ định vô cùng:

Pháp quyết này nhân vũ khúc: Văn xương thuần âm kim, phá quân khúc thuần âm thủy, bốn sao hội hợp vu thân mệnh nhị địa, kim thủy tướng sinh, thái độ làm người tất thông minh mà có xảo nghệ, miếu vượng tất có thể có nhiều, nhưng hãm địa suốt đời bất toại, nhưng bất luận miếu hãm đều là suốt đời đa bôn ba vất vả cực nhọc, cập thành công bại phập phồng, nhân văn khúc gặp phá quân chủ bần, văn xương phùng phá quân hình khắc lao lực.

6. Vũ khúc rảnh rang cung đa tay nghề, tham lang hãm địa tác tàn sát nhân:

Đến đây cách chỉ vũ khúc ở kỷ hợi và phá quân đồng cung đều lạc hãm, gia sát thì tay nghề an thân. Tức có nguyên: Tham lang tứ sinh, tứ cung, phá kị sát hợp bách công thông. Đến đây tức mệnh phùng tham lang chuyện lạ nghiệp cung tất sai ai ra trình diện thất sát, vượng địa có cát cố quý, nhược cư hãm địa vô tả hữu văn tinh lai phù vừa gia sát, thì một thân đa từ đồ tể của nghiệp.

7. Vũ khúc văn tinh vu thân mệnh, văn võ kiêm toàn:

Đến đây cách không thích nữ mệnh, mặc dù có khả năng nhưng đa hình khắc hướng ngoại, nên nam mệnh nhân vũ khúc phùng văn xương là kim phùng kim tự cát, phùng văn khúc, là kim khứ nước lã cũng tốt, cho nên vũ khúc phùng văn tinh vu thân mệnh các được thứ nhất, thái độ làm người văn võ kiêm toàn, phú quý quang vinh, nhược cư hãm địa thái độ làm người thông minh linh lợi, có xảo nghệ nhanh trí, nhưng so sánh khoe khoang khoác lác khoa không thật, phùng sát phá tan, là cô hàn vất vả cực nhọc người cũng.

8. Vũ khúc cư can thủ hợi, sợ nhất kị sát phùng tham lang:

Đến đây cách định chủ niên thiếu bất lợi, can chỉ thủ hợi lưỡng cung, ở thủ cung hoàn hảo, ở hợi thủ có phá quân cùng độ sai ai ra trình diện tham lang Hóa kị, gia sát không vì mỹ cũng.

9. Vũ khúc miếu vượng, uy danh hiển hách:

Đến đây cách vũ khúc miếu vượng chỉ thìn thủ xấu chưa kịp tử ngọ cung mà nói, dĩ hướng tây bắc sinh ra là tốt, nhưng không thích hợp nữ mệnh, luôn luôn không được hoàn mỹ, xấu cung dĩ thân sinh ra tam hợp xưng lộc quyền cập tọa quý hướng quý, mà lại đà la nhập miếu là thượng cách, vị cung dĩ canh sinh ra tọa quý hướng quý mà lại vũ khúc hóa quyền tối cát, thìn cung dĩ quý sinh ra khôi chòng giáp mệnh, song lộc cùng bôn ba vu tài phúc nơi đại cát. Thủ cung giáp năm sinh ra song lộc vu tài quan nhị địa lai triêu, phú quý.

10. Vũ khúc lộc mã cùng bôn ba, phát tài xa ấp:

Đến đây cách chỉ vũ khúc miếu vượng được lộc tồn thiên mã, đồng cung hoặc vu tài quan nhị cung hoặc đối phương lai hợp, tất là vu xa hương phát đạt được tài, đi hạn phùng của cũng tác đến đây luận.

11. Vũ khúc khôi chòng cư miếu vượng, tài phú của quan:

Pháp quyết này là vũ khúc khôi chòng vượng địa vu sự nghiệp hoặc cung mệnh vừa gặp tam kỳ hoặc tả phụ hội hợp, đa tác tài chính giới của quan viên, chưởng lý tài vụ hoặc là quản lý ngân hàng nhân tài chờ, hãm địa chỉ có thể tác thương giới của xuất nạp có thể kế bất năng quý cũng.

12. Vũ khúc tham lang tài trạch vị, hoành phát của cải:

Đến đây cách nhân vũ khúc tham lang cận vu xấu vị nhị cung lại vừa đồng cung, mà vừa tài nhập tài của chìm bạch tự vượng, cung điền trạch là giấu tài chỗ, được tài tinh tự nhiên giàu có, mà lại vũ tham không được phát người thiếu niên chủ vãn phát, đa không nghe theo tổ nghiệp, cố hữu hoành phát của cải ý cũng.

13. Vũ khúc tham lang mộ trung tâm cư, ba mươi tài mập ra:

Đến đây cách chỉ thìn thủ xấu vị tứ cung vừa xưng tứ mộ cung hai sao thủ mệnh, chủ niên thiếu bất lợi, gia sát Hóa kị chết non, bí quyết nói: Tham vũ không được phát người thiếu niên, vận  tê “)? b y

? Tài là chỉ tử vi, Thiên phủ, vũ khúc, lộc tồn là tài tinh, vừa ở cung tài bạch kiêm hóa lộc, hóa quyền đáo hạn là là phú xa ông cũng.

17. Tài ấm ngồi trên thiên di, tất cự thương cao giả:

Tài tức sao Vũ khúc, ấm tức thiên lương tinh. Mà cung thiên di là chủ một đời người của tao ngộ cập ra ngoài của cát hung, gặp cát thì cát, phùng hung thì hung. Vì vậy cách tức nói thân mệnh là cường cung, hội vũ khúc tài tinh hoặc thiên lương vu cung thiên di hoặc hóa quyền hóa lộc vu thiên di, vô sát xung, tự nhiên cự thương cao giả mà đại phú cũng.

18. Tài và tù thù, suốt đời nghèo hèn:

Tài chỉ vũ khúc, tù chỉ liêm trinh, liêm trinh là âm hỏa khắc vũ khúc của âm kim tài tao thương, chủ nghèo hèn, nhưng đến đây hai sao bất năng cùng độ, chỉ có thể tam phương hội kiến mà bị vây thân mệnh nhị địa, nhưng như ở miếu vượng nơi mà lại đa ngôi sao may mắn lai quyết, cũng hiểu được ý người, nhưng kết quả không tốt cũng.

19. Linh xương la vũ, hạn tới đầu sông:

Đến đây bốn sao nhập mệnh hoặc đi hạn phùng của, dù chưa tất đầu sông mà chết, nhưng vận đồ hung, hiểm, nhược vượng địa có ngôi sao may mắn lộc lập tức tới cứu, cũng mạo hiểm vạn phần cũng như vũ khúc văn xương, linh tinh tam phùng lưu đà ở thủ và tam tinh cùng, nhân thủ là địa võng càng hung, như lại có kị lai xung hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tân tị sinh ra nhị hạn đi tới thìn thủ định tao thuỷ ách, gia ác sát hẳn phải chết vu ngoại đạo.

20. Hạn tới thiên la địa võng, khuất vốn có chìm đắm của hại:

Vũ khúc tham lang đi thìn thủ nhị cung, là thiên la địa võng cung, rất có cướp cập Tứ Sát xung chiếu, rất có thái tuế Tang Môn, bạch hổ, người đi viếng xung chiếu hạn hung cũng.

21. Kình dương Hỏa Tinh uy quyền xuất chúng, đồng hành tham vũ uy áp biên di:

Đến đây gồm có kình dương, Hỏa Tinh cùng độ vu tứ nơi, dĩ ác chế ác thành quyền trái lại cát, nhưng dĩ xấu cung là tốt nhất, thủ cung thứ hai, vị cung đệ tam thìn cung đệ tứ, nhưng nếu vô chính tinh miếu địa đồng hành, mặc dù cát hình khắc rất nặng chỉ bất thiện chung, nếu có tham lang đồng hành canh cát, phần nhiều là quan võ hiển vinh cũng.

22. Vũ khúc của ở lại là quả tú:

Vũ khúc ngôi sao nên nam không thích hợp nữ, như hãm địa xương khúc gia sát thì chủ cô bần.

Thiên đồng tinh

Sao Nam Đẩu bốn sao, ngũ hành thuần dương thủy, là màu lam, diên thọ phúc đức bảo sinh chủ. Là con cái ngôi sao cho nên gia sát dễ bị lừa, gia ngôi sao may mắn cũng tiên nan hậu thành. Đến đây tinh nhập mệnh yếu đầu thật to mới tốt mệnh. Thái độ làm người tính ôn hòa mà lại nhân từ, hữu cơ trí, tao nhã nho nhã, hảo văn học, lý tưởng cao huyễn tưởng đa mà không phải cụ thể, sở dĩ nếu có thể gia dĩ tôi luyện tất có thành.

Thụ miếu vượng hoặc lạc hãm ảnh hưởng rất lớn, miếu ở mão tị hợi, vượng ở tử thân, bình thìn dậu tuất, rảnh rang ở dần, hãm ở xấu ngọ vị.

Cách cục: Thìn thủ cung tất và cự môn đối chiếu, bính đinh sinh ra so sánh tốt, canh nhâm sinh ra phúc không kiên nhẫn cửu, phần nhiều là phi khẩu thiệt tranh cãi, cái nhân thiên đồng ở thủ bản là yếu đinh sinh ra trái lại chủ đại quý.

Khuyết điểm: Sinh hoạt tản mạn, tâm phù khí táo, khẩu thiệt thị phi đa.

Ưu điểm: Thông minh ngay thẳng, mưu tính sâu xa, bình dị gần gũi, có tài năng.

6. Thiên đồng ở kỷ hợi nhị cung cùng trời lương đối chiếu:

Thiên đồng cùng trời lương không thích hợp đối chiếu, thật tốt hưởng thụ so sánh dễ có chỗ thiếu hụt, sở dĩ hữu vân: Thiên đồng cư kỷ hợi, hội Tứ Sát, tàn tật cô khắc. Nữ mệnh tuy là mạo mỹ gia cát mặc dù phú quý nhưng đa dâm nhất là có thiên mã cập đào hoa tinh canh nghiệm.

Hiện tượng: Hảo hưởng thụ, chú ý sinh hoạt tình thú, gặp chuyện không được tích cực, lười nhác, thái độ làm người so sánh một chủ kiến mà lại an vu hiện huống, nam so sánh lưu sắc đãng, nữ háo sắc đa dâm, thối tổ mà tự hưng, có luyến ái sử, phú thì mệnh trường nhân bản tính đã so sánh dâm dục, mà lại huống ăn no tư dục, cho nên nên chú ý khỏe mạnh, thái độ làm người tiên chuyên cần hậu nọa, lao lực, có khẩu tài, phản ứng mẫn tiệp, thường có thích ứng trong mọi tình cảnh của giác, không có sáng tạo tiến thủ tâm.

Kiểm hình: Đản kiểm hình, trong ngọc trắng ngà, mi trường mà tú.

Màu da: Hoàng trau chuốt.

Vóc người: Vóc người trung đẳng.

Chế hóa: Thiên đồng vu kỷ hợi nhị cung tất cùng trời lương chiếu

1. Nữ mệnh giai mỹ mà tính cách hiền hoà, dễ có tình cảm làm phức tạp mà hảo dâm.

2. Nữ mệnh gia thiên mã và đào hoa tinh hôn hậu nên chú ý tu thân dưỡng tính.

3. Và đà la đồng cung con mắt miểu.

4. Hội Tứ Sát tàn tật cô khắc, bằng không tiền tài tổn thất.

5. Bính sinh gia cát xung sát nên công chức hoặc dân doanh giới nhâm chủ quản mà thành công tựu.

6. Gia tả hữu xương khúc khôi chòng, phú quý danh tiếng hảo.

7. Gia thiên mã nơi lưu lạc.

8. Gia dương đà sát thấu: Đa thấp hèn, đồi phong bại tục chi lưu.

9. Gặp dương hỏa thấp hèn mẹ goá con côi chết non.

10. Gia lục sát cập kị: Mẹ goá con côi, chết non hoặc đắm mình nên tay dựa nghệ mưu sinh.

Sự nghiệp: Du ngoạn, ảnh kịch, tiêu khiển sự nghiệp, mới phát dục nhạc, xã giao quan hệ hữu nghị sự nghiệp, công chức, tay nghề .

Cách cục: Kỷ hợi cùng trời lương đối chiếu, nhâm bính mậu sinh ra so sánh tốt, gia tứ sát chủ tàn tật cô khắc, nữ mệnh phùng sát hình phu khắc tử, nhược cát phù tuy đẹp mạo có phú quý mà dâm đãng khó tránh khỏi.

Khuyết điểm: Lười nhác, một chủ kiến, háo sắc, tiên chuyên cần hậu nọa, một sáng tạo tiến thủ tâm, lao lực, hảo hưởng thụ.

Ưu điểm: Năng lực chú ý sinh hoạt tình thú, có khẩu tài phản ứng mẫn tiệp, năng lực an vu hiện huống.

Tứ, thiên đồng tinh ở mệnh thân mười hai cung của phán đoán bí quyết

Cung mệnh: Thiên đồng là phúc tinh, vốn có phúc phận mà nhân từ, bản tính ôn hòa từ thiện, phục vụ tâm nặng, dễ thụ ngoại giới bị nhiễm, mà lưu vu mềm yếu, nhưng nhân duyên quá mức tốt, khiêm tốn liêm khiết, hữu cơ mưu, có kỳ chí, không lo Hóa kị tinh quấy rối, bất úy kình dương hung mãnh, không sợ chư sát đồng cung, bất úy kiếp sát tướng xâm, nhược gặp cự môn hỏa linh, tất có dị chí, gặp tả hữu xương lương thì quý hiển, nữ mệnh tướng mạo đẹp động nhân, thông minh thông minh, cực hiền tuệ, nhưng so sánh lại, nhược hóa lộc thì canh tản, xương khúc hội thì tài lộc phong doanh, phú quý có thể kỳ. Còn nhỏ và lão niên phùng của, đều tác cát luận dĩ có thể được phụ mẫu của ấm hộ, cập lão niên của an hưởng, nhưng tráng niên phùng của, bất năng khai sáng, cho nên mặc dù miếu vượng, cũng chỉ là tọa hưởng mà thôi hãm yếu thì bất lợi vậy, nhưng như có cái khác chính tinh đồng cung ứng với thị kỳ chòm sao của tổ hợp mà nói bất khả quơ đũa cả nắm, có cách luận cách làm trọng.

Huynh đệ cung: Thiên đồng vu huynh đệ cung nhập miếu giống nhau mà nói huynh đệ tỷ muội đông đảo, lạc hãm so sánh hư ít. Thiên đồng cự môn tối không thích hợp nhập huynh đệ cung, bí quyết nói: Cự môn đáo nhị cung huynh đệ bất nghĩa. Huynh đệ bất hòa phần nhiều là phi ý kiến, mà lại đa bôn ba lao lực, lại thấy hình sát, huynh đệ vì tiền tài, điền sản, phản bội vô tình, quan tòa hình tụng khó tránh khỏi, hôn nhân cũng không viên mãn độc phần nhiều là phi, cũng – nên khắc chế dục vọng là tốt, huynh đệ dũ ít dũ hảo. Nhược sẽ cùng kình dương đồng cung chỉ thành công là thái bảo lưu manh tam huynh đệ tỷ muội cũng. Thiên đồng Thái âm vu huynh đệ cung, có tài nghệ cập phục vụ tâm cường, tâm từ gấp gáp của huynh đệ phùng có chặn thiên không khốc hư dương đà gia Hóa kị tất có chết non của huynh đệ tỷ muội mà lại có ham không nề, cập ưa sống phóng túng không được tự kiểm, phải không phán đoán ngạo khí nặng không nên sai ai ra trình diện mẹ goá con côi thì bài xích tính đại, đối huynh đệ trợ giúp lực tiểu. Thiên đồng thiên lương tính ôn lương thông minh bách sự thông, lòng cầu tiến áp đặt lộc tồn, tả hữu khôi chòng nam định thực thiên lộc nữ vượng phu ích tử hiền tuệ, nhưng có lúc dục vọng quá cường không sợ hi sinh, vấn đề trái lại nhiều khó khăn dư thành công, cho nên thiên đồng lâm huynh đệ cung so sánh ngại mềm yếu vô lực, mặc dù hòa hảo nhưng trợ lực tiểu, phùng kình dương, đà la Hỏa Tinh linh tinh thiên hình gia Hóa kị hình khắc bất hòa, đều tự là nghiệp ly cư là nên tả hữu khôi chòng lộc tồn cung, huynh đệ nhiều tình có trợ lực.

Cung phu thê: Thiên đồng vu cung phu thê, phải hôn nhân muộn, nam tử nên lấy vợ so với chính mình nhỏ tuổi sáu tuổi đã ngoài của thê tử, nữ nhân nên giá lớn hơn mình sáu tuổi đã ngoài của trượng phu là nên. Thiên đồng ở thủ phục vụ tâm cường nhưng ưa vui đùa bản thân phong mãn nhân đối cung phùng cự minh làm việc do dự, phu thê trong lúc đó sẽ có đột biến, mà lại trước khi cưới tất đã từng nhậm chức quá, sai ai ra trình diện xương khúc có cổ điển mỹ. Sai ai ra trình diện dương đà có lúc không sợ hi sinh, cảm tác cảm vi, không từ thủ đoạn tình hình. Thiên đồng ở dậu phối ngẫu bản thân phong mãn, phục vụ tâm cường, trí tuệ cao, suy nghĩ hảo, phản ứng, nhưng ích kỷ mà tính trẻ con vị mẫn, mà chỉ cầu yên ổn và sở hữu tốt phối ngẫu, gặp xương khúc có cổ điển mỹ nhưng phúc không được đầy đủ. Thiên đồng ở hợi bản thân phong mãn, mềm yếu không có xương, lòng hư vinh nặng, công vu tâm cơ ưa vô câu vô thúc mới mẻ kích thích chơi thật khá nhạc mà bận rộn người, nhưng phục vụ tâm cường, tình cảm vợ chồng không được mục, cưỡng cầu ham mà dục đạt được mục đích mới thôi người. Thiên đồng Thái âm thái độ làm người có sâu xa khó hiểu của trí tuệ, thông minh mi thanh mắt tú mạo mỹ có phúc phận mà lại có kỹ thuật, có thể về công gia bộ phận then chốt hoặc công ty nhậm chức là tốt, không thích hợp sai ai ra trình diện xương khúc dễ sinh hướng ngoại chi tâm như tái phùng tả hữu chắc chắn sanh ly, nhưng đây đó trong lúc đó là tái hôn không ở chỗ này hạn. Thiên đồng cự môn là quản lải nhải tái phùng Hỏa Tinh hoặc kình dương tâm đa tính toán thích dùng tâm cơ nghi ngờ nhị tâm đa nghi mà lại lao đa lấy được ít, không thích hợp hội nhiều lắm quý nhân tinh, vấn đề trái lại phần nhiều là phi không ngừng, gia sự tranh cãi tình cảm vợ chồng khiếm và cũng. Thiên đồng thiên lương vốn có mỹ mãn của phối hợp, nhưng không thích hợp thiên diêu Hàm trì cập sát tinh bằng không hôn nhân có khúc chiết, so sánh mới có thể phối lớn tuổi của đối tượng, mà lại đa tâm địa thiện lương cập lòng trắc ẩn ưa tôn giáo tín ngưỡng. Thiên đồng ở mão thể béo lòng cầu tiến cập phục vụ tâm cường nhưng lòng có dư lực bất túc sai ai ra trình diện sát tinh khốc hư thiên hình có đôi khi hồ đồ dễ sinh hiểu lầm, đối phương sai ai ra trình diện văn xương lộc tồn đa mạo mỹ mà sự hòa thuận, sai ai ra trình diện kình dương khốc hư mẹ goá con côi thì tịch mịch cũng. Phàm cung phu thê tọa thiên đồng tinh đa chủ ôn hòa tâm từ gấp gáp có khả năng hiền tuệ, dễ thụ ngoại giới ảnh hưởng sai ai ra trình diện thiên không cướp và tôn giáo hữu duyên sùng bái thần phật, đa phong lưu, không thích hợp hội chiếu kình dương đà la Hỏa Tinh linh tinh không cướp thiên hình người nên ở riêng hoặc đều tự nhậm chức là nghiệp, hoặc ly hôn hình khắc bệnh nặng, hoặc kết hôn muộn ở chung có thể. Nhưng nhưng cần phải tương bản mệnh của mệnh bàn toàn diện quan sát, thủy năng lực phán đoán cát hung cập xu tị phương pháp.

Cung tử nữ: Thiên đồng tinh cư cung tử nữ, và tử nữ tình cảm dễ câu thông.

Thiên đồng thiên lương có lòng cầu tiến, làm việc tùy tâm sở dục, ưa sống phóng túng, dễ đi dị đồ, nhưng như năng lực thu liễm tất có thành tựu, có lòng từ bi cập phục vụ tâm cường, nhưng thấy thiên lương kình dương so sánh cô độc. Đại đô dĩ thất được nữ nhi hậu được nam chiếm đa số, phùng sát nhiều hơn thiên hình cập Hóa kị chỉ chừa một con trai chăm sóc người thân trước lúc lâm chung.

Thiên đồng cự môn phùng khốc hư thiên hình tiên nan hậu được hoặc bản thân suy yếu, nhưng thông minh có khẩu tài, tính tình hướng nội có cổ quái, tuy có lòng cầu tiến, nhưng so sánh nan phát huy, như phùng thiên cơ Hóa kị gia đà Địa kiếp địa không khốc hư, kình dương phá toái dễ có tiểu nhi ma túy hoặc nhược trí người ấy.

Thiên đồng sai ai ra trình diện đà la khốc hư, dễ có đẻ non sẩy thai trước đây người ấy nữ, hội kiến thiên cơ cự môn gia hỏa linh thiên không cướp chặn thiên không, tuy có phúc phận nhưng có xông loạn cập ngoạn nếu không ghét, bất khả cùng người kết phường kinh doanh sự nghiệp, có nô lấn chủ của dấu hiệu nghĩ ở nhà xưởng giới hoặc xí nghiệp lớn cơ cấu phục vụ là tốt.

Thiên đồng ở thìn gặp mẹ goá con côi Hỏa Tinh kiếp không so sánh có cùng cha khác mẹ người ấy nữ mà lại ý kiến bất hòa, xuất ngoại phần nhiều là phi, tiền lương giai cấp khả dã.

Thiên đồng Thái âm không gặp thiên không cướp chặn thiên không hỏa dương tử nữ ứng với đa, người gặp giảm thiểu, nhưng trí tuệ cao, vụ tâm nặng có kỹ thuật, nhưng âm hiểm hoặc có cảm giác cô độc.

Thiên đồng vu cung tử nữ không thích sát kị nặng, sai ai ra trình diện sát kị hình đa so sánh khả năng được nhược trí người ấy nữ hoặc bệnh bại liệt trẻ em, cho nên như sát nặng ứng với rời xa hoặc bái kế thần minh, hoặc quá tự người khác tử là nên cũng.

Cung tài bạch: Thiên đồng ở cung tài bạch, chủ tay không thành gia hoặc tiền lương lập nghiệp, hoặc nghệ thuật kỹ xảo lập nghiệp, và lộc mã hội chiếu có nhiều. Thiên đồng cư cung tài bạch chủ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, loại này tính chất bỉ cư cung mệnh rõ ràng hơn, nhưng thiên đồng là phúc tinh chủ vãn phát, hoặc được tổ nghiệp mà an hưởng, nhược từ thương nên kinh doanh có chứa hưởng thụ tính chất hành trình nghiệp. Thiên đồng là dự hựu tài, phục vụ của tài, vui đùa phương diện của phục vụ mà được lai của tài, tam phương hội kiến thiên lương, thiên cơ Thái âm, cự môn thiên không kiếp hỏa linh chặn thiên không chờ đa số dụng tâm cơ mà phí sức cố sức, hư hư thật thật, đi hạn phùng cự môn Hóa kị sẽ có không tốt lúc quả, bởi vậy cung mệnh tất tọa thiên cơ Thái âm nhược phùng thiên không cướp chặn thiên không ngôi sao ứng với phục vụ vu nhà xưởng giới là tốt.

Thiên đồng vu hợi là biết trước của tài, tất và kỹ thuật hữu quan của phục vụ của tài, như sai ai ra trình diện thiên không cướp chặn thiên không là nhà xưởng giới, hoặc xí nghiệp lớn giới, nhưng cung mệnh là trời cơ cự môn hoặc tất và miệng hoặc cật hữu quan của chế tạo nhà xưởng.

Thiên đồng ở dậu phùng đào hoa tinh, gia sát tinh có thể là ảnh nghệ nhân viên, nhưng tất là ngày đêm bận rộn, tài nguyên không an định, hoặc nhiều hoặc ít, thỉnh thoảng của tài.

Thiên đồng cự môn ứng với dĩ tiền lương giai cấp ngoại vụ viên, đẩy mạnh tiêu thụ viên, kháo tát vào mồm không ngừng của thu nhập nhưng thuộc về lao đa lấy được ít của tài, so sánh dụng tâm cơ bôn ba lao lực, thu nhập không cao mà công tác so sánh trắc trở mà phiền hoặc thì có tài sự tranh cãi, sai ai ra trình diện hỏa linh khốc hư thì có mượn tiền độ cửa ải khó khăn, phùng tả hữu mà nếu ý quay vòng cũng.

Thiên đồng thiên lương là tiền lương giai cấp kỹ thuật phục vụ của tài, sai ai ra trình diện Hỏa Tinh đà la thiên không giựt tiền hư. Lương ấm phùng lộc bão tư tài ích cho người khác, tài vận lúc tới cảm tay không phát tài, lúc còn trẻ nổi danh sĩ tiêu sái phong độ ái dùng tiền, trung niên hậu hội tích tài.

Thiên đồng Thái âm so sánh có thu hoạch ngoài ý muốn của tài, sẽ thành chuyên gia tay không phát tài nhưng dĩ tử cung so sánh ngọ cung là tốt, tử có thể phú quý, ngọ cung so sánh nghèo, là kháo kỹ thuật của tài như y sư chờ hoặc dĩ nữ tính là khách hàng của nghiệp.

Cung tật ách: Thiên cung nhập cung tật ách miếu người tai ít, nhưng thiên đồng là dương thủy cho nên là bàng quang niệu đạo của tật hoặc là bệnh truyền nhiễm cập phong lưu của tật, bệnh trướng bụng, bệnh sa nang chờ bệnh.

Thiên đồng ở dậu là bàng quang thận của tật, phong thấp, đường nước tiểu, trĩ sang cập phong lưu mang đến của bệnh kín, gia xương khúc phong cáo hội mắc nhĩ tật.

Thiên đồng ở thủ chủ can vượng động khí có can đảm của tật, tử cung, niệu đạo, bàng quang của tật.

Thiên đồng Thái âm chủ chứng khí hư, gia Hóa kị hồng loan, thiên diêu có vui đùa mang đến của bệnh kín, âm khuy, sai ai ra trình diện Hóa kị xương khúc thiếu máu, sai ai ra trình diện khốc hư cập Hóa kị, khi còn bé bản thân suy yếu đa bệnh.

Thiên đồng cự môn hoặc là thận hư, khí quản viêm, thở khò khè, đường ống, tràng của tật, cự môn Hóa kị gia kình dương có khai đao của tượng, sai ai ra trình diện khốc hư và thực quản hữu quan, sai ai ra trình diện đà la thắt lưng cốt đau nhức, nhiếp hộ tuyến.

Thiên đồng thiên lương tính khí của tật, hoặc âm khuy niệu đạo của tật, sai ai ra trình diện Thái âm Hóa kị dễ có bệnh kín, mỗi ngày cơ đà la cốt thực đau nhức, sai ai ra trình diện hồng loan thiên diêu Hàm trì gia kị sống phóng túng mang đến của tật, sai ai ra trình diện thiên không cướp gia Hóa kị trái tim của tật, sai ai ra trình diện xương khúc phong hàn của tật muốn ăn không phấn chấn, mỗi ngày cơ văn khúc xương vừa Hóa kị đau thần kinh, hoặc lưu hành cảm mạo.

Thiên đồng ở mão thận hư, gia Hỏa Tinh quá độ mệt nhọc khiến cho của quang bàng, niệu đạo của tật, cốt thực đau nhức cập bệnh tiểu đường.

Thiên đồng ở thìn là can đảm cứu tật, gặp thiên mã cập kình dương nên chú ý nhân can đảm của tật mà khai đao, phong thấp, cập chức nghiệp mang đến của tật bệnh, nữ nhân hồng loan gia thiên không cướp cập xương khúc Hóa kị là vốn sinh ra đã kém cỏi, trải qua thủy mất cân đối của hiện tượng.

Cung thiên di: Thiên đồng là phúc tinh ở thiên di chủ xuất môn được phúc, mà lại đa số xuất ngoại phát triển người đa.

Thiên đồng ở mão gặp thiên không cướp xuất ngoại chơi thật khá dễ gặp sống phóng túng người mỗi ngày cơ hoặc cự môn Hóa kị gia dương đà hỏa linh có nhiều tiểu nhân thị phi, như vậy thì vừa phùng tả hữu trái lại hỏi nhiều đề tranh chấp.

Thiên đồng ở dậu, gia Hỏa Tinh là thủy hỏa bất tương dung tam phương vừa hội kiến thiên cơ cự môn Hóa kị gia kình dương cập sát tinh tình cảnh tất đa nhấp nhô, dễ thụ tiểu nhân của khuy.

Thiên đồng ở thủ phùng kình dương thiên không cướp có nhân duyên nhưng xuất ngoại lòng có thành bại, mỗi ngày diêu thiên hỉ hồng loan có nhân duyên, xuất ngoại gặp dịp thì chơi.

Thiên đồng ở thìn ưa xuất ngoại vui đùa, phùng cự môn hóa lộc ưa hoa ngôn xảo ngữ.

Thiên đồng cự môn lạc hãm xuất ngoại phí sức nhưng lao đa lấy được ít, như có quý nhân trợ giúp, vu sự vô tế, phục vụ tâm cường nhưng ưa nói khoác đa tâm mà đa nghi, không thực tế thị phi đa cũng.

Thiên đồng thiên lương xuất ngoại có quý nhân, mà lại đến đây hai sao có lưu lạc thiên nhai vẻ màu, như vừa phùng lộc mã tả hữu khôi chòng tất là quý nhân vượng mà thụ bang trợ phát đạt cũng, nhưng như phùng thiên mã gia đà la tất xuất ngoại bôn ba lao lực, phùng Hóa kị gia thiên chòng tả hữu tuy có quý nhân nhưng chỉ là âm thầm hỗ trợ mà thôi, so sánh nan lấy được thực chất của lợi ích.

Thiên đồng Thái âm có trưởng bối của viện trợ hội tả hữu khôi chòng có thể danh lợi song thu vào, nhưng nếu phùng dương đà thiên không cướp tất cả thuận lợi, nữ mệnh phùng dương đà gia xương khúc xuất ngoại trêu hoa ghẹo nguyệt đa tiểu nhân.

Cung Nô bộc: Thiên đồng bản thân là phúc tinh cũng thiện mà lại đa tình cảm hiền hoà ngôi sao tọa, dễ thụ ngoại giới bị nhiễm cho nên vu cung Nô bộc thì năng lực kết giao nhiều phương diện bằng hữu, nhưng phải nhập miếu cập sai ai ra trình diện tả hữu khôi chòng mới có trợ lực, bằng không bất lực cũng.

Thiên đồng ở hợi có phục vụ tâm phú đồng tình tâm lòng cầu tiến của đồng nghiệp bằng hữu hoặc thuật tôn giáo phương diện của bạn bè nhưng so sánh một quả đoán năng lực dễ trêu chọc thị phi của giao hữu.

Thiên đồng ở thủ thuộc về tiền lương giai cấp của giao hữu đa nhưng rượu mừng sắc tài vận câu phạm, dám đảm đương người, phải có vấn đề ở phía sau cũng, nên cẩn thận.

Thiên đồng ở dậu nhược phùng xương khúc tất có dĩ ưa vui đùa là tiền đề của giao hữu hoặc ưa ăn ý của giao hữu đa cũng, cung Nô bộc không thích hợp khôi chòng tả hữu toàn bộ sai ai ra trình diện trái lại hỏi nhiều đề nhược tái phùng sát bất lực trái lại tai hại thận trọng cũng.

Thiên đồng cự môn ưa loạn kết giao bằng hữu cố tình cơ nhỏ nhân dễ mê luyến rượu sinh tranh cãi ưa tìm có kích thích của vui đùa của bạn bè bất lực tai hại, chung có tài sự thị phi mà có hại cũng, lao đa lấy được ít, bằng hữu cũng không đa.

Thiên đồng thiên lương tất có trợ giúp của giao hữu mà lại già trẻ có nhiều, nhưng thanh niên nhân khá nhiều, nhân duyên tốt, nhưng ở thân cung nhật nguyệt thất huy, trái lại hội giao cho không làm việc đàng hoàng của giao hữu hoặc chơi bời lêu lổng của giao hữu nên cẩn thận làm trọng. Không thích phùng lộc mã ưa loạn giao của ngại có nữa thiên không kiếp sát tinh nhảy vào mà lại ưa ưu nửa nọ nửa kia cũng, nhưng phải có nghệ thuật cập đa cơ mưu của giao hữu nhưng tam phương hội kiến Thái âm gia hỏa linh chỉ có âm hiểm quá tuyệt người ứng với cẩn thận là may mắn.

Thiên đồng Thái âm là đồng sự hoặc tiền lương giai cấp của giao hữu hoặc nghiên cứu ngũ thuật tôn giáo của, chính thống cập bàng môn tả đạo có nhiều ưa ưu nửa nọ nửa kia.

Thiên đồng ở mão, ưa vui đùa phùng thiên cơ cự môn Hóa kị tâm bất thiện, ham không nề mà lại âm hiểm người ở kình dương khốc hư cùng quan ưa đánh nhau của thái bảo lưu manh không sợ thị phi của giao hữu bất lực tai hại.

Thiên đồng ở thìn phùng tả hữu có từ bi của giao hữu, ưa hát vui đùa cũng có một bộ, nhưng phùng thiên không cướp cập cự môn Hóa kị gia hỏa linh trái lại phần nhiều là phi tranh cãi mà gan lớn dễ sinh mầm tai vạ của giao hữu hoặc đồng sự bất lực mà tai hại cũng.

Sự nghiệp cung: Thiên đồng sai ai ra trình diện lộc mã tất chủ tay không gây dựng sự nghiệp phùng hóa lộc hóa quyền hóa khoa hội chiếu, sự nghiệp đang thịnh. Nhưng thiên đồng tuy là phúc tinh ích thọ bảo sinh của ở lại, nam nhân nhược vu sự nghiệp quan như bản mệnh vô cách cục trái lại không vì cát, nhân phúc tinh đa an hưởng bất năng gây dựng sự nghiệp cũng.

Thiên đồng cự môn phùng tả hữu thuộc về phục vụ mà hơi có tính kỹ thuật hoặc kháo cự môn miệng công tác hoặc là nhà xưởng, công ty đi hào của đẩy mạnh tiêu thụ viên, người đại diện, giới thiệu nghiệp là tốt, là mà không có thể tự nghĩ ra sự nghiệp, tiên phá hậu thành hoặc dễ đi bàng môn tả đạo hoặc là lúc ban đầu bất hảo, nhưng quá trình một đoạn thời gian của nỗ lực hội bộc lộ tài năng mà chết lấy được thành công. Nhược phùng hỏa linh thiên không cướp thị phi khó tránh khỏi, phùng tả hữu khôi chòng hóa lộc hóa quyền hóa khoa chờ có thể xong quyền to cập đáo rất nơi vị cũng, nhưng tiên đau khổ hậu nhạc cũng.

Thiên đồng thiên lương bí quyết nói: Cơ nguyệt cùng lương là lại người đang thân cung dĩ tiền lương giai cấp là tốt, mà thôi phục vụ tính chất của công ty đi hào như khai báo đi, vận tải, gia xương khúc có thể đảm nhiệm quản lý tài sản của công tác, cũng có thể ở tôn giáo phương diện tinh tiến mà dương danh ở dần gặp thiên mã xương khúc hóa lộc có thể ở cơ quan chánh phủ nhâm tài vụ, tài chính và kinh tế của chức, cơ quan tài chính cũng có thể, có thể đáo chủ quản của giai hoặc giám sát của chức, nhưng chỉ dễ sanh ở chức oán chức của kiến giải.

Thiên đồng Thái âm dĩ kỹ thuật hoặc cao nghệ phục vụ của công tác, như quản lý tài sản của công tác, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn năng lực thủ trợ giúp sẵn việc nghiệp hoặc phụ nghiệp, mà hưởng thụ.

Thiên đồng ở mão dĩ kỹ thuật phục vụ là tốt, có thể tay không thành gia, nhưng chỉ dễ có rượu sắc tài vận thiết bất khả dính vào đánh bạc, bằng không tất bại cũng.

Thiên đồng ở khá nhiều thị phi tranh cãi, mỗi ngày cơ hoá quên hoặc cự môn Hóa kị thường nhân thị phi mà chuyển hoán công tác mà lại đa không được thuận.

Thiên đồng ở dậu nên nghề phục vụ, kỹ thuật dành cho hoặc ngu tưởng nhạc của chức nghiệp, nhưng thạch có thể mê luyến tây sắc cũng, như năng lực giới của thành tích không sai cũng.

Thiên đồng ở hợi có phục vụ chí thượng cập biển rộng vậy của ôm lực, có thể vu ngắm cảnh sự nghiệp ngu nhạc giới hoặc cương quyết của mới phát sự nghiệp cũng khả dã, sai ai ra trình diện thiên không cướp suy nghĩ nhiều mà phát động hoặc nghệ thuật phục vụ kỹ năng lập nghiệp, mỗi ngày mã hay thay đổi động cũng.

Cung điền trạch: Thiên đồng vu cung điền trạch và hàng xóm năng lực sống chung hòa bình, nhân thiên đồng tinh thần thượng của phúc trạch, không được chủ vật chất thượng của thu hoạch, cho nên so sánh bất lợi mua điền trạch.

Thiên đồng cự môn vô sản nghiệp tổ tiên, vu trung niên hậu phương năng lực tự đưa, đang làm việc nơi vất vả cần cù lao lực, tại gia nội so sánh bất năng sự yên lặng, gia sự phân tranh đa phùng quý nhân có thể chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa đại, nhưng nhưng có chuyện mà ảnh hưởng tài sự của tiến triển, mà lại hội nghị thường kỳ nhân đưa sản nghiệp trêu chọc thị phi thất, mà lại phòng ốc có ẩm thấp thủy của phiền.

Thiên đồng thiên lương phùng tam kỳ gia hảo kiên nhẫn sinh mà lại vừa có thể mua thêm, nhưng ở thân cung thì chỉ hơn nửa bối hội biến động như sai ai ra trình diện hỏa linh đà la cập thiên cơ Hóa kị có mượn nợ, xử phạt, nhưng hạ bán bối vừa có thể chuyển biến tốt cũng. Ở dần tốt hơn, tiên tiểu hậu đại tự đưa, có thể làm phòng địa sản nghiệp có tinh thần mạo hiểm cập nhanh nhẹn linh hoạt, phụ cận có giáo đường chùa miểu nhà.

51 hồi phục: Tử vi bí tịch

Thiên đồng Thái âm so sánh chú ý cổ kính của trang sức vu tử cung có bất động sản có thể phú nhưng ngọ cung độ chênh lệch, không thích hợp sai ai ra trình diện chặn thiên không, khốc hư, tử không kiên nhẫn cửu, sai ai ra trình diện dương đà tài đa không để lại, phụ cận có loại thực cây cối hoa quả.

Thiên đồng ở mão phùng kình dương đồng cung gia hội đà la thiên hình Hỏa Tinh thiên không cướp bất khả vi phạm pháp lệnh bằng không nhập nhạc giam cầm mà thất tự do cũng.

Ở thìn cung gia đình nội phần nhiều là phi hoặc từng có tuyệt chỗ khó có thể sự yên lặng, nhưng phùng tam kỳ có sản nghiệp tổ tiên mà lại vừa có thể miễn cưỡng tự đưa.

Thiên đồng ở dậu gia sản không nhiều lắm, sai ai ra trình diện mẹ goá con côi chặn thiên không, thiên không giựt tiền đa không để lại.

Thiên đồng ở thủ vô sản nghiệp tổ tiên, có thể tự đưa mà lại khoan dung độ lượng cận có lạch ngòi, gặp Hỏa Tinh đà la thiên không cướp đại hao vô sinh. Nghiệp thiên thạch ở hợi sai ai ra trình diện lộc tồn phải có tổ nghiệp tiên tiểu hậu, đại nhưng bất khả nhân sống phóng túng mà đánh mất điền khiến cho tích súc thành thiên không, mỗi ngày cơ cự minh phùng văn xương Hóa kị thiện dĩ bất động sản mượn nợ quay vòng.

Cung phúc đức: Thiên đồng là cung phúc đức chủ tinh, cho nên chủ năng hưởng phúc vui sướng, sinh hoạt hữu tình thú, tinh thần phong đủ, nhưng không thích hợp hội nhiều lắm của ngôi sao may mắn trái lại có tính trơ phùng Hóa kị cập sát tinh chủ đa phiền táo bất an.

Thiên đồng ở dậu lúc còn trẻ so sánh sức lao động phí sức mà bận rộn, nhưng cũng vu lúc tuổi già xong vui sướng mà lại có thọ, nhưng so sánh dễ gặp phải có mang nhị tâm đa tâm cơ hoặc chỉ lo chính của phối ngẫu, tài của nơi phát ra cũng phục như vậy.

Thiên đồng ở thủ so sánh chú trọng vui đùa hưởng thụ, so sánh có hải phái làm dụng, nhưng tình cảm vợ chồng không được mục, đối với hưởng thụ không thể như nguyện của hiện tượng, chỉ có sống ly của hiện tượng, ở thìn cũng phần nhiều là phi phùng mẹ goá con côi hỏa linh dương đà tịch mịch vô pháp hưởng phúc.

Thiên đồng ở hợi phùng thiên không cướp so sánh sẽ vì cầu hạnh phúc, hoặc đồ hưởng thụ tự tìm phiền toái mà bôn ba lao lực, nhưng lấy được chính là có hoa không quả thậm chí còn phải thường bản, tình cảm cũng như vậy cũng.

Thiên đồng Thái âm ở tử vô sát lúc tuổi già cửu phúc có thể hưởng, nhưng thái độ làm người tâm địa thiện lương so sánh hội nhân lục thân của hệ mà viện trợ lục thân tái kiến dương đà hỏa linh cập không vong là phôi nửa nọ nửa kia đã ở ngọ cung so sánh phiền não bất an, nhưng và kình dương đồng cung trái lại có phú quý cũng.

Thiên đồng thiên lương tuy có thể cổ hưởng, nhưng không thích hợp phùng Hóa kị hoặc hỏa linh cướp thì khó tránh khỏi bận rộn mà không năng lực thanh hưởng, nhưng có phục vụ tâm cập luận đoán ẩn chi tâm, mà lại có tôn giáo của duyên phận cũng, ở thân cung độ chênh lệch phùng thiên hình cá tính quái dị mà thiên hướng bàng môn tả đạo mà trái lại không chiếm được tâm linh của an hưởng.

Thiên đồng cự môn đa tài vụ gia sự phân tranh mà lại công tác vừa bận rộn xác nhận phục vụ tính khổ cực của tài là mang trung tâm yêu cầu tiến náo trung tâm cầu tài, so sánh phí sức khiếm an vô phúc có thể hưởng, nhưng phùng tam kỳ tả hữu cũng có phúc chỉ là cũng đa sự sai ai ra trình diện thiên không cướp có thể là tăng nói.

Cung phụ mẫu: Thiên đồng nhập tướng mạo giống nhau không được hình phạt chính khắc xác nhận phụ mẫu song toàn, nhưng sẽ có phong lưu.

Thiên đồng ở mão sai ai ra trình diện cự môn hoặc văn xương Hóa kị phụ mẫu tằng phạm quan tòa, như đi vận phùng đến đây không thích hợp người bảo đảm, không thích hợp có kình dương đồng cung có khắc.

Thiên đồng ở dậu sai ai ra trình diện mẹ goá con côi hỏa dương linh đà có hình khắc phụ mẫu không được mục, mà lại cũng có quan tòa của phiền phức, và kình dương đồng cung có hình khắc, nhân kình dương ở mão dậu là ra khỏi vỏ của đao so sánh hung cũng.

Thiên đồng ở thủ phùng đào hoa tinh gia sát chủ phong cảnh hoặc ưa cực trung tâm vật, không thích hợp sai ai ra trình diện dương đà hỏa linh tái phùng kị phu thê có hình khắc tình cảm không được mục có thiếp hoặc mất vợ hay chồng vừa hôn ở thìn cung và thủ cung cùng.

Thiên đồng ở hợi có trí khôn nhưng ưa vui đùa, phụ mẫu tình cảm không được thuận, có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nhưng có lúc không quá như ý.

Thiên đồng thiên lương bản vô hình khắc nhưng không thích hợp sai ai ra trình diện khốc hư thiên hình kình dương Hỏa Tinh chỉ phụ mẫu không được đầy đủ, nhưng làm tiêu chuẩn của thân sĩ hoặc có tổ nghiệp của tiền lương giai cấp người có lòng từ bi phụ mẫu đối tôn giáo có hứng thú, ở thân thái dương lạc hãm tiên khắc.

Thiên đồng cự môn và phụ mẫu có hình khắc giáp năm sinh ra tiên khắc, phụ hoặc ý kiến bất hòa hoặc chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, gia sự ý kiến đa, lao đa lấy được ít.

Thiên đồng Thái âm và phụ mẫu Lộc hậu, không thích hợp sai ai ra trình diện dương đà khốc hư cập Hóa kị, bí quyết nói: Thiên cơ thiên lương kình dương hội sớm có hình vãn chủ cô cũng.

Tác giả: Chu dễ huyền 2006- 6- 1 12: 49 hồi phục đến đây lên tiếng

—————–

52 hồi phục: Tử vi bí tịch

Ngũ, thiên đồng tinh đi khổ hạn của phán đoán suy luận:

Đại hạn: 1. Còn nhỏ đi thiên đồng vu đệ nhất đại hạn thi đậu nhị đại hạn tức chừng hơn mười tuổi tốt năng lực thụ phụ mẫu của ấm hộ cưng chìu.

2. Đệ tam, tứ, ngũ đại hạn tức thanh niên, trung niên tráng niên đi thiên đồng vận nghèo nàn, đọc sách không ra sức, ưa vui đùa, vô gây dựng sự nghiệp chi tâm, nhân lười nhác, nên gìn giữ cái đã có kháo cha mẹ cập tổ tiên hơn ấm, cho nên cung phụ mẫu cát thì cát, bằng không tức hung.

3. Lúc tuổi già vận hành thiên đồng tức tốt có thể hưởng phúc vừa diên thọ cũng.

Tiểu hạn: Mùa xuân tức nông lịch nhất, nhị, ba tháng tốt, mùa hạ tứ ngũ, tháng sáu không tốt, mùa thu thất, bát, chín tháng so sánh văn, mùa đông thập, mười một, mười hai tháng trái lại cát cũng.

Nhị, thiên đồng tinh phú văn ca quyết

Thiên đồng là cung phúc đức chủ tể, hóa khí là phúc, mừng nhất phùng chư cát, trợ giúp phúc thiêm tường, thái độ làm người khiêm tốn bản tính ôn hòa, tâm từ thủ thẳng, không quên thất sát xâm, bất úy chư hung cùng độ, mười hai cung đều vì phúc luận, hội Tứ Sát vu kỷ hợi dậu là hãm chủ tàn tật cô, khắc nhược và đà la cùng độ, có nhiều miểu con mắt tà thị của tượng, nhược và kình dương cùng độ vu là lưu manh thái bảo hạng người còn nhỏ năm phùng của đều tác cát luận, dĩ được phụ mẫu của ấm hộ cập lão niên của an hưởng, như tráng niên phùng của, cũng không có thể lái được sáng lập, cho nên mặc dù miếu địa, chỉ là tọa hưởng, hãm yếu thì lại càng không lợi. Chẳng phân biệt được lão ấu, mừng nhất hội thiên lương cập tả hữu, hữu vân: Ấm phúc tụ, không sợ hung nguy. Nữ mệnh miếu vượng có, an hưởng giàu có, trợ giúp phu ích tử, cũng tướng mạo đoan trang tú lệ. Nhiên kỷ hợi nhị cung, áp tuy đẹp mạo, gia cát cũng có phú quý mà dâm đãng khó tránh khỏi. Như ở dậu cung, nữ đa tái giá, hoặc thị thiếp, nhân dậu là thủy của mộc lạc cũng.

Thiên đồng chủ bàng quang, nhĩ, bệnh phù, thận.

“Cùng lương tị hợi chủ lang thang, có trôi không chừng thiên phú tác dụng.

Nhưng vừa lúc lúc rảnh rỗi cướp lai phá tan, trái lại có thể phá giải kỳ nhân mà trôi không chừng phập phồng tác dụng. “

Cốt tủy phú: “Thiên lương thiên mã hãm, phiêu đãng không thể nghi ngờ” .

Thiên không cướp và thiên mã đồng vị, vừa hội dương đà, hội ổn định sao? Thiên không cướp là tới giúp một tay còn là lai phá hư, phải hiểu rõ.

Cùng âm ở tử, thủy trừng quế ngạc cách, hoa trong gương, trăng trong nước cũng, điều không phải tốt. Cái đó và tam phương không gặp thái dương hữu quan.

Tử ngọ mão dậu là đào hoa nơi, nữ mệnh mỗi ngày cùng Thái âm đồng cung, cổ nhân cho rằng là “Tuy đẹp mà dâm”, sở dĩ toàn bộ thư cũng nói: “Thiên đồng nhược và Thái âm cùng, nữ mệnh phùng của dâm xảo dung; y lộc mặc dù phong chung không đẹp, nhà kề thị thiếp cùng người thông “.

Giống nhau luận thiên đồng vu nam mệnh không thích hợp nguyên nhân chính ở chỗ thiên đồng là phúc tinh, nhược sai ai ra trình diện lộc hoặc sai ai ra trình diện cát quá nhiều, thường thường sẽ trở thành liễu “Không được sự sinh sản”, “Ăn bám” nam nhân.

Đến đây mệnh tạo nhược yếu dĩ thiên đồng lạc hãm tái Hóa kị đến xem, phúc tinh lạc hãm biểu thị “Có phúc bất năng hưởng”, mà có loại “Hiểu số mệnh con người mà nhận mệnh” thái độ.

Nhược tái dĩ hóa kỵ năm sinh là “Thiếu nợ kị” quan niệm đến xem, hội bởi vì đối yêu cầu của mình, khi thì sản sinh một ít tinh thần thượng làm phức tạp, so sánh để tâm vào chuyện vụn vặt.

Cự môn là ám diệu, sẽ cùng thiên đồng Hóa kị ngồi chung, khó tránh khỏi hội có một chút bất túc là ngoại nhân nói bệnh không tiện nói ra và khổ trung, khả năng bề ngoài bình tĩnh, kì thực nội tâm ba đào cuộn trào mãnh liệt.

Hội thiên không cướp thì hảo không tưởng, thường thường suy nghĩ nhiều bớt làm, hơn nữa hội nghị thường kỳ giữa đường vô tật mà chấm dứt.

Kể trên hợp luận thì biểu thị người này so sánh dễ có chính độc hữu chính là nhân sinh quan khứ đối mặt thế giới này, thường thường người khác vị miễn nhận đồng, thế nhưng đương sự lại có thể vì vậy mà tự đắc kỳ nhạc.

Lục, thiên đồng tinh cách cục yếu quyết tinh luận

1. Thiên đồng hội cát thọ nguyên trường:

Thiên đồng là phúc tinh chủ kéo dài tuổi thọ của ở lại, hội thiên cơ thiên lương giai bảo sinh diên thọ của ở lại cho nên giả như mạng người tam hợp sai ai ra trình diện của có cát vô sát, chủ thọ, mặc dù Tứ Sát toàn bộ hội, đa bệnh mà không dồn chết non, đi hạn phùng của cũng tác đến đây luận, nhưng sợ nhất Hóa kị phùng song dương gia thiên không cướp thì có nguy hiểm tánh mạng hiểm cũng.

2. Thiên đồng thủ cung là trái lại bối đinh nhân hóa cát chủ đại quý:

Phúc tinh cư yếu địa vốn không lợi, nhưng năm đinh sinh ra tam hợp song lộc cập khoa quyền lai chiếu mà lại lại có khôi song quý giáp mệnh, cho nên không sợ đối cung cự môn Hóa kị lai xung, đến đây da là kỳ cách, đa chủ tay không gây dựng sự nghiệp, năm mới khổ cực gây dựng sự nghiệp, cảnh đêm phú, đến đây cách so sánh lợi nam mệnh, nữ mệnh đi vận thuận đi so sánh bất lợi, so sánh làm phiền lục phong ba mà thấy nhỏ phú.

3. Thiên đồng kình dương cư ngọ vị, mậu sinh ra uy trấn biên cương:

Thiên đồng ở ngọ có Thái âm đồng cung là lạc hãm so sánh phiêu bạt hoặc xuất ngoại phát triển, cho nên vị biên cương, nhân mậu năm sinh ra kình dương nhập mệnh, có hóa quyền cập song lộc lai giáp, kình dương trái lại cho ta dụng chủ quan võ quang vinh hiển, nhưng vô cát đa lai phù, đa bất năng chết già. Mà bính năm sinh ra hóa lộc nhập mệnh, sự nghiệp quan thiên cơ thiên lương nhập miếu vừa hóa quyền lai hợp cũng vì vậy cách vừa danh mã thực đái kiếm cách cũng.

4. Cùng tháng hãm gia sát kị, tài nghệ doanh hoàng:

Đến đây cách tức nói hai sao ở hãm vô cát gia sát thân cung mệnh, hoặc phân đà thân cung mệnh, như thiên đồng ở dậu Thái âm ở mão, hoặc thiên đồng Thái âm ở ngọ gia sát lại có kị, phần nhiều là tài nghệ dựng thân, nơi phiêu bạt suốt đời vất vả cực nhọc mà lại chỉ có thể ấm no mà thôi, hoặc có cố tật không được dũ, nữ mệnh nhược phùng cung phúc đức không tốt là kỹ nữ chi lưu cũng.

5. Dần thân mừng nhất cùng lương hội:

Cùng lương hội vu dần thân của vượng địa cát đa phú quý tung tin, vô cát có sát cũng cũng không sợ hung hiểm mà hóa thành an tường, mà lại có thọ của tượng cũng, dần cung lập mệnh dĩ kỷ năm sinh ra thiên lương hóa khoa nhập mệnh lộc tồn cập thiên chòng lai hợp, năm đinh sinh ra khoa lộc quyền cập lộc tồn lai kết hợp thượng cách, nhâm năm sinh ra hóa lộc nhập mệnh hợi cung có lộc tồn không bàn mà hợp ý nhau cũng phú cũng, nhưng dĩ dần cung so sánh thân cung là cung là tốt cũng, đến đây cách tức quá nhỏ phú nói: Ấm phúc tụ, không sợ hung nguy.

Tác giả: Chu dễ huyền 2006- 6- 1 12: 51 hồi phục đến đây lên tiếng

—————–

53 hồi phục: Tử vi bí tịch

6. Phủ tương đồng lương tính tất hảo, hỏa kiếp không tham tính không được thường:

Đến đây tức nhân Thiên phủ thiên tướng thiên lương thiên đồng đều vì sao Nam Đẩu thuần dương trợ giúp trung tâm ngôi sao, tính nhu cho nên thân mệnh giá trị của nhất định phải trung hoà của tính, nhược tham lang gặp Hỏa Tinh cố đương hảo, nhưng thiên không cướp lâm của thì tính tình nhiều lần bất định cũng.

7. Cơ nguyệt cùng lương tác lại nhân: Mỗi ngày cơ tinh của luận giải trừ.

8. Tử vũ tài năng, cự ở lại cùng lương xung mà lại hợp: Tử vũ, tử vũ là Khổng phu tử của môn sinh, có tài cán, đến đây cách tức nói nhân của lập mệnh ở thân đối phương có thái dương cự môn lai chiếu, tài phùng thiên lương sự nghiệp quan có Thái âm thiên đồng lai phù mà lại cự môn thiên lương thiên đồng đều ở đây miếu vượng nơi một thân phi thường có tài cán. Như lập mệnh ở dần cự môn thái dương ở thân yếu địa thì không được dĩ đến đây cách luận của cũng.

Sao Liêm trinh

Bắc đẩu tam tinh, ngũ hành thuần âm hỏa, là màu đỏ chủ máu, hậu thiên chủ trung ương đất, cho nên quản phẩm tính tư quyền lệnh là tù tinh. Cư thân mệnh khiếu thứ đào hoa, chủ ghen tị tật, làm quan thanh liêm đối phối ngẫu trung tâm.

Miếu dần vị thân, vượng xấu thìn thủ, bình tử ngọ dậu, rảnh rang mão, hãm tị hợi, hãm địa Hóa kị tất có sự gia sắp xếp gọn gàng họa yểu vong. Vu sinh dục chủ sinh nữ. Ở sự luận đào hoa, dây điện cướp cò. Ở vật chủ điện khí, TV, điện não, công nghiệp nặng chờ.

Ngũ hành: Hỏa

Tính chất sao: Đinh hỏa, ất mộc, thủ đất, hóa khí là tù, thứ đào hoa, quan lộc chủ, bắc đẩu đệ ngũ tinh.

Nhân vật đại biểu: Phí trọng

Tính chất đặc biệt:

Sự nghiệp tâm tương đương nặng. Quan hệ xã hội nhân tài, tuyệt đối nhượng hộ khách xem như ở nhà. Không thể chịu đựng được chủ quản hoặc hộ khách chỉ trích, hội yêu cầu mình tận thiện tận mỹ. Dễ trở thành công vụ nhân viên, hoặc là sự nghiệp và nhà nước bộ phận then chốt khá tiếp xúc nhiều. “Dính” hay liêm trinh tiêu chuẩn tính chất đặc biệt, triền công nhất lưu. Liêm trinh làm quan quỷ, cho nên và quan tòa hữu quan, Hóa kị thì tối quá mức, hóa khí là tù. Tiểu nhân tinh, dễ phạm tiểu nhân, lông mi tương đối không đồng đều chỉnh hoặc thưa thớt. Nhân tình mỏng, quên cuộc sống hôn nhân, quan tâm công tác tích hiệu. Dương cương, hơn nữa yêu cầu nghiêm khắc, thuyết yếu sẽ. Thứ đào hoa tinh, đào hoa rất nặng, khác giới duyên tốt. Chỉ có lộc tồn, thiên tướng có thể giải trừ kỳ hung.

Cá tính và tính cách phân tích:

Sao Liêm trinh là một viên đa biến hóa tinh diệu, tính cách cũng có chính tà nhị mặt biểu hiện làm cho khó có thể nắm lấy, liêm trinh tọa mệnh người đó rất thích hợp tham chánh, công chức hoặc kinh thương đang làm việc thượng biểu hiện tương đương tích cực có lòng cầu tiến, làm việc cẩn thận phụ trách, mình yêu cầu rất cao, có điểm công tác cuồng!

Thái độ làm người không câu nệ tiểu tiết, hào hiệp hào sảng cá tính kiên cường cố chấp, giỏi về quan sát người khác hiểu được làm sao nắm trong tay nhân tế quan hệ, có khôn khéo cơ cảnh trí tuệ cập phản ứng, cũng am hiểu tâm kế sách lược cập chiến thuật tâm lý!

Sao Liêm trinh cũng là một viên đào hoa tinh bất luận nam nữ mệnh đều rất có khác giới duyên ở tình cảm thượng biểu hiện dễ có diễm ngộ đào hoa việc phát sinh, bởi vậy, cũng cũng dễ dàng có khúc chiết cập làm phức tạp!

Đối với uy quyền, danh lợi, địa vị có mãnh liệt truy cầu dục vọng, phi thường có tình duyên hơn nữa có thể linh hoạt chu toàn vu lưỡng tính trong lúc đó, càng một vị ưu tú trác việt quan hệ xã hội giao tế nhân tài!

Ưu điểm cập khuyết điểm:

Liêm trinh ưu điểm: Năng lực nói thiện đạo hữu cơ mưu kỳ trí, xã giao cổ tay tương đương nhạy cảm phản ứng đặc biệt khoái, đa tài đa nghệ! Trọng tình cảm khiếm lý tính, thái độ làm người gấp gáp lòng háo thắng cường không quá hợp quần dễ đắc tội người khác, nội tâm thế giới không quá nguyện làm cho lý giải, cũng tạo thành cá tính nắm lấy bất định!

Nếu như: Nếu như liêm trinh tam phương hội chiếu thiên khôi, thiên việt có thể thúc đẩy đi hướng quang minh lỗi lạc chính đồ phát triển kỳ sở trường cập tiềm lực! Nếu như tam phương hội chiếu văn xương văn khúc, thì nên vãng văn hóa xuất bản nghiệp phát triển cũng có thể ở ngu nhạc giới phát triển! Nếu như liêm trinh tam phương hội chiếu sát tinh canh rõ ràng chính tà thiện ác chẳng phân biệt được, suất tính làm! Mà lại trời sinh tính hảo nghi thiện nghi kỵ vui hơn hùng biện, liêm trinh sợ nhất phùng sát tinh cá tính tương đối cuồng ngạo khí phách suốt đời đa khúc chiết không được thuận! Tình cảm đa làm phức tạp và không được thuận, nếu như cung mệnh có Hóa kị tinh suốt đời so sánh sẽ có quan phi tố tụng hoặc lao ngục tai ương!

Sao Liêm trinh tọa cung mệnh

Sao Liêm trinh ở trong ngũ hành thuộc “Nước lửa”, hết thẩy đựng lưỡng chủng ngũ hành tinh diệu, đa chủ kỳ biến hóa độ cao. Mà liêm trinh tính thuộc nước lửa, lưỡng chủng ngũ hành ký tương khắc vừa tướng tế, sở dĩ kỳ đặc tính biến hóa vô định.

Ở nhu cùng lúc, hiển hiện ở khắc sâu tình cảm, thường đái điểm hài hước tính cách, ở nhân tế quan hệ lý, thường thường phẫn diễn một khôi hài vai, sở dĩ nó cũng thứ đào hoa chủ;

Ở cương một mặt, nó vừa hóa khí là “Tù”, tượng trưng quan phi, xung đột, ở sự nghiệp dã tâm, đối chính trị cuồng nhiệt, ở tật bệnh phương diện, chủ mủ máu của tật.

Bởi vậy có thể thấy được kỳ phức tạp vô định đặc tính, giống nhau sở kiến, liêm trinh nhập mệnh người đó, đều tương đối tiết kiệm.

Nhưng loại này tiết kiệm, tịnh không phải là của mình sinh hoạt chất mộc mạc thực thanh giản, mà là đang nhân tế quan hệ xã giao phương diện.

Liêm trinh là thứ đào hoa chủ, sở dĩ đến đây diệu cũng chủ tình cảm, nhưng và tham lang chính đào hoa chủ, cập thiên đồng tình cảm đặc tính đại không có cùng.

Tham lang tình cảm thiên hướng vật chất dục vọng, hơn nữa tương đối hiện thực, sở dĩ dễ lưu vu tửu sắc tài vận trong, loại tình cảm này, có chứa dương cương tính, ái ác phân minh, nhưng không được kéo dài.

Sao Liêm trinh nhập cung Quan lộc

Suốt đời sự nghiệp vận thường thường: Thích hợp làm kinh thương mậu dịch hoặc một mình gây dựng sự nghiệp, cũng thích hợp ở có ăn ý mạo hiểm tính hành nghiệp công tác, năng lực phát huy sao Liêm trinh yêu thích biến hóa, phú ăn ý tính đặc tính, về phần đi làm cố định công tác, thì dự thi lự công tác có biến hóa tính, không thích hợp nhất thành bất biến.

Tác giả: Chu dễ huyền 2006- 6- 1 12: 51 hồi phục đến đây lên tiếng

—————–

54 hồi phục: Tử vi bí tịch

Nếu vì nam tính, thì thích hợp làm quan võ, như quân nhân cùng cảnh sát, bảo toàn nhân viên chờ, hoặc là mậu dịch sự nghiệp, công trình sư, nhân viên kỹ thuật các loại.

Nếu vì nữ tính, thì thích hợp làm trang phục làm đẹp nghiệp, ăn uống nghiệp, xí nghiệp gia và nhà vẽ kiểu chờ.

Nữ mệnh thêm vào:

Liêm thực sự nữ mệnh cá tính kiên cường làm việc coi trọng hiệu lự hôn hậu công việc quản gia nghiêm cẩn, nếu như tam phương hội chiếu ngôi sao may mắn mà lại không được phùng sát, tất có thể ở sự nghiệp trên có thành tựu, trở thành một là trác việt nữ xí nghiệp gia!

Bởi sao Liêm trinh là thứ đào hoa tinh, cho nên kỳ công tác tính chất đại đô cần phải và khác giới bàn bạc, nếu như gia hội sát tinh trong cuộc đời so sánh có cảm tình làm phức tạp và khúc chiết!

Nhất, sao Liêm trinh cơ bản tinh tình

Sao Liêm trinh: Ngoại hạng tinh: Vừa danh tù tinh

1. Đấu vị: Bắc đẩu đệ tam tinh.

2. Phương vị: Tây, thân (thìn là nhân, thân là quả).

3. Ngũ hành: Đinh người gây nên hoả hoạn vật chất, âm tính mà ở trong chứa dương tính, là động trung tâm đái tịnh ngôi sao.

4. Chủ tể: Tư phẩm trật và quyền lệnh, nhân sự quan giai chòm sao, tất cả nhiệt năng chòm sao quân sự thượng, tổng hợp lại hóa học quyền lệnh chòm sao, tranh cãi chòm sao, trong chiến loạn hoặc trong hỗn loạn mạnh mẽ thu vào tích chòm sao, tất cả gia công hoặc có nhiệt năng nặng cơ khí, thiết bị điện, hóa học gia công ngôi sao tọa.

5. Bản thân bộ vị: Miệng, thần.

6. Kiểm hình: Giáp tự hình kiểm, hoặc viên mặt gầy, mi khoan miệng rộng rãi mặt hoành, thông thiên mũi, xương gò má cao, mi lộ thần quang, lông mi thô to, xương gò má hơi lộ ra, có dã tính mỹ, hãm phùng sát vi ma mặt hoặc có tàn nhang.

7. Thể tài: Vóc người trung đẳng lược béo (có thịt) mà tráng, mà chiều cao thể tráng.

8. Màu da: Hoàng sắc hoặc hồng hoàng sắc, niên thiếu hoàng bạch sắc, trung niên hoàng trau chuốt, lão niên hồng hoàng sắc.

9. Hiện tượng: Tính tình quái dị, thiện lộng quyền cập lập dị mà không ưa ở nhân hạ, dị ứng ngờ vực vô căn cứ mà lại có mới nới cũ, chính tà bất định tính cứng rắn bay bổng hảo phẫn tranh mà cuồng vô lễ nghĩa, miệng thẳng tâm khoái thô bạo, háo sắc đổ, tâm thân ưa các sự vật của gia công tái tạo, lòng dạ ác độc giả dối, có bẻ cong của tà niệm dễ lưu vu tà ác, bản chất thiện lương nữ mệnh ngay thẳng thoải mái cá tính trong sáng năng lực tự khiết tự thủ, nhưng thông minh nhanh nhẹn linh hoạt mà có rõ ràng cảm, nhưng nhiệt tình.

10. Sống ở loạn cũng hoặc nghèo khó nhà so sánh tốt, sống ở an bình hoặc nhà giàu sang dễ nhuộm ác hơi thở không được học giỏi, ưa du đãng.

11. Buổi sáng sinh ra thông minh có trí khôn mà không đang đông ngôn từ vẻ đẹp, buổi trưa sinh ra thật là tà ác bẻ cong sự thực lừa gạt khả năng sự, buổi chiều sinh ra thái độ làm người thanh bạch mà có làm, trí tuệ cao, biện pháp đa. Dạ sinh ra mê luyến tửu sắc dễ đi vào kỳ đồ của cuồng vọng hạng người.

12. Vu thiên: Khí trời bản sáng sủa, nhưng đột nhiên tới một trong trận có sát thương tính của lôi điện mưa, qua đi khí trời vừa rộng rãi cũng.

13. Đầy đất: Có cây cối không cao lớn hoặc có ly chướng của sân, chồng chất vật, cáp điện, thủy đạo, ẩm thấp hiểm yếu nơi, địa chấn hãm các núi lở nơi, nhai đạo của hãm hại động, hoặc đến lúc phá hư nơi, bụi rậm, gạch ngói vụn, miếu nhỏ chờ.

14. Vu nhân: Thông minh nhanh nhẹn linh hoạt, ưa lập dị, tuy có chính tà chẳng phân biệt được chi tâm để ý tác sùng, nhưng bản chất thiện lương nhiệt tình khẳng trợ giúp nhân, thiện biện, hoặc dĩ nổi giận giữa lúc tay pháp hoặc không từ thủ đoạn cảm tác cảm vi mà mưu lợi, có đứng đầu dục cập tương đương của hoài bão, sơ cuồng không được tập lễ nghĩa, không câu nệ tiểu tiết, ưa thăng quyền.

15. Vu bệnh: Sao Kim đa người ung thư phổi, tật suyễn khách máu, sao Mộc đa người ung thư gan can cứng đờ, sao thuỷ đa người thận, bệnh hoa liễu, mủ sang, thổ tinh đa người dạ dày tràng ung thư, bệnh tiểu đường .

16. Vu sự: Tham mưu, bí thư, hành chính tổng hợp làm nghiệp, pháp luật bên ngoài của đơn hành pháp quy quy tắc chi tiết, đại trật tự trung tâm nhỏ trật tự, đại nguyên thì hạ nhỏ nguyên tắc, sợi to giao của gia công, hóa học vật phẩm của gia công, thiết bị điện nhiệt năng việc vụ công nghiệp nặng, vì đạt được thành mục đích hoặc nhiệm vụ không từ thủ đoạn của phương pháp.

17. Vu vật: Tất cả gia công phẩm, hóa học, kỹ thuật của gia công thiết bị điện vật phẩm hoặc phát điện của môtơ pin các loại, y dược gia công, nặng công máy móc, sợi plastic chờ của gia công phẩm, hóa học vật phẩm.

18. Khuyết điểm: Hảo phẫn tranh, chính tà không đồng nhất, dị ứng, lỗ mãng, lòng dạ ác độc vô lễ nghĩa, lập dị, chính tà chẳng phân biệt được, ưa thăng quyền.

19. Ưu điểm: Thông minh nhanh nhẹn linh hoạt năng lực thiện biện có trí khôn cập rõ ràng cảm, ưa trợ giúp nhân chí khí cao.

Tam, sao Liêm trinh ở mười hai địa bàn cung vị của phán đoán suy luận

1. Liêm trinh ở tử ngọ tất cùng trời tương đồng cung đến đây cách thái độ làm người thiện lương, xử sự phụ trách cẩn thận, bề ngoài hình như có can đảm, nội tâm nhát gan lượng, nhân thiên tướng ấn tinh ưa biểu hiện phát hào người tham mưu, nhưng thiên tướng là tử vi chưởng ấn quan, cho nên tựu quá mức thận trọng, mà lại thiên tướng thủy năng lực chế liêm trinh hỏa của ác, vừa liêm trinh là thứ đào hoa nụ hoa đãi phóng yếu khai vị khai, so sánh hàm súc xấu hổ, tuy có xung lượng nhưng bị thiên tướng thủy chế, cho nên nhát gan, gia văn xương càng sâu.

Hiện tượng: Thông minh đa tài, rất nặng ôn lương, thận trọng bảo thủ, xử sự phụ trách, có quyền thế, có thể tích tài phú, sự nghiệp có thể một bước lên mây, đại tài trưởng thành trể, nhưng bản thân so sánh vô khai sáng lực.

Kiểm hình: Mặt tròn, lông mi to, vành tai trường.

Vóc người: Trung tâm cao tráng hoặc gầy.

Màu da: Hoàng bạch sắc, thanh hoàng sắc.

Chế hóa: Liêm trinh thiên tướng vu tử ngọ đồng cung ứng với dĩ thiên tướng ngôi sao tình là đại.

1. Và kình dương cùng độ là hình tù giáp ấn có hình tụng việc, hình trượng khó thoát.

2. Và kình dương đồng cung gia quan phù quán sách bạch hổ có lao ngục tai ương.

3. Và kình dương cùng độ gặp Hóa kị, là hình tù ấn tất có thị phi tranh chấp, mà lại thái độ làm người cao ngạo, nội tâm gian ngụy, làm việc dối trá không thực tế.

Tác giả: Chu dễ huyền 2006- 6- 1 12: 51 hồi phục đến đây lên tiếng

—————–

55 hồi phục: Tử vi bí tịch

4. Và kình dương cùng độ gặp Hóa kị cập hỏa linh có tự sát chi niệm thực phùng tả hữu lộc mã có thể giải trừ kỳ nguy. Gặp đà la tự sát phải không.

5. Gặp hỏa linh dễ bị thương hoặc tàn tật.

6. Và xương khúc cùng độ tuy tốt học lễ nhạc, nhưng phùng Hóa kị cập sát xung bất tường.

7. Phùng tả hữu xương khúc khôi chòng, phụ trách quyền uy, một bước lên mây gia lộc tồn hóa lộc, khoa, quyền là quan cấp.

8. Phùng thiên hình gia tả hữu xương khúc cập hóa khoa lộc quyền là tư pháp quan.

9. Nữ mệnh phùng Hóa kị cập đào hoa tinh có đào hoa.

10. Gặp Tứ Sát tinh mặc dù thông minh, nhưng hội ngộ biến cố tiết.

11. Phùng lộc tồn xương khúc vô sát rất nhiều của .

12. Nữ mệnh phùng đà la không được hoàn mỹ.

Sự nghiệp: Có thể ở tài chính và kinh tế giới xí nghiệp giới trở nên nổi bật, công chức dân doanh cơ cấu đứng đầu quản thủ trưởng, quan võ chưởng quyền to, tư pháp quan, gia công nghiệp kỹ thuật loại.

Cách cục: Ở tử ngọ cùng trời tương đồng thủ, đinh đã giáp quý là tài quan song mỹ của cách cục, duy ngọ cung nhân nhật nguyệt trái lại bối cho nên so sánh tử cung sai rồi.

Khuyết điểm: Ưa biểu hiện, ngoại hình như có đảm nội đảm hư, vô khai sáng lực, phùng kị hoặc đào hoa tinh dễ có màu hồng phấn vấn đề.

Ưu điểm: Thông minh đa tài, thận trọng bảo thủ, xử sự phụ trách.

2. Liêm trinh ở xấu vị tất và thất sát đồng cung:

Là hỏa khắc kim, so sánh có bốc đồng ưa gây dựng sự nghiệp, cố hữu liêm sát cư miếu vượng trái lại là tích phú người nói đến. Nhân thất sát là nguyên soái tinh là sa trường chiến tướng, cần phải phó sa trường khứ bính, mặc dù năng lực bày mưu nghĩ kế, nhưng so sánh gặp nguy hiểm, liêm trinh là nụ hoa đãi đãi so sánh có kéo dài trùng kích tinh, cho nên khi còn trẻ tuổi so sánh gian tân chậm rãi kiếm, mà lại cung thiên di tọa Thiên phủ là lộc kho, cho nên kiếm tiền nhập kho càng để lâu việt phú (nhưng phùng sát tinh bất năng dự trữ) mà lại sự nghiệp cung tọa vũ phá tâm can đại dục vọng cao muốn kiếm đồng tiền lớn, tử tham vu cung tài bạch, so sánh hội nhân tài mà kế hoạch, kinh doanh, nhưng đến đây cách tử tham, vũ phá đều tốt đại cô khắc liêm sát là thiện ác ngôi sao, cho nên không thích kết phường, nên độc lập kinh doanh là tốt.

Hiện tượng: Cá tính kiên cường, cá tính sang sảng đối ngoại khiêm tốn, đối nội yêu cầu so sánh nghiêm gặp tri kỷ thì ưa phát biểu ngôn luận, tài cán ưu việt, thiện để ý phức tạp việc vật, năng lực tích thiểu thành đa, có mưu lược, nên quan võ, hứng thú ham mê quảng hiện lên, phản ứng mẫn tiệp, đứng núi này trông núi nọ, bất năng thủy chung, ưa và tiểu nhân làm bạn, hoặc đa số chuyện tình cảm phiền não.

Kiểm hình: Mặt dài, lông mi to có chòm râu của hiện tượng.

Vóc người: Thể trạng tráng hoặc trường gầy.

Màu da: Hồng hoàng sắc.

Chế hóa: Ở xấu vị cung và thất sát đồng cung dĩ thất sát ngôi sao tình so sánh năng lực hiển hiện ra.

1. Gia thiên mã kình dương cập Hóa kị hỏa linh có nửa đường mai thi của ngại.

2. Gia dương đà hỏa linh có tự sát chi niệm thực, phùng lộc mã tả hữu khôi chòng có thể giải trừ kỳ nguy.

3. Gặp vũ khúc Hóa kị phùng dương, tất tổn hại tài hoặc ngoại, tai nạn xe cộ.

4. Và đà la đồng cung phùng Hóa kị mủ máu không khỏi, xương cột sống thụ thương.

5. Nữ linh đồng cung phùng kị trận vong hoặc hi sinh vì nhiệm vụ, nhân công mà chết.

6. Vô Tứ Sát thủ chiếu có cát phù tích phú người.

7. Phùng chòng khôi tả hữu xương khúc gia hóa khoa lộc quyền không sai nên quan võ quý hiển.

8. Phùng đào hoa tinh có đào hoa.

9. Ở xấu hội tự hổ lại có kị cập dương phá tan tai nạn xe cộ hoặc đao giải phẩu quang tai ương.

10. Và lộc tồn đồng cung vô sát có thể tích phú.

11. Gặp thiên hình cá tính cổ quái.

12. Liêm trinh thất sát mệnh kình dương

Sự nghiệp: Nên quan võ, tài chính và kinh tế giới nhậm chức, học thuật nghiên cứu, nghệ thuật hoặc sở trường, thuyền viên, ngoại vụ, hoặc điện tử điện cơ của sinh sản nghiệp.

Cách cục: Xấu vị và thất sát đồng cung, gia cát là tích phú người, hung thần sao Hóa kỵ gặp đứng đầu có đột tử yểu vong của tượng chú ý tai nạn xe cộ, xấu cung độ chênh lệch, giáp năm sinh ra phùng tả hữu khôi chòng tài quan câu giai, vị cung là hùng ở lại triêu nguyên cách.

Khuyết điểm: Cá tính thái kiên cường đứng núi này trông núi nọ, có nhiều tình cảm phiền não.

Ưu điểm: Tài cán ưu việt, năng lực tích thiểu thành đa, có mưu lược, phản ứng mẫn tiệp.

3. Liêm trinh ở dần thân cung giai ngồi một mình cho nên sao Liêm trinh bản thân ngôi sao tình so sánh năng lực hiển hiện ra đến đây cách người sinh ý hội tố am hiểu giao tế, năng lực tự ái tính cương liệt bạo táo bảo thủ, nữ mệnh không chỉ sự nghiệp có biểu hiện cũng có thể chú ý gia đình, có tài hoa giỏi về tổ chức, nên náo trung tâm yêu cầu tiến, mang trung tâm thủ tài.

Hiện tượng: Thông minh đầy hứa hẹn, ôn lương rất nặng, xử sự cẩn thận, tính cương liệt bạo táo bảo thủ mà có tinh thần trọng nghĩa, thiện giao tế, đa tài đa nghệ, nhưng ưa nắm quyền mà qua phân kế, mà lại chí khí cao ngạo, tự cho là đúng, dễ cận tửu sắc tài vận, nhưng có đặc thù của kỹ năng.

Kiểm hình: Mặt tròn hoặc viên hơi dài, lông mày thô, dã tính mỹ, nói ngọt, quyền cao.

Thể tài: Lược cao mà gầy.

Màu da: Hoàng sắc hoặc hoàng mặt đỏ.

Chế hóa: Ở dần thân cung là ngồi một mình cho nên bản thân của cơ bản tinh tình đều có thể hiển hiện ra, nhưng đối với cung là ngồi một mình của tham lang, cho nên nhiều ít có chứa ta tham lang tinh ngôi sao tính.

1. Liêm trinh gặp dương đà mủ máu không khỏi.

2. Và kình dương đồng cung thị phi nhật có.

3. Gặp xương khúc hảo lễ nhạc nữ mệnh hội làm nũng.

4. Liêm trinh và bản mệnh của bạch hổ đồng cung, đi vận nhược gặp lưu niên bạch hổ chủ dễ phạm quan hình, đi vận như vừa gặp dương đà tướng giáp, tướng tịnh càng sâu, sát đa Tang Môn.

5. Gặp dương đà hỏa đà hội tự sát, gặp tả hữu khôi chòng lộc mã có thể cứu.

6. Gặp Hóa kị phùng địa không tâm linh so sánh trống rỗng, thiện nghi kỵ, phùng đào hoa tinh sẽ có gặp ở ngoài.

7. Gặp Hóa kị bạch hổ thiên mã kình dương nửa đường mai thi hoặc chết vào y viện.

8. Giáp năm sinh ra phủ tướng triêu viên thực lộc thiên chung.

9. Gia thiên không cướp là chuyên môn kỹ năng như công trình sư hoặc Lý Công người tài.

Tác giả: Chu dễ huyền 2006- 6- 1 12: 51 hồi phục đến đây lên tiếng

—————–

56 hồi phục: Tử vi bí tịch

10. Gia lộc tồn phú quý.

11. Liêm trinh ở thân gặp chiếu tướng một thân có uy mãnh.

12. Liêm trinh ở thân vô sát gia cát phú quý tung tin.

Sự nghiệp: Gia công nghiệp, ngoại khoa bác sĩ, hộ sĩ, kỹ thuật loại, chính trị tài chính và kinh tế, hoặc đặc thù kỹ năng, máy tính điện tử, vườn trái cây, công trình sư, đồ trang điểm, phục sức, hoặc trang hoàng.

Cách cục: Ở dần thân và tham lang tinh đối chiếu, dần cung hòa bình thân cung so sánh tốt, giáp kỷ canh sinh ra là quý cách.

Khuyết điểm: Tính cương liệt bạo táo, ưa nắm quyền đa tính toán, dễ cận tửu sắc tài vận.

Ưu điểm: Thông minh đầy hứa hẹn, đa tài đa nghệ, thiện giao tế, xử sự cẩn thận.

4. Liêm trinh ở mão dậu tất và phá quân đồng cung:

Đến đây cách giai thuộc về cũ nát sang tân người thuộc cải cách phái, nhân phá quân là hao tổn tinh, phiêu đãng của ở lại mà lại dũng mãnh không gì sánh được, mà liêm trinh là kéo dài lực đánh vào ưa lập dị nắm quyền, cố sự nghiệp tâm nặng có hoài bão chí khí mà tự ngạo kẻ khác bất mãn, sẽ có không để ý hậu quả xông về phía trước, nhưng đều là tiên bại hậu thành hoặc tiên phá hậu hưng, nhưng nhân lý tưởng cao mà lại chăm chỉ, không khỏi nói cuồng ngạo, nhưng như gặp lộc tồn hóa lộc rất nặng ngôi sao có thể áp kỳ cuồng cũng.

Hiện tượng: Có hoài bão, chí khí, tài cán, kiên cường quả đoán, hay nói khẩu tài hảo khai sáng tâm cường, nhưng tự ngạo tham nịnh, tiên chuyên cần hậu nọa, đa suy nghĩ cập tính toán, nhưng thiện giao tế mà lại đổng nhân tình sự cố, nhưng dễ bạo dịch nộ.

Kiểm hình: Hình vuông kiểm, hoặc phương viên kiểm, mi khoan nùng to.

Thể tài: Thể trạng cường tráng.

Màu da: Thanh hoàng sắc.

Chế hóa: Ở mão cung tất và phá quân đồng cung, dĩ phá quân ngôi sao tình so sánh rõ ràng.

1. Liêm trinh phá quân hỏa linh đồng cung lang tâm cẩu phế, nhưng ứng với gia kị tài khả đoán có.

2. Liêm phá hội kình dương vu thiên di gia kị chết vào ngoại đạo.

3. Liêm phá phùng sát vô cát giai tiên bại hậu thành, tiên phá hậu hưng.

4. Liêm phá gia Tứ Sát vô cát xảo nghệ người.

5. Liêm phá Hỏa Tinh hãm địa vô cát tới cứu gia kị tự sát thân vong.

6. Liêm phá đại đô người làm ăn (chỉ một khoa lộc quyền cập tả hữu lộc tồn) gia xương khúc là nghệ thuật phương diện, một gia văn tinh tức vũ thị người làm ăn.

7. Liêm phá bính năm sinh ra và sao Hóa kỵ cùng thủ to gan lớn mật cảm tác cảm vi, nhưng không được hoan nghênh.

8. Hội song lộc cập tả hữu có thể phú quý.

9. Hội kình dương gia bạch hổ thực sách phạm pháp bị bắt.

10. Gặp Tứ Sát luẩn quẩn trong lòng, để tâm vào chuyện vụn vặt, muốn tự sát.

11. Gặp đà la xương khúc phùng kị có thuỷ ách.

Sự nghiệp: Kinh doanh sinh ý, xảo nghệ, nghề phục vụ, khai báo, đại lý thương, đại chúng truyền bá, văn nghệ giới, công chức.

Cách cục: Ở mão dậu và phá quân cùng chỗ vu hãm địa, chủ bôn ba lao lực, so sánh khó có thể kẻ quyền thế, nhưng ất tân sinh ra tái phùng tả hữu cũng có thể có đặc thù của biểu hiện.

Khuyết điểm: Đa suy nghĩ cập tính toán, dễ bạo dịch nộ, cuồng ngạo tham nịnh.

Ưu điểm: Kiên cường quả đoán, có chí thù hoài bão, khai sáng tâm cường có tài cán, đổng nhân tình sự cố.

5. Liêm trinh ở thìn thủ cung tất cùng trời phủ đồng cung, nhân liêm trinh là nụ hoa đãi phóng mà có điểm trùng kích tính ngôi sao, cho nên là quản lý hàm súc của tài chậm rãi kiếm được, tích thiểu thành đa, mà Thiên phủ là lộc kho, liêm trinh là tù tinh, tài nhập kho bị tù là cần kiệm gia, mà lại đến đây cách tử vi vu cung tài bạch, vũ tướng vu sự nghiệp cung là nổi danh diễn tài nô hoặc lận, nhưng đến đây cách mặc dù xã giao viên mãn, nhưng hôn nhân không đẹp mãn.

Hiện tượng: Cử chỉ cao nhã chuyên gia, kiến giải đặc biệt, rất nặng ôn lương, cá tính cường có mưu lược, học vấn hảo, xử sự cẩn thận, lý tưởng siêu quần, xử sự viên mãn, có xí hoa năng lực, nhưng bề ngoài kiên cường nội tâm nhu nhược, chuyên quyền độc đoán, có điểm hiện thực, hôn nhân không đẹp mãn làm phức tạp.

Kiểm hình: Mặt tròn hoặc phương viên, lông mày thô, địa các túi mãn.

Thể tài: Cao hơi có thịt hoặc béo.

Màu da: Hoàng sắc, hoàng bạch sắc.

Chế hóa: Cùng trời phủ đồng cung vu thìn, thủ nhân Thiên phủ rất nặng ôn lương không thích biểu hiện, cho nên Thiên phủ năng lực phát huy lực lượng của chính mình cũng bang trợ sao Liêm trinh cũng.

1. Và Hóa kị đồng cung vất vả cực nhọc thành công.

2. Gia Tứ Sát thái độ làm người hiện thực, thị phi đa, gian trá.

3. Gia xương khúc tả hữu lộc tồn cao thứ quang vinh dạ.

4. Gặp song lộc vô sát thấu phú vạn kim, thủ cung cao hơn.

5. Gia kình dương phùng không vong thị phi đa mà cô lập.

6. Gia tả hữu cập lộc tồn có thể công chức chủ quản.

7. Nữ mệnh so sánh bất lợi tình cảm dễ bị nhục chiết.

8. Gia xương khúc tả hữu khôi chòng cập khoa lộc quyền là tể phụ của tài nên chính giới phát triển, có thể nhâm chức vị quan trọng.

9. Gia xương khúc thư rất hội độc mười tên nội không thành vấn đề.

Sự nghiệp: Chính giới, thực nghiệp giới, công chức, bộ phận then chốt thủ trưởng, văn nghệ giới, giới kiến trúc, xảo nghệ.

Cách cục: Ở thìn thủ cùng trời phủ đồng cung, vượng địa giáp canh kỷ năm sinh ra phú quý toàn bộ mỹ, phú vạn kim nhất là thủ cung cao hơn, thìn cung độ chênh lệch cũng.

Khuyết điểm: Bề ngoài kiên cường nội tâm nhu nhược, hiện thực, hôn nhân không đẹp mãn, chuyên quyền độc đoán.

Ưu điểm: Kiến giải đặc biệt, có mưu lược rất nặng ôn lương có xí hoa năng lực, lý tưởng siêu quần, trí tuệ cao.

6. Liêm trinh ở kỷ hợi cung tất và tham lang đồng cung:

Liêm trinh là thứ đào hoa ngôi sao, vừa gặp tham lang của đào hoa, khiến cho nụ hoa đãi phóng của hàm súc tính chất hoàn toàn hóa điệu mà thành đào hoa của cục, vì vậy cách người đều là yêu ưu kết hôn, nhưng dễ sinh tình cảm ngăn trở, nhân tham lang nhập mã viên dễ thiện dễ ác, tâm thần bất định đứng núi này trông núi nọ, mà liêm trinh vừa tù của cho nên, sở dĩ bình thường người ngoài mặc dù nho nhã lễ độ, nhưng không quen nhìn thì nhanh mồm nhanh miệng, làm việc so sánh không được lo lắng hậu quả, như gặp Hóa kị canh tao, chủ nhân đâu có vô chủ sai ai ra trình diện.

Tác giả: Chu dễ huyền 2006- 6- 1 12: 51 hồi phục đến đây lên tiếng

—————–

57 hồi phục: Tử vi bí tịch

Hiện tượng: Thẳng thắn chính trực, gấp gáp, có đảm lược, cập độc lập tính, có quyết đoán lực, sinh hoạt chọn thêm nhiều vẻ nhưng đa tây sắc quá nhiều, đa phiêu bạt, chí hướng rộng lớn hảo sang tân, năng lực nói thiện đạo hữu phục vụ tâm, thích ứng lực cường.

Kiểm hình: Viên mặt dài, có dã tính mỹ, lông mày thô hoặc tú trường, gợi cảm.

Màu da: Hoàng bạch sắc, thanh hoàng sắc.

Thể tài: Vóc người trung đẳng hoặc lả lướt hình nhưng có điểm gầy.

Chế hóa: Ở kỷ hợi lưỡng cung hai sao giai lạc hãm, bản thân lực lượng không mạnh, mà lại hai sao giai có chứa đào hoa chất, trái lại chủ có tình cảm làm phức tạp.

1. Liêm tham gia đà la thiên diêu doanh tình dục hành nghiệp kỹ nữ.

2. Hội kình dương vu dậu địa quán sách hình tai.

3. Xương khúc gia cùng thủ kị có tai nạn, ngoại mỹ nội hư.

4. Gia thiên không cướp hồng loan đại thụ đạo tặc của hại.

5. Hội thất sát lưu động thiên nhai, xuất ngoại gây dựng sự nghiệp của mệnh.

6. Liêm trinh tham lang gia cát đáng quý hiển, nhưng không kiên nhẫn cửu.

7. Liêm trinh tham lang nhập mệnh làm việc khởi điểm có hăng hái, mà đến một hăng hái, nhưng gia hỏa linh tả hữu trái lại kiên nhẫn tâm.

8. Gia đà kị kiểm có ban.

9. Phùng thiên sát kiếp sát sự chứa nhiều không được thuận.

10. Gia hỏa linh có đặc thù của kỹ năng, nhưng phùng kị hoặc dương lai xung cũng có lúc sẽ phạm pháp.

11. Gia đà la phong cáo sinh mủ máu.

Sự nghiệp: Phục vụ đại chúng, hướng dẫn du lịch, phục sức trang hoàng, nghệ phẩm quầy hàng, gia công, đặc thù kỹ năng, xảo nghệ, nhân viên công vụ.

Cách cục: Kỷ hợi và tham lang giai các hãm, bính mậu sinh ra so sánh tốt, dư không tốt phùng tả hữu khôi chòng gia cát đáng quý hiển, nhưng chỉ phúc không kiên nhẫn cửu, hợi cung là tuyệt xử phùng sanh của cách so sánh tốt.

Khuyết điểm: Đâu có vô chủ sai ai ra trình diện, tâm thần bất định dễ thiện dễ ác, gấp gáp, tửu sắc quá nhiều, tình cảm làm phức tạp nhiều hơn, đa phiêu bạt lưu lạc.

Ưu điểm: Thẳng thắn chính trực có độc lập tính, có phục vụ tâm, thích ứng năng lực cường, có đảm lược, người ngoài nho nhã lễ độ.

Tứ, sao Liêm trinh ở mệnh thân mười hai cung của phán đoán bí quyết

Cung mệnh: Liêm trinh nắm quyền lệnh, uy quyền ngôi sao, cũng chủ quan lộc, ưa lộng quyền, vô luận bị vây loại nào công tác hoàn cảnh, không thích ở nhân hạ, là chính tà không đồng nhất ngôi sao tọa, cần phải thị tam phương hội hợp dĩ định cát hung thiện ác, cư nhân thân mệnh là thứ đào hoa, nhưng miếu vượng cũng chủ nữ mệnh trinh tiết, tức vị cung hóa lộc, dần thân cung sai ai ra trình diện lộc tồn là thanh bạch của cách, ở vị thân là hùng can nguyên cách cũng. Ở hãm địa có kị cập sát diệu thì chủ tứ hải bôn tẩu, vô luận quân nhân thương nhân đều chủ tại ngoại phong sương mưa tuyết, gian khổ lao lực. Có thiên nguyệt tinh đồng cung hội sát tinh, sinh ra thì tức đa bệnh, lớn lên thời vận phùng nhiễm bệnh tha hương, như và kình dương, đà la Hỏa Tinh linh tinh thiên hình đại hao Hóa kị thiên không cướp hội chiếu, vô ngôi sao may mắn hóa giải chủ khách tử tha hương, và phá quân thiên hình ở dậu phùng kình dương thiên mã, có phúc xa thú thương họa, mừng nhất tử vi Thiên phủ canh sai ai ra trình diện xương khúc lộc mã thì có thể do lý tưởng sáng lập thành sự nghiệp, liêm trinh tham lang nam lang thang nữ đa dâm, nếu như kỳ sở hội hợp diệu hài lòng, thì có thể tình lý chú ý mà đái phong nhã sắc thái, ở xã hội hiện đại, cũng không như cổ nhân nói được kém như vậy. Không thích bạch hổ phi triền nhạ quan phi, không thích Hóa kị sai ai ra trình diện hình sát.

Huynh đệ cung: Liêm trinh lâm huynh đệ cung giống nhau mà nói huynh đệ không nhiều lắm, gặp ngôi sao may mắn thì đắc lực sai ai ra trình diện sát thì không lực.

Liêm trinh thiên tướng vu huynh đệ cung, huynh muội sự hòa thuận, nhưng nhanh mồm nhanh miệng lập dị xã hội tiêu chuẩn cao, hữu lý tài năng lực, tuy có Bồ Tát dụng tâm, nhưng ưa ra ngoài mà bận rộn bất kham, tâm cơ đa, có lúc cũng khó tránh khỏi từng có tuyệt cử chỉ động, ứng với thận trọng là tốt.

Liêm trinh thất sát: Sai ai ra trình diện thiên không Hóa kị đà la hỏa linh chỉ có chết non của huynh đệ tỷ muội và tai nạn xe cộ hoặc đột biến việc hữu quan, tính cứng rắn ý chí chiến đấu cường có hiệu triệu lực, nhưng ưa đánh nhau tác phong lớn mật ngạo nặng, có hoành nổi giận phá của tượng, nhưng cũng tích phú, hội tả hữu tam kỳ có thể có tương đương của thành tựu.

Liêm trinh tham lang: Mỗi ngày mã, khốc hư dương đà Hóa kị chỉ có thân thể suy yếu hoặc chết non đẻ non của huynh đệ tỷ muội, chủ hiếu động, mà lại có thường của thông minh, nhưng ưa ăn uống ngoạn tưởng dễ đi vào lạc lối, cự môn và Thái âm hỏa linh tướng giáp còn lại là phi đa đoan, như hội kiến tả hữu thành viên tổ chức không sai tức nhân duyên tốt, nhưng chơi bời lêu lổng đa nghi, kiếm tiền có một bộ, nhưng không quá thành dụng cụ hoành phát.

Liêm trinh phá quân: Mỗi ngày hình kình dương cập Hóa kị có tiên bại hậu thành của huynh đệ tỷ muội chết non trước đây, hoặc cùng cha khác mẹ của huynh đệ tỷ muội, tính tình đại, ưa bênh vực kẻ yếu, tâm không độc, nhưng huynh đệ ứng với đường ai nấy đi, làm theo ý mình, đi cầu mình yên ổn và sở, có tương vãn phát mà phát triển của thành tựu cũng.

Liêm trinh Thiên phủ: Sai ai ra trình diện đà la khốc hư linh tinh thiên nguyệt có chết non hoặc bị thương tàn phế của huynh đệ tỷ muội. Nhưng có học thức thông minh hiếu động, hữu lý tài tài năng lực, có thể ở tài chính giới đảm nhiệm tài vụ chủ quản nhưng tu hữu tả hữu tam kỳ lai phù, bằng không cộng ở công ty đi chế phục vụ thành công tựu, nhưng thiết bất khả phong lưu, bằng không nhân sắc mất tiền, tức tài lai đào hoa đáo mà hoành nổi giận phá cũng, nên cẩn thận liêm trinh tọa huynh đệ cung ở dần thân giai chủ chí khí cao tính cứng rắn, mắt lộ thần quang, có toàn diện tài can cập quản lý tài sản tài năng lực cái khác của xảo diệu thủ pháp, thông minh nhưng phong lưu, bất khả dính vào đánh bạc là tốt, bằng không nhất định có hại.

Cung phu thê: Sao Liêm trinh không thích nhập cung phu thê, nhân liêm trinh bản thân tựu có chứa nồng hậu tình cảm, cũng coi trọng đời sống tinh thần, ý chí lực bạc nhược, chính tà chẳng phân biệt được, dễ thụ sở hội ngôi sao ảnh hưởng, mà sản sinh biến hóa, vô ngôi sao may mắn người ở riêng sanh ly, lạc hãm gia sát tam thê của mệnh, Hóa kị ly hôn tái giá, hoặc hữu danh vô thực của phu thê.

Gặp tham lang thiên mã là quê người nhân, vốn có hình khắc, hoặc bà tức tình cảm không tốt, sai ai ra trình diện đà la thiên hư, kình dương chặn thiên không thiên mã cập Hóa kị, phối ngẫu bản thân suy yếu đa bệnh, tâm thuật bất chính, có đầu không có đuôi, tính tình quái dị đa nghi, có mang nhị tâm, quản phối ngẫu so sánh nghiêm. Nhưng bí quyết nói: Liêm trinh tham lang kỷ hợi nam lang thang nữ đa dâm, như có nữa liêm trinh Hóa kị hồng loan thiên diêu cùng độ càng sâu.

Tác giả: Chu dễ huyền 2006- 6- 1 12: 51 hồi phục đến đây lên tiếng

—————–

58 hồi phục: Tử vi bí tịch

Gặp phá quân gia thiên hình hoặc kình dương nói phu thê đang lúc không vừa mắt so sánh hội đánh, dễ phát giận, gan lớn, cố tình cơ cập thông minh tài cán, tửu sắc tài vận câu phạm gia sát hoặc kị, tình cảm không được mục có sinh ly tử biệt của tượng, hoặc tam độ hôn nhân của ngại, gặp Thiên phủ sai ai ra trình diện mẹ goá con côi khốc hư phùng Hóa kị thiên hình đà la, mặc dù thuộc hảo phối ngẫu, vượng phu ích tử, nhâm lao Nhâm Oán cập quản lý tài sản khả năng thủ, nhưng chỉ có tang thê của ngại, như sẽ có hồng loan đại hao nhân sinh sản mà chết, như liêm trinh hóa lộc gia thiên diêu cùng độ so sánh có lòng hư vinh, dục vọng nặng, phu thê trong lúc đó hội đấu tâm cơ thì hảo thì phôi, nhưng như sẽ không sát tinh cập kị có thể miễn khắc liêm trinh thất sát vu cung phu thê tất là phối ngẫu lòng háo thắng cường, ghen tị, cảm tác cảm vi, gan lớn tính cứng rắn nhưng có hiệu triệu lực có học thức, hoặc đặc thù kỹ năng, linh cảm lực cường, hiếu động, nhưng kiêu ngạo, mỗi ngày hình mẹ goá con côi khốc hư, thái độ làm người mặc dù thông minh nhưng phiền não đa đoan có cổ quái mà tịch mịch, như gặp thiên không cướp và tôn giáo hữu duyên, tự ứng với tu tâm dưỡng tính là tốt, bằng không phu thê không được mục mà có hình khắc liêm trinh thiên tướng vu cung phu thê phối ngẫu có trí khôn, ưa đa quản mà bênh vực kẻ yếu, hướng ngoại, gặp kình dương vu ngọ cung thái độ làm người tốt hơn đấu, thô bạo, không được tập lễ nghi, ưa lên tòa án, gặp Hóa kị tình cảm vợ chồng không được mục, náo ly hôn, tố chư toà án mà ly hôn, như phùng thiên không cướp khốc hư, mẹ goá con côi, Hóa kị, kình dương thị phi không ngừng, tam độ hôn nhân của tượng, tăng nói là nên, hoặc chú trọng tu tâm dưỡng tính.

Sao Liêm trinh nhập cung phu thê mặc dù phối ngẫu có học thức cập ý chí chiến đấu lại có toàn diện tính của quản lý tài sản năng thủ, nhưng giai tình cảm không được mục, có chia ly mà nan dư giai lão của tượng, cho nên nữ mệnh ứng với phối lớn tuổi của phu lai cứu, nhân giống nhau lớn tuổi của trượng phu giai thương yêu ít thiếp, mà nam mệnh nên phối còn trẻ của thê.

Cung tử nữ: Liêm trinh vu cung tử nữ rõ ràng nhất là tử nữ rất thưa thớt, nhưng đây đó trong lúc đó tình cảm thâm hậu, dù có hiểu lầm, cũng dễ hóa giải, cho nên tử nữ hoặc vãn bối cùng mình ít không hiểu nhau nhưng tính cứng rắn chí khí cao, mà lại đa dạng phần nhiều là quản lý tài sản năng thủ.

Liêm trinh thiên tướng ở cung tử nữ có kình dương linh tinh hoặc sai ai ra trình diện chặn trống rỗng thiên nguyệt thiên mã so sánh dễ có hộ tạ bất đồng người ấy nữ, mà lại nhanh mồm nhanh miệng ưa lập dị, gan lớn tùy tâm sở dục, ngạo khí nặng, quỷ tinh linh, gặp Hóa kị vô tả hữu xương khúc nan dư thành tựu, sai ai ra trình diện khốc hư sát tinh phiền não đa đoan, tử nữ ít tốt bằng không đa bệnh, dễ thương cốt thực.

Liêm trinh thất sát gặp đà la khốc hư phá toái hỏa linh tinh, tử nữ trong có chết non trước đây, thái độ làm người hiếu động nhược phùng tam kỳ gia tả hữu có thể có thành tựu mà ở lĩnh đạo nơi vị, mô phỏng theo lực cường, có biến đột của tượng, hoặc làm việc có lúc do dự, như mỗi ngày diêu Hàm trì đà la phùng tham lang so sánh cũng có mê luyến tửu sắc của ngại, như phùng vũ khúc phá quân thiên hình, có quái tính tình mà thay đổi thất thường mà lại bôn ba lao lực.

Liêm trinh Thiên phủ gặp Hóa kị, Hỏa Tinh Địa kiếp địa không đà la có đẻ non của nữ nhân chiều cao thể tráng, có hoài bão học thức, mà lại khôn khéo có khả năng, ý chí chiến đấu cường, phùng tả hữu gia tam kỳ sẽ thành tựu, hoặc đặc thù kỹ thuật mà phát triển, gia thiên không cướp có thể vu nhà xưởng giới xí giới thành công tựu, sai ai ra trình diện chặn đất trống cướp thiên mã cập mẹ goá con côi là lao đa lấy được ít cũng so sánh bôn ba lao lực.

Liêm trinh tham lang sai ai ra trình diện khốc hư phá toái Hỏa Tinh có nhiều đẻ non hoặc chết non người ấy nữ, thái độ làm người hiếu động, ưa sống phóng túng, cố chấp, hỉ nộ vô thường, sai ai ra trình diện thiên không cướp sùng bái tôn giáo, sai ai ra trình diện vũ khúc Hóa kị phá quân thì hoành phá.

Liêm trinh phá quân sai ai ra trình diện đà la chỉ có chết non người ấy nữ, tính cứng rắn đảm, đại nhưng đa nghi, hiếu động nhưng so sánh ích kỷ, có hiệu triệu lực sai ai ra trình diện tả hữu cập tam kỳ thành công tựu, nhưng vãn phát bằng không hoành nổi giận phá của tượng, sai ai ra trình diện kình dương phùng vừa mã và Hóa kị, ứng với chú ý tai nạn xe cộ.

Cung tài bạch: Liêm trinh vu cung tài bạch là vu cạnh tranh trung tâm hoặc là phi trung tâm cầu tài, hoặc dễ nhân quan tố rủi ro, hoặc tiến công môn của tài, nên và cơ quan chánh phủ giao tiếp túi thương, hoặc gia công của tài, nhưng so sánh có hoành nổi giận phá của xu tượng, quản lý tài sản có một bộ, ứng với chuyển biến tốt tức thu vào mui thuyền, đắc ý thì, thì không thích hợp đi lên trước nữa rảo bước tiến lên.

Liêm trinh thiên tướng vu cung tài bạch sai ai ra trình diện Hỏa Tinh phùng địa không hỏa thiên không thì phát, nhưng vẫn là tiên phá hậu thành của cách mà lại tiên đau khổ hậu cam xác nhận vãn phát của mệnh.

Liêm trinh phá quân thủ tài bạch, là hoành nổi giận phá của tượng mà lại có chứa điểm gạt của tài hoặc cả gan làm loạn của tài.

Liêm trinh tham lang có hoành nổi giận phá của tượng, dục vọng đa, thái độ làm người có khả năng nhân duyên tốt, ưa bán trực tiếp sự nghiệp, tài nguyên mặc dù không ngừng nhưng đa bôn ba lao lực, bên ngoài mặc dù phong cảnh, nhưng ngoại hoa nội hư.

Liêm trinh Thiên phủ nhưng quản lý tài sản năng thủ, nhưng thị tài như mạng, thông minh, kiếm tiền có một bộ, trí tuệ cao, cập đa dục vọng, nhưng chỉ dễ có tài sự tranh cãi.

Liêm trinh thất sát, nên náo trung tâm cầu tài, trái lại là tích phú người, nhưng vãn phát mà lại có tài lai tài khứ của tượng phải có tả hữu phương tốt.

Cung tật ách: Liêm trinh vu cung tật ách thì đối sát kị phi thường mẫn cảm, mà lại dễ thụ ảnh hưởng mà ít sức chống cự, bởi vậy hội kiến chư hung thần thì, như có bệnh vi thì thường thường hội chuyển biến thành trọng bệnh, cho nên sao Liêm trinh không thích nhất nhập cung tật ách.

Liêm trinh thiên tướng Địa kiếp tuần thiên không di bẩn độ chênh lệch bệnh tiểu đường phùng kình dương có mặt mày hốc hác của ngại, phùng thiên không cướp từng có mẫn lang tật, bất khả quá độ mệt nhọc là tốt.

Liêm thất sát sai ai ra trình diện hồng loan quả tú khốc hư khi còn bé đa tai, dễ chảy máu mũi, lớn lên chú ý tai nạn xe cộ hoặc huyết quang tai ương, hoặc gấp gáp tâm táo ứng với chú ý can đảm của tật hoặc trĩ sang của chứng, hoặc khí quản của tật.

Liêm trinh Thiên phủ mỗi ngày hình ứng với chú ý trái tim, tính khí, trĩ sang, mũi tật của chứng.

Liêm trinh phá quân sai ai ra trình diện kình dương phùng Hóa kị có khai đao của ách, lưu hành gợi cảm mạo, tính khí không tốt, sai ai ra trình diện thiên không kiếp hỏa tinh linh tinh dễ có sinh mủ tính da viêm, hoặc kinh nguyệt không được thuận, tứ chi có thương tích.

Tác giả: Chu dễ huyền 2006- 6- 1 12: 51 hồi phục đến đây lên tiếng

—————–

59 hồi phục: Tử vi bí tịch

Liêm trinh tham lang gặp thiên mã phùng kình dương dễ nhân can tật khai đao, hoặc nhân sống phóng túng mang đến của bệnh bao tử hoặc phụ nhân bệnh hoặc phong lưu chứng, phùng thiên không cướp phong cáo từng có mẫn chứng, gặp thiên nguyệt có mũi bệnh nghẹt mũi lưu nước mũi.

Liêm trinh vu cung tật ách phùng thiên không cướp phong cáo da dị ứng, sai ai ra trình diện khốc hư linh tinh so sánh có can đảm thủy khuy, bàng quang, niệu đạo hoặc bệnh truyền nhiễm hoặc phong lưu của bệnh kín hoặc dễ có khai đao của tượng cũng.

Cung thiên di: Liêm trinh vu cung thiên di không thích hợp tọa thủ máu địa (nơi sinh) dĩ xuất ngoại yêu cầu phát triển so sánh có lợi, mà lại vu tha hương nhân duyên tốt, mà được quý trợ giúp, nhưng cũng có khách tử tha hương, hoặc nửa đường mai thi của cách cục, đương thị kỳ sở hội tinh diệu mà nói của, rất có liêm trinh Thiên phủ ở thiên di, sẽ có trong một đêm cơ hội phát tài (nhất tịch thành phú ông) của luận, đến đây cách dĩ mãi ái quốc tưởng quyển mã phiếu hoặc mọi người vui chờ ăn ý tính việc nghiệp mà nói.

Liêm trinh thiên tướng chủ xuất môn được lợi, xuất ngoại ưa bênh vực kẻ yếu đa quản, cố hữu thật xấu hai mặt của phân, như ở ngọ cung liêm trinh Hóa kị lại có kình dương đồng cung cập khốc hư âm sát chờ tinh thì, suốt đời không rời quan tòa của ách, thường tại pháp luật sát biên giới đi lại, hoặc ưa lên tòa án, có hình tù giáp ấn, hình trượng duy tư của luận cũng.

Liêm trinh thất sát ưa ra ngoài cận quý có trợ giúp, tất là tích phú mà tính, như phùng lộc tồn hóa lộc lai phù chiếu có thể phát tài, mà lại ưa vu lão nhân giao tiếp có lòng trắc ẩn, nhưng như đối cung tức cung mệnh của Thiên phủ có Tứ Sát đồng cung người sẽ làm ra giả từ bi của trạng mà thôi thủ pháp âm độc đạt thành ham chỗ yếu mà vi phạm pháp lệnh cũng. Nếu như liêm trinh Hóa kị mà vừa phùng vũ khúc Hóa kị có dương đà hội chiếu hoặc kình dương đồng cung chủ có tai nạn giao thông tức nửa đường mai thi của cách cục cần phải bản mệnh tốt vừa phùng tả hữu lộc lập tức tới cứu có thể không sự.

Liêm trinh phá quân so sánh ưa xuất ngoại bôn ba lao lực, mà lại ưa yêu cầu dị đồ sự học thức, cận quý có quyền uy, nhưng hảo cao vụ viễn, tự phụ tính cao cao ngạo mà vô pháp xong càng cao của xảo nghệ hoặc mục đích mà thỏa mãn, nhưng có giao tế thủ oản, song trọng tính cách, cho nên so sánh cô tịch, như hội kình dương thiên hình phùng liêm trinh Hóa kị hoặc lưu dương điệt tịnh của năm vô tả hữu lộc lập tức tới cứu chủ xuất môn chết vào tha hương, như bản mệnh cách cục không cao cho dù hội cát, cũng khả năng bị thương tàn phế.

Liêm trinh tham lang xuất ngoại làm việc có tinh thần, có thể gặp quý, phí sức cố sức, ưa tìm quản lý tài sản của giao hữu, đa giao tế xã giao, ưa sống phóng túng, tìm rượu sắc hưởng lạc, nên náo trung tâm yêu cầu tiến, loạn trung lập đủ, có chỉ huy khả năng lực, nhưng bôn ba lao lực, như gặp kình dương phùng liêm trinh Hóa kị so sánh dễ phạm quan hình gặp lộc mã tả hữu có thể giải trừ cũng.

Liêm trinh Thiên phủ xuất ngoại gặp quý nhân đến đỡ, náo trung tâm cầu tài, mọi việc giai trước đó có kế hoạch và an bài, hiếu động có đôi khi có đột biến, ưa cảo ăn ý, không sợ hi sinh mà lại có người đến đỡ đề bạt, gia tăng cát hội có thể nhất tịch thành phú ông, danh lợi song thu vào, nhưng ứng với chuyển biến tốt thu vào mui thuyền.

Cung Nô bộc: Liêm trinh vu cung Nô bộc bây giờ là giao du rộng nhân duyên tốt, bộ hạ tuy nhiều đa, nhưng tri tâm đắc lực người rất thưa thớt tuyên dễ thụ bạn bè hoặc thủ hạ liên lụy mà nhạ tai hao tổn, cho nên liêm trinh vu cung Nô bộc thì giao du ứng với cẩn thận cập tránh xa a dua nịnh hót hạng người, lại vừa miễn vu bị duệ chân sau mà rủi ro bị hao tổn cũng.

Liêm trinh thiên tướng vu cung Nô bộc thì dễ giao tiền tài quyền thế người mà lại ưa ở lĩnh đạo nơi vị, ưa đề cao tư cách, ngạo nặng, bài xích tính đại, đa dạng đa, tùy tâm sở dục, cảm tác cảm vi của giao hữu đa, mà lại nghi ngờ có ý đồ, chỉ là hư hư thật thật mà vô đại trợ lực của giao hữu đa cũng.

Liêm trinh thất sát các loại nhân tài đầy đủ hết, quê người nhân, có quyền thế có tài lực sai ai ra trình diện tả hữu xương khúc là có tổ chức có thành viên tổ chức của giao hữu đa, mà lại thay đổi thất thường, là âm thầm từng bước một oạt tài hạng người vô ích là đa.

Liêm trinh phá quân là gan lớn cảm tác cảm vi đều là có tiền có thế người như y sư giới xí nghiệp giới người vô đại trợ giúp mà lại ưa tìm phong lưu hạng người là nhiều như và Hỏa Tinh linh tinh cùng độ hoặc kình dương cùng độ dễ thụ tiểu nhân lấn cuống mà thụ liên luỵ.

Liêm trinh tham lang: Là dục vọng rất có địa vị có học thức của giao hữu đa, mà lại sống phóng túng, tùy tâm sở dục, chấp uy quyền nật cận gian nhân, hỉ nộ vô thường của giao hữu đa bất lực bị lợi dụng người đa cũng.

Liêm trinh Thiên phủ có tiền tài quyền thế, tài chính giới xí nghiệp lớn giới của giao hữu đa, mặc dù năng lực thụ đề bạt, nhưng đều là dục vọng dùng nhiều dạng đa mà lại cảm tác cảm vi, không từ thủ đoạn của giao hữu đa, nan dư ứng phó cho nên cũng không nhiều đại có ích.

Sự nghiệp cung: Liêm trinh vu sự nghiệp cung cũng một viên thương nghiệp tinh diệu, cho nên kỳ tọa sự nghiệp cung phải có thương nghiệp của suy nghĩ có kỳ thương nghiệp tính chất có thể từ thương phát đạt.

Liêm trinh thiên tướng có thể vu quản lý tài sản, hoặc chính phủ cơ cấu của tài phú chủ quản, hoặc xí nghiệp giới của tài vụ chủ quản, điều giải phương diện đứng đầu quản, cũng có thể kinh doanh điện khí đi, hoặc vu điện lực công ty nhậm chức, hoặc chợ kế hoạch, tài vụ kế hoạch hoặc cố vấn công ty, là vãn phát của mệnh có thể văn võ kiêm toàn phát đạt.

Liêm trinh thất sát sai ai ra trình diện đà la hỏa linh phùng liêm trinh Hóa kị, làm so sánh thấp hèn của chức nghiệp, nữ mệnh là rượu nữ vũ nữ kỹ nữ các loại, thời niên thiếu đại ưa trốn học, dễ đi dị đồ cảo tâm cơ có đột biến của quái tính tình, có lúc cũng ưa nói thân phận, có thể kinh doanh thực phẩm, tay nghề hoặc quân cảnh giới hoặc hình pháp của công tác, hội tả hữu gia tam kỳ cũng có thể phát đạt. Nhưng và kình dương thiên hình đồng cung phùng hỏa linh gặp Hóa kị có lao ngục tai ương.

Liêm trinh tham lang: Có thể vu học thức phương diện tìm ra lộ, có quý nhân của đề bạt phục vụ vu tài chính giới, hoặc thiết kế hoặc quan hệ xã hội, ngoại giao tế xã giao, hoặc đối ngoại tiếp xúc việc nghiệp, và văn xương văn khúc tử vi hội chiếu gia tả hữu văn chức năng lực chưởng quyền to, có thể làm plastic, sợi, thiết bị điện, thủy tinh, thực phẩm của gia công hoặc linh kiện nguyên liệu của chế buôn bán, như kiến giải đất trống tất là nhà xưởng của quản lí nhân, nhược gặp tham lang Hóa kị gia đà la nữ mệnh phụ nữ phong trần lang.

Tác giả: Chu dễ huyền 2006- 6- 1 12: 51 hồi phục đến đây lên tiếng

—————–

60 hồi phục: Tử vi bí tịch

Liêm trinh phá quân là bôn ba lao lực nơi quan sát, suốt đời nghiêng ngửa nhưng nhưng nếu phùng tam kỳ tả hữu cập song lộc khôi chòng lai chiếu cũng thích hợp quân cảnh hoặc cơ quan chánh phủ an toàn công tác đứng đầu quản, hoặc xí nghiệp giới của chủ tịch hoặc có chứa sinh sát quyền của công tác tính chất cũng, có thể làm mậu dịch, xuất nhập cảng, hoặc tài nghệ gia công.

Liêm trinh Thiên phủ đối sự nghiệp có hứng thú, có phân loại của kế hoạch, hợp nghị chế chấp hành dự toán chế độ, có thể vu chính phủ của tài chính và kinh tế đơn vị, tài chính giới của tài vụ chủ quản, gia hội thai phụ phong cáo có thể là thế tập sự nghiệp của người thừa kế phùng tam kỳ tả hữu có quyền chuôi cư lĩnh đạo nơi vị, nếu có thể đa học tập và tôi luyện thành tựu phi phàm, có thể vu tài chính chứng quyển, tài vụ, plastic, thiết bị điện của gia công cũng.

Cung điền trạch: Liêm trinh thủ điền trạch đều có rách nát tổ nghiệp của tính chất, hoặc chính đưa nghiệp là lúc đa làm phức tạp và tranh cãi, nhưng nếu không được tương cung điền trạch coi là sản nghiệp mà thị vì mình phục vụ cơ hội cấu thì, đương thị kỳ nghề phục vụ của tính chất mà nói, có lúc thì trái lại khả kính nghiệp nhạc đàn.

Liêm trinh thiên tướng làm đầu phá hậu thành của cách, dù có tổ nghiệp không phải là bị thân thuộc cướp đi, hay rách nát sau khi được quá khổ cực nỗ lực mà tự đưa, rất có dự trữ cập chính mình xa hoa rộng thùng thình khí phái của điền trạch.

Liêm trinh thất sát là vô sản nghiệp tổ tiên, cho dù có tổ nghiệp cũng không bền cũng, mà lại thường có dọn nhà của hiện tượng, nên thất tổ sau nhà tự đưa, là khổ cực tiết kiệm mua hoặc tiền trả phân kỳ phương thức mà thành tích phú nhà, cũng không có thể tùy tâm sở dục, nhất lấy được thiên kim ngược lại sẽ có hại.

Liêm trinh phá quân vô tổ nghiệp, có lời hội bại quang tổ nghiệp, nhưng tinh lực tràn đầy như năng lực tiết chế mà nỗ lực, bất khả thường biến động bất an, lúc tuổi già cũng có thể tự đưa bằng không hoành nổi giận phá.

Liêm trinh tham lang có tổ nghiệp cũng không bền, gia đình không bình tĩnh, thường dọn nhà, có thoái thoái, lúc tuổi già có thể tự đưa, vu tiếng động lớn tạp nơi bất an tịnh, mà lại sẽ có nạp thiếp của tượng, gia nội không yên tịnh cũng.

Liêm trinh Thiên phủ có tổ nghiệp, phùng sát phá tan có cũng nan thủ, có thể tự đưa sinh mà thành gia lập nghiệp có thể chính mình rộng thùng thình của phòng ốc cập dự trữ phong phú, có thể thủ sẵn gia nghiệp mà tổ nghiệp quang vinh xương.

Cung phúc đức: Liêm trinh tọa cung phúc đức có lưỡng chủng tuyệt nhiên bất đồng tính chất, một loại là tự đắc kỳ nhạc, một loại khác là mặc dù giàu có nhưng đa sầu lo.

Liêm trinh thiên tướng là đa Phúc Thọ, vui sướng hưởng thụ của mệnh, ưa coi trọng xa hoa tức giận phái của hưởng thụ hoặc tiêu diêu tự tại của hưởng thụ, nhưng sẽ có đột biến, tức thật xấu sẽ có thiên yên chi biệt, tài của nơi phát ra, thê tử nơi phát ra cũng phục như thế.

Liêm trinh thất sát vốn là vất vả cần cù bận rộn, mà vu bận rộn trung tâm có thể đem tinh thần cân đối mà an hưởng, nhưng bất khả ham không nề mà đi dị đồ trái lại thay đổi thất thường, trái lại vô phúc có thể hưởng, như gặp đà la cập Hóa kị trái lại so sánh dễ nhân một ít việc vặt mà tinh thần bất an, như tứ quý cùng sai ai ra trình diện mà vừa gặp dương linh hỏa đà, nhưng hư hư thật thật mà vô pháp an bình, thê tài của nơi phát ra cũng phục như vậy cũng.

Liêm trinh phá quân dễ phát giận, hiếu động phí sức sức lao động, không được an bình, ưa đa quản mà bênh vực kẻ yếu tâm không độc sẽ có Hàm trì, thiên diêu chờ đào hoa tinh lúc nào cũng có phong lưu, tự ứng với tu tâm dưỡng tính đi chính đồ, bằng không đa huyễn tưởng, mà có phạm được phạm thất chi lự, tài thê của nơi phát ra cũng phục như thế cũng.

Liêm trinh tham lang, so sánh ham hư vinh, hiếu động, có biển rộng vậy của dục vọng và huyễn tưởng, mà lại dễ nhân tửu sắc mà hồ đồ như phùng thiên mã vừa gặp không vong, thì chung thân bôn tẩu mà vô pháp an hưởng, như năng lực thập khí tham, sân, si người có cứu mà an độ lúc tuổi già.

Liêm trinh Thiên phủ năng lực tự đắc kỳ nhạc mà đa Phúc Thọ, như năng lực an phận thủ kỷ, tài nguyên có thể cuồn cuộn mà đến tự có khoái tưởng có thể hưởng, nhưng chỉ ăn no noãn tư dâm dục, là hưởng thụ không sợ hi sinh mà đi dị đồ, phức tạp mà rơi thiên không cũng, thê tài của nơi phát ra cũng phục như thế luận của.

Cung phụ mẫu: Sao Liêm trinh tối bất lợi cung tật ách và cung phụ mẫu, nhập cung phụ mẫu hình phạt chính thương khắc hại, hoặc không bị phụ mẫu bao che hoặc không bị thủ trưởng thưởng thức, hoặc sùng bái phụ mẫu hoặc tự kế hoặc nhà kề sở sanh, liêm trinh nhược Hóa kị phùng kình dương bạch hổ vu cung phụ mẫu canh sai ai ra trình diện sát hình giao xâm thì phụ mẫu tai bệnh hoặc tử vong của năm cũng, như chích phùng liêm trinh Hóa kị chủ tao thủ trưởng đuổi việc hoặc và thủ trưởng bất hòa.

Liêm trinh thiên tướng: Chủ hòa mỹ, nhưng phùng Hóa kị kình dương khốc hư vu cung phụ mẫu hoặc hỏa linh chặn thiên không hoặc thiên không cướp khốc hư hội chiếu, thì có hình khắc phụ mẫu không được đầy đủ, khí tổ sùng bái hoặc phùng vi phạm pháp lệnh, hoặc đi quan tòa của sát biên giới của hiện tượng, hoặc có phục vụ vu cơ quan chánh phủ đứng đầu quản, nhưng ưa sống phóng túng hạng người, có đột biến hoặc rất bền.

Liêm trinh thất sát phụ mẫu mặc dù cần kiệm thông minh có hiệu triệu lực mà thành công tựu, nhưng chỉ có hình, khắc phụ mẫu không được đầy đủ hoặc phụ mẫu có lần thứ hai hôn nhân.

Liêm trinh phá quân phụ mẫu đa tài đa năng lực, gan lớn, ngoài mềm trong cứng, đa quản, ích kỷ có quái tính tình hoặc tính tình bất hảo, có thể vu kinh thương phát tài, nhưng vãn phát như vu cơ quan chánh phủ nhậm chức tất có thể là việc chính quản của cách, nhưng có hình khắc.

Liêm trinh tham lang phụ mẫu có hình khắc, nhưng cũng là cơ quan chánh phủ đứng đầu quản ở lĩnh đạo nơi vị mà bận rộn, có hiệu triệu lực, nhưng phong lưu, như phùng liêm trinh Hóa kị cập khốc hư kình dương người phụ mẫu chức nghiệp tiện, hoặc xảo nghệ độ sinh.

Liêm trinh Thiên phủ như không gặp Hóa kị cập sát xung người vừa mẫu song toàn, là tài chính giới hoặc cơ quan chánh phủ của tài vụ chủ quản, có khả năng có danh tiếng, nhưng chỉ phong lưu mê luyến tửu sắc, mà gia đình là phi tranh cãi không ngừng cũng.

Tác giả: Chu dễ huyền 2006- 6- 1 12: 51 hồi phục đến đây lên tiếng

—————–

61 hồi phục: Tử vi bí tịch

Ngũ, sao Liêm trinh đi khổ hạn của phán đoán suy luận

Đại hạn:

1. Niên thiếu vận hành liêm trinh vu đệ nhị thi đậu tam đại hạn tức hơn mười tuổi đáo tạp tuổi tả hữu thì so sánh có xung động tính, cả gan làm loạn, mù quáng theo thị phi, so sánh dễ vi phạm pháp lệnh.

2. Trung niên đi liêm trinh vu lớn thứ tư hạn tức tạp đa đáo hơn bốn mươi tuổi thì, thông minh mà hảo gạt, tuy có rõ ràng cảm cập trí tuệ, nhưng so sánh bất năng bình tĩnh, dễ lưu vu tà ác cực đoan, hãm thì không làm việc đàng hoàng.

3. Trung tâm lão niên đi liêm trinh vu đệ ngũ đại hạn sau đó tức hơn bốn mươi tuổi sau đó, so sánh ổn trọng, vận làm quan hoặc sự nghiệp so sánh tiệm hưởng thông nhập miếu cát, hãm thì có quan phi.

Tiểu hạn:

1. Xuân thu lệnh tốt 2. Mùa hạ thứ tốt, mùa đông nghèo nàn.

Như nhất cửu ngũ lục năm tức bính thân năm Sơn Tây tỉnh phát sinh động đất, tử vong đạt tám mươi tam vạn nhân số, mà lại mỗi phùng bính năm đều có tai hoạ phát sinh, nhất cửu thất lục năm bính thìn năm đường sơn phát sinh động đất tử vong nhân số đạt hơn một trăm vạn nhiều, đến đây đều phùng liêm trinh Hóa kị của năm, con mắt thường thường phát sinh vu phương bắc là đa.

Nhị, sao Liêm trinh phú văn ca quyết

Liêm trinh thuộc hỏa ở đấu tư phẩm trật, ở sổ tư quyền lệnh, đinh lâm miếu vượng canh phạm quan phù của cong, cho nên viết hóa tù là sát, xúc của bất khả giải trừ kỳ họa, phùng của không lường được kỳ tường, mừng nhất thiên tướng cùng độ dĩ chế kỳ ác, tái phùng đế tọa có thể nắm quyền uy, gặp lộc tồn chủ phú quý, phùng xương khúc hảo lễ nhạc, gặp thất sát hiển quan võ, và kình dương cùng độ thị phi quan tụng nhật có, phùng phá quân cập hỏa linh, âm hiểm hung ác, và sao Hóa kỵ cùng độ, gan lớn sắc thiên cảm tác cảm vi, và bạch hổ cùng thì lao ngục tai ương không khỏi, ở hãm địa sai ai ra trình diện Hỏa Tinh chủ tự tự sát, phàm và sát kị cùng chủ lao lực, trong người mệnh là thứ đào hoa, cư vượng cung thì đánh bạc mê hoa mà dồn tụng và tham lang cùng độ ở tị cung chủ nhân đâu có mà vô chủ sai ai ra trình diện, hợi cung tuyệt xử phùng sanh của cách gia cát đáng quý hiển, đến đây tinh vu nữ mệnh chủ ghen tị miếu vượng trinh tiết, hãm địa dâm lạm không khỏi nhược cùng trời diêu Hàm trì tham lang chờ đào hoa tinh hội hợp tác kỹ nữ phán đoán suy luận gia sát lâu thì đột tử, đơn giản chủ bị thương tàn phế không khỏi cũng.

Liêm trinh thân cung tọa mệnh, nhược sai ai ra trình diện cát vô sát, xưng , là phú quý song toàn trên cách.

Liêm trinh là một “Tính cuồng không được tập lễ nghĩa “(chư tinh vấn đáp luận, toàn bộ cuốn sách nhất 6 trang) tinh, rất xung động. Gặp lộc tồn có thể điều hòa một chút xung động, biến thành có thủ đầy hứa hẹn, cho nên chư tinh vấn đáp nghị luận liêm trinh “Gặp lộc tồn chủ phú quý “.

Bổ sung lại một điểm: Liêm trinh tọa mệnh không thích hợp gia sát.

a. Đẩu số cốt tủy phú phê bình chú giải (tử vi đẩu số toàn bộ cuốn sách nhất 15 trang) viết: “Liêm trinh sát không được gia thanh danh lan xa. Sát vị tứ sát cũng, như mão cung an mệnh giá trị đứng đầu quý, cũng nên tam hợp cát chiếu là cũng, gia sát bình thường; hoặc ở vị thân nhị cung tọa mệnh vô sát cũng cát “.

b. Luận chư tinh đồng vị các tư sở nên phân biệt phú quý nghèo hèn yểu thọ (quyển tam 22 trang) viết: “Liêm trinh thân vị cung vô sát, phú quý tung tin bá xa danh. Hùng ở lại triêu nguyên cách, gia sát bình thường “.

Vì sao không thích hợp gia sát? Bởi vì liêm trinh đã cú có trùng kính, gia sát tựu thái trùng động.

Q: Liêm phá cư nô bộc cung sai ai ra trình diện chư sát. . Ứng với chú ý cái nào nguy hiểm? .

A: Bằng hữu ba năm tri kỷ là được. Huynh đệ không thích hợp cộng đồng gây dựng sự nghiệp.

Định phú quý nghèo hèn mười bốn chờ bí quyết:

Xảo nghệ: Phá quân mão dậu liêm trinh tịnh, tinh vi người định nghệ kỳ.

Trinh cư mão dậu cách: Gia sát, tất tác công môn quan lại nhỏ, tôi tớ. (chú: Có thể dùng lai suy đoán chức nghiệp)

Liêm tham cư hợi văn chương trung tâm, chỉnh lý liêm tham tị hợi cung hiện tượng>

Nào đó mệnh tử kim ngưu, tử kim ngưu người đó thông minh, phân tích lực cường, sở dĩ có thể kháo trí lực mưu sinh. Ngươi là mùa xuân ra đời, cung mệnh liêm thực sự lực lượng cường, hơn nữa và tử kim ngưu ngũ hành bỉ và, của ngươi tính hướng chắc là thích ở sự nghiệp xông lên thứ (liêm thực sự tính chất sao).

Đây là ngũ hành cục, thời tiết và thời vụ và tinh diệu ngũ hành tính chất sao tổng hợp lại phán đoán suy luận một trong lệ>

Lục, sao Liêm trinh cách cục yếu quyết tinh luận

1. Liêm trinh thất sát, trái lại là tích phú người:

Liêm trinh thuộc hỏa, thất sát thuộc kim, hỏa năng chế kim vì quyền, hai sao vu xấu vị đồng cung, xấu là hãm yếu sát đa bất lợi, vô sát gia cát có thể phú, vị là miếu vượng vô sát phú quý. Nhưng nếu nhân thân mệnh nhất liêm trinh cư thân hoặc thất sát ở ngọ cập thất sát ở tử, liêm trinh ở dần hai sao giai vu miếu vượng của hương, trước phải bần hậu phú, toại bộ tăng lên thành tích phú của mệnh, nhược hãm địa vừa Hóa kị là hạ cách tiện mệnh cũng.

2. Liêm trinh chủ thấp hèn của cô hàn, Thái âm chủ một thân cực nhanh nhạc:

Như người thân mệnh kỷ hợi gặp liêm trinh và tham lang cùng độ, là là hãm địa phùng Hóa kị, tam phương trước sau lại không có ngôi sao may mắn củng giáp, cửu là nghèo hèn. Nếu như nhân thân mệnh tự dậu tới tử cung gặp Thái âm phùng cát đa phú quý không ít.

3. Liêm trinh thất sát lưu động thiên nhai:

Như người vu kỷ hợi nhị cung an mệnh liêm trinh tham lang tọa thủ sai ai ra trình diện thất sát, càng thêm sát Hóa kị phùng thiên không, cướp là lưu động thiên nhai không được thủ gia, quân thương tại ngoại gian khổ.

4. Liêm trinh thất sát đồng vị, trên đường mai thi:

Hai sao đồng vị vu cung mệnh cận xấu vị nhị cung, vị vượng xấu yếu, cát có nhiều phú quý nhưng nếu vô cát có sát đa lai xung, hỏa kim bất năng tướng chế, trái lại chủ xuất ngoại mà tao hung tai, chết vào đạo bàng của mệnh, cũng có vừa nói thất sát liêm trinh hội thiên di, chết vào ngoại đạo, nhưng nhưng nhu mệnh phùng sát đa lai xung lại vừa luận.

5. Liêm trinh không được gia sát, thanh danh lan xa:

Sát tức tứ sát cũng, như mão cung an mệnh giá trị đứng đầu quý, nhưng nhưng nhu tam hợp cát phù phương đoán, hoặc vị thân nhị cung tọa mệnh vô sát cũng cát, gia sát bình thường.

6. Liêm trinh thân vị cung vô sát hùng ở lại triêu nguyên cách, phú quý tung tin:

Tác giả: Chu dễ huyền 2006- 6- 1 12: 52 hồi phục đến đây lên tiếng

—————–

62 hồi phục: Tử vi bí tịch

Đến đây cách thân cung liêm trinh chỉ thủ dĩ giáp năm sinh ra song lộc cập hóa khoa lai triêu kết hợp thượng cách, mậu năm sinh ra là minh lộc ám lộc cũng cát, nhưng đào hoa quá nặng có ngại thành tựu, vị cung có thất sát đồng cung, dĩ hỏa chế kim là để mà mậu năm sinh ra tọa quý hướng quý hóa lộc vu cung tài bạch chủ phú quý, đa quan võ, bằng không tiên lao hậu dật hình khắc rất nặng cũng.

7. Liêm trinh Tứ Sát, tao hình lục:

Đến đây cách lập mệnh dĩ tử cung ruộng được tưới nước phùng liêm trinh của hỏa nhập vu tuyền hương hung nhất, lại có Tứ Sát tụ hội, thái độ làm người hung bạo giả dối đa phạm pháp mà tao hình lục, hoặc năm mới hoành yểu, đi hạn phùng làm đến đây phán đoán suy luận.

8. Liêm trinh thanh bạch năng lực gần nhau:

Đến đây chỉ nữ mệnh miếu vượng mà nói, bí quyết nói: Nữ được liêm trinh có thuần âm trinh tiết của đức. Dĩ giáp năm sinh ra lập mệnh ở thân song lộc triêu nguyên, nhâm năm sinh ra lập mệnh ở hợi tuyệt xử phùng sanh mà lại có khôi chòng ở mão tị lai hợp, lại có lộc tồn rất nặng ngôi sao nhập mệnh, cũng có dần cung hóa lộc lai không bàn mà hợp ý nhau, là tốt nhất của cách cũng.

9. Liêm trinh bạch hổ, hình trượng khó thoát:

Liêm trinh nhập mệnh bất luận miếu hãm, nhược và bản năm sinh của bạch hổ cùng độ, tái như đi vận phùng mà lại có lưu niên bạch hổ đồng cung lai xung, chủ dễ phạm quan hình, nhược vừa phùng dương đà tướng giáp càng hung.

10. Liêm trinh dương sát cư quan lộc, gia nữu khó thoát: Hình sát hội liêm trinh vu quan lộc, gia nữu khó thoát.

Liêm trinh phùng kình dương cập sát tinh vu bản mệnh việc nghiệp cung, bất luận miếu vượng hoặc một thân phú quý nghèo hèn, trong cuộc đời phùng kị xung thì có lao ngục tai ương.

11. Liêm trinh phá hỏa cư hãm địa, tự ải đầu sông: Liêm trinh phá quân Hỏa Tinh, đồng vị vu mão dậu nhị cung, vô cát tới cứu tự sát mà chết, hoặc tam tinh phân đà vu thân mệnh nhị địa cũng tác đến đây phán đoán suy luận nhưng hơi nhẹ, có cát lộc mã phù cứu có thể tự sát được cứu vớt.

12. Trinh cư mão dậu gia cát thì công khanh, gia sát, nhất định là công quan lại nhỏ bối:

Liêm trinh phá quân ở mão dậu như vô sát có cát, cũng có công khanh của mệnh chủ phú quý, dĩ mậu năm sinh ra song lộc triêu nguyên là thượng cách, nhưng kị canh năm sinh ra kình dương ở dậu lai phá tan chủ đại hung. Tái như hai sao vô cát có sát, nhiều hơn sinh công môn cảnh lại, thuế viên hoặc ngục đinh chờ không mắc cũng.

13. Tham lang liêm trinh phá quân ác, thất sát kình dương đà la hung:

Đến đây cách tức nhân thân mệnh tam hợp có đến đây thiên tinh thủ chiếu, canh kiêm liêm trinh Hóa kị không gặp cát, định chủ dâm tà rách nát, hoặc thụ thương hình khắc.

14. Vũ phá trinh tham xung hợp cục toàn bộ cố quý, dương đà thất sát tướng tạp bổ sung thì thương:

Đến đây cách tức nhân thân mệnh tam hợp gặp vũ khúc, phá quân liêm trinh, tham lang thủ chiếu canh được cát hóa phú quý tất cũng, nhân tử vi đánh bại thất sát oai quyền, dương đà tướng thiện, nhưng thất sát dương đà chung phi điềm lành, không thích hợp điệt sai ai ra trình diện, thì có hình thương.

15. Trọng điền mãnh liệt, liêm trinh nhập miếu gặp chiếu tướng:

Trọng do vừa cái tên lộ, lỗ của môn sinh thái độ làm người uy mãnh chính trực, đến đây cách chỉ liêm trinh tọa miếu vượng nơi, lại có lâm quan hoặc trường sinh cập chiếu tướng, đồng ý với cung mệnh, như năm đinh sinh ra, cung mệnh ở dần là cũng.

16. Tài và tù thù, suốt đời nghèo hèn:

Tài chỉ vũ, khúc tù chỉ liêm trinh, đến đây cách là liêm trinh của âm hỏa khứ khắc vũ khúc của âm kim, âm khắc âm là vô tình khắc, tài tao thương, chủ nghèo hèn, đến đây hai sao bất năng cùng độ, chỉ có thể phân đà thân mệnh nhị địa, như ở miếu vượng nơi có cát phù cũng hiểu được ý người, nhưng kết quả cũng không tốt cũng.

17. Hình tù giáp ấn, hình trượng duy tư:

Đến đây cách như liêm trinh ở tử hoặc ngọ cùng trời tương đồng cung, nhược lại có kình dương đồng cung phùng kị hung nhất, quan tai không khỏi cũng, nhưng đến đây cách ở tam phương hợp sẽ đến xung hơi nhẹ, hoặc liêm trinh thiên tướng cùng độ dương đà tướng giáp cũng không lợi nhưng hơi nhẹ, có ngôi sao may mắn hoặc lộc lập tức tới phù có kinh mà vô hiểm.

18. Văn xương văn khúc hội liêm trinh, Tang Môn tuổi thọ:

Đến đây cách chủ hai sao đều ở đây hãm yếu nơi thủ vu cung mệnh vừa phùng đất chết, chủ chết non hoặc sợ chết, dĩ nữ mệnh tối không thích hợp, bất chính mà lại đa dâm dục xuống tiện.

Thiên phủ tinh

Sao Nam Đẩu một sao, ngũ hành thuộc mậu dương đất, là diên thọ giải trừ ách ngôi sao, giống như hoàng đế tài khố, cho nên chưởng điền tài trạch y lộc chờ, cho nên tọa mệnh ái hưởng thụ. Năng lực quản chế kình dương hoặc đà la làm người ở từ. Miếu ở tử xấu dần thìn vị thủ cung, vượng ngọ hợi cung, bình mão tị thân cập huynh đệ cung, hãm địa dậu cập phụ mẫu cập bằng hữu cung. Miếu vượng thì giảm hung tướng, dựa vào trợ cấp là công, không thích hợp nhập không vong hoặc kiếp sát chủ cô, bất luận cái gì cung vị chủ đa tính toán.

Ngũ hành: Đất

Tính chất sao: Thuần dương đất

Nó là một viên đế vương tinh (gần với tử vi tinh), cụ bị đứng đầu cách, ông chủ cách.

Thiên phủ tinh là tài bạch kho chủ, thuộc phú quý của cơ.

Thiên phủ bản thân là sao Nam Đẩu chủ tinh, sở dĩ cũng có lãnh đạo tài năng và khí chất, nhưng nó và tử chinh cập thái dương bất đồng.

Nhân vật đại biểu: Khương hậu, trụ vương nguyên phối

Tính chất đặc biệt:

Cất trong kho, bất động sản đại diện.

Thiên phủ là một viên tượng trưng tài khố tinh diệu, sở dĩ Thiên phủ tinh diệu có có thể tin cậy bề ngoài.

Thiên phủ tinh có thể cho nhân một loại tin cậy cập bao dung cảm giác, dễ xong người khác tin cậy. Thể diện, chủ quản cấp cách cục, phú quý vô biên.

Tìm lão bà dĩ cung mệnh có Thiên phủ người lý tưởng nhất, nhưng không được là tuyệt đối.

Nữ mệnh vượng phu ích tử, tiên sinh có thể thiếu phấn đấu chí ít hai mươi năm.

Giảng nguyên tắc.

Phúc lộc thọ tam tinh lộc tinh. Thực lộc không được khuy, suốt đời không lo ăn mặc.

Rất nặng, không nên quá gầy, bằng không phúc trạch không sâu, mà lại không hợp cách cục.

Không thua gì tử vi chủ quản, mà lại không giống tử vi khí phách.

Thiên phủ luận cát bất luận hung.

Cũng có giáng sát, chế sát năng lực.

Tác giả: Chu dễ huyền 2006- 6- 1 12: 52 hồi phục đến đây lên tiếng

—————–

63 hồi phục: Tử vi bí tịch

Thuộc bảo thủ ổn trọng hình, lợi cho gìn giữ cái đã có, bất lợi khai sáng, trừ phi có dương đà hỏa linh để kích thích, bằng không chung quy tiến hành theo chất lượng mà vô pháp đại triển sự nghiệp bất luận rơi vào bất luận cái gì cung vị, cái kia cung vị sở tượng trưng bộ phận hoặc quan hệ, thường thường trở nên ổn định.

Cá tính và đặc tính phân tích:

Thiên phủ tinh và tử vi tinh như nhau cũng là đứng đầu đàn luân tinh diệu, chỉ là không giống tử vi như vậy tích cực, nó đặc tính chủ tài khố, quản lý tài sản thủ đoạn cũng rất tốt, nhưng là không giống sao Vũ khúc như vậy có bốc đồng! Thiên phủ tinh cá tính, thái độ làm người tương đối bảo thủ thiếu khuyết chủ động tính, thuộc về ngoài mềm trong cứng thông minh cơ linh, thích ứng lực cường có học tập thiên phú, rất sĩ diện thích có tư tưởng của mình chủ trương công tác cũng có thể án bộ tựu ban để hoàn thành, thích ở bình ổn trung tâm lớn! Ổn trọng chuyên gia, ôn hòa thiện lương, có quy tắc có hành vi thường ngày khí chất cao nhã! Tận trung cương vị công tác, phụ trách nhiệm nhâm lao Nhâm Oán, là phi thường ưu tú phụ tá nhân tài!

Thiên phủ tinh bởi vì là tài tinh vừa chủ tài khố, đối kim tiền truy đuổi hoặc là quản lý có một bộ mình triết lý, thích đưa sinh hoặc đầu tư là đặc tính một trong!

Thiên phủ tinh rất hiểu ăn triết học cập ái trang phục chú trọng ăn mặc, chú ý sinh hoạt thưởng thức!

Tuy rằng điều không phải rất có hùng tâm tráng chí làm việc cũng so sánh vô sáng ý, nhưng đối với bất cứ chuyện gì vật đều có thể tuần hoàn nhất định quy phạm cập trì tự tiến dần tác phong và thái độ, ở yên ổn trung tâm yêu cầu tiến bộ!

Ưu điểm cập khuyết điểm:

Khuyết điểm là: Khuyết thiếu ý đồ tâm, tác phong bảo thủ bảo thủ không chịu thay đổi, tính tình hơi không quả quyết, làm việc có quá nhiều tính toán cập tính toán bởi vậy sẽ cho người ngộ giải kỳ ích kỷ và hiện thực, bất thiện giao tế cũng không thích cùng không quen người đó đàn lui tới hơi lộ ra quái gở!

Nếu như:

Nếu như tam phương hội chiếu ngôi sao may mắn thì có thể rõ ràng kỳ ưu điểm bày ra năng lực lãnh đạo cập thông minh tài cán, xí hoa tổ chức hoàn thành nhiệm vụ bất luận sự nghiệp tài vận đều có thể có thành tựu, Thiên phủ cũng rất sợ và sát tinh đồng cung hoặc là hội chiếu, chủ suốt đời đa khúc chiết nhất là bản thân là tài khố nếu như hội chiếu thiên không, Địa kiếp suốt đời thường bởi vì mà rủi ro, mà lại cần phải mà sống sống gian khổ bôn tẩu!

Thiên phủ tinh tọa mệnh Bản cung gia sát tinh mà tam phương lại không có ngôi sao may mắn hội chiếu người đầy hứa hẹn đạt mục đích không từ thủ đoạn hiện tượng!

Thiên phủ tinh ở cung mệnh hiện tượng

Thiên phủ tinh tọa mệnh người ta tướng mạo là: Thiên đình no đủ, địa các phương viên, lưỡng gò má nở nang, có thịt cảm, ánh mắt lấp lánh hữu thần, đái ta một chút uy nghi, làm cho trung hậu ổn trọng của ấn tượng, thắt lưng cánh tay rất tròn, nhất là trung niên sau đó vóc người trung tâm quảng, bề ngoài thoạt nhìn rất có nước luộc cảm giác.

Nó là thiên hướng vu gìn giữ cái đã có cũ nghiệp, Thiên phủ tinh nhập mệnh người đó, hội thập phần chú trọng mình bề ngoài dáng vẻ, cập người khác đối với bọn họ đánh giá, bởi vậy hội đối hình tượng của mình cực kỳ cẩn thận khứ bảo hộ, giống nhau hội thập phần chú ý mình quần áo thưởng thức.

Làm việc cũng hội cẩn thận một chút, tiến hành theo chất lượng, án bộ tựu ban khứ phát triển mình bất luận cái gì kế hoạch.

Thiên phủ tọa mệnh người ta làm cho nghĩ người ta tự phụ kiêu ngạo, tự cho mình là rất cao, ái thối thí, tử sĩ diện, do kỳ ở đại gia mặt, ái bãi tràng diện (nếu như ngươi là nam sinh cái hiện tượng này hội rõ ràng hơn), chủ quan ý thức cường, không dễ dàng bị người tả hữu, sẽ cho nhân cậy tài khinh người và duy ngã độc tôn của ấn tượng.

Thiên phủ tinh nhập cung Quan lộc

Suốt đời sự nghiệp vận tràn đầy, bất luận làm kinh thương gây dựng sự nghiệp hoặc là ổn định đi làm công tác, đều có thể có điều phát triển.

Nhân Thiên phủ tinh có chế hóa giải ách tác dụng, sở dĩ cho dù sự nghiệp thượng tao ngộ ngăn trở, cũng sẽ có quý nhân tương trợ, gặp dữ hóa lành, đồng thời bất luận nam nữ, công tác tính chất ứng lực yêu cầu ổn định, không thích hợp có nhiều lắm biến hóa tính, cũng không thích hợp làm cao độ cạnh tranh tính công tác.

Nếu vì nam tính, thì thích hợp làm công chức, giáo sư, ăn uống nghề phục vụ.

Nếu vì nữ tính, thì thích hợp làm giáo sư, công ty bí thư và nhân viên chính phủ chờ hành nghiệp.

Nữ mệnh thêm vào:

Bên ngoài ung dung hoa quý, trọng tình cảm mặc dù ưa trợ giúp nhân nhưng là rất trọng thị tiền tài!

Rất năng lực thích ứng hoàn cảnh biến hóa, duy làm việc sảo ngại khuyết thiếu bốc đồng dễ thỏa mãn hiện trạng so sánh thích hợp nữ mệnh, nhược hội chiếu ngôi sao may mắn suốt đời không được lo cơm áo!

Thiên phủ nữ mệnh tương đối có phúc khí có thể an hưởng thanh phúc, không – cần phải là gia đình kinh tế quan tâm, nhưng như phùng sát tinh cũng là hội bôn ba lao lực!

Nhất, Thiên phủ tinh cơ bản tinh tình

Thiên phủ tinh: Ngoại hạng tinh, vừa danh lệnh tinh hoặc lộc kho.

1. Đấu vị: Sao Nam Đẩu đệ nhất là diên thọ giải trừ ách tư quyền lệnh ngôi sao.

2. Phương vị: Phía nam ở vị.

3. Chủ tể: Cung tài bạch chủ, tài chính và kinh tế chòm sao, chủ kế chòm sao, toàn quốc tài chính vận dụng ở quân sự thượng hậu cần chòm sao, toàn gia sinh hoạt khu nữu ngôi sao tọa, kinh tế hậu thuẫn ngôi sao tọa, hoặc long phán đoán chợ ngôi sao tọa, là thực lực phái ngôi sao tọa, hiện thực lãi nặng lộc ngôi sao tọa.

4. Ngũ hành: Mậu thổ chủ vật chất, là dương tính nội ngoại đều dương là động trung tâm đái tịnh ngôi sao.

5. Bản thân bộ vị: Thiên đình, đảm, tính khí.

6. Kiểm hình: Hình chữ nhật kiểm, phương viên kiểm, mặt chữ điền, hoặc vi viên của làm thịt mặt chữ điền, ngạch phương ngạc viên, địa các phương viên, con mắt thanh mi dương, môi hồng răng trắng, thanh tú có nhân duyên.

7. Thể tài: Trung tâm cao, nhập miếu lược béo, hãm địa so sánh gầy, yêu bối viên mà có thịt.

8. Màu da: Hoàng bạch sắc, niên thiếu hoàng bạch sắc, trung niên hoàng trau chuốt, lão niên xích hoàng sắc.

9. Cá tính: Ngoài mềm trong cứng, có lòng tranh quyền đoạt lợi, nhưng trung hậu tinh khiết và thông minh có nghị lực, học đa cơ biến, có học sĩ phong độ, có thể giải tất cả của ách, thiện thái độ làm người giải quyết tranh cãi rất có tài năng, ôn nhã mà viên mãn nhưng có điểm cao ngạo, lòng tự trọng cường, nhưng kế hoạch chu đáo chặt chẽ, lòng dạ lương thẩm, tùy hứng cực đoan,

10. Vu thiên: Trời quang, nói cao khí sảng, khí áp thấp, hơi có hờn dỗi, đột biến khí hậu.

11. Đầy đất: Kỳ sắc đỏ trắng hoặc hoàng bạch. Cao lầu, cao sơn trùng điệp, quần sơn nặng điệt mà có xông ra của ngọn núi, vi cao nơi hoặc núi, đền thờ, tài chính phát đạt của, hoa viên có phun nước giả sơn kỳ hoa dị thảo, hình thức đồ sộ.

12. Vu nhân: Trí thức cao, lòng tự trọng cường, cực đoan tùy hứng, ở dị trạng tình thế dưới có trác việt của biểu hiện, lý trí cao hơn tình cảm là mang vào, lợi lộc tâm nặng, mọi việc kinh tế có chu cao ngạo không quá hợp quần, làm việc tế mi mắt nhỏ, khuyết thiếu lĩnh đạo đàn luân khí thế, hải phái.

13. Vu bệnh: Sao Kim đa người chán nản bành trướng, chân chân phù thũng, sao Mộc đa người tính khí không tốt, sao thuỷ đa người tính khí hàn yếu, vị toan quá nhiều, Hỏa Tinh đa người dạ dày nhiệt, loét dạ dày, nóng rần lên, miệng thối, thổ tinh đa người tính khí bành trướng buồn nôn.

14. Vu sự: Tài chính, nông mục, tài chính, thuế vụ của kế hoạch và sự vụ, tập đoàn tài chính pháp, cải cách ruộng đất của chính sách, nông mục sản phẩm của thay đổi kinh tế có kế hoạch chính sách, thuế vụ pháp lệnh, quốc gia quân sự lúc chuyên cần kế hoạch và chính sách.

15. Vu vật: Nông kết quả, chăn nuôi của sản phẩm dụng cụ, rừng rậm, nhân loại sinh tồn của thực phẩm, quốc gia thuế vụ tài chính và kinh tế.

16. Vu sổ: Ngũ.

17. Khuyết điểm: Lợi lộc tâm nặng, cao ngạo không quá hợp quần, cực đoan tùy hứng làm việc kéo dài.

18. Ưu điểm: Tâm tính ôn hòa, học có nhiều cơ biến, thông minh thanh tú, mọi việc có chu đáo chặt chẽ của kế hoạch xí hoa cập tổ chức năng lực, ưa trợ giúp nhân, có tài năng, có thể giải tất cả ách.

Tam, Thiên phủ tinh ở mười hai địa bàn cung của luận giải trừ

( 1) Thiên phủ tinh ở tử ngọ nhị cung, và vũ khúc đồng cung, thỉnh xem thêm sao Vũ khúc.

( 2) Thiên phủ ở xấu vị nhị cung là độc tọa, đối cung là liêm trinh thất sát, Thiên phủ tinh ở xấu cung thì, so sánh ở vị cung cát, lợi nhân xấu cung là nhật nguyệt giáp, thái dương Thái âm giai ở vượng cung cho nên so sánh cát, ở vị cung tuy là nhật nguyệt giáp, nhưng nhật nguyệt không được địa cho nên độ chênh lệch.

Hiện tượng: Tính tình ôn hòa, thông minh không câu nệ tiểu tiết, nhân duyên hảo, cử chỉ cao nhã có phong độ, chú trọng tinh thần đời sống vật chất, háo khách tinh vu ẩm thực, nói không được chanh chua, cẩn thận quá độ, bảo thủ, cô lập, đứng núi này trông núi nọ mà không năng lực thủy chung, thiện quản lý tài sản mà lại có sở trường, năng lực tẫn thụ gian khổ mà náo trung tâm phát tài, thường là tình cảm phiền não, ăn uống phiêu đổ câu toàn, ưa và tiểu nhân làm bạn, mà đi bất trung bất nghĩa việc.

Kiểm hình: Phương mặt dài hình.

Màu da: Hoàng bạch sắc hoặc hoàng trau chuốt.

Thể tài: Cao tráng, trung niên mập ra, phong mãn.

Cách cục chế hóa: Ở xấu vị lưỡng cung giai ngồi một mình.

1. Sai ai ra trình diện dương đà hỏa linh hội hợp gian trá giả nhân giả nghĩa, ích kỷ, lâm biến cố tiết.

2. Phùng thiên không cướp hoặc không vong thái độ làm người so sánh cô lập.

3. Gặp văn xương văn khúc rất hội đọc sách.

4. Gặp hỏa linh sai ai ra trình diện hư đại hao thiên diêu Hàm trì chờ chủ quyền thuật âm mưu của sĩ, dễ dùng tới não cân.

5. Nhật nguyệt giáp mệnh gia cát không được quyền quý, cũng phú xa.

6. Sai ai ra trình diện xương khúc tả hữu cao thứ dạ quang vinh, thụ tín cưng chìu coi trọng, vô sát phá tan, suốt đời trôi chảy không gió ba.

7. Gia tả phụ hữu bật xương khúc khôi chòng gặp hóa khoa, cuộc thi năng lực dĩ ưu dị thành tích đi qua mà phát đạt.

8. Gia lục sát suốt đời bình thường, gian trá, cô lập.

9. Gia sát tinh vừa hội ngôi sao may mắn chi lưu họp hằng năm có sai ai ra trình diện tư thiên, bất năng thủy chung tình hình.

10. Hội lộc tồn xương khúc có rất nhiều của tư, phú hơn nữa quý.

11. Và tả phụ đồng cung vô sát tôn cư vạn ngồi.

12. Sai ai ra trình diện liêm trinh Hóa kị cập Tứ Sát, tai nạn xe cộ hoặc chết vào ngoại đạo.

13. Ngồi một mình phùng thiên không cướp vô cát tài lai tài khứ thiên không khổ cực mà thôi thiên không kho.

14. Ngồi một mình vô cát phùng Tứ Sát gia kiếp sát dễ trông coi tự đạo hoặc có đầu cơ trục lợi chi tâm.

15. Gia tả hữu thiên không cướp hồng loan đại hao thụ người khác hoặc đạo tặc tổn hại.

16. Mậu tân sinh ra gia ngôi sao may mắn tài quan song mỹ cách.

17. Phủ tướng triêu viên vô sát phá tan thực Lộc thiên chung.

Sự nghiệp: Nên công chức, tài chính và kinh tế giới nhậm chức, mậu dịch, tài chính, làm chuyên nghiệp tóc triển.

Khuyết điểm: Quá độ cẩn thận khuyết thiếu khai sáng lực, đứng núi này trông núi nọ, bảo thủ cô lập, có tình cảm phiền não, ăn uống phiêu đổ câu toàn, nặng hưởng thụ.

Ưu điểm: Tính tình ôn hòa, người thông minh duyên hảo, có phong độ có thể chịu nại duy trì liên tục tính cường nói không được chanh chua, trí tuệ chiều cao sở trường.

( 3) Thiên phủ ở dần thân lưỡng cung tất và tử vi tinh đồng cung thỉnh xem thêm tử vi tinh luận giải trừ.

( 4) Thiên phủ ở mão dậu nhị cung kỳ đối cung là vũ khúc, thất sát, như gặp ngôi sao may mắn thì phụ trách quyền sở hữu tài sản, nhân vũ khúc thất sát có quyền sở hữu tài sản ý, mà lại thường thường tối có hưởng thụ, nhưng đa nhân hoàn cảnh nhân tố, mà có tự nhận phải bận rộn hiện tượng, thì so sánh có khai sáng lực cũng.

Hiện tượng: Tính tình ôn hòa, có đảm lược có mưu lược, thông minh cơ trí, gấp gáp, tôn trọng mốt, nhưng năng lực chịu khổ nhọc, nam nữ đều tửu sắc quá độ nặng hưởng thụ, chí khí rộng lớn chịu lên tiến, háo khách tinh ẩm thực chi đạo, thẳng thắn chính trực so sánh tự đại, sĩ diện hảo.

Kiểm hình: Bầu dục kiểm hình, thiên đình no đủ.

Màu da: Hoàng trau chuốt.

Thể tài: Cao tráng, phong mãn, trung niên đi sau phúc.

Cách cục chế hóa: Ở mão dậu lưỡng cung giai ngồi một mình.

1. Hội kình dương và vũ khúc thất sát đồng cung phùng Hóa kị sạn tài sự nghiệp bị hao tổn mà phất tài vụ tranh chấp.

2. Hội kình dương củng xung dễ có quan hình.

3. Hội Tứ Sát gian trá giả nhân giả nghĩa.

4. Gia cát hội phụ trách quyền sở hữu tài sản của chức.

5. Phùng xương khúc tả hữu thư rất hội độc cao thứ dạ quang vinh thụ tín cưng chìu coi trọng, vô sát phá tan, suốt đời trôi chảy không gió ba.

6. Phùng thiên không cướp cập không vong so sánh cô lập, hoặc sợ đầu sợ đuôi.

7. Ất bính tân sinh ra tài quan cách mão so sánh dậu tốt.

8. Lộc tồn xương khúc rất nhiều của tư phú hơn nữa quý.

9. Và khôi chòng cùng gia tam kỳ hoặc tả hữu phục công chức vị cao.

Sự nghiệp: Nên công giáo chức, mậu dịch, so sánh hổn độn như bách hóa loại, siêu thị kiến trúc loại.

Khuyết điểm: Gấp gáp, tôn trọng mốt, sĩ diện hảo, tự đại, tửu sắc quá độ mà nặng hưởng thụ.

Ưu điểm: Tính tình ôn hòa, có đảm lược cập mưu lược, năng lực chịu khổ nhọc chịu lên tiến thẳng thắn chính trực.

( 5) Thiên phủ ở thìn thủ nhị cung và liêm trinh đồng cung, thỉnh xem thêm sao Liêm trinh.

( 6) Thiên phủ ở kỷ hợi cung ngồi một mình đối cung là tử vi thất sát, như có ngôi sao may mắn phù hoặc cùng độ đại phú đại quý, hoặc đột gặp quý nhân đề bạt mà một bước lên mây, nhân tử vi thất sát là việc chính có uy quyền tổ hợp, cho nên phùng cát phù chủ quý, nhưng dĩ hợi cung đã cung tốt cũng.

Hiện tượng: Có quyết đoán, có tài hoa, đa suy nghĩ, đổng nhân tình sự cố, chưởng quyền to, đa tài đa nghệ, tiên bần hậu phú, ích kỷ keo kiệt, cẩn thận thủ giỏi tài là tham mưu người mới có thể tay không thành gia, mê luyến tửu sắc.

Kiểm hình: Vi viên của làm thịt mặt chữ điền, cốt no đủ, môi hồng răng trắng, mắt thanh tú mi giơ lên.

Thể tài: So sánh xinh xắn lanh lợi, vóc người trung đẳng.

Màu da: Hoàng trau chuốt hoặc xích hoàng sắc.

Cách cục chế hóa: Ở kỷ hợi giai ngồi một mình.

1. Gia không vong: Hư danh thụ ấm.

2. Hội dương linh hỏa đà: Gian trá âm hiểm giả nhân giả nghĩa.

3. Hội tả hữu cập hóa quyền vu đối cung tử vi thất sát chủ quý.

4. Thất bại vong có thể thiên không cướp gia tăng hao tổn thiên diêu Hàm trì, cô lập vừa dễ sinh nghi kị là quyền mưu âm mưu của sĩ.

5. Gặp xương khúc rất hội đọc sách mười tên nội không thành vấn đề.

6. Hội vũ khúc tham lang gia hỏa linh vô dương đà gia tả hữu phú quý, uy trấn biên cương.

7. Gia dương đà Hóa kị tài vụ tranh cãi, tài nghệ người hoặc kinh thương.

8. Gia tả hữu xương khúc khôi chòng cập lộc mã quan cao quyền đại.

9. Phùng Hóa kị đại (gia sát) hoặc thiên không cướp dễ đi lang thang không có việc gì.

10. Ất bính mậu tân sinh ra gia cát tài quan cách có thể cư chủ quản nơi vị, kỷ cung so sánh hợi cung tốt, nhân nhật nguyệt lạc hãm của cho nên cũng.

Sự nghiệp: Nên tài chính và kinh tế đơn vị đứng đầu quản, mậu dịch, đại lý thương, kế toán xuất nạp, nghệ thuật châu bảo chờ.

Khuyết điểm: Đa suy nghĩ, ích kỷ keo kiệt, mê luyến tửu sắc.

Ưu điểm: Có tài hoa, đổng nhân tình sự cố, năng lực dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tham mưu chọn người.

Tứ, Thiên phủ ở mười hai cung của phán đoán suy luận thuyết minh

Mệnh cung: Thái độ làm người tính tình trung hậu, thông minh có nghị lực, thích ứng hoàn cảnh của ứng biến năng lực cường, có lĩnh đạo tài cán, có thể cư nặng vị nắm quyền chuôi, nhưng vô cùng cẩn thận mà khuyết thiếu lĩnh đạo đàn luân khí thế, có xí nghiệp cập tổ chức năng lực, chí tiết cao hành sự ổn trọng tâm địa thiện lương, coi trọng áo cơm hưởng thụ, lòng dạ sâu thẩm danh lợi tâm nặng, tự phụ mà lại vừa hiện thực, nỗ lực thì đã nghĩ thu về, nhược độc thủ các hãm vô cát phù, hội chiếu kình dương Hỏa Tinh linh tinh đà la chờ ác sát, chủ thiện mưu hảo gạt giả nhân giả nghĩa của sĩ, phùng thiên không cướp chủ cô độc nữ mệnh Thiên phủ triền độ chủ thái độ làm người trung hậu hiền lành, thông minh nhanh nhẹn linh hoạt, vượng phu dạy con, thanh bạch mà năng lực cấp nhân của cấp, ưu nhân của ưu, gặp cát phù cập tả phụ hữu bật lệnh của phu nhân bản thân có tài vận mà bang phu mà lại có trượng phu oai nghiêm, nữ ác nam quyền đại phú đại quý của cách. Phùng Hóa kị, đại hao không vong có bệnh tật hoặc đang lúc đãng không có việc gì nổi khổ muộn, và thiên không cướp vừa phùng không vong không thích hợp kinh thương để tránh khỏi tài lai tài khứ, đáo thực lai sẽ có vì ai khổ cực vì ai mang cảm giác thán.

Huynh đệ cung: Thiên phủ lâm huynh đệ cung, chủ huynh đệ chúng, đại phùng xương khúc khôi chòng tả hữu huynh đệ nhiều tài nghệ mà lại có trợ giúp, sẽ có hỏa linh thì ở khẩn yếu quan đầu sẽ bị bán đứng, bình thường cũng đa tâm cơ.

Vũ khúc Thiên phủ thỉnh xem thêm sao Vũ khúc của phán đoán suy luận, liêm trinh Thiên phủ thỉnh xem thêm sao Liêm trinh của phán đoán suy luận

Tử vi Thiên phủ tọa huynh đệ cung, huynh đệ đều đông đảo đều tin cậy lớn tuổi của huynh đệ bang trợ mà lại tình cảm dung hòa, năng lực đây đó hỗ trợ mà lại phẩm cách cao tu dưỡng hảo, nhưng chỉ có phong lưu của huynh đệ, hoặc là cùng mẫu dị phụ hoặc cùng cha khác mẹ của huynh đệ.

Thiên ở xấu vị đối cung liêm trinh thất sát mặc dù huynh đệ tỷ muội đông đảo, mà lại có học thức, thông minh, có đứng đầu dục, mô phỏng theo lực cường, thiện nhìn sắc mặt, quản lý tài sản năng lực cường, phùng xương khúc nhân phẩm hảo có hàm dưỡng hảo phùng tả hữu có nhân duyên, phùng tả hữu xương khúc vừa phùng khôi chòng trái lại so sánh bận rộn, ưa người khác nghe theo tuyên cố chấp, phùng linh tinh phá toái khốc hư kình dương chỉ có chết non của huynh đệ, hoặc làm cho đương nuôi con hoặc cùng cha khác mẹ của huynh đệ cũng.

Thiên phủ ở mão dậu đối cung vũ khúc thất sát sai ai ra trình diện khốc hư kình dương thiên hình thiên không cướp người huynh đệ không thích hợp đa, đa người bất hòa, tuy có học thức, huyễn tưởng đa, dục vọng rất có đoàn kết lực nhưng ngạo khí nặng không khẳng đành phải nhân hạ, huynh đệ của tình cảm vợ chồng cũng không hòa thuận, ứng với cho nhau lễ nhượng bằng không dễ có sinh ly tử biệt cũng, ứng với vu cơ quan chánh phủ tài chính và kinh tế đơn vị, tài chính giới nhậm chức là tốt.

Thiên phủ ở kỷ hợi đối cung tử vi thất sát, anh em bà con có học thức cập trác việt tài năng lực, như phùng tả hữu hoặc hóa khoa phải có danh dự mà lại thông minh hơn người, có trợ lực, có thể hỗ trợ nhưng phạ mềm không sợ cứng rắn, như phùng Hóa kị cập dương đà hỏa linh chỉ có mất sớm hoặc cùng cha khác mẹ của huynh đệ, nên kiến trúc nghiệp.

Cung phu thê: Dựa vào người viết của kinh nghiệm Thiên phủ lâm cung phu thê đại thể nhiều năm linh của chênh lệch ở sáu tuổi đã ngoài người chiếm đa số, nhưng chủ thê hiền tuệ, gia đình hạnh phúc mỹ mãn, có bang trợ đối phương của vận thế, quần áo chú ý, thiện ngoại giao ôn hòa, nhưng như gia sát tảo hôn có khắc chủ sanh ly, hoặc như ly phi ly hoặc dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng, ứng với kết hôn muộn là tốt.

Vũ khúc Thiên phủ thỉnh xem thêm sao Vũ khúc

Liêm trinh Thiên phủ thỉnh xem thêm sao Liêm trinh

Tử vi Thiên phủ ở cung phu thê gặp thiên mã tất là tha hương nhân, mà lại phối ngẫu bản thân có có tài vận có nhiều, mà lại có cổ mỹ, nhưng suy nghĩ thông minh, chí khí cao không thích hợp phùng thiên hình kình dương thiên không cướp linh tinh vô tả hữu dễ đi vào đồ, mà tình cảm vợ chồng không được mục, hoặc dễ thay đổi có lúc hội động thủ động cước cũng, nên kết hôn muộn, nhân tử vi Thiên phủ đồng cung vốn có cao ngạo ý.

Thiên phủ ở xấu vị, phối ngẫu tuy có học thức, nhưng bảo thủ phiến diện cố chấp, không thích hợp phùng liêm trinh Hóa kị, phu thê cảm giác tình không được mục, gia đình phần nhiều là phi, thả phù thê đang lúc cảm giác tình tất có giấu diếm việc, mà đấu tâm cơ, nan dư bạch đầu giai lão, đến đây cách phối ngẫu liêm trinh Hóa kị vận hạn của ứng với cẩn thận tai nạn xe cộ bất trắc tai ương.

Thiên phủ ở mão dậu cung phối ngẫu thanh bạch nhanh nhẹn linh hoạt mạo mỹ thông minh, phong độ ưu nhã, giúp đỡ trợ giúp đối phương mà lại là quản lý tài sản khả năng thủ hoặc vượng phu ích tử, nhưng đa quản có nhân duyên, tình cảm vợ chồng Ứng Hoà mục, nhưng đau khổ hội chiếu có sát tinh linh tinh đà la thiên diêu khốc hư là phúc không được đầy đủ, chỉ dễ có mang nhị tâm .

Thiên phủ ở kỷ hợi, vốn là quản lý tài sản năng thủ, giúp chồng dạy con, nhân duyên tốt, thông minh có trí khôn, nhưng phùng thiên không cướp thì ưa đề cao thân phận, lòng tự trọng cường, nhưng đối với phối ngẫu của bằng hữu đa nghi tâm không quá hoan nghênh. Không thích hợp tả phụ hữu bật nhập cung phu thê vừa phùng hóa khoa có lần thứ hai hôn nhân, như thiên mã thiên diêu Hàm trì sai ai ra trình diện thiên không cướp chung thân thường là đào hoa bôn tẩu.

Cung tử nữ: Thiên phủ vu cung tử nữ thì tử nữ đa tài đa nghệ thông minh có khả năng hiếu mà lại hiền, hội chiếu văn xương văn khúc thiên khôi thiên việt thư rất hội độc thời niên thiếu là có thể đoạt giải làm vẻ vang có quý.

Vũ khúc Thiên phủ thỉnh xem thêm sao Vũ khúc, liêm trinh Thiên phủ thỉnh xem thêm sao Liêm trinh

Tử vi Thiên phủ tử nữ không thích hợp đa ứng với dũ ít dũ tốt, thông minh có học thức, tiêu chuẩn, cao nhưng kiêu ngạo mà tùy tâm sở dục, có cốt khí không sợ hi sinh, cảm tác cảm vi, như phùng tả hữu có có thành viên tổ chức, có việc nghiệp địa vị, nhưng bất khả quá tuyệt bằng không phùng liêm trinh Hóa kị gặp kình dương dễ có quan tòa triền thân.

Thiên phủ ở xấu vị thông minh có học thức, ưa bênh vực kẻ yếu, nhưng nói đa lao 灱 rất có tài hoa, nhưng cố chấp mà có ngạo khí, hiếu động có hiệu triệu lực, bất khả vi phạm pháp lệnh bằng không gặp phải văn xương hoặc liêm trinh Hóa kị của năm dễ có quan tụng, sai ai ra trình diện khốc hư không cướp tuần thiên không chỉ tử nữ bản thân độ chênh lệch.

Thiên hưu ở mão dậu thái độ làm người thông minh có học thức, nổi danh sĩ phong độ, hiếu động, dám đảm đương không thích hợp sai ai ra trình diện Hỏa Tinh đà la khốc hư mẹ goá con côi thiên hình thiên không cướp chỉ có chết non đẻ non hoặc mô cáp tử có thể miễn hình phạt khắc hoặc bản thân độ chênh lệch, nhưng thấy thiên không cướp chặn thiên không và tôn giáo hữu duyên.

Thiên phủ ở kỷ hợi có học thức thông minh có nghệ thuật tế bào, là quản lý tài sản năng thủ mà lại lại có hiệu triệu lực, nhưng tính tình nôn nóng, dục vọng đại. Như phùng tả hữu hóa khoa lộc quyền đương thành công tựu, nhưng không thích hợp thái tham, gặp thiên hình Hỏa Tinh có cổ quái, gặp thiên không cướp hao tổn so sánh cô tích gặp đà la khốc hư hỏa tinh chỉ có đẻ non người ấy nữ.

Cung tài bạch: Thiên phủ nhập cung tài bạch tài nhập kho đương hữu lý tài cập thủ tài khả năng lực mà lại dụng tài phi thường có kế hoạch, cập bảo thủ cẩn thận, và lộc tồn đồng cung vừa phùng thiên không cướp chủ được tài gian nan mà lại dễ phá hao tổn, nhân và lộc tồn đồng cung tất thụ dương đà giáp, chẳng tam phương hội kiến lộc hoặc hóa lộc tới thực tế.

Vũ khúc Thiên phủ thỉnh tham kiến sao Vũ khúc, liêm trinh Thiên phủ thỉnh xem thêm sao Liêm trinh

Tử vi Thiên phủ cảm kiếm đồng tiền lớn, mà lại là kiếm đồng tiền lớn không được lựa chọn đoạn cảm tác cảm vi mà lại cảm là kiếm tiền mà đầu tư tốn hao, mà lúc nào tới nguyên không ngừng, mà lại đa thuộc về quan lớn hoặc có quyền thế mà giàu có người, gặp văn xương văn khúc văn hóa kị, chỉ thuộc về bất chính đồ của đường về, như phùng liêm trinh Hóa kị có tả hữu xương khúc hoặc là có tổ chức mà lại ưa toản pháp luật của khích vá mà làm nên đại sự nghiệp nhưng dễ phạm quan tòa cũng.

Thiên phủ ở xấu vị bản có thể giàu có, tài bạch phong phú, tình trạng tài chánh tốt, nhưng đối với cung không thích hợp có liêm trinh thất sát kình dương đồng cung, có nhiều bất chính đương chi tài, dễ ra cạm bẫy, ứng với an phận thủ thường là tốt, sai ai ra trình diện dương đà hỏa linh thiên không cướp thành bại khó tránh khỏi, mà lại điệu tài nguyên khả năng lực soa, phản vấn đề đa cũng.

Thiên phủ ở mão dậu tài nhập tài khố, đối cung vừa phùng tài tinh vũ khúc thất sát cho nên xác nhận giàu có mà lại quản lý tài sản bản lĩnh cũng là rất có một bộ, nhưng cũng năng lực có chứa ta ích kỷ chi tâm, mà lại dũng cảm chạy nước rút, năng lực thủ tiến tất có thể phát, nhưng không thích hợp cư không vong nơi bằng không tài cư không vong bả tam lãm tứ.

Thiên phủ ở kỷ hợi: Quản lý tài sản không sai, sẽ thành là đại phú của mệnh, hoặc là tài chính bộ phận then chốt của trải qua phó để ý cấp, ứng với tiên đau khổ hậu cam, gặp dương đà hỏa linh thì thành công bại, gặp không vong thì thất bại đa.

Cung tật ách: Thiên phủ vu cung tật ách thì suốt đời ít sinh bệnh, chủ yếu chỉ tính khí của chứng, hoặc bệnh phù chân, phồng lên, và hỏa linh cùng độ thượng hoả khí, to lớn đau nhức. Sai ai ra trình diện lộc tồn phùng Hỏa Tinh chủ thấp hỏa của nhanh như dạ dày nhiệt viêm dạ dày, gặp thiên mã kình dương linh tinh túi mật của bệnh, gặp không vong thì bệnh phù, gặp liêm trinh Hóa kị sai ai ra trình diện hồng loan đại hao thường chủ dạ dày xuất huyết.

Vũ khúc Thiên phủ thỉnh tham kiến sao Vũ khúc, liêm trinh Thiên phủ thỉnh tham kiến sao Liêm trinh

Tử vi Thiên phủ: Suốt đời vô bệnh nặng, tính khí kém một chút, gặp thiên mã kình dương linh tinh đảm tật, trĩ sang.

Thiên phủ ở xấu vị: Tính khí của tật, hoặc bàng quang niệu đạo của tật, dạ dày xuất huyết.

Thiên phủ ở mão dậu: Mạn tính dạ dày tràng bệnh, vũ khúc thất sát sai ai ra trình diện thiên không cướp thiên nguyệt có mũi tật của dị ứng chứng, sai ai ra trình diện long trì mồm miệng không tốt.

Thiên phủ ở kỷ hợi: Tính khí của tật hoặc hiền hư, lãnh nhiệt nảy ra khí quản viêm.

Cung thiên di: Thiên phủ ở cung thiên di xuất ngoại gặp quý nhân được phúc, có trưởng bối hoặc thủ trưởng đề bạt viện trợ.

Vũ khúc Thiên phủ thỉnh tham kiến sao Vũ khúc luận giải trừ, liêm trinh Thiên phủ thỉnh tham kiến sao Liêm trinh luận giải trừ

Tác giả: Chu dễ huyền 2006- 6- 1 12: 52 hồi phục đến đây lên tiếng

—————–

67 hồi phục: Tử vi bí tịch

Tử vi Thiên phủ: Xuất ngoại hiểu rõ mà mập ra, mà lại rất phong cảnh xài được, y lộc như ý như ý, nhưng bất khả thái như ý mà đắc ý vênh váo tùy tâm sở dục, bằng không sai lầm, khó tránh khỏi có tao quan tòa của ách cũng.

Thiên phủ ở xấu vị: Xuất ngoại quý nhân đa, thiên di điều động, đi công tác du ngoạn giai cát nhưng bất khả ngạo khí nặng cố chấp. Sai ai ra trình diện thiên không cướp tuần thiên không Hóa kị thì trước khó sau dễ không tốt.

Thiên phủ ở mão giờ Dậu xuất ngoại có thể gặp quý đến đỡ, tài lộc như ý, náo trung tâm cầu tài mang trung tâm có tiến, phùng lộc tồn trời ban phúc phận có thể thông, gặp kình dương hỏa linh kiếp sát chỉ có tiểu nhân.

Thiên phủ ở kỷ giờ hợi xuất ngoại gặp quý nhân có trợ giúp mà lại phần nhiều là quan lớn danh vọng hạng người hoặc chính trị quyển người sĩ, có thể phát đạt.

Cung Nô bộc: Thiên phủ lâm nô bộc cung chủ giao hữu rộng, canh có bằng hữu của ủng hộ, có thể được trung tâm của người thủ hạ, nhiên cái gọi là giao du rộng chỉ là sơ giao mà thôi, tất cảnh sai ai ra trình diện khôi việt tả hữu lại vừa biết được, giao hoặc được thuộc hạ trợ giúp lực thì đăng cao nhất hô tứ ầm ầm ứng với, như hội kiến dương linh hỏa đà thiên hình người, biểu thị bằng hữu thuộc hạ không đáng tin, sẽ bị bán đứng hoặc là lấy oán trả ơn, như hội chiếu thiên không cướp hoặc nhập không vong, gia tăng hao tổn hồng loan phong cáo thì nhân giao hữu mà phá hao tổn hoặc bị người thủ hạ của trộm đạo mà tổn hại cũng.

Vũ khúc Thiên phủ thỉnh xem thêm sao Vũ khúc, liêm trinh Thiên phủ thỉnh tham kiến sao Liêm trinh

Tử vi Thiên phủ phùng tả hữu đắc lực nhất hô bách nặc, mà lại đều vì có quyền thế người xí nghiệp lớn gia quan viên chánh phủ phú hào các loại, nô bộc cung có tử vi so sánh có nô lấn chủ của thuộc hạ, như phùng vừa mã vừa gặp không vong tuy có trợ giúp nhưng chung thân bôn tẩu dễ chiêu oán, cập gặp vũ nhục, nhân sở giao của giao hữu giai có quyền thế, khó tránh khỏi cần nịnh hót vuốt mông ngựa, cho nên ưa ưu nửa nọ nửa kia.

Thiên phủ ở xấu giờ Mùi sở giao của giao hữu là có học thức, mà lại người bên ngoài chiếm đa số có ngạo, trầm mặc quả, nói suy nghĩ tốt phản ứng khoái, nhưng có trợ lực, đa số chính phủ cơ cấu hoặc tài chính giới của giao hữu là đa, có ly hôn của giao hữu là đa, nhưng thấy liêm trinh Hóa kị cập hội kiến chặn thiên không dương đà hỏa linh thì không đại trợ giúp.

Thiên phủ ở mão dậu, xí nghiệp lớn gia, tài chính giới quản lý tài sản cao thủ, hoặc kiến thức chuyên nghiệp của giao hữu đa, nhưng có điểm ích kỷ hoặc võ đoán hành trình xác nhận có trợ giúp, nhưng không thích hợp phùng Tứ Sát sai ai ra trình diện kị cập thiên không, so sánh có gặp dịp thì chơi hoặc nật cận người không tốt.

Thiên phủ ở kỷ giờ hợi có học thức có địa vị, sai ai ra trình diện thiên không cướp đồng cung là nhà xưởng giới của giao hữu, cũng có xí nghiệp gia, tài chính giới của giao hữu, vốn có trợ giúp của quý nhân, nhưng phùng sát thì không trợ giúp trái lại tai hại.

Sự nghiệp cung: Thiên phủ vu sự nghiệp cung thì bất luận ở dân gian xí nghiệp công ty, hoặc ở nhà nước bộ phận then chốt làm việc, văn võ đều có thể một bước lên mây hoặc danh lợi song thu vào, có ngôi sao may mắn đến đỡ vô sát xung lại có lộc tồn hoặc hóa lộc lai củng chủ quý doãn văn doãn vũ tương đương có duy trì liên tục tính đều có thể thành quý phát phú, sai ai ra trình diện thiên không cướp đồng cung nên vu nhà xưởng giới thực nghiệp giới phát triển so sánh bất lợi ăn ý việc.

Vũ khúc Thiên phủ thỉnh tham kiến sao Vũ khúc, liêm trinh Thiên phủ thỉnh xem thêm sao Liêm trinh

Tử vi Thiên phủ đến đây cách vu sự nghiệp cung cách cục không sai có thể là y sư, luật sư, hoặc quan toà các loại, cũng có thể là có tổ chức thành viên tổ chức của xí nghiệp lớn gia của ông chủ cổ đông, hoặc cự thương to lớn chủ quản, hoặc chính phủ của tài phú chủ quản, mọi chuyện lưu loát thành công tựu vừa có danh tiếng, hội thiên mã thường nhân sự nghiệp xuất ngoại nhiều cơ hội, nhưng bất khả nhân thành công thì có mã ngạo hoặc ý nghĩ kỳ lạ mà lập dị mà có phiền phức mọi việc.

Thiên phủ ở xấu vị văn võ đều có thể quý gặp cát tấn chức khoái mà khi chủ quan, nhưng tất có phập phồng không được thuận mà bôn ba lao lực, đến đây chỉ phùng liêm trinh thất sát Hóa kị, mà sẽ tới Tứ Sát tinh thì so sánh có phiền phức, có thể vu xí nghiệp giới, nhà xưởng giới hoặc quản lý tài sản của công tác, thụ coi trọng mà chậm rãi phát triển, nhưng bất khả thái ngạo hoặc thái giặt rũ giúp bảng chính mà thụ đả kích cũng.

Thiên phủ ở mão giờ Dậu phùng tả hữu khoa lộc quyền khôi việt là có thể ở cơ quan chánh phủ của quan võ hoặc quân nhân mà có thống ngự đoàn thể tài năng lực, nhân Thiên phủ là lộc kho, mỗi ngày tướng là quản lý tài sản của chức, sai ai ra trình diện thiên không cướp có thể vu kỹ thuật đơn vị hoặc nhà xưởng giới công tác thụ thủ trưởng quý nhân trợ giúp mà phát triển, nhưng bất khả quá cương hoặc kiêu ngạo, bằng không gặp thụ tiểu nhân của ám toán cũng,

Như phùng vũ khúc Hóa kị gia sát lâm là lúc tất có phiền sự.

Thiên phủ ở kỷ hợi rất có nhiệt tình mà lại hữu lý tài tài hoa, có thể vu chính phủ cơ hội quan nhậm chức, hoặc tài chính giới đại công ty của tài vụ quản lí, nhưng dã tâm lớn hoặc thân kiêm sổ chức mà bôn ba phiền lục, phùng thiên không cướp hoặc chặn không có tôn giáo tín ngưỡng mà lại đối ngũ thuật phương diện có tạo nên, rất có danh dự là cũng.

Cung điền trạch: Thiên phủ vu điền trạch thì chủ tình trạng tài chánh tốt, ở nhà phụ cận vu an bình cao cấp khu dân cư, hoàn cảnh ưu nhã mỹ quan, điền viên tươi tốt, công tác yên ổn, so sánh không đổi biến hóa công tác hoàn cảnh, năng lực sáng lập năng lực thốn, tức năng lực bảo trụ tổ tiên lưu hạ của bất động sản, mà mình cũng năng lực ta bất động sản nhưng gặp lộc tồn có thể đưa sinh được lợi, gặp thiên không Địa kiếp địa không đại hao cùng cấp cung tình hình đặc biệt lúc ấy có phá hao tổn, gặp xương khúc Hóa kị gia tăng hao tổn hoặc dương đà hỏa linh thiên hình thì dễ có sản nghiệp tranh cãi.

Vũ khúc Thiên phủ xin gặp sao Vũ khúc, liêm trinh Thiên phủ xin gặp sao Liêm trinh

Tử vi Thiên phủ xác nhận điền viên tươi tốt, có sản nghiệp tổ tiên, mà lại có thể tự đưa xa hoa của phòng ốc, mà lại nhân khẩu xuất nhập nhiều lần, gặp thiên mã hội thường không ở nhà, gặp thiên không cướp tuần thiên không, có đưa cũng có khứ.

Thiên phủ ở xấu không có tổ nghiệp mà lại có thể tự đưa gặp dương đà hỏa linh thiên không cướp thành công bại cung điền trạch là giấu tài chỗ ứng với tiên đau khổ hậu nhạc, gia đình so sánh có thị phi tranh cãi Thiên phủ ở mão dậu có tổ nghiệp điền viên đa, bậc cha chú có tích súc năng lực tự đưa cập thủ tổ nghiệp, nhưng chỉ thành công bại hoặc thoái thoái. Sai ai ra trình diện vũ khúc Hóa kị phùng thiên không cướp chỉ không nhiều lắm lưu, gia nội so sánh bất an ninh.

Tác giả: Chu dễ huyền 2006- 6- 1 12: 52 hồi phục đến đây lên tiếng

—————–

68 hồi phục: Tử vi bí tịch

Thiên phủ ở kỷ hợi có sản nghiệp tổ tiên cũng có tự đưa ở nhà chơi rông hoàn cảnh trang hoàng xa hoa tức giận phái mỹ luân đẹp rực rỡ, phùng thiên tướng gia kình dương hoặc đà la, là bên trong gian phòng thực chất đa hơi có hỗn loạn, không thích hợp sai ai ra trình diện mẹ goá con côi thiên không cướp thì dự trữ không nhiều lắm.

Cung phúc đức: Thiên phủ cư cung phúc đức thì năng lực an tĩnh hưởng phúc, có quý nhân trợ giúp đa thực lộc, tài nguyên cuồn cuộn, đa phúc phận nhưng tinh ẩm thực chi đạo, tu dưỡng hảo làm việc cẩn thận, lòng dạ rộng, phùng thiên không cướp đại hao nhược bận rộn mà có điểm cô ý, hoặc cảm giác cô độc, hội kình dương thiên hình trong lòng phiền muộn, gặp đà la Hỏa Tinh linh tinh tự tìm vô vị của phiền não, gia hao tổn kị thiên không cướp thân an tâm mang lao khổ quá nhật.

Vũ khúc Thiên phủ thỉnh xem thêm sao Vũ khúc, liêm trinh Thiên phủ thỉnh xem thêm sao Liêm trinh

Tử vi Thiên phủ: Có thể có xa hoa cập khí phái của hưởng thụ, xuất thủ chuyên gia, cả đời hạnh phúc vui sướng, đại phú, bản có thể vô ưu vô lự, nhưng bất khả cảo hoạt động chính trị, hoặc tự tìm phiền toái, mà không năng lực an bình, nhân phùng liêm trinh thiên tướng kình dương khốc hư hoặc Hóa kị chủ cung cũng không phải, tài cập thê của nơi phát ra cũng.

Thiên phủ ở xấu vị: Nổi danh sĩ phong độ tức giận phái có phúc khí tinh vu ẩm thực chi đạo mà khi chủ quản, nhưng ưa hưởng thụ, phùng xương khúc, tài của nơi phát ra không ngừng, mang trung tâm yêu cầu hưởng thụ, nhưng có điểm lạ tính tình, thể xác và tinh thần so sánh bận rộn.

Thiên phủ ở mão dậu: Có quý nhân đến đỡ, nổi danh sĩ làn gió độ ưa có chú ý cao thượng hưởng thụ, chỉ hôn nhân không tốt, vô pháp như nguyện hưởng thụ mà khổ não, như phùng khốc hư không cướp dương đà hỏa linh dĩ nhập không môn hoặc lễ thần phật là tốt.

Thiên phủ ở kỷ hợi: Bản có thể có mười phần của phúc có thể hưởng, an tĩnh lấy được cát, nhưng không thích tọa chết hết hoặc không vong mà gặp thiên mã phùng kị, thì dường như mộng một hồi mà có chuyện mà lại chung thân bôn tẩu mà mang.

Cung phụ mẫu: Thiên phủ ở cung phụ mẫu biểu hai đời tình cảm hòa hợp, vô hình khắc phụ mẫu song toàn, mà duyên phận thâm hậu thụ phụ mẫu thương yêu chiếu cố, hưởng thụ cha mẹ chi ân huệ nhưng phùng thiên hình kình dương phụ tử ý kiến bất hòa gặp dương linh hỏa đà thiên không cướp duyên mỏng.

Vũ khúc Thiên phủ thỉnh xem thêm sao Vũ khúc, liêm trinh Thiên phủ thỉnh xem thêm sao Liêm trinh

Tử vi Thiên phủ: Phụ mẫu hiền lành, xã hội tiêu chuẩn cao, thành công tựu, nhưng vãn phát lúc còn trẻ so sánh bôn ba lao lực, nhưng tam phương sai ai ra trình diện linh tinh thất sát thiên hình thiên không cướp đà la thì có hình khắc phụ mẫu không được đầy đủ.

Thiên phủ ở xấu vị: Phụ mẫu an phận thủ kỷ vô hình khắc, có học thức chấm đất vị, có thể vu tài chính giới của tài phú bốc quản nhưng không thích hợp sai ai ra trình diện thiên không cướp dương đà hỏa linh có hình khắc, phụ mẫu hôn nhân không lý tưởng.

Thiên phủ ở mão dậu: Phụ mẫu có học thức thông minh có danh tiếng cập phong độ, có tài hoa, xuất thân không sai, nhưng như sai ai ra trình diện khốc hư dương linh hỏa đà chỉ có hình khắc.

Thiên phủ ở kỷ hợi: Phụ mẫu có học thức, bảo thủ, nghiên cứu tâm cường, mô phỏng theo lực cường có thể thực lộc lừng danh, nhưng như sai ai ra trình diện Hóa kị kình dương hồng loan đại hao thiên không kiếp hỏa linh có hình khắc, hoặc cha mẹ tình cảm bất hảo, nên lễ thần hoặc nghiên cứu ngũ thuật phật để ý có thể có tâm đắc thành tựu.

Ngũ, Thiên phủ tinh đi khổ hạn của phán đoán suy luận

Đại hạn:

1, thanh thiếu niên vận hành Thiên phủ vu đệ nhất thi đậu nhị đại hạn tức nhập hơn tuổi tả hữu so sánh có trí khôn, độc Thư Thành tích tốt, thật biết điều xảo nghe lời thông minh suy một ra ba, mà khi trưởng lớp nhưng thiết yếu có tả hữu xương khúc khôi việt gia hội cao hơn.

2, đệ tam đại hạn tức nhập đa đáo hơn – ba mươi tình hình đặc biệt lúc ấy thị tài mà kiêu ngạo có đột biến.

3, lớn thứ tư hạn thi đậu ngũ đại hạn tức hơn – ba mươi đáo hơn năm mươi tốt có cơ sở kinh tế, ổn định yêu cầu phát triển.

4, đệ ngũ đại hạn sau đó tức hơn năm mươi tuổi sau đó đi Thiên phủ mặc dù tốt, nhưng chỉ và lý tưởng không phối hợp dễ sinh ngoại hoa nội hư của thế cho nên lão vận nên bảo thủ là tốt.

Tiểu hạn:

1, mùa xuân sự nghiệp thượng so sánh tốt.

2, mùa hạ sự nghiệp khai sáng tốt, nhưng dễ ngoại hoa nội hư.

3, mùa thu trí tuệ tốt nhưng sự nghiệp so sánh tổn hại.

4, mùa đông tài vận tốt.

Lục, Thiên phủ tinh cách cục yếu quyết tinh luận

1, tử vi Thiên phủ toàn bộ dựa vào phụ bật công.

2, quân thần khánh hội, tài thiện trải qua bang.

3, tài cư tài vị, gặp người phú xa.

4, Tử Phủ đồng cung, trải qua thân phúc hậu.

5, Tử Phủ triêu viên thực lộc vạn chung.

6, tử vi nhật nguyệt cư vượng địa, kết luận công hậu khí.

7, Tử Phủ kỷ hợi hỗ phụ, tả hữu đến đỡ phúc sinh lòng.

8, Tử Phủ vũ khúc cư tài trạch, canh kiêm lộc tồn phú xa ông.

9, Tử Phủ giáp mệnh là quý cách.

10, phủ tương đồng lương tính tất hảo, hỏa kiếp không tham tính không được thường.

11, phủ tương đồng lai hội cung mệnh, toàn gia thực lộc.

12, Thiên phủ thiên tướng là y lộc chi thần, là sĩ làm quan định chủ hanh thông hiện ra:

Thiên phủ lộc kho mừng nhất cùng trời tướng ấn tinh hội hợp, ấn sinh làm quan chủ thao chính ấn vừa chủ áo cơm của hưởng thụ, lại có lộc kho cho nên phú hơn nữa quý. Như ở xấu cung an mệnh đã tài bạch và sự nghiệp dậu phủ tướng lai triêu, hoặc vị cung an mệnh, hợi mão phủ tướng lai triêu là cũng, gia sát phá tan nặng thì đặc biệt, khinh người giảm phân đến đây cách tối kỵ kình dương đối trùng cập nhập mệnh, so sánh không sợ hỏa linh. Bí nói phủ tướng phất viên cách tối lương, sĩ là cách đại cát xương cũng.

13, Thiên phủ lâm thủ có tinh phù, thắt lưng kim y tử:

Thiên phủ ở thủ và liêm trinh đồng cung, dương đất âm hỏa nhập miếu tướng sinh, đến đây cách như giáp năm sinh ra hóa lộc nhập mệnh, lộc tồn cập hóa khoa nhập sự nghiệp cung tài cung phùng đế tọa. Hoặc kỷ năm sinh ra lộc tồn cập hóa lộc vu tài quan nhị cung lai triêu đều là phú trung tâm thủ quý phú quý dương danh của cách, tối kỵ ất bính mậu năm sinh ra dương đà xung mệnh gia sát kị chết non đột tử hoặc chủ suốt đời thành bại phập phồng thị phi đa đoan hoặc tao hình trạc, nhưng đến đây cách như vô khôi tả hữu lộc khoa cũng bình thường mà thôi.

Tác giả: Chu dễ huyền 2006- 6- 1 12: 52 hồi phục đến đây lên tiếng

—————–

69 hồi phục: Tử vi bí tịch

14, dần phùng phủ tướng, vị lên nhất phẩm của quang vinh:

Đến đây cách tức Thiên phủ ở ngọ cung và vũ khúc đồng cung, thiên tướng ở thủ và tử vi đồng cung, giáp năm sinh ra lập hợp dần cung, liêm trinh song lộc thủ chiếu, tài vượng địa, quan hóa khoa, chủ đặc nhiệm của quý. Nhiên đến đây cách dương nam thuận đi, sơ phùng đi bính dần, kị lộc xung kình dương chỉ thủ cung phụ mẫu, có hình khắc, bản thân đa bệnh, cập đi Đinh Mão đại hạn kình dương chỉ thủ đối phương cự môn thiên cơ Hóa kị cũng không tốt, cập đi mậu thìn đại vận phá quân hóa quyền sự nghiệp hóa lộc có dấy lên mạnh mẽ của xu tượng, nhưng tài hư có hoa không quả, kỷ đã lớn vận, thiên lương thiên đồng kỷ hợi phúc nhân trị kị, cũng không đại tác phẩm là, thuận đáo đi canh ngọ đại vận, Thiên phủ vũ khúc hóa khoa quyền, hội hợp tài quan song lộc thủy hãnh diện, cho nên vãn phát của tượng, gia sát đa bất lợi, như dương đà ở tài cập thiên di lai xung tác bại luận, đến đây cách nữ mệnh song lộc đa chuyên quyền khắc phu, cho dù phú quý cũng không được hoàn mỹ.

15, Thiên phủ lộc tồn xương khúc hội, rất nhiều của tư:

Đến đây cách chỉ thiên phủ lộc kho gia lộc tồn rất nặng ngôi sao là trời ban của phúc phận, chủ đại phú, gia xương khúc lai hội, chủ thanh danh, đương có rất nhiều có tiếng danh nhân phú mà quý.

16, Thiên phủ xương khúc tả hữu cao thứ dạ quang vinh:

Như xương khúc tả hữu Thiên phủ đến đây năm sao hội vu thân mệnh, chủ phú hơn nữa quý, đa số tài chính và kinh tế giới của quan viên, mà lại có thủ trưởng của tín cưng chìu, vô sát phá suốt đời trôi chảy không gió ba.

17, Tả phủ đồng cung tôn cư vạn quang vinh:

Đến đây cách chỉ tả phụ của dương sĩ ở thìn thủ cùng trời phủ liêm trinh đồng cung, như vô sát phá tan cực phẩm của quý, như hữu bật là âm thủy của cây cùng trời phủ của dương đất có chế, tuy không không được cát, nhưng tổng không bằng tả phụ của sĩ cùng trời phủ của sĩ cùng một chỗ là tốt.

18, phủ tướng ngôi sao nữ mệnh triền, sẽ làm vu quý và phu hiền:

Nữ mệnh được áo cơm chi thần vu mệnh thân, vô sát phá tan chủ vượng phu ích tử, Thiên phủ nhập nữ mệnh thân cung ngọ cung lập mệnh giáp năm sinh ra hợp cách, tử cung lập mệnh kỷ sinh ra hợp cách, thân cung lập mệnh canh sinh ra hợp cách.

Nhị, Thiên phủ tinh phú văn ca quyết

Thiên phủ là tài bạch đứng đầu tể, ở đấu tư phúc quyền của ở lại, diên thọ giải trừ ách ngôi sao ở sổ thì phụ trách tài bạch điền trạch y lộc chi thần, là đế của phó quan, năng lực chế dương đà là từ, năng lực hóa hỏa linh là phúc, mừng nhất xương khúc hội, tất lên chọn đầu của quý, phùng vũ khúc lộc tồn tất có rất nhiều của phú. Bí nói: Thiên phủ là lộc kho, mệnh phùng trải qua là phú cũng. Cùng trời tướng ấn tinh hội hợp vu thân mệnh, phùng Tứ Sát phá tan, tuy không quan quý, cũng chủ điền tài phú đủ. Dĩ điền trạch tài bạch là miếu nhạc, dĩ nô bộc tướng mạo là hãm yếu, dĩ huynh đệ là bình thường. Mệnh phùng của được tướng tá, chủ phu thê tử nữ không thiếu, nhược giá trị không vong là cô lập. Nữ mệnh có thanh chánh nhanh nhẹn linh hoạt, vượng phu ích tử, sai ai ra trình diện tử vi tả hữu tác mệnh phụ, mặc dù sai ai ra trình diện phá tan cũng dĩ thiện luận, tăng nói nên của. Thiên phủ là lộc kho, nhập mệnh cuối cùng phú vạn khoảnh đưa điền trang, gia tư vô luận sổ, nữ mệnh tọa hương khuê, nam nhân thực thiên lộc, đến đây tinh phúc ngôi sao may mắn áo cơm phong đủ hưởng dụng thật tốt, hội cát là phú quý của cơ, định làm văn xương của luận.

Thê cung Thiên phủ chủ phối ngẫu cá tính so sánh bảo thủ.

Thê cung liêm trinh Thiên phủ cư tuất địa, thường đối phối ngẫu lý tưởng cùng yêu cầu rất cao, thế cho nên có nhiều khẩu thiệt tranh, trợ từ, dùng ở đầu câu thê niên kỷ chênh lệch trọng đại, có thể miễn hình phạt khắc.

Nhược sai ai ra trình diện hữu bật chỉ phạm đào hoa, có gặp ở ngoài.

Phủ tướng triêu viên cách (người đó), có thể đi nhà nước bộ phận then chốt công tác;

Đẩu số bí nghi trung tâm nhắc tới: Thiên tướng + thiên diêu thuốc chủ yếu nghiện hoặc chất có hại. (kẻ nghiện thuốc mà vô (thiên tướng + thiên diêu) người đó, đương nhiên càng nhiều) thú vị là.

Nào đó thứ thấy nhất nữ mệnh, dĩ nhiên tựu (thiên tướng + thiên diêu)! Tâm lý vui vẻ vừa hoài nghi.

Cao hứng là, rốt cục có một ví dụ; hoài nghi là, người hội khắc thuốc?

Nhịn không được hỏi nàng, người vẻ mặt bội phục thừa nhận: Đúng vậy, từ người 13 tuổi bắt đầu cho tới nay 25 tuổi, người từng hàng tháng trải qua lúc tới, đều đau đến chịu không nổi, toàn dựa vào cật thuốc giảm đau sống quá, mười mấy năm qua, chích có mấy lần gián đoạn.

Chiếu chư tinh vấn đáp luận cách nói, tử vi không gặp tả hữu mới là cô quân, Thiên phủ là đế của phó quan, là tử vi quản quốc khố hành chính tổng hợp quan, tả hữu là tử vi tể tướng, hành chính tổng hợp sai ai ra trình diện tể tướng làm cái gì? Sẽ không tả hữu làm sao sẽ cô?

Ở trong cổ thư chỉ có thuyết “Nhược giá trị không vong là vì cô lập”, muốn cùng không vong đồng cung mới có thể cô.

(tài khố phùng thiên không, tựu thực sự vô ích! Lúc này Thiên phủ một tẫn hành chính tổng hợp quan trách nhiệm, đã bị miễn chức, Vì vậy tựu trước cửa có thể giăng lưới bắt chim liễu, tựu cô lập liễu)

Luận mệnh yếu tổng hợp lại phán đoán suy luận.

Ở đẩu số toàn bộ cuốn sách nhị 10 trang nói đến Thiên phủ: Dương đà hỏa linh hội hợp, hảo gạt. Ca viết: Hỏa linh dương đà tam phương hội, thái độ làm người gian trá làm phiền lục. Người ta thiên nói ngươi “Sẽ không giở trò lừa bịp”, đó không phải là cân đến đây đoạn cổ văn tương phản sao? Thiên phủ gặp phải rất nhiều sát tinh thì, sát tinh là người ác thói hư tật xấu, thế nhưng Thiên phủ rất hội bao dung, sở dĩ sát tính đều giấu ở trong nội tâm. Giá rất giống gian trá ba! Nhưng không giống ngươi đi!

Dĩ chư tinh vấn đáp luận ánh mắt đi xem. Nó thuyết “Tử vi dĩ tả phụ hữu bật là tướng, dĩ thiên tướng xương khúc là từ,, dĩ Thiên phủ là thảng giấu đứng đầu. ” Thiên phủ là quản quốc khố quan, tả phụ hữu bật là tể tướng. Còn nói: “(Thiên phủ) là đế của phó quan”, nào có nhiều như vậy quân ma! Tử vi là bắc cực tinh, bất động, cái khác tinh thoạt nhìn đều là vây quanh hắn chuyển, sở dĩ coi là “Hoàng đế “. Thiên phủ chích là của hắn một quan viên, ta nghĩ tả hữu là tướng, địa vị hoàn bỉ Thiên phủ cao ư! Kỳ quái, tất cả mọi người coi thường tả hữu địa vị, còn muốn gọi bọn hắn khứ phối hợp Thiên phủ. Quay về với chính nghĩa Thiên phủ sẽ không tả hữu chưa tính là cô nhé!

Tác giả: Chu dễ huyền 2006- 6- 1 12: 52 hồi phục đến đây lên tiếng

—————–

70 hồi phục: Tử vi bí tịch

Thái âm tinh

Thái âm giống vậy ánh trăng, ngũ hành thuộc quý âm thủy. Chủ tượng gia đình, tài phú, mẫu thân, thê tử, nữ nhi hoặc nữ tính thuộc của. Vu vật chủ sàng, lữ quán. Ưa dạ sinh ra dễ được phúc khí. Ở miếu địa hợi tử xấu cung, vượng địa dậu thủ cung, bình vị thân cung, rảnh rang thìn dần cung, hãm địa mão tị ngọ cung. Là nói chuyện yêu đương ngôi sao, hạn phùng lợi đàm hôn sự. Hóa kị thì so sánh dễ sẽ có thất tình đơn phương yêu mến của ứng với.

Nữ tính nhập cung mệnh còn lại là tiêu chuẩn nữ tính có nữ tính mỹ.

Ngũ hành: Thủy

Tính chất sao: Đẹp, sạch sẽ, trinh tiết, đại diện mẫu thân, thê tử, nữ nhi. Ưa buổi tối sinh nhân so sánh tốt.

Nhân vật đại biểu: Cổ phu nhân, Vũ Thành vương hoàng phi hổ của thê

Tính chất đặc biệt: Thái âm tinh bản thân là cung điền trạch cung chủ, bản thân hay thuộc về thủy cập nữ nhân gọi chung là. Bản thân là âm tang tinh, cũng đại biểu âm khí, âm phủ.

Trinh tiết.

Mẫu thân đại diện.

Thanh tú giai nhân hình mỹ nữ.

Âm nhu, ưa tình thơ ý hoạ, ái huyễn tưởng.

Tương đương săn sóc mà nhã nhặn.

Lo cho gia đình, nam mệnh thì thất chi quyết đoán bất túc.

Phàm là cẩn thận, thậm chí có điểm xoi mói, có điểm khiết phích.

Văn học gia, nghệ thuật gia đại diện, thích ổn định.

Âm khí nặng, không quả quyết, vãn phát.

Đối mẫu, thê, nữ so sánh có hình khắc.

Nam mệnh phùng Thái âm Hóa kị, dễ hình thành đồng tính luyến ái.

Thái âm tinh ở cung mệnh hiện tượng

Thái âm tinh tọa mệnh tâm tư ngươi địa nhân từ, tâm ngận mềm, có nhiều đồng tình tâm, ái khốc, suốt đời yếu không thấm nước ách.

Người ta có thể so với so sánh ích kỷ, mấu chốt thượng tương đối hội chiếu cố chính.

Cùng trời phủ, thiên tướng hai sao đồng dạng dễ thái độ làm người sở khinh thường, bởi vì chúng nó không có sở thái dương tử vi cái loại này lãnh đạo tính chất, cũng không có thất sát phá quân tham lang biến hóa, nhưng những … này tinh diệu sở chủ việc, thường thường ảnh hưởng tương đối cửu viễn, nhất là đại hạn đi tới những … này tinh diệu thì, thường thường ở đương sự người chút bất tri bất giác phát sinh lực ảnh hưởng, bởi vì nan phát giác, sở dĩ càng khó xu tị.

Thái âm không thích Tứ Sát, vưu kị Hỏa Tinh linh tinh, cái gọi là “Thái âm hỏa linh đồng vị, trái lại thành thập ác”, dù cho Thái âm gặp Hỏa Tinh hoặc linh tinh đồng cung thì, liền chuyển biến trở thành một tổ ác liệt tổ hợp, chủ tai hoạ, ngăn trở.

Chủ yếu nhân tố là bởi vì Thái âm có cất giấu đặc tính, Hỏa Tinh linh tinh lại là một đôi chính mình dữ dằn xung động tính chất sát tinh, lưỡng chủng tính chất hoàn toàn tương phản, loại mâu thuẫn này liền khiến cho cách cục thành hạ cách.

Kỳ thực bất luận cái gì một tổ tinh diệu, đều thiết yếu yếu lo lắng đáo âm dương cân đối, tính chất điều hòa, mới là tốt đẹp chính là cách cục, cũng không phải cát diệu toàn bộ cát, hung diệu toàn bộ hung, chỉ cần tinh diệu đang lúc có thể cho nhau điều hòa kỳ đặc tính, liền có thể bả sát diệu hung thần lực chuyển hóa thành kích phát mệnh cách lực lượng, đây cũng là cái gọi là “Hóa sát vì quyền” đạo lý.

Nếu như ngươi là nam sinh mà Thái âm tọa mệnh: Của ngươi tướng mạo nhã nhặn, mi thanh mục tú, thoạt nhìn tao nhã nho nhã, đuôi mắt đái phượng, mắt rất đẹp, phi thường có tình duyên, có thân thể của nam nhân, nữ nhân tư là (bề ngoài thoạt nhìn rất xấu hổ, nội tâm lại nhiệt tình như lửa).

Nếu như ngươi là nữ sinh mà Thái âm tọa mệnh: Người ta ôn nhu săn sóc, đa tình lãng mạn phụ có ý thơ, tình cảm nhẵn nhụi, mang theo tính trẻ con, dịu ngoan mà thiện lương, có mẫu tính từ huy, thế nhưng người ta khuyết thiếu chủ kiến, tương đối chìm không được chú khí.

Thái âm tinh nhập cung Quan lộc

Suốt đời sự nghiệp vận thường thường, phi thường thích hợp làm ổn định tính đi làm công tác, suốt đời không thích hợp làm phú biến hóa tính, ăn ý mạo hiểm tính hành nghiệp, bằng không dễ rủi ro thất bại.

Trừ đến đây, làm và nghệ thuật có liên quan sự nghiệp, năng lực phát huy thái âm tinh đa tài nghệ đặc tính, có thể dùng sự nghiệp thành công, ở trong xã hội được hưởng danh tiếng.

Nếu vì nam tính, thì thích hợp làm nghệ thuật gia, tác gia, diễn nghệ nhân viên và đại quy mô tư nhân xí nghiệp chờ.

Nếu vì nữ tính, thì thích hợp làm âm nhạc lão sư, tác gia, đại chúng truyền bá sự nghiệp chờ hành nghiệp.

Tác giả: Chu dễ huyền 2006- 6- 1 12: 52 hồi phục đến đây lên tiếng

—————–

71 hồi phục: Tử vi bí tịch

Nhất, thái âm tinh cơ bản tinh tình

Thái âm tinh: Ngoại hạng tinh, vừa danh ánh trăng, quế trì, ngọc miễn, ngân huy.

1, đấu vị: Trung thiên tinh.

2, phương vị: Dậu thủ hợi tử.

3, ngũ hành: Quý thủy chủ vật chất, âm tính là nội ngoại giai âm tính là động tinh.

4, chủ tể: Cung điền trạch chủ, mẫu tinh, thê tử chòm sao, là âm mưu kế sách mưu sĩ chòm sao, nơi ở chòm sao, số học chòm sao, hành động quân sự hưu chiến của bổ sung huấn luyện chòm sao, này đây thanh tĩnh lai phanh lại ngôi sao tọa, hoặc dĩ trạng thái tĩnh làm lạnh khả năng lượng lai cách giải trừ sốt cao khiến cho thành trung hoà hoặc giải thể cũng, lãnh kết chòm sao.

5, bản thân bộ vị: Can, mắt, bạch huyết cầu.

6, kiểm hình: Viên trung tâm đái phương, mặt tròn, tùy mặt tròn, trứng gà kiểm, mi thanh mục tú trung tâm huyền sinh ra mặt như đầy tháng mặt con nít, mi con ngươi rất đẹp mỹ tuấn nhã nhặn.

7, thể tài: Vóc người trung đẳng.

8, màu da: Niên thiếu thanh bạch sắc, trung niên thanh du sắc, lão niên thanh hắc sắc.

9, hiện tượng: Bề ngoài văn tĩnh xấu hổ, nội tâm hiếu động, gấp gáp tâm từ, thiện tật đa nghi, hảo hưởng thụ, đa phiêu bạt đáo tha hương yêu cầu phát triển, phúc cây thay đổi lá ôn hòa ngay thẳng lễ độ mạo, thông minh bác học, đa suy nghĩ thiện dụng tâm cơ có tính nhẫn nại cập duy trì liên tục tính trí nhớ cường, có đao bút ánh sáng, ưa vòi hoa sen văn chương tình thơ ý hoạ, có khiết phích, ưa thanh nhàn tự do, không thích bị quản thúc, biểu tình ôn nhu, nam nhân cử chỉ có nữ nhân thái độ, nữ nhân có nữ tính của ôn nhu, có nhiều đồng tình tâm đoan trang ngưng trọng mỹ lệ tuấn tú đa tình, trọng tình cảm khuyết thiếu lý trí, có tiểu nhân tác phong, và hỏa linh cùng trái lại thành thập ác, làm việc thái tuyệt.

10. Vu thiên: Mưa dầm khí trời hoặc thần vụ dạ tình.

11, đầy đất: Chỗ trũng nơi, có vũng nước, tỉnh tuyền, khê trạch, thủy đạo, ruộng nước, âm thẩm chỗ, hoặc tia sáng chỗ thiếu sót, thanh tĩnh không náo nhiệt của nhai đạo, bồn địa nội của phương điền, hoặc chính trong kiến trúc nơi, hoặc có mỏ than đá mỏ vàng có khoáng sản nơi phương, hoặc âm có cỏ tài nơi phương.

12, vu nhân: Ngoài mềm trong cứng, so sánh âm thẩm có cảm giác thần bí, đa huyễn tưởng, trọng tình cảm mà ít lý trí.

13, vu bệnh: Sao Kim đa người phong ôn di bệnh đường sinh dục, sao Mộc đa người can vượng, sao thuỷ đa người thận bệnh, ôn khí hoặc phong ôn, Hỏa Tinh đa người bệnh sa nang, âm khuy, con mắt tật, thổ tinh đa người bệnh tiểu đường, bại thận.

14, vu sự: Gia đình sự vụ, gia đình gia công nghề phụ, kiến trúc nghiệp, hữu quan nữ quyền vấn đề sự vụ, thổ địa phòng ốc của kế hoạch, thuế vụ như phòng ốc, thổ địa, thuế ruộng, giá đất thuế chờ.

15, vu vật: Phòng ốc, kiến trúc tài liệu và công cụ, nữ dụng của trang sức phẩm, châu bảo loại, gia đình trù phòng đồ dùng, vệ sinh đồ dùng, loại nhỏ của dụng cụ, bố nhã loại.

16, vu sổ: Lục

17, Thái âm tọa mệnh ưa giữa tháng sinh ra, hoặc dạ sinh ra thanh tú có nhiều áo cơm hưởng thụ.

18, đầu tháng hoàng hôn sinh ra mặc dù phú nhưng vất vả cực nhọc.

19, cuối tháng hoặc ban ngày sinh ra ưa vui đùa nhát gan, ưa không làm mà hưởng, lạc hãm bất an vu vợ, ưa tìm kiếm kích thích.

20, khuyết điểm: Gấp gáp hảo hưởng thụ, đa bôn ba, khiết phích, lười nhác khuyết thiếu hành động của quyết đoán nhát gan sợ phiền phức sợ đầu sợ đuôi hội để tâm vào chuyện vụn vặt, và hỏa linh cùng độ, trái lại thành thập ác, âm hiểm tiểu nhân, keo kiệt xấu hổ, trọng tình cảm khuyết thiếu lý trí, làm việc có điểm cảm giác thần bí.

21, ưu điểm: Ăn nói ôn nhã, người ngoài hòa khí lễ độ, thái độ làm người thành khẩn thẳng thắn có tính nhẫn nại, trí nhớ cường, tính toán tỉ mỉ, có đao bút ánh sáng, văn tĩnh thanh tú, văn chương thù thịnh có đồng tình tâm trọng tình cảm.

Nhất. , cơ bản thiên phú:

Thái âm, là điền trạch đứng đầu tể, hóa khí viết phú, vừa là mẫu tinh, nam làm vợ ở lại, Thái âm là tài tinh, vừa chủ suốt đời cực nhanh nhạc hưởng thụ… Là ngoại hạng đào hoa tinh, những thứ này đều là giảng đáo cơ bản thiên phú, cổ kim tiền bối người tài ba nói được nhiều nhất hay loại này thiên phú.

Chính bởi tinh diệu có điều chủ sở tư, một ngày rơi vào cung mệnh, sở chủ chuyện hạng thường thường trở thành một sinh ở giữa tự hỏi trọng tâm, tạ đến đây có thể giải trừ Thái âm nam làm vợ ở lại hàm ý. Nam mệnh Thái âm làm vợ tinh, nữ mệnh thái dương vi phu tinh,

Đoạn này văn tự dụng hiện đại bạch thoại miêu tả như sau:

Chủ phối ngẫu chủ tinh rơi vào cung mệnh, đại biểu cho phối ngẫu các loại, tương trở thành hắn (hoặc người) trong cuộc đời suy tính trọng điểm, cũng bởi vì hắn bả phối ngẫu thấy đặc biệt nặng, bởi vậy đều sẽ đặc biệt quan tâm đối phương, nơi chốn là phối ngẫu suy nghĩ (nóng ruột nóng gan).

Về phần Thái âm là mẫu tinh, thái dương vi phụ tinh, cũng cũng rất dễ dàng lý giải, chính bởi Thái âm thái dương tinh đại diện nữ tính nam tính thân thuộc, sở dĩ Thái âm thái dương tọa mệnh người đó, kết thân tình hội thấy đặc biệt nặng, hơn nữa đều là ngoại hạng đào hoa tinh, ngoại trừ luân lý thân tình bên ngoài, đối nam nữ tình cảm cũng nặng hơn thị, tức tình cảm tương đối phong phú, cổ văn văn tự ngắn gọn, thường kẻ khác khó có thể lý giải, nhưng đại diện ý nghĩa cũng rất sâu xa, thường thường ngắn ngủn nói mấy câu, dụng hiện đại ngữ pháp phải giảng thượng thật lâu, tài năng lực giải thích rõ. Kế tiếp tái phối hợp những thứ khác phân loại hạng mục, có thể đeo sao diệu thiên phú tố tốt hơn định vị, cũng chính là Thái âm thái dương thế nào khứ quan tâm phối ngẫu?

Nhị, nam bắc đấu:

Bắc đẩu chủ cương sao Nam Đẩu chủ nhu, Thái âm thái dương tuy là trung thiên tinh diệu, thế nhưng Thái âm loại sao Nam Đẩu chủ nhu, thái dương loại bắc đẩu chủ cương.

Mặc dù đối với vu phối ngẫu đều rất quan tâm, nhưng bởi nam bắc đấu của phân hội có chỗ bất đồng, nữ mệnh thái dương tinh quan tâm có thể so với so sánh chủ quan, mặc dù là hảo ý, cũng rất dễ nhượng trượng phu có gia giáo nghiêm cảm giác, sách cổ xưng là đoạt phu quyền, loại này chủ quan và đoạt phu quyền, chính là bởi vì bắc đẩu chủ cương sở trí.

Căn cứ cá nhân cảm giác, loại này quá độ quan tâm, không cho đơn giản vi phạm, bởi vậy không cần thiết mỗi người đều chịu được, cũng bởi vậy thái dương có nên nam không thích hợp nữ thuyết pháp, nhưng căn cứ vào rất hội chiếu cố nam bằng hữu quan điểm, ta một vị sư huynh Hồng tiên sinh cho rằng, làm bạn gái phi thường tốt, hội cảm giác rất hạnh phúc.

Nam mệnh thái âm tinh bởi sao Nam Đẩu chủ nhu, hiện ra chính là ôn hòa lý tính được là thái thái suy nghĩ, sẽ không nhân thái chủ quan mà hạn chế thái thái, cũng bởi vậy làm cho ôn nhu săn sóc cảm giác. Đồng lý vũ khúc Thái âm đều là tài tinh, tuy rằng cũng có thể là quản lý tài sản năng thủ, cũng do nam bắc đấu của phân, vũ khúc tài so sánh thiên hướng vu tích cực kiếm được (khai nguyên), mà Thái âm thì thiên hướng vu tỉnh lai (tiết lưu).

Bắc đẩu chủ sớm sao Nam Đẩu chủ vãn, đại hạn tọa vũ khúc hoặc Thái âm, chỉ cần cách cục hảo, vũ khúc phát tích hội hơi sớm (tiền năm năm đã phát tài), Thái âm thì phát tích so sánh vãn (hậu năm năm mới chậm rãi tốt), có người nói đó không phải là sao Bắc đẩu bỉ sao Nam Đẩu tinh được rồi, kỳ thực không phải, nếu như đại hạn cách cục soa, vũ khúc cũng bỉ Thái âm hung tướng phải sớm xuất hiện (thiếu tiền dụng), bởi vậy nam bắc đấu có sớm muộn gì tốc độ của phân. Căn cứ vào nam bắc đấu chủ tốc độ tìm cách, Thái âm đàm tình cảm có thể so với thái dương tiến triển tới mạn, LƯU, việt phía tình cảm trái lại càng tốt.

Tam, âm dương thuộc tính:

Âm dương thuộc tính có bộ phận và nam bắc đấu tương tự, tức cũng có thể đại diện tốc độ, mặt khác âm hoàn đại diện bên trong (gián tiếp mà che giấu), dương thì đại diện ngoại hiển (trực tiếp không được che giấu), đối với đồng chúc sao Nam Đẩu sao thuỷ thiên đồng Thái âm, tuy rằng đều có sao thuỷ tính cách không ổn định (động tĩnh biến hóa đại) một mặt, nhưng bởi thiên đồng là dương thủy, thiên đồng đích tình tự hay thay đổi gặp phải được tương đối khoái, đồng thời tìm cách cũng tương đối thẳng nhận mà không hội che giấu, tương đối Thái âm là âm thủy, tính cách hay thay đổi hiện tượng tựu tương đối bãi ở trong lòng, mà không muốn cấp người biết, bởi vậy hình thành một loại quẹo vào mạc sừng hiện tượng, dường như vị chết bơi lội, biểu hiện ra bất động, kỳ thực nội tâm gấp gáp.

Thiên đồng Thái âm cũng đều là hảo hưởng thụ tinh diệu, thiên đồng hưởng thụ tựu thích nhiệt nhiệt nháo nháo, mong muốn mọi người đều biết, mà Thái âm hưởng thụ tựu so sánh không thích trương dương, loại này không muốn đường hoàng tập tính, thậm chí kéo dài đến đối với phối ngẫu quan tâm, cùng với đối tình cảm phương thức xử lý.

Tứ, ngũ hành thuộc tính:

Thái âm thuộc thủy, thủy hội hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, bởi vậy động được rất lợi hại, cái gọi là ba động bất ổn, tịnh thời gian có thể văn tĩnh uyển chuyển hàm xúc, động gặp thời hậu cũng có thể kinh đào hãi lãng, là không ổn định nhất một loại ngũ hành, phàm là thuộc nước tinh diệu, đô hội có trở lên thiên phú, cũng bởi vậy Thái âm tính cách giỏi thay đổi, bởi thuần âm, loại biến hóa này liền dễ đặt ở nội tâm.

Đối với đều là âm nước phá quân tinh, do vì bắc đẩu cương tinh vừa chủ biến động, liền thuộc về tiêu chuẩn ba đào cuộn trào mãnh liệt loại hình, cũng bởi vậy sách cổ hữu vân: Phá quân nhất diệu tính khó hiểu, hơn nữa thuần âm càng thêm gia kỳ cảm giác thần bí, kỳ thực phàm là thuộc nước tinh diệu, đều có tính khó hiểu một mặt, bởi vì động tĩnh khó dò, rất khó làm rõ ràng hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì, nhất là âm thủy còn không thái nguyện ý giảng, thái âm tinh cũng không ngoại lệ.

Đương nhiên kỹ năng bơi cũng không phải nhất thành bất biến, ngôi sao may mắn thấy rõ đa thiên hướng vu văn tĩnh uyển chuyển hàm xúc, sát tinh thấy rõ đa thiên hướng vu tâm tình hóa không ổn định. Âm Dương Ngũ Hành thuộc tính, cũng sẽ không cải biến ban đầu cơ bản thiên phú, trái lại bởi vì có Âm Dương Ngũ Hành, phong phú ban đầu đại diện ý nghĩa, có thể dùng đơn giản cơ bản thiên phú hoạt bát đứng lên.

Ngũ, miếu vượng lợi hãm:

Thái âm là tài tinh, một ngày hóa lộc giống vậy công ty rất kiếm tiền hình dạng, vượng cung hóa lộc tương đối sẽ không vì tiền quay vòng hao tổn tâm trí, lạc hãm cung hóa lộc, biểu hiện ra công ty rất kiếm tiền, kỳ thực ngầm thường thường đang chạy ba giờ rưỡi, vượng cung dụng tiền so sánh không được dư thiếu thốn, hãm cung thì không phải là hồi sự, bởi vậy hãm cung thường thường hiện ra một loại hư mà không thật hiện tượng.

Nhu tinh lạc hãm thường thường dễ xuất hiện không quả quyết một mặt, nam mệnh Thái âm tọa mệnh lạc hãm Hóa kị nghiêm trọng hơn, nếu như thái tuế cung vị cũng là nhu tinh lạc hãm, tương đối dễ dàng bị người khác nắm mũi dẫn đi, và khác giới tiếp xúc vừa so sánh nhiều lần, bởi vậy có so sánh nữ tính hóa thuyết pháp, vượng cung tựu khá.

Thái âm bởi vì nói tới thân tình, sở dĩ một ngày kị sát thấy rõ nhiều lắm, sẽ gặp nổi lên kết thân tình bất lợi thiên phú, tức nếu nói năm mới khắc mẫu, trung niên khắc thê (hoặc chính), lúc tuổi già khắc nữ, hình khắc vấn đề có thể là thân thân thể người bất hảo, tráng niên mất sớm, cũng có thể là và thân nhân ý kiến so sánh nan câu thông, sản sinh ý kiến xung đột hoặc không có gì nói hảo giảng, hoặc là và thân rất ít người gặp mặt tiếp xúc (duyên phận thiếu), phạm vi phi thường được quảng, chỉ là nặng nhẹ khác biệt mà thôi, có người đối hình khắc mình thuyết pháp bất năng tiếp thu, kỳ thực cung mệnh kị sát xông đến quá nhiều nhân, cũng dễ dàng có ở phương diện khác vấn đề, bản thân bất hảo tính tình bất hảo… Chờ, thường phát người có tính khí nghiêm chỉnh mà nói, cũng coi như tâm lý một loại không được khỏe mạnh, mặc kệ bản thân hoặc tâm lý không được khỏe mạnh, kết quả là đối với mình đều không có lợi, trừ tổn hại nhân cũng hại mình, hình khắc dụng ý của mình ngay đến đây.

Chỉ là Thái âm tọa mệnh người đó phạm huý sát, căn cứ vào Thái âm chủ nữ tính, nữ mệnh hình khắc trình độ nếu so với nam mệnh thấy nặng, và nam mệnh thái dương nhận định tương đồng. Tinh diệu miếu vượng lợi hãm, cá nhân ta cảm giác đúng rồi giải trừ tinh diệu thiên phú nhất bình lớn cảnh, ảnh hưởng rất lớn, lại rất bớt ở trên phố thư tịch trong nhắc tới, thậm chí rất nhiều người căn bản phủ định sự chân thật của nó mà cự tuyệt sử dụng, may mắn từ lão sư bên kia học được miếu vượng lợi hãm cách dùng, tổng cảm giác mình tư chất thiếu, hoàn có thật nhiều nguyên lý không có thể làm rõ ràng, nhưng ta rất xác định miếu vượng lợi hãm có kỳ tầm quan trọng tồn tại.

Tác giả: Chu dễ huyền 2006- 6- 1 12: 53 hồi phục đến đây lên tiếng

—————–

73 hồi phục: Tử vi bí tịch

Lục, sinh khắc chế hóa:

Đi qua tinh diệu tổ hợp thường thường có thể dùng tiền thuật tinh tình sản sinh cải biến, bởi vậy tạo thành cách cục, cách có cát cách hung cách, thường là do sinh khắc chế hóa tạo thành, nhưng dù sao vẫn là cơ cấu ở thì ra là tinh diệu thiên phú cơ sở thượng, cơ bản thiên phú càng giải trừ, tương canh có thể giải trừ cách cục tác dụng, sinh khắc chế hóa sử dụng ngũ hành sinh khắc đạo lý, ta còn là nếm thử đem dụng ở thái âm tinh trên người nhìn.

Thái âm hỏa linh hình thành thập ác cách, Thái âm thủy và Hỏa Tinh hỏa vừa vặn hình thành tương khắc, bởi vậy Thái âm và linh tinh khuyết điểm đô hội đột hiển đi ra, sao thuỷ vốn có không ổn định thiên phú, bởi vậy tâm tình phập phồng hội gia tăng, hỏa linh thuộc hỏa, hỏa có hướng về phía trước phát tán hiện tượng, bởi vậy cá tính có thể so với so sánh cấp, không có tính nhẫn nại mà táo bạo, một người tâm tình của nội tâm rất dễ đã bị hoàn cảnh ảnh hưởng (sao thuỷ), hơn nữa cá tính vừa vội táo, thường thường muốn hướng ra phía ngoài (hướng người khác phát tiết) nổi giận (Hỏa Tinh), tính tình làm sao sẽ hảo ư? Ta nghĩ đây chính là vì cái gì xưng nước lửa tương khắc là tự mâu thuẫn liễu.

Dương đà hỏa linh Tứ Sát tinh có cả gan làm loạn thiên phú, nếu như không có cường vượng chủ tinh lai chế, thường thường hội nổi lên thủ đoạn độc ác một mặt, Thái âm Hóa kị và hỏa linh đồng cung, trở nên rất dám làm (hỏa linh khuyết điểm), sao thuỷ giỏi thay đổi nội tâm hiếu động, nói cách khác rất hội động não gân tưởng đông tưởng tây, Thái âm âm kỹ năng bơi khó hiểu vừa có chứa cái khăn che mặt thần bí, một ngày có cảm tác cảm vi hỏa linh thêm vào, dễ có một chút bội vu lẽ thường tìm cách và làm phép sản sinh, hơn nữa có chuyện không nói (sâu thẩm), nguyên lai văn tĩnh hiền lành ưu điểm, trái lại biến thành một loại che giấu, bởi vậy có người nói bị hắn bán còn không biết.

Đương nhiên đã ngoài thập ác cách khuyết điểm, cũng mới có thể bởi sinh khắc chế hóa, mà biến thành thông minh tuyệt đỉnh vừa tích cực quản lý tài sản năng thủ, hơn nữa sẽ không không được chính đạo, trình cát trình hung ngay một ý niệm, dường như thập ác người nhưng mới có thể trong một đêm sửa đổi làm việc thiện.

Thái âm tinh

Nhất: Thấu phái quan điểm

Thấu phái tương tượng trưng âm nhu, ôn hòa thái âm tinh dĩ trụ vương đại tướng hoàng phi hổ thê tử — Cổ phu nhân tố làm đại biểu! Phong Thần bảng trung tâm Cổ phu nhân là một ôn nhu hiền thục, chính mình thẩm cá rơi nhạn dáng vẻ mỹ nữ. Nàng và hoàng phi hổ kết làm vợ chồng hậu tình cảm vẫn hài lòng. Nhưng không ngờ ở một lần tiệc rượu trung tâm, khuôn mặt đẹp Cổ phu nhân bị háo sắc thương trụ vương coi trọng. Ở trụ vương dưới sự yêu cầu, Ðát kỉ mượn cớ chi mở hoàng phi hổ, mà lưu lại trụ vương và Cổ phu nhân đơn độc ở tiệc rượu trung tâm! Lúc này trụ vương tạ rượu giả điên ý muốn phi lễ Cổ phu nhân. Cổ phu nhân hoảng hốt, liều chết không theo, nhưng mà một cô gái yếu ớt làm sao năng lực chạy trốn trụ vương ma chưởng ư? Mọi cách giãy không được, tối hậu không thể làm gì khác hơn là vãng cung điện ngoại vừa nhảy! Một tuyệt đại giai nhân lúc đó hương tiêu ngọc vẫn liễu. Cổ phu nhân sau khi, chưởng quản thái âm tinh! Đại diện âm nhu, điền trạch và mẫu ở lại.

Nhị: Ngũ hành tượng trưng

Thái âm tinh là trung thiên tinh diệu, ngũ hành phân loại thượng là quý, thuộc về âm thủy! Trong ngũ hành âm thủy có thể nghĩa rộng là nước tiểu lưu hoặc nước tiểu đường, cũng có tĩnh bất động ý. Chuyển hóa rõ ràng vu cá tính thượng thì trở thành: Thông minh, hướng nội, nhã nhặn, hàm súc, phú sự nhẫn nại, hảo tính tình chờ. Nhưng phản diện cũng âm thẩm, lòng dạ sâu, nhát gan sợ phiền phức, không phóng khoáng các loại khuyết điểm!

Tiền đã đề cập qua Thái âm thuần âm thủy, mà âm nước đặc tính tức là nội ẩn không được rõ ràng. Bản thân thuộc thủy nhược vừa hơi nước quá vượng thì quỷ kế đa đoan, thị phi chẳng phân biệt được, phiêu đãng hảo dâm! So sánh không thích hỏa lai xúc phạm, nếu là hỏa quá nhiều thì hội nhiễu loạn một thân tâm chí tư tưởng, mà khiến cho tính tình thay đổi thất thường, dễ làm ra một ít mất lý trí làm mà sau mới đến hối hận.

Nếu có có chút mộc lai trợ giúp thì quá mức tốt, bởi vì mộc có thể tiết thủy khí, mà khiến cho Thái âm sản sinh tuần hoàn, hội khiến người có thông minh thanh tú, bỏ được nỗ lực cá tính. Nhưng nếu mộc khí quá vượng thì khả năng đối Thái âm bản thân có thương tích, bởi vì Thái âm của âm thủy hội hao hết của cho nên. Hội một chút kim có lợi, cái kim năng lực nước lã! Có thể làm cho mệnh chủ so sánh cụ hướng ngoại sức sống.

Nhưng kim đa không đẹp, cái kim đa thủy trọc! Thì khiến người ngu dốt đổng hồ đồ, thị phi của phân vô định! Không thích đất lai tương trợ, cái đất khắc thủy cũng, cho nên khiến cho mệnh chủ ngoại hiển trì độn, lâm sự vô quyết, thẩm cạn bế tắc. Thái âm của âm thủy bản thuộc nội ẩn tính chất (tiền đã luận cập), rất nhiều chuyện giai mai ở trong lòng không nói, làm việc cũng không dám quá mạo hiểm thanh thoát, đến đây đều vì Thái âm của âm thủy của đặc tính cũng! Âm thủy nếu không khứ quấy nó thì mặt ngoài xem ra bình tĩnh vô sự, nhưng nếu phùng Hóa kị hoặc hỏa linh dẫn động thì như mặt ngoài bình tĩnh ao đầm bị lẩm nhẩm như nhau, đại lượng khí mê-tan toát ra, bùn cát hỗn tạp, làm cho nghĩ không ra nhìn như bình tĩnh mặt nước cánh ở trong chứa có nhiều như vậy có độc vật chất. Cho nên Thái âm ngoại tại và nội ẩn mặt thì ở yếu phân rõ sở.

Tam: Hình dáng tướng mạo

Thái âm tinh là nữ tính của ở lại! Kỳ mệnh chủ vô luận nam nữ đều có âm nhu đặc điểm. Thái âm của nam tính đa số diện mục thanh tú, hào hoa phong nhã người (miếu vượng càng rõ ràng hơn). Nhược hãm địa (tức Thái âm lực lượng không được chương thì) thì nam mệnh sẽ có 『 nữ tính hóa 』 khuynh hướng. Mà Thái âm nữ mệnh thì đa ôn nhu mạo mỹ, tú ngoại tuệ trung tâm. Có khác thuyết pháp còn lại là mệnh tọa Thái âm của nam nữ nếu là sống ở ban ngày thì màu da so sánh hắc, mà dạ sinh người thì màu da tương đối bạch tích, nhiên nói vậy thượng nhu nghiệm chứng. (PS: Có khác vừa nói còn lại là sống ở đầy tháng là lúc Thái âm sinh ra kiểm hội so sánh viên. )

Tứ: Cá tính

Tác giả: Chu dễ huyền 2006- 6- 1 12: 53 hồi phục đến đây lên tiếng

—————–

74 hồi phục: Tử vi bí tịch

Thái âm thuần âm thủy, thủy dĩ hư hàn làm thể, nhuận hạ là tính; vừa là âm thủy, kỳ vi ngoại ám mà nội minh, cho nên làm một yên lặng giỏi thay đổi ngôi sao diệu. Mà Thái âm nhu tá thái dương ánh sáng, tài năng ra kỳ minh, cho nên kỳ có “Nhân nhân mà quý” của tính chất đặc biệt. So sánh dễ thay đổi!

Thái âm (tọa mệnh người) thường thường tương đối bị động, mà không thích chủ động khứ cầu người khác. Nói chung âm nước thuộc tính khiến cho thái âm tinh không thích thái làm náo động hoặc cùng người minh đao minh thương tranh một cao thấp! Biểu hiện ra làm cho ôn hòa, tỉ mỉ cảm giác. Thì là nội tâm lo nghĩ bất an cũng không thái thích nhượng người biết. Không ổn định, là Thái âm đặc tính.

Thái âm thiên cơ là đẩu số bên trong rất giỏi thay đổi lưỡng sao diệu, chỉ bất quá thiên cơ 『 thay đổi 』 là động não gân tưởng kế sách, mà Thái âm là trong tính cách hay thay đổi hóa!

Thái âm tinh thì viên thì thiếu, ưa biến hóa, như điển hình nữ nhân… . Bảo thủ, nhưng lại tâm tư đa mà lại tinh mịn .

Một viên đại diện nữ tính tinh diệu, kỳ thể là âm! Sở dĩ phải tương đối bảo thủ… . Tư tưởng tương đối chẳng phải cấp tiến, nhưng rất hội tự hỏi, hơn phân nửa làm cho tao nhã có trí khôn ấn tượng. Và thái dương nhiệt lực bắn ra bốn phía, bác ái vô tư, ngoại hiển không bị cản trở đặc tính hiện ra đối lập, Thái âm thì là nội tại sự yên lặng, ôn hòa lễ độ, từ ái nhưng chỉ cập với mình bằng hữu thân thích (cũng chính là có phạm vi cho! )

Trên thực tế, Trung Hoa Trung Quốc truyền thống nữ tính một ít tư tưởng hành vi rất có thể thể hiện thái âm tinh của tính!

Kỳ lĩnh đạo dục không mạnh: Thái âm là phản xạ thái dương quang huy, âm tính ngôi sao, sở dĩ lĩnh đạo dục không mạnh (như trước sở luận cập), hơn phân nửa bị lĩnh đạo (hội thích ứng trong mọi tình cảnh)! Cũng sẽ áp lực sự vọng động của mình!

Tuy rằng và thái dương đều là trung thiên tinh! Nhưng mặt trời là phát tán tính tinh, Thái âm là thu liễm tính tinh, nếu như từ 『 âm dương 』 phương diện để giải thích, thì có thể biết thái dương đại diện biểu đạt, công kích, tích cực, Thái âm đại diện áp lực, bảo thủ, tiêu cực. Giống như một vật của chính phản trong ngoài. Mà thái âm tinh ở đẩu số lý cũng là có chứa 『 đào hoa 』 tinh tú, nơi này đào hoa ứng với chỉ khác giới duyên phận. Cũng liền biểu thị một thân bình thường dễ có bằng hữu khác phái tìm!

Bởi vì Thái âm nam tính dễ bị nữ tính coi như “Tỷ muội “Đối đãi (Thái âm lạc hãm thì, nếu là miếu vượng thì không cần thiết) hơn nữa Thái âm bị động, bị động nam tính sẽ không cho nhân thái có xâm lược cảm, đại nam nhân hoặc cảm giác áp bách ấn tượng, cho nên bởi vậy rất nhiều nữ tính đối Thái âm nam tính sẽ có cảm giác an toàn. Mà Thái âm nữ tính rất ôn nhu mà lại có dịu dàng hiền thục nữ nhân vị, tự nhiên thụ nam tính yêu thích.

Đấu thuật lý, đối với thái âm tinh miếu vượng lợi hãm phán định có thật nhiều loại thuyết pháp. Tối phổ biến tự nhiên là dĩ làm cung vị để phán đoán: Dĩ dậu cung bắt đầu sáng sủa, tới hợi tối lượng, tới giờ sửu. Cũng chính là dĩ dần thân tuyến lai phân cách Thái âm và thái dương độ sáng! Nhưng một … khác thuyết còn lại là khán ra đời canh giờ, phân pháp và kể trên tương đồng, chỉ bất quá không nhìn cung vị nhìn lên thìn. Tương đối hợp lý luận pháp là dĩ sinh canh giờ khán Thái âm bản chất mạnh yếu, mà thôi ngồi cung vị khán kỳ năng lực phát huy lực lượng khổ. Mặt khác rất có một bộ thuyết pháp vạch hẳn là tham khảo sinh nhật (nông lịch nhật) dĩ khán ánh trăng tròn khuyết (hoặc thượng huyền hạ huyền nguyệt) lai quyết định vượng yếu. Sơ mười lăm trước sau Thái âm lực lượng thiên nhiên lượng so sánh cường!

Ngũ: Ưa kị

Thái âm tinh âm kỹ năng bơi chất sợ nhất có ngoại tại kích thích khứ quấy nó. Bình thường thái âm tinh thật tốt, nhưng một ngày đã bị quấy sẽ bả âm trong nước hắc ám, hủ hóa, các loại âm u khuyết điểm biểu lộ ra, cho nên ở lục sát trong sợ nhất hỏa linh hai sao.

Hỏa Tinh dương hỏa và linh tinh âm hỏa sẽ cùng Thái âm âm thủy tương khắc mà khiến cho Thái âm tiềm tàng bầu không khí không lành mạnh bộc phát ra. Cho nên sách cổ thuyết: Thái âm hỏa linh là thập ác là có kỳ đạo lý tồn tại.

Bị quấy Thái âm sẽ có các loại không tưởng tượng nổi phản bội vô cùng hành vi xuất hiện. Mà dương nhận đà la nhị sát đối với Thái âm mặc dù hội tăng kỳ nội tâm lo lắng bất an, nhưng là hội khiến cho so sánh có bốc đồng. Thái âm Hóa kị là lúc hội khiến cho tâm phiền ý loạn, không biết làm sao, mà hóa khoa hội tăng kỳ văn nghệ phương diện tu dưỡng và đọc sách cuộc thi năng lực, hóa lộc thì khiến cho tâm tình khoái trá, rộng rãi, tăng kỳ lực tương tác.

Hóa quyền thì có thể khiến cho Thái âm tương đối kiên cường, có chủ sai ai ra trình diện, cũng tương đối cảm dũng cảm đối mặt cạnh tranh!

Thái âm tọa tử cung và thiên đồng đồng cung, quá mức tốt, sách cổ dự là 『 thủy trừng quế ngạc 』 cách, quá mức lợi cho công chức, sẽ có rất tốt phát triển, mà mệnh chủ bản thân cũng tao nhã nho nhã, khác giới duyên phận quá mức tốt. Thái âm tố hợi cung thì độ sáng cực mạnh (hoặc là phát huy hoàn cảnh điều kiện tốt nhất), sách cổ xưng là 『 trăng sáng Thiên môn 』 cách. Cổ nói chức quan hiển quý, hôm nay thì nên làm công chức văn giáo sự nghiệp! Nhất định có thể có thành tựu cũng.

Lục: Tổng kết

Thái âm tinh nhu tính ôn hòa vốn là tượng trưng cho nữ tính, tình thương của mẹ quang huy! Sách cổ theo như lời Thái âm tố mệnh người đối với mẫu thân, thê tử, nữ nhi (nữ tính đối với mình) có hình khắc thuyết pháp thực sự vô cùng bất công vậy. Chỉ cần Thái âm năng lực đa cho mình ngay mặt khẳng định, tỷ lệ phát sinh cao huy chính cá tính thân thiện săn sóc dài chỗ. Thì thái âm tinh xác nhận xã hội hiện đại trung tâm tối bị người hoan nghênh loại hình.

Tam, thái âm tinh ở mười hai địa bàn cung của luận giải trừ

1, Thái âm ở tử ngọ cung tất cùng trời cùng tinh đồng cung thỉnh xem thêm thiên đồng tinh.

2, Thái âm vu xấu vị cung tất và thái dương đồng cung thỉnh xem thêm thái dương tinh.

3, Thái âm ở dần thân cung tất thiên cơ đồng cung thỉnh xem thêm thiên cơ tinh.

4, Thái âm ở mão cung là ngồi một mình đối cung có thiên đồng tinh: Ở mão cung thì thái âm tinh đã hoàn toàn không có sáng lạc hãm, vô luận nam nữ phùng đến đây giai bất lợi phụ mẫu, chủ ít tiểu rời nhà tại ngoại gây dựng sự nghiệp, dời cây thay đổi lá, hoặc cho làm con thừa tự, không thích gặp nhất sát tinh dễ bị ngăn trở.

Hiện tượng: Bất lợi phụ mẫu của tượng, ít tiểu rời nhà tại ngoại gây dựng sự nghiệp, gấp gáp tâm từ nhưng kiên cường, dễ sinh thị phi, kiến giải đặc thù, ưa lãng mạn sinh hoạt, lao lực bôn ba, phú tri thức, tâm địa thiện lương, thông minh thẳng thắn, có thể ở ổn định trung tâm yêu cầu phát triển, đối không xứng với lợi hình khắc hoặc tiên vong, ái tình phong phú nhưng thường vi tình sở khốn nhiễu, nên kiêng rượu sắc dâm tà.

Kiểm hình: Trứng gà mặt tròn hình, mặt tròn hình.

Màu da: Thanh hoàng sắc.

Thể tài: Vóc người trung đẳng không cao nhưng điều không phải gầy tức là béo.

Cách cục chế hóa:

1. Gặp thiên mã phùng thiên không cướp gia kình dương vừa Hóa kị tai nạn giao thông là nội thương chiếm đa số.

2. Và xương khúc âm sát cùng giác quan thứ sáu thập phần nhạy cảm, nên nghiên cứu tôn giáo ngũ thuật phương diện.

3. Và văn khúc đồng cung là 1.cửu lưu thuật sĩ (chú âm dương gia, mệnh tướng gia, ở cổ đại của 1.cửu lưu thập trong nhà liệt thứ chín cố xưng của, mà không phải chỉ một thân là thứ chín lưu thuật sĩ. )

4. Gặp lưu niên thái tuế Tang Môn bạch hổ người đi viếng tinh phùng kị chủ mẫu hoặc thê có tai.

5. Phùng dương đà vừa lạc hãm, bản thân không tốt, đái bệnh duyên niên, hoặc hình hao tổn tang tụng hoặc tinh thần uể oải.

6. Và hỏa linh đồng cung đa âm mưu tâm lang độc.

7. Gặp đà la thiên diêu Hàm trì thiên nguyệt tửu sắc tà dâm hoặc ứng triệu trạm tình dục sự nghiệp.

8. Gặp Hóa kị tùy nương kế bái, hoặc phiêu bạt tha hương yêu cầu phát triển.

9. Gặp thiên không cướp lao lực bôn ba, bay bổng bất an.

10. Gặp xương khúc mặc dù tăng thông minh độ, nhưng đối với tình cảm bất lợi.

11. Gia tăng cát tâm địa thiện lương ôn hòa, ổn định trung tâm yêu cầu phát triển, có thể phú.

12. Ất tân nhâm năm sinh ra so sánh tốt, gặp Tứ Sát chư hung không kiên nhẫn cửu.

Sự nghiệp: Công giáo văn chức, nghệ thuật gia, đặc thù kỹ thuật gia, tôn giáo, mệnh tướng.

Khuyết điểm: Ưa lãng mạn sinh hoạt, gấp gáp, cận tửu sắc tà dâm.

Ưu điểm: Thông minh thẳng thắn, tâm địa thiện lương tâm yêu, ý chí kiên cường.

5, Thái âm ở thìn ngồi một mình đối cung có thái dương tinh: Đến đây cũng bất lợi mẫu, thê, nữ của cách cục, nhưng thìn là thiên la địa võng cung so sánh không sợ kình dương chư sát tinh, đối sát tinh trái lại có chống lại khả năng lực, nhưng hình khắc cũng khó tránh khỏi, như tái phùng tả hữu khôi việt xương khúc gia hóa khoa lộc quyền đồng dạng có thể phú quý, nhưng vất vả cực nhọc khó tránh khỏi.

Kiểm hình: Hình tròn, tròn dẹp kiểm.

Thể tài: Vóc người trung đẳng nhưng gầy.

Màu da: Hoàng hắc sắc.

Cách cục chế hóa: 1. Gặp thiên mã phùng thiên không cướp gia kình dương cập Hóa kị chỉ có tai nạn giao thông, là ngoại thương.

2. Gia xương khúc thiên nguyệt giác quan thứ sáu thập phần nhạy cảm nên nghiên cứu tôn giáo ngũ thuật.

3. Gặp Tứ Sát tửu sắc dâm tà, thấp hèn chết non, hoặc thao tiện nghiệp.

4. Tứ Sát đồng cung, tứ chi bị thương tàn phế.

5. Gặp thiên diêu Hàm trì cập Hóa kị tình cảm phong phú lãng mạn, đa số tình cảm làm phức tạp hoặc lưu lạc phong trần.

. Gặp thiên không cướp thiên mã lao lực bôn ba, bay bổng bất an.

7. Gặp tả hữu khôi việt cập hóa khoa lộc quyền có thể không sát phá tan tố dư nhung cơ, nắm giữ quân cảnh quyền to danh chấn tứ hải là âm tinh nhập mười một của cách.

8. Gia hóa khoa quyền mà vô cái khác ngôi sao may mắn thời nghi xuất ngoại ly tổ cát.

9. Gia thất cát tâm địa thiện lương ôn hòa ổn định yêu cầu phát triển.

10. Phùng Hóa kị có đào hoa.

Hiện tượng: Tư tưởng thanh cao, nội hàm tinh tế, bề ngoài chất phác, xử sự ôn hòa, biện sự năng lực cường, có khẩu tài chủ kiến, phản ứng mẫn tiệp, năng lực chịu khổ nhọc nhưng tính tình có lúc táo bạo, lao lực bôn ba, và phối ngẫu có hình khắc, nhân sinh tịch mịch, mẹ goá con côi. Có đào hoa.

Khuyết điểm: Bề ngoài chất phác, tính tình có lúc táo bạo, hình khắc nặng, chạy trốn lao lực.

Ưu điểm: Tư tưởng thanh cao, nội hàm tinh tế, xử sự ôn hòa, năng lực chịu khổ nhọc phản ứng mẫn tiệp.

Sự nghiệp: Nên công giáo, mệnh tướng, đặc thù kỹ thuật, đại chúng truyền bá, hoặc tài chính và kinh tế giới, nghề phục vụ.

6, Thái âm ở tị đối cung tất có thiên cơ tinh, đều chủ còn nhỏ nhấp nhô vất vả cực nhọc, hoặc rời xa nơi chôn rau cắt rốn, hoặc bản thân không quá khỏe mạnh, ưa ngôi sao may mắn lai phù chiếu dĩ tăng kỳ lực lượng, nữ mệnh không thích hợp tảo hôn, dễ có đào hoa.

Màu da: Hoàng hắc sắc.

Kiểm hình: Hình tròn hơi phương, đản kiểm hình.

Thể tài: Vóc người trung đẳng gầy.

Hiện tượng: Suốt đời đa diễm ngộ, đa tính toán, gấp gáp tâm từ, phản ứng linh mẫn, năng lực làm việc cường, nhát gan, lao lực bôn ba, đa huyễn tưởng, khẩu thiệt thị phi đa, hảo uống nên kiêng rượu, có tài hoa nhưng sự nghiệp ở trung niên hậu mới có biểu hiện ra ngoại ly tô cát, và phối ngẫu có hình khắc, thường có tình cảm của làm phức tạp tính toán tỉ mỉ.

Cách cục chế hóa:

1. Gặp thiên mã phùng thiên không cướp gia kình dương cập Hóa kị tai nạn giao thông ngoại thương chiếm đa số.

2. Gặp đà la đa chủ hôn nhân muộn.

3. Nữ mệnh thập phần lãng mạn tịch mịch, tình cảm phong phú, có nhiều phụ của phu tình nhân hoặc lưu lạc phong trần.

4. Gia xương khúc giác quan thứ sáu nhạy cảm nên nghiên cứu tôn giáo ngũ thuật phương diện.

5. Gia sát tinh hảo tửu sắc.

6. Gia Tứ Sát tinh tứ chi bị thương tàn phế, hảo tửu sắc.

7. Gặp Hóa kị thiên không cướp thiên mã bôn ba lao lực, bay bổng bất an.

8. Bính tân sinh ra so sánh tốt gặp Tứ Sát mẹ goá con côi phúc không kiên nhẫn cửu.

9. Gặp đà la thiên diêu kinh doanh tình dục hành nghiệp.

Sự nghiệp: Nghề phục vụ, xảo nghệ kinh thương, tôn giáo.

Khuyết điểm: Đa diễm ngộ tình cảm làm phức tạp, nhát gan sợ phiền phức đa huyễn tưởng, hảo uống, và phối ngẫu có hình khắc, lao lực bôn ba.

Ưu điểm: Tâm từ, phản ứng mẫn tiệp, năng lực làm việc cường, có tài hoa nhưng vãn phát.

7, Thái âm ở dậu cung ngồi một mình đối cung thiên đồng tinh, như vô sát xung đất giàu có, tiền tài phương diện không được lự thiếu thốn, ở sự nghiệp phương diện cũng có thể có điều biểu hiện, nhưng vô luận nam nữ đều có khác giới vui với thân cận, mà thường tao ngộ tình cảm phiền não.

Hiện tượng: Thông minh thẳng thắn, nhiệt tình chính trực, học vấn uyên bác, khoan hồng độ lượng, chí hướng rộng lớn, tình cảm phong phú, giỏi đoán ý người, đa diễm ngộ tình cảm hôn nhân dễ sinh khúc chiết, thiện tự hỏi hữu cơ trí, tài vận không sai có thể ổn định trung tâm yêu cầu phát triển, gấp gáp.

Kiểm hình: Viên trung tâm hơi phương, nga đản kiểm.

Thể tài: Vóc người trung đẳng, đầy ắp, trung tâm cao.

Màu da: Hoàng bạch sắc.

Cách cục chế hóa:

1. Sai ai ra trình diện xương khúc khôi việt hoặc tả hữu: Sớm toại mây xanh chí.

2. Gặp thiên mã phùng thiên không cướp gia kình dương cập kị dễ có tai nạn giao thông là nội thương đa.

3. Gặp đà la con mắt tật, hoặc kết hôn muộn.

4. Sai ai ra trình diện xương khúc phượng các mui xe thiên tài đối cầm kỳ thư họa có hứng thú, nghệ thuật gia.

5. Và lộc tồn tai thai bát tọa cùng độ, có tiếng danh không được thiếu thốn tiền tài.

6. Gặp thiên không cướp thẩm không nhẫn nhịn so sánh vô chủ sai ai ra trình diện.

7. Gặp hồng Loan Phượng các nữ mệnh dung nhan tú lệ, hiền thục chuyên gia lễ độ, am hiểu gia vụ hiền thê lương mẫu ưa văn nghệ, ái đẹp sạch sẽ.

8. Gia xương, khúc tả hữu khôi việt, song lộc, ra tương nhập tướng phú quý có tiếng dự.

9. Gia dương phùng kị bản thân tao thương.

10. Gia đào hoa tinh phùng kị có đào hoa, gặp ở ngoài, tình cảm làm phức tạp.

11. Gia đào hoa tinh phùng văn tinh Hóa kị dễ có hoa biên tin tức.

12. Gặp hồng loan đại hao phong cáo thiên không cướp phùng kị dễ bị lừa hoặc ném đông tây, kẻ trộm thâu.

13. Ất bính đinh sinh ra tài quan cách, gia tăng cát đại quý.

14. Gặp linh sinh cùng độ cơ cảnh linh lợi, ở đây như không được phùng cái khác sát tinh hoặc kị không làm hung luận, trái lại có xảo ngộ cơ duyên.

15. Gặp Hỏa Tinh như không được phùng cái khác sát tinh cập kị không làm hung luận mà là trời sinh tính dữ dằn, cố chấp.

Sự nghiệp: Văn học, nghệ thuật gia công giáo văn chức, đại chúng truyền bá, nghiên cứu triết lý, phục vụ, tiêu khiển, đồ trang điểm.

Khuyết điểm: Gấp gáp, đa diễm ngộ hôn nhân dễ sinh khúc chiết.

Ưu điểm: Thông minh thẳng thắn, học vấn uyên bác, hữu cơ trí nặng tự hỏi, tâm địa thiện lương.

8, Thái âm ở thủ cung là ngồi một mình đối cung là thái dương tinh, là vì nguyệt chiếu hàn đàm cách đến đây cách nam nữ của ba động nhỏ lại công tác ổn định, tuy có biến động cũng có thể ở trải qua vất vả cực nhọc hậu thực hiện kỳ rộng lớn chí hướng, mà niên thiếu đắc chí. Thái độ làm người thông minh đa cơ trí thiện tự hỏi, nam mệnh so sánh hướng nội, dễ và khác giới tiếp cận.

Hiện tượng: Niên thiếu đắc chí, thông minh cơ trí, tâm địa thiện lương, nội hàm tinh tế, bề ngoài chất phác, nhưng khẩu tài phản ứng mẫn tiệp, tư tưởng thanh cao, xử sự hiền hoà, làm việc có năng lực, suốt đời đa đào hoa diễm ngộ, tình cảm đa phiền não, tính tình thì có táo bạo, hoặc tự cao tài hoa cho đòi nhân phản cảm.

Kiểm hình: Mặt tròn hình.

Thể trạng: Vóc người trung đẳng, đầy ắp.

Màu da: Hoàng bạch ba, thanh trau chuốt.

Cách cục chế hóa:

1. Gặp quyền lộc: Phúc chỉ trích nặng cạn, đa áo cơm hưởng thụ.

2. Sai ai ra trình diện xương khúc tả hữu, khôi chòng sớm toại mây xanh chí niên thiếu đắc ý.

3. Phùng thiên hình gia cát có thể là y sư hoặc luật sư.

4. Gặp thiên mã cập đào hoa tinh dễ thụ ngoại giới mê hoặc có đào hoa.

5. Gặp xương khúc gia đào hoa tinh có gặp ở ngoài ngoài giá thú tình, phùng Hóa kị sẽ có đường viền hoa tin tức.

6. Nữ mệnh phùng sát gia kị dễ tác nhà kề.

7. Gặp thiên mã phùng thiên không cướp gia kình dương cập kị dễ có tai nạn giao thông là ngoại thương đa.

8. Bính đinh sinh ra tài quan cách gia tăng cáo đáng quý.

9. Phùng cát vừa phùng sát nên đặc thù kỹ thuật mà thành công tựu phát triển.

10. Và đà la đồng cung mủ máu của tật.

Sự nghiệp: Đại chúng truyền bá, văn nghệ nghệ thuật, văn hóa giới, công chức giới kỹ thuật phương diện, thành y sư, luật sư, mậu dịch kiến trúc.

Khuyết điểm: Tự cao trái lại tự phụ tâm cường, tính tình thì có táo bạo, đa diễm ngộ, bề ngoài chất phác.

Ưu điểm: Thông minh cơ trí, nội hàm tinh tế, tư tưởng thanh cao, làm việc có năng lực.

9, Thái âm ở hợi cung đối cung là trời cơ tinh đến đây cách là trăng sáng Thiên môn của cách, chủ sự nghiệp có biểu hiện, có thể danh lợi song thu vào, không sợ Hóa kị tinh, và hóa quyền hóa khoa hội chiếu là cương nhu tương ứng, và lộc tồn hóa lộc rất nặng ngôi sao hội hợp là khí vị tương đầu, nhân Thái âm chủ phú, chủ tịnh, chủ giấu cũng, và xương khúc giúp đỡ có thể chiếu tất nhiên văn chương mái tóc, bác học đa năng lực, nhưng dựa vào người viết của kinh nghiệm và xương khúc giúp đỡ, so sánh hội chiếu hảo, nhân hội chiếu dễ có đào hoa tình cảm làm phức tạp.

Hiện tượng: Diễm ngộ đa, tình cảm phong phú hỏi nhiều đề, lấy giúp người làm niềm vui, tâm địa thiện lương phú đồng tình tâm, nhiệt tình chính trực, thông minh hiếu học, tài cán tốt thông minh, cơ trí, gấp gáp tâm từ, nam mệnh hướng nội nhát gan đa khác giới duyên, nữ mệnh sở trường nghiệp và gia đình chú ý.

Kiểm hình: Trứng gà mặt tròn, hoặc viên đái dài nhỏ.

Thể tài: Không cao đầy ắp hoặc lược béo.

Màu da: Hoàng bạch sắc.

Cách cục chế hóa:

1. Trăng sáng Thiên môn lộp cộp môn phụ trách quyền to phú quý quyền long, tiến tước phong hầu.

2. Gặp lộc tồn khôi việt tả hữu tất nhiên phú quý.

3. Sai ai ra trình diện lộc tồn hóa lộc chủ phú.

4. Xương khúc khôi chòng sớm toại mây xanh chí, niên thiếu đắc ý.

5. Phùng thiên mã gặp thiên không cướp phùng kình dương cập Hóa kị tai nạn giao thông là ngoại thương chiếm đa số.

6. Hội hợp xương khúc cập hóa khoa có tiếng danh gia lộc tồn kim bảng đề danh.

7. Ở hợi Thái âm vượng địa có Hỏa Tinh hoặc linh tinh cùng độ chủ tâm tư mẫn tiệp.

8. Gia xương khúc Hóa kị có đào hoa ngoài giá thú tình nhưng dễ có hoa biên tin tức.

Sự nghiệp: Phòng địa sản, y học, công chức, mậu dịch, kiến trúc, văn hóa giới, nghệ thuật giới, chuyên môn kỹ thuật.

Khuyết điểm: Đa diễm ngộ, dễ có tình cảm làm phức tạp, nam mệnh nhát gan, gấp gáp.

Ưu điểm: Lấy giúp người làm niềm vui, có văn học tài hoa, thông minh có khả năng, tâm từ, xử sự hiền hoà.

Tứ, Thái âm ở mười hai cung của phán đoán suy luận

Mệnh cung: Thái âm là tài tinh chủ bắt nguồn xa, dòng chảy dài có duy trì liên tục tính, hóa khí là phú, thái độ làm người so sánh hướng nội, thẳng thắn thành khẩn thẳng thắn, đa suy nghĩ vu nam mệnh mà nói là đào hoa tinh chủ tình cảm triền miên phú lãng mạn màu sắc, cũng có phiêu bạt của tượng nên hướng ra phía ngoài phát triển, nhất là tứ mã nơi chủ đi xa, lạc hãm vừa phùng Hóa kị có tùy nương bái kế, hoặc niên thiếu ly tô ra ngoài, nhật nguyệt ưa chiếu không thích tọa, vừa lạc hãm chủ bôn ba lao lực hoặc suốt đời tình cảm không được thuận, trọng tình cảm khiếm lý trí, gấp gáp tâm từ mà mềm, nhập hội chùa cát đại phú đại quý, lạc hãm vừa hội sát tinh chủ tửu sắc tà dâm đa âm mưu, nữ mệnh hội đào hoa tinh nhà kề là nên, bằng không tính bay bổng dễ hướng ra phía ngoài phát triển, tiểu hạn lưu niên phùng Thái âm chủ vượng cung đắc ý khoảng thu nhập thêm phú, hoặc kết hôn hoặc sự nghiệp phát triển, lạc hãm phùng Tứ Sát thiên hình hình phạt chính khắc thị phi.

Tác giả: Chu dễ huyền 2006- 6- 1 12: 53 hồi phục đến đây lên tiếng

—————–

77 hồi phục: Tử vi bí tịch

Huynh đệ cung: Thái âm lâm huynh đệ cung nhập miếu chủ huynh đệ phú quý đa tài có trợ giúp, nhưng vu hãm địa khiếm và, nhược Thái âm rơi huynh đệ cung có kình dương đồng cung hội chiếu, nên phòng và hợp tác đồng bọn hoặc huynh đệ sách cổ rách nát, dĩ không cùng nhân kết phường là tốt.

Thiên đồng Thái âm thỉnh xem thêm thiên đồng tinh. Thái dương Thái âm thỉnh xem thêm thái dương tinh. Thiên cơ Thái âm thỉnh xem thêm thiên cơ tinh

Thái âm ở mão sai ai ra trình diện khốc hư mẹ goá con côi đà la hỏa linh kình dương chặn thiên không chỉ có chết non của huynh đệ hoặc bị thương tàn phế của huynh đệ, huynh đệ dĩ ít là tốt, mà lại thái độ làm người thông minh, bề ngoài trầm mặc, có kích động tính, cảm tác cảm vi, có mưu ma chước quỷ, hoặc tiểu nhân làm phong, không từ thủ đoạn, không nhiều đại giúp ích, hư hư thật thật cũng.

Thái âm ở thìn: Huynh đệ không thích hợp đa, mà lại thông minh, có sâu xa khó hiểu của trí tuệ, bận rộn công việc lục, thái độ làm người nhã nhặn đoan trang nhưng chợt có nữ nhân thái, ứng với tu thân dưỡng tính bằng không chỉ có phong lưu sự kiện phát sinh.

Thái âm ở thủ: Mi thanh mục tú, ôn nhu săn sóc, hiểu được nhân sinh hưởng thụ, là tiền lương giai cấp, lại nhân hoặc đã từng nhậm chức quá, có tài hoa đao bút ánh sáng, nhưng không được phất phùng sát bằng không có đồ của ngại, vu tôn giáo tín ngưỡng cao hơn.

Thái âm ở hợi: Trí tuệ cao, gấp gáp tâm từ, có khiết phích, nhưng làm gia đình quản lý được có trật tự, đối song thân có hiếu đạo, hoặc có tôn giáo tín ngưỡng, nhưng phùng khốc hư không cướp hoặc chư sát thì khó tránh khỏi có gia sự tài vụ của tranh cãi mà âm thầm có phiền, nhưng cũng bả sự nghiệp và gia đình chú ý cũng.

Cung tử nữ: Thái âm vu cung tử nữ làm đầu nữ hậu nam, hoặc nữ đa nam ít, nhập miếu phùng cát sinh quý tử, mà lại tử nữ thông minh có nhiều, sai ai ra trình diện xương khúc thông minh có tiếng danh, sai ai ra trình diện song lộc tử nữ giàu có, sai ai ra trình diện khôi việt tử nữ đáng quý hiển, sai ai ra trình diện tả hữu tử nữ có trợ lực, lạc hãm tử nữ mềm yếu năng lực soa phùng sát kị hình diệu có hình, khắc có thể nhận nuôi hoặc bái kế người khác đương nghĩa tử có thể giảm bớt khắc hại trình độ cũng.

Thiên đồng Thái âm xin gặp thiên đồng tinh, thái dương Thái âm xin gặp thái dương tinh, thiên cơ Thái âm xin gặp thiên cơ tinh

Thái âm ở mão nữ hài là đa, sai ai ra trình diện chặn thiên không, khốc hư bản thân mềm yếu, phùng sát không nhiều đại tác phẩm là mà lại dâm, nên tu thân dưỡng tính vu tôn giáo có thể cát.

Thái âm ở thìn lạc hãm không thích hợp sai ai ra trình diện tuyệt địa thì tử nữ rất thưa thớt, sai ai ra trình diện khốc hư Hóa kị thiên không cướp tử nữ bản thân suy yếu, nhưng thân thể to lớn giai chủ thông minh, gấp gáp tâm từ, không kiên nhẫn tịnh mà hiếu động, nhưng chỉ dị đoan của đồ kình, sai ai ra trình diện lộc tồn đã có thể chức vu bộ phận then chốt, sai ai ra trình diện tả hữu khoa lộc quyền cũng mà khi chủ quản của chức, sai ai ra trình diện văn khúc chỉ có tư sinh tử của ngại, nhưng thông minh, sai ai ra trình diện dương linh hỏa đà hình khắc nặng.

Thái âm ở tị phụ mẫu của hôn nhân chỉ không đẹp mãn, cách cũ nhân gia đình hoàn cảnh của ảnh hưởng, chỉ có cùng cha khác mẹ người ấy nữ tạo thành nội đang lúc tình hình sai ai ra trình diện mẹ goá con côi so sánh dễ có cô độc tịch mịch cảm, tử nữ không thích hợp đa, mỗi ngày hình đà la thiên không cướp chỉ có đẻ non nhà, mỗi ngày hình tử nữ bất hòa, sai ai ra trình diện thái dương Hóa kị hỏa linh thì so sánh có nữ nhân thái mà lại ích kỷ đấu tâm cơ.

Thái âm ở dậu gặp kình dương mắt dễ có tâm bệnh, hoặc đái kính mắt, gấp gáp tâm từ nhát gan mà ích kỷ, nhưng có đao bút ánh sáng, nhã nhặn thanh kỳ. Phùng dương đà gặp tuần thiên không gia kị có chết non người ấy nữ.

Thái âm ở thủ tử nữ có lòng cầu tiến thông minh, gấp gáp tâm từ thanh tú nhã nhặn hướng nội có thể có thành tựu, nhưng không thích hợp hội kiến dương đà hỏa linh khốc hư thiên hình là không được hoàn mỹ.

Thái âm ở hợi tử nữ có đao bút ánh sáng thông minh đại trợ lực sai ai ra trình diện tả hữu khôi việt hóa lộc quyền đáng quý lộ vẻ giàu có, không thích hợp kiến giải đất trống cướp vừa hợp chặn thiên không tuần thiên không đến đây ở trên trời môn địa hộ vị thì nhật nguyệt thất huy tái phùng tuyệt chí thì tử nữ rất thưa thớt, hoặc chết non mà dồn hoàn toàn không có cũng.

Cung tài bạch: Thái âm nhập cung tài bạch ứng với dĩ miếu hãm định cát hung, nhưng Thái âm là điền trạch chủ tâm phú là tài bạch, cho nên kỳ tài bắt nguồn xa, dòng chảy dài, giàu có đa tài, nhưng chủ được ám tài hoặc vãn phát, nhập miếu và tả hữu lộc tồn hóa lộc hội chiếu có thể phú, nhật nguyệt cùng độ tụ tản thay đổi luôn, và hồng loan đại hao phong nghệ thiên không cướp cùng độ có đạo tặc của sầu lo, lại thấy văn khúc Hóa kị chủ bị lừa tổn hại tài cũng.

Thiên đồng Thái âm xin gặp thiên đồng tinh, thái dương Thái âm xin gặp thái dương tinh, thiên cơ Thái âm xin gặp thiên cơ tinh

Thái âm ở mão là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, vất vả cần cù được lai của tài, sai ai ra trình diện lộc tồn, tài giấu diếm mà lại từng có vu tiết kiệm, sẽ không xài tiền bậy bạ, nhưng biết dùng vu mua bất động sản nữ mệnh Thái âm Hóa kị sai ai ra trình diện linh tinh, hội 抇 tiền tài len lén bang trợ nhà mẹ đẻ.

Thái âm ở thìn đại cũng đã có nhậm chức của tốc thủy giai cấp của tài, gặp Tứ Sát tinh sẽ có trên đường thay đổi chức của hiện tượng, sai ai ra trình diện chặn thiên không mậu bại không đồng nhất, sai ai ra trình diện Tứ Sát cập Hóa kị dễ thụ tiểu nhân của lấn mà bại phá.

Thái âm ở tị của tài so sánh giấu diếm, sai ai ra trình diện lộc tồn ưa tồn tiền riêng, sai ai ra trình diện hóa quyền ưa chưởng quyền sở hữu tài sản, sai ai ra trình diện Hỏa Tinh linh tinh không cướp kình dương đà la có tài sự tranh cãi, văn phùng Thái âm Hóa kị mà dẫn đến gia vụ tranh cãi mà ảnh hưởng tình cảm vợ chồng của không được mục cũng.

Thái âm ở dậu đa số tay không hưng gia của tượng, mà lại so sánh tiết kiệm mà làm giàu, có thể phục vụ vu quan võ như quân cảnh của chức của tiền lương giai cấp, sai ai ra trình diện khoa lộc quyền cập tả hữu khôi việt có ám quyền.

Thái âm ở thủ tài vượng có thể phú, nhưng cũng canh tác khổ cực của tài, không thích hợp sai ai ra trình diện nhiều lắm sát tinh thì biến thành thái keo kiệt, tử đòi tiền của tượng, mà lại thường có nguyên nhân tài của tranh cãi, phùng sát sai ai ra trình diện xương khúc trong cuộc đời bất khả người bảo đảm, bằng không gặp hạn vận có kị xung của năm tất nhân tài vụ mà tranh cãi mà lại giai nhân người bảo đảm mà khiến cho của đoan cũng.

Thái âm ở hợi sai ai ra trình diện thiên không cướp đồng cung giống như cùng biển rộng vậy của tài là kháo nhà xưởng sinh sản của tài có thể phú, sai ai ra trình diện Hóa kị thường có tài sự tranh cãi sai ai ra trình diện tả hữu khôi việt hóa quyền có thể hóa hiểm vi di của tượng.

Cung tật ách: Thái âm thuộc thủy cho nên chủ âm phân hư, âm nuy, phong thấp, bí nước tiểu hệ thống, di bệnh đường sinh dục, bệnh thận, bệnh mắt, phù chân chờ chứng, sai ai ra trình diện kình dương thiên mã đồng cung có can đảm của tật.

Tác giả: Chu dễ huyền 2006- 6- 1 12: 53 hồi phục đến đây lên tiếng

—————–

78 hồi phục: Tử vi bí tịch

Thiên đồng Thái âm xin gặp thiên đồng tinh . Thái dương Thái âm xin gặp thái dương tinh. Thiên cơ Thái âm xin gặp thái âm tinh

Thái âm ở mão sai ai ra trình diện Hỏa Tinh có âm khuy con mắt tật, can vượng của tật hoặc trái tim của tật.

Thái âm ở thìn sai ai ra trình diện xương khúc hồng loan đại hao linh tinh có thiếu máu của tượng, sai ai ra trình diện kình dương thiên không cướp có mắt tật, phong thấp, thận hư của tượng.

Thái âm ở tị cung sai ai ra trình diện Hỏa Tinh Hóa kị âm khuy dương phát, gia thiên mã nữ nhân có phụ nữ ám bệnh, sai ai ra trình diện xương khúc khốc hư hồng loan cập thiên cơ Hóa kị chủ hệ thần kinh của bệnh.

Thái âm ở dậu sai ai ra trình diện linh tinh hồng loan đại hao bệnh tiểu đường, thái dương Hóa kị sai ai ra trình diện thiên không kiếp hỏa linh huyết áp cao, mỗi ngày cùng phùng kị thận hư.

Thái âm ở thủ sai ai ra trình diện đà la thiên cơ đầu khớp xương đau nhức, sai ai ra trình diện thổ tinh thiên không cướp là can vượng tính khí không tốt, hoặc âm thủy lỗ lã thượng hoả hạ bỏ vào của trạng.

Thái âm ở hợi sai ai ra trình diện Tứ Sát cập chặn không có con mắt tật, sai ai ra trình diện Hỏa Tinh phá toái cập thái dương cháng váng đầu, tính khí can vượng của tật.

Cung thiên di: Thái âm nhập miếu xuất ngoại đa kết nhân duyên du vãng mặn nên có quý nhân đến đỡ có thể ở đất khách dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, Hóa kị thì đa du nghi thoái thoái, khẩu thiệt thị phi, lạc hãm chủ xuất ngoại phòng nhân âm mưu sai ai ra trình diện linh tinh đà la càng sâu, sai ai ra trình diện thiên không cướp đại hao khốc hư xuất ngoại tự dưng phá hao tổn mà lại hối hả vô công, cho nên Thái âm thủ thiên di nên tịnh không thích hợp cùng người cạnh tranh.

Thiên đồng Thái âm xin gặp thiên đồng tinh. Thái dương Thái âm xin gặp thái dương tinh. Thiên cơ Thái âm xin gặp thiên cơ tinh

Thái âm ở mão xuất ngoại dễ trêu chọc thị phi, là tình cảm làm phức tạp, có thể thái độ làm người phục vụ mà cầu tài, tại ngoại đa phân tranh, cho nên không thích hợp đáo xa địa, hoặc không thích hợp bình thường biến động mà phức tạp, sai ai ra trình diện xương khúc phùng Hóa kị sẽ vì kiếm tiền mà có văn chương vấn đề.

Thái âm ở thìn xuất ngoại có thị phi, không thích hợp sai ai ra trình diện hỏa linh đồng cung trái lại gặp thập ác đồ, xuất ngoại ưa cận nữ sắc, thiện dụng tâm cơ, sai ai ra trình diện hỏa linh đồng cung thủ pháp so sánh âm hiểm, hoặc từng có tuyệt chỗ, sai ai ra trình diện thiên không cướp so sánh cảm tác cảm vi, lại thấy thiên vu không sợ hi sinh chỉ cần cho rằng đúng hoặc giữa lúc có phi đạt thành nhiệm vụ không được bỏ qua của nghị lực.

Thái âm ở tị phùng đà la, xuất ngoại thường gặp tiểu người mưu hại triền thân mà là phi đa đoan gấp gáp chột dạ so sánh có nhị tâm đa nghi hoặc, dễ có tài sự tranh cãi, sai ai ra trình diện thiên không cướp thiên mã vừa phùng tuyệt địa, chỉ là bôn ba lao lực trắc trở trọng trọng mà nan năng lực như nguyện có thu hoạch.

Thái âm ở thủ xuất ngoại có xảo diệu của phục vụ thủ đoạn có quý nhân tương trợ, có thể phát triển vu phần đất bên ngoài hoặc hải ngoại sẽ thành công phát tài, cũng có thể nhân duyên, tâm cơ kế hoạch mà thành xảo.

Thái âm ở dậu xuất ngoại có thể gặp ám quý nhân hoặc được khác giới trợ giúp, nên xuất ngoại yêu cầu phát triển, mặc dù bận rộn, nhưng ưa tìm dị đồ của vui đùa, không thích hợp quá mức.

Thái âm ở hợi xuất ngoại có quý nhân bang trợ, mang trung tâm thì cát, nhưng phùng Hóa kị hỏa linh so sánh dễ có tranh cãi nhưng không ảnh hưởng đại cục.

Cung Nô bộc: Nhập miếu đa người bạn tốt, lạc hãm tổn hại giao hữu, sai ai ra trình diện dương đà hỏa linh thi ân báo oán tuy có mà đi, mỗi ngày hình đại hao, thiên không cướp, dương đà, hỏa linh dễ thụ bạn bè thuộc hạ liên lụy, sai ai ra trình diện Hóa kị dễ chiêu oán vưu hoặc phần nhiều là phi, mà lại thường là bằng hữu việc bôn tẩu bận rộn, Thái âm thái dương xương khúc hội tả hữu thuộc hạ thành đàn, cũng nhiều môn hạ sĩ.

Thiên đồng Thái âm xin gặp thiên đồng tinh. Thái dương Thái âm xin gặp thái âm tinh. Thiên cơ thái âm tinh xin gặp thiên cơ tinh

Thái âm ở mão của giao hữu vô đại trợ lực, đa tiểu nhân, hoặc khác giới của giao hữu hoặc cơ quan chánh phủ của giao hữu, hoặc mậu dịch thương, giới y dược, nhưng ngoài mềm trong cứng, là tài sự có lúc sẽ có quá tuyệt của biểu hiện, thuộc hạ cũng hạng người bình thường cũng .

Thái âm ở giờ Thìn nhật nguyệt đối chiếu vốn có trợ giúp nhưng nhân trái lại bối cho nên bất lực, sai ai ra trình diện Hóa kị hỏa linh dương đà sai ai ra trình diện xương khúc, dễ bị tố giác mật báo, hoặc bị đố kị mà bị hãm hại, bất lực mà tai hại, nhưng là thương nhân của giao hữu khá nhiều cũng.

Thái âm ở giờ Tỵ so sánh dễ và có mang nhị tâm hoặc tùy cơ ứng biến năng lực cập khẩu tài tốt người hoặc khác giới tiếp xúc, cách cũ có phiền phức việc phát sinh.

Thái âm ở dậu phùng tả hữu khôi việt có trợ lực của giao hữu, mà lại giao du cũng quảng mà đa, như mậu dịch thương xí nghiệp gia, y sư, giới y dược, quan viên chánh phủ, phùng dương đà tình hình đặc biệt lúc ấy có chút phiền phức, nhưng cũng nhân giải trừ.

Thái âm ở thủ thì xác nhận có trợ lực của giao hữu đa, nhưng không thích hợp phùng thiên hình, mẹ goá con côi hỏa linh cập văn khúc thiên diêu đào hoa tinh, trái lại thành âm hiểm hoặc tửu sắc bằng hữu phong tao hạng người là đa vô ích cũng.

Thái âm ở hợi có các loại hành nghiệp cập đủ loại kiểu dáng của giao hữu đa, nhưng không thích hợp sai ai ra trình diện hỏa linh thiên không cướp trái lại thành tính toán tỉ mỉ tính toán chi li của giao hữu đa chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà vô đại trợ giúp.

Sự nghiệp cung: Nhập miếu quyền quý, hãm khí hậu khác nhau ở từng khu vực cao hoành phá, nan hiển đạt, như chỉ tinh không được gia tứ hóa, chủ chức nghiệp có thường tính, không đổi biến động, tham dự của công tác thanh nhàn nhưng có điểm kéo dài của hiện tượng, như phùng lộc kị so sánh dễ biến động, và xương khúc hội chiếu nên văn hóa sự nghiệp, công chúng sự nghiệp, hoặc học thuật nghiên cứu, mà trở nên nổi bật và tả phụ hữu bật gia lộc tạm thích ứng chính giới phát triển, và xương khúc hội chiếu gia long trì phượng các thiên tài có thể ở nghệ thuật giới triển tài năng trẻ, cùng trời cùng thiên cơ thiên sâu hội chiếu nên nhà nước bộ phận then chốt, đoàn thể hoặc công chúng sự nghiệp trung tâm nhậm chức nhưng phùng sát xung đa bất năng chung thân nhậm chức, dễ có biến động của tượng, hội thiên không cướp đại hao gia mui xe thiên tài, có thể ở nhà xưởng trung tâm mưu tiến triển, nhưng đa thoái thoái hoặc đa do không tưởng trong ảo tưởng thành sự thực của nhà phát minh.

Thiên đồng Thái âm thỉnh tham kiến thiên đồng tinh. Thái dương thái âm tinh thỉnh tham kiến thái dương tinh. Thiên cơ Thái âm thỉnh tham kiến thiên cơ tinh

Thái âm ở mão cung phục vụ tâm cường, gia hỏa linh tinh mưu ma chước quỷ đa mà lại cực đoan, cảm tác cảm vi nhưng so sánh hư hoa không thật. Có thể làm công ty đi hào của viên chức, hoặc hỏa kế là tốt, bằng không chính làm sự nghiệp nói dễ có hoành phá của tượng.

Tác giả: Chu dễ huyền 2006- 6- 1 12: 53 hồi phục đến đây lên tiếng

—————–

79 hồi phục: Tử vi bí tịch

Thái âm ở thìn có thể tay không thành gia, tam phương hội khôi việt tả hữu có thể có quý nhân của đến đỡ, chỉ cần có bền lòng nghị lực sẽ thành công, nhưng hội hỏa linh tính tình táo bạo phùng Hóa kị hội chiếu chỉ có phức cảm tự ti chi tâm để ý quấy phá mà ảnh hưởng thành bại, có thể vu tài nghệ phương diện hoặc tiền lương giai cấp mà phát triển.

Thái âm ở tị phùng thiên không cướp đồng cung gia lộc quyền có thể là nhà xưởng hoặc đại công ty của quản lí nhân, gia tả hữu là cơ quan chánh phủ đứng đầu quản, nhưng ưa công vu tâm cơ, hoặc đa nghi, hoặc người yếu, mà lại ưa nói khoác, có thể kinh doanh buôn nước bọt của công tác là tốt.

Thái âm ở dậu phùng xương khúc khôi việt hoặc tả hữu vừa vặn kiêm sổ chức, hoặc là dân ý đại diện, nhưng mậu dịch thương, hoặc bán sỉ thương, nhưng cuối cùng bận rộn bất kham, nhưng cũng thành công tựu.

Thái âm ở thủ cung hội cát chiếu có thể là nhà nước bộ phận then chốt của kỹ thuật phương diện đứng đầu quản, hoặc kinh doanh gia đình của gia công hán, hoặc kỹ thuật phương diện của phục vụ loại, phùng thiên không cướp hoặc dương đà chặn thiên không, công tác hội thì không hề thuận.

Thái âm ở hợi cung phùng lộc quyền tả hữu có thể là chính phủ của quan viên, hữu thiên hình có thể doanh y viện, hiệu thuốc bắc của sinh ý, nhưng bận rộn công việc lục, mà lại có nhiều gia vụ cập tài sự của phân tranh cũng.

Nhân trạch cung: Thái âm chủ bất động sản ngôi sao ở lại, cố nhập miếu vượng nơi sẽ thành có bao nhiêu sinh của phú ông, như gia tả hữu lộc tồn thai phụ chủ ấm phúc ở chung có thể thừa tổ nghiệp mà thịnh, cho nên miếu vượng có thể đưa sinh thiết nông trường, miếu vượng thì phụ cận là cao cấp khu dân cư có thủy đạo, hoặc dòng suối, lạc hãm thì trong nhà ánh sáng tuyến độ chênh lệch.

Thái âm vu cung điền trạch chủ nhà trung tâm có người xuất ngoại, hoặc nhiều năm vu ngoại chạy trốn, hoặc hàng xóm trung tâm bình thường có vãng lai vu trong ngoài nước người. Vu khán âm trạch thì phải có cái hố, thủy đạo, phùng thiên không cướp đại hao có phá hao tổn, gặp Hỏa Tinh phùng Hóa kị có hoả hoạn sợ bóng sợ gió. Hóa kị thì phục vụ đơn vị hoặc địa phương cập gia nội lắm lời lưỡi.

Thiên đồng thái âm tinh thỉnh tham kiến thiên đồng tinh. Thiên cơ thái âm tinh thỉnh tham kiến thiên cơ tinh. Thái dương thái âm tinh thỉnh tham kiến thái dương tinh

Thái âm ở mão lạc hãm không thích hợp sai ai ra trình diện thiên không cướp thiên hình hoặc dương linh hỏa đà, như người gặp có sản nghiệp tổ tiên cũng trước tiên lui tổ, thành công bại thoái thoái, cận có y viện, hoặc hiệu thuốc bắc phùng chặn thiên không người tia sáng bất túc.

Thái âm ở thìn có thể tự đưa điền sản, nhưng sinh ra thì gia cảnh không tốt, tình cảm vợ chồng không tốt, là lĩnh tiền lương giai cấp nhà đình, cận có đại thụ, hoặc công viên.

Thái âm ở tị vô điền sản nhưng cũng tích súc dụng tâm mà có phòng ốc, nhưng đa gia sự, hoặc hài tử của vấn đề đa, cập phòng có nạp thiếp việc phát sinh.

Thái âm ở dậu miếu vượng có thể đa điền sản, có thể vô ưu vô lự, tài của dự trữ cũng, nhưng phùng sát tinh thì bất động sản tăng giảm bất định.

Thái âm ở thủ có thể có phòng địa sản đa, nhưng thích mới mẻ việc, hoặc thường cấu phòng địa sản, như phùng văn xương khúc cập thiên hình hoặc Hóa kị cập kình dương, đà la là không kiên nhẫn cửu, hội nhân mượn nợ mà bị từng cục bị bóc lột.

Thái âm ở hợi có thể có phòng địa, nhưng đa số dụng tâm tính toán là đa, nhưng gia vụ của tranh cãi khả năng cũng đa, như phùng cát có lợi đa đưa sinh.

Cung phúc đức: Thái âm nhập cung phúc đức ngoại trừ dần thân cung chủ quan tâm phiền thần bất an ninh, dù rằng hưởng phúc tâm cũng mang. Thái âm lạc hãm, Hóa kị chủ ngoại biểu an tĩnh nhưng nội tâm bất an, gặp hỏa linh hữu dụng quyền mưu mưu kế khuynh hướng, gặp dương linh không đổi thỏa mãn hiện trạng, gặp thiên không kiếp hỏa đà người đa huyễn tưởng mà lại tự tìm phiền não cập bận rộn cho nên trừ ngoài ra Thái âm nhập miếu lâm cung phúc đức chủ phúc hậu năng lực hưởng thụ mà có phúc khí, nặng mặt mũi quần áo thể diện hợp thời, an tĩnh không lo mà lại an nhàn vui sướng.

Thiên đồng Thái âm xin làm theo thiên đồng tinh. Thiên cơ Thái âm xin làm theo thiên cơ tinh. Thái dương Thái âm xin làm theo thái dương tinh

Thái âm ở mão lạc hãm thì không thích hợp sai ai ra trình diện hỏa linh thiên không cướp dương đà, người gặp cho dù phùng cát cù lai trợ giúp cũng ưa ưu nửa nọ nửa kia, hư hư thật thật thái độ, mà lại nội tâm cũng không được an bình khi thì quan tâm, khi thì vui sướng, cho nên kỳ tài của nơi phát ra cũng không đúng giờ.

Thái âm ở thìn mặc dù thì có quan tâm của tượng, nhưng cũng có tương đương cơ hội mưu, không thích hợp mỗi ngày mã vừa phùng khốc hư, dương đà, chặn thiên không chờ, người gặp thường là sự nghiệp bôn ba lao lực, nan dư an tĩnh mà lại mọi việc không được có thể thuận lợi phát triển, mà nan dư hưởng phúc mà dẫn đến hôn nhân của vỡ tan mà chia ly.

Thái âm ở giờ Tỵ thái độ làm người tính toán tỉ mỉ, cho nên so sánh có gia vụ tranh cãi, nan dư an bình, ứng với không thích hợp xen vào việc của người khác, mà lại ứng với rời xa tửu sắc tài vận nên hiến thân tôn giáo. Mỗi ngày mã lộc tồn thì có như ý sự mà hưởng phúc, nhưng như gặp thiên mã vừa phùng đất chết gia thiên không cướp cập Hóa kị người tất là suốt ngày bận rộn, lao đa lấy được ít, tâm thân uể oải bất kham cũng.

Thái âm ở giờ Dậu có phúc khí có thể hưởng phúc, mà lại ưa sự yên lặng của hoàn cảnh sinh hoạt, nhưng không thích hợp sai ai ra trình diện chặn thiên không khốc hư kình dương khiến cho nhật nguyệt so sánh thất huy, như vừa phùng thiên mã vu đã ở trên không cướp hoặc mẹ goá con côi phá toái, thì trái lại được không mỹ mà lại phúc tiểu, ứng với nên chú ý cuộc sống hôn nhân của vấn đề.

Thái âm ở thủ có thể hưởng phúc vui sướng mà lại có thọ, nhưng không thích hợp hội chiếu thiên không cướp chặn thiên không đà la hội khiến cho nhật nguyệt quang huy bị hao tổn, như vậy vừa phùng kình dương khốc hư mẹ goá con côi người, ứng với phòng kị năm qua xung bằng không phải chú ý thiên cơ thiên lương kình dương hội của bí quyết nói sớm có hình mà vãn sai ai ra trình diện cô của nói cũng, ứng cầu thiên luân của nhạc mà nỗ lực làm việc thiện bố thí cũng.

Thái âm ở giờ hợi có phúc khí có thể hưởng phúc vui sướng tự thần tiên vậy của sinh hoạt, nhưng như mỗi ngày diêu Hàm trì, vừa phùng hỏa linh giơ cao đà người chỉ có phong lưu việc mà dẫn đến gia đình bất hoà mà việc nhà phiền đa mà không được an hưởng trái lại thành tịch mịch cô độc.

Cung phụ mẫu: Thái âm nhập miếu có cát hội chiếu vô hình khắc, phụ mẫu song toàn, ưa hội thiên sâu cùng trời thọ đồng cung chủ phụ mẫu thọ trường, lạc hãm phùng Hóa kị cập kiếp sát hoặc khốc hư mẫu đa tai bệnh, nhưng cũng có sớm khắc phụ mà mẫu quả đau khổ, hội dương đà hỏa linh thiên không cướp thiên hình cần phải khí tổ cho làm con thừa tự cho làm con thừa tự tự ra bằng không có hình khắc.

Thiên cơ Thái âm xin gặp thiên cơ tinh. Thiên đồng Thái âm xin gặp thiên đồng tinh. Thái dương Thái âm xin gặp thái dương tinh

Thái âm ở mão lạc hãm không thích hợp tọa tuần thiên không, chặn thiên không khốc tăng giá dương linh mẹ goá con côi thì phụ mẫu không được đầy đủ tiên khắc mẫu của dấu hiệu, mà lại phụ thân có thể là bác sĩ hoặc công vụ nhân viên.

Thái âm ở thìn lạc hãm phụ mẫu ứng với là tiền lương giai cấp người, như đối cung thái dương Hóa kị lại thấy mẹ goá con côi khốc hư dương đà chặn thiên không người ứng với tiên tang phụ, hoặc phụ có hình khắc, mà lại vừa bận rộn bất kham.

Thái âm ở tị phụ mẫu tất ly hương bối cảnh phần đất bên ngoài mưu sinh, như vừa phùng văn khúc tất đối ngũ thuật có nghiên cứu, nhưng không thích hợp sai ai ra trình diện kị hoặc đà la thì nghiên cứu không tinh sâu, sai ai ra trình diện sát nhiều tháng hình khắc, mà lại bận rộn bất kham.

Thái âm ở dậu không thích hợp phùng mộc dục, thiên diêu Hàm trì chư đào hoa tất chủ phụ mẫu phong lưu gia thiên không kiếp hỏa linh thiên hình phá toái tất tình cảm không tốt gây gà bay chó sủa, có thể nhị họ bái phụ mẫu.

Thái âm ở thủ bản là không sai hoặc vui khoẻ nhà đình, không thích hợp sai ai ra trình diện Hóa kị cập thiên không cướp khốc hư hỏa linh thì chỉ có hình khắc so sánh bôn ba lao lực.

Thái âm ở hợi gia cát phụ mẫu mỹ mãn song toàn, quân thiên không cướp tuần thiên không chặn thiên không thiên hình dương đà có thể nhị họ bái phụ mẫu, hoặc thối tổ ở rể.

Tác giả: Chu dễ huyền 2006- 6- 1 12: 53 hồi phục đến đây lên tiếng

—————–

80 hồi phục: Tử vi bí tịch

Ngũ, thái âm tinh đi khổ hạn của phán đoán suy luận

Đại hạn:

1. Thái âm đi đệ nhất, đệ nhị đại hạn tức còn nhỏ đáo nữ hơn tuổi thì tức thanh thiếu niên vận hành đứng đầu khiếp đảm có nhân duyên, ưa an tĩnh, có phong độ cập năng lực học tập cường, ôn hòa thuần lương.

2. Thái âm đi đệ tam, lớn thứ tư hạn tức nữ hơn tuổi đáo hơn bốn mươi tuổi tức trung niên vận hành niềm vui động mà lại gây dựng sự nghiệp tâm cường mà đa bôn ba, dục vọng khó có thể thỏa mãn so sánh ưa tiếp cận khác giới so sánh năng lực bị khổ.

3. Đi đệ ngũ, thứ sáu đại hạn tức hơn bốn mươi tuổi đáo hơn sáu mươi tuổi tức lão niên vận thì so sánh chú trọng hưởng thụ mà lại có tài phú, nhưng chỉ mãn chiêu tổn hại.

Tiểu hạn:

Mùa xuân tức một … hai … Ba tháng đi nhiều khổ cực, mùa hạ tức tứ ngũ tháng sáu đi nhiều tai nạn hoặc lao khổ đa, mùa thu tức thất tám chín nguyệt đi của có thu hoạch thập, mười một, mười hai tháng đi của so sánh có hưởng thụ cũng.

Nhị, thái âm tinh phú văn ca quyết

Thái âm là thủy của tinh, là điền trạch chủ, hóa khí là phú, và nhật là phối thiên nghi biểu, có thượng huyền hạ huyền của dụng, thượng huyền là yếu cơ hội, hạ huyền là giảm uy chi luận, dĩ mão thìn đã ngọ vị là hãm, dĩ dậu thủ hợi tử xấu là được viên, dậu là tây sơn của môn, là đông tiềm chỗ, nhập mệnh nên dạ sinh ra, ban ngày sinh ra mặc dù vượng địa, cũng nhu trừ phân, tối hội lộc tồn cập tam

Thai bát tọa, chủ năng tăng kỳ quang huy, nhật ở mão, nguyệt ở hợi câu là vượng địa, mặt trời mọc phù tang, trăng sáng Thiên môn, phú quý tất cũng. Mệnh tọa ngân huy của cung, chư cát mặn tập là hưởng phúc của luận nhược cư hãm địa, phùng tứ sát sao Hóa kỵ chủ tứ chi bị thương tàn phế, khắc mẫu khắc thê, không được phùng cự môn là tốt, thân nhược cư của thì có tùy nương kế bái, hoặc ly tổ cho làm con thừa tự, tăng nói trái lại lấy được trinh tường, và văn khúc ở chung thân mệnh nhất định là 1.cửu lưu thuật sĩ, nam làm vợ ở lại vừa tác mẫu tinh, đến đây tinh có huy là phúc, bị chiếm đóng tất hung. Bí quyết nói:

Thái âm và hỏa linh đồng cung, trái lại thành thập ác, mặc dù tinh khiết và ngôi sao nhưng thất huy bị quản chế thì không được cát, nhật nguyệt thiên mã phạ thiên không cướp, lạc hãm sai ai ra trình diện sát kị tất có biến báo sự cố đến đây tinh nam mệnh có ôn nhu săn sóc, yên vui hựu mệnh trọng tình cảm, nhược hãm gặp sát, Dịch nương nương khang, tham luyến tửu sắc. Nữ mệnh gặp của ôn nhu thẩm tịnh, đoan trang ngưng trọng, mà vừa kiên cường hoàn mỹ nữ tính rất có nữ tính mỹ, nhược hãm hội sát tâm địa âm thẩm bất lợi trượng phu và tử nữ. Nữ mệnh Thái âm Hóa kị lạc hãm đa số dưỡng nữ, bằng không rơi phong trần.

Thái âm chủ da, (nữ nhân chủ bệnh phụ nữ, nam nhân chủ bệnh tiểu đường).

Thái âm nữ hài tử còn muốn phối trăng tròn dạ sinh ra mới tốt.

Bất quá Thái âm ở mệnh nữ hài tử, phối không được khá, tình cảm thái phong phú, không nghĩ qua là tựu ai! “Phúc không được đầy đủ” liễu.

Thủy trừng quế ngạc cách, lạc quan trung tâm mang theo u buồn, khi thì rộng rãi khi thì lưỡng lự, giỏi về săn sóc nhân, nhưng thấy bên cạnh hắn nữ tử không ngừng, tưởng định ra lai có khi lại thân bất do kỷ, thuyết hắn hoa hồ điệp ma vừa không hẳn vậy. Không an toàn cảm thực sự rất nặng. Bởi vì ôn nhu mà mua dây buộc mình. Đây là điển hình Thái âm nam mệnh, cũng xem qua hướng nội ngại ngùng dễ phạm đơn phương yêu mến. Không phải trường hợp cá biệt. Đại để từ tính chất sao âm dương trước lúc này đi biến hóa tăng giảm

Thái âm thuần âm thủy, thủy dĩ hư hàn làm thể, nhuận hạ là tính;

Vừa là âm thủy, kỳ vi ngoại ám mà nội minh, cho nên làm một yên lặng giỏi thay đổi ngôi sao diệu.

Mà Thái âm nhu tá thái dương ánh sáng, tài năng hiện ra kỳ minh, cho nên kỳ có “Nhân nhân mà quý” của tính chất đặc biệt. Tích dĩ giờ mẹo sinh, bất lợi cho nguyệt. Mười bảy nhật sinh thị cùng đầy tháng, gặp chuyện truy cầu hoàn mỹ, mùa đông sinh ra, còn đây là hàn nguyệt, dễ lưu vu cô khắc, quả và.

Thái âm tài tinh miếu vượng (tọa mệnh), nhược phối hợp thật tốt, cũng còn là có cơ hội có nhiều.

Đẩu số nặng nhất nghiệm chinh (hay lý luận và thực nghiệm kết quả phù hợp nhé), Thái âm nhập miếu rốt cuộc có sợ không Hóa kị, thành thật mà nói ta tịnh không xác định (không có thực nghiệm kết quả), nhưng theo ta được biết (cây theo ta được biết lý luận):

◎ Hóa kị Thái âm rất khả năng gia hội hóa lộc thiên cơ, mà lại nhất định gia hội hóa quyền thiên lương.

◎ cường vượng chủ tinh Hóa kị thông thường chỉ đối (ác liệt) hoàn cảnh có năng lực chống đở, bất trí kẻ vô tích sự.

Đây có lẽ là cái gọi là không sợ Hóa kị nguyên nhân. Từng nghe một gã gia đề cập qua, trăng sáng Thiên môn không sợ Hóa kị, bởi vì nguyên nhân và mặt trên nói không sai biệt lắm.

Thái âm (tọa mệnh người) tương đối “Bị động “Không thích chủ động đi cầu nhân.

Không ổn trọng, là Thái âm đặc tính, Thái âm thiên cơ là đẩu số bên trong rất giỏi thay đổi lưỡng sao,

Thái âm thì viên thì thiếu, ưa biến hóa, như điển hình nữ nhân bảo thủ, Thái âm là một viên đại diện nữ tính tinh diệu, nó “Âm “Ma!

Sở dĩ phải tương đối bảo thủ đậu hũ tâm, đậu hũ tâm nhưng lại tương đối có thể thấy được, Thái âm ở hợi là “Trăng sáng Thiên môn”, hơn nữa ngươi là mười bảy hào sinh ra, Thái âm hoàn rất viên, sở dĩ nâm cá tính như “Sáng tỏ trăng tròn “Như nhau. Ca viết: Thái âm nhập miếu hóa quyền tinh, thanh tú thông minh mại chờ luân; bản tính ôn lương cung kiệm nhượng, làm quan thanh hiển liệt triêu thân.

Lĩnh đạo dục không mạnh, Thái âm là phản xạ thái dương quang huy, âm tính ngôi sao, sở dĩ lĩnh đạo dục không mạnh, hơn phân nửa bị lĩnh đạo (bị thái dương lĩnh đạo) áp lực ta thế nào đều nghĩ là ở giảng Thái âm?

Mặt trời là phát tán tính tinh, Thái âm là thu liễm tính tinh, người ta nếu như biết “Âm dương ” ý nghĩa, biết là

“Dương” đại diện biểu đạt, công kích, tích cực

“Âm” đại diện áp lực, bảo thủ, tiêu cực Thái âm cũng có hiền hoà đặc tính.

Không quá tự tin, tương đối như (Thái âm tính chất sao) nhé!

Quay về với chính nghĩa người ta bả truyền thống nữ tính đặc tính muốn trở thành Thái âm đặc tính đại khái chưa từng thác.

Tác giả: Chu dễ huyền 2006- 6- 1 12: 54 hồi phục đến đây lên tiếng

—————–

81 hồi phục: Tử vi bí tịch

“Dễ và nữ tính ở chung ” ý tứ là bình thường dễ có nữ hài tử tìm ngươi, bởi vì Thái âm nam tính dễ bị nữ tính coi như “Tỷ muội “Đối đãi.

Cũng không biểu thị sẽ có một đống nữ bằng hữu.

Hơn nữa Thái âm bị động, bị động nam tính thông thường rất khó có bạn gái, đây cũng là người ta còn không có bạn gái nguyên nhân.

Người ta có thể hỏi một chút này người ta giác thục nữ hài tử, hỏi bọn hắn có thể hay không đem ngươi đương tỷ muội đối đãi, hơn nữa Thái âm nam tính sẽ không cho nhân xâm lược cảm, sở dĩ rất nhiều nữ tính đối Thái âm nam tính sẽ có cảm giác an toàn, Thái âm người đó cá tính hảo, hội bang trợ các nàng, hơn nữa rất ít “Biến chất”, rất khó do bằng hữu bình thường biến chất là bạn bè trai gái, sở dĩ nữ tính hội thường Thường Hòa Thái âm nam tính biến thành bằng hữu bình thường.

Đẩu số cốt tủy phú phê bình chú giải thuyết: “Liêm trinh chủ thấp hèn của cô hàn, Thái âm chủ suốt đời cực nhanh nhạc”,

Ta nghĩ câu này phú văn rất buồn cười (liêm trinh sau đó tiện cô hàn? ).

“Thái âm chủ suốt đời cực nhanh nhạc “Rất mơ hồ, tham khảo chung nghĩa minh “Tử vi tuỳ bút “Thuyết minh ( 248 trang):

“Vui sướng mặt thì rất nhiều – tâm tình thượng vui sướng ư? Vật chất thượng vui sướng ư? Còn là thân thể phương diện vui sướng ư? Bất khả khái dĩ nhất vui sướng quát của.

Nhưng người viết thái độ làm người thôi mệnh kinh nghiệm trung tâm, phát hiện tịnh không hẳn vậy – có gả cho người giàu có làm vợ, biểu hiện ra rất khoái nhạc, nhưng nội tâm cũng rất buồn khổ.

Cổ đại mệnh lý đại đô chú trọng biểu chinh miêu tả, rất ít tác nội tại thế giới tham thảo, chúng ta thế hệ này mệnh học nghiên cứu người phải hiểu điểm ấy, hạ công phu khứ nghiên cứu nhân tính tâm lý học, tinh thần phân tích thuyết chờ học thuyết, dĩ bổ sung cổ nhân bất túc, tương mệnh lý học thuật đẩy vào một kỷ nguyên mới “.

Ta rất tán thành chung thuyết pháp, chỉnh cú phú văn ý nghĩa chắc là “Biểu chinh miêu tả”, có thể là phú văn tác giả kinh nghiệm, liêm trinh tọa mệnh rất nhiều người là thấp hèn cô hàn, Thái âm tọa mệnh người đó thì rất nhiều là vật chất giàu có, cái đó và Thái âm “Hóa phú “Đạo lý tương xứng hợp.

Lục, thái âm tinh cách cục yếu quyết tinh luận

1. Nhật nguyệt tối ngại trái lại bối sai ai ra trình diện thái dương tinh.

2. Nhật nguyệt thủ không bằng chiếu hợp, ấm phúc tụ không sợ hung nguy xin gặp thái dương tinh.

3. Giáp nhật giáp nguyệt ai có thể gặp, giáp xương giáp khúc chủ quý hề.

4. Nhật nguyệt giáp mệnh không được quyền thì phú.

5. Tam hợp minh châu vượng địa, vững bước mặt trăng sai ai ra trình diện thái dương tinh.

6. Cơ nguyệt cùng lương tác lại nhân mỗi ngày cơ tinh.

7. Nhật nguyệt cùng lâm quan cư Hậu bá sai ai ra trình diện thái dương tinh.

8. Tử Phủ nhật nguyệt cư vượng địa, kết luận công hầu khí sai ai ra trình diện tử vi tinh.

9. Nhật nguyệt khoa lộc xấu không trúng, nhất định là Phương bá cùng mời sai ai ra trình diện thái dương tinh.

10. Trì, quế trì, sớm toại mây xanh chí sai ai ra trình diện thái dương tinh.

11. Âm dương hội xương khúc, xuất thế vinh hoa sai ai ra trình diện thái dương tinh.

12. Xương khúc lộc cơ thanh tú xảo, âm dương tả hữu hiền từ nhất tường sai ai ra trình diện thái dương tinh.

13. Nhật tị nguyệt dậu an mệnh xấu, vững bước mặt trăng sai ai ra trình diện thái dương tinh.

14. Nhật nguyệt thân mệnh cư xấu vị, tam phương vô cát trái lại là hung sai ai ra trình diện thái dương tinh.

15. Cùng tháng hãm cung gia sát kị, tài nghệ thắng hoàng sai ai ra trình diện thái dương tinh.

16. Nhật nguyệt giáp mệnh giáp tài, không được quyền tức phú sai ai ra trình diện thái dương tinh.

17. Nhật nguyệt là quang minh lỗi lạc của ở lại, là thẳng thắn vô tư của tượng:

Thái dương Thái âm hai sao, là quang huy sáng sủa của ở lại, mà lại hai sao chẳng phân biệt được ngày đêm bất luận địa điểm, chẳng phân biệt được thật xấu, không được thiên thản, vận dụng không thôi cho quang huy, cho nên thái độ làm người quang minh thẳng thắn nhưng cũng chủ suốt đời đa phiêu bạt vất vả cực nhọc, như lạc hãm gia sát, cũng có bên ngoài thành hậu thẳng thắn, mà nội ẩn ác ý người.

18. Nhật nguyệt dương đà, đa khắc thân: (Thái âm dương đà, tất chủ nhân ly tài tản)

Thái âm là tài ở lại cập mẫu thê ngôi sao, mà thái dương vừa chủ phụ hoặc trượng phu, vì vậy hai sao phùng kình dương của hình hoặc đà la của kị, vừa danh yểu thọ sát, đương rủi ro hoặc nhân miệng tổn thương, tử vong, như ở miếu vượng nơi đương có thể không phương thân thể to lớn, nhược cư hãm yếu của hương thì hình hao tổn tang tụng, tài tổn hại liên miên mà đến, cứ thế thất bại thảm hại.

19. Nhật nguyệt tật ách cung mệnh thiên không, thắt lưng đà con mắt cổ:

Đến đây cách tức nói nhật nguyệt cùng độ vu xấu vị, đó là là khái nhân của cung tật ách mà kỳ bản mệnh cung tất là thất sát chỉ thủ vu tử hoặc ngọ mà phùng tuần thiên không hoặc chặn thiên không đồng cung tất chủ một thân lưng còng hoặc nguyệt cổ của tật, nhưng nếu mệnh thiên không mà vừa phùng dương âm chỉ thủ, cũng chủ tàn tật nhưng hơi nhẹ.

20. Lương ở lại Thái âm, cướp tác phiêu đãng của khách:

Đến đây cách như thiên lương ấm tinh cư thân dậu cung, Thái âm ở thìn tị đều là hãm địa vừa ở thân mệnh nơi thì một thân bần hàn mà phiêu bạt cũng.

21. Thiên lương nguyệt, nữ dâm bần:

Đến đây tức đã hợi an mệnh thiên lương giá trị của, dần thìn an mệnh Thái âm giá trị của, đến đây hai sao vu thân mệnh nhị cung, cho dù trinh chính, y lộc bất toại, hãm địa thì chủ thấp hèn.

22. Thiên lương Thái âm là tác phiêu oành của khách:

Đến đây cách là chỉ Thái âm cư mão thìn đã ngọ câu lạc hãm, gặp thiên lương ngồi trên thân mệnh định chủ cô hàn, bằng không tất phiêu đãng tha hương, yêu tửu sắc đồ.

23. Xương khúc giáp trì, nam mệnh quý hơn nữa hiển:

Thái dương là trì, Thái âm là quế trì, đến đây tức nói nhân của lập mệnh vu xấu vị mà được xương khúc và ngọ thân hoặc tử dần lai giáp người là quý hiển, nhưng dĩ nhật nguyệt đối chiếu, mà xương khúc tướng giáp mệnh viên người cao hơn.

24. Nguyệt diệu thiên cơ, nữ dâm bần:

Đến đây cách như thiên cơ ở xấu, Thái âm ở mão giai ở hãm yếu nơi vừa cư thân mệnh nơi nếu không bần mà lại dâm lạm, có lẽ như Thái âm ở thủ, thiên cơ vu ngọ thân mệnh nhị địa, cũng có người giàu sang, cư sát thì dâm dục khó tránh khỏi cũng.

Tác giả: Chu dễ huyền 2006- 6- 1 12: 54 hồi phục đến đây lên tiếng

—————–

82 hồi phục: Tử vi bí tịch

25. Trăng sáng Thiên môn, tiến tước phong hậu:

Đến đây cách dĩ nhâm ngượng tay nhân, Thái âm ở hợi của vượng địa, có song lộc hội hợp, mà lại khôi việt bổ sung di quý cách, lại thêm hội tả hữu canh cát xương cũng, nhưng như Hóa kị nhập mệnh vượng địa so sánh không sợ kị cho nên chủ phú mà quý ít.

26. Thái âm Đồng Văn khúc vu thê cung, bảng vàng đề tên của quang vinh:

Đến đây cục bản thân tất văn chương toàn thịnh, mà đến đây hai sao đồng ý với cung phu thê mà lại cần phải vu miếu vượng nơi, nhân cung phu thê chính chiếu sự nghiệp cung cho nên có trợ lực gia khôi việt có thê tài, chủ quý nhưng cung Quan lộc ngôi sao bị phá tan thì bất năng quý cũng chỉ có thể lấy vợ được mỹ hiền của thê mà thôi.

27. Thái âm cư tử hào nhật thủy trừng quế ngạc, được thanh yếu của chức, trung gián tài:

Đến đây các chỉ năm đinh sinh ra vu tử cung lập mệnh có thiên đồng phúc tinh cùng độ, khoa lộc quyền và lộc tồn lai chiếu, đương phú quý song toàn, mà lại thái độ làm người trung lương rất nặng gia văn xương tả hữu khôi việt canh cát cũng.

28. Thái âm cư thủ vô sát trăn, đinh tị sinh ra phú hơn nữa thọ:

Thái âm ở thủ là miếu vượng, năm đinh sinh ra khoa lộc quyền gia lộc tồn vu tam phương lai hội chiếu mà lại khôi việt giáp mệnh là phú trung tâm có quý gia thiên thọ thì càng thọ trường, tị năm sinh ra minh lộc ám lộc cập hóa khoa lai khưu cũng cát, đến đây như nam mệnh kỳ đại vận đi ngược chiều nhập hơn tuổi sau đó thuận buồm xuôi gió có thể phú cũng.

29. Thái âm hỏa linh đồng vị, thủy thành thập ác:

Đến đây chỉ Thái âm hãm yếu mà bị Hỏa Tinh phá tan, thì dâm sai giả dối mà lại hung tàn, đến đây đa số nội gian, linh tinh cùng độ thì có lúc cơ cảnh linh lợi hảo nghi kỵ đa nghi nhưng không được hung tàn, về phần vượng địa phùng linh tinh không làm phá tan khán, có lúc chủ suốt đời có xảo ngộ cơ duyên cũng.

Tham lang tinh

Bắc đẩu một sao, ngũ hành thuộc giáp dương mộc, cây thuộc thủy, chế giải trừ hỏa linh của ách, là họa phúc chủ. Là dục vọng, phóng đãng, chính tinh, đại đào hoa, đa tài đa nghệ ngôi sao, có lòng từ bi nhân mộc chủ nhân cũng.

Miếu địa thìn tuất xấu vị cung, vượng địa tử dần ngọ cung gặp của, đa tài đa nghệ, gia hỏa linh phú quý không nhỏ, viết hoành phát cách, làm văn chức hoặc quan võ đều có thể bỗng nhiên nổi tiếng.

Đất bằng phẳng là thân dậu cung, được địa là mão cung, hãm địa tị hợi cung, nhân đa tài dễ bác mà không tinh, như năng lực hảo hảo mình tôi luyện một phen, tất có thành tựu.

Ngũ hành: Mộc

Tính chất sao: Bắc đẩu đệ nhất tinh, dương mộc (giáp mộc biểu), âm thủy (quý trong nước), đào hoa, dục vọng tâm, đổ, đẹp, tài nghệ, sắc thanh hồng. Khéo đưa đẩy, tình thơ ý hoạ, đổ, sắc, yên, rượu.

Nhân vật đại biểu: Ðát kỉ

Tính chất đặc biệt: Cường điệu “Tham ″ tự, cho nên là dục vọng tinh

Cụ nặng bao nhiêu nhân cách, thích hợp vãng diễn nghệ lộ tuyến phát triển. Xinh đẹp động nhân, tham lang mỹ là dựa vào hoá trang mà đến. Tương đương thông minh, cẩn thận tỉ mỉ. Thông thường mặt mày dài nhỏ, quy tắc chi tiết cẩn thận tỉ mỉ, lâu là tình thâm.

Tu đạo tinh, lúc tuổi già dễ vãng tu đạo phương diện đi. Chú trọng nhân tế quan hệ. Tương đương ham tự do, không thích câu thúc. Tham lang chỗ ở cung vị, thường là dục vọng chỗ ở. Nam mệnh thì ái lưu luyến vu giang hồ hoa tửu, nữ mệnh không đổi thỏa mãn vu một gặp gỡ đối tượng. Đào hoa tinh, khác giới duyên vô cùng tốt, gặp dịp thì chơi cơ suất cao. Khinh thường thanh cao người đó.

Tham lang tinh ở cung mệnh hiện tượng

Tham lang tinh hóa khí viết “Đào hoa”, chủ họa phúc.

Tham lang thay đổi là ở không được tổn hại cũ có cơ nghiệp dưới tình huống phát triển.

Sở dĩ nói chung, tham lang nhập mệnh người đó ở tính cách phương diện tương đối hiện thực, người ngoài xử thế, khéo léo, thủ đoạn khéo đưa đẩy. Nhưng không nên nhìn đến đây diệu có khéo đưa đẩy xử thế cổ tay, liền cho là bọn họ là dễ chung đụng nhân. Kỳ thực tham lang nhập mệnh người đó, ở tính cách phương diện có ái ác phân minh đặc tính, cái gọi là ái của dục kỳ sinh, ác của dục kỳ tử. Chỉ bất quá đương có lợi ích quan hệ thì, bọn họ thường thường có thể dĩ hiện thực lợi ích làm trọng điểm, cất dấu bọn họ nội tâm cảm thụ.

Tham lang nhập mệnh người, tính cách đại đa số là nội tâm cương liệt, bề ngoài hào sảng, không câu nệ tiểu tiết.

Tham lang tinh tọa mệnh người ta dục vọng rất mạnh, cái này dục vọng bao hàm tất cả hữu hình, vô hình hiện tượng (bao gồm tham ăn, mê rượu, tham tài, ham mê nữ sắc chờ ở nội)

Ở truyền thống phái thượng cường điệu nó là một viên đào hoa tinh.

Tham lang tinh tọa mệnh người ta cá tính phi thường cấp, nhưng đều là cấp chuyện của người khác, lại bỏ quên chuyện của mình chánh sở vị hoàng đế không vội cấp thái giám chết bầm, người ta thích quan tâm người khác, quan tâm đáo người khác nghĩ người ta vô cùng lải nhải.

Ngươi là nhất người rất dễ thân cận, nhân duyên thật tốt, có lúc hậu người ta rất hiền hoà, nhưng có lúc hậu người ta lại rất tùy tiện, người ta rất ham chơi, cụ hài hước cảm, rất thức thời, không câu nệ tiểu tiết, người ta không thích bị ước thúc, ham tự do, thế nhưng tính toán tâm nặng, lòng đố kỵ cường.

Tham lang tinh nhập cung Quan lộc

Suốt đời sự nghiệp vận không ổn định, thích hợp làm kinh thương mậu dịch và một mình gây dựng sự nghiệp, cũng thích hợp ở có nhiều ăn ý tính và mạo hiểm tính cao trong hoàn cảnh công tác, thí dụ như cổ phiếu chứng khoán nghiệp chờ.

Nếu nam tính, thì thích hợp quan võ, như quân nhân, cảnh sát chờ, hoặc là đang diễn nghệ quyển phát triển, năng lực phát huy ưu dị biểu diễn tài hoa.

Nếu vì nữ tính, thì thích hợp làm đại chúng truyền bá sự nghiệp, diễn nghệ sự nghiệp, trang phục làm đẹp nghiệp và nghệ thuật người làm việc.

Bất luận nam nữ, năm mới sự nghiệp so sánh không được trôi chảy, dễ đã bị ngăn trở trắc trở, trung niên hậu, sự nghiệp năng lực THUẬN phát triển.

Nhất, tham lang tinh cơ bản tinh tình

Tham lang tinh: Ngoại hạng tinh, vừa danh đào hoa tinh.

1. Đấu vị: Bắc đẩu đệ nhất tinh là giải trừ ách chi thần, họa phúc đứng đầu, nhưng ứng với vu nửa bộ sau.

Tác giả: Chu dễ huyền 2006- 6- 1 12: 54 hồi phục đến đây lên tiếng

—————–

83 hồi phục: Tử vi bí tịch

2. Phương vị: Bắc, ở tử.

3. Ngũ hành: Giáp mộc, cây là quý thủy, chủ vật chất, là âm tính, nhưng ở trong chứa dương tính là động trung tâm đái tịnh ngôi sao ở lại.

4. Chủ tể: Hóa khí viết đào hoa, ở sổ làm vui, là giao tế chòm sao, đánh bạc ăn ý chòm sao, thần học chòm sao, tà đạo chòm sao, trừu tượng chòm sao cập thiện ác chòm sao, ẩm thực chòm sao, khiến cho chiến tranh của dã tâm gia ma quỷ chòm sao, lương thực đồn tích chòm sao, đào hoa chòm sao.

5. Bản thân bộ vị: Thận, lệ đường.

6. Kiểm hình: Viên mặt dài hoặc tròn dẹp kiểm hoặc mặt trái xoan, cằm tiêm, mi cốt cao lộ, lưỡng mi tú trường, ngũ quan đoan chính, nhĩ khuếch cập ra, có nhân duyên.

7. Thể tài: Đầy ắp gợi cảm nữ tính mỹ mà có chứa đẹp đẻ, nam tính cũng thích chưng diện, trung tâm vóc người cao, miếu cao vót mà đầy ắp, hãm cũng có gầy ải người.

8. Màu da: Thanh bạch sắc hoặc thanh hoàng sắc, niên thiếu thanh nhưng sảo hắc, trung niên thanh trau chuốt, lão niên thanh hắc sắc.

9. Cá tính: Thiện ác không được thường, tâm đa tính toán, mà lại cực đoan, hiện thực mà dễ lưu vu đa dục, ham không nề, không thực tế, hảo cao vụ viễn, hiếu động không kiên nhẫn tịnh, giỏi về giao tế nhưng vô cùng khéo đưa đẩy, hậu người mỏng, mỏng người hậu, làm việc cấp tốc, đa tài đa nghệ, nhưng tử nói khoác, kỳ khí gỗ thiệt, thể thuộc thủy, hóa khí là đào hoa, làm hại phúc chi thần cho nên ưa học thần tiên thuật, có đặc thù của tài nghệ, dễ phạm có rượu sắc tài vận.

10. Vu thiên: Nùng nói rậm rạp, thiên ám mưa to.

11. Đầy đất: Kỳ sắc thanh hoàng hoặc thanh bạch. Phụ cận có công cộng chỗ ăn chơi, tiệm rượu, tiệm cơm, cao to của cây cối, chồng chất tạp vật nơi, hoặc là một mảnh mở mang rộng thùng thình của bình nguyên hoặc sa mạc, sân vận động, tân sinh địa, khai sáng địa, vườm ươm nơi.

12. Vu nhân: Trọng tình cảm, tham tửu sắc, hiện thực đa dục, ham không nề, hiếu động khéo đưa đẩy, khéo léo, thơ rượu yên độc, lại thích học thần tiên tu luyện thuật, tính tình không được thường, lượng đại, hảo thi ơn huệ nhỏ bé vu nhân, dễ thiện dễ ác, bản tính không được thường, hoặc là hai mặt nhân, ý chí không được kiên, tính cách không được thường, tuy nhiều tính toán cập hiện thực, không chịu có hại, nhưng nặng nghĩa tín nặc, cho nên chích phải đáp ứng nhất định làm được. Độc câu bén nhạy phán đoán năng lực, mà lại lý giải và năng lực phân tích rất mạnh, có lĩnh đạo thống ngự khả năng lực, ưa cao đàm khoát luận, miệng lưỡi lưu loát, ngôn ngữ khôi hài có hài hước cảm, ham tự do, không thích bị câu bó buộc đinh thích ứng trong mọi tình cảnh, làm việc hữu cơ mưu, tương đương coi trọng tốc độ không kiên nhẫn tịnh, đa tài đa nghệ hoặc thiện uống, hảo đổ, cầm kỳ thư họa chờ tương đương của ham mê, cố hữu tình hình đặc biệt lúc ấy tự đại cuồng vọng, đa khác giới duyên, lãng mạn không được, mê luyến tửu sắc, người ngoài hậu người đối đãi mỏng, mà mỏng người trái lại hậu, thiên lệ đa dục.

13. Vu bệnh: Toàn bộ đa người trĩ của tật, sao Mộc đa người can đảm của tật, sao thuỷ đa người tính khí không tốt, Hỏa Tinh đa người phong thấp chứng, thổ tinh đa người can sưng hoặc bệnh bao tử.

14. Vu sự: Sòng bạc, quán bar, phòng trà, kỹ nữ viện, bó củi thương, hóa học buôn bán sự nghiệp, ngành ăn uống của sinh ý, mộng tưởng dã tâm hoặc vượt qua phạm vi không được quy hành vi, ham phát triển việc hoặc mở rộng xâm chiếm việc, mầm móng đi.

15. Vu vật: Mầm móng, hữu quan ăn cơ khí, đồ gốm, thực phẩm cơ khí, xan khí, cập trang rượu và thức ăn của dụng cụ, hoặc đánh bạc dụng cụ, quả thực chờ.

16. Vu sổ: Làm một, lục.

17. Ưa cuối tháng sinh, nhật sinh là tốt, giữa tháng sinh, buổi trưa sinh là thứ tốt, đầu tháng sinh, dạ sinh là nghèo nàn.

18. Khuyết điểm: Hảo nói khoác, thiện ác nan định, hiện thực mà lại ham không nề, hảo cao vụ viễn, tâm đa tính toán, người ngoài dầy mỏng, mỏng người rảnh rang, mà lại tác tạo thành chuyết, tùy ba toại lưu, tửu sắc tài vận câu phạm, gian trá âm hiểm, không kiên nhẫn tịnh.

19. Ưu điểm: Hữu cơ mưu tính cương uy mãnh lượng đại, giao tế thủ pháp cường, làm việc cấp bốc, đa tài đa nghệ, phán đoán, lý giải, năng lực phân tích cường.

Tam, tham lang tinh ở mười hai địa bàn cung của luận giải trừ

1. Tham lang ở tử ngọ lưỡng cung là ngồi một mình, kỳ đối cung tất có tử vi tinh, nhiều ít tất thụ đối cung tử vi tinh của ảnh hưởng, nhưng dĩ tử cung là tốt, nhân kỳ đối cung ngọ cung của tử vi tinh nhập miếu, ngọ cung của tham lang độ chênh lệch, nhân kỳ đối cung tử cung của tử vi là bình cung, lực ảnh hưởng tảm cường, nhưng giai chủ một thân khẩu tài tốt, có văn nghệ tu dưỡng, cũng rất hiểu đối đãi hiện tượng, nhưng xã giao khéo đưa đẩy, ở tử gia dương đà là hiện lên thủy đào hoa, không được gia dương đà, cũng chủ suốt đời, tình cảm phong phú, hay thay đổi hóa hoặc đa khác giới duyên, gia dương đà là hung chủ có bao nhiêu độ cảm giác tình, nhược và văn tinh hội hợp chủ hư mà không thực nhưng cũng viết văn hóa công việc nghiên cứu.

Hiện tượng: Khẩu tài tốt, có văn nghệ tu dưỡng, hứng thú rộng khắp, có mưu lược, bề ngoài kiên cường, nội tâm nhu nhược thiện cảm tính cách khó hiểu, cử chỉ cao nhã xử sự khéo đưa đẩy, tính tình có lúc táo bạo, dễ có chí khí nan thù cảm giác, ưa tôn giáo triết học, độc lập tự do, dễ có tình cảm của vấn đề.

Kiểm hình: Viên mặt dài, mặt trái xoan.

Màu da: Thanh nhưng sảo hắc sắc.

Thể tài: Vóc người trung đẳng, hơi lùn béo tráng.

Cách cục chế hóa: 1. Hội xương khúc nên làm học thuật công việc nghiên cứu, giáo sư.

2. Hội xương khúc phùng Hóa kị, có thuỷ ách lưu niên tiểu hạn phùng của, bất khả đáo cạnh biển bơi.

3. Hội xương khúc gia âm sát vô tả hữu thái độ làm người ích kỷ, làm việc hư mà không thực.

4. Và kình dương đồng cung có thể do tài nghệ tiến tài, hoặc đồ tể thương.

5. Gia dương đà vu tử là cung hảo dâm người, nhân sắc gây.

Tác giả: Chu dễ huyền 2006- 6- 1 12: 54 hồi phục đến đây lên tiếng

—————–

84 hồi phục: Tử vi bí tịch

6. Gia dương đà có kị thiên hình lai hội chủ nhân, tình cảm phức tạp việc tao hình tụng.

7. Gặp khốc hư đồng cung làm việc tâm thần không yên, có thoái thoái dễ bị nhục chiết.

8. Gia thiên không cướp nhân ham món lợi nhỏ mà thất đại.

9. Gia hỏa linh cập tham lang hóa lộc sẽ có thực phát của tài.

10. Gia hỏa linh cập tả hữu và tham lang hóa lộc có thực phát của thiên tài, nhưng có chặn thiên không thì lộc vô dụng, cần phải đánh gãy.

11. Linh tinh đồng cung ở gia đất mậu kỷ năm sinh ra tương tướng tài.

12. Cung tài bạch phá quân gia thiên mã, nam lang thang nữ đa dâm.

13. Cung tài bạch phá quân ở thân gia xương khúc, suốt đời từ nghèo khó lao lực trung tâm phát triển.

14. Đối cung tử vi tinh ngồi một mình vô cát gia sát thì nhân viên chính phủ hội tham ô thu vào màu đỏ mà thanh các bị hao tổn.

15. Đinh kỷ sinh ra vô hung thần chủ phúc hậu.

16. Bính mậu nhâm sinh ra không tốt.

17. Tham lang ở ngọ gia kình dương bính mậu sinh ra là mộc hỏa thông minh trấn biên cương, có thể quân cảnh giới phát triển, nhưng sát kị người nên từ thương.

Sự nghiệp: Nên văn nghệ công tác, học thuật nghiên cứu, triết lý, tôn giáo, khoa học nghiên cứu, đồ tể, bác sĩ, quan hệ xã hội, đại lý thương, ẩm thực, quân cảnh.

Khuyết điểm: Tính cách khó hiểu, dễ có tình cảm của vấn đề, tính tình thì có táo bạo.

Ưu điểm: Khẩu tài tốt, có văn nghệ tu dưỡng, có mưu lược, hứng thú rộng khắp.

2. Tham lang ở xấu vị cung tất và sao Vũ khúc đồng cung thỉnh tham kiến sao Vũ khúc.

3. Tham lang ở dần thân cung là ngồi một mình, đối cung tất là sao Liêm trinh, chủ một thân tất nhiều ít thụ sao Liêm trinh của ảnh hưởng,, một thân đa tài đa nghệ, thiện đối đãi xử thế cập thiện cùng người giao tế, đối chính trị có hứng thú, nhưng chí khí cao ngạo chủ nhân thông minh, ở dần cung mặc dù sự nghiệp năng lực sáng lập mà biểu dương nhưng thường thường nhân sự nghiệp mà mang đến lao ngục tai hoạ, tham lang ở giờ Thân, kim phùng mộc chế, năng lực lưu danh bách thế, cũng năng lực để tiếng xấu muôn đời, suốt đời sự nghiệp do chịu đựng gian khổ phấn đấu trung tâm được lai, nhưng hưởng thụ dâm nhạc, thì tất cả thành công tương lại đang yên vui trung tâm mất đi vô sát hội cát do tay không thành đại nghiệp, hội sát thì lao ngục tai hoạ, suốt đời đông tị tây đào thường tẫn điềm toan đau khổ lạt.

Hiện tượng: Thiện giao tế, thiện đối đãi xử sự, có tài hoa ưa nắm quyền hảo đại hỉ công, đối chính trị 痭 hứng thú, có mưu lược cập duy trì liên tục tính của sự chịu đựng, ưa ăn ý, ham nghệ thuật có lúc lời nói và việc làm không đồng nhất dồn, có độc lập tính cập chủ trương, nhưng tính tình thì có táo bạo, năng lực tích tài, vấn đề tình cảm.

Kiểm hình: Viên mặt dài, lông mày thô, xương gò má lược cao.

Màu da: Thanh sảo hắc sắc.

Thể tài: Trung tâm ải hoặc trung tâm cao.

Cách cục chế hóa: 1. Ở dần cung và đà la đồng cung là gió lưu màu quyền.

2. Gặp Hóa kị tinh chủ phần nhiều là phi cập tao làm phức tạp, nên cẩn thận.

3. Ở dần cung phùng thiên hình kình dương gia Hóa kị chủ dễ có lao ngục tai ương.

4. Tham lang phùng hỏa linh kình dương hội liêm trinh Hóa kị, luẩn quẩn trong lòng, có tự sát chi niệm đầu, phùng lộc mã tả hữu có thể được cứu thoát, phùng đà la tự sát phải không.

5. Gặp hồng loan, đại hao thiên không cướp phong cáo chú ý ném đông tây hoặc kẻ trộm trộm sạch cố.

6. Tham lang gặp liêm trinh Hóa kị cập khốc hư dễ có lên tòa án của hiện tượng.

7. Tham lang ở thân có hỏa linh áp chế, vừa phùng hóa lộc hoặc lộc tồn, cập cung phúc đức có tả hữu hoặc văn tinh có thể là tư pháp giới của quan.

8. Tham lang phùng Hỏa Tinh đồng cung hoặc linh tinh đồng cung, có lộc tồn hoặc hóa lộc người có thực phát của tài.

9. Hội văn xương văn khúc so sánh ích kỷ, hoặc đa hư ít thực, phùng tả hữu khôi việt có thể giải trừ.

10. Đối cung gặp liêm trinh cập xương khúc thái độ làm người đa tài đa nghệ, hảo lễ nhạc.

11. Gặp liêm trinh Hóa kị cập 袉 la chủ mủ máu tai ương.

12. Sự nghiệp cung gặp thiên hình kình dương phùng thất sát gia cát có thể là ngoại khoa y sư.

13. Gặp xương khúc tả hữu khôi việt phú quý xuất chúng.

14. Dần thân tham lang chỉ thủ giáp canh sinh ra tài quan cách, có làm không thích hợp sai ai ra trình diện dương đà.

Sự nghiệp: Vận tải, quân cảnh, y sư, trang hoàng, nghệ thuật, công chức, thiết kế nhân tài, công trình sư, tư pháp quan, đại lý thương, du ngoạn, tiêu khiển, ẩm thực.

Khuyết điểm: Ưa nắm quyền, hảo đại hỉ công, ưa ăn ý, vấn đề tình cảm, lời nói và việc làm không đồng nhất dồn, tính tình thì có táo bạo.

Ưu điểm: Thiện đối đãi xử sự, có hu lược, hứng thú rộng khắp, thiện giao tế có tài hoa, có độc lập tính cập duy trì liên tục tính.

4. Tham lang ở mão dậu tất và tử vi đồng cung, thỉnh xem thêm tử vi tinh.

5. Tham lang ở thìn thủ cung là ngồi một mình, kỳ đối cung tất có sao Vũ khúc, nhiên thìn thủ là thiên la địa võng cung, bởi vậy tham lang của ưu khuyết điểm đều khó khăn dĩ thoả thích phát huy ngoại trừ tham cách hoặc linh tham đặc biệt, chỉ cần có cát diệu tướng phù, cũng chủ tiên bần hậu phú, trung niên hậu có thể phát đạt, sớm phát người không được tụ tài là đa, cố hữu “Tham vũ mộ trung tâm cư, ba mươi tài mập ra.” “Tham lang vũ khúc tiên bần hậu phú” nói đến, nhiên nếu không có cát diệu, hoặc cát ít sát đa, hoặc chúng sát tịnh tập, thì trái lại chủ thái độ làm người siểm nịnh khan tham, mỗi tồn mập kỷ chi tâm, cũng không tế nhân ý, là vì vì tư lợi người, nhu có tả hữu khôi việt có thể giải trừ kỳ nịnh cũng.

Hiện tượng: Đa ham mê, là chuyên môn kỹ thuật nhân tài, có mưu lược, Phúc Thọ song toàn, có thể chịu khổ nhọc, thanh cao lượng đại, niên thiếu bất lợi, xuất ngoại mưu phát triển, có quyết đoán, chí khí, hoài bão, cập độc lập tính khai sáng tính, có lúc sẽ vì bủn xỉn người, chủ thái độ làm người phục vụ, có thể nhâm chức vị quan trọng, có thể ở tài chính và kinh tế giới hoặc xí nghiệp lớn gia trở nên nổi bật có thể tích tài thành phú, nữ mệnh bất lợi tình cảm.

Kiểm hình: Bầu dục kiểm, lưỡng mi tú trường.

Thể tài: Lớp giữa, cường tráng.

Màu da: Thanh hoàng sắc.

Cách cục chế hóa: 1. Và kình dương hội chiếu dễ có tài vụ tranh cãi.

Tác giả: Chu dễ huyền 2006- 6- 1 12: 54 hồi phục đến đây lên tiếng

—————–

85 hồi phục: Tử vi bí tịch

2. Gia thiên không cướp hồng loan đại hao nhân ham món lợi nhỏ thất đại.

3. Gia ngôi sao may mắn thiên thọ chủ thọ nguyên trường.

4. Và kình dương, đà la đồng cung là đồ tể hoặc chuyên môn kỹ thuật.

5. Gia hỏa linh đồng cung vô dương đà chủ phú quý tài quan cách.

6. Có tả hữu văn tinh đồng cung khôi việt tướng giáp, phục công chức, chức vị cao, văn võ giai nghi.

7. Gia khôi việt là tài phú của quan hoặc người làm ăn.

8. Gia tả hữu thiên mã, nên xuất ngoại đáo viễn phương phùng quý nhân phát triển.

9. Và chặn thiên không tuần thiên không cộng thủ, gian khổ phát tài.

10. Nữ mệnh phùng sát, đa nhấp nhô ứng với tránh gió trần.

11. Và xương khúc hỏa linh đồng cung phùng tả hữu khôi việt gia hóa lộc quyền khoa, ra tương nhập tướng.

12. Thìn thủ và vũ khúc đối, chiếu tị năm sinh ra tài quan cách, phúc khí nùng, mậu năm sinh ra độ chênh lệch, nhưng đều là nhất cấp vũ tham cách, vãn phát, sai ai ra trình diện hỏa linh quan võ vừa phùng cát danh chấn chư bang.

Sự nghiệp: Ẩm thực, kiến trúc xây dựng, đại lý thương, chuyên môn kỹ thuật nhân tài, sinh sản sự nghiệp, tài phú của quan chủ quản của chức, quan võ, y sư, quân cảnh vừa mới.

Khuyết điểm: Đa ham mê, niên thiếu bất lợi, bất lợi tình cảm, có lúc sẽ vì kiên lận người.

Ưu điểm: Có mưu lược, có hoài bão, có thể chịu khổ nhọc.

6. Tham lang vu tị hợi lưỡng cung và liêm trinh đồng cung thỉnh xem thêm sao Liêm trinh.

Tứ, tham lang ở mười hai cung của phán đoán suy luận

Mệnh cung: Tham lang là đào hoa tinh, bình tự chủ ham muốn hưởng thu vật chất, sai ai ra trình diện sát thì chủ tình dục, như tham lang cung mệnh, phá quân thân cung, hội sát diệu, nam mệnh cuồng say hào đổ, thị sắc như mạng, nữ mệnh chủ bay bổng, bất an vợ hảo giao giao hữu, đối tình cảm thái chủ động của lập trường, hoặc tham lang ở cung mệnh, thất sát trong người cung hội sát tinh thì có thâu hoa dâm bôn làm phong, hoặc thiết đạo của tập tính mà phạm hình phối quan tai, và văn nhật văn khúc âm sát, kiếp sát đợi lát nữa 吙, làm việc hư mà không thực, thiện xảo phiến, và tử vi cùng độ xưng là đào hoa phạm chủ, là chí dâm nhưng bất luận nam nữ mệnh, phàm tham lang ở cung mệnh lúc rảnh rỗi diệu, thiên hình lộc tồn, hỏa linh trái lại chủ thanh bạch đoan chính, hoặc tam phương tứ chính hỏa sát có cát hội, đều chủ là quân cảnh hoặc chính giới người trong sĩ, có tả phụ hữu bật khôi việt thiên quan thiên phúc thiên quý ân quang chờ tinh hội chiếu chủ quý, và hỏa linh đồng cung gia cát uy chấn biên cương, và lộc tồn, hóa lộc hỏa linh củng chiếu chủ phú, phàm nữ mệnh tham lang người có trượng phu chí, tính tình cương nghị, vượng phu ích tử, nhưng lạc hãm nên kế thất nhà kề, bằng không hình khắc rủi ro, cho nên hạn phùng tham lang có cát hóa hoặc phùng hỏa tham, linh tham, giai chủ sự nghiệp có hài lòng cải biến duy cải biến là phát sinh vu trong lúc bất tri bất giác, nhược sai ai ra trình diện sát kị thì sự nghiệp vu chút bất tri bất giác đồi bại, hoặc chất chứa nguy cơ, tham lang cũng thọ tinh, mệnh tọa trường sinh vị gặp thiên thọ chủ thọ, và vũ khúc đối chiếu hoặc đồng cung cũng chủ vãn, phát của dấu hiệu.

Huynh đệ cung: Tham lang nhập miếu vu huynh đệ cung, hội tả phụ, hữu bật, thiên khôi thiên việt huynh đệ sự hòa thuận có lặc, và bạn bè cập thuộc liêu nhân duyên cũng tốt. Lạc hãm chủ có mẫu của huynh đệ, hội chiếu dương linh hỏa đà thiên hình người hình khắc bất hòa hoặc cô đơn, hội tả hữu khôi việt lại thấy sát người, huynh đệ tỷ muội cảm giác tình, so sánh có phần phái của hiện tượng tức điệt bích phân minh.

Vũ khúc tham lang tinh xin gặp sao Vũ khúc, tử vi tham lang tinh xin gặp tử vi tinh, liêm trinh tham lang tinh xin gặp sao Liêm trinh

Tham lang ở tử cung huynh đệ hiếu động mà tính khó hiểu, xuất ngoại phát triển cận quý, nhưng chỉ dục vọng đại mà dễ lưu vu hoành nổi giận phá không kiên nhẫn cửu của hiện tượng, không gặp sát xung chủ huynh đệ vu ngoại phong cảnh, nhưng gặp sát tinh cập đào hoa tinh người, chỉ có cận tửu sắc tài người ta của huynh đệ, mà lại huynh đệ không hòa thuận người chiếm đa số. Tham lang ở dần huynh đệ dục vọng đại mà lại hiếu động, so sánh tùy tâm sở dục, cổ tay hà khắc không sợ hi sinh, cảm tác cảm vi, ưa sống phóng túng, có hoành nổi giận phá của hiện tượng, huynh đệ tỷ muội chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nên ở riêng đều tự nghề nghiệp là tốt, mỗi ngày hình khốc hư cập kị có đái tật của huynh đệ tỷ muội, sai ai ra trình diện hỏa linh dương đà có chết non của huynh đệ tỷ muội, hoặc thụ thương thấy máu quang của huynh đệ tỷ muội.

Tham lang ở thìn huynh đệ tỷ muội, hiếu động hướng ngoại, tính cương, nhưng bản thân có tài cán ưa vui đùa, làm việc thoái thoái, có do dự của hiện tượng, thành bại không đồng nhất, nhưng dễ có rượu sắc tài vận câu phạm của hiện tượng, như có thể không liên quan đến tài vận tửu sắc tất có thành tựu, bằng không hoành nổi giận phá của hiện tượng.

Tham lang ở ngọ, xuất ngoại có thể cận quý, nên đều tự mưu sinh, trái lại có thể có thân tình, bằng không đa không hòa thuận, không thích hợp sai ai ra trình diện khốc hư mẹ goá con côi hình kị chủ cô.

Tham lang ở thân cung huynh đệ không thích hợp đa, đa người trái lại không tốt, nhưng có giao tế cổ tay, cập ứng biến năng lực, ưa ham hảo đại hỉ công, huynh đệ duyên mỏng, hoành bại hoành phát sai ai ra trình diện dương đà chặn thiên không nên ở riêng.

Tham lang ở thủ cung huynh đồi tính cương, nhưng ham tâm đại, ưa ăn ý hoặc đánh bạc, chờ mạo hiểm kỳ tác, hiếu động mà không nại tịnh, có đao hoa cập gan dạ sáng suốt, nhưng dễ có đồ của vui đùa, tất cả nên công tư mà đi, bằng không hậu quả không tốt cũng.

Cung phu thê: Tham lang lâm cung phu thê, nam mệnh tình cảm không ổn định có đứng núi này trông núi nọ của hiện tượng, nữ mệnh ưa thính dỗ ngon dỗ ngọt có dễ dàng thay đổi của khuynh hướng, cho nên dĩ hôn nhân muộn là nên, hoặc thường có trước khi cưới tức gặp trở ngại khúc chiết, hoặc hình khắc ly cư, nhưng mỗi có nhiều luyến ái kết hôn lên xe trước hậu mua vé bổ sung của hôn nhân. Hoặc trường phối có thể miễn hình phạt ly, nhưng cũng không tốt, vô luận nam mẫu giai dễ đối phối ngẫu bất mãn, cho nên tham lang không thích nhập cung phu thê, canh kị gặp cái khác đào hoa tinh cập kị lai xung chủ dễ có hoa biên hình khắc sự kiện, tu hữu hỏa linh thiên hình thiên không chặn cùng cấp độ, lại vừa mỹ mãn.

Vũ khúc tham lang xin gặp sao Vũ khúc, tử vi tham lang xin gặp tử vi tinh, liêm trinh tham lang xin gặp sao Liêm trinh

Tác giả: Chu dễ huyền 2006- 6- 1 12: 54 hồi phục đến đây lên tiếng

—————–

86 hồi phục: Tử vi bí tịch

Tham lang ở tử cung: Bí quyết nói: Hình gặp tham lang hào phong lưu màu trượng vừa nói tham cư hợi tử viết: Hiện lên thủy đào hoa thì chủ dễ có màu hồng phấn tranh cãi, nhưng nhu gia sát cập thiên đào Hàm trì, Hóa kị lại vừa đoán, bằng không chủ phối ngẫu phong lưu, dục vọng đại, háo sắc cập ham, nhưng giai có trí khôn, dường như ngựa hoang bôn ba không đổi quản chế, mà lại đa nghi sai chi tâm, gia sát phu thê có khắc, phối ngẫu tính nhu cầu so sánh cường.

Tham lang ở dần cung bàng Hóa kị nam nữ không được mỹ, nhược vừa gia hữu bật chủ của thứ tác tân lang, kết hôn muộn là tốt, như sai ai ra trình diện văn khúc dễ đi dị đồ, mà lại phối ngẫu dục vọng đại, phu thê nên đều tự kinh doanh sự nghiệp của mình là tốt, không thích hợp ngày đêm ở chung ở đồng nhất phòng trong.

Tham lang ở thìn nên kết hôn muộn mà lại đối tượng kết hôn tất vì hắn hương, tất là bận rộn dị thường, tình cảm vợ chồng không quá sự hòa thuận, như gặp kình dương cập Hóa kị, phu thê tất thường xuyên đánh nhau đánh, ở phía sau thiên song phương ứng với nhiều hơn nhường nhịn, bằng không tất có ly hôn.

Tham lang ở ngọ, phu thê thái độ làm người hư mà không thực, ngôn ngữ nói khoác, ưa làm náo động sĩ diện, đa tâm cơ, phùng dương hỏa linh gia kị, dễ thụ thương, ứng với kết hôn muộn là tốt, bằng không ý kiến không hợp, mà lại tùy tâm sở dục có ly hôn tình.

Tham lang ở thân là luyến ái của thành phần đại, mà lại đối tượng cũng tha hương nhân, phối ngẫu có tài hoa, nhưng ham tâm đại, không thích hợp hội kiến cái khác đào hoa tinh là tốt, ứng với dĩ kết hôn muộn là nên.

Tham lang ở thủ phối ngẫu tính cương không kiên nhẫn tịnh, làm việc rất nhanh, gấp gáp dễ thiện dễ ác, cũng quê người nhân, làm việc cảm tác cảm vi, dễ có không từ thủ đoạn làm pháp, nhưng không được tảo hôn, bằng không vô phúc có thể loan.

Cung tử nữ: Tham lang nhập cung tử nữ đại để đều là tiên sinh nữ hậu có con, mà lại tử nữ của cá tính giai quật cường, giỏi thay đổi, mà lại có không xa mục đích quyết không ngừng cá tính, mà lại tử nữ sau khi lớn lên, đại thể có ly hương ra ngoài mưu cầu phát triển khuynh hướng, như hội kiến đào hoa tinh, mà hội chiếu tả phụ, hữu bật của chỉ một sao, có nhiều ở rể của tế, hoặc kế thất nhà kề sống chết, nhưng không thích hợp mỗi ngày hình khốc hư đại hao gia Hóa kị tử nữ tất đa tai đa bệnh nan nuôi, cần phải cho làm con thừa tự hoặc cật người khác nước thước vuông tốt, phùng thiên hình kình dương Hỏa Tinh đà la, dễ khó sinh nên cẩn thận.

Tham lang ở tử cung không thích hợp sai ai ra trình diện mẹ goá con côi chặn thiên không khốc hư, là đa nữ ít tử của hiện tượng bằng không thể hư nan nuôi. Tử nữ hơn thế đều là trí tuệ tốt mà hiếu động, nhưng ham hưởng thụ, mà lại người ngoài có mỏng người hậu, hậu người mỏng của ngại, phần nhiều là phi của tượng, sai ai ra trình diện văn khúc cập kình dương thiên hình hỏa linh đà chỉ không có cùng hộ tạ người ấy, hoặc là thu dưỡng tử của hiện tượng.

Tham lang ở giờ dần, tử nữ thông minh hữu cơ trí hiếu động, nhưng thấy sát xung chỉ có đi dị đồ của hiện tượng, dục vọng đa, lãnh nhiệt phân minh, sau khi lớn lên có ra ngoài phát triển của tượng, như hội khốc hư mỗi ngày hình âm sát, bộ mặt lãnh khốc, vô khuôn mặt tươi cười làm cho có âm thẩm cảm giác giác.

Tham lang ở thìn tử nữ làm việc dục vọng đại, hiếu động thật mạnh, làm việc đa thoái thoái, sai ai ra trình diện thiên không cướp tử dĩ ít là tốt, mà lại có hoành nổi giận phá của hiện tượng, tử nữ niên thiếu so sánh lao lực, như hội kiến sát tinh lại thấy tả phụ, hoặc hữu bật của chỉ một tinh chỉ có cùng mẫu dị phụ hoặc cùng cha khác mẹ người ấy nữ.

Tham lang ở ngọ tử nữ ưa sống phóng túng, hiếu động, gan lớn, trí tuệ tốt, nhưng dễ gặp rắc rối, như sai ai ra trình diện sát dương linh vừa phùng văn tinh Hóa kị cập thiên không người đa không thích đọc sách, dễ có gián đoạn bằng cấp của hiện tượng, sai ai ra trình diện khôi việt phùng sát nặng mặt mũi ưa tố đại ca, phát tiền lung tung, phùng thiên hình kình dương hỏa linh gia kị thì tử nữ có hình khắc.

Tham lang ở thân tử nữ hiếu động, nhưng có điểm cố chấp, cảm tác cảm vi, gặp xương khúc hảo lễ nhạc nhưng đa hư ít thực, sai ai ra trình diện liêm trinh Hóa kị phùng thiên hình đà la chỉ có mủ máu tai ương. Sai ai ra trình diện đà la đồng cung phùng sát kị xung chỉ gặp nạn sinh.

Tham lang ở thủ cung tử nữ thể tráng trường tủng hiếu động ham không nề, có phi đạt được mục đích không chịu bỏ qua của hiện tượng, gặp hỏa linh cùng vô dương đà thiên không cướp tử nữ thành công liền có thể phú quý, nữ dương linh hỏa đà Tứ Sát toàn bộ sai ai ra trình diện vừa gặp ngôi sao may mắn thì bôn ba không đổi thành công, dùng võ chức trái lại có thể hiển đạt thành tựu, tử nữ không thích hợp đa.

Cung tài bạch: Tham lang vu cung tài bạch suốt đời tất vì tiền tài lòng tham không đáy, không từ thủ đoạn, không tiếc lao vì tiền phấn đấu, gặp lộc tồn hóa lộc hội chiếu tài bạch đẫy đà và lộc quyền khoa hội chiếu gia tả hữu ký phú mà lại quý, gặp thiên không cướp đại hao liêm ưa đánh bạc hoặc ăn ý nhưng như lại có kình dương đà la gia hội tất vì vậy mà táng gia bại sản cũng, gặp thiên không cướp thiên hình đại hao thiên nguyệt tài lai tài khứ tụ không được tài, và hỏa linh cùng triền chủ phúc hậu có hoàng phát đắc ý ngoại của tài, như vừa gia tả hữu lộc tồn hoặc hóa lộc tất có đại thiên tài có, hội kiến thiên diêu Hàm trì gia thiên nguyệt âm sát hoặc liêm trinh Hóa kị, nhân sắc rủi ro.

Vũ khúc tham lang sai ai ra trình diện sao Vũ khúc, tử vi tham lang sai ai ra trình diện tử vi tinh, liêm trinh tham lang sai ai ra trình diện sao Liêm trinh

Tham lang vu tử cung: Tham lang là giao tế của tài, đa xã giao, mà tự tìm phiền toái rủi ro, ứng với làm đến nơi đến chốn, bằng không dễ lưu vu đa huyễn tưởng, có hư vô thực mà khiến cho của tài vụ tranh cãi, phùng văn tinh Hóa kị gặp sát canh nghiệm, phong cáo gia hóa lộc hoặc lộc tồn cập khôi việt tả hữu có tổ tiên di sản, nhưng phùng khốc hư mẹ goá con côi đại hao gia văn tinh Hóa kị hỏa ở lâu, hoành nổi giận phá của tượng.

Tham lang ở dần cung, trí tuệ tốt, tin cậy suy nghĩ và khẩu tài tranh thủ ngoài ý muốn của tài có thể làm vu kỹ thuật phương diện kiếm tiền, nhưng chỉ có tiên bại hậu thành của tài, phùng văn xương Hóa kị gia đà la âm sát, chỉ có công văn của lầm mà tranh cãi.

Tham lang ở thìn cung có vãn phát của dấu hiệu, sớm phát không được tụ tài, sai ai ra trình diện đào hoa tinh phùng đà la, ưa mê luyến tửu sắc mà rủi ro, phùng thiên không cướp chặn thiên không âm sát dễ phạm thị phi đa tài tranh chấp.

Tham lang ở ngọ cung thì ưa ăn ý của tài như gia liêm cập văn khúc Hóa kị hội đánh bạc của tài, mà lại xuất thủ chuyên gia có hào khách nhất chấp thiên kim làm phong, gia hóa lộc cập hỏa linh có thiên tài nhưng dễ bạo phát bạo bại, ứng với chuyển biến tốt tức thu vào, tiết kiệm thu liễm, bằng không có tài vụ của phân tranh.

Tác giả: Chu dễ huyền 2006- 6- 1 12: 54 hồi phục đến đây lên tiếng

—————–

87 hồi phục: Tử vi bí tịch

Tham lang ở thân cung thì, là hay thay đổi cân của tài, đa hư ít thực, mà lịch gian khổ có mưu lược, gia dương đà cập đào hoa tinh nhân sắc rủi ro, phùng văn tinh Hóa kị gia sát tất nhân người bảo đảm, hoặc công văn lệch lạc mà rủi ro mà lại có tranh cãi.

Tham lang ở thủ cung vãn phát của cục, phùng thiên không cướp bả tam tứ, tiên bần hậu phú, phùng hỏa linh hạn đáo tất hoành phát tài sản, nhưng như Tứ Sát toàn bộ phùng vừa gia tăng hao tổn, thiên hình thiên không cướp tất bởi vì nhỏ mất lớn.

Cung tật ách: Tham lang vu cung tật ách đa chủ can đảm của tật, cũng chủ bệnh kinh phong hoặc can sưng, tính khí không tốt, phong thấp, trĩ sang, hoặc âm khuy dương thăng chờ chứng, hoặc tối tật chờ gia thiên nguyệt chặn thiên không phong cáo có da của tiển ban chờ chứng.

Tử vi tham lang tinh sai ai ra trình diện tử vi tinh, vũ khúc tham lang tinh sai ai ra trình diện sao Vũ khúc, liêm trinh tham lang tinh sai ai ra trình diện sao Liêm trinh

Tham lang ở tử cung là can vượng của tật, hợp đào hoa tinh là tự tìm phiền toái của bệnh phong lưu, mỗi ngày nguyệt cập thiên không cướp từng có mẫn chứng sai ai ra trình diện Hỏa Tinh chủ trĩ bệnh gia kình dương có khai đao của khả năng.

Tham lang ở dần cung hội liêm trinh Hóa kị gia hồng thành lớn hao tổn chủ rong huyết, hoặc âm lỗ lã gặp Hỏa Tinh chủ can dạ dày khí đau nhức sai ai ra trình diện thất sát thiên hình trĩ sang, phùng liêm trinh thiên diêu tính sự khiến cho của âm khuy, gặp thiên không cướp thiên nguyệt da dị ứng chứng.

Tham lang ở thìn sai ai ra trình diện Hỏa Tinh hoặc can vượng động khí can đảm của tật, thất sát thiên đáo đà la trĩ sang, sai ai ra trình diện đà la mẹ goá con côi khốc hư là hạ hàn thượng hoả, bàng quang niệu đạo của tật, hoặc nữ nhân trải qua thủy loạn, hoặc nhân tính sự khiến cho của mỏi eo đau lưng.

Tham lang ở ngọ chỉ có cấp tính của bệnh viêm gan hoặc dạ dày tràng bệnh, sai ai ra trình diện thất sát khí quản viêm, sai ai ra trình diện xương khúc Hóa kị gia phong cáo âm sát đau thần kinh.

Tham lang ở thân phùng thiên mã kình dương gia liêm trinh Hóa kị dễ có can đảm khiến cho của khai đao, phùng liêm trinh Hóa kị hội xương khúc linh tinh phá toái dễ có thiếu máu của chứng.

Tham lang ở thủ gia văn khúc văn xương thiên hình kình dương Hỏa Tinh có viêm kết mạc hoặc cấp tính bệnh viêm gan, gia xương khúc phùng thất sát phong cáo liêm cảm mạo ho khan của tật, phùng can hình thiên nguyệt thiên không cướp phượng các thần dị ứng da, gia đà la phong cáo phùng xương khúc Hóa kị đầu khớp xương đau nhức.

Cung thiên di: Tham lang ở cung thiên di một thân tại ngoại mình biểu hiện lực cường, thích đẩy mạnh tiêu thụ chính, chủ tại ngoại vui sướng đa xã giao, mà lại xuất ngoại bằng hữu đông đảo mà rộng khắp tam giáo cửu lưu đều có, phùng Hóa kị chủ đa mà vô thu hoạch, phùng Hóa kị cập sát là lợi dụng lẫn nhau về sau tất có khiến cho tranh chấp của tượng, gặp ngôi sao may mắn cập của kỳ tất có nhân duyên mà lại có nhân yêu mang ủng hộ đề bạt, sai ai ra trình diện đào tinh vừa phùng Hóa kị cập sát tất cố sắc tao tai hoặc thụ phụ nữ hại dã.

Vũ khúc tham lang thỉnh tham kiến sao Vũ khúc, tử vi tham lang thỉnh tham kiến tử vi tinh, liêm trinh tham lang thỉnh tham kiến sao Liêm trinh

Tham lang ở tử cung, tại ngoại làm phiền lục, nên mang trung tâm phát tài náo trung tâm yêu cầu tiến, nhưng có điểm ngạo khí, như gia mẹ goá con côi khốc hư thái độ làm người không hợp đàn là cô độc tịch mịch người, ưa đơn độc hành động, gia kình dương là lao đa lấy được ít.

Tham lang ở dần thái độ làm người xuất ngoại bận rộn ưa giao tế xã giao, làm việc có kế hoạch, nên ra ngoài yêu cầu phát triển, phùng liêm trinh Hóa kị gia âm sát đào hoa tinh nhân sắc thụ gia liêm hồng loan đại hao ưa đánh bạc mà mất tiền.

Tham lang ở thìn hiếu động, tại ngoại bôn ba náo trung tâm tiến thủ cao hơn, sai ai ra trình diện đào hoa tinh phùng sát tham hoa yêu rượu, có lúc có loạn mà sai ai ra trình diện dương linh xương khúc, hoành nổi giận phá nên gìn giữ cái đã có là tốt.

Tham lang ở ngọ xuất ngoại đa giao tế xã giao, xuất thủ chuyên gia, ưa cư lĩnh đạo nơi vị như sai ai ra trình diện đào hoa tinh vừa phùng văn khúc Hóa kị sai ai ra trình diện khốc hư, mẹ goá con côi tất nhân tửu sắc mà khiến cho nhà đình tranh cãi.

Tham lang ở thân tại ngoại đa vất vả cực nhọc, nhưng có mưu lược mà tính cách khó hiểu, không thích hợp sai ai ra trình diện sát cập đào hoa tinh tất sắc mà dồn tai, như vô đào hoa tinh sai ai ra trình diện sát thì thiên không bận rộn mà vô thực lợi cũng.

Tham lang ở thủ: Xuất ngoại có thể phùng quý trợ giúp, gia hỏa linh vô sát xung có thể hoành phát, nhược gặp dương đà phùng thiên không cướp kị kí chủ có có tài nhưng không gặp thời, mà không toại quên cập có thị phi nên quan võ phát triển.

Cung Nô bộc: Tham lang vu cung Nô bộc mặc dù chủ bằng hữu thuộc hạ đông đảo, tam giáo cửu lưu các lộ anh hùng đều có, nhưng cái khó biết được tâm người bạn tốt, hoặc đắc lực của thuộc hạ, nhưng thuộc rượu thịt chi giao khá nhiều, nhưng được cát quyết người chủ giao du rộng, có thể thụ bằng hữu thuộc hạ của hoan nghênh cập kính ngưỡng, sai ai ra trình diện sát kị chủ thụ bằng hữu cập thuộc hạ của đoạt quyền hãm hại liên lụy rủi ro dồn họa.

Tử vi tham lang sai ai ra trình diện tử vi tinh, vũ khúc tham lang sai ai ra trình diện sao Vũ khúc, liêm trinh tham lang sai ai ra trình diện sao Liêm trinh

Tham lang ở tử cung thì kết giao của giao hữu hoặc thuộc hạ, phần lớn là quê người nhân chiếm đa số mà lại trí tuệ cao dục vọng đại, người ngoài hậu người mỏng, mỏng người hậu, ưa sống phóng túng người chiếm đa số, như vô cát quyết sai ai ra trình diện sát kị, cung Nô bộc hội tử vi, dễ có nô lấn chủ của hiện tượng, sai ai ra trình diện cát có lớn tuổi của hữu lực mà thụ trợ giúp của giao hữu, sai ai ra trình diện đào hoa tinh và so với chính mình năm tiểu nhân thuộc hạ luyến ái.

Tham lang ở dần cung đa số ham không nề của giao hữu đông đảo, chí khí cao ngạo, mà lại có điểm bá đạo làm phong, nhưng gây dựng sự nghiệp của tinh thần, cảm tác cảm vi không từ thủ đoạn, bất lực trái lại tai hại của giao hữu là đa, ít giao tuyệt vời, như lại thấy thiên nguyệt kiếp sát, đại hao quán sách, thiên hình bạch hổ phùng Hóa kị nhân giao hữu liên lụy mà dồn tụng.

Tham lang ở thìn cung như vô cát diệu phù trái lại đa số siểm nịnh khan tham, mê luyến tửu sắc của giao hữu đông đảo, mà lại mỗi có tồn mập đã chi tâm mà bất lực nhân ý là đa cho nên bất lực, nhưng như phùng tả hữu khôi việt ân quang thai phụ thiên phúc phong cáo, trái lại có giao hữu trợ giúp hoặc trợ thủ đắc lực. Như chỉ thấy xương khúc mà vô cái khác cát diệu, tất là vì tư lợi của giao hữu đông đảo ứng với cẩn thận.

Tham lang ở ngọ cung đa thuộc lưu động tính trọng đại của giao hữu tức bất đồng huyện thị của giao hữu đa, đó là giao du rộng, mà lại đa tâm cơ bất lực, mà bạn bè xã hội tiêu chuẩn cao, chính bị giao hữu lợi dụng mà thôi, như hội kiến thiên diêu Hàm trì đà la đại hao đa rượu giao phong lưu của giao hữu bất lực sai ai ra trình diện văn khúc Hóa kị kiếp sát âm sát ưa đi dị đồ của giao hữu.

Tác giả: Chu dễ huyền 2006- 6- 1 12: 54 hồi phục đến đây lên tiếng

—————–

88 hồi phục: Tử vi bí tịch

Tham lang ở thân như không gặp ngôi sao may mắn trái lại có kết giao tổn hại giao hữu gia Hóa kị cập kiếp sát thiên nguyệt âm sát thiên không cướp kình dương có thuộc hạ bạn bè oán hận mà đoạt quyền hãm hại của lự.

Tham lang ở thủ cung, là trước khó sau dễ của giao hữu đa mà lại gan lớn dục vọng cao, khôn khéo giỏi giang, tùy tâm sở dục, có gây dựng sự nghiệp tinh thần, sai ai ra trình diện xương khúc tả hữu gia tam kỳ hỏa linh có thể tham chánh, hoặc lợi nhâm tài phú của quan, không thích hợp sai ai ra trình diện Hóa kị, có nhiều trắc trở.

Sự nghiệp cung: Tham lang ở sự nghiệp cung chủ có việc nghiệp tâm gây dựng sự nghiệp tinh thần tốt dục vọng cao mà lại chủ dị động nên ngoại vụ thượng cấp chọn người, hoặc là quan hệ xã hội doanh nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ có một bộ, nên làm không khói nhà xưởng, ẩm thực, tiêu khiển, vận tải, trang hoàng, nông sinh gia công nghiệp, để ý dung nghiệp chờ sai ai ra trình diện hóa lộc hóa quyền hóa khoa cập tả hữu khôi việt thiên vu ân quang thai phụ phong cáo thiên quý tai thai bát tọa, thiên quan chờ chư cát quyết chiếu tất là chính giới vũ sát tất nắm giữ binh phù, quan võ hiển vinh, sai ai ra trình diện thiên không cướp tất có thể sáng lập nhà xưởng, sai ai ra trình diện cát sát hội chiếu nên thương dịch tiến thủ, sai ai ra trình diện Hóa kị đại hao chặn thiên không hoặc thiên không cướp tất sự nghiệp đa chi tiết.

Tử vi tham lang xin gặp tử vi tinh, vũ khúc tham lang xin gặp sao Vũ khúc, liêm trinh tham lang xin gặp sao Liêm trinh

Tham lang ở tử cung thì một thân đối sự nghiệp có toàn diện chu đáo chặt chẽ của kế hoạch, sách lược mà lại sự nghiệp tâm đại gây dựng sự nghiệp tinh thần tốt, như sai ai ra trình diện thiên không cướp dĩ phục vụ là tốt, hoặc mở nhà xưởng cũng có thể. Sai ai ra trình diện lộc tồn có thể doanh khách sạn lớn đại tửu điếm, mậu dịch thương đều có thể có phát triển tính sai ai ra trình diện xương khúc ngoại hoa nội hư, gia khôi việt coi trọng bài dịch, gia dương hóa quyền hoặc khoa mà khi ngoại khoa bác sĩ, gia kình dương đà la có thể doanh đồ tể nghiệp hoặc để ý dung nghiệp, sai ai ra trình diện Hóa kị sự nghiệp có trắc trở.

Tham lang ở dần đối sự nghiệp ý chí chiến đấu cường, thường là sự nghiệp dục vọng mà bận rộn, gia thiên mã lộc tồn hoặc hóa lộc, thường nhân sự nghiệp tại ngoại chạy ngược chạy xuôi, sai ai ra trình diện xương khúc lộc tồn đối nhân tế quan hệ có một bộ học vấn, mỗi ngày khốc thiên hư đại hao xương khúc chặn thiên không kiếp sát, cần phải phòng Hóa kị của năm mà vận phùng đánh đòn cảnh cáo mà thụ hại, sai ai ra trình diện thiên không cướp có thể doanh gia công nghiệp của nhà xưởng.

Tham lang ở giờ Thìn có ánh sáng đau khổ hậu cam của hiện tượng, chỉ cần có kiên trì duy trì liên tục lực có thể trở nên nổi bật sai ai ra trình diện xương khúc vô cái khác cát hóa ích kỷ, dễ nhân sự nghiệp vi phạm pháp lệnh hoặc đa hư ít thực, ngoại hoa nội hư, sai ai ra trình diện hỏa linh đồng cung vô sát có thể phú quý, hoành phát của cải, như dương linh hỏa đà Tứ Sát toàn bộ sai ai ra trình diện gia chặn thiên không đại hao nên chuyển biến tốt tức thu vào bằng không hoành nổi giận phá.

Tham lang ở ngọ đối sự nghiệp có thể một mình đảm đương một phía, mà lại có chứa nghệ thuật màu sắc, làm việc thường có cẩn thận của kế hoạch an bài, nhưng sự nghiệp tâm quá nặng mà lại coi trọng phái đoàn thường vì vậy mà có hại sai ai ra trình diện khốc hư đại hao thiên không cướp kiếp sát sai ai ra trình diện phá hậu thành, sai ai ra trình diện bối liêm đại hao hồng loan kình dương ưa ăn ý mà hao tổn.

Tham lang ở thân cung gia xương khúc có chuyên nghiệp tinh thần, nhưng ích kỷ, phùng liêm trinh Hóa kị gia khốc hư đà la quán sách dễ nhân tham ô thụ xem xét quan, gia xương khúc cập lộc còn có mập đã chi tâm mà làm giàu, gia thiên không cướp có thể doanh gia đình gia công nghiệp, trang hoàng nghiệp.

Tham lang ở thủ cung là đại tài trưởng thành trể, tiên đau khổ hậu cam của cách, nhưng như đối cung vũ khúc Hóa kị trái lại thành vô ý chí chiến đấu, nhưng chỉ có điểm cố chấp, gia thiên diêu không gặp Hóa kị có thể làm ăn uống tiệm rượu sai ai ra trình diện Hóa kị cập thiên không cướp không thích hợp kinh doanh chuyện như thế nghiệp bằng không đa sự nghiệp, có thể làm thực phẩm loại hoặc mậu dịch thương, gia dương cập ngôi sao may mắn có thể làm ngoại khoa bác sĩ gia khoa lộc quyền quan võ hiển vinh.

Cung điền trạch: Tham lang ở cung điền trạch chủ vất vả cần cù lao động tham thủ nhà, hoặc ở tuy đẹp quan nhưng tất có hư hao mà sửa chữa trang hoàng quá, nhưng đại thể năng lực tự nghĩ ra cơ nghiệp mà lại sản nghiệp dày, lưu niên vận hạn cung điền trạch phùng Hỏa Tinh tham lang sai ai ra trình diện đại hao kiếp sát bạch hổ tất có hoả hoạn, sai ai ra trình diện lộc mã có thể cứu vô tai, sai ai ra trình diện đà la đốt không đứng dậy. Long trì chặn thiên không có thể đập chết, sai ai ra trình diện kị xung tiên bại hậu thành, có tổ nghiệp cũng tiên ném nặng hơn xây mà phụ cận có nhiều nơi công cộng, ồn ào náo động náo nhiệt nơi phương, hoặc chỗ ăn chơi thương gia ăn uống, hoặc đại cây rừng chờ.

Tử vi tham lang sai ai ra trình diện tử vi tinh, vũ khúc tham lang sai ai ra trình diện sao Vũ khúc, liêm trinh tham lang sai ai ra trình diện sao Liêm trinh

Tham lang ở tử cung hội thiên mã ưa dọn nhà. Có tổ nghiệp không kiên nhẫn cửu, có tiên bại hậu thành của xu thế, tự đưa có thể bảo trì, trung niên hậu có thể đưa sinh, tinh lực tràn đầy, không kiên nhẫn tịnh ưa ra bên ngoài bào, gia phượng các xương khúc thiên diêu bối liêm có gặp ở ngoài nạp thiếp tình, gia hỏa linh vận hạn đụng tới phòng ốc dễ bị thụ hoả hoạn.

Tham lang ở dần cung: Suốt ngày bất năng an tĩnh, lao lực bôn ba, đa không ở nhà, sai ai ra trình diện đà la phùng phá quân sai ai ra trình diện văn khúc linh tinh gia so sánh vô tích súc, phùng thiên diêu đà la mê luyến tửu sắc canh phùng mẹ goá con côi bởi vậy khiến cho gia đình tịch mịch. Phùng văn xương khúc Hóa kị nhân điền sản phòng ốc sinh thị phi, phùng thai phụ phong cáo gia kiếp sát âm sát hội Hóa kị nhân di sản gia đình không hòa thuận.

Tham lang ở thìn cung gặp linh tinh gia thai phụ phong cáo phùng lộc tồn hoặc hóa lộc có sản nghiệp tổ tiên mỗi ngày hình mẹ goá con côi văn xương hoặc văn khúc linh tinh đại hao khốc hư có sản nghiệp tổ tiên cũng khó bảo đưa có thể vãn đưa, hội Hỏa Tinh đại hao bạch hổ thiên hình kiếp sát có hoả hoạn của ách, lộc mã có thể cứu, hoặc đà la có thể giải trừ đốt không đứng dậy, mỗi ngày diêu tính sinh hoạt so sánh loạn, không hề giữa lúc của diễm ngộ.

Tham lang ở ngọ cung, sai ai ra trình diện đệ cung tất là phá quân như sai ai ra trình diện văn khúc thiên nguyệt khốc hư linh tinh mẹ goá con côi chờ ở lại gia hao tổn kiếp sát, sản nghiệp tổ tiên dễ bị huynh đệ phá hao tổn tận diệt, gia nội bất năng an tĩnh mà dễ dọn nhà, nhưng lão niên có thể đưa sinh.

Tham lang ở thân ở nhà có lậu thủy của hiện tượng, thường có tu sửa phòng xá của hiện tượng, tổ nghiệp tiên phá hậu thành, so sánh bất năng sự yên lặng, phùng thiên mã gia Hóa kị dời hoặc nơi ở đại tu, phùng hóa lộc gia phượng các hồng loan phong cáo trang sức phòng xá.

Tham lang ở thủ, tuy có sản nghiệp tổ tiên, lúc tuổi già có thể tự đưa, sai ai ra trình diện Sát Phá Lang phùng thiên Mã Văn xương phi liêm, suốt đời dọn nhà ba lần đã ngoài, không thích hợp sai ai ra trình diện Hóa kị vừa phùng sát tinh tài của dự trữ sẽ có phiền phức.

Tác giả: Chu dễ huyền 2006- 6- 1 12: 54 hồi phục đến đây lên tiếng

—————–

89 hồi phục: Tử vi bí tịch

Cung phúc đức: Tham lang vu cung phúc đức mặc dù chủ suốt đời có thực lộc đa hưởng lạc, xã giao giao tế càng cơm thường, phùng thiên diêu Hàm trì mộc dục hội chiếu, mặc dù tới lão niên nhưng phong lưu tự thưởng mà lại đa diễm ngộ, phùng chiếu tướng bối liêm gia hỏa linh cập hóa lộc sẽ có nhân ăn ý mạo hiểm việc, ở trong khoảng thời gian ngắn ngoài ý muốn tiến tài có hoành phát của tài, nhưng phùng thiên không cướp quán sách thiên hình đà la, cũng không hoành phát của tài, bất lợi cho ăn ý việc bằng không dễ túi chữ nhật tù, như tái phùng đại hao kình dương cập Hóa kị khốc hư hội vì vậy mà tổn hại. Phùng Hỏa Tinh giai sinh cấp khí táo tính tình bất hảo, cùng trời hình khốc hư mẹ goá con côi cùng độ vô cát đa phiền não phúc mỏng, cho nên cung phúc đức của tham lang giống nhau giai so sánh lòng tham không đáy đa diễm ngộ, không được an vu hiện trạng, lòng háo thắng cường, xảo ngôn lệnh sắc, tinh thần khó có được thư giãn chủ phiền thần.

Vũ khúc tham lang thỉnh tham kiến sao Vũ khúc, tử vi tham lang thỉnh tham kiến tử vi tinh, liêm trinh tham lang thỉnh tham kiến sao Liêm trinh

Tham lang ở tử cung thì thái độ làm người hiếu động trí tuệ cao nhưng lòng tham không đáy, phùng thiên không cướp đà la thiên vu và thần phật hữu duyên (thần linh môi) sai ai ra trình diện văn khúc thiên diêu thân mang tâm loạn sống phóng túng đều có thể, hoặc hứng thú rộng khắp, nhưng như lại thấy khốc hư 柧 quả hơi thở thần, trái lại hội vui quá hóa buồn mà phần nhiều là phi tranh cãi mà lại phiền cũng, lúc tuổi già có thể hưởng phúc, nữ mệnh như lại thấy thiên diêu văn khúc sẽ có ngoài giá thú tình.

Tham lang ở dần cung tùy tâm sở dục, so sánh phí sức cố sức, mà lại giai bận rộn vô công, sai ai ra trình diện Hóa kị hơi thở thần phá toái đại hao thiên hình đa phiền não mà lại sắp thành lại bại, như lại thấy hóa lục người đa vô vị xã giao, thiên không mang một hồi mà không chiếm được thù lao. Sai ai ra trình diện đà la vừa phùng thiên hình Hóa kị so sánh dễ nhân sắc phạm hình.

Tham lang ở thìn có có lộc ăn cảm hưởng thụ, tài của nơi phát ra tốt, nhưng biết dùng vu giao tế xã giao phương diện bất năng thực được, phùng thiên diêu đại hao giai vu tửu sắc phương diện, nữ mệnh mỗi ngày diêu Hàm trì sẽ có ngoài giá thú tình, gia cát tọa trường sinh phùng thiên thọ trường, gia xương khúc ích kỷ, nhưng văn võ toàn năng, nhưng thái độ làm người ngoại hoa nội hư, gia thiên không kiếp hỏa linh thái độ làm người trái lại đi đường ngay.

Tham lang ở ngọ cung thì dục vọng đại, hiếu động, hứng thú rộng khắp, sai ai ra trình diện khốc hư mẹ goá con côi thiên hình là nghiêm túc của kiểm hình vô dáng tươi cười hai hàng lông mày không được triển mà lại phí sức bất an, gia linh tinh không cố kỵ sát mà phùng ngôi sao may mắn phúc khí nùng, gia dương biên phùng ngôi sao may mắn có thể là ngoại khoa bác sĩ.

Tham lang ở thân sai ai ra trình diện xương khúc tuy tốt lễ nhạc nhưng so sánh ích kỷ ngoại hoa nội hư, so sánh lao lực mà lại tính cách khó hiểu, thay đổi thất thường gia tả hữu xương khúc phùng linh tinh có mưu lược là tài quan cách, gặp liêm trinh Hóa kị gia đà la phong cáo bệnh phù mủ máu của ách.

Tham lang ở thủ và tiền tinh tả hữu hóa lộc đồng cung nhất sinh ở giữa nhất định có thiên tài hoặc hoành phát của tài sản,, phùng trường sinh vị gia thiên thọ thiên phúc không cố kỵ sát thọ đến đây nam sơn thái độ làm người thông minh cơ biến, phùng văn xương, văn khúc thái độ làm người ích kỷ, như văn khúc Hóa kị dễ đi dị đồ của thông minh đồ kình như vừa phùng liêm trinh thiên tướng Hóa kị dễ phạm quan tòa của ngại, thê của nơi phát ra hoặc tình cảm không quá đẹp mãn, dễ có gặp ở ngoài.

Cung phụ mẫu: Tham lang vu cung phụ mẫu giống nhau mà nói hai đời cảm giác tình còn có thể hài hòa, nhưng có nhiều điểm tự lợi chi tâm, cần phải rời xa tha hương mới có thể bảo trì hai đời của sự hòa thuận hòa hợp, nhưng đại để thượng song thân ở tình cảm thượng so sánh phức tạp. Như lạc hãm vừa phùng sát kị hình phạt chính khắc sớm ly phụ mẫu là tốt, hoặc cho làm con thừa tự tự ra, như phùng lạc hãm Hóa kị vừa hội chiếu Tứ Sát toàn bộ sai ai ra trình diện, thì không chỉ sớm rời nhà đình mà lại phụ mẫu cũng không toàn bộ, hoặc lúc nhỏ thì gởi nuôi nhà hắn.

Tử vi tham lang sai ai ra trình diện tử vi tinh, vũ khúc tham lang sai ai ra trình diện sao Vũ khúc, liêm trinh tham lang sai ai ra trình diện sao Liêm trinh

Tham lang ở tử cung: Song thân cảm giác tình bất hảo, như lại thấy thiên hình âm sát khốc hư hỏa dương chờ Tứ Sát tất có hình khắc, phụ mẫu cần phải làm cho cho làm con thừa tự hoặc tố nuôi con, mà lại là ly khai máu địa (nơi sinh) hướng ra phía ngoài phát triển của mệnh cách, mà lại phong lưu có hoành nổi giận phá của hiện tượng.

Tham lang ở dần cung là Sát Phá Lang của cách cục như tam phương hội kiến Hỏa Tinh kình dương gia khốc hư phùng thiên mã thiên không cướp, phụ mẫu tất có hình khắc mà lại đa số ngoài ý muốn của thương vong, hoặc là kháo xảo nghệ duy sanh.

Tham lang ở thìn không thích hợp phùng Hóa kị thiên hình Hỏa Tinh kình dương sai ai ra trình diện xương khúc phụ mẫu có hình khắc hoặc không được đầy đủ hoặc tùy mẫu kế bái, như vừa phùng mẹ goá con côi tất sinh ra vu cô độc tịch mịch nhà mà lại bận rộn bất kham.

Tham lang ở ngọ không thích hợp sai ai ra trình diện Tứ Sát có hình khắc, mà lại dễ phạm tửu sắc tài vận cả gan làm loạn, như Tứ Sát toàn bộ phùng vừa hội khốc hư mẹ goá con côi thiên nguyệt âm vừa chờ tinh tất có nhất tiên mất sớm.

Tham lang ở thân và phụ mẫu so sánh vô duyên, gia sát tinh phùng Hóa kị phụ mẫu có hình khắc, phùng thiên hình bạch hổ đại hao hình trượng khó thoát vừa phùng sao Hóa kỵ khốc hư phụ mẫu không được đầy đủ.

Tham lang ở thủ cung thì phùng khốc hư cô thần quả tú so sánh ham dục vọng, tạm biệt chiếu dương đà thì cảm tác cảm vi, so sánh ích kỷ, hoặc kim thân không tiếp thu của hiện tượng, cha mẹ tình cảm không được mục.

Ngũ, tham lang tinh đi khổ hạn của phán đoán suy luận

Đại hạn: Vũ tham không được phát niên thiếu lang, trung niên trước đây không tốt (tức đệ nhất, nhị, tam đại hạn không tốt). Đi lớn thứ tư hạn hơn – ba mươi tuổi sau đó rơi vào tốt hạn, nhưng tham nhập hạn tối kỵ tham không nề dục vọng quá mức chắc là chuyển biến tốt tức thu vào, nhưng thấy dương đà thì được mất nửa nọ nửa kia. Đệ ngũ, lục đại hạn đi tham lang vận càng thêm, nhưng không thích phùng dương đà. Như liêm tham đã hợi lưỡng cung đi vận phùng của gia cát có phúc, nhưng bốn mươi qua đi phùng Hóa kị dương đà bạch hổ thiên hình đại hao bất lợi cũng, vừa nhân tham lang thuộc về nguyên thủy của mầm móng, mọi việc ứng với mạn tinh xảo sống từ từ bồi dưỡng lại vừa có thành tựu, như nóng vội, dục tốc tắc bất đạt, lộng xảo trái lại chuyết chỉ là một trận gió xoáy mà thôi.

Tiểu hạn: Xuân mùa hạ so sánh tốt, mùa thu không tốt, mùa đông bất lợi.

Tác giả: Chu dễ huyền 2006- 6- 1 12: 54 hồi phục đến đây lên tiếng

—————–

90 hồi phục: Tử vi bí tịch

Nhị, tham lang tinh phú văn ca quyết

Tham lang là bắc đẩu đệ nhất tinh, là giải trừ ách chi thần, họa phúc đứng đầu, hóa khí viết đào hoa, mặc dù thuộc mộc mà kỳ cây là thủy, ở sổ làm vui là phóng đãng việc ưa học thần tiên thuật, tốt đẹp ngâm bay bổng tác tạo thành chuyết, nhập miếu nhạc của hương có thể là tường, có thể làm hại, gặp cát chủ phú quý, gặp hung thì chủ phù phiếm. Tính cương uy mãnh hữu cơ mưu, làm việc cấp tốc không kiên nhẫn tịnh, yêu ghét chi tâm rất nặng hơi cực đoan, ưa đánh bạc hoa tửu, dễ mê luyến sắc dục, tửu sắc tài vận câu phạm, cho nên ưa lộc tồn rất nặng ngôi sao tướng phù dĩ chính, nhược gặp hỏa linh vu thìn thủ xấu vị tứ khố là miếu vượng phú quý không nhỏ, nhưng vũ tham không được phát người thiếu niên. Nhập nữ mệnh thì lòng ganh tỵ rất mạnh, hãm địa thương phu khắc tử, mà lại bất chính đại. Hội liêm trinh của thứ đào hoa canh dâm đãng, cho nên nữ mệnh có, nếu không có chế hóa, ngược lại còn thích nhập vu không vong thì thái độ làm người đoan trang tập chính. Nhược và thất sát phân thủ vu thân mệnh, nam có trộm cướp tập tính mà tác hảo phạm pháp, nữ có thâu hương dâm ô của xấu, vu hãm cũng cát đa cũng không có thể cứu, gia hung canh giấu kỳ gian, thái độ làm người vô tình. Nhược và phá hao tổn phân đà vu thân mệnh nơi, nam hảo hoa tửu đánh bạc mê đãng, dĩ phá gia, nữ thì dâm bôn vô môi tự giá, nặng người hạ xuống phong trần, nhược tái phùng dương đà tịnh đa tác phong lưu của quỷ, nhược và xương khúc cùng độ thái độ làm người đa hư ít thực, làm việc điên đảo, ngôn ngữ nói khoác. Nhược và vũ khúc cùng độ, vô cát thái độ làm người siểm nịnh gian bỉ, mỗi có mập kỷ chi tâm, mà vô tế nhân ý, nhược phạm đế tọa mà vô chế hóa, liền là vô ích người, như được tả hữu xương khúc giáp chế hội hợp có thể giải trừ, đến đây tinh lạc hãm phùng sát, tùy ba toại lưu cùng người kết giao sâu người mỏng, mỏng người hậu cũng, nói chung nam nữ cần phải địa, dĩ không gặp đến đây tinh tuyệt vời.

(cung mệnh) tham lang hóa lộc hơn nữa dương đà giáp mệnh, thường ngày nên đa học tập mình lỏng vật kiềm chế bản thân quá mức để tránh khỏi tự đoạn đạo lí đối nhân xử thế.

(cung mệnh) có hỏa tham thành cách dễ phát (cũng dễ phá).

Mệnh (cung) đều sai ai ra trình diện, chủ hoành phát của cải.

Mệnh tọa tử, tham lang Hóa kị, chủ đa tài đa nghệ, hay nói phong lưu.

Tướng mạo hoặc có chỗ thiếu hụt, kế hay so sánh, cứ thế tâm thần lo lắng. Vừa chủ hảo xã giao tiêu xài, tài tiến tài ra, khó có tích lũy.

Hỏa tham miếu vượng danh trấn chư bang, đều có chinh phạt chiến đấu hăng hái của tượng, biểu thị khổ cực hậu mà thành công.

Liêm trinh hoặc tham lang tuy rằng cung vị phân biệt, nhưng cuối cùng là đào hoa tinh. Bằng hữu ta thuyết tham lang là đại hồ ly, liêm trinh là tiểu hồ ly.

Giá lưỡng con hồ ly khán là ở địa phương nào, tựu ảnh hưởng bọn họ tu hành. Có lúc hồ ly sẽ trở thành yêu tinh, có lúc hội tu thành chính quả.

Chính đào hoa bỉ dã đào hoa tốt tính chất ở chỗ không có đào hoa làm bạn mà đến “Phiền não” tính chất.

“Hỏa tham tọa mệnh “Tương quan số liệu (độ dài rất dài, thỉnh tự hành xem đến đây văn)

Do tính chất sao đến xem, chư tinh vấn đáp nghị luận tham lang tính chất sao, nam hảo uống mà đánh bạc du đãng, toàn bộ cuốn sách nhị 12 trang giảng “Tham lang nhập hạn cát hung bí quyết “Viết: “Hạn tới tham lang hãm bất lương, chích nên kiềm chế tình cảm hơi thở tai thương; đổ đãng phong lưu khứ tài bảo, cát diệu tam lại vừa miễn tai”, từ nay về sau mệnh lệ đệ nhất đại hạn tham lang tam phương đối chiếu sai ai ra trình diện dương đà đến xem, cái này tham lang phát huy không tốt tính chất sao, tạo thành “Đánh bạc du đãng ” hiện tượng.

Cự môn tinh

Bắc đẩu hai sao, ngũ hành thuộc nước pha nóng lạnh, quản thị phi, dối trá, ám man, đa ngưng, âm hình.

Tính ác thì khẩu thiệt thị phi, thiện thì đôn hậu ôn lương.

Miếu địa dần mão thân dậu cung, có khẩu tài nói có nội dung mở miệng hữu hiệu, vượng địa tử xấu ngọ tuất hợi cung, đất bằng phẳng thìn tị, hãm địa vị cung, chủ còn nhỏ nhấp nhô, phấn đấu hậu mới có thu hoạch thị khổ cực. Nữ mệnh cự môn tọa mệnh hội đánh đuổi khách nhân mà lại nghi thần nghi quỷ, có thê như vậy cũng nhận mệnh vậy, thật giả người tốt người xấu không biết phân biệt, nói khiếm lo lắng xuất khẩu đả thương người chờ.

Ngũ hành: Thủy

Tính chất sao: Âm thủy (quý), âm đất (kỷ), âm kim (tân), bắc đẩu đệ nhị tinh.

Nhân vật đại biểu: Mã thiên kim, khương thượng của thê

Tính chất đặc biệt:

Mặt phương trường, dài nhỏ mắt.

Cự môn tinh là biến hóa tính lớn nhất một viên tinh, có “Khúc chiết ″ ý.

Nó là một viên ám tinh, xa cách tinh, thị phi tinh, thông nhau tinh, đào tai tinh, đồng thời cũng là lui bước tinh.

Cự người thật lớn, rơi na nhất cung vị, na nhất cung vị tựu thích đại.

Cự môn vừa là khẩu tài, hóa lộc hóa quyền tin cậy khẩu tài mưu sinh.

Mạnh miệng nhẹ dạ.

Không thích hợp tảo hôn, nhất là cùng ngày cơ, cự môn đồng cung, hay ly hôn tổ hợp.

Khẩu tài sắc bén, nhân duyên giống nhau cũng không lớn hảo.

Khẩu thiệt thị phi khá nhiều, Hóa kị thì khả năng cho nên dẫn phát quan tòa.

Ở cung Quan lộc lại có hóa lộc hóa quyền vào cuộc, có thể làm lão sư.

Hóa khí là ám, chủ khẩu thiệt thị phi, tranh đấu gay gắt.

Cự môn tinh ở cung mệnh hiện tượng

Bởi cự môn nhất diệu bản thân có nhất định khuyết điểm, cho nên đối với Tứ Sát cũng thập phần cảm mẫn, ngay cả ở lưu niên thủ độ cự môn tinh, chỉ cần gặp gỡ lưu sát trong buổi họp, cũng sẽ có nhất định ảnh hưởng.

Như bí quyết nói: “Cự môn dương đà vu thân mệnh tật ách, luy hoàng khốn yếu đạo mà xướng.”, đây là thuyết cự môn gặp gỡ dương đà hội chiếu, tịnh sai ai ra trình diện Hóa kị phá tan, chủ không hề cát, nhưng cũng không nhất định phôi đến nỗi đến đây cực đoan, học giả nên gia sống dụng.

Nhưng cự môn nhất gặp dương đà hỏa linh, luôn luôn không được cát, hoặc lục thân ly tán, hoặc thể xác và tinh thần khổ não, cùng người khó hoà hợp, suốt đời khó có được tri kỷ, thị ư mười hai cung trung tâm tinh diệu tổ hợp mà định, hơn nữa đại hạn lưu niên dẫn phát ở đâu cung tinh diệu mà định.

Cự môn tinh tọa mệnh miệng ngươi lưỡi thị phi đa, hội nghị thường kỳ có đóng cửa trong nhà tọa, họa từ thiên đi lên cảm thụ.

Tác giả: Chu dễ huyền 2006- 6- 1 12: 55 hồi phục đến đây lên tiếng

—————–

91 hồi phục: Tử vi bí tịch

Cự môn tọa mệnh người ta thuộc về phiêu đãng cách, bản thân sẽ không được thường thường tại gia, (bởi vì nhất định sẽ có rất nhiều trạng huống cho ngươi không có cách nào đãi ở nhà).

Người ta hội nghị thường kỳ ở mấu chốt thượng lâm trận bỏ chạy, sản sinh không an toàn cảm, lo lắng, do dự sau đó lui bước, tuy rằng người ta có ngăn trở kỳ thực chỉ cần sau khi nghĩ thông suốt hăng hái hướng về phía trước đột phá cửa ải khó khăn việt tỏa việt dũng, đi qua khảo nghiệm hậu ngược lại sẽ tiến nhập tốt hơn tình huống như đảo cật cam giá.

Cự môn tọa mệnh ngươi nói chuyện rất thẳng, hội nhất châm kiến huyết, tuy rằng bất hảo thính nhưng là rất chân thực, nếu như ngươi là thuộc về khẩu tài tốt người càng đạo lý rõ ràng, liên mắng chửi người đô hội mắng dương chỗ, mắng hung ác.

Cự môn tinh nhập cung Quan lộc

Suốt đời sự nghiệp vận không tốt, nên làm ổn định đi làm công tác, suốt đời so sánh không thích hợp kinh thương gây dựng sự nghiệp, dễ có khúc chiết, nếu như có thể làm phát huy khẩu tài công tác, thì năng lực công thành danh toại, sự nghiệp phát triển trôi chảy.

Bất luận làm bất luận cái gì hành nghiệp, năm mới công tác không ổn định, dễ thường xuyên biến hóa công tác, trung niên hậu, công tác ổn định như ý.

Nếu vì nam tính, thì thích hợp làm luật sư, xí nghiệp cố vấn, giáo sư và nhà vẽ kiểu chờ.

Nếu vì nữ tính, thì thích hợp làm giáo sư, công ty bí thư, xí đáo nhân viên và nhà vẽ kiểu chờ sự nghiệp.

Nhất, cự môn tinh cơ bản tinh tình

Cự môn tinh: Ngoại hạng tinh, hóa khí là ám tinh hoặc danh cách sừng sát.

1. Đấu vị: Bắc đẩu đệ nhị tinh là âm tinh ngôi sao tư thị phi ám muội ngôi sao.

2. Phương vị: Phương bắc ở hợi.

3. Chủ tể: Dễ thụ phỉ báng, biện luận chòm sao, ngôn ngữ chòm sao, đối ngoại ở ngoài giao chòm sao, ăn ý chòm sao, luật pháp luật học chòm sao, nghi kỵ chòm sao.

4. Ngũ hành: Quý thủy chủ vật chất, nội ngoại giai âm tính là một viên động tinh tú.

5. Bản thân bộ vị: Hậu môn, dạ dày, miệng, đường ống, đầu khớp xương, tràng, gian môn.

6. Kiểm hình: Phương mặt dài, có điểm cô hàn tướng miệng tiêm tiểu, mặt mày linh hoạt, hoặc chủy rộng rãi thần hậu, tự bất hữu thiện hoặc ánh mắt lợi hại, hoặc phá mặt.

7. Thể tài: Trung tâm ải, hoặc trung tâm cao nhập miếu chiều cao mập mạp hãm địa ngũ ngắn nhỏ gầy.

8. Màu da: Thanh hoàng sắc, niên thiếu trường hoàng ít bạch, trung niên thanh hắc sắc, lão niên hắc hoàng sắc.

9. Cá tính: Bản tính trung hậu, ôn lương vô lòng hại người, nhưng nhân duyên mỏng, có chuyên môn kỹ năng, nghiên cứu tâm ngận tỉ mỉ, làm phiền đa năng lực, đa học ít tinh, thiện biện luận có khẩu tài, có tinh thần trọng nghĩa nhưng sơ chết già ác, mặt là bối phi, làm việc điên đảo, vô sự hối hả, buồn lo vô cớ, ngôn từ có kích động tính thích hóa quyền có quyền chuôi, năng lực học pháp luật, số tử vi, y học, hoặc đại chúng gương tốt, hoặc bang hội đứng đầu, làm việc có điểm ướt át bẩn thỉu, bất kiền thúy, hoặc vô chủ trương quả quyết năng lực, nhập miếu đôn hậu ôn lương gặp hóa quyền hóa lộc lộc tồn chủ sự nghiệp phát triển năng lực sáng lập đại nghiệp thành đại sự danh lợi song thu vào, năng lực phú năng lực quý mà lại thọ mệnh trường, lạc hãm tranh đấu tâm cường, ám đấu tính, lục thân khó hoà hợp có bài xích tính suốt đời chiêu thị phi, hành sự hơi tâm tình hóa sảo ngại có điểm cực đoan, không quá hợp quần, cắt câu lấy nghĩa chuyện bé xé ra to hoặc xen vào việc của người khác, ưa cùng người tranh phạm tiểu nhân khẩu thiệt thị phi có điểm cảm giác thần bí, mà lại tính đa nghi thiện lừa gạt, nghi kỵ.

10. Vu thiên: Tiên âm hậu tình, hoặc âm u có mưa, hoặc nhiều mây vụ di động thẩm bất định.

11. Đầy đất: Cận có thủy câu, cống thoát nước, đường hẻm, thiết kiều, đường sắt, ống nước, du quản, gas quản, nước ngầm quản, ngầm cáp điện, hầm, pháo điệt, chiến hào, râm mát ẩm ướt nơi, lịch sử tính của cổ động, ám cừ, ống khói chờ.

12. Vu nhân: Bản tính mặc dù hóa hậu ôn lương, vô lòng hại người, nghiên cứu tâm tỉ mỉ làm phiền đa năng lực, có tinh thần trọng nghĩa nhưng sơ chết già ác, thường vô sự hối hả, hoặc nhân việc nhỏ mà buồn lo vô cớ nhạ thành đại sự chuyện bé xé ra to, hữu tình cảm nhưng xen vào việc của người khác kích động tính, có điểm gây xích mích ly hảo, hoặc thiện ác chẳng phân biệt được sảo đái cực đoan có điểm thay đổi thất thường, mọi việc quan sát rất nhỏ, cẩn thận mà nghi kỵ nặng, có lúc hội chỉ lo lợi ích của mình, kiêu ngạo, keo kiệt, dễ nổi giận, hơi tố chất thần kinh, chẳng bên trong tâm của tìm cách, mà nan ở chung.

13. Vu bệnh: Sao Kim đa người là thở khò khè bệnh, sao Mộc đa người là đau thần kinh hoặc đầu khớp xương đau nhức, sao thuỷ đa người là niệu đạo của tật hoặc thận kết sỏi, Hỏa Tinh đa người là khí quản viêm, thổ tinh đa người là mũi bệnh, hoặc tính khí không tốt.

14. Vu sự: Hữu quan bang hội việc vụ, hoặc tất cả công tác Đảng, ngoại giao tình hình, hoặc hữu quan tất cả thị phi, tranh cãi, của điều hoặc pháp luật điều, cách, nhạc sĩ, hình cảnh, quan toà, luật sự.

15. Vu vật: Là hình tròn hoặc quản hình vật (ánh sáng) ống nước, gas quản, hoặc nhạc khí, có tiếng âm vật, con đường, cống ngầm, ống khói chờ.

16. Vu sổ: Không hoàn chỉnh, bất tận số hoặc có số lẻ số, tam, cửu. (ướt át bẩn thỉu)

17. Ưu điểm: Bản tính trung hậu ôn lương, xử sự tỉ mỉ làm phiền đa năng lực, giỏi về nói biện, khẩu tài tốt, có chứa quyền bính tranh có tinh thần trọng nghĩa.

18. Khuyết điểm: Có điểm cực đoan tính đa nghi, nghi kỵ chuyện bé xé ra to, thay đổi thất thường.

Tứ, cự môn ở mười hai cung của phán đoán suy luận

Cự môn là âm tinh ngôi sao thuộc quý thủy, quý số lượng của mạt, làm một thiết gần kết thúc cho nên có can thiệp, hoặc luận công quá, cố hữu thị phi của hiện tượng, cự môn hóa khí là ám, sự tình tai ương, tường cát hung chẳng, cho nên sẽ có nghi kỵ, hồ nghi, hoặc do dự của hiện tượng, mà có vẻ có điểm cô độc hoặc không tốt tình hình, bởi vậy cự môn không thích lạc hãm canh phùng hung tinh thì càng biết hung ý. Cho nên như vào miếu chủ nhân tính tình trung hậu, có tinh thần trọng nghĩa, mà lại thiện khẩu tài năng lực cấp biện, mọi việc quan sát tỉ mỉ, năng lực học pháp luật, máy móc, y học hoặc số tử vi ngũ thuật sự học, hoặc vi nhân sư biểu, miếu vượng sai ai ra trình diện hóa quyền cập tả hữu cũng có thể là bang hội đứng đầu, như phùng lạc hãm cập Hóa kị, thì khẩu thiệt liên tục, ưa vô sự hối hả đa học ít tinh, mọi việc do dự đa nghi nghi kỵ, cũng chiêu thị phi, lắm lời lưỡi phân tranh, nói không được viên mãn, thường có trong lúc vô ý đắc tội với người, đối với người có cắt câu lấy nghĩa mà chuyện bé xé ra to cùng người tranh náo của hiện tượng mà rơi vào khó hoà hợp cô độc của tượng, và đà la văn xương văn khúc một trong đồng cung, trên người có ám chí, nữ mệnh và xương khúc đồng cung phùng hóa lộc một thân có rượu ổ, hoặc tát vào mồm nói rất ngọt, hoặc gặp người tựu khuôn mặt tươi cười hơi lộ ra, rất thảo nhân thích, cùng trời hình kiếp sát âm sát thiên nguyệt cùng tồn tại thìn thủ tị của cự môn phùng sát có giả nhân giả nghĩa.

Tác giả: Chu dễ huyền 2006- 6- 1 12: 55 hồi phục đến đây lên tiếng

—————–

92 hồi phục: Tử vi bí tịch

Cung dễ là kê đồng, gia Hóa kị khẩu thiệt ghét nhiều người bận rộn phi. Sai ai ra trình diện dương linh hỏa đà gia thiên hình đại hao khốc hư hội chiếu hình phạt chính khắc thọ yểu, sai ai ra trình diện quán sách, yểu hình dương đà hỏa linh phùng Hóa kị gia quan phù bạch hổ chủ quan phi lao ngục của vọng tai. Nhược nguyên mệnh cục có sát kị vừa lạc hãm nhược vừa phùng hạn vận chi lưu sát cập Hóa kị lai xung chiếu, tai hoạ khởi vu khoảng khắc trong lúc đó, cự lương các cư thân mệnh phùng kị sát loạn luân bại tục.

Huynh đệ cung: Cự môn lâm huynh đệ cung chủ hình khắc bất hòa, khẩu thiệt tranh đấu việc, lạc hãm hoặc là dị mẫu của huynh đệ nên ở riêng, cho nên cự môn lâm huynh cung giai chủ cốt nhục so le bất túc quả và, mà ý kiến nan hòa hợp, làm theo ý mình mà lại bớt đi vãng phùng lộc tồn tả hữu có thể giải trừ.

Cự môn ở xấu vị cùng trời cùng tinh đồng cung thỉnh xem thêm thiên đồng tinh. Cự môn ở dần thân cung tất và thái dương tinh đồng cung thỉnh xem thêm thái dương tinh. Cự môn ở mão dậu cung tất thiên cơ tinh đồng cung thỉnh xem thêm thiên cơ tinh.

Cự môn ở tử cung vu huynh đệ cung vốn là miếu vượng, xác nhận huynh đệ gây dựng sự nghiệp thành công là thạch trung tâm ẩn ngọc cách, nhưng như sai ai ra trình diện dương đà hỏa linh thì huynh đệ nan thỏa hiệp bất đồng một lòng có trở ngại ngại, dễ lưu vu tà khúc, mà lại gây dựng sự nghiệp cũng đa thành bại. Như sai ai ra trình diện Hóa kị vừa phùng mẹ goá con côi khốc hư thiên hình đại hao cập kình dương Hỏa Tinh chỉ có hình khắc hoặc chết non của huynh đệ hoặc bệnh tai phá hao tổn của huynh đệ. Như sai ai ra trình diện yểu hình đại hao hồng loan cập thiên không cướp hội kình dương tất tằng thụ huynh đệ của bóc lột hoặc nhân huynh đệ mà phá hao tổn.

Cự môn ở thìn cung của huynh đệ cung cát bí quyết hữu vân: Cự môn đáo nhị cung, huynh đệ tất phải không nghĩa, huynh đệ dĩ dũ ít dũ tốt, bằng không khó hoà hợp thị phi đa, mà lại tất là đối thủ một mất một còn, như gặp khoa lộc quyền hoặc lộc bảo lưu hợp gia tả hữu chỉ là huynh đệ tất có một phen làm, nhưng tất cánh không hòa thuận, không có kết quả phán đoán, trợ lực ít, sai ai ra trình diện kị thì dễ lưu vu dâm tà nên ở riêng là tốt, Hóa kị vừa phùng sai ai ra trình diện âm sát cướp vừa bối liêm huynh đệ tâm thuật bất chính.

Cự môn ở tị cung của huynh đệ cung đến đây cung của huynh đệ tỷ muội khá nhiều, nhưng tất cánh vẫn là vô lặc lực, làm theo ý mình các không thể làm chung, mà lại thường có thành kiến bất hòa cơ hội tượng nên đều tự ở riêng là tốt, huynh đệ tỷ muội ứng với dĩ tiền lương giai cấp là tốt, không thích hợp gây dựng sự nghiệp, gây dựng sự nghiệp trái lại không tốt, sai ai ra trình diện thái dương Hóa kị cập chặn thiên không dương đà dễ có cùng cha khác mẹ của huynh đệ tỷ muội.

Cự môn ở ngọ cung của huynh đệ cung dĩ ba người trong vòng là tốt, mà lại huynh đệ tỷ muội ứng với nhiều hơn chủ tâm, nhưng như sai ai ra trình diện văn xương hoặc văn khúc lại thấy Hóa kị tinh gia thiên hình linh tinh thiên nguyệt bối liêm, huynh đệ tỷ muội tính tình cổ quái thành tựu so sánh hữu hạn, như tam phương sai ai ra trình diện khốc hư hỏa linh thai phụ phong cáo vừa phùng hóa lộc hoặc tả hữu, huynh đệ tất nhân sự nghiệp thượng của quan hệ mà chạy ngược chạy xuôi bận rộn bất kham, lúc này của huynh đệ bất trí vu bất nghĩa, nhưng tình cảm cũng không tốt lắm, mà lại không được cùng một chỗ, như mỗi ngày diêu đà la phùng Hóa kị, huynh đệ tỷ muội trong đó có một người sẽ có đào hoa tranh cãi triền thân mà là phi đa đoan.

Cự môn ở thủ cung của huynh đệ cung cự môn đáo nhị cung huynh đệ vô nghĩa, cho nên dĩ hai người trong vòng là tốt, như phùng Hóa kị hỏa tiền chờ sát càng sâu, thái độ làm người thể tài hơi ngắn tiểu đa nghi thay đổi thất thường, sai ai ra trình diện lộc tồn phùng sát phá tan gia âm sát thiên không cướp hoặc chặn thiên không cập kị, thật xấu chẳng phân biệt được, cát chỗ giấu hung, thành bại không đồng nhất.

Cự môn ở hợi cung của huynh đệ cung, tuy có lòng cầu tiến, mà lại có nhiều thành tựu, nhân đối cung của thái dương miếu vượng có khu ám công, sai ai ra trình diện hóa lộc hóa quyền gây dựng sự nghiệp thành công, nhưng chỉ bảo thủ mà bất hoà.

Cung phu thê: Cự môn ở cung phu thê, phu thê muốn chiếm làm của riêng cường, thường nhân đố kị sinh khóe miệng, cách cũ có khẩu thiệt tranh cơn giận không đâu vân vân sự, nên trường phối là tốt, trái lại có thể có hảo vợ, mà lại lắm mồm đa năng lực, như tuổi tác gần tất nhiên dễ phản bội lại càng không ưa cách sừng sát như mạng ở tử ngọ của thiên lương cung phu thê ở thìn thủ của cự môn là vì cách sừng sát, như vừa phùng sát kị, hình khắc rất nặng, hình phạt chính khắc chia lìa như có tả phụ hữu bật lộc tồn, thiên khôi thiên việt hóa quyền hóa lộc chờ ngôi sao may mắn hội chiếu có thể trợ giúp phu dạy con, thông minh thiện giải trừ, mà lại phối ngẫu đa tài đa có thể có thành tựu, nhưng chỉ ưa và tả hữu hội chiếu mà không ưa đồng cung, dường như cung gia Hóa kị cập sát thiên hình đại hao phá toái, mẹ goá con côi thì khẩu thiệt phần nhiều là phi tình cảm không tốt mà lại mỗi đa dĩ ý kiến của mình hoặc lý do là việc chính. Dễ có phần ly hoặc nhị độ của hôn nhân.

Cự môn ở xấu vị cung tất cùng trời cùng tinh đồng cung thỉnh xem thêm thiên đồng tinh, cự môn ở dần thân cung tất và thái dương tinh đồng cung thỉnh xem thêm thái dương tinh, cự môn ở mão dậu cung tất thiên cơ tinh đồng cung thỉnh xem thêm thiên cơ tinh

Cự môn ở tử cung của cung phu thê nhược tả phụ hữu bật có đang cung người chủ sanh ly hoặc nhị hôn, hoặc ở riêng đất khách. Như sai ai ra trình diện văn khúc phối ngẫu trí tuệ mà lại có lúc sẽ có mưu ma chước quỷ, hội thiên mã lộc tồn hoặc hóa lộc hóa quyền chủ phối ngẫu có lòng cầu tiến hiếu động mà lại có sức sang tạo, mỗi ngày hình kình dương linh tinh chỉ bối bối liêm, ưa đa quản mà sản sinh tình cảm không được mục đa tranh chấp.

Cự môn ở thìn của cung phu thê, phối ngẫu có thể nhâm lao Nhâm Oán, nhưng không thích hợp sai ai ra trình diện kình dương Hỏa Tinh thiên không cướp mẹ goá con côi có hình khắc hoặc chia lìa của tượng, mà lại phần nhiều là phi, lúc này như có tả phụ hữu bật một trong đồng cung tất chủ chia lìa gia Hóa kị khốc hư chủ sinh ly tử biệt của tượng, có lộc quyền ngôi sao may mắn lai giải trừ, vừa thỉnh thoảng nhân sự vụ ngắn xa nhau.

Cự môn ở tị của cung phu thê, không thích hợp sai ai ra trình diện xương khúc thiên diêu Hàm trì chủ phối ngẫu phong lưu sai ai ra trình diện kị sát xung dễ có hoa biên tin tức. Lại thấy khốc hư phá toái thiên hình phùng thiên không cướp lai hội hoặc lai giáp (đồng cung tai khinh) sai ai ra trình diện kị sát xung chỉ có sinh ly tử biệt của tượng, hoặc phối ngẫu người yếu đa bệnh, như chỉ thấy kị vừa hội cát đa lải nhải đa nghi tâm.

Cự môn ở ngọ của cung phu thê ứng với kết hôn muộn tốt, như tảo hôn so sánh có hình khắc, sai ai ra trình diện khốc hư thường sầu mi khổ kiểm, hội tả hữu hóa lộc cập hội mẹ goá con côi (không thích hợp có đang cung, đồng cung thì không tính là) chủ phối ngẫu lòng cầu tiến cường, yên lặng công tác giúp đỡ phối ngẫu dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nhưng như sai ai ra trình diện mẹ goá con côi đồng cung không gặp hóa lộc lại thấy chỉ bối thì chủ đa nghi mà lại có cảm giác cô độc, sai ai ra trình diện lộc mã vừa phùng cát phối ngẫu thường nhân sự nghiệp vu ngoại hối hả nhưng thành công tựu.

Tác giả: Chu dễ huyền 2006- 6- 1 12: 55 hồi phục đến đây lên tiếng

—————–

93 hồi phục: Tử vi bí tịch

Cự môn ở thủ của cung phu thê, bí quyết nói cự môn đáo tam cung vừa vu cách sừng phùng sát kị chủ sinh ly tử biệt, dù rằng giai lão, cũng khó tránh khỏi ô danh thất tiết, như bản mệnh đà la kình dương Hỏa Tinh hợp có chặn thiên không, thiên không cướp, âm sát thiên hình thời nghi tăng nói hoặc tu hành là tốt, nhưng cần phải sai ai ra trình diện đào hoa tinh phương đoán.

Cự môn ở hợi của cung phu thê, không thích hợp và tả, hữu đồng cung chỉ so sánh có nhị độ hôn nhân của tượng, mà lại không thể nhận ra vừa kị phần nhiều là phi có kích động tính, đa ý kiến.

Cung tử nữ: Cự môn nhập con nối dòng bất luận vượng yếu chủ phụ tử ít duyên, hoặc trước khó sau dễ, hoặc trước phải nữ nhi hậu phương nuôi nam, dĩ trì được là nên, nhân đại đô có trưởng tử nan của tượng.

Nhị, cự môn tinh phú văn ca quyết

Cự môn là âm tinh ngôi sao, hóa khí là ám ở mệnh thân chủ khẩu thiệt thị phi, ở sổ chấp chưởng thị phi, làm việc thoái thoái nhiều lần cùng người giao sơ chết già ác, mười hai cung trung tâm nếu không có miếu nhạc chiếu đến nơi là tai, nhược hóa quyền tinh thì vi nhân sư biểu, thanh các lan xa, ở vượng cung và thái dương hội chiếu thì quang thải quang minh, năng lực phú năng lực quý, vu tử ngọ cung an mệnh là thạch trung tâm ẩn ngọc cách canh hội khoa lộc quyền phúc hậu nhược gia tả hữu lộc tồn là thượng cách, nhưng dĩ không đi ngọn núi cao nhất là nên (phong mang không thích hợp giấu diếm), minh thì thoát thân, suốt đời chức cao lộc hậu nhược thủ đỉnh nguyệt không hề lương hậu quả, hoặc tao mọi người chỉ trích, dồn thân bại danh liệt. Nữ mệnh miếu địa cũng không được hoàn mỹ, hãm địa thương phu khắc tử, đa số nhà kề, đến đây tinh bất lợi lục thân, cho nên lập huynh đệ thì cốt nhục sao Sâm, sao Thương, vu phụ mẫu thì tao khí trịch, vu tử nữ chủ tổn hại hậu phương chiêu, vu phu thê không thích vu cách sừng chủ sinh ly tử biệt dù rằng giai lão, cũng không miễn ô danh bại tiết, vu giao hữu không khỏi chiêu báng oán, vu tài bạch đa cạnh tranh mà được, vu sự nghiệp dễ chiêu hình trách, vu điền trạch thì tổ nghiệp phá đãng, vì vậy tinh tối kỵ lạc hãm thì nơi là tai, mừng nhất miếu vượng tịnh lộc tồn để giải kỳ ách thì phú quý, ở dần thân phùng tốt hội lừng danh sau đó thực lộc, chủ danh lợi song thu vào năng lực thành đại phú, thanh danh dương cho hắn bang, cự môn ở đã so sánh bất lợi phụ tinh nhưng ưa lộc tồn cùng độ lại thêm hóa quyền thì có quyết đoán thiện gây dựng sự nghiệp mà lại đáng quý, ở hợi phùng hóa quyền lộc có thể phú đáng quý, danh chấn tha hương nhưng không thích hợp phong mang thái lộ, chí cao người ta ngạo dễ bị nhân chỉ trích. Như ở hãm địa có nữa dương đà sát tinh cùng độ, nam đạo nữ xướng, như có hỏa linh bạch hổ lai xung, ắt gặp hình phối việc, đại hạn ở hãm phùng của gia sát chủ quan tai thị phi, tang phục rủi ro hoặc hoả hoạn, giai nhân kỳ vi cô độc khắc bác chi thần, tăng nói có thể miễn kỳ hung tai.

Cự môn Hóa kị có khẩu thiệt thị phi hoặc ngôn ngữ không thông.

(trên cơ thể người khí quan trung tâm) cự môn chủ miệng.

Phú văn: “Thìn tuất ứng với ngại hãm cự môn “

Chú: “Thìn tuất nhị cung an mệnh, giá trị cự môn bị chiếm đóng, chủ nhân làm việc điên đảo. Gia sát chủ lời lẽ của phi, hình thương không khỏi, canh gặp ác hạn vưu (nhiên) “

Còn có một đoạn tương tự thơ cổ (toàn bộ cuốn sách nhị 12 trang):

Ca viết: “Cự môn thủ mệnh gặp kình dương, linh hỏa phùng việc bất tường; thái độ làm người gấp gáp đa điên đảo, bách sự mang mang loạn chủ trương “

Ở sách cổ trung tâm, đối mệnh tọa thìn tuất cự môn người hình như chỉ có đối tân quý năm sinh ra đánh giá tương đối khá.

Ca viết: “Cự môn thủ mệnh gặp kình dương, linh hỏa phùng việc bất tường; thái độ làm người gấp gáp đa điên đảo, bách sự mang mang loạn chủ trương “

Ở tử vân trong sách, đến đây xưng là “Cự hỏa dương” hung cách.

Ở sách cổ trung tâm, đối mệnh tọa thìn tuất cự môn người hình như chỉ có đối tân quý năm sinh ra đánh giá tương đối khá.

Tân năm cự môn hóa lộc, quý năm hóa quyền, nhiên thìn tuất cự môn lạc hãm, cho dù cát hóa cũng không nhất định hữu dụng.

Kỳ cát tượng như chân trời một đạo thải hồng, mong muốn mà không thể thành.

Cự môn, Hỏa Tinh, kình dương tam tinh giao nhau

Tử vi đẩu số toàn bộ thư:

“Cự môn dương đà vu thân mệnh tật ách, doanh hoàng khốn yếu, đạo mà xướng “

“Cự môn tứ sát hãm mà hung “

“Cự hỏa kình dương đà, phùng ác diệu, phòng ải tử đầu sông “

“Cự hỏa linh tinh, phùng ác hạn, chết vào ngoại đạo” (đã ngoài chở vu luận chư tinh đồng vị viên… )

“Kị ám ở chung cung mệnh tật ách, khốn yếu □ doanh” (chở vu quá nhỏ phú phê bình chú giải)

“Hỏa linh dương đà cập cự môn, thiên không Địa kiếp vừa tướng lâm, tham lang thất sát liêm trinh ở lại, vũ khúc gia lâm khắc hại xâm” (chở vu nữ mệnh cốt tủy phú phê bình chú giải)

“Cự hỏa kình dương, chung thân ải tử” (chở vu đẩu số cốt tủy phú phê bình chú giải)

“Hình và ám đồng hành, thẳng chiêu bệnh kín mà phôi con mắt; kị và sát ám cùng độ, chiêu lăng nhục mà sinh bệnh kín “

“(cự môn) giá trị dương đà, nam đạo nữ xướng; (đối cung) gặp hỏa linh bạch hổ, vô đế áp lộc tồn, quyết phối thiên lý” (đã ngoài chở vu chư tinh vấn đáp luận)

Lục bân triệu tử vi đẩu số giáo trình (nhị):

“Những … này phán đoán suy luận, chủ yếu là nói rõ cự môn phạ sát tính chất. Cho nên tiền luận các loại cách cục, sai ai ra trình diện sát tức đặc biệt. Dựa vào vương đình chi kinh nghiệm, cự môn sai ai ra trình diện lưu sát, cũng chủ kỳ năm bất lợi. “

Vương đình chi đàm tinh:

“Cự cơ lập mệnh, không thích hợp thái dương hóa lộc, nhân mão cung cự cơ vu thái dương hóa lộc thì, tất đồng thời là dương đà chiếu xạ, là vì đặc biệt” “Cự môn kình dương sai ai ra trình diện Hỏa Tinh cùng độ, không được chủ kích phát, trái lại chủ phát sinh trọng đại kích thích “

Tử vi tuỳ bút chung nghĩa minh:

“Cự môn phùng dương, đà, hỏa, linh, danh “Cự phùng tứ sát” .

Thơ viết: 『 cự môn lạc hãm trong người cung, Tứ Sát thiên về mệnh nội phùng; nếu là ngôi sao may mắn vô cứu giải trừ, ắt gặp lưu phối viễn phương trung tâm 』”

“Đầu sông ải tử là một người đi tới tuyệt vọng thì, sở áp dụng 『 không trở ngại người khác, có thể kết thúc tánh mạng mình hành vi 』 người như thế coi như là người lương thiện chỉ bất quá bản thân hoặc hoàn cảnh cùng với ý niệm tướng nghịch mà thôi “

Hầu ngọc tùng bác sĩ tử vi đẩu số giáo trình:

“Cự môn và dương đà hỏa linh đồng cung, hoặc là thiên không cướp đồng cung, hoặc tam phương sai ai ra trình diện Hóa kị, đều đoán phá, nhân tư dục mà sinh thị phi “

Tổng kết: Toàn bộ thư là tẫn nói xấu, một báo cho biết thực pháp làm sao phán đoán (nhưng thật ra là có rồi, ở toàn bộ cuốn sách nhất nơi nào đó).

Lục bân triệu cân vương đình chi là khoảnh hướng nhận đồng, nhưng chỉ nói toạc cách, chưa nói hội nghiêm trọng đến trình độ đó.

Chung nghĩa nói rõ “Bản thân hoặc hoàn cảnh cùng với ý niệm tướng nghịch mà thôi” là đáng giá suy tính phương hướng.

Hầu ngọc tùng bác sĩ “Nhân tư dục mà sinh thị phi” cân chung nghĩa minh như can tương thông chỗ.

Ta ư? Ta là chiếu cái kia toàn bộ cuốn sách nhất nơi nào đó khứ phán đoán nhé.

Hỏa dương cách

Tử vi đẩu số toàn bộ thư:

“Dương hỏa đồng cung, uy quyền áp chúng “

“Kình dương Hỏa Tinh là hạ cách “

“Kình dương nhất diệu rơi rảnh rang cung, đà hỏa xung hề dù cho hung “

“Kình dương Hỏa Tinh là thấp hèn “

Hỏa dương cách tốt hay xấu? Khán quan bản thân ngẫm lại ba!

Tác giả: Chu dễ huyền 2006- 6- 1 12: 55 hồi phục đến đây lên tiếng

—————–

94 hồi phục: Tử vi bí tịch

Thiên tướng tinh

Sao Nam Đẩu năm sao, ngũ hành nhâm dương thủy, quản áo cơm, ấn tín, khế ước, chi phiếu, biên lai, vé xe, hóa đơn phạt, giống vậy là thủ tướng cho nên là quan lộc chủ tể.

Ở chư cung giai cát, chích vượng yếu của phân. Vu nhân tướng mạo đoan chính thận trọng từ lời nói đến việc làm, phụ trách trung hậu thành thật, thành tín có tinh thần trọng nghĩa, tính ôn hòa nhạc trợ giúp nhân phục vụ nhiệt tâm, ưa điều giải phân tranh và cân đối tâm tính, cho nên làm cho ổn định cảm giác, sở dĩ nhân tế quan hệ hài lòng, duy bốc đồng bất túc cho nên thích chõ mũi vào chuyện người khác lại sợ sự.

Ngũ hành: Đất

Tính chất sao: Âm thủy (nhâm thủy), hóa thành ấn tinh (bà mối tinh), quảng từ, quan lộc chủ, sao Nam Đẩu đệ ngũ tinh.

Nhân vật đại biểu: Văn trọng (văn thái sư)

Tính chất đặc biệt:

Tương đương trung trinh thiện lương.

Tối cát tường tinh, có người cho rằng bỉ tử vi tinh còn muốn cát tường.

Chính khí có thể chế tiểu nhân, chế sát.

Có quyền chuôi [ chính ấn ].

Cố chấp, ngay ngắn mà không cú không câu nệ.

Dễ cân thác ông chủ.

Ở đoàn thể trung tâm, dễ rời xa núi non trùng điệp hạch tâm.

Thiên tướng tinh ở cung mệnh hiện tượng

Thiên tướng tọa mệnh người ta rất trọng thị bề ngoài, nhưng có đôi khi cũng chỉ là thấy người khác mặt ngoài, người ta rất hội tố mặt ngoài công phu, ái trang phục, thế nhưng chỉ là cường điệu ở trên y phục trang phục (mà không phải là ở hoá trang thượng).

Thuần dương thủy, thân thiện tính cao, năng lực phát huy hoà giải của đánh và thắng địch công năng, cho nên khi thiên tướng nhập mệnh thì, đa chủ nhân lấy giúp người làm niềm vui, phục vụ đại chúng. Nhưng tính cách đa chủ do dự, khiếm khuyết chủ kiến.

Thường nói thiên tướng nhất diệu có thể thiện ghê tởm, bởi vì nó quá mức dễ đã bị hoàn cảnh ảnh hưởng, sở dĩ thiên tướng liền có loại này chẳng phân biệt được thiện ác tính chất.

Lúc này cách cục là hình kị giáp ấn hoặc lộc ấm giáp ấn, liền đối với cách cục có tuyệt đối bất đồng ảnh hưởng. Sở dĩ đến đây diệu đặc tính cũng biến hóa vô định, khuyết thiếu tiên minh cá tính, dễ thích ứng trong mọi tình cảnh, cũng dễ tùy ba toại lưu.

Ngươi là một rất tốt phụ tá, quản lí, quản lý nhân tài, thích hợp đang quản để ý bộ môn, tố hòa hợp công tác.

Thiên tướng tọa mệnh người ta nếu như hoàn đái đào hoa tinh người ta sẽ có nhị độ hôn nhân hiện tượng (hội hai người đồng thời lai, nếu như gặp được cô thần hoặc quả tú, đó là một sau khi chấm dứt một trở lại).

Thiên tướng tọa mệnh người ta cá tính ôn nhu săn sóc, tướng mạo thể diện, khí chất nhã nhặn cao nhã, coi trọng thưởng thức và cách điệu, rất dễ xong khác giới ưu ái, thế nhưng hôn hậu hội có một chút không an phận hiện tượng.

Nếu như ngươi là nữ sinh mà vừa thiên tướng + văn xương hoặc văn khúc ở cung mệnh — cẩn thận ngươi là tế di mệnh.

Thiên tướng tinh nhập sự nghiệp cung

Suốt đời sự nghiệp vận tràn đầy, bất luận làm kinh thương mậu dịch hoặc là ổn định đi làm công tác, đều có thể công thành danh toại, sự nghiệp thành công.

Nhân thiên tướng tinh là phúc tinh, tiến nhập sự nghiệp cung, cho dù sự nghiệp thượng tao ngộ ngăn trở, cũng có quý nhân tương trợ, gặp dữ hóa lành, là thập phần lợi cho sự nghiệp phát triển một viên tinh diệu.

Nếu vì nam tính, thì thích hợp làm kinh thương mậu dịch, nghề phục vụ, nội khoa y sư, ngắm cảnh lữ hành nghiệp chờ.

Nếu vì nữ tính, thì thích hợp làm hộ sĩ, phụ đạo lão sư, công ty bí thư và nhân viên chính phủ chờ sự nghiệp

Thiên lương tinh

Sao Nam Đẩu hai sao, ngũ hành thuộc mậu dương đất, quản thọ nguyên cập thực lộc, là phụ mẫu ngôi sao, ấm tinh, lão đại ngôi sao, chủ thanh cao, hùng hồn, hóa cát ngôi sao, cho nên gặp không khỏi đa sầu lo, sau đó hóa giải dĩ hiển kỳ công cũng.

Miếu tử dần mão ngọ, vượng thìn tuất xấu vị, được địa dậu, hãm tị thân hợi. Thái độ làm người ưa chiếu cố người khác, có tinh thần trọng nghĩa hội gặp chuyện bất bình, thiện tâm bá đạo cố chấp, cao ngạo tự phụ có uy nghiêm, ưa cuộc sống tự do tự tại. Yếu ấm nâm cũng sẽ tới trước thi thi ngài là chủ tượng cũng.

Ngũ hành: Đất

Tính chất sao:

Dương đất (mậu thổ), hóa khí là ấm, chủ thọ, thọ tinh (gà mẹ tinh), hình pháp kỷ luật của gặp dữ hóa lành, sắc hoàng.

Sao Nam Đẩu đệ nhị tinh, là cung phụ mẫu cung chủ.

Là một viên “Trưởng bối tinh ″, “Thuốc tinh ″, “Lão đại tinh ″, cũng đại diện đại thụ.

Nhân vật đại biểu: Lý tĩnh

Tính chất đặc biệt:

Và ngũ thuật duyên sâu, địa lý sư đại diện.

Nhâm lao Nhâm Oán, dễ là lão đại trong nhà.

Phúc lộc thọ tam tinh thọ tinh, Phúc Thọ duyên niên.

Tôn giáo tinh, tôn giáo màu sắc nồng hậu.

Gặp nạn thành tường, thế nhưng cưỡng cầu việc không đổi đạt thành, trái lại vô được mất tâm, thu hoạch lớn hơn nữa.

Hầu như không có mặt trái tính chất đặc biệt.

Không nặng tài, cho dù đụng tới cung tài bạch hóa lộc cũng hầu như không có trợ lực.

Thiên lương tinh ở cung mệnh hiện tượng

Thiên lương tinh tọa mệnh tâm tư ngươi địa thiện lương, lấy giúp người làm niềm vui, thế nhưng người ta cả đời này dễ vi tình sở khốn (bất kể là hữu tình, thân tình, ái tình đều là), người ta thích bả người khác trách nhiệm lãm ở mình trên vai, sau đó đem chính mình mệt mỏi tử.

Thiên lương nhập mệnh người đó, bởi đến đây diệu hóa khí là “Ấm” tinh, chủ nhân có thiện căn, và tôn giáo quá mức hữu duyên phân, đối triết học huyền học phương diện hứng thú đậm, nếu có tông

Giáo tín ngưỡng, có thể bả đến đây diệu quái gở đặc tính chuyển hóa không ít, cũng có thể đi qua tham dự tôn giáo hoạt động lai bang trợ mở rộng tự thân nhân tế quan hệ.

Ở cung mệnh có tôn giáo tín ngưỡng, ưa hóa quyền, khoa (không có Hóa kị), trưởng thành sớm, nhập thân cung quá mức tốt, biểu thị lão vận cập bản thân hài lòng (đại hạn vô tử cướp lai phá tất là trường thọ).

Nếu như ngươi là nữ sinh mà thiên lương tọa cung mệnh —- người ta thích đương lão đại tả, sau đó rất hội chiếu cố nhân, cho người cảm giác là nữ thân thể của con người, nam nhân tư là.

Thiên lương tinh nhập cung Quan lộc

Suốt đời sự nghiệp vận hài lòng. Nhân thiên lương tinh là thanh cao ngôi sao, không thích hợp đảm nhiệm quản lý tài sản công tác hoặc là ở có nhiều ăn ý mạo hiểm tính trong hoàn cảnh công tác, bằng không dễ phát sinh khúc chiết tranh cãi.

Tác giả: Chu dễ huyền 2006- 6- 1 12: 56 hồi phục đến đây lên tiếng

—————–

95 hồi phục: Tử vi bí tịch

Nên làm ổn định đi làm công tác, nhất là nhà nước bộ phận then chốt, thập phần thích hợp.

Nếu vì nam tính, thì thích hợp làm công ty chủ quản, nghề phục vụ, ngoại khoa bác sĩ và học thuật nghiên cứu người.

Nếu vì nữ tính, thì thích hợp làm nhân viên chính phủ, giáo sư, bên trong nhà vẽ kiểu, y sư hộ sĩ và học thuật nghiên cứu chờ sự nghiệp.

Nhất, thiên lương tinh cơ bản tinh tình

Thiên lương tinh: Ngoại hạng tinh: Vừa danh ấm tinh hoặc thọ tinh, thọ tinh

Đấu vị: Sao Nam Đẩu đệ nhị tinh.

Phương vị: Tây, thân phương (dần là bởi vì, thân là quả).

Ngũ hành: Mậu thổ chủ tinh thần là dương tính mà ở trong chứa âm, là tĩnh trung kéo ngôi sao.

Chủ tể: Diên thọ của ở lại, là tín ngưỡng chòm sao, y dược chòm sao, ăn ý chòm sao, triết học chòm sao, chỉ huy chòm sao hoặc quân sự cực kỳ nó vận dụng tối cao sách lược chòm sao, cơ mưu đánh bạc chòm sao, giải trừ ách Phúc Thọ chòm sao.

Bản thân bộ vị: Trái tim, pháp lệnh, dạ dày tỳ.

Kiểm hình: Phương mặt dài, thiên đình cao, mi trường, có pháp lệnh, cằm lớn lên tốt hướng về phía trước kiều (gàu tát nước) hoặc thượng môi có châu, rất nặng ôn khiêm, trong ngọc trắng ngà lão thành đoan trang của tư, nổi danh sĩ phong độ, hoặc tiên phong đạo cốt thái độ.

Màu da: Hoàng bạch sắc thanh hoàng sắc, niên thiếu hoàng bạch sắc, trung niên hoàng trau chuốt, lão niên hoàng hắc sắc.

Vóc người: Cao mà tráng, cao ốm.

Hiện tượng: Tính tình cao ngạo không hợp đàn chỉ thẳng vô tư, nổi danh sĩ phong độ, lâm sự quả quyết, hữu cơ mưu ưa lưỡi biện dễ cạnh tranh, ham thi tế có lòng từ bi, có thể chiếu cố nhân, xen vào việc của người khác, có một loại mọi việc chỉ cần ta đi liền có thể giải quyết mà

Tự cho là đúng của lão đại tác phong, cho nên tuy có chỉ huy lực nhưng sảo ngại chuyên chế hảo tâm mà lại gà mẹ nổi danh sĩ phong độ ái tố lão đại, có lúc đáp ứng người khác việc tình hội biện không được, cho nên làm cho có điểm lừa dối cảm giác giác, thông minh mà trí nhớ cường xử sự rất nặng ôn khiêm, nhưng ưa đầu cơ trục lợi, hảo cao vụ viễn, lý trí nặng vu tình cảm nhưng có đồng tình tâm. Sinh ra vu quái dị nơi hoặc quái dị nhà là tốt, mùa xuân, thần sinh ra là tốt, mùa thu giữa tháng sinh ra thứ tốt, mùa hạ cập mùa đông, đầu tháng dưới ngọ sinh ra nghèo nàn.

Vu thiên: Buổi sáng vân vụ di mãn, sau đó trời cao nhẹ nhàng khoan khoái.

Đầy đất: Thanh hoàng sắc, cận có cao lầu, vi cao nơi hoặc sườn núi, cô mộ hoặc đất sườn núi, trong núi uốn lượn chi đạo lộ, cô lập của phòng xá, có điêu khắc của miếu thờ, tôn giáo thánh địa, kẻ quyền thế địa thế, cổ kính của nhai đạo, hoặc rừng trúc nơi.

Vu nhân: Nhân từ có tôn giáo tín ngưỡng chi tâm, tâm thẳng vô tư, có thi tế chi tâm tràng nhưng ưa đầu cơ trục lợi, hữu cơ mưu, ưa lưỡi biện, hảo cao vụ viễn, dễ cạnh tranh, trí nhớ cường, nổi danh sĩ phong độ, nhưng ái đương lão đại.

Vu bệnh: Sao Kim đa người buồn nôn ế cách, tiêu hóa bất lương, sao Mộc đa người tính khí không tốt nóng tính đại (vượng) sao thuỷ đa người chân chân phù thũng, thận suy yếu, Hỏa Tinh đa người can vượng đầu cháng váng, thổ tinh đa người ấm.

Vu sự: Tôn giáo sự vụ, triết học, tâm lý học hoặc thần bí tính chất nhân sinh tham thảo việc vụ, quái nhân đã phát sinh của quái dị việc, vũ trụ ở ngoài tất cả có quy tắc chi thần bí tính việc, tất cả cơ mưu của chỉ huy việc.

Vu vật: Y dược tài liệu, hương án phật cụ, tôn giáo hợp ngưỡng thượng sử dụng vật phẩm đồ cổ, cổ đổng hoặc cổ xưa mà có lịch sử tính của cất dấu vật phẩm.

Vu sổ: Là ngũ hoặc thập số.

Khuyết điểm: Tính tình cao ngạo không hợp đàn, dễ cạnh tranh, ưa đầu cơ trục lợi, chuyên chế.

Ưu điểm: Tâm từ tính thiện, chính trực vô tư, làm việc ổn trọng ôn khiêm, nổi danh sĩ sắt độ, sự quả quyết, hữu cơ mưu, hảo thi tế.

Tam, thiên lương tinh ở mười hai địa bàn cung của luận giải trừ

Nữ mệnh: Thiên lương nguyệt diệu nữ dâm bần. Lương tị hợi, âm dần thân, chủ đa tình, không được hãm y lộc có thể toại, như hãm thấp hèn. Thủ thân mệnh có nam tử của chí. Nhập miếu, chủ phú quý vượng phu ích tử. Xương khúc tả hữu đến đỡ, chủ phong tặng. Dương đà hỏa linh phá tan hình khắc dâm tiện.

Thiên lương: Tử ngọ nhập miếu độc tọa:

Hiện tượng: Đối cung là thái dương, thiên tính trung hậu, có nhân duyên, phú đồng tình tâm, thông minh ngay thẳng, lâm sự quả quyết, phản ứng linh mẫn, năng lực cường, khẩu tài tốt, yêu thích nghiên cứu triết học, suốt đời nhân sự giai cụ khúc chiết tính, nhưng chung năng lực hóa giải, ở ngọ cung rất có thanh cao danh vọng, nặng mặt mũi, số làm quan.

Kiểm hình: Phương bầu dục kiểm hình, thiên đình cao, hoặc ngốc đầu, lông mi trường.

Vóc người: Cao to hoặc cường tráng.

Màu da:

Chế hóa: Thiên lương ở tử ngọ lưỡng cung, giai độc, tọa đối cung là thái dương. Thiên lương ở giờ tý, thái dương ở ngọ là vượng cung, gia văn xương, lộc tồn, tức lư truyện đệ nhất danh, cuộc thi vận đặc biệt tốt, thường là đầu bảng, đinh tị tân sinh ra gia cát, có thể nhâm dân ý đại diện (như lập pháp uỷ viên, giám sát uỷ viên), pháp viện cao cấp quan toà. Cát đa vô sát phá tan, là chính giới hoặc tài chính và kinh tế giới mạnh nhân, ra tương nhập tướng, tiền đồ huy hoàng. Hóa lộc hội, chiếu dễ bị kị hoặc tài vụ trắc trở. Ngọ cung nhập miếu lập mệnh, nhân thiên lương chủ thọ, cho nên là thọ tinh nhập miếu cách, lương cư ngọ vị quan tư thanh hiển, làm quan thanh liêm, không được tham không lấy, chính phái quan viên.

Nữ mệnh: Có chí khí tài hoa, phẩm hạnh đoan chính, vượng phu ích tử, ưa bang trợ nhân, nhưng không được phía sau phê bình người khác thị phi, ngọ cung lập mệnh, canh nên chức nghiệp phụ nữ, hoặc kết hôn muộn là tốt.

Sự nghiệp: Nhân viên và giáo viên, tin tức công tác, dân ý đại diện, tài chính và kinh tế giới, luật sư, công trình sư, y sư.

Cách cục: Đinh tị tân gia cát.

Ưu điểm: Sâu cụ lĩnh đạo tài năng, nhân duyên tốt, mưu tính sâu xa, tùy cơ ứng biến.

Tác giả: Chu dễ huyền 2006- 6- 1 12: 56 hồi phục đến đây lên tiếng

—————–

96 hồi phục: Tử vi bí tịch

Khuyết điểm: Khẩu thiệt thị phi, thẩm xa tửu sắc, dĩ phục vụ làm gốc, không thích hợp mình mở nghiệp.

Thiên lương: Xấu vị vượng cung ngồi một mình:

Hiện tượng: Đối cung thiên cơ lạc hãm.

Nhị, thiên lương tinh phú văn ca quyết

Ca viết: Thiên lương nguyên thuộc đất, sao Nam Đẩu đệ nhị tinh, tư thọ lộc, là diên thọ của ở lại, phụ mẫu đứng đầu tể, hóa khí nhật ấm, có giải trừ ách, chế hóa, diên thọ công. Ấm vu thân mệnh, phúc cập tử tôn. Gặp xương khúc vu tài cung, phùng thái dương miếu vượng vu phúc đức tam hợp, là vạn toàn thanh danh, hiển đạt vu trung ương cấp của quan viên hoặc đại diện, chức vị lâm vu phong hiến tương đương với lập pháp uỷ viên, cực phẩm của quý. Phùng thiên cơ xung chiếu hoặc thiên không cướp hội hợp, nên là tăng nói, cũng thụ Vương gia chế cáo. Thủ thân mệnh thiên cơ đồng hành, cư hàn lâm, ưa đàm binh, xương khúc tả hữu lại thêm hội, thì xuất chúng nhập tướng, vị tới thai tỉnh (tỉnh chủ tịch). Cung mệnh hoặc tự cung có thiên lương, chủ có thọ, là cực cát ngôi sao. Và tham cự cùng độ, mà loạn lễ loạn gia, bại luân. Thiên lương gia cát tọa thiên di, cự thương cao giả (làm ăn lớn nhân). Lương cư ngọ vị, quan tư thanh hiển, là thọ tinh nhập miếu cách, đinh tị quý sinh ra hợp cách. Lương cùng cơ nguyệt dần thân vị, suốt đời lợi nghiệp thông minh. Hung đa bất luận. Thiên lương, thái dương xương lộc hội, lư truyện đệ nhất danh. Thiên lương thiên đồng tụ thủ mệnh thân cung, không sợ hung nguy. (nhưng thường xuyên đụng tới hung hiểm việc, kết quả đều hóa hiểm vi di. ) lương dậu nguyệt tị, lại tác phiêu mui thuyền của khách. Thiên lương thiên mã hãm, phiêu đãng không thể nghi ngờ, tị hợi thân cung an mệnh, thiên lương bị chiếm đóng, thiên mã đồng cung là cũng. Thiên lương hãm địa thủ mệnh, gặp dương đà, đa hệ đồi phong bại tục hạng người. Tái nhược hãm địa thủ mệnh gặp dương hỏa phá cuộc, chủ thấp hèn mà mẹ goá con côi, nặng người chết non.

Thất sát tinh

Sao Nam Đẩu sáu sao, ngũ hành thuộc canh dương kim, chủ thành bại, quản sinh tử quyền bính, thị ba động đại xung kích, ngoại thương, đánh nhau, khẩn trương áp lực, kinh khủng sự kiện chờ.

Tính hung ác độc địa tích cực, là cô khắc ngôi sao, cho nên tinh thần trống rỗng, lục thân duyên mỏng, cô khắc hình sát chủ huyết quang. Năng lực chế hóa kình dương linh tinh là công như quân cảnh, chiến tướng, đặc vụ, người làm ăn, gây dựng sự nghiệp gia chờ. Tọa mệnh thời kỳ thiếu niên tất nhấp nhô, bản thân so sánh sẽ có tâm bệnh, dễ có ngoại thương gấp gáp cho nên dạ dày tràng cũng không tiện. Yếu một mình đảm đương một phía tài năng có thể phát huy. Nếu là không biết phục vụ quên mình, hắc hắc có nâm chịu.

Ngũ hành: Kim

Tính chất sao: Âm kim (tân), âm hỏa (đinh), sao Nam Đẩu thứ sáu tinh. Hóa thành quyền là đa uy đeo sao, chủ lệ, xơ xác tiêu điều, sắc thanh bạch, hoàng bạch, tùy văn xương mà Hóa kị.

Nhân vật đại biểu: Vũ Thành vương hoàng phi hổ

Tính chất đặc biệt:

Ngũ hành thuộc kim, cho nên phong cách thanh thoát, sạch sẽ lưu loát.

Thích ứng lực rất mạnh, đối sự vật cầm được thì cũng buông được.

Tương đương có tinh thần trọng nghĩa.

Nhân không phụ ta, ta không phụ nhân; nhân nhược âm ta, ta tất thập bội hoàn của!

Không quen nhìn theo cẩu thả, thường chỉ trích thủ trưởng.

Bất an vu thất, dục vọng sâu, nữ mệnh nên trở thành chức nghiệp phụ nữ.

Hình khắc nặng, nên bái dưỡng phụ mẫu [ bát tự nặng hơn người hoặc là thần minh ].

Thìn tuất cung là thiên la địa võng, trái lại có lợi cho thất sát khai triển.

Thất sát tinh ở cung mệnh hiện tượng

Nhưng thất sát sở kiên trì cũng thiên về vu quyền uy của mình, chỉ cần người khác theo ý tứ của hắn thì, hoặc dĩ ân nghĩa tướng kết, liền không hề chấp trì kỷ sai ai ra trình diện. Cho nên thiên lương nhân tế quan hệ độ chênh lệch, cũng là bởi vì giá nhất nhân tố.

Bởi thất sát nhập mệnh người, nhất định sẽ ở kỳ trong đời kinh lịch lần trước khúc chiết biến hóa, sở dĩ đến đây diệu nhập mệnh người, tối kỵ đầu cơ trục lợi. Bởi vì thất sát nhất diệu quá mức cụ dã tâm, sự nghiệp tâm cực kỳ cường liệt, không cam lòng thư phục nhân hạ, sở dĩ nếu như phát triển tự thân sự nghiệp thì, hội thập phần chú trọng sự nghiệp cục diện, thường thường bề ngoài xem ra thanh thế quá nhiều, nhưng dễ dẫn đến vốn lưu động bất túc, hơn nữa đến đây diệu nhập mệnh, có nhiều khúc chiết.

Bả trở lên các loại nhân tố hỗn hợp, mới có thể hiểu được vì sao đến đây diệu nhập mệnh người bất lợi làm ăn ý thu lợi.

Thất sát tọa mệnh người ta cá tính mạnh phi thường, vô cùng cương trực, nhất là trong ánh mắt mang theo sát khí, thoạt nhìn tương đối hung, cá tính rất khá xung động, cũng rất kịch liệt, có hủy diệt tính, thích hợp nhất nghề nghiệp là quân nhân, cảnh sát; nhất là cảnh sát, bởi vì ngươi thích hợp nhất đấu tranh anh dũng đi đánh giặc.

Thất sát tọa mệnh người ta rất nặng nghĩa khí, vô cùng trung tâm hơn nữa còn là thuộc về thuộc tử trung hình, phi thường thống hận người khác bán đứng hắn, nếu như bị bán đứng hội trả thù người khác.

Người ta tương đối cố chấp, thuộc về không nói để ý hình, cũng đái khí phách, tương đối bất năng thỏa hiệp, người ta sẽ rất thẳng thắn thành khẩn đối với người, sẽ không đối với người khác có âm mưu nhưng người ta cũng mong muốn đối phương như nhau thẳng thắn thành khẩn, nếu như người ta lọt vào phản bội lúc của ngươi phản kích sẽ rất cường liệt.

Thất sát tinh nhập cung Quan lộc

Suốt đời sự nghiệp vận không ổn định, năm mới tương đối gian khổ, trung niên sau đó mong muốn có thành tựu.

Nhân thất sát tinh chủ biến động, sở dĩ phi thường thích hợp kinh thương mậu dịch, có thể ở tầng tầng biến hóa trung tâm, thành tựu sự nghiệp, thu được số lớn tài phú.

Nếu vì nam tính, thì thích hợp làm mậu dịch sự nghiệp, công trình sư, ngoại khoa bác sĩ và du ngoạn sự nghiệp chờ.

Nếu vì nữ tính, thì thích hợp làm nhà vẽ kiểu, hộ sĩ, xí nghiệp gia chờ. Bất luận nam nữ, đều có mãnh liệt sự nghiệp tâm, có thể khắc phục các loại trắc trở, trung niên sau đó, ở xã hội có thể có thành tựu và danh tiếng.

Nhất, thất sát tinh cơ bản tinh tình

Thất sát tinh: Ngoại hạng tinh, vừa danh tướng tinh, kim thần, là sổ trung tâm trên tương.

Đấu vị: Sao Nam Đẩu thứ sáu tinh.

Tác giả: Chu dễ huyền 2006- 6- 1 12: 56 hồi phục đến đây lên tiếng

—————–

97 hồi phục: Tử vi bí tịch

Phương vị: Nam, ngọ.

Ngũ hành: Canh kim, chủ phân liệt hoặc động, là dương tính nội ngoại giai dương là động tinh.

Chủ tể: Hình sát của ở lại, tư sinh tử, là tướng lĩnh chòm sao, chủ quân sự, hoặc tất cả thương tổn khắc hại của kế hoạch chòm sao, hung quỷ chòm sao, đối ngoại thụ đả kích chòm sao tác, chiến của kế hoạch chòm sao, cạnh tranh chòm sao, là quyền vị đưa, tức quyền tóc huy đến cực hạn sẽ phát sinh chiến tranh, hữu hình vật tất bị giết hại, vô hình vật giết không được tinh thần linh khí, ý tức không đợi nhĩ lão tử tựu làm thịt người ta, bằng không không chiếm được quyền cũng. Đó là tinh thần động lực ngôi sao tọa.

Bản thân bộ vị: Má cốt, tràng, phế trải qua khí quản.

Kiểm hình: Phương mặt dài hoặc mặt dài, xương gò má cao, lưỡng lông mày thô nùng mà lên dương, mắt to mà đột, mi tà, mặt mang hung ác, có sát khí cập uy thế.

Màu da: Hồng hoàng sắc, thanh bạch sắc, niên thiếu thanh bạch sắc, trung niên trắng nuột sắc, lão niên bạch hoàng sắc.

Thể tài: Vóc người trung đẳng, miếu mập mạp, hãm gầy yếu.

Hiện tượng: Gấp gáp, tuy có uy thế nhưng sảo ngại kịch liệt, dễ giết, hiếu chiến, trình hung, mà lại hỉ nộ vô thường, quả đoán kiên cường, có mưu lược, vô tình nghĩa, dễ xung động, đối sự vật đa nghi, đứng ngồi không yên, cố chấp, kiêu ngạo, ưa sống ở loạn thế là tốt. Buổi sáng sinh ra nghèo nàn, buổi trưa sinh ra so sánh ôn hòa, buổi chiều sinh ra so sánh tốt, dạ sinh ra sát khí nặng.

Vu thiên: Mưa đá, mưa xối xả dẫn phát tai ương tình, nói phòng tan vỡ tràn lan.

Đầy đất: Hồng hoàng sắc, cận có cao lầu, hoặc quân khu nơi dùng chân, hiểm yếu của sơn, hoặc núi, công nghiệp nặng khu, pháp trường, tác chiến nơi, bãi bắn bia, hoang phết mà khá cao của mộ, tự tháp, góc tường, sứt mẻ của nơi công cộng, chỗ cao.

Vu nhân: Dữ dằn dễ xung động, lý trí khiếm khuyết tâm thần bất định, đa nghi, thông minh có uy thế, cập mưu lược, có thể một mình đảm đương một phía, có lúc so sánh vô tình nghĩa.

Vu bệnh: Kim đa người phế trải qua của tật, hoặc tranh đấu ở ngoài thương, mộc đa người nổi giận thương can mà tổn hại dạ dày, sao thuỷ đa người thổ huyết hoặc tả máu, đại tràng can thấp không đồng nhất, Hỏa Tinh đa người lao thương, hiệp lặc viêm, trĩ sang, thổ tinh đa người dạ dày tràng nghèo nàn thổ tả.

Vu sự: Có thương tích hại việc, quân hiến cảnh của quản lý sự vụ, tác chiến của kế hoạch sự vụ, cạnh tranh việc hạng (thương nghiệp của cạnh tranh, quân sự tranh) công nghiệp nặng của kế hoạch sự vụ, công kích tính của chính sách sự vụ, tâm chiến của sách lược.

Vu vật: Quân cảnh của đồ dùng máy móc, có lực sát thương của thiết khí hoặc hung khí, vũ khí (đao thương kiếm chờ), chữa bệnh giải phẫu khí cụ, nặng công nghiệp sản suất dụng cụ, ngũ kim loại chờ.

Vu sổ: Thập hoặc đều, là hoàn chỉnh việc vật mà thụ hại la nan việc (sổ).

Khuyết điểm: Hỉ nộ vô thường, làm việc kịch liệt hay thay đổi hóa, dễ giết, thật là ác độc, cố chấp kiêu ngạo, đa nghi.

Ưu điểm: Có mưu lược có uy nghiêm, có thể một mình đảm đương một phía.

Quan (lộc) cung thất sát cư thìn, sự nghiệp thượng đa mưu lược, ưa ăn ý. Nhưng thấy kị sát ăn ý chỉ có rách nát,

So sánh thích hợp làm công nghiệp, dĩ tài nghệ mưu sinh là nên.

Ta nhớ kỹ trước đây xem qua tuệ tâm trai chủ thư, thuyết thất sát tọa cung phu thê người đó dễ có và ngoại tộc (hoặc người ngoại quốc) thông hôn tìm cách và khuynh hướng.

Thất sát phá quân, chuyên ỷ dương linh của ngược.

Thất sát là đại đao, kình dương là nhỏ đao, sở dĩ tuyển trạch bác sĩ (ngoại khoa có thể có khai đao cơ hội loại khoa) là tốt phương hướng.

Vừa tiền hai người là ngũ hành thuộc kim, làm khoa học kỹ thuật loại cũng là có thể suy tính.

Liêm trinh thất sát, trên đường mai thi

Liêm trinh thất sát xấu vị đồng cung. Là liêm sát xấu vị cách

Liêm trinh hỏa khắc thất sát đất là tích phú người.

Thất sát kim khắc liêm trinh mộc là trên đường mai thi.

Phá quân tinh

Bắc đẩu thất tinh, ngũ hành thuộc quý âm thủy, chủ chiến sự, quản phối ngẫu, con nối dõi, nô bộc, vu khí là sát khí, hao tổn tinh, quý tinh, ba động, cô độc, vu nhân người tu đạo. Chỉ nghe lệnh vu tử vi. Hội ngôi sao may mắn hoặc miếu vượng có tiến bộ, mặc dù khổ cực có thu hoạch cho nên thái độ làm người hiện thực mà lại độc lập tự chủ.

Miếu tử ngọ vị, vượng xấu mão thìn tuất, bình hợi, rảnh rang tị, hãm dần thân dậu. Tuổi hạn phùng chủ đại biến động, tính vừa vặn thắng náo động tình hình thế giới nên của, thái bình thịnh thế ít làm, phi năng lực bất túc chỉ vì thời không sai cũng.

Ngũ hành: Thủy

Tính chất sao:

Hóa thành hao tổn tinh, sắc hạt, bắc đẩu đệ thất sao, đại diện phu thê, giao hữu.

Tùy văn khúc mà Hóa kị, phá hư, tàn bạo, quyền lực, độc tài, tiêu hao, tiên phá hư tái kiến thiết.

Kiến trúc nghiệp, oạt đất cơ, vô cùng tốt hại vô cùng.

Nhân vật đại biểu: Trụ vương

Tính chất đặc biệt:

Cường điệu chữ phá, có đột phá, phá hư ý, có hủy diệt tính.

Có kim tính chất đặc biệt, cho nên tương đương có quyết đoán.

Khai triển tính rất mạnh, thích hợp tố sự nghiệp mở đường tiên phong.

Sát Phá Lang giai vãn phát, trung tâm lúc tuổi già cát tường.

Ngoại trừ Thái âm cùng với tham lang ở ngoài, phá quân cũng là mỹ nhân tinh, mắt to mỹ nữ.

Phá quân chỗ cung vị, thường là phá cuộc chỗ, cai cung vị cực không ổn định.

Thường nhân xông qua đầu, trái lại chế tạo có nhiều vấn đề, có người coi là “Vấn đề người chế tạo” .

Võ đoán, tương đối bá đạo.

Tư tâm nặng hơn, dễ giở mặt.

Không thích hợp gìn giữ cái đã có, rơi thiên la địa võng điều kiện tốt nhất.

Liêm trinh cùng với Sát Phá Lang, đều là ở tình cảm thượng tương đối dễ dàng xung động người.

Nữ mệnh không thích phá quân, bất lợi lục thân, phá cũ, xây mới.

Phá quân tinh ở cung mệnh hiện tượng

Đến đây diệu sở chủ biến hóa cùng với nó tinh diệu có rất lớn phân biệt. Hóa khí là hao tổn, hao tổn tức là chỉ phá hao tổn, sở dĩ phá quân biến hóa là muốn tiên phá hư, sau đó sẽ một lần nữa sáng tạo.

Loại này đặc tính, dẫn đến đến đây diệu nhập mệnh người đó, thường thường cuộc sống biên độ sóng phập phồng rất lớn, cũng quá mức vất vả cực nhọc, bởi vì bất luận cách cục tổ hợp làm sao, loại này tiên phá hậu thành tính chất, chắc là sẽ không thay đổi.

Cách cục tổ hợp tốt, bất quá chủ quá trình vất vả cực nhọc cải biến hậu, có thể có được tốt đẹp chính là tiền lời, nhưng tịnh không thay đổi toàn bộ trong quá trình vất vả cực nhọc và rung chuyển.

Nếu như ngươi là nam sinh mà phá quân tinh ở cung mệnh — tính tình của ngươi quật cường, hơn nữa lòng hiếu kỳ nặng, thích mới sự vật, thái độ làm người hùng hồn, tính cách hay thay đổi, kẻ khác khó có thể phỏng đoán.

Nếu như ngươi là nữ sinh mà phá quân tinh ở cung mệnh — người ta có chút lòng hư vinh, hơn nữa cá tính quật cường, có đôi khi hội ép buộc, đồng thời được để ý không buông tha nhân, có ngạo khí, ánh mắt cao, tâm tình không ổn định, dễ tâm tình hóa, làm việc không có chuẩn tắc, quyết định sự tình yếu dựa vào người ta lúc đó tâm tình mà định.

Phá quân tinh tọa mệnh người ta — của ngươi sức thuyết phục cường, thích yêu cầu tân yêu cầu thay đổi, không dễ dàng thỏa mãn hiện trạng, bề ngoài trầm ổn, có nhiều tâm cơ, hiếu động, thích kịch liệt vận động, có chủ sai ai ra trình diện, đồng thời háo khách, hào sảng thẳng thắn, gan lớn, có quyết đoán, điểm quan trọng(giọt) tân, có sáng ý, có thiết kế tài hoa, quan niệm tân triều cân thượng thời đại.

Phá quân tinh nhập cung Quan lộc

Suốt đời sự nghiệp vận không tốt, năm mới thường xuyên thay đổi công tác, sự nghiệp phát triển không ổn định, trung niên sau đó, sự nghiệp có thể có sở cơ sở.

Suốt đời không thích hợp làm ăn ý mạo hiểm tính công tác, dễ rủi ro, nếu kinh thương, cũng ứng với cẩn thận, tránh cho cùng người phát sinh tài vụ tranh cãi.

Nếu vì nam tính, thì thích hợp làm công trình sư, nhân viên kỹ thuật và cảnh sát quân nhân chờ.

Nếu vì nữ tính, thì thích hợp làm hộ sĩ, cảnh sát, nhân viên chính phủ các loại công việc, hoặc là ở gia đình tố một vị xứng chức chức nghiệp phụ nữ, tránh được miễn sự nghiệp thượng khúc chiết.

Tác giả: Chu dễ huyền 2006- 6- 1 12: 56 hồi phục đến đây lên tiếng

—————–

98 hồi phục: Tử vi bí tịch

Nhất, phá quân tinh cơ bản tinh tình

Phá quân tinh: Ngoại hạng tinh vừa danh hao tổn tinh, sát tinh.

Đấu vị: Bắc đẩu đệ thất tinh hóa khí viết hao tổn.

Phương vị: Nam, ngọ.

Ngũ hành: Quý thủy chủ tình thần, mà lại bản là âm tính ở trong chứa dương tính là động tinh.

Chủ tể: Phá hư chòm sao, hung bạo dễ giết, làm tổn thương tạp vật, quân đội của phá bộ đội, thụ xâm chiếm cập bị hao tổn hại ngôi sao tọa, dễ bị lừa, tiên bại hậu thành, tư phu thê, con nối dõi, nô bộc của ở lại, ở sổ là sát tinh cập nguồn sinh lực của sự trao đổi chất, vạn vật của tiêu hao.

Kiểm hình: Viên mặt dài, mi tà hoặc mi khoan, thần hậu, đi tọa thắt lưng tà, có dũng khí, có lúc có mặt mày hốc hác cập ma mặt, nhưng ứng với thị cùng với nó chòm sao của tổ hợp mà nói, bất khả một mực nói của cũng.

Bản thân bộ vị: Càng dưới, phế, dạ dày.

Màu da: Thanh bạch sắc, thanh hoàng sắc, niên thiếu thanh bạch sắc, trung niên thanh hắc sắc, lão niên thanh hoàng sắc.

Vóc người: Thể trạng cường tráng (hổ tử sinh) bối hậu rộng, hãm so sánh gầy. Nữ mệnh xinh xắn lanh lợi.

Hiện tượng: Tính tranh cường cùng người khó hoà hợp, hung bạo dễ giết ưa bổ hại động vật, làm tổn thương tạp vật, ăn ý tâm đại, cảm tác cảm vi, cuồng ngạo đa nghi, cuồng dại nặng sơ cốt nhục, gian hoạt động tổn hại nhân, dĩ người tàn tật của thiện, ưa trợ giúp bởi vì ác, tính khó hiểu nữ mệnh ái hư vinh xa xỉ, nội hư, cuồng dại nặng đầu tháng, buổi sáng sinh ra tốt, giữa tháng, dạ sinh ra không tốt, cuối tháng trung tâm sinh ra thứ tốt, cũng – nên thị cùng với nó chòm sao của tổ hợp mà nói.

Vu thiên: Mưa dầm thành hoạ, hồng thủy tràn lan.

Đầy đất: Thanh hắc sắc, thanh hoàng sắc, cận có đổ cục gạch thạch, chồng chất sứt mẻ vật nơi, tường đổ, mặt đất không được chỉnh hoặc rách nát nhà cập sân, chợ bán thức ăn, thất thần nơi, hoặc quầy hàng, lò sát sinh, thủy đạo, hà đạo, than khê, tụ dưới nước oa nơi, hoặc thợ rèn chỗ.

Vu nhân: Trọng tình cảm nhưng biến hóa trong lòng đa không ổn định, dễ lưu vu cô độc, cập tạo thành gia đình hoặc xã hội phân tranh, ưa trợ giúp nhân của ác hoặc phá hư người khác cảm giác tình, có ngược đãi tính cập đột phá tính, nhưng suy nghĩ thông minh, phản ứng linh hoạt, có sáng tạo tính cập khai sáng to lớn bất úy tinh thần ưa mạo hiểm khó khăn của tinh thần.

Vu bệnh: Sao Kim đa hoặc nhập kim hương bụng căng đau, sao Mộc đa bệnh di tinh, xích bạch đái, sao thuỷ đa âm khuy, bệnh liêt dương, trải qua thủy không được điệu, Hỏa Tinh đa bệnh sốt rét, tiêu chảy, thổ tinh đa người dạ dày tràng không tốt.

Vu sự: Hiếp bức tính của văn kiện hoặc không hoàn chỉnh việc hoặc có công kích tính của văn sự vật, có phá hư tính của quân sự chiến lược chiến thuật cập tình báo của kế hoạch sự vụ hoặc pháp luật sự vật, hoặc tuyển cử sự vụ, quốc tế tính thay đổi thất thường việc vụ hoặc bất bình đẳng của điều ước khế ước.

Vu vật: Thất thần vật, bị phá hư vật, đạn pháo, bom của hài cốt vật không trọn vẹn vật hoặc dụng cụ, lò sát sinh của dụng cụ, có biến hóa tính của đối tượng hoặc hóa học vật, chồng chất đổ vật phẩm, hoặc tay chân giả hoặc làm nghề nguội dụng cụ.

Vu sổ: Là thất, cửu, nhân loại, vạn vật ở thời gian thượng của tiêu hao.

Khuyết điểm: Tính cương khó hoà hợp, dễ giết, trợ giúp nhân ác không giúp đỡ nhân thiện, cuồng ngạo đa nghi.

Tinh viên luận: “Phá quân thuộc thủy, … , và văn tinh thủ mệnh, thì nhất giới bần sĩ” .

Nâm ngẫm lại, đeo sao chinh chiến sa trường, tối không thích hợp sai ai ra trình diện văn tinh là nhân giọng không hợp.

Kết quả bởi vậy văn cũng không phải, vũ cũng không phải, khai sáng lực cũng bởi vậy bất túc.

Phá quân tử ngọ cung không sai, anh tinh nhập miếu cách, phùng lộc tồn tốt, chư tinh vấn đáp luận (toàn bộ cuốn sách nhất 9 trang) thuyết

“Thiên lộc có thể giải trừ kỳ cuồng”, sẽ không như vậy tùy hứng làm.

Sở dĩ chủ tinh tổ hợp có “Tùy hứng có điều tiết chế “Của tướng, coi như là sẽ tới tam khỏa đào hoa tinh, vậy cũng không đến mức phong lưu, là “Người theo đuổi chúng nhưng tự chế tình dục “Của tượng.

Văn xương tinh

Sao Nam Đẩu năm sao, ngũ hành thuộc tân âm kim, quản khoa bảng danh tiếng, là đao, xe đạp, chủ khế ước. Xương khúc là đến lúc quý nhân. Thái độ làm người ngay thẳng lược quái gở, có văn nghệ tài hoa, có văn người phong phạm, không có phong lưu hiện tượng.

Miếu tị dậu xấu, vượng thân tử thìn hợi, lợi ích hợi mão vị, hãm dần ngọ tuất. Miếu địa chủ tài hoa, hãm địa nan hiển công danh tiếng đồng hồ không thích đọc sách hoặc hoàn cảnh bất hảo thất học nhưng thông minh mà lại tản tản, như nhiên, đợi được hóa khoa ngồi vào hoặc khoa chiếu của năm tương vì thế trả giá thật lớn.

Ngũ hành: Kim

Tính chất sao:

Sao Nam Đẩu đệ tam tinh, canh kim, hóa khí là năng lực văn, chủ khoa bảng, sắc thanh bạch.

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

Có văn học nghệ thuật tài hoa, lúc còn trẻ vất vả cực nhọc, lão tráng thuận trục, chính trực vô tư.

Văn xương tinh ở cung mệnh hiện tượng

Văn xương tinh tọa mệnh người ta, tướng mạo rất nhã nhặn, cử chỉ ưu nhã có khí chất, làm cho một loại tao nhã nho nhã cảm giác.

Trên người của ngươi hội có thật nhiều khổ không đợi chí.

Của ngươi tư duy nhẵn nhụi, năng lực suy tính cường, thông minh, trường thi phản ứng khoái, khẩu tài hảo, có hài hước cảm, độc văn xương tinh tương đối thiên về tự hỏi, cho nên văn xương tọa mệnh người ta hành văn tốt, thậm chí có cấu tứ chảy ra, thần lai của bút, có lợi cho sáng tác.

Người ta thích hợp làm văn giáo sự nghiệp, nhất là đụng với tử vi, Thiên phủ, thiên lương, thái dương, cô thần, quả tú chờ, nếu như mạng của ngươi cung có văn xương + thiên không hoặc Địa kiếp — biểu thị người ta đọc sách độc bất hảo, sẽ không nắm trọng điểm niệm. Sẽ không có độc ưu việt điều kiện.

Nhất, văn xương, sao Văn Khúc cơ bản tinh tình

Văn xương, sao Văn Khúc: .

Sai ai ra trình diện xương khúc ở dần tử, ưa văn nghệ, có tu dưỡng, nhưng (nhược) sai ai ra trình diện đa sát, tài hoa không đổi phát huy.

Sao Văn Khúc

Bắc đẩu bốn sao, ngũ hành thuộc quý âm thủy, là thiên quyền phạt tinh. Mang vào tính chất. Chủ thiên lý, văn kiện công văn, giấy chứng nhận, chi phiếu, quản khoa bảng danh tiếng, viết văn quan trường, công danh, văn nhã phong tao. Chủ khẩu tài âm nhạc, số tử vi y lý, ví dụ như thiên ấn đi nét bút nghiêng so sánh vô văn nhân phong phạm, nhưng cũng tính quang minh, khẩu thiệt cuồng.

Tác giả: Chu dễ huyền 2006- 6- 1 12: 56 hồi phục đến đây lên tiếng

—————–

99 hồi phục: Tử vi bí tịch

Miếu tử xấu thìn tị dậu, vượng mão vị hợi, bình dần thân, hãm ngọ tuất. Nghe một hiểu mười khẩu tài tốt, gia hội đào hoa thì phá hao tổn không khỏi.

Ngũ hành: Thủy

Tính chất sao:

Bắc đẩu đệ tứ tinh, quý thủy, hóa khí là lưỡi biện, chủ khoa bảng, sắc hoàng.

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

Khẩu tài và tinh thần tư tưởng rất linh cảm, tình cảm, tiền tài.

Và văn xương tinh phi thường tương tự tính chất, đều là học tập tinh, nhưng văn xương tinh thiên về chính thống học tập, mà sao Văn Khúc thì thiên về tài nghệ phương diện.

Ở trong ngũ hành là âm thủy, cho nên đái đào hoa tính, không thích hợp cùng với nó đào hoa tinh hoặc tin vui tinh đồng cung, nếu như đồng cung không chỉ hội nặng thêm kỳ đào hoa khí nhưng lại hội trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng nếu không cùng đào hoa tinh đồng cung, thì văn khúc tọa mệnh người là rất phong nhã, lãng mạn người đó.

Sao Văn Khúc ở cung mệnh hiện tượng

Nếu như ngươi là nữ sinh mà sao Văn Khúc ở cung mệnh — đối với ngươi tương đối bất lợi, bởi vì ngươi có thể sẽ có dễ dàng thay đổi của hiện tượng.

Xem ngươi chữ viết thật là tốt khán nhục nhã

Nếu như mạng của ngươi cung có sao Văn Khúc + loan, ưa — biểu thị chữ của ngươi viết tốt khán.

Nếu như mạng của ngươi cung có sao Văn Khúc + cự môn — biểu thị chữ của ngươi viết nhục nhã.

Nếu như mạng của ngươi cung có văn khúc + âm sát — biểu thị của ngươi máy vi tính xách tay hoặc sách vở hội khiến cho rất dơ.

Nếu như mạng của ngươi cung có văn khúc + liêm trinh — biểu thị chữ của ngươi viết chữ viết nho nhỏ.

Tả phụ tinh

Bắc đẩu đế chủ tể, thuộc mậu dương đất, tả phụ chỉ ngang hàng quý nhân, chủ thiện phúc, sạch sẽ lưu loát rất nhanh. Thông minh cơ linh, có mưu lược, trung hậu ngay thẳng, dày rộng lượng đại, kiên định, có bao dung lực, tha cho, nhân duyên hảo. Cận vượng yếu của phân, nơi giáng phúc, duy bất lợi cho cung phu thê.

Ngồi một mình mệnh, mạo đoan chính, phụ mẫu ít duyên, trọng tình cảm, ổn trọng hãy theo và, chuyên gia có tiến thủ tâm mà lại lạc quan.

Ngũ hành:

Tính chất sao:

Mậu thổ, bắc đẩu trợ giúp tinh, là quảng hựu trợ lực, hóa khí là thiện lệnh.

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

Ẩn nặng, viên xảo hùng hồn, đại thể hiền hoà, phong lưu, có lòng cầu tiến, có hoài bão.

Tả phụ tinh, hữu bật tinh đặc tính

Tả phụ, hữu bật vừa xưng quý nhân tinh, phụ tá (phụ trợ) tinh.

Nơi này quý nhân là thuộc về cùng thế hệ, hơn nữa còn là hai chiều, phụ, bật đều có “Bang trợ ″ ý; đó là người ta trợ giúp người khác cũng phải nhận được người khác bang trợ.

Hai viên tinh giai chủ “Thiện ″.

Tả phụ tinh ở cung mệnh hiện tượng:

Nếu như ngươi là nam sinh mà tả phụ tinh ở cung mệnh — bản thân ngươi ở ở bề ngoài, đôn hậu trong đái điểm phong lưu phóng khoáng, hùng hồn, là một năng lực văn năng lực vũ thật là tốt hán.

Nếu như ngươi là nữ sinh mà tả phụ tinh ở cung mệnh — người ta sẽ rất hiền tuệ, có khả năng, nhất là đang xử lý gia vụ thượng, ôn nhu hiền thục. Không sai ốc

Hữu bật ở cung mệnh hiện tượng:

Nếu như ngươi là nam sinh mà hữu bật tinh ở cung mệnh — người ta hội tinh vu viết văn, tính tình ngay thẳng, hảo tế thi trợ giúp nhân, hơn nữa cẩn thận một chút, hung có mưu lược.

Nếu như ngươi là nữ sinh mà hữu bật tinh ở cung mệnh — hiền lương có chí, vượng phu ích tử.

Nhất, tả phụ, hữu bật tinh cơ bản tinh tình

Tả phụ, hữu bật tinh: .

Phụ bật tọa thê cung, chủ phối ngẫu xinh đẹp tuyệt trần. Gặp thiện tinh thì cát, phùng ác sát thì chủ đào hoa.

Tả phụ ngũ hành thuộc đất, có thể so với so sánh ổn trọng thành thục;

Hữu bật ngũ hành thuộc thủy, có thể so với so sánh ôn nhu thông minh.

Sở dĩ “Tử vi đẩu số toàn bộ thư “Thuyết tả phụ đôn hậu, hữu bật hữu cơ mưu.

Tả hữu cùng tồn tại cung phu thê, nếu không có chính diệu, sợ rằng một như vậy thoải mái ba ! !

Nguyên nhân ở chỗ tả phụ (đất) & hữu bật (thủy) là tương khắc, ở trên thực tế còn lại là tình cảm ổn định tính thiếu .

(đất & thủy thiên tính vốn là có xung đột) sở dĩ biểu hiện ra tính hướng so sánh dễ có tình cảm mâu thuẫn hiện tượng

Lục ngôi sao may mắn: Chỉ văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt, tả phụ, hữu bật lục khoa tinh diệu hội chiếu hoặc và miếu vượng đứng đầu tinh đồng cung, có dệt hoa trên gấm thái độ,

Đối với lạc hãm ngôi sao, có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi hiện ra… . . Sở dĩ xưng là cát, chẳng qua là bọn họ khuyết điểm ít hơn!

Lục cát nhất định là tốt sao?

Tử đấu toàn bộ thư: Cốt tủy phú

Xương tham cư mệnh, phấn xương bể nát thi

Như tị hợi nhị cung an mệnh, giá trị đến đây hai sao tọa thủ gia sát Hóa kị yểu vong. Hoặc cung Quan lộc gặp của cũng.

Sở dĩ, lục cát đại bộ phận là tốt không sai. Hay là muốn chú ý một ít trường hợp đặc biệt, như dĩ phụ bật làm thí dụ, có “Nhiều lần” hàm nghĩa. Bởi vậy, nhược cai cung vị chủ tinh bất lợi, thì có thể sẽ không ngừng phát sinh đồng nhất món điểu sự.

Lục sát tinh: Chủ ba động tính rất lớn! Đối với chủ tinh có phá hư tính, đối tốt mệnh cách cũng có thương tổn! Sở dĩ xưng là sát tinh… . . Nhưng có lúc sát tinh cũng có thể thành cách cát cách, ví dụ như “Hỏa tham linh tham” hoành phát cách các loại.

Trừ lần đó ra,

1. Như dương đà loại này tinh, nguyên vốn cũng không lợi nhân tế quan hệ, vu mạng người cung, cá tính hội dường như khó ở chung… Bởi vậy, dễ cô độc.

2. “Vận đồ nhấp nhô” hay không, ứng với dĩ đại hạn luận của.

3. Nói chung, dung mạo “Diễm lệ” hay không, ứng với quyết định bởi vu đào hoa tinh diệu hơn ít… .

4. Lục sát trung tâm “Thiên không cướp”, chủ ba động bất ổn. Nhưng loại ba động này bất ổn chắc là đến từ mệnh tạo người nội tâm.

Thiên không cướp hội mệnh người đó, thích huyễn tưởng, cho rằng “Sinh mệnh chỉ dùng để lai siêu việt, sinh hoạt chỉ dùng để lai hưởng thụ” chính là bởi vì loại này cùng người khác bất đồng tìm cách,

Bởi vậy hội làm ra và thường nhân bất đồng sự tình.

Tác giả: Chu dễ huyền 2006- 6- 1 12: 56 hồi phục đến đây lên tiếng

—————–

100 hồi phục: Tử vi bí tịch

Tử đấu toàn bộ thư ca viết: Kiếp không làm hại tối buồn nhân, tài trí anh hùng lầm một thân. Không thể làm gì khác hơn là là tăng tịnh học thuật. Chồng chất tích ngọc cũng cần phải bần.

Huyền vi luận:”Quân tử tai khôi việt, tiểu nhân cũng dương linh, hung giai không được hung, cát vô tinh khiết cát” .

“Hạn phụ ngôi sao may mắn, mặc dù yếu mà không yếu, mệnh lâm cát địa, mặc dù hung mà không hung” .

Chuẩn dăng luận:”Chư hung ở khẩn yếu của hương, tối nên bị quản chế” .

Đẩu số cốc tỷ số:”Chư tinh cát đa, phùng hung cũng cát. Chư tinh ác đa, phùng cát cũng hung” .

Hắn bản mệnh phi thường mỹ, Tử Phủ tướng triêu viên, song lộc cùng bôn ba… , thế nhưng ư, mạnh như vậy cách cục,

Bản mệnh thậm chí ngay cả một viên lục hung cũng không sai ai ra trình diện (loại này cách cục lai nhất, hai người hung tinh trái lại hảo, nhân hung

Tinh có thể bị chế sát là dụng, trái lại thành kích phát mình động lực). Cách cục thật đẹp, không gặp lục sát, trái lại

Mà không phải chuyện tốt. Ta luận thì xưng của “Không được chủ khai sáng” của mệnh.

Ta muốn những thứ này nói nói là cái gọi là ngôi sao may mắn không được tất nhiên là nhất định cát, hung tinh không được tất nhiên là

Nhất định hung. Như văn xương là ngôi sao may mắn, thế nhưng gặp phải tham lang đồng cung sẽ không hảo. Hỏa Tinh là hung

Tinh, và tham lang đồng cung cũng không tệ. Vì vậy phú văn là chỉ tinh diệu cát hung tính cùng với sở sẽ tới

cái khác tinh diệu hữu quan. Ta nghĩ “Cát vô tinh khiết cát “Chắc là ý tứ này, mà không phải cung mệnh

Chỉ thấy được ngôi sao may mắn là không tốt.

Về đẩu số cấu tỷ số đoạn nói, ở “Quá nhỏ phú phê bình chú giải “Có giải thích, ý nghĩa là tam phương

Thân mệnh, nhưng thấy cát đa hung chậm thì cát, dữ nhiều lành ít thì hung. (toàn bộ cuốn sách nhất 20 trang) câu này

Nói cũng chưa nói chỉ thấy cát không gặp hung là không tốt.

Ta cho rằng sách cổ trung tâm cũng không có nói ngôi sao may mắn lâu ngày, muốn gặp nhất lưỡng khỏa hung tinh mới tốt. Mà

Nói là tinh cát hung yếu dựa vào kỳ nhìn thấy cái khác tinh cùng đi phán đoán suy luận. Hơn nữa không nhất định là

Sát tinh tài năng kích phát động lực, chủ tinh cũng có rất xung động, như lính già cung mệnh liêm trinh,

Là một “Tính cuồng không được tập lễ nghĩa “(chư tinh vấn đáp luận, toàn bộ cuốn sách nhất 6 trang) tinh, rất xung động.

Gặp lộc tồn có thể điều hòa một chút xung động, biến thành có thủ đầy hứa hẹn, cho nên chư tinh vấn đáp nghị luận liêm trinh “

Gặp lộc tồn chủ phú quý “. Đến đây chính thị lính già cung mệnh tình hình. Như vậy làm sao sẽ không được là chuyện tốt,

Không được chủ khai sáng? Luận nhân tính tình, sao có thể bỏ qua chủ tinh bất luận, mà thôi sát tinh làm trọng?

Ở đẩu số toàn bộ thư chư tinh vấn đáp luận lý, thuyết minh dương đà hỏa linh là thiên về nâm nếu nói “Tâm thuật bất chính”, như: Kình dương trở mình dạ là oán, đà la tâm biết không chính, Hỏa Tinh tính khí chìm độc, linh tính chất sao cách trầm ngâm. Toàn bộ cuốn sách nhị “Luận cung mệnh bí quyết “Cũng giảng Địa kiếp thiên không không được chính đạo.

Cát hung tinh hỗn tạp cùng một chỗ, đẩu số toàn bộ thư “Hình tính phú “Thuyết: “Ác diệu phù cùng thiện diệu, bản tính

Không được thường.” Cá tính bất định, tính tình hốt hảo hốt phôi. Toàn bộ cuốn sách nhất 23 trang “Luận định nhân một thân pha tạp”, thơ viết: “Cát diệu tướng phù hung diệu lâm, mọi cách xảo nghệ không được thông hanh; nhược phùng thân mệnh gặp ác diệu, chỉ làm tàn sát bò tể mã nhân” đẩu số toàn bộ thư là rất nhiều người có ở đây không cùng lúc dần dần bổ sung mà thành, văn tự định nghĩa có lúc sẽ có không được nhất trí hiện tượng, quyển nhất 23 trang “Ác diệu “Ta cho rằng là phá quân, tham lang, liêm trinh, thất sát; hình tính phú ác diệu chắc là phiếm chỉ quyển nhất 23 trang nói “Ác diệu “Và “Hung tinh “.

Đây là rất thô thiển luận pháp. Còn có thể nhìn kỹ, rất nhiều điều kiện đều phải tham khảo. Một loại trong đó là khán chủ tinh đối sát tinh năng lực chống cự, sát tinh bị quản chế hậu lực ảnh hưởng tựu nhỏ lại.

Ta nhớ kỹ có một lần ở thai lớn hơn lý hen-ri lão sư tử vi đẩu số doanh thì, nghe hắn nói qua đẩu số toàn bộ thư “Chư tinh vấn đáp luận “Là chỉnh bản đẩu số toàn bộ thư ở giữa là tối trọng yếu văn chương. Ở toàn bộ bên trong sách, chắc là tiên có “Chư tinh vấn đáp luận”, sau đó những người khác đối với lần này bổ sung những thứ khác phú văn. Ta đối Lý lão sư loại thuyết pháp này thâm biểu tán thành. Ta gần nhất khán “Chư tinh vấn đáp luận “Và tương quan phú văn, ta phát giác có chống lại sát tinh năng lực tinh diệu là tử vi, thái dương, thiên đồng, Thiên phủ, thiên tướng, thiên lương, tả phụ, thiên khôi, thiên việt, lộc tồn. Những … này

Tinh diệu đối sát tinh sức chống cự là có thành lập điều kiện, ở “Chư tinh vấn đáp luận “Lý đều có nhắc tới…

Trúng mục tiêu không gặp sát tinh người đó, đích thật là thiếu cổ hung hãn khí. Khiếu người như thế đi theo nhân gia tranh lấy chồng gia thưởng, giảng dễ nghe phải không tiết không muốn, thuyết khó nghe hay không dám không được. Ở đơn thuần trong sân trường ngày khả năng hoàn tốt quá, đáo cạnh tranh kịch liệt đô thị trong rừng rậm, rất có thể sẽ thích ứng bất lương. Đương nhiên, người như thế nếu có thể “Nhu năng lực khắc cương”, “Không người có thể cùng tranh”, hay bởi vì bản thân ưu điểm làm cho cam tâm tình nguyện hỗ trợ, đề bạt, vẫn có cơ sẽ ra mặt. Đây là một loại khác cường, đáng giá bội phục.

Còn nữa, trúng mục tiêu không gặp sát tinh người đó, vẫn có cơ hội ở lục sát toàn bộ chương đại hạn lý đã bị đá mài kích phát mà thành trường, không biết là vĩnh viễn mềm chân hà. Năng lực lớn đến mức nào, tựu khán một người tu hành liễu.

Hữu bật tinh

Ngũ hành thuần âm quý thủy, tính ôn lương cấp tiến. Thủ thân mệnh nơi giáng phúc. Chủ tinh thông viết văn, cá tính ngay thẳng, hảo thi tế, làm chuyện cẩn thận cẩn thận có mưu lược. Nữ mệnh có có chí khí, gia ngôi sao may mắn chủ hiền lương, là vượng phu ích tử của mệnh. Phùng sát một … hai … Một sát phá tan, cũng không là thấp hèn. Chỉ thủ dễ ly tổ từ lúc biện, hoặc phụ mẫu vô pháp chiếu cố do người khác nuôi lớn.

Tuổi hạn phùng cơ hội sẽ rất đa nhưng không nhất định hội tác, khán cá nhân tu dưỡng mà định, đối tình cảm cũng không lương.

101 hồi phục: Tử vi bí tịch

Ngũ hành: Thủy

Tính chất sao:

Quý thủy, bắc đẩu trợ giúp tinh, là quảng hựu trợ lực, hóa khí là chế lệnh.

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

Chuyên chế, thông minh, có khả năng, cơ trí, có lòng cầu tiến có hoài bão.

Trọng tình cảm.

Tả phụ tinh, hữu bật tinh đặc tính

Tả phụ, hữu bật vừa xưng quý nhân tinh, phụ tá (phụ trợ) tinh.

Nơi này quý nhân là thuộc về cùng thế hệ, hơn nữa còn là hai chiều, phụ, bật đều có “Bang trợ ″ ý; đó là người ta trợ giúp người khác cũng phải nhận được người khác bang trợ.

Hai viên tinh giai chủ “Thiện ″.

Tả phụ tinh ở cung mệnh hiện tượng:

Nếu như ngươi là nam sinh mà tả phụ tinh ở cung mệnh — bản thân ngươi ở ở bề ngoài, đôn hậu trong đái điểm phong lưu phóng khoáng, hùng hồn, là một năng lực văn năng lực vũ thật là tốt hán.

Nếu như ngươi là nữ sinh mà tả phụ tinh ở cung mệnh — người ta sẽ rất hiền tuệ, có khả năng, nhất là đang xử lý gia vụ thượng, ôn nhu hiền thục. Không sai ốc

Hữu bật ở cung mệnh hiện tượng:

Nếu như ngươi là nam sinh mà hữu bật tinh ở cung mệnh — người ta hội tinh vu viết văn, tính tình ngay thẳng, hảo tế thi trợ giúp nhân, hơn nữa cẩn thận một chút, hung có mưu lược.

Nếu như ngươi là nữ sinh mà hữu bật tinh ở cung mệnh — hiền lương có chí, vượng phu ích tử.

Thiên khôi tinh

Sao Nam Đẩu trợ giúp tinh, ngũ hành thuộc bính dương hỏa, chủ khoa danh, và hợp, thiên nhất quý nhân, dương quý nhân, trưởng bối quý nhân bang trợ rất rõ ràng, hữu hình thực chất trợ lực. Năm mươi tuổi sau đó nhỏ đi nhân, dễ có phiền nhiễu trở ngại hoặc biểu hiện khuyết điểm chờ.

Miếu mão ngọ, vượng tử xấu hợi. Vu nhân chủ tâm địa thiện lương, so sánh uy nghiêm, năng lực phân tích cường, thiết tưởng chu đáo, nói có phần lượng. Chủ cao quý công danh phong nhã, nhanh mồm nhanh miệng, nói một không hai, nói thật ra hội đắc tội với người, sẽ không dấu diếm, ưa chõ mõm vào, vướng tay chân tình hình đặc biệt lúc ấy trốn tránh là vì chủ tượng.

Ngũ hành: Hỏa

Tính chất sao:

Thiên ất quý nhân, bính hỏa, hóa khí là dương quý, chủ ban ngày quý, thành tựu, sắc xích.

Thanh bạch chi thần, hóa thành khoa, tư tài danh, chủ phong tình, cao quý công danh, dương quý nhân đề bạt, dễ lên chức.

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

Là một viên “Ngao tinh ″, “Ngẩng cao tinh ″, “Quý nhân tinh ″, “Quỷ thần tinh ″, “Thù tinh ″.

Thiên khôi tinh ở cung mệnh hiện tượng

Thiên khôi tinh tọa mệnh người ta: Người ta hội cụ cực kỳ năng lực cảm ứng, đối thần quái hiện tượng cảm ứng đặc biệt cường, đặc biệt mẫn cảm, tư tưởng của ngươi siêu nhiên, nhưng sẽ cho nhân nhạc cao ít người hoạ cảm giác.

Của ngươi cá tính rất mạnh, tương đối không chịu thua, rất tự nhiên tựu làm cho cao ngạo cảm giác, sẽ không dễ dàng phục người, lực lĩnh ngộ cường, ngộ tính cao.

Người ta tương đối dễ dàng có tôn giáo tín ngưỡng, hơn nữa là cấp đại sư.

Thiên khôi tinh là một viên quý nhân tinh, là thuộc về “Trưởng bối quý nhân ″, sở dĩ thiên khôi ở cung mệnh người ta, đặc biệt đã bị trưởng bối chiếu cố

Thiên việt tinh

Sao Nam Đẩu trợ giúp tinh, ngũ hành thuần âm hỏa, quản khoa danh, và hợp, âm quý nữ tính hoặc âm thầm trợ lực, dạ sinh ra có quý khí, là ngọc đường quý nhân. Năm mươi tuổi hậu là phiền nhiễu trở ngại.

Miếu thân dậu, vượng dần tị vị. Nam tính thiên việt tọa mệnh sẽ có điểm nữ tính hóa, nữ mệnh thì khí chất cao nhã người gặp người thích, dễ thụ cảm động mà bị đuổi tới tay.

Ngũ hành: Thủy

Tính chất sao:

Dương thủy, sao Nam Đẩu trợ giúp tinh, chủ khoa bảng, thiên ất quý nhân, thượng giới và hợp chi thần.

Ban ngày sinh quý, có thể hung hóa cát.

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

Là một viên “Quyền lực tinh ″, “Quyền uy tinh ″, “Thương tổn tinh ″, “Hình thương tinh ″.

Ở vật phương diện chỉ kim chúc khí cụ, ví dụ như: Ngũ kim, châu bảo, búa chờ.

Thiên việt tinh ở cung mệnh hiện tượng

Thiên việt tọa mệnh người — quyền lực dục vọng rất mạnh, hành sự quả đoán, mạnh mẽ cương nghị, yêu cầu nghiêm ngặt, có lúc làm cho không tốt của ấn tượng.

Cá tính mạnh mẽ, cũng rất thiết xỉ, tướng mạo nghiêm túc.

Bất hảo câu thông, rất cố chấp.

Có ngạo khí, mạnh phi thường thế người đó, người ta rất khó nói động hoặc là thuyết phục hắn.

Phi thường thích hợp tiến nhà nước bộ phận then chốt làm việc.

Lộc tồn tinh

Bắc đẩu tam tinh, ngũ hành thuộc kỷ âm đất. Quản thực lộc quý khí, chưởng lý thọ cơ. Là tai hoạ giải trừ ách chế hóa ngôi sao, là dệt hoa trên gấm ngôi sao. Kị chỉ thủ nhân không có thi lực cũng. Tùy chủ tinh vượng yếu, giải trừ phá quân cự môn của hung, cư cái khác cung có chế hóa giải ách của hiệu nhưng kị phá tan.

Thái độ làm người thiện cơ biến, đa học đa năng lực, nếu như hỏa linh phá tan là xảo nghệ người.

Ngũ hành: Đất

Tính chất sao:

Kỷ thổ “Âm đất ″, cô tinh, hóa khí là quý, tài tinh, chủ lộc thực, giải trừ ách cũng là một viên quý nhân tinh.

Lại bảo được vật tinh, nhận việc tình mà nói biểu thị nhất định sẽ phát sinh hoặc là xong.

Là tài tinh, nên nhập mệnh, tài cung vị.

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

Lộc tồn nhập cung tài bạch được tài.

Lộc tồn nhập cung phu thê được tình cảm.

Lộc tồn tinh ở cung mệnh hiện tượng

Lộc tồn tọa cung mệnh người ta — biểu thị ngươi là thuộc về tiền lương giai cấp người đó, mà không phải là xí nghiệp gia hình người đó.

Người ta khi còn sống áo cơm không thiếu, không lo ăn mặc. (thế nhưng không có nghĩa là người ta có tiền, bởi vì không lo ăn mặc không có nghĩa là có nhiều)

Người ta khi còn sống tương đối dễ dàng sẽ bị người khác khi dễ, dễ cô độc không chỗ nương tựa, cá tính thượng hội tương đối quái gở, người ta rất trọng thị tiền tài, lộc tồn tinh nhược ngồi một mình, ở mạng của ngươi cung biểu thị người ta hội càng trọng thị mỗi một bút tiền tài.

Hỏa Tinh

Sao Nam Đẩu trợ giúp tinh, ngũ hành thuộc bính dương hỏa, là hung nguy ách là sát thần. Miếu dần ngọ thủ, được địa hợi mão vị, bình tị hợi, rảnh rang thìn vị, yếu xấu, hãm thân tử thìn. Miếu vượng tinh cát cũng tao đố kị, suốt đời đa tiểu nhân, phú mà dâm, nhưng không ngại thân thể to lớn, hãm yếu gia sát thì kỹ nữ tiện.

Tác giả: Chu dễ huyền 2006- 6- 1 12: 56 hồi phục đến đây lên tiếng

—————–

102 hồi phục: Tử vi bí tịch

Hỏa Tinh miếu địa ngồi một mình, tánh khí nóng nảy, nhâm sự có đặc biệt biểu hiện. Nữ mệnh hỏa ngồi một mình, trinh tiết liệt phụ, sự nghiệp có biểu hiện. Vu tứ bại địa, cô khắc đa tao hình trách, phương động cực kỳ, yêu cầu tràng dĩ dựa vào thì không cữu.

Ngũ hành: Hỏa

Tính chất sao:

Bính hỏa, hóa khí là hành hạ đến chết, cương bạo, chủ ngoại, sắc xích. Nghiêm phạt chi thần.

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

Chủ cương, đan điền hữu lực, nói vang dội gặp chuyện nôn nóng, xử sự khiếm lo lắng, có lúc khó tránh khỏi ăn nói lung tung.

Tử vi đẩu số trong xưng “Dương hỏa ″, có “Minh ″ ý, là nhìn thấy, là sao Nam Đẩu di động tinh (trôi không giống hằng tinh, tương tự với vệ tinh).

Cường điệu “Hỏa ″ tự, cho nên đại diện tất cả và hỏa có liên quan sự vật, ví dụ như: Cúi chào đèn nhang, pháo chờ.

Nhân làm đại biểu hỏa, mà hỏa thiêu đông tây phải không lưu một vật, sở dĩ có mãnh liệt hủy diệt tính.

Hỏa Tinh ở cung mệnh hiện tượng

Hỏa Tinh tọa mệnh người ta — sắc mặt hồng trung tâm đái hoàng, nhược và khác sao tổ hợp cùng một chỗ so sánh không rõ ràng, nếu là ngồi một mình (chỉ có một viên Hỏa Tinh ở cung mệnh), kỳ thực người ta lớn lên hoàn rất đúng giờ.

Nếu như ngươi là nam sinh mà Hỏa Tinh ở cung mệnh — tướng mạo của ngươi đường đường hơn nữa khí vũ phi phàm.

Nếu như ngươi là nữ sinh mà Hỏa Tinh ở cung mệnh — người ta có chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa dáng vẻ ốc.

Hỏa Tinh tọa mệnh người ta lớn nhất đặc sắc hay tánh khí nóng nảy, thế nhưng tới nhanh đi cũng nhanh, cá tính xung động tương đối chìm không được chú khí.

Nhất, Hỏa Tinh, linh tinh cơ bản tinh tình

Hỏa Tinh, linh tinh: .

Linh tinh mặc dù thuộc sát tinh. Dĩ chính diện đến xem sát tinh có kích phát tiềm năng của người tác dụng cái gọi là.

Trúng mục tiêu vô sát không tính là thông minh. Nếu có phúc tinh chủ tinh điệu hợp. Có thể thành tựu sự nghiệp.

Nói như vậy. Linh tinh tọa mệnh người đó xung động, có nhiệt tình, cá tính “Thẩm ngâm”, “Thẩm ngâm ” ý tứ hay “Thẩm tư “.

Hỏa Tinh thiên mã là chiến mã, có chinh phạt chiến đấu hăng hái của tượng, biểu thị khổ cực hậu mà thành công.

Linh tinh, ở chư tinh vấn đáp luận bên trong viết: “Giá trị nhân thân mệnh người, tính cách cũng trầm ngâm, hình dáng tướng mạo đa ngoại tộc, uy thế có tiếng danh.

“Ta thành thật mà nói ba. Ta rất phạ và linh tinh tọa mệnh người đó ở chung, nếu như vô ý đắc tội linh tinh tọa mệnh người đó, hắn hội sanh muộn khí, có đôi khi hội tiên nhớ ở trong lòng, chờ một ngày kia đột nhiên bộc phát ra, người ta còn muốn cảo bán trời mới biết là oán hận chất chứa đã sâu. Âm hỏa sát tinh cũng! Cơn tức đều âm ở bên trong. Đa kinh khủng.

Ở cổ bên trong sách, hỏa linh nhập tài bạch chủ “Hoành nổi giận phá”, là biểu thị thích mạo hiểm yêu cầu thủ lời nhiều ( “Hoành phát “Đến từ chính lời nhiều, “Hoành phá “Biểu thị phiêu lưu rất lớn), nghĩa rộng là mệnh tạo đối ăn ý tài có hứng thú, là nói xuôi được.

Loại tình huống này cùng ta nhận thức là thứ nhất đại hạn tham lang ở tử đích tình huống nhưng có khác nhau,

Ở chư tinh vấn đáp luận bên trong, tham lang “Nhạc là phóng đãng việc”, dụng “Phóng đãng “Để hình dung tham lang bất lương thì đích tình huống là rất thiết yếu.

“Ưa mưu lời nhiều “Và “Phóng đãng “Đều có thể là đánh bạc nguyên nhân, thế nhưng người trước chủ nếu là bởi vì “Cầu tài “Mà đánh bạc, người sau thì thiên về “Chơi đùa “Mà đánh bạc.

Đây là hai người chi biệt.

Linh tinh

Sao Nam Đẩu trợ giúp tinh, ngũ hành thuộc đinh âm hỏa, là hung nguy ách là sát thần. Miếu dần ngọ thủ, được địa hợi mão vị, bình tị hợi, rảnh rang thìn vị, yếu xấu, hãm thân tử thìn. Tính so sánh âm thẩm, tính liệt, hướng nội, tính tình mạn phát, hội ghi hận, đến đây tinh yêu thích âm nhạc. Tọa mệnh thông minh thông minh, phản ứng khoái, có nhanh trí, xử sự quả đoán tất có biểu hiện, như chủ tinh phi miếu vượng mà lại vô cát trợ giúp, thì vội vàng xao động bất an vu hiện huống, hảo đại hỉ công, ái biểu hiện, tâm so sánh nhỏ hẹp, cho nên hoành thành vừa hoành phá, tốt số là lúc thiên không cũng tâm thần không yên đa tai nạn, sở dĩ tính cách đặc biệt.

Ngũ hành: Hỏa

Tính chất sao:

Đinh hỏa, hóa khí là hành hạ đến chết, liệt bạo, chủ nội. Sắc tử, kiên cường, ẩn vào nội.

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

Hình dáng tướng mạo dị thường, tính cách âm thẩm, tính liệt đố kị, gan lớn xuất chúng, hướng nội không nói lời nào.

Cường điệu “Linh ″ tự, làm hiệu lệnh ngôi sao, và thanh danh, danh dự hữu quan.

Trong ngũ hành khiếu “Âm hỏa ″(Hỏa Tinh là dương hỏa, chủ minh, mà linh tinh chủ ác).

Ở truyền thống trong phái chủ “Hung ác ″, là sát tinh một trong.

Linh tinh ở cung mệnh hiện tượng

Linh tinh tọa mệnh người ta yêu thích ra lệnh, thích danh tiếng của mình vang dội, của ngươi giọng rất lớn nhất là đụng tới hậu.

Linh tinh tọa mệnh người ta có âm nhạc tài hoa, âm cảm tốt, thuộc về chính thống thanh nhạc

Của ngươi cá tính tương đối lãnh tĩnh, âm trầm, thu liễm, thế nhưng người ta hiểu ý sự giấu diếm, người khác rất khó từ mặt của ngươi thượng khán xảy ra chuyện thái độ thượng trầm ổn, can đảm cẩn trọng, thì là tao ngộ đột phát trạng huống, cũng là hội phi thường lãnh hình dạng, mà thôi linh tinh ngồi một mình thì càng rõ ràng hơn.

Dương nhận tinh

Bắc đẩu trợ giúp tinh, ngũ hành thuộc kim hỏa, là hung ách là yểu thọ sát tinh, hình tinh. Lợi tây bắc sinh ra, dĩ thìn thủ xấu vị năm chi sinh ra lập mệnh vu tứ mộ địa là phúc, cư tử ngọ mão dậu hình khắc rất nặng, tử ngọ cung cát đa có thể giải trừ.

Miếu thìn thủ xấu vị, bình ngọ, hãm địa tử mão dậu, chủ xung động thô bạo. Tuổi hạn phùng của lao mà vô công.

Ngũ hành: Kim

Tính chất sao:

Canh kim, là di động diệu tinh, hóa khí là hình thương, hung ác chi thần, chủ tai sát, huyết quang, thị phi, khai đao, tính thật mạnh, kịch liệt, không tiếp thu thâu, dễ có trả thù chi tâm, nên tu tâm dưỡng tính.

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

Truyền thống trong phái lại bảo “Kình dương ″ tinh, là một viên thương tổn tinh.

Tác giả: Chu dễ huyền 2006- 6- 1 12: 56 hồi phục đến đây lên tiếng

—————–

103 hồi phục: Tử vi bí tịch

Chủ hung ác, hóa khí là hình.

“Cấp ″ ý tứ, trước thời gian, tranh đoạt.

Dương nhận tinh ở cung mệnh hiện tượng

Dương nhận tọa mệnh người ta — biểu thị lòng tốt của ngươi thắng tâm cường, cá tính thượng cấp, không chịu thua, dễ hành động theo cảm tình, hảo tranh đấu, hảo đổ, ái tranh cãi, chuyên tranh một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, trên đầu môi chỉ cần có thể doanh người khác người ta cũng rất sảng.

Từ chính diện đến xem, biểu thị người ta làm việc rất tích cực, có dự kiến trước, có tiền chiêm tính, làm thái độ làm việc chuyển

Nhất, kình dương, đà la tinh cơ bản tinh tình

Kình dương, đà la tinh: .

Kình dương chủ huyết quang tai ương.

Đàm hình tù giáp ấn cách

Hình là kình dương tên gọi tắt, tù là liêm trinh, ấn là thiên tướng. Theo lý thuyết dương và trinh không có khả năng giáp tướng. Sở dĩ giá cách cục định nghĩa bị người hoài nghi, còn chưa rõ ràng.

Tử vân cho rằng đến đây mệnh cung mệnh tam tinh đồng cung tức thành cách, mà lại chỉ cần lục ngôi sao may mắn phối thật tốt, đây là rất cao cách cục, sự nghiệp thượng tướng có đại thành tựu. (p. 120)

Toàn bộ thư đối với lần này cách cục thật là tốt phôi thuyết pháp có phần kỳ:

a. Quá nhỏ phú phê bình chú giải (quyển nhất 20 trang): “Hình tù giáp ấn hình trượng duy tư.

Giả như thân mệnh có thiên tướng, lại bị dương trinh giáp của, chủ nhân phùng quan phi, thụ hình trượng, chung thân bất năng phát đạt, chích nên tăng nói “

b. Định quý cục (quyển nhất 25 trang): “Hình tù giáp ấn. Thiên hình liêm trinh cùng tới người mệnh, chủ vũ dũng người “

c. Quyển tam 19 trang: “Thiên tướng liêm trinh kình dương giáp, đa chiêu hình trượng khó thoát. Chung thân không đẹp chiêu tai họa bất ngờ, chích nên tăng nói “

d. Liêm trinh (quyển nhị 10 trang): “(liêm trinh) tử ngọ cung hòa bình, thiên tướng cùng, đinh kỷ giáp sinh ra tài quan cách “

e. Thiên tướng (quyển nhị 13 trang): “(thiên tướng) tử ngọ cung nhập miếu địa, liêm trinh cùng, đinh kỷ quý giáp nhân tài quan cách “

Mặt trên văn tự, có nói dễ phạm quan phi, có nói là vũ quý. Định nghĩa cũng có không cùng.

Ở trước kiapost vàanchorite huynh thảo luận qua, ta cho rằng liêm trinh xung động, không thích gặp phải sát tinh càng thêm gia kỳ trùng động.

Liêm trinh cùng trời tương đồng cung thì, trong sách nói là “Đến đây (liêm trinh) tinh mừng nhất thiên tướng cùng, năng lực hóa kỳ ác “(quyển nhị 10 trang), hiện tại vừa chạy vào kình dương, chỉ là phá hư “Thiên tướng hóa liêm trinh của ác ” hiện tượng, không coi là là cát cách. Cho nênd, e cũng chưa nói nhâm niên nhân là tài quan cách (nhâm năm mới có thể tam tinh đồng cung ở tử).

Ta tương đối khuynh hướng dễ có quan phi thuyết pháp, sở dĩ đều cường điệu “Chích nên tăng nói”, phải có tôn giáo tín ngưỡng dĩ hóa giải kỳ vô cùng xung động tạo thành quan phi cá tính.

Chú 1: Đẩu số toàn bộ bên trong sách còn có một chút kỳ quái “Giáp “Pháp, tìm đọc quả lão tinh tông, tập văn khắc gỗ sao chụp hãy “Thập bát phi tinh sách thiên tử vi đẩu số toàn tập “Và rừng trúc hãy “Tử vi đẩu số toàn bộ thư “.

Toàn bộ thư quyển nhất 24 trang định quý cục “Hình tù giáp ấn”, ở toàn tập khắc gỗ phiên bản quyển lục 5 trang còn lại là nhớ là “Hình tù giáp mệnh”,

Ở tinh tông quyển tam 27 trang “Tật cách “(tàn tật cách) thì là “Hình tù giáp thân mệnh “.

Vì vậy “Ấn “Là “Mệnh “Tự của lầm, đến đây cách là tinh tông cách cục, điều không phải đẩu số cách cục, là có chút tiêu chuẩn không cao cổ nhân loạn chép sách mà đến, không thích hợp thái tín. —————————-

Nhĩ hảo ta chỉ năng lực nói cho ngươi, đoán tử vi hay nhất không nên đoán quá nhỏ, đoán đáo lưu niên có thể nhé, về phần lưu nguyệt tứ hóa ta chỉ năng lực nói cho ngươi, không cần khán, không phải điều không phải tiên thiên tứ hóa, đại hạn tứ hóa, lưu niên tứ hóa, lưu nguyệt tứ hóa bay đầy trời ta nhớ kỹ tử vân và liễu vô cư sĩ từng nói đoán tứ hóa đoán đáo lưu niên là được

Hình tù giáp ấn hẳn là đổi thành hình tù hội ấn (nhân sẽ không giáp chỉ biết hội chiếu) kỳ thực cũng không cần quá khẩn trương

Chỉ cần mọi việc cẩn thận chút nhất là công văn khế ước ký kết thì đa thấy rõ ràng

Không nên ý thái độ làm người thư xác nhận hoặc người bảo đảm tránh cho ăn quan tòa kỳ thực không có vấn đề quá lớn

Không cần khẩn trương… … …

Một ngứa nghề của nào đó hiệu tiền nhậm dễ thuật xã xã trưởng lưu.

hi!

Liêm tướng cầm tinh dị của ngũ hành nước lửa ký tế hoặc nước lửa chiến có thể nhân cát sát phân bộ và tứ hóa định đoạt

Lưu niên bản đối cung hình thành hình tù hội ấn nội tâm hội mâu thuẫn áp lực ủy khuất cầu toàn

Lưu niên cung phúc đức Tử Phủ sát cũng có vẻ cô đơn ta

– gởi thư tín nhân: a 59793@ms 3. hinet. net(HJL)

Nhược dựa vào bài bàn trình tự…”Liêm trinh, thiên tướng, kình dương “Đồng cung vu tử ngọ, đó không phải là “Hình tù giáp ấn “Sao?

Bất quá đến đây cách cũng muốn liêm chính xác Hóa kị mới có thể dẫn động hung cách.

Gởi thư tín nhân: gyg. bbs@csie. nctu. edu. tw(GYG)

: Kiến lâm huynh:

: Liêm trinh, thiên tướng, kình dương đồng cung, không gọi “Hình tù giáp ấn”, nếu xưng là “Giáp”, lý nên hay một tả một hữu, : “Ví dụ như “Thiên tướng ở cung mệnh (thiên bàn, đại hạn, tiểu hạn) thì, liêm trinh ở cung phụ mẫu vị thượng, kình dương ở huynh đệ vị thượng, : Đây mới là – hình tù giáp ấn. Sử dụng phương ngoại nhân tiên sinh thuyết pháp, phụ mẫu vị chính là “Công văn tuyến”, chủ thanh danh, mà: Liêm trinh điểm tựu đốt thổi tựu tức xung động cá tính, hơn nữa thiên tướng nghĩa vô phản cố, và huynh đệ bằng hữu đang lúc: Xung đột (kình dương) tựu khó tránh khỏi phát sinh, sở dĩ quan tòa cũng sẽ dễ phủ xuống, này văn là cổ nhân từ công tác thống kê trong tài liệu, : Lấy được kinh nghiệm cách, đại gia có thể xác minh xác minh.

: “Tử vi hay nhất không nên đoán quá nhỏ, đoán đáo lưu niên có thể nhé”, sở dĩ cá nhân ta đều chích đổ lên đại hạn, bởi vì: Như vậy tương đối dễ dàng lăn lộn. Tứ hóa bay đầy trời, kỳ thực rất phù hợp bây giờ “Hỗn loạn “Lý luận, hay ở ngay ngắn có tự: mặt ngoài hạ, ẩn chứa rất nhiều hỗn loạn vô trật tự “Hỗn loạn”, kẻ khác càng ngạc nhiên hơn chính là, mỗi một một vô trật tự: hỗn loạn, cũng đều là có kỳ ngay ngắn có tự quy tắc. Sở dĩ tuy rằng đẩu số thiên bàn, đại hạn, lưu niên, lưu nguyệt đều có: Tứ hóa, nhìn như hỗn loạn, vô tòng hạ thủ phán đoán suy luận, nhưng nếu năng lực thôi được trong đó hỗn loạn trật tự, hay là là có thể càng hiểu hơn

Tác giả: Chu dễ huyền 2006- 6- 1 12: 56 hồi phục đến đây lên tiếng

—————–

104 hồi phục: Tử vi bí tịch

: Tử vi đẩu số ảo diệu.

Gởi thư tín nhân: miniegg. bbs@cis. nctu. edu. tw(đản đản)

Có như vậy tổ hợp sao? Liêm trinh và kình dương nhưng đồng thời giáp thiên tướng sao?

Thiên tướng ở tử ngọ và liêm trinh ngồi chung,

Thiên tướng ở xấu, thì liêm ở hợi

Thiên tướng ở dần thì và vũ khúc ngồi chung, liêm ở tuất, … .

Thiên tướng ở mão thì và liêm mặt mày hốc hác ngắm… .

Thiên tướng ở thìn, thì liêm ở thân… .

Thiên tướng ở tị, thì liêm ở vị… .

Để tránh đại đồng tiểu dị, thấy thế nào cũng không thể giáp a… .

Có người hay không năng lực dành cho như vậy bàn ư?

Thiên tướng thành của ác cách, có thuyết pháp là: Sao Hóa kỵ và kình dương (hình) giáp thiên tướng, là “Hình kị giáp ấn “Mà “Hình tù hội ấn “Của hung tính xác nhận liêm trinh Hóa kị sở trí, đặc biệt kỳ chỗ cung vị mạnh yếu, tựa hồ có ảnh hưởng về phần “Hình tù giáp ấn”, có đúng hay không cổ nhân của lầm ư? Cái này muốn thỉnh giáo chư vị tiền bối

Trở lại sớm nhất vấn đề… . Lưu niên gặp phải loại này cách cục hội thế nào ư?

Ta nghĩ cũng ứng với muốn xem mệnh, thân, hạn để phán đoán ba, ta hai người bằng hữu lưu niên như vậy, hình như chưa từng sự cũng…

Gởi thư tín nhân: Decoder. bbs@bbs. scu. edu. tw

Chư đạo hữu:

Về “Hình tù giáp ấn” nhất cách, cư Trung Châu phái vương đình chi nói, ứng với là “Hình kị giáp ấn” của lầm, thực chỉ liêm tướng cư ngọ, năm đinh sinh ra mà nói. Là cách tuy là “Liêm gặp lại lộc”, nhiên lương dương cứ vị, cự kị triền tị hội chiếu hợi dương, lưu động mười hai cung mỗi lục năm tức có một lần quan tòa cơ hội, cho nên không được dĩ mỹ luận!

Trung Châu phái nói, bỉ nhân khó nghiệm của, không dám vọng gia bình luận, duy cách tạm thời nhĩ!

Hoặc nói: Phụ tật tuyến phần kết thư, danh tiếng, quang minh, đến đây mặc dù tin tưởng và có bằng chứng, nhiên đây là “Tứ hóa phi tinh” phái của dụng, đương bất khả tá vu “Tinh tình” phái, nếu là, thì thiên địa nhân mười hai cung can dự lưu niên, đại hạn Thiên can đủ phi, chẳng phải tráng tai? Là cho nên “Giáp” tự của dụng, chính là cho rằng, đương từ NGHĨA, nghĩa rộng nghĩa thích của là nên “Hình tù giáp ấn” sở khởi của thị phi quan tòa, có phát ra giao hữu bằng, huynh đệ, đồng sự, thân thích thậm chí tai bay vạ gió các loại không đồng nhất, nhiên cư bất tài luận mệnh đoạt được, nhưng dĩ sự nghiệp là hàng loạt, đãi nhân “Liêm tướng quan lộc” thiên phú cho phép? Nhưng yêu cầu ở tuyến người tài ba chỉ điểm một … hai …!

Gởi thư tín nhân: a 59793@ms 3. hinet. net(HJL)

Cái nhìn của ta là… . Liêm trinh (tù), thiên tướng (ấn), kình dương (hình) đồng cung vu tử ngọ, liêm trinh Hóa kị thành tà hỏa, dẫn phát đồng cung hỏa kim cập nước lửa tương khắc, liêm trinh bắc đẩu cương tinh vừa tư phẩm trật, kình dương hung tinh vừa bất lợi nhân tế, nhược cùng người có tranh cãi vừa câu thông bất lương dưới tình huống, tưởng phải giải quyết cũng chỉ có thượng pháp viện. Sở dĩ cổ phú văn tài có “Hình trượng khó thoát ” thuyết pháp. Tựu kỳ Bản cung tinh diệu sắp hàng trình tự, tựu xưng đến đây cách cục là “Hình tù giáp ấn “. Sở dĩ cổ phú văn cũng không có viết sai, mà là chúng ta nghĩ quá cách cục cũng có tam phương tứ chính lai hội mà tạo thành, nếu là không tốt tổ hợp cũng có hung tướng một mặt, nhưng dĩ đồng cung hung nhất. Cái khác người cùng sở thích đề ra tổ hợp, bởi cũng không phải là thành đôi tinh diệu, yếu ở lân cung một vốn một lời cung tạo thành ảnh hưởng tương đối không dễ dàng.

Một loại lân cung “Hình tù giáp ấn ” tổ hợp, như liêm tướng ở ngọ, đinh sinh ra, đi hạn đi tới bính ngọ đại hạn, đến đây ngọ cung cũng không phải là đơn thuần “Dương đà giáp kị ” hung tướng, mà là dẫn phát “Hình tù giáp ấn ” hung cách. Đưa ra một ít nhận định và đẩu số người cùng sở thích tham khảo, ngắm vui lòng chỉ ra chỗ sai.

Hoàng kiến lâm 08- 11- 1996

Gởi thư tín nhân: heathcliff. bbs@csie. nctu. edu. tw(chaos)

==> ởDecoder. bbs@bbs. scu. edu. tw(. Hát ngũ sừng say nhất nguyên. ) văn chương trung tâm nhắc tới:

: Chư đạo hữu: : Về “Hình tù giáp ấn” nhất cách, cư Trung Châu phái vương đình chi nói, ứng với là “Hình kị giáp ấn” của lầm, : Thực chỉ liêm tướng cư ngọ, năm đinh sinh ra mà nói. Là cách tuy là “Liêm gặp lại lộc”, nhiên lương dương cứ vị, cự kị triền: Tị hội chiếu hợi dương, lưu động mười hai cung mỗi lục năm tức có một lần quan tòa cơ hội, cho nên không được dĩ mỹ luận! : Trung Châu phái nói, bỉ nhân khó nghiệm của, không dám vọng gia bình luận, duy cách tạm thời nhĩ!

Ta tán thànhDecoder huynh nhận định, bởi sở tập bất đồng, đối vương đình chi tiên sinh trong sách nói, mặc dù bất tận tán thành, nhưng ta nghĩ sách của hắn còn là rất đáng giá tham khảo.

: Hoặc nói: Phụ tật tuyến phần kết thư, danh tiếng, quang minh, đến đây mặc dù tin tưởng và có bằng chứng, nhiên đây là “Tứ hóa phi tinh” : Phái của dụng, đương bất khả tá vu “Tinh tình” phái, nếu là, thì thiên địa nhân mười hai cung can dự lưu niên, đại hạn Thiên can: Đủ phi, chẳng phải tráng tai? Là cho nên “Giáp” tự của dụng, chính là cho rằng, đương từ NGHĨA, nghĩa rộng nghĩa thích của là nên: ! : “Hình tù giáp ấn” sở khởi của thị phi quan tòa, có phát ra giao hữu bằng, huynh đệ, đồng sự, thân thích thậm chí vô vọng: Tai ương các loại không đồng nhất, nhiên cư bất tài luận mệnh đoạt được, nhưng dĩ sự nghiệp là hàng loạt, đãi nhân “Liêm tướng quan lộc” thiên phú: Cho phép? Nhưng yêu cầu ở tuyến người tài ba chỉ điểm một … hai …!

Ta đồng ýDecoder huynh nhận định, nhưng nhưng ứng với phối hợp “Hình tù giáp ấn” chỗ hạng mục công việc cung vị tính chất đặc biệt lai suy luận, kể từ đó, cát hung ở đâu, cũng liền không chỗ nào che giấu. Tưởng đối “Hình tù giáp ấn” mệnh lý tác dụng có sâu một lý giải, trừ từ tinh diệu cơ bản thiên phú bắt tay vào làm ngoại, phải tái phối hợp tinh diệu của ngũ hành sinh khắc cập miếu vượng lợi hãm lai suy tính

★ loau hình tù giáp ấn” ngũ hành sinh khắc tác dụng có hứng thú người, không ngại tham khảo hoàng kiến lâm huynhpost.

Tác giả: Chu dễ huyền 2006- 6- 1 12: 56 hồi phục đến đây lên tiếng

—————–

105 hồi phục: Tử vi bí tịch

Gởi thư tín nhân: heathcliff. bbs@csie. nctu. edu. tw(chaos)

==> ởa 59793@ms 3. hinet. net(HJL) văn chương trung tâm nhắc tới:

:> nhược dựa vào bài bàn trình tự…”Liêm trinh, thiên tướng, kình dương “Đồng cung vu tử ngọ, đó không phải là “Hình tù giáp ấn “Sao? Bất quá đến đây cách cũng muốn liêm chính xác Hóa kị mới có thể dẫn động hung cách.

Hoàng kiến lâm 08- 09- 1996

: Cái nhìn của ta là… . Liêm trinh (tù), thiên tướng (ấn), kình dương (hình) đồng cung vu tử ngọ, liêm trinh Hóa kị thành tà hỏa dẫn phát đồng cung hỏa kim cập nước lửa tương khắc, liêm trinh bắc đẩu cương tinh vừa tư phẩm trật, kình dương hung tinh vừa bất lợi nhân tế, nhược cùng người có tranh cãi vừa câu thông bất lương dưới tình huống, tưởng phải giải quyết cũng chỉ có thượng pháp viện. Sở dĩ có hay không như vậy, còn là ứng với dựa vào thực tế cát hung tổ hợp cập sở đàm luận hạng lai luận, lại cũng không có thể quơ đũa cả nắm.

Gởi thư tín nhân: heathcliff. bbs@csie. nctu. edu. tw(chaos)

==> ởminiegg. bbs@cis. nctu. edu. tw(đản đản) văn chương trung tâm nhắc tới:

: Thiên tướng thành của ác cách, có thuyết pháp là: Sao Hóa kỵ và kình dương (hình) giáp thiên tướng, là “Hình kị giáp ấn “Mà “Hình tù hội ấn “Của hung tính xác nhận liêm trinh Hóa kị sở trí, đặc biệt kỳ chỗ cung vị mạnh yếu, tựa hồ có ảnh hưởng về phần “Hình tù giáp ấn”, có đúng hay không cổ nhân của lầm ư? Cái này muốn thỉnh giáo chư vị tiền bối trở lại sớm nhất vấn đề… . Lưu niên gặp phải loại này cách cục hội thế nào ư?

Ta nghĩ cũng ứng với muốn xem mệnh, thân, hạn để phán đoán ba, ta hai người bằng hữu lưu niên như vậy, hình như chưa từng sự cũng…

Nói thật là, đặc biệt đại hạn cát hung ảnh hưởng rất lớn, đương nhiên đây là giả thiết không được lo lắng tiên thiên mệnh thân cách cục thì tài nói như vậy. Nhược dĩ liêm tướng ở ngọ phùng bính tử lưu niên, giả thiết tiên thiên mệnh thân cách thượng khả, mà lại đại hạn không đến dẫn động tiên thiên thì, lúc này chỉ cần đại hạn Hóa kị không đến và lưu niên Hóa kị giao nhau đáo tương quan cung vị, đảo không nhất định sẽ có chút gì trở ngại, hay là tương đối bận rộn lục ta, hoặc làm lên sự lai tương đối chẳng phải thuận lợi chờ, không phải trường hợp cá biệt, còn là ứng với y mệnh bàn của thực tế tổ hợp, tài năng tố nhất minh xác suy luận.

Gởi thư tín nhân: gyg. bbs@bbs. ee. ntu. edu. tw(GYG)

Chư vị đại đức mọi người khỏe:

Kỳ thực đối “Hình tù giáp ấn ” thuyết pháp, tiên giả thiết cổ phú văn này điều không có lầm, tại thiên bàn sắp hàng thượng là không có khả năng xuất hiện “Hình (kình dương) tù (liêm trinh) giáp ấn (thiên tướng) “Loại này cách cục, sở dĩ cũng tạo thành chúng ta đối cổ phú văn hoài nghi.

Đứng ở ngành học học lập trường, có hoài nghi nên khứ tham thảo kỳ thật giả, nhưng đáng tiếc là, cá nhân tư chất nô độn, sách cổ tư liệu khiếm khuyết, khắp nơi đều hạn chế lý giải thật giả được không tính. Sở dĩ không thể làm gì khác hơn là từ hiện hữu số liệu bắt tay vào làm, nhìn có thể không có tốt hơn giải thích.

Hiện tại luận mạng lớn để đều là dĩ thiên bàn là việc chính, đi hạn hậu cũng là dĩ thiên bàn thượng sắp hàng là việc chính, như vậy hợp lý sao? Từ vật lý học “Tương đối vị trí “Quan điểm đến xem, đương quan trắc người vị trí cải biến thì, tuy bị quan trắc người vị trí bất biến, nhưng từ quan trắc người độ lớn của góc xem ra, lúc này bị quan trắc người vị trí cũng đã cải biến, nhưng bản chất còn đang, mà là kỳ vị trí không ở chỗ cũ. Dĩ tử vi mệnh bàn mà nói, giả như thiên bàn liêm trinh, thiên tướng ở ngọ là cung mệnh (tiên không được lo lắng kình dương), bính can sinh ra liêm trinh Hóa kị, đương đại hạn đi vào đệ nhị hạn thì, vậy luận pháp gần thì ra là liêm trinh, thiên tướng khán thành là đại hạn huynh đệ, hay tất cả cung vị vãng hữu na nhất cách, nhưng sở hữu tinh sắp hàng cũng không có thay đổi hóa. Hảo, hiện tại nếu là cải biến một chút, đương đi vào đệ nhị hạn thì, ngoại trừ cung vị na nhất đặc biệt, cũng để cho tinh sắp hàng cũng biến hóa theo nói, na hội sản sinh cái gì thú vị hiện tượng ư? Đáp án là ta không biết, vì sao ta không biết, bởi vì đây là tự ta suy đoán, sở dĩ ta cũng không biết phía dưới phải nói phương thức có phải là đáp án, có lẽ là nói bậy cũng nói không chừng. Hảo, ta giải pháp có ba loại:

( 1) dĩ thiên bàn tứ hóa lai biến hóa, lúc này trước kia ở đại hạn huynh đệ liêm trinh có Hóa kị, mặc dù lớn

Hạn đã na nhất cách, nhưng liêm trinh Hóa kị ở cung mệnh bản chất vẫn đang bất biến, thay đổi chỉ là vị trí

Sở dĩ, liền có thể nhượng liêm trinh chuyển qua đại hạn cung mệnh lai, cái này liêm trinh sẽ cùng trời tướng xa nhau. Giá

Là loại thứ nhất phương thức.

( 2) loại thứ hai biến hóa vị trí phương thức, là tương đại hạn Thiên can tứ hóa, sau đó dựa vào ( 1) phương thức lai cải biến tinh vị trí.

( 3) loại thứ ba biến hóa vị trí phương thức tựu tương đối phiền phức, phương pháp kia có các bậc tiền bối dùng qua, nhưng nói không tỉ mỉ, phương pháp hay lợi dụng ngũ hành cục sổ một lần nữa sắp hàng tinh. Đã ngoài lệ làm thí dụ, bính can sinh ra, ngọ vị nạp âm là kim tứ cục, vị vị nạp âm là kim tứ cục, mà thân vị là hỏa lục cục, dưới loại suy, đương tiến nhập đệ nhị hạn thì thứ năm hành cục cùng trời bàn tương đồng, sở dĩ tinh sắp hàng bất biến; nhưng tiến nhập đệ tam hạn thì thứ năm hành cục biến thành hỏa lục cục, thì tinh vị trí sẽ cùng trời bàn bất đồng, lúc này tựu mới có thể hình thành “Hình tù giáp ấn ” cách cục.

Đã ngoài chỉ do cá nhân tìm cách, yếu ở đây trên in tờ nết nhất nhất nói rõ rõ ràng, phải không thái khả năng, sở dĩ nếu là trăm ngàn chỗ hở, nói rõ hoang đường nói, mong rằng chư vị đại đức vui lòng chỉ giáo.

Năm nay Thiên can là bính, liêm trinh Hóa kị, lưu dương (lưu niên kình dương) nhập ngọ cung, ngọ cung là lưu niên bản mệnh của: Đối cung (bính tử năm), kể từ đó, mệnh bàn liêm trinh thiên tướng đồng cung vu ngọ hoặc tử người, năm nay có tính không hình tù giáp ấn (thiên cách)? Vừa nông lịch bảy tháng Thiên can cũng bính, chẳng phải là một đống nhân hội đảo đại mi??? Thỉnh các vị cao thủ giải thích nghi hoặc! ! ! THANX!

Tác giả: Chu dễ huyền 2006- 6- 1 12: 56 hồi phục đến đây lên tiếng

—————–

106 hồi phục: Tử vi bí tịch

Thấy mọi người đặc sắc kiến giải, nhịn không được cũng muốn tham dự nghiên cứu và thảo luận, tựu liêm trinh thiên tướng ở ngọ hình tù giáp ấn và Trung Châu phái hình kị giáp ấn so với một phen, kỳ thực cách cục tên gọi, bất quá là lệnh học giả dễ dàng nắm giữ tinh diệu đặc tính, và ghi lại thượng phương tiện mà đứng, hình tù cũng tốt hình kị cũng tốt, ai đúng ai sai, cũng không cần quá mức miệt mài theo đuổi, miễn thương hòa khí là tốt nhất!

Liêm tướng ở ngọ Hóa kị và kình dương cộng thủ, đến đây cách cục bản chất đã nhất hung hiểm tổ hợp, thì là liêm trinh không gặp thiên tướng, cái khác liêm sát, liêm phá, liêm tham, tổ hợp, chỉ cần trong buổi họp kình dương và Hóa kị, đã phi điềm lành, mà liêm tướng ở ngọ, bính năm sinh ra, dần thìn ngọ thủ tứ năm sinh ra, bạch hổ giai hội nhập, bạch hổ kình dương hơn nữa liêm trinh Hóa kị, như vậy tổ hợp đã hoàn toàn cấu thành quan nhục hình trượng nhân tố, cố dĩ đến đây tổ hợp lai luận hình tù giáp ấn, có thể thấy được cũng có kỳ chỗ đứng chỗ, đến đây tổ hợp tung phi phú văn trung tâm hình tù của chính cục, cũng nhất hung hiểm tổ hợp, luận mệnh cũng – nên cai lưu ý!

Kỳ thực người viết muốn nhất nói, còn là Trung Châu phái hình kị giáp ấn, dĩ người viết cá nhân kinh nghiệm, tái tham khảo Trung Châu phái độ lớn của góc lai luận thiên tướng nhất diệu, phát giác có ngũ loại nhân tố, cần đồng thời lo lắng:

Nhất. Hình kị giáp ấn (Trung Châu phái cho rằng cự môn bản chất đã có chứa sao Hóa kỵ đặc tính, thiên lương thì có chứa hình quan tính chất, cho nên khi cự môn hoặc và cự môn đồng cung

tinh diệu Hóa kị thì, liền đã cấu thành hình kị giáp ấn cách cục)

Nhị. Lộc ấm giáp ấn (tương đối mà nói đương cự môn hóa lộc thì hoặc và lộc tồn đồng cung, hoặc giả đồng cung tinh diệu hóa lộc thì, là được là lộc ấm giáp ấn cách cục)

Tam. Đối cung phá quân tổ hợp

Tứ. Thiên phủ là lộ kho còn là là được lộc

Ngũ. Cung phúc đức thất sát tổ hợp

Ở chỗ này chủ yếu đàm thi đậu nhất và điểm thứ hai nhìn trời tướng ảnh hưởng, rất nhiều thì nếu như chích đối cách cục tên gọi trông mặt mà bắt hình dong, sẽ gặp tạo thành đối cách cục ngộ giải, kỳ thực hình kị và lộc ấm giáp ấn lưỡng chủng tổ hợp, hẳn là các hữu nhị loại biến hóa, theo thứ tự là tốt và ác tính lực ảnh hưởng, hình kị giáp ấn khiến cho thiên tướng mất đi khách quan hoàn cảnh trợ lực, cho nên cần đối mặt thực tế áp lực, lúc này tốt tổ hợp, dù cho tam phương tứ chính sai ai ra trình diện phụ tá chư diệu, cùng trời phủ thành cát cách thì, như vậy hình kị giáp ấn, liền khiến cho thiên tướng độc lập tính tăng cường, biến thành ngoài tròn trong vuông, cương nhu tịnh tể cát cách, nếu là trái lại tam phương tứ chính Tứ Sát tịnh chiếu, Thiên phủ thành lộ kho của cục, lúc này hình kị mới thật sự là hung cách, khiến cho thiên tướng trở nên tứ cố vô thân, nhu nhược vô năng tính cách nhược điểm, càng lộ ra ngoài không bỏ sót.

Bàn lại lộc ấm giáp ấn lưỡng chủng tổ hợp, loại thứ nhất là lộc ấm giáp ấn, mà tam phương tứ chính tá phụ gặp gỡ, Thiên phủ tái thành cát cách, như vậy cách cục mặt ngoài đến xem tựa hồ rất là hoàn mỹ, nhưng thiên tướng nhất diệu bản thân đã có khuyết thiếu độc lập đặc tính, lúc này lộc ấm giáp ấn, không thể nghi ngờ khiến cho thiên tướng xong tốt đẹp chính là khách quan trợ lực, rất nhiều thì như vậy cách cục, mệnh người đa năng lực thừa thụ phụ ấm, nhậm chức vu đại cơ cấu trung tâm, suốt đời vận trình an thuận, nhưng thường thường bởi cách cục vô cùng hoàn mỹ, khiến cho cách cục thiếu một loại khích lệ hăng hái cơ hội, khiến người khó với tiến tới, sa vào yên vui, thiên không nói chí lớn, nhưng không hiểu nắm giữ cơ hội, trái lại oán mệnh không bằng người; loại thứ hai là lộc ấm giáp ấn, nhưng tam tứ chính sát tinh hội nhập, Thiên phủ thành lộ kho, như vậy thiên tướng như nhau có khách quan trợ lực, nhưng lúc này tam phương hội nhập sát tinh nhìn trời tướng mà nói, là kích phát tiến tới, còn là khiến cho thiên tướng canh nao núng tránh lui, thì cần tham khảo toàn bộ cách cục mà quyết, không đồng nhất mà định!

Thiên tướng Thiên phủ đặc tính dễ nhất là người mới học sở quên, chỉ cần đối với lần này nhị diệu cách cục không thể nắm giữ rõ ràng, ở lưu niên đại hạn phán đoán thường thường làm lỗi, nhân ở đại hạn và lưu niên thượng, đến đây nhị diệu là được một loại khác đặc tính, biến hóa phức tạp hơn, học giả nên nhiều hơn suy nghĩ tỉ mỉ!

Đà la tinh

Bắc đẩu trợ giúp tinh, ngũ hành thuộc tân âm kim, là hung nguy là tảo mã sát tinh, sao Hóa kỵ, tính phí thời gian, lao lẩm bẩm. Chủ dũng cảm mà tàn nhẫn. Miếu xấu tị, vượng thân thìn, bình tuất, lợi hợi, được địa vị, hãm dần. Chủ hữu cơ mưu lợi quan võ, nhưng văn nhân so sánh bất lợi, phát cũng không cửu là khả năng hoành thành hoành phá cách cục. Như chỉ thủ thân mệnh, chủ cô đơn dễ ly hương bối cảnh, vưu kị ở lâu nơi sinh, xuất ngoại không ngại.

Ngũ hành: Hỏa

Tính chất sao:

Âm hỏa, âm kim, bắc đẩu trợ giúp tinh, Hóa kị, chủ thị phi.

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

Ở trong ngũ hành khiếu “Âm kim ″, chủ hung ác, hóa khí là kị. Đà la có “Kéo dài ″, “Theo sau ″, “Đảo quanh ″ ý; cũng có “Mọi việc vãn thành ″ ý.

Con quay tinh ở cung mệnh hiện tượng

Con quay tinh tọa mệnh người ta — biểu thị động tác của ngươi so sánh mạn, làm việc so sánh bất kiền thúy, thích ướt át bẩn thỉu, mọi việc đô hội tha, vô luận người ta làm việc hoặc quyết định sự tình đô hội tha kéo dài lạp do dự không dứt, không dễ dàng hạ quyết định, hơn nữa trái lại nhiều lần phúc.

Người ta tương đối dễ dàng sẽ có gân cốt phương diện của bị thương. Ví dụ như: Tỏa cốt, nữu thương.

Người ta lúc nhỏ dễ trường sang.

Tác giả: Chu dễ huyền 2006- 6- 1 12: 56 hồi phục đến đây lên tiếng

—————–

107 hồi phục: Tử vi bí tịch

Thiên không tinh

Âm hỏa, là đệ nhất kiếp tinh, kiếp sát chi thần, xưng phán đoán kiều sát, chủ hư hao tổn rách nát, ba động phần lớn là mặt trái, đến đây tinh bất lợi kinh thương nên buôn nước bọt. Miếu tị ngọ thân dậu, bình tử mão vị, hãm xấu dần thìn thủ hợi. Tính cách so sánh quái gở, bất hảo, làm việc sơ ý đại ý, không thật tế, dễ ưa dịch nộ, đa bại ít thành, không được tụ tài.

Ngũ hành: Hỏa

Tính chất sao:

Âm hỏa, không vong ngôi sao, đa tai, cướp ra, so sánh bất lợi tài (tiên có hậu vô của tượng).

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

Cường điệu “Thiên không ″ tự, danh như ý nghĩa là “Vô ″, thiên không, không có giới hạn phạm vi, cho nên ở cuộc sống trên đường sẽ có vô sanh cơ, mọi thứ đều không có hiện tượng xuất hiện. Lại bảo đào tai tinh. Cho nên thiên không là tốt không có, phôi cũng mất.

Thiên không tinh ở cung mệnh hiện tượng

Thiên không tinh tọa mệnh người ta tư tưởng siêu thoát, nghĩ rất xa, nghĩ vô biên vô hạn, thế nhưng không có mục tiêu không có phương hướng, hay thích miên man suy nghĩ (huyễn tưởng), suy nghĩ gì? Chính ngươi cũng không có cái gì khái niệm, hơn nữa thường thường phía trước theo như lời nói, càng về sau tựu quên mất. Nếu như của ngươi đi vận trung thiên thiên không tinh nhập cung mệnh, biểu thị người ta một năm kia rất nhiều chuyện đô hội thất bại. Nếu như ngươi là thiên hỉ tinh + thiên không tinh ở cung mệnh — người ta vốn có có việc vui lại không. Nếu như ngươi là thiên hình tinh + thiên không tinh ở cung mệnh — người ta vốn có có khi là phi lại không.

Địa kiếp tinh

Dương hỏa, là đệ nhị cướp tinh, kiếp sát chi thần, xưng phán đoán kiều sát, chủ hư hao tổn rách nát, ba động phần lớn là mặt trái, đến đây tinh bất lợi kinh thương nên buôn nước bọt. Miếu ngọ thân, vượng hợi, bình dần mão vị dậu thủ, rảnh rang tị, hãm tử xấu thìn, xấu địa hơi nhẹ, chỉ cần không lịch sự thương chích nên đọc sách học ở trường, tuổi hạn phùng của nên ngũ thuật hành nghiệp.

Ngũ hành: Hỏa

Tính chất sao:

Dương hỏa, không vong ngôi sao, hao tổn cướp nhập, so sánh bất lợi cho tiền tài, tình cảm (tiên vô hậu cũng có tượng).

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

Ý nghĩ thông minh, phản ứng linh mẫn, vóc người nhỏ gầy, cá tính đặc biệt, tính cách hay thay đổi, cá tính cường. Nó và sức hút của trái đất hữu quan, có ao hãm ý tứ. Là một viên lui bước tinh, lại bảo kết thúc công việc tinh, làm chuyện gì đều phải để lại một đuôi.

Thuộc về “Cản trở ″ nếu như người ta đi vận đi tới Địa kiếp tinh ở cung mệnh sẽ mọi việc không được thuận, muốn nếu không tới, trình tự thấp bản thân cũng âm phủ (Thái âm khiếu âm phủ, Thái âm biểu thị âm tào địa phủ).

Địa kiếp tinh ở cung mệnh hiện tượng

Địa kiếp tọa cung mệnh người ta, người ta hội cảm giác mình không có gì phân lượng, không bị đáo coi trọng của người khác, chính thường thường sẽ có tự ti cảm giác, cảm giác mình không bằng người khác, tương đối dễ dàng úc tốt, khuyết thiếu lòng tự tin, cho dù mình đã làm không tệ liễu, người khác hay người ta phải.

Thủ bài mệnh bàn

Bản đơn nguyên là muốn nói cho đại gia đương trong tay không có máy tính tử vi bài bàn thì, làm sao lấy tay biên ít nhất số liệu bảng, nhanh chóng lập giản đơn tử vi mệnh bàn, nếu như chỉ là muốn lập tức biết bài bàn kết quả, thỉnh trực tiếp đi trước tử vi luận mệnh, nếu như nâm muốn học giản dị bài bàn, xin mời nhìn xuống.

Đầu tiên tiên chuẩn bị nhất tờ trống mệnh bàn đồ [ như tả đồ

Một khu nhà thị ] dựa vào tự thuận kim đồng hồ điền thượng tử, xấu, dần, mão, thìn, tị, ngọ, vị, thân, dậu, cộng mười hai địa chi cung vị.

Đồ nhị

Dĩ sinh nguyệt, sinh thì quyết định cung mệnh chỗ cung vị:

Dĩ nam mệnh âm lịch 1963

Năm 9 nguyệt 20 nhật giờ mẹo sinh ra (tức quý mão năm sinh) làm thí dụ

[ như tả đồ nhị sở thị ] từ dần cung khởi sổ một tháng, thuận kim đồng hồ phương hướng sổ tới sinh nguyệt ( 9 nguyệt)[ hắc sắc tiến đầu ], tái dĩ đến đây định vì giờ tý nghịch kim đồng hồ phương hướng sổ tới sinh thì [ giờ mẹo ] tức là cung mệnh [ màu đỏ mũi tên ].

Dĩ cung mệnh làm trung tâm thuận kim đồng hồ dựa vào tự điền nhập vì cha mẹ cung → cung phúc đức → cung điền trạch → cung Quan lộc → Cung Nô bộc → cung thiên di → cung tật ách → cung tài bạch → cung tử nữ → cung phu thê → huynh đệ cung → lại trở lại cung mệnh.

[ giá mười hai cung tương đối vị trí là không đổi, sở dĩ phải nhớ kỹ ]

Bước thứ ba đột nhiên: Quyết định địa chi mười hai cung Thiên can:

Năm sinh Thiên can → giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý

Dần cung Thiên can → bính, mậu, canh, nhâm, giáp, bính, mậu, canh, nhâm, giáp

(là bính, mậu, canh, nhâm, giáp hai lần tuần hoàn).

Dĩ nam mệnh âm lịch 1963 năm 9 nguyệt 20 nhật giờ mẹo sinh ra (tức quý mão năm sinh) làm thí dụ

Quý mão năm sinh nhân, Thiên can là quý, là Thiên can đứng hàng thứ đệ thập, sở dĩ bắt đầu mặc niệm bính, mậu, canh, nhâm, giáp tuần hoàn tới đệ thập một xong dần cung Thiên can là giáp, sau đó từ dần cung bắt đầu thuận kim đồng hồ

Dựa vào tự điền vào cung can [ chữ đỏ ]→ giáp → ất → bính → đinh → mậu → kỷ → canh → tân → nhâm → quý → giáp → ất

y mệnh cung chỗ Thiên can quyết định ngũ hành cục sổ

Dĩ [ hạ đồ bàn tay trái làm thí dụ ] tiên y mệnh cung chỗ Thiên can tìm ra ở đâu một đốt ngón tay, tái dĩ cung mệnh sở tại chi quyết định có hay không di chuyển vị trí, nhược cung mệnh ở tử xấu ngọ vị không cần di chuyển vị trí, ở dần mão thân dậu thuận kim đồng hồ di chuyển vị trí nhất cách, ở thìn tị tuất hợi thuận kim đồng hồ di chuyển vị trí nhị cách.

Dĩ nam mệnh âm lịch 1963 năm 9 nguyệt 20 nhật giờ mẹo sinh ra (tức quý mão năm sinh) làm thí dụ

Cung mệnh Thiên can → kỷ → ngón giữa tiết 1: Là hỏa lục cục cung mệnh địa chi → vị → có hay không thuận kim đồng hồ di chuyển vị trí? Bởi vì cung mệnh địa chi cung vị ở tử xấu ngọ vị sở dĩ không cần di chuyển vị trí, cuối cùng được đáo ngũ hành cục sổ là hỏa lục cục [ như tả đồ tứ chữ đỏ sở thị ].

Tác giả: Chu dễ huyền 2006- 6- 1 12: 56 hồi phục đến đây lên tiếng

—————–

108 hồi phục: Tử vi bí tịch

Quyết định tử vi tinh chỗ cung vị:

Sinh nhật trừ dĩ cục sổ = thương số… . . Số dư

Số dư là số không thì: Từ dần cung sổ cùng nhau, thuận số tới thương số cung vị, hay tử vi tinh cung vị số dư không vì lúc không giờ: Tiên tính toánA, B nhị giá trị, A= thương + 1, B= cục sổ – số dư, lại từ dần cung sổ cùng nhau, thuận số tớiA cung vị, nhượcB là số lẻ thì nghịch sổ tớiB, nhượcB là số chẵn thì thuận số tớiB, hay tử vi tinh cung vị. ※ chú ý: SổB thì không chứa vừa sổ tớiA cung vị.

Dĩ nam mệnh âm lịch 1963 năm 9 nguyệt 20 nhật giờ mẹo sinh ra (tức quý mão năm sinh) làm thí dụ 20(sinh nhật) trừ dĩ cục sổ (hỏa lục cục)= 3(thương số). . 2(số dư) số dư không vì linh →A= 3(thương số)+ 1= 4, B= cục sổ (hỏa lục cục)- 2(số dư)= 4 từ dần cung thuận số (A= 4) tới tị cung hậu, nhânB là số chẵn thì từ tị cung dưới nhất cung ngọ cung, bắt đầu thuận số (B= 4) tới dậu cung, sở dĩ tử vi tinh ở dậu cung

Đồ lục

Dựa vào tử vi tinh chỗ cung vị quyết định cái khác chủ tinh

Dĩ tử vi tinh làm trung tâm, dựa vào khẩu quyết nghịch kim đồng hồ điền nhập bắc đẩu sáu sao → tử vi nghịch khứ ở lại thiên cơ,

Cách nhất thái dương vũ khúc cùng, vừa thiên không nhị cách là liêm trinh, thiên không tam gặp lại tử vi lang [ như tả đồ lục màu da cam sắc mũi tên sở thị ] tử vi cùng trời phủ hỗ là đi phía trái thượng bay xéo 45 độ, nêu ví dụ thuyết: Tử vi ở xấu Thiên phủ ngay mão, nhược tử vi ở tị, Thiên phủ ngay hợi, còn lại loại suy. Dĩ Thiên phủ tinh làm trung tâm, dựa vào khẩu quyết thuận kim đồng hồ điền nhập sao Nam Đẩu tám sao, Thiên phủ Thái âm tái tham lang, cự môn thiên tướng thuận lòng trời lương, thất sát thiên không tam là phá quân vị, cách cung nhìn xa Thiên phủ hương. Dĩ nam mệnh âm lịch 1963 năm 9 nguyệt 20 nhật giờ mẹo sinh ra (tức quý mão năm sinh) làm thí dụ [ như tả đồ lục sở thị ] màu đỏ tự là dĩ tử vi tinh cầm đầu bắc đẩu sáu sao, lam sắc tự là dĩ Thiên phủ tinh cầm đầu sao Nam Đẩu tám sao.

Đồ thất

Dĩ năm sinh tháng quyết định tả phụ, hữu bật chỗ cung vị: Tả phụ dĩ thìn cung làm một nguyệt thuận số tới sinh nguyệt, hữu bật dĩ tuất cung làm một nguyệt nghịch sổ tới sinh nguyệt. Dĩ nam mệnh âm lịch 1963 năm 9 nguyệt 20 nhật giờ mẹo sinh ra (tức quý mão năm sinh) làm thí dụ [ như tả đồ thất sở thị ]

Tả phụ (màu đỏ mũi tên) vị trí này đây thìn cung làm một nguyệt thuận số sinh nguyệt ( 9) tới tử cung, hữu bật (lam sắc mũi tên) dĩ tuất cung làm một nguyệt nghịch sổ sinh nguyệt ( 9) tới dần cung.

Đồ bát

Dĩ năm sinh canh giờ quyết định văn khúc, văn xương chỗ cung vị:

Văn khúc dĩ thìn cung là giờ tý thuận số tới sinh thì,

Văn xương dĩ tuất cung là giờ tý nghịch sổ tới sinh thì.

Dĩ nam mệnh âm lịch 1963 năm 9 nguyệt 20 nhật giờ mẹo sinh ra

(tức quý mão năm sinh) làm thí dụ

[ như tả đồ bát sở thị ]

Văn khúc (màu đỏ mũi tên) vị trí này đây thìn cung là giờ tý thuận số sinh thì (mão) tới vị cung, văn xương (lam sắc mũi tên) dĩ tuất cung là giờ tý nghịch sổ sinh thì (mão) tới vị cung.

Đồ cửu

Dĩ năm sinh Thiên can quyết định thiên khôi, thiên việt chỗ cung vị:

Thiên khôi:

Giáp → xấu, ất → tử, bính → hợi, đinh → hợi, mậu → xấu,

Kỷ → tử, canh → xấu, tân → ngọ, nhâm → mão, quý → mão.

Thiên việt:

Giáp → vị, ất → thân, bính → dậu, đinh → dậu, mậu → vị,

Kỷ → thân, canh → vị, tân → dần, nhâm → tị, quý → tị.

Dĩ năm sinh Thiên can quyết định kình dương, đà la chỗ cung vị:

Kình dương:

Giáp → mão, ất → thìn, bính → ngọ, đinh → vị, mậu → ngọ,

Kỷ → vị, canh → dậu, tân → tuất, nhâm → tử, quý → xấu.

Đà la: Dĩ kình dương chỗ cung vị nghịch sổ hai người cung vị, cũng chính là kình dương đà la trung gian khoảng cách nhất cung.

Dĩ năm sinh địa chi, sinh thì quyết định Hỏa Tinh, linh tinh chỗ cung vị:

Hỏa Tinh: Án dần mão xấu dậu tuần hoàn sổ tới năm sinh địa chi định ra giờ tý cung vị tái thuận số tới sinh thì.

Linh tinh: Án tuất tuất mão tuất tuần hoàn sổ tới năm sinh địa chi định ra giờ tý cung vị tái thuận số tới sinh thì.

Dĩ sinh thì quyết định Địa kiếp, địa không chỗ cung vị: Địa kiếp dĩ hợi cung là giờ tý thuận số tới sinh thì.

Địa không dĩ hợi cung là giờ tý nghịch sổ tới sinh thì.

Dĩ nam mệnh âm lịch 1963 năm 9 nguyệt 20 nhật giờ mẹo sinh ra (tức quý mão năm sinh) làm thí dụ [ như tả đồ cửu sở thị ]

Đồ thập

Dĩ năm sinh Thiên can, ngũ hành cục quyết định đại hạn

Năm sinh Thiên can là giáp, bính, mậu, canh, nhâm người → dương nam dương nữ.

Năm sinh Thiên can là ất, đinh, kỷ, tân, quý người → âm nam âm nữ.

Đại hạn khởi pháp: Dương nam âm nữ thuận đi, âm nam dương nữ đi ngược chiều.

Tự cho là cung bắt đầu khởi đại hạn: Thủy nhị cục do nhị tuổi, mộc tam cục do ba tuổi, kim tứ cục do tứ tuổi, đất ngũ cục do ngũ tuổi, hỏa lục cục do sáu tuổi.

Dĩ năm sinh Thiên can, quyết định tứ hóa

: Giáp → liêm trinh lộc, thái dương kị

: Ất → thiên cơ lộc, Thái âm kị

: Bính → thiên đồng lộc, liêm trinh kị

: Đinh → Thái âm lộc, cự môn kị

: Mậu → tham lang lộc, thiên cơ kị

: Kỷ → vũ khúc lộc, văn khúc kị

: Canh → thái dương lộc, thiên đồng kị

: Tân → cự môn lộc, văn xương kị

: Nhâm → thiên lương lộc, vũ khúc kị

: Quý → phá quân lộc, tham lang kị.

Dĩ nam mệnh âm lịch 1963 năm 9 nguyệt 20 nhật giờ mẹo sinh ra (tức quý mão năm sinh) làm thí dụ [ như tả đồ thập sở thị ]

Tác giả: Chu dễ huyền 2006- 6- 1 12: 56 hồi phục đến đây lên tiếng

—————–

109 hồi phục: Tử vi bí tịch

Nhị, tham lang tinh phú văn ca quyết

Tham lang là bắc đẩu đệ nhất tinh, là giải trừ ách chi thần, họa phúc đứng đầu, hóa khí viết đào hoa, mặc dù thuộc mộc mà kỳ cây là thủy, ở sổ làm vui là phóng đãng việc ưa học thần tiên thuật, tốt đẹp ngâm bay bổng tác tạo thành chuyết, nhập miếu nhạc của hương có thể là tường, có thể làm hại, gặp cát chủ phú quý, gặp hung thì chủ phù phiếm. Tính cương uy mãnh hữu cơ mưu, làm việc cấp tốc không kiên nhẫn tịnh, yêu ghét chi tâm rất nặng hơi cực đoan, ưa đánh bạc hoa tửu, dễ mê luyến sắc dục, tửu sắc tài vận câu phạm, cho nên ưa lộc tồn rất nặng ngôi sao tướng phù dĩ chính, nhược gặp hỏa linh vu thìn thủ xấu vị tứ khố là miếu vượng phú quý không nhỏ, nhưng vũ tham không được phát người thiếu niên. Nhập nữ mệnh thì lòng ganh tỵ rất mạnh, hãm địa thương phu khắc tử, mà lại bất chính đại. Hội liêm trinh của thứ đào hoa canh dâm đãng, cho nên nữ mệnh có, nếu không có chế hóa, ngược lại còn thích nhập vu không vong thì thái độ làm người đoan trang tập chính. Nhược và thất sát phân thủ vu thân mệnh, nam có trộm cướp tập tính mà tác hảo phạm pháp, nữ có thâu hương dâm ô của xấu, vu hãm cũng cát đa cũng không có thể cứu, gia hung canh giấu kỳ gian, thái độ làm người vô tình. Nhược và phá hao tổn phân đà vu thân mệnh nơi, nam hảo hoa tửu đánh bạc mê đãng, dĩ phá gia, nữ thì dâm bôn vô môi tự giá, nặng người hạ xuống phong trần, nhược tái phùng dương đà tịnh đa tác phong lưu của quỷ, nhược và xương khúc cùng độ thái độ làm người đa hư ít thực, làm việc điên đảo, ngôn ngữ nói khoác. Nhược và vũ khúc cùng độ, vô cát thái độ làm người siểm nịnh gian bỉ, mỗi có mập kỷ chi tâm, mà vô tế nhân ý, nhược phạm đế tọa mà vô chế hóa, liền là vô ích người, như được tả hữu xương khúc giáp chế hội hợp có thể giải trừ, đến đây tinh lạc hãm phùng sát, tùy ba toại lưu cùng người kết giao sâu người mỏng, mỏng người hậu cũng, nói chung nam nữ cần phải địa, dĩ không gặp đến đây tinh tuyệt vời.

(cung mệnh) tham lang hóa lộc hơn nữa dương đà giáp mệnh, thường ngày nên đa học tập mình lỏng vật kiềm chế bản thân quá mức để tránh khỏi tự đoạn đạo lí đối nhân xử thế.

(cung mệnh) có hỏa tham thành cách dễ phát (cũng dễ phá).

Mệnh (cung) đều sai ai ra trình diện, chủ hoành phát của cải.

Mệnh tọa tử, tham lang Hóa kị, chủ đa tài đa nghệ, hay nói phong lưu.

Tướng mạo hoặc có chỗ thiếu hụt, kế hay so sánh, cứ thế tâm thần lo lắng. Vừa chủ hảo xã giao tiêu xài, tài tiến tài ra, khó có tích lũy.

Hỏa tham miếu vượng danh trấn chư bang, đều có chinh phạt chiến đấu hăng hái của tượng, biểu thị khổ cực hậu mà thành công.

Liêm trinh hoặc tham lang tuy rằng cung vị phân biệt, nhưng cuối cùng là đào hoa tinh. Bằng hữu ta thuyết tham lang là đại hồ ly, liêm trinh là tiểu hồ ly.

Giá lưỡng con hồ ly khán là ở địa phương nào, tựu ảnh hưởng bọn họ tu hành. Có lúc hồ ly sẽ trở thành yêu tinh, có lúc hội tu thành chính quả.

Chính đào hoa bỉ dã đào hoa tốt tính chất ở chỗ không có đào hoa làm bạn mà đến “Phiền não” tính chất.

“Hỏa tham tọa mệnh “Tương quan số liệu (độ dài rất dài, thỉnh tự hành xem đến đây văn)

Do tính chất sao đến xem, chư tinh vấn đáp nghị luận tham lang tính chất sao, nam hảo uống mà đánh bạc du đãng, toàn bộ cuốn sách nhị 12 trang giảng “Tham lang nhập hạn cát hung bí quyết “Viết: “Hạn tới tham lang hãm bất lương, chích nên kiềm chế tình cảm hơi thở tai thương; đổ đãng phong lưu khứ tài bảo, cát diệu tam lại vừa miễn tai”, từ nay về sau mệnh lệ đệ nhất đại hạn tham lang tam phương đối chiếu sai ai ra trình diện dương đà đến xem, cái này tham lang phát huy không tốt tính chất sao, tạo thành “Đánh bạc du đãng ” hiện tượng.

Cự môn tinh

Bắc đẩu hai sao, ngũ hành thuộc nước pha nóng lạnh, quản thị phi, dối trá, ám man, đa ngưng, âm hình.

Tính ác thì khẩu thiệt thị phi, thiện thì đôn hậu ôn lương.

Miếu địa dần mão thân dậu cung, có khẩu tài nói có nội dung mở miệng hữu hiệu, vượng địa tử xấu ngọ tuất hợi cung, đất bằng phẳng thìn tị, hãm địa vị cung, chủ còn nhỏ nhấp nhô, phấn đấu hậu mới có thu hoạch thị khổ cực. Nữ mệnh cự môn tọa mệnh hội đánh đuổi khách nhân mà lại nghi thần nghi quỷ, có thê như vậy cũng nhận mệnh vậy, thật giả người tốt người xấu không biết phân biệt, nói khiếm lo lắng xuất khẩu đả thương người chờ.

Ngũ hành: Thủy

Tính chất sao: Âm thủy (quý), âm đất (kỷ), âm kim (tân), bắc đẩu đệ nhị tinh.

Nhân vật đại biểu: Mã thiên kim, khương thượng của thê

Tính chất đặc biệt:

Mặt phương trường, dài nhỏ mắt.

Cự môn tinh là biến hóa tính lớn nhất một viên tinh, có “Khúc chiết ″ ý.

Nó là một viên ám tinh, xa cách tinh, thị phi tinh, thông nhau tinh, đào tai tinh, đồng thời cũng là lui bước tinh.

Cự người thật lớn, rơi na nhất cung vị, na nhất cung vị tựu thích đại.

Cự môn vừa là khẩu tài, hóa lộc hóa quyền tin cậy khẩu tài mưu sinh.

Mạnh miệng nhẹ dạ.

Không thích hợp tảo hôn, nhất là cùng ngày cơ, cự môn đồng cung, hay ly hôn tổ hợp.

Khẩu tài sắc bén, nhân duyên giống nhau cũng không lớn hảo.

Khẩu thiệt thị phi khá nhiều, Hóa kị thì khả năng cho nên dẫn phát quan tòa.

Ở cung Quan lộc lại có hóa lộc hóa quyền vào cuộc, có thể làm lão sư.

Hóa khí là ám, chủ khẩu thiệt thị phi, tranh đấu gay gắt.

Cự môn tinh ở cung mệnh hiện tượng

Bởi cự môn nhất diệu bản thân có nhất định khuyết điểm, cho nên đối với Tứ Sát cũng thập phần cảm mẫn, ngay cả ở lưu niên thủ độ cự môn tinh, chỉ cần gặp gỡ lưu sát trong buổi họp, cũng sẽ có nhất định ảnh hưởng.

Như bí quyết nói: “Cự môn dương đà vu thân mệnh tật ách, luy hoàng khốn yếu đạo mà xướng.”, đây là thuyết cự môn gặp gỡ dương đà hội chiếu, tịnh sai ai ra trình diện Hóa kị phá tan, chủ không hề cát, nhưng cũng không nhất định phôi đến nỗi đến đây cực đoan, học giả nên gia sống dụng.

Nhưng cự môn nhất gặp dương đà hỏa linh, luôn luôn không được cát, hoặc lục thân ly tán, hoặc thể xác và tinh thần khổ não, cùng người khó hoà hợp, suốt đời khó có được tri kỷ, thị ư mười hai cung trung tâm tinh diệu tổ hợp mà định, hơn nữa đại hạn lưu niên dẫn phát ở đâu cung tinh diệu mà định.

Cự môn tinh tọa mệnh miệng ngươi lưỡi thị phi đa, hội nghị thường kỳ có đóng cửa trong nhà tọa, họa từ thiên đi lên cảm thụ.

Tác giả: Chu dễ huyền 2006- 6- 1 13: 10 hồi phục đến đây lên tiếng

—————–

110 hồi phục: Tử vi bí tịch

Cự môn tọa mệnh người ta thuộc về phiêu đãng cách, bản thân sẽ không được thường thường tại gia, (bởi vì nhất định sẽ có rất nhiều trạng huống cho ngươi không có cách nào đãi ở nhà).

Người ta hội nghị thường kỳ ở mấu chốt thượng lâm trận bỏ chạy, sản sinh không an toàn cảm, lo lắng, do dự sau đó lui bước, tuy rằng người ta có ngăn trở kỳ thực chỉ cần sau khi nghĩ thông suốt hăng hái hướng về phía trước đột phá cửa ải khó khăn việt tỏa việt dũng, đi qua khảo nghiệm hậu ngược lại sẽ tiến nhập tốt hơn tình huống như đảo cật cam giá.

Cự môn tọa mệnh ngươi nói chuyện rất thẳng, hội nhất châm kiến huyết, tuy rằng bất hảo thính nhưng là rất chân thực, nếu như ngươi là thuộc về khẩu tài tốt người càng đạo lý rõ ràng, liên mắng chửi người đô hội mắng dương chỗ, mắng hung ác.

Cự môn tinh nhập cung Quan lộc

Suốt đời sự nghiệp vận không tốt, nên làm ổn định đi làm công tác, suốt đời so sánh không thích hợp kinh thương gây dựng sự nghiệp, dễ có khúc chiết, nếu như có thể làm phát huy khẩu tài công tác, thì năng lực công thành danh toại, sự nghiệp phát triển trôi chảy.

Bất luận làm bất luận cái gì hành nghiệp, năm mới công tác không ổn định, dễ thường xuyên biến hóa công tác, trung niên hậu, công tác ổn định như ý.

Nếu vì nam tính, thì thích hợp làm luật sư, xí nghiệp cố vấn, giáo sư và nhà vẽ kiểu chờ.

Nếu vì nữ tính, thì thích hợp làm giáo sư, công ty bí thư, xí đáo nhân viên và nhà vẽ kiểu chờ sự nghiệp.

Nhất, cự môn tinh cơ bản tinh tình

Cự môn tinh: Ngoại hạng tinh, hóa khí là ám tinh hoặc danh cách sừng sát.

1. Đấu vị: Bắc đẩu đệ nhị tinh là âm tinh ngôi sao tư thị phi ám muội ngôi sao.

2. Phương vị: Phương bắc ở hợi.

3. Chủ tể: Dễ thụ phỉ báng, biện luận chòm sao, ngôn ngữ chòm sao, đối ngoại ở ngoài giao chòm sao, ăn ý chòm sao, luật pháp luật học chòm sao, nghi kỵ chòm sao.

4. Ngũ hành: Quý thủy chủ vật chất, nội ngoại giai âm tính là một viên động tinh tú.

5. Bản thân bộ vị: Hậu môn, dạ dày, miệng, đường ống, đầu khớp xương, tràng, gian môn.

6. Kiểm hình: Phương mặt dài, có điểm cô hàn tướng miệng tiêm tiểu, mặt mày linh hoạt, hoặc chủy rộng rãi thần hậu, tự bất hữu thiện hoặc ánh mắt lợi hại, hoặc phá mặt.

7. Thể tài: Trung tâm ải, hoặc trung tâm cao nhập miếu chiều cao mập mạp hãm địa ngũ ngắn nhỏ gầy.

8. Màu da: Thanh hoàng sắc, niên thiếu trường hoàng ít bạch, trung niên thanh hắc sắc, lão niên hắc hoàng sắc.

9. Cá tính: Bản tính trung hậu, ôn lương vô lòng hại người, nhưng nhân duyên mỏng, có chuyên môn kỹ năng, nghiên cứu tâm ngận tỉ mỉ, làm phiền đa năng lực, đa học ít tinh, thiện biện luận có khẩu tài, có tinh thần trọng nghĩa nhưng sơ chết già ác, mặt là bối phi, làm việc điên đảo, vô sự hối hả, buồn lo vô cớ, ngôn từ có kích động tính thích hóa quyền có quyền chuôi, năng lực học pháp luật, số tử vi, y học, hoặc đại chúng gương tốt, hoặc bang hội đứng đầu, làm việc có điểm ướt át bẩn thỉu, bất kiền thúy, hoặc vô chủ trương quả quyết năng lực, nhập miếu đôn hậu ôn lương gặp hóa quyền hóa lộc lộc tồn chủ sự nghiệp phát triển năng lực sáng lập đại nghiệp thành đại sự danh lợi song thu vào, năng lực phú năng lực quý mà lại thọ mệnh trường, lạc hãm tranh đấu tâm cường, ám đấu tính, lục thân khó hoà hợp có bài xích tính suốt đời chiêu thị phi, hành sự hơi tâm tình hóa sảo ngại có điểm cực đoan, không quá hợp quần, cắt câu lấy nghĩa chuyện bé xé ra to hoặc xen vào việc của người khác, ưa cùng người tranh phạm tiểu nhân khẩu thiệt thị phi có điểm cảm giác thần bí, mà lại tính đa nghi thiện lừa gạt, nghi kỵ.

10. Vu thiên: Tiên âm hậu tình, hoặc âm u có mưa, hoặc nhiều mây vụ di động thẩm bất định.

11. Đầy đất: Cận có thủy câu, cống thoát nước, đường hẻm, thiết kiều, đường sắt, ống nước, du quản, gas quản, nước ngầm quản, ngầm cáp điện, hầm, pháo điệt, chiến hào, râm mát ẩm ướt nơi, lịch sử tính của cổ động, ám cừ, ống khói chờ.

12. Vu nhân: Bản tính mặc dù hóa hậu ôn lương, vô lòng hại người, nghiên cứu tâm tỉ mỉ làm phiền đa năng lực, có tinh thần trọng nghĩa nhưng sơ chết già ác, thường vô sự hối hả, hoặc nhân việc nhỏ mà buồn lo vô cớ nhạ thành đại sự chuyện bé xé ra to, hữu tình cảm nhưng xen vào việc của người khác kích động tính, có điểm gây xích mích ly hảo, hoặc thiện ác chẳng phân biệt được sảo đái cực đoan có điểm thay đổi thất thường, mọi việc quan sát rất nhỏ, cẩn thận mà nghi kỵ nặng, có lúc hội chỉ lo lợi ích của mình, kiêu ngạo, keo kiệt, dễ nổi giận, hơi tố chất thần kinh, chẳng bên trong tâm của tìm cách, mà nan ở chung.

13. Vu bệnh: Sao Kim đa người là thở khò khè bệnh, sao Mộc đa người là đau thần kinh hoặc đầu khớp xương đau nhức, sao thuỷ đa người là niệu đạo của tật hoặc thận kết sỏi, Hỏa Tinh đa người là khí quản viêm, thổ tinh đa người là mũi bệnh, hoặc tính khí không tốt.

14. Vu sự: Hữu quan bang hội việc vụ, hoặc tất cả công tác Đảng, ngoại giao tình hình, hoặc hữu quan tất cả thị phi, tranh cãi, của điều hoặc pháp luật điều, cách, nhạc sĩ, hình cảnh, quan toà, luật sự.

15. Vu vật: Là hình tròn hoặc quản hình vật (ánh sáng) ống nước, gas quản, hoặc nhạc khí, có tiếng âm vật, con đường, cống ngầm, ống khói chờ.

16. Vu sổ: Không hoàn chỉnh, bất tận số hoặc có số lẻ số, tam, cửu. (ướt át bẩn thỉu)

17. Ưu điểm: Bản tính trung hậu ôn lương, xử sự tỉ mỉ làm phiền đa năng lực, giỏi về nói biện, khẩu tài tốt, có chứa quyền bính tranh có tinh thần trọng nghĩa.

18. Khuyết điểm: Có điểm cực đoan tính đa nghi, nghi kỵ chuyện bé xé ra to, thay đổi thất thường.

Tứ, cự môn ở mười hai cung của phán đoán suy luận

Cự môn là âm tinh ngôi sao thuộc quý thủy, quý số lượng của mạt, làm một thiết gần kết thúc cho nên có can thiệp, hoặc luận công quá, cố hữu thị phi của hiện tượng, cự môn hóa khí là ám, sự tình tai ương, tường cát hung chẳng, cho nên sẽ có nghi kỵ, hồ nghi, hoặc do dự của hiện tượng, mà có vẻ có điểm cô độc hoặc không tốt tình hình, bởi vậy cự môn không thích lạc hãm canh phùng hung tinh thì càng biết hung ý. Cho nên như vào miếu chủ nhân tính tình trung hậu, có tinh thần trọng nghĩa, mà lại thiện khẩu tài năng lực cấp biện, mọi việc quan sát tỉ mỉ, năng lực học pháp luật, máy móc, y học hoặc số tử vi ngũ thuật sự học, hoặc vi nhân sư biểu, miếu vượng sai ai ra trình diện hóa quyền cập tả hữu cũng có thể là bang hội đứng đầu, như phùng lạc hãm cập Hóa kị, thì khẩu thiệt liên tục, ưa vô sự hối hả đa học ít tinh, mọi việc do dự đa nghi nghi kỵ, cũng chiêu thị phi, lắm lời lưỡi phân tranh, nói không được viên mãn, thường có trong lúc vô ý đắc tội với người, đối với người có cắt câu lấy nghĩa mà chuyện bé xé ra to cùng người tranh náo của hiện tượng mà rơi vào khó hoà hợp cô độc của tượng, và đà la văn xương văn khúc một trong đồng cung, trên người có ám chí, nữ mệnh và xương khúc đồng cung phùng hóa lộc một thân có rượu ổ, hoặc tát vào mồm nói rất ngọt, hoặc gặp người tựu khuôn mặt tươi cười hơi lộ ra, rất thảo nhân thích, cùng trời hình kiếp sát âm sát thiên nguyệt cùng tồn tại thìn thủ tị của cự môn phùng sát có giả nhân giả nghĩa.

Tác giả: Chu dễ huyền 2006- 6- 1 13: 10 hồi phục đến đây lên tiếng

—————–

111 hồi phục: Tử vi bí tịch

Cung dễ là kê đồng, gia Hóa kị khẩu thiệt ghét nhiều người bận rộn phi. Sai ai ra trình diện dương linh hỏa đà gia thiên hình đại hao khốc hư hội chiếu hình phạt chính khắc thọ yểu, sai ai ra trình diện quán sách, yểu hình dương đà hỏa linh phùng Hóa kị gia quan phù bạch hổ chủ quan phi lao ngục của vọng tai. Nhược nguyên mệnh cục có sát kị vừa lạc hãm nhược vừa phùng hạn vận chi lưu sát cập Hóa kị lai xung chiếu, tai hoạ khởi vu khoảng khắc trong lúc đó, cự lương các cư thân mệnh phùng kị sát loạn luân bại tục.

Huynh đệ cung: Cự môn lâm huynh đệ cung chủ hình khắc bất hòa, khẩu thiệt tranh đấu việc, lạc hãm hoặc là dị mẫu của huynh đệ nên ở riêng, cho nên cự môn lâm huynh cung giai chủ cốt nhục so le bất túc quả và, mà ý kiến nan hòa hợp, làm theo ý mình mà lại bớt đi vãng phùng lộc tồn tả hữu có thể giải trừ.

Cự môn ở xấu vị cùng trời cùng tinh đồng cung thỉnh xem thêm thiên đồng tinh. Cự môn ở dần thân cung tất và thái dương tinh đồng cung thỉnh xem thêm thái dương tinh. Cự môn ở mão dậu cung tất thiên cơ tinh đồng cung thỉnh xem thêm thiên cơ tinh.

Cự môn ở tử cung vu huynh đệ cung vốn là miếu vượng, xác nhận huynh đệ gây dựng sự nghiệp thành công là thạch trung tâm ẩn ngọc cách, nhưng như sai ai ra trình diện dương đà hỏa linh thì huynh đệ nan thỏa hiệp bất đồng một lòng có trở ngại ngại, dễ lưu vu tà khúc, mà lại gây dựng sự nghiệp cũng đa thành bại. Như sai ai ra trình diện Hóa kị vừa phùng mẹ goá con côi khốc hư thiên hình đại hao cập kình dương Hỏa Tinh chỉ có hình khắc hoặc chết non của huynh đệ hoặc bệnh tai phá hao tổn của huynh đệ. Như sai ai ra trình diện yểu hình đại hao hồng loan cập thiên không cướp hội kình dương tất tằng thụ huynh đệ của bóc lột hoặc nhân huynh đệ mà phá hao tổn.

Cự môn ở thìn cung của huynh đệ cung cát bí quyết hữu vân: Cự môn đáo nhị cung, huynh đệ tất phải không nghĩa, huynh đệ dĩ dũ ít dũ tốt, bằng không khó hoà hợp thị phi đa, mà lại tất là đối thủ một mất một còn, như gặp khoa lộc quyền hoặc lộc bảo lưu hợp gia tả hữu chỉ là huynh đệ tất có một phen làm, nhưng tất cánh không hòa thuận, không có kết quả phán đoán, trợ lực ít, sai ai ra trình diện kị thì dễ lưu vu dâm tà nên ở riêng là tốt, Hóa kị vừa phùng sai ai ra trình diện âm sát cướp vừa bối liêm huynh đệ tâm thuật bất chính.

Cự môn ở tị cung của huynh đệ cung đến đây cung của huynh đệ tỷ muội khá nhiều, nhưng tất cánh vẫn là vô lặc lực, làm theo ý mình các không thể làm chung, mà lại thường có thành kiến bất hòa cơ hội tượng nên đều tự ở riêng là tốt, huynh đệ tỷ muội ứng với dĩ tiền lương giai cấp là tốt, không thích hợp gây dựng sự nghiệp, gây dựng sự nghiệp trái lại không tốt, sai ai ra trình diện thái dương Hóa kị cập chặn thiên không dương đà dễ có cùng cha khác mẹ của huynh đệ tỷ muội.

Cự môn ở ngọ cung của huynh đệ cung dĩ ba người trong vòng là tốt, mà lại huynh đệ tỷ muội ứng với nhiều hơn chủ tâm, nhưng như sai ai ra trình diện văn xương hoặc văn khúc lại thấy Hóa kị tinh gia thiên hình linh tinh thiên nguyệt bối liêm, huynh đệ tỷ muội tính tình cổ quái thành tựu so sánh hữu hạn, như tam phương sai ai ra trình diện khốc hư hỏa linh thai phụ phong cáo vừa phùng hóa lộc hoặc tả hữu, huynh đệ tất nhân sự nghiệp thượng của quan hệ mà chạy ngược chạy xuôi bận rộn bất kham, lúc này của huynh đệ bất trí vu bất nghĩa, nhưng tình cảm cũng không tốt lắm, mà lại không được cùng một chỗ, như mỗi ngày diêu đà la phùng Hóa kị, huynh đệ tỷ muội trong đó có một người sẽ có đào hoa tranh cãi triền thân mà là phi đa đoan.

Cự môn ở thủ cung của huynh đệ cung cự môn đáo nhị cung huynh đệ vô nghĩa, cho nên dĩ hai người trong vòng là tốt, như phùng Hóa kị hỏa tiền chờ sát càng sâu, thái độ làm người thể tài hơi ngắn tiểu đa nghi thay đổi thất thường, sai ai ra trình diện lộc tồn phùng sát phá tan gia âm sát thiên không cướp hoặc chặn thiên không cập kị, thật xấu chẳng phân biệt được, cát chỗ giấu hung, thành bại không đồng nhất.

Cự môn ở hợi cung của huynh đệ cung, tuy có lòng cầu tiến, mà lại có nhiều thành tựu, nhân đối cung của thái dương miếu vượng có khu ám công, sai ai ra trình diện hóa lộc hóa quyền gây dựng sự nghiệp thành công, nhưng chỉ bảo thủ mà bất hoà.

Cung phu thê: Cự môn ở cung phu thê, phu thê muốn chiếm làm của riêng cường, thường nhân đố kị sinh khóe miệng, cách cũ có khẩu thiệt tranh cơn giận không đâu vân vân sự, nên trường phối là tốt, trái lại có thể có hảo vợ, mà lại lắm mồm đa năng lực, như tuổi tác gần tất nhiên dễ phản bội lại càng không ưa cách sừng sát như mạng ở tử ngọ của thiên lương cung phu thê ở thìn thủ của cự môn là vì cách sừng sát, như vừa phùng sát kị, hình khắc rất nặng, hình phạt chính khắc chia lìa như có tả phụ hữu bật lộc tồn, thiên khôi thiên việt hóa quyền hóa lộc chờ ngôi sao may mắn hội chiếu có thể trợ giúp phu dạy con, thông minh thiện giải trừ, mà lại phối ngẫu đa tài đa có thể có thành tựu, nhưng chỉ ưa và tả hữu hội chiếu mà không ưa đồng cung, dường như cung gia Hóa kị cập sát thiên hình đại hao phá toái, mẹ goá con côi thì khẩu thiệt phần nhiều là phi tình cảm không tốt mà lại mỗi đa dĩ ý kiến của mình hoặc lý do là việc chính. Dễ có phần ly hoặc nhị độ của hôn nhân.

Cự môn ở xấu vị cung tất cùng trời cùng tinh đồng cung thỉnh xem thêm thiên đồng tinh, cự môn ở dần thân cung tất và thái dương tinh đồng cung thỉnh xem thêm thái dương tinh, cự môn ở mão dậu cung tất thiên cơ tinh đồng cung thỉnh xem thêm thiên cơ tinh

Cự môn ở tử cung của cung phu thê nhược tả phụ hữu bật có đang cung người chủ sanh ly hoặc nhị hôn, hoặc ở riêng đất khách. Như sai ai ra trình diện văn khúc phối ngẫu trí tuệ mà lại có lúc sẽ có mưu ma chước quỷ, hội thiên mã lộc tồn hoặc hóa lộc hóa quyền chủ phối ngẫu có lòng cầu tiến hiếu động mà lại có sức sang tạo, mỗi ngày hình kình dương linh tinh chỉ bối bối liêm, ưa đa quản mà sản sinh tình cảm không được mục đa tranh chấp.

Cự môn ở thìn của cung phu thê, phối ngẫu có thể nhâm lao Nhâm Oán, nhưng không thích hợp sai ai ra trình diện kình dương Hỏa Tinh thiên không cướp mẹ goá con côi có hình khắc hoặc chia lìa của tượng, mà lại phần nhiều là phi, lúc này như có tả phụ hữu bật một trong đồng cung tất chủ chia lìa gia Hóa kị khốc hư chủ sinh ly tử biệt của tượng, có lộc quyền ngôi sao may mắn lai giải trừ, vừa thỉnh thoảng nhân sự vụ ngắn xa nhau.

Cự môn ở tị của cung phu thê, không thích hợp sai ai ra trình diện xương khúc thiên diêu Hàm trì chủ phối ngẫu phong lưu sai ai ra trình diện kị sát xung dễ có hoa biên tin tức. Lại thấy khốc hư phá toái thiên hình phùng thiên không cướp lai hội hoặc lai giáp (đồng cung tai khinh) sai ai ra trình diện kị sát xung chỉ có sinh ly tử biệt của tượng, hoặc phối ngẫu người yếu đa bệnh, như chỉ thấy kị vừa hội cát đa lải nhải đa nghi tâm.

Cự môn ở ngọ của cung phu thê ứng với kết hôn muộn tốt, như tảo hôn so sánh có hình khắc, sai ai ra trình diện khốc hư thường sầu mi khổ kiểm, hội tả hữu hóa lộc cập hội mẹ goá con côi (không thích hợp có đang cung, đồng cung thì không tính là) chủ phối ngẫu lòng cầu tiến cường, yên lặng công tác giúp đỡ phối ngẫu dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nhưng như sai ai ra trình diện mẹ goá con côi đồng cung không gặp hóa lộc lại thấy chỉ bối thì chủ đa nghi mà lại có cảm giác cô độc, sai ai ra trình diện lộc mã vừa phùng cát phối ngẫu thường nhân sự nghiệp vu ngoại hối hả nhưng thành công tựu.

Tác giả: Chu dễ huyền 2006- 6- 1 13: 10 hồi phục đến đây lên tiếng

—————–

112 hồi phục: Tử vi bí tịch

Cự môn ở thủ của cung phu thê, bí quyết nói cự môn đáo tam cung vừa vu cách sừng phùng sát kị chủ sinh ly tử biệt, dù rằng giai lão, cũng khó tránh khỏi ô danh thất tiết, như bản mệnh đà la kình dương Hỏa Tinh hợp có chặn thiên không, thiên không cướp, âm sát thiên hình thời nghi tăng nói hoặc tu hành là tốt, nhưng cần phải sai ai ra trình diện đào hoa tinh phương đoán.

Cự môn ở hợi của cung phu thê, không thích hợp và tả, hữu đồng cung chỉ so sánh có nhị độ hôn nhân của tượng, mà lại không thể nhận ra vừa kị phần nhiều là phi có kích động tính, đa ý kiến.

Cung tử nữ: Cự môn nhập con nối dòng bất luận vượng yếu chủ phụ tử ít duyên, hoặc trước khó sau dễ, hoặc trước phải nữ nhi hậu phương nuôi nam, dĩ trì được là nên, nhân đại đô có trưởng tử nan của tượng.

Nhị, cự môn tinh phú văn ca quyết

Cự môn là âm tinh ngôi sao, hóa khí là ám ở mệnh thân chủ khẩu thiệt thị phi, ở sổ chấp chưởng thị phi, làm việc thoái thoái nhiều lần cùng người giao sơ chết già ác, mười hai cung trung tâm nếu không có miếu nhạc chiếu đến nơi là tai, nhược hóa quyền tinh thì vi nhân sư biểu, thanh các lan xa, ở vượng cung và thái dương hội chiếu thì quang thải quang minh, năng lực phú năng lực quý, vu tử ngọ cung an mệnh là thạch trung tâm ẩn ngọc cách canh hội khoa lộc quyền phúc hậu nhược gia tả hữu lộc tồn là thượng cách, nhưng dĩ không đi ngọn núi cao nhất là nên (phong mang không thích hợp giấu diếm), minh thì thoát thân, suốt đời chức cao lộc hậu nhược thủ đỉnh nguyệt không hề lương hậu quả, hoặc tao mọi người chỉ trích, dồn thân bại danh liệt. Nữ mệnh miếu địa cũng không được hoàn mỹ, hãm địa thương phu khắc tử, đa số nhà kề, đến đây tinh bất lợi lục thân, cho nên lập huynh đệ thì cốt nhục sao Sâm, sao Thương, vu phụ mẫu thì tao khí trịch, vu tử nữ chủ tổn hại hậu phương chiêu, vu phu thê không thích vu cách sừng chủ sinh ly tử biệt dù rằng giai lão, cũng không miễn ô danh bại tiết, vu giao hữu không khỏi chiêu báng oán, vu tài bạch đa cạnh tranh mà được, vu sự nghiệp dễ chiêu hình trách, vu điền trạch thì tổ nghiệp phá đãng, vì vậy tinh tối kỵ lạc hãm thì nơi là tai, mừng nhất miếu vượng tịnh lộc tồn để giải kỳ ách thì phú quý, ở dần thân phùng tốt hội lừng danh sau đó thực lộc, chủ danh lợi song thu vào năng lực thành đại phú, thanh danh dương cho hắn bang, cự môn ở đã so sánh bất lợi phụ tinh nhưng ưa lộc tồn cùng độ lại thêm hóa quyền thì có quyết đoán thiện gây dựng sự nghiệp mà lại đáng quý, ở hợi phùng hóa quyền lộc có thể phú đáng quý, danh chấn tha hương nhưng không thích hợp phong mang thái lộ, chí cao người ta ngạo dễ bị nhân chỉ trích. Như ở hãm địa có nữa dương đà sát tinh cùng độ, nam đạo nữ xướng, như có hỏa linh bạch hổ lai xung, ắt gặp hình phối việc, đại hạn ở hãm phùng của gia sát chủ quan tai thị phi, tang phục rủi ro hoặc hoả hoạn, giai nhân kỳ vi cô độc khắc bác chi thần, tăng nói có thể miễn kỳ hung tai.

Cự môn Hóa kị có khẩu thiệt thị phi hoặc ngôn ngữ không thông.

(trên cơ thể người khí quan trung tâm) cự môn chủ miệng.

Phú văn: “Thìn tuất ứng với ngại hãm cự môn “

Chú: “Thìn tuất nhị cung an mệnh, giá trị cự môn bị chiếm đóng, chủ nhân làm việc điên đảo. Gia sát chủ lời lẽ của phi, hình thương không khỏi, canh gặp ác hạn vưu (nhiên) “

Còn có một đoạn tương tự thơ cổ (toàn bộ cuốn sách nhị 12 trang):

Ca viết: “Cự môn thủ mệnh gặp kình dương, linh hỏa phùng việc bất tường; thái độ làm người gấp gáp đa điên đảo, bách sự mang mang loạn chủ trương “

Ở sách cổ trung tâm, đối mệnh tọa thìn tuất cự môn người hình như chỉ có đối tân quý năm sinh ra đánh giá tương đối khá.

Ca viết: “Cự môn thủ mệnh gặp kình dương, linh hỏa phùng việc bất tường; thái độ làm người gấp gáp đa điên đảo, bách sự mang mang loạn chủ trương “

Ở tử vân trong sách, đến đây xưng là “Cự hỏa dương” hung cách.

Ở sách cổ trung tâm, đối mệnh tọa thìn tuất cự môn người hình như chỉ có đối tân quý năm sinh ra đánh giá tương đối khá.

Tân năm cự môn hóa lộc, quý năm hóa quyền, nhiên thìn tuất cự môn lạc hãm, cho dù cát hóa cũng không nhất định hữu dụng.

Kỳ cát tượng như chân trời một đạo thải hồng, mong muốn mà không thể thành.

Cự môn, Hỏa Tinh, kình dương tam tinh giao nhau

Tử vi đẩu số toàn bộ thư:

“Cự môn dương đà vu thân mệnh tật ách, doanh hoàng khốn yếu, đạo mà xướng “

“Cự môn tứ sát hãm mà hung “

“Cự hỏa kình dương đà, phùng ác diệu, phòng ải tử đầu sông “

“Cự hỏa linh tinh, phùng ác hạn, chết vào ngoại đạo” (đã ngoài chở vu luận chư tinh đồng vị viên… )

“Kị ám ở chung cung mệnh tật ách, khốn yếu □ doanh” (chở vu quá nhỏ phú phê bình chú giải)

“Hỏa linh dương đà cập cự môn, thiên không Địa kiếp vừa tướng lâm, tham lang thất sát liêm trinh ở lại, vũ khúc gia lâm khắc hại xâm” (chở vu nữ mệnh cốt tủy phú phê bình chú giải)

“Cự hỏa kình dương, chung thân ải tử” (chở vu đẩu số cốt tủy phú phê bình chú giải)

“Hình và ám đồng hành, thẳng chiêu bệnh kín mà phôi con mắt; kị và sát ám cùng độ, chiêu lăng nhục mà sinh bệnh kín “

“(cự môn) giá trị dương đà, nam đạo nữ xướng; (đối cung) gặp hỏa linh bạch hổ, vô đế áp lộc tồn, quyết phối thiên lý” (đã ngoài chở vu chư tinh vấn đáp luận)

Lục bân triệu tử vi đẩu số giáo trình (nhị):

“Những … này phán đoán suy luận, chủ yếu là nói rõ cự môn phạ sát tính chất. Cho nên tiền luận các loại cách cục, sai ai ra trình diện sát tức đặc biệt. Dựa vào vương đình chi kinh nghiệm, cự môn sai ai ra trình diện lưu sát, cũng chủ kỳ năm bất lợi. “

Vương đình chi đàm tinh:

“Cự cơ lập mệnh, không thích hợp thái dương hóa lộc, nhân mão cung cự cơ vu thái dương hóa lộc thì, tất đồng thời là dương đà chiếu xạ, là vì đặc biệt” “Cự môn kình dương sai ai ra trình diện Hỏa Tinh cùng độ, không được chủ kích phát, trái lại chủ phát sinh trọng đại kích thích “

Tử vi tuỳ bút chung nghĩa minh:

“Cự môn phùng dương, đà, hỏa, linh, danh “Cự phùng tứ sát” .

Thơ viết: 『 cự môn lạc hãm trong người cung, Tứ Sát thiên về mệnh nội phùng; nếu là ngôi sao may mắn vô cứu giải trừ, ắt gặp lưu phối viễn phương trung tâm 』”

“Đầu sông ải tử là một người đi tới tuyệt vọng thì, sở áp dụng 『 không trở ngại người khác, có thể kết thúc tánh mạng mình hành vi 』 người như thế coi như là người lương thiện chỉ bất quá bản thân hoặc hoàn cảnh cùng với ý niệm tướng nghịch mà thôi “

Tác giả: Chu dễ huyền 2006- 6- 1 13: 10 hồi phục đến đây lên tiếng

—————–

113 hồi phục: Tử vi bí tịch

Hầu ngọc tùng bác sĩ tử vi đẩu số giáo trình:

“Cự môn và dương đà hỏa linh đồng cung, hoặc là thiên không cướp đồng cung, hoặc tam phương sai ai ra trình diện Hóa kị, đều đoán phá, nhân tư dục mà sinh thị phi “

Tổng kết: Toàn bộ thư là tẫn nói xấu, một báo cho biết thực pháp làm sao phán đoán (nhưng thật ra là có rồi, ở toàn bộ cuốn sách nhất nơi nào đó).

Lục bân triệu cân vương đình chi là khoảnh hướng nhận đồng, nhưng chỉ nói toạc cách, chưa nói hội nghiêm trọng đến trình độ đó.

Chung nghĩa nói rõ “Bản thân hoặc hoàn cảnh cùng với ý niệm tướng nghịch mà thôi” là đáng giá suy tính phương hướng.

Hầu ngọc tùng bác sĩ “Nhân tư dục mà sinh thị phi” cân chung nghĩa minh như can tương thông chỗ.

Ta ư? Ta là chiếu cái kia toàn bộ cuốn sách nhất nơi nào đó khứ phán đoán nhé.

Hỏa dương cách

Tử vi đẩu số toàn bộ thư:

“Dương hỏa đồng cung, uy quyền áp chúng “

“Kình dương Hỏa Tinh là hạ cách “

“Kình dương nhất diệu rơi rảnh rang cung, đà hỏa xung hề dù cho hung “

“Kình dương Hỏa Tinh là thấp hèn “

Hỏa dương cách tốt hay xấu? Khán quan bản thân ngẫm lại ba!

Thiên tướng tinh

Sao Nam Đẩu năm sao, ngũ hành nhâm dương thủy, quản áo cơm, ấn tín, khế ước, chi phiếu, biên lai, vé xe, hóa đơn phạt, giống vậy là thủ tướng cho nên là quan lộc chủ tể.

Ở chư cung giai cát, chích vượng yếu của phân. Vu nhân tướng mạo đoan chính thận trọng từ lời nói đến việc làm, phụ trách trung hậu thành thật, thành tín có tinh thần trọng nghĩa, tính ôn hòa nhạc trợ giúp nhân phục vụ nhiệt tâm, ưa điều giải phân tranh và cân đối tâm tính, cho nên làm cho ổn định cảm giác, sở dĩ nhân tế quan hệ hài lòng, duy bốc đồng bất túc cho nên thích chõ mũi vào chuyện người khác lại sợ sự.

Ngũ hành: Đất

Tính chất sao: Âm thủy (nhâm thủy), hóa thành ấn tinh (bà mối tinh), quảng từ, quan lộc chủ, sao Nam Đẩu đệ ngũ tinh.

Nhân vật đại biểu: Văn trọng (văn thái sư)

Tính chất đặc biệt:

Tương đương trung trinh thiện lương.

Tối cát tường tinh, có người cho rằng bỉ tử vi tinh còn muốn cát tường.

Chính khí có thể chế tiểu nhân, chế sát.

Có quyền chuôi [ chính ấn ].

Cố chấp, ngay ngắn mà không cú không câu nệ.

Dễ cân thác ông chủ.

Ở đoàn thể trung tâm, dễ rời xa núi non trùng điệp hạch tâm.

Thiên tướng tinh ở cung mệnh hiện tượng

Thiên tướng tọa mệnh người ta rất trọng thị bề ngoài, nhưng có đôi khi cũng chỉ là thấy người khác mặt ngoài, người ta rất hội tố mặt ngoài công phu, ái trang phục, thế nhưng chỉ là cường điệu ở trên y phục trang phục (mà không phải là ở hoá trang thượng).

Thuần dương thủy, thân thiện tính cao, năng lực phát huy hoà giải của đánh và thắng địch công năng, cho nên khi thiên tướng nhập mệnh thì, đa chủ nhân lấy giúp người làm niềm vui, phục vụ đại chúng. Nhưng tính cách đa chủ do dự, khiếm khuyết chủ kiến.

Thường nói thiên tướng nhất diệu có thể thiện ghê tởm, bởi vì nó quá mức dễ đã bị hoàn cảnh ảnh hưởng, sở dĩ thiên tướng liền có loại này chẳng phân biệt được thiện ác tính chất.

Lúc này cách cục là hình kị giáp ấn hoặc lộc ấm giáp ấn, liền đối với cách cục có tuyệt đối bất đồng ảnh hưởng. Sở dĩ đến đây diệu đặc tính cũng biến hóa vô định, khuyết thiếu tiên minh cá tính, dễ thích ứng trong mọi tình cảnh, cũng dễ tùy ba toại lưu.

Ngươi là một rất tốt phụ tá, quản lí, quản lý nhân tài, thích hợp đang quản để ý bộ môn, tố hòa hợp công tác.

Thiên tướng tọa mệnh người ta nếu như hoàn đái đào hoa tinh người ta sẽ có nhị độ hôn nhân hiện tượng (hội hai người đồng thời lai, nếu như gặp được cô thần hoặc quả tú, đó là một sau khi chấm dứt một trở lại).

Thiên tướng tọa mệnh người ta cá tính ôn nhu săn sóc, tướng mạo thể diện, khí chất nhã nhặn cao nhã, coi trọng thưởng thức và cách điệu, rất dễ xong khác giới ưu ái, thế nhưng hôn hậu hội có một chút không an phận hiện tượng.

Nếu như ngươi là nữ sinh mà vừa thiên tướng + văn xương hoặc văn khúc ở cung mệnh — cẩn thận ngươi là tế di mệnh.

Thiên tướng tinh nhập sự nghiệp cung

Suốt đời sự nghiệp vận tràn đầy, bất luận làm kinh thương mậu dịch hoặc là ổn định đi làm công tác, đều có thể công thành danh toại, sự nghiệp thành công.

Nhân thiên tướng tinh là phúc tinh, tiến nhập sự nghiệp cung, cho dù sự nghiệp thượng tao ngộ ngăn trở, cũng có quý nhân tương trợ, gặp dữ hóa lành, là thập phần lợi cho sự nghiệp phát triển một viên tinh diệu.

Nếu vì nam tính, thì thích hợp làm kinh thương mậu dịch, nghề phục vụ, nội khoa y sư, ngắm cảnh lữ hành nghiệp chờ.

Nếu vì nữ tính, thì thích hợp làm hộ sĩ, phụ đạo lão sư, công ty bí thư và nhân viên chính phủ chờ sự nghiệp

Thiên lương tinh

Sao Nam Đẩu hai sao, ngũ hành thuộc mậu dương đất, quản thọ nguyên cập thực lộc, là phụ mẫu ngôi sao, ấm tinh, lão đại ngôi sao, chủ thanh cao, hùng hồn, hóa cát ngôi sao, cho nên gặp không khỏi đa sầu lo, sau đó hóa giải dĩ hiển kỳ công cũng.

Miếu tử dần mão ngọ, vượng thìn tuất xấu vị, được địa dậu, hãm tị thân hợi. Thái độ làm người ưa chiếu cố người khác, có tinh thần trọng nghĩa hội gặp chuyện bất bình, thiện tâm bá đạo cố chấp, cao ngạo tự phụ có uy nghiêm, ưa cuộc sống tự do tự tại. Yếu ấm nâm cũng sẽ tới trước thi thi ngài là chủ tượng cũng.

Ngũ hành: Đất

Tính chất sao:

Dương đất (mậu thổ), hóa khí là ấm, chủ thọ, thọ tinh (gà mẹ tinh), hình pháp kỷ luật của gặp dữ hóa lành, sắc hoàng.

Sao Nam Đẩu đệ nhị tinh, là cung phụ mẫu cung chủ.

Là một viên “Trưởng bối tinh ″, “Thuốc tinh ″, “Lão đại tinh ″, cũng đại diện đại thụ.

Nhân vật đại biểu: Lý tĩnh

Tính chất đặc biệt:

Và ngũ thuật duyên sâu, địa lý sư đại diện.

Nhâm lao Nhâm Oán, dễ là lão đại trong nhà.

Phúc lộc thọ tam tinh thọ tinh, Phúc Thọ duyên niên.

Tôn giáo tinh, tôn giáo màu sắc nồng hậu.

Gặp nạn thành tường, thế nhưng cưỡng cầu việc không đổi đạt thành, trái lại vô được mất tâm, thu hoạch lớn hơn nữa.

Hầu như không có mặt trái tính chất đặc biệt.

Không nặng tài, cho dù đụng tới cung tài bạch hóa lộc cũng hầu như không có trợ lực.

Thiên lương tinh ở cung mệnh hiện tượng

Tác giả: Chu dễ huyền 2006- 6- 1 13: 10 hồi phục đến đây lên tiếng

—————–

114 hồi phục: Tử vi bí tịch

Thiên lương tinh tọa mệnh tâm tư ngươi địa thiện lương, lấy giúp người làm niềm vui, thế nhưng người ta cả đời này dễ vi tình sở khốn (bất kể là hữu tình, thân tình, ái tình đều là), người ta thích bả người khác trách nhiệm lãm ở mình trên vai, sau đó đem chính mình mệt mỏi tử.

Thiên lương nhập mệnh người đó, bởi đến đây diệu hóa khí là “Ấm” tinh, chủ nhân có thiện căn, và tôn giáo quá mức hữu duyên phân, đối triết học huyền học phương diện hứng thú đậm, nếu có tông

Giáo tín ngưỡng, có thể bả đến đây diệu quái gở đặc tính chuyển hóa không ít, cũng có thể đi qua tham dự tôn giáo hoạt động lai bang trợ mở rộng tự thân nhân tế quan hệ.

Ở cung mệnh có tôn giáo tín ngưỡng, ưa hóa quyền, khoa (không có Hóa kị), trưởng thành sớm, nhập thân cung quá mức tốt, biểu thị lão vận cập bản thân hài lòng (đại hạn vô tử cướp lai phá tất là trường thọ).

Nếu như ngươi là nữ sinh mà thiên lương tọa cung mệnh —- người ta thích đương lão đại tả, sau đó rất hội chiếu cố nhân, cho người cảm giác là nữ thân thể của con người, nam nhân tư là.

Thiên lương tinh nhập cung Quan lộc

Suốt đời sự nghiệp vận hài lòng. Nhân thiên lương tinh là thanh cao ngôi sao, không thích hợp đảm nhiệm quản lý tài sản công tác hoặc là ở có nhiều ăn ý mạo hiểm tính trong hoàn cảnh công tác, bằng không dễ phát sinh khúc chiết tranh cãi.

Nên làm ổn định đi làm công tác, nhất là nhà nước bộ phận then chốt, thập phần thích hợp.

Nếu vì nam tính, thì thích hợp làm công ty chủ quản, nghề phục vụ, ngoại khoa bác sĩ và học thuật nghiên cứu người.

Nếu vì nữ tính, thì thích hợp làm nhân viên chính phủ, giáo sư, bên trong nhà vẽ kiểu, y sư hộ sĩ và học thuật nghiên cứu chờ sự nghiệp.

Nhất, thiên lương tinh cơ bản tinh tình

Thiên lương tinh: Ngoại hạng tinh: Vừa danh ấm tinh hoặc thọ tinh, thọ tinh

Đấu vị: Sao Nam Đẩu đệ nhị tinh.

Phương vị: Tây, thân phương (dần là bởi vì, thân là quả).

Ngũ hành: Mậu thổ chủ tinh thần là dương tính mà ở trong chứa âm, là tĩnh trung kéo ngôi sao.

Chủ tể: Diên thọ của ở lại, là tín ngưỡng chòm sao, y dược chòm sao, ăn ý chòm sao, triết học chòm sao, chỉ huy chòm sao hoặc quân sự cực kỳ nó vận dụng tối cao sách lược chòm sao, cơ mưu đánh bạc chòm sao, giải trừ ách Phúc Thọ chòm sao.

Bản thân bộ vị: Trái tim, pháp lệnh, dạ dày tỳ.

Kiểm hình: Phương mặt dài, thiên đình cao, mi trường, có pháp lệnh, cằm lớn lên tốt hướng về phía trước kiều (gàu tát nước) hoặc thượng môi có châu, rất nặng ôn khiêm, trong ngọc trắng ngà lão thành đoan trang của tư, nổi danh sĩ phong độ, hoặc tiên phong đạo cốt thái độ.

Màu da: Hoàng bạch sắc thanh hoàng sắc, niên thiếu hoàng bạch sắc, trung niên hoàng trau chuốt, lão niên hoàng hắc sắc.

Vóc người: Cao mà tráng, cao ốm.

Hiện tượng: Tính tình cao ngạo không hợp đàn chỉ thẳng vô tư, nổi danh sĩ phong độ, lâm sự quả quyết, hữu cơ mưu ưa lưỡi biện dễ cạnh tranh, ham thi tế có lòng từ bi, có thể chiếu cố nhân, xen vào việc của người khác, có một loại mọi việc chỉ cần ta đi liền có thể giải quyết mà

Tự cho là đúng của lão đại tác phong, cho nên tuy có chỉ huy lực nhưng sảo ngại chuyên chế hảo tâm mà lại gà mẹ nổi danh sĩ phong độ ái tố lão đại, có lúc đáp ứng người khác việc tình hội biện không được, cho nên làm cho có điểm lừa dối cảm giác giác, thông minh mà trí nhớ cường xử sự rất nặng ôn khiêm, nhưng ưa đầu cơ trục lợi, hảo cao vụ viễn, lý trí nặng vu tình cảm nhưng có đồng tình tâm. Sinh ra vu quái dị nơi hoặc quái dị nhà là tốt, mùa xuân, thần sinh ra là tốt, mùa thu giữa tháng sinh ra thứ tốt, mùa hạ cập mùa đông, đầu tháng dưới ngọ sinh ra nghèo nàn.

Vu thiên: Buổi sáng vân vụ di mãn, sau đó trời cao nhẹ nhàng khoan khoái.

Đầy đất: Thanh hoàng sắc, cận có cao lầu, vi cao nơi hoặc sườn núi, cô mộ hoặc đất sườn núi, trong núi uốn lượn chi đạo lộ, cô lập của phòng xá, có điêu khắc của miếu thờ, tôn giáo thánh địa, kẻ quyền thế địa thế, cổ kính của nhai đạo, hoặc rừng trúc nơi.

Vu nhân: Nhân từ có tôn giáo tín ngưỡng chi tâm, tâm thẳng vô tư, có thi tế chi tâm tràng nhưng ưa đầu cơ trục lợi, hữu cơ mưu, ưa lưỡi biện, hảo cao vụ viễn, dễ cạnh tranh, trí nhớ cường, nổi danh sĩ phong độ, nhưng ái đương lão đại.

Vu bệnh: Sao Kim đa người buồn nôn ế cách, tiêu hóa bất lương, sao Mộc đa người tính khí không tốt nóng tính đại (vượng) sao thuỷ đa người chân chân phù thũng, thận suy yếu, Hỏa Tinh đa người can vượng đầu cháng váng, thổ tinh đa người ấm.

Vu sự: Tôn giáo sự vụ, triết học, tâm lý học hoặc thần bí tính chất nhân sinh tham thảo việc vụ, quái nhân đã phát sinh của quái dị việc, vũ trụ ở ngoài tất cả có quy tắc chi thần bí tính việc, tất cả cơ mưu của chỉ huy việc.

Vu vật: Y dược tài liệu, hương án phật cụ, tôn giáo hợp ngưỡng thượng sử dụng vật phẩm đồ cổ, cổ đổng hoặc cổ xưa mà có lịch sử tính của cất dấu vật phẩm.

Vu sổ: Là ngũ hoặc thập số.

Khuyết điểm: Tính tình cao ngạo không hợp đàn, dễ cạnh tranh, ưa đầu cơ trục lợi, chuyên chế.

Ưu điểm: Tâm từ tính thiện, chính trực vô tư, làm việc ổn trọng ôn khiêm, nổi danh sĩ sắt độ, sự quả quyết, hữu cơ mưu, hảo thi tế.

Tam, thiên lương tinh ở mười hai địa bàn cung của luận giải trừ

Nữ mệnh: Thiên lương nguyệt diệu nữ dâm bần. Lương tị hợi, âm dần thân, chủ đa tình, không được hãm y lộc có thể toại, như hãm thấp hèn. Thủ thân mệnh có nam tử của chí. Nhập miếu, chủ phú quý vượng phu ích tử. Xương khúc tả hữu đến đỡ, chủ phong tặng. Dương đà hỏa linh phá tan hình khắc dâm tiện.

Thiên lương: Tử ngọ nhập miếu độc tọa:

Hiện tượng: Đối cung là thái dương, thiên tính trung hậu, có nhân duyên, phú đồng tình tâm, thông minh ngay thẳng, lâm sự quả quyết, phản ứng linh mẫn, năng lực cường, khẩu tài tốt, yêu thích nghiên cứu triết học, suốt đời nhân sự giai cụ khúc chiết tính, nhưng chung năng lực hóa giải, ở ngọ cung rất có thanh cao danh vọng, nặng mặt mũi, số làm quan.

Kiểm hình: Phương bầu dục kiểm hình, thiên đình cao, hoặc ngốc đầu, lông mi trường.

Tác giả: Chu dễ huyền 2006- 6- 1 13: 10 hồi phục đến đây lên tiếng

—————–

115 hồi phục: Tử vi bí tịch

Vóc người: Cao to hoặc cường tráng.

Màu da:

Chế hóa: Thiên lương ở tử ngọ lưỡng cung, giai độc, tọa đối cung là thái dương. Thiên lương ở giờ tý, thái dương ở ngọ là vượng cung, gia văn xương, lộc tồn, tức lư truyện đệ nhất danh, cuộc thi vận đặc biệt tốt, thường là đầu bảng, đinh tị tân sinh ra gia cát, có thể nhâm dân ý đại diện (như lập pháp uỷ viên, giám sát uỷ viên), pháp viện cao cấp quan toà. Cát đa vô sát phá tan, là chính giới hoặc tài chính và kinh tế giới mạnh nhân, ra tương nhập tướng, tiền đồ huy hoàng. Hóa lộc hội, chiếu dễ bị kị hoặc tài vụ trắc trở. Ngọ cung nhập miếu lập mệnh, nhân thiên lương chủ thọ, cho nên là thọ tinh nhập miếu cách, lương cư ngọ vị quan tư thanh hiển, làm quan thanh liêm, không được tham không lấy, chính phái quan viên.

Nữ mệnh: Có chí khí tài hoa, phẩm hạnh đoan chính, vượng phu ích tử, ưa bang trợ nhân, nhưng không được phía sau phê bình người khác thị phi, ngọ cung lập mệnh, canh nên chức nghiệp phụ nữ, hoặc kết hôn muộn là tốt.

Sự nghiệp: Nhân viên và giáo viên, tin tức công tác, dân ý đại diện, tài chính và kinh tế giới, luật sư, công trình sư, y sư.

Cách cục: Đinh tị tân gia cát.

Ưu điểm: Sâu cụ lĩnh đạo tài năng, nhân duyên tốt, mưu tính sâu xa, tùy cơ ứng biến.

Khuyết điểm: Khẩu thiệt thị phi, thẩm xa tửu sắc, dĩ phục vụ làm gốc, không thích hợp mình mở nghiệp.

Thiên lương: Xấu vị vượng cung ngồi một mình:

Hiện tượng: Đối cung thiên cơ lạc hãm.

Nhị, thiên lương tinh phú văn ca quyết

Ca viết: Thiên lương nguyên thuộc đất, sao Nam Đẩu đệ nhị tinh, tư thọ lộc, là diên thọ của ở lại, phụ mẫu đứng đầu tể, hóa khí nhật ấm, có giải trừ ách, chế hóa, diên thọ công. Ấm vu thân mệnh, phúc cập tử tôn. Gặp xương khúc vu tài cung, phùng thái dương miếu vượng vu phúc đức tam hợp, là vạn toàn thanh danh, hiển đạt vu trung ương cấp của quan viên hoặc đại diện, chức vị lâm vu phong hiến tương đương với lập pháp uỷ viên, cực phẩm của quý. Phùng thiên cơ xung chiếu hoặc thiên không cướp hội hợp, nên là tăng nói, cũng thụ Vương gia chế cáo. Thủ thân mệnh thiên cơ đồng hành, cư hàn lâm, ưa đàm binh, xương khúc tả hữu lại thêm hội, thì xuất chúng nhập tướng, vị tới thai tỉnh (tỉnh chủ tịch). Cung mệnh hoặc tự cung có thiên lương, chủ có thọ, là cực cát ngôi sao. Và tham cự cùng độ, mà loạn lễ loạn gia, bại luân. Thiên lương gia cát tọa thiên di, cự thương cao giả (làm ăn lớn nhân). Lương cư ngọ vị, quan tư thanh hiển, là thọ tinh nhập miếu cách, đinh tị quý sinh ra hợp cách. Lương cùng cơ nguyệt dần thân vị, suốt đời lợi nghiệp thông minh. Hung đa bất luận. Thiên lương, thái dương xương lộc hội, lư truyện đệ nhất danh. Thiên lương thiên đồng tụ thủ mệnh thân cung, không sợ hung nguy. (nhưng thường xuyên đụng tới hung hiểm việc, kết quả đều hóa hiểm vi di. ) lương dậu nguyệt tị, lại tác phiêu mui thuyền của khách. Thiên lương thiên mã hãm, phiêu đãng không thể nghi ngờ, tị hợi thân cung an mệnh, thiên lương bị chiếm đóng, thiên mã đồng cung là cũng. Thiên lương hãm địa thủ mệnh, gặp dương đà, đa hệ đồi phong bại tục hạng người. Tái nhược hãm địa thủ mệnh gặp dương hỏa phá cuộc, chủ thấp hèn mà mẹ goá con côi, nặng người chết non.

Thất sát tinh

Sao Nam Đẩu sáu sao, ngũ hành thuộc canh dương kim, chủ thành bại, quản sinh tử quyền bính, thị ba động đại xung kích, ngoại thương, đánh nhau, khẩn trương áp lực, kinh khủng sự kiện chờ.

Tính hung ác độc địa tích cực, là cô khắc ngôi sao, cho nên tinh thần trống rỗng, lục thân duyên mỏng, cô khắc hình sát chủ huyết quang. Năng lực chế hóa kình dương linh tinh là công như quân cảnh, chiến tướng, đặc vụ, người làm ăn, gây dựng sự nghiệp gia chờ. Tọa mệnh thời kỳ thiếu niên tất nhấp nhô, bản thân so sánh sẽ có tâm bệnh, dễ có ngoại thương gấp gáp cho nên dạ dày tràng cũng không tiện. Yếu một mình đảm đương một phía tài năng có thể phát huy. Nếu là không biết phục vụ quên mình, hắc hắc có nâm chịu.

Ngũ hành: Kim

Tính chất sao: Âm kim (tân), âm hỏa (đinh), sao Nam Đẩu thứ sáu tinh. Hóa thành quyền là đa uy đeo sao, chủ lệ, xơ xác tiêu điều, sắc thanh bạch, hoàng bạch, tùy văn xương mà Hóa kị.

Nhân vật đại biểu: Vũ Thành vương hoàng phi hổ

Tính chất đặc biệt:

Ngũ hành thuộc kim, cho nên phong cách thanh thoát, sạch sẽ lưu loát.

Thích ứng lực rất mạnh, đối sự vật cầm được thì cũng buông được.

Tương đương có tinh thần trọng nghĩa.

Nhân không phụ ta, ta không phụ nhân; nhân nhược âm ta, ta tất thập bội hoàn của!

Không quen nhìn theo cẩu thả, thường chỉ trích thủ trưởng.

Bất an vu thất, dục vọng sâu, nữ mệnh nên trở thành chức nghiệp phụ nữ.

Hình khắc nặng, nên bái dưỡng phụ mẫu [ bát tự nặng hơn người hoặc là thần minh ].

Thìn tuất cung là thiên la địa võng, trái lại có lợi cho thất sát khai triển.

Thất sát tinh ở cung mệnh hiện tượng

Nhưng thất sát sở kiên trì cũng thiên về vu quyền uy của mình, chỉ cần người khác theo ý tứ của hắn thì, hoặc dĩ ân nghĩa tướng kết, liền không hề chấp trì kỷ sai ai ra trình diện. Cho nên thiên lương nhân tế quan hệ độ chênh lệch, cũng là bởi vì giá nhất nhân tố.

Bởi thất sát nhập mệnh người, nhất định sẽ ở kỳ trong đời kinh lịch lần trước khúc chiết biến hóa, sở dĩ đến đây diệu nhập mệnh người, tối kỵ đầu cơ trục lợi. Bởi vì thất sát nhất diệu quá mức cụ dã tâm, sự nghiệp tâm cực kỳ cường liệt, không cam lòng thư phục nhân hạ, sở dĩ nếu như phát triển tự thân sự nghiệp thì, hội thập phần chú trọng sự nghiệp cục diện, thường thường bề ngoài xem ra thanh thế quá nhiều, nhưng dễ dẫn đến vốn lưu động bất túc, hơn nữa đến đây diệu nhập mệnh, có nhiều khúc chiết.

Bả trở lên các loại nhân tố hỗn hợp, mới có thể hiểu được vì sao đến đây diệu nhập mệnh người bất lợi làm ăn ý thu lợi.

Thất sát tọa mệnh người ta cá tính mạnh phi thường, vô cùng cương trực, nhất là trong ánh mắt mang theo sát khí, thoạt nhìn tương đối hung, cá tính rất khá xung động, cũng rất kịch liệt, có hủy diệt tính, thích hợp nhất nghề nghiệp là quân nhân, cảnh sát; nhất là cảnh sát, bởi vì ngươi thích hợp nhất đấu tranh anh dũng đi đánh giặc.

Thất sát tọa mệnh người ta rất nặng nghĩa khí, vô cùng trung tâm hơn nữa còn là thuộc về thuộc tử trung hình, phi thường thống hận người khác bán đứng hắn, nếu như bị bán đứng hội trả thù người khác.

Tác giả: Chu dễ huyền 2006- 6- 1 13: 10 hồi phục đến đây lên tiếng

—————–

116 hồi phục: Tử vi bí tịch

Người ta tương đối cố chấp, thuộc về không nói để ý hình, cũng đái khí phách, tương đối bất năng thỏa hiệp, người ta sẽ rất thẳng thắn thành khẩn đối với người, sẽ không đối với người khác có âm mưu nhưng người ta cũng mong muốn đối phương như nhau thẳng thắn thành khẩn, nếu như người ta lọt vào phản bội lúc của ngươi phản kích sẽ rất cường liệt.

Thất sát tinh nhập cung Quan lộc

Suốt đời sự nghiệp vận không ổn định, năm mới tương đối gian khổ, trung niên sau đó mong muốn có thành tựu.

Nhân thất sát tinh chủ biến động, sở dĩ phi thường thích hợp kinh thương mậu dịch, có thể ở tầng tầng biến hóa trung tâm, thành tựu sự nghiệp, thu được số lớn tài phú.

Nếu vì nam tính, thì thích hợp làm mậu dịch sự nghiệp, công trình sư, ngoại khoa bác sĩ và du ngoạn sự nghiệp chờ.

Nếu vì nữ tính, thì thích hợp làm nhà vẽ kiểu, hộ sĩ, xí nghiệp gia chờ. Bất luận nam nữ, đều có mãnh liệt sự nghiệp tâm, có thể khắc phục các loại trắc trở, trung niên sau đó, ở xã hội có thể có thành tựu và danh tiếng.

Nhất, thất sát tinh cơ bản tinh tình

Thất sát tinh: Ngoại hạng tinh, vừa danh tướng tinh, kim thần, là sổ trung tâm trên tương.

Đấu vị: Sao Nam Đẩu thứ sáu tinh.

Phương vị: Nam, ngọ.

Ngũ hành: Canh kim, chủ phân liệt hoặc động, là dương tính nội ngoại giai dương là động tinh.

Chủ tể: Hình sát của ở lại, tư sinh tử, là tướng lĩnh chòm sao, chủ quân sự, hoặc tất cả thương tổn khắc hại của kế hoạch chòm sao, hung quỷ chòm sao, đối ngoại thụ đả kích chòm sao tác, chiến của kế hoạch chòm sao, cạnh tranh chòm sao, là quyền vị đưa, tức quyền tóc huy đến cực hạn sẽ phát sinh chiến tranh, hữu hình vật tất bị giết hại, vô hình vật giết không được tinh thần linh khí, ý tức không đợi nhĩ lão tử tựu làm thịt người ta, bằng không không chiếm được quyền cũng. Đó là tinh thần động lực ngôi sao tọa.

Bản thân bộ vị: Má cốt, tràng, phế trải qua khí quản.

Kiểm hình: Phương mặt dài hoặc mặt dài, xương gò má cao, lưỡng lông mày thô nùng mà lên dương, mắt to mà đột, mi tà, mặt mang hung ác, có sát khí cập uy thế.

Màu da: Hồng hoàng sắc, thanh bạch sắc, niên thiếu thanh bạch sắc, trung niên trắng nuột sắc, lão niên bạch hoàng sắc.

Thể tài: Vóc người trung đẳng, miếu mập mạp, hãm gầy yếu.

Hiện tượng: Gấp gáp, tuy có uy thế nhưng sảo ngại kịch liệt, dễ giết, hiếu chiến, trình hung, mà lại hỉ nộ vô thường, quả đoán kiên cường, có mưu lược, vô tình nghĩa, dễ xung động, đối sự vật đa nghi, đứng ngồi không yên, cố chấp, kiêu ngạo, ưa sống ở loạn thế là tốt. Buổi sáng sinh ra nghèo nàn, buổi trưa sinh ra so sánh ôn hòa, buổi chiều sinh ra so sánh tốt, dạ sinh ra sát khí nặng.

Vu thiên: Mưa đá, mưa xối xả dẫn phát tai ương tình, nói phòng tan vỡ tràn lan.

Đầy đất: Hồng hoàng sắc, cận có cao lầu, hoặc quân khu nơi dùng chân, hiểm yếu của sơn, hoặc núi, công nghiệp nặng khu, pháp trường, tác chiến nơi, bãi bắn bia, hoang phết mà khá cao của mộ, tự tháp, góc tường, sứt mẻ của nơi công cộng, chỗ cao.

Vu nhân: Dữ dằn dễ xung động, lý trí khiếm khuyết tâm thần bất định, đa nghi, thông minh có uy thế, cập mưu lược, có thể một mình đảm đương một phía, có lúc so sánh vô tình nghĩa.

Vu bệnh: Kim đa người phế trải qua của tật, hoặc tranh đấu ở ngoài thương, mộc đa người nổi giận thương can mà tổn hại dạ dày, sao thuỷ đa người thổ huyết hoặc tả máu, đại tràng can thấp không đồng nhất, Hỏa Tinh đa người lao thương, hiệp lặc viêm, trĩ sang, thổ tinh đa người dạ dày tràng nghèo nàn thổ tả.

Vu sự: Có thương tích hại việc, quân hiến cảnh của quản lý sự vụ, tác chiến của kế hoạch sự vụ, cạnh tranh việc hạng (thương nghiệp của cạnh tranh, quân sự tranh) công nghiệp nặng của kế hoạch sự vụ, công kích tính của chính sách sự vụ, tâm chiến của sách lược.

Vu vật: Quân cảnh của đồ dùng máy móc, có lực sát thương của thiết khí hoặc hung khí, vũ khí (đao thương kiếm chờ), chữa bệnh giải phẫu khí cụ, nặng công nghiệp sản suất dụng cụ, ngũ kim loại chờ.

Vu sổ: Thập hoặc đều, là hoàn chỉnh việc vật mà thụ hại la nan việc (sổ).

Khuyết điểm: Hỉ nộ vô thường, làm việc kịch liệt hay thay đổi hóa, dễ giết, thật là ác độc, cố chấp kiêu ngạo, đa nghi.

Ưu điểm: Có mưu lược có uy nghiêm, có thể một mình đảm đương một phía.

Quan (lộc) cung thất sát cư thìn, sự nghiệp thượng đa mưu lược, ưa ăn ý. Nhưng thấy kị sát ăn ý chỉ có rách nát,

So sánh thích hợp làm công nghiệp, dĩ tài nghệ mưu sinh là nên.

Ta nhớ kỹ trước đây xem qua tuệ tâm trai chủ thư, thuyết thất sát tọa cung phu thê người đó dễ có và ngoại tộc (hoặc người ngoại quốc) thông hôn tìm cách và khuynh hướng.

Thất sát phá quân, chuyên ỷ dương linh của ngược.

Thất sát là đại đao, kình dương là nhỏ đao, sở dĩ tuyển trạch bác sĩ (ngoại khoa có thể có khai đao cơ hội loại khoa) là tốt phương hướng.

Vừa tiền hai người là ngũ hành thuộc kim, làm khoa học kỹ thuật loại cũng là có thể suy tính.

Liêm trinh thất sát, trên đường mai thi

Liêm trinh thất sát xấu vị đồng cung. Là liêm sát xấu vị cách

Liêm trinh hỏa khắc thất sát đất là tích phú người.

Thất sát kim khắc liêm trinh mộc là trên đường mai thi.

Phá quân tinh

Bắc đẩu thất tinh, ngũ hành thuộc quý âm thủy, chủ chiến sự, quản phối ngẫu, con nối dõi, nô bộc, vu khí là sát khí, hao tổn tinh, quý tinh, ba động, cô độc, vu nhân người tu đạo. Chỉ nghe lệnh vu tử vi. Hội ngôi sao may mắn hoặc miếu vượng có tiến bộ, mặc dù khổ cực có thu hoạch cho nên thái độ làm người hiện thực mà lại độc lập tự chủ.

Miếu tử ngọ vị, vượng xấu mão thìn tuất, bình hợi, rảnh rang tị, hãm dần thân dậu. Tuổi hạn phùng chủ đại biến động, tính vừa vặn thắng náo động tình hình thế giới nên của, thái bình thịnh thế ít làm, phi năng lực bất túc chỉ vì thời không sai cũng.

Ngũ hành: Thủy

Tính chất sao:

Hóa thành hao tổn tinh, sắc hạt, bắc đẩu đệ thất sao, đại diện phu thê, giao hữu.

Tùy văn khúc mà Hóa kị, phá hư, tàn bạo, quyền lực, độc tài, tiêu hao, tiên phá hư tái kiến thiết.

Kiến trúc nghiệp, oạt đất cơ, vô cùng tốt hại vô cùng.

Nhân vật đại biểu: Trụ vương

Tính chất đặc biệt:

Cường điệu chữ phá, có đột phá, phá hư ý, có hủy diệt tính.

Có kim tính chất đặc biệt, cho nên tương đương có quyết đoán.

Khai triển tính rất mạnh, thích hợp tố sự nghiệp mở đường tiên phong.

Sát Phá Lang giai vãn phát, trung tâm lúc tuổi già cát tường.

Ngoại trừ Thái âm cùng với tham lang ở ngoài, phá quân cũng là mỹ nhân tinh, mắt to mỹ nữ.

Phá quân chỗ cung vị, thường là phá cuộc chỗ, cai cung vị cực không ổn định.

Thường nhân xông qua đầu, trái lại chế tạo có nhiều vấn đề, có người coi là “Vấn đề người chế tạo” .

Võ đoán, tương đối bá đạo.

Tư tâm nặng hơn, dễ giở mặt.

Không thích hợp gìn giữ cái đã có, rơi thiên la địa võng điều kiện tốt nhất.

Liêm trinh cùng với Sát Phá Lang, đều là ở tình cảm thượng tương đối dễ dàng xung động người.

Nữ mệnh không thích phá quân, bất lợi lục thân, phá cũ, xây mới.

Phá quân tinh ở cung mệnh hiện tượng

Đến đây diệu sở chủ biến hóa cùng với nó tinh diệu có rất lớn phân biệt. Hóa khí là hao tổn, hao tổn tức là chỉ phá hao tổn, sở dĩ phá quân biến hóa là muốn tiên phá hư, sau đó sẽ một lần nữa sáng tạo.

Loại này đặc tính, dẫn đến đến đây diệu nhập mệnh người đó, thường thường cuộc sống biên độ sóng phập phồng rất lớn, cũng quá mức vất vả cực nhọc, bởi vì bất luận cách cục tổ hợp làm sao, loại này tiên phá hậu thành tính chất, chắc là sẽ không thay đổi.

Cách cục tổ hợp tốt, bất quá chủ quá trình vất vả cực nhọc cải biến hậu, có thể có được tốt đẹp chính là tiền lời, nhưng tịnh không thay đổi toàn bộ trong quá trình vất vả cực nhọc và rung chuyển.

Nếu như ngươi là nam sinh mà phá quân tinh ở cung mệnh — tính tình của ngươi quật cường, hơn nữa lòng hiếu kỳ nặng, thích mới sự vật, thái độ làm người hùng hồn, tính cách hay thay đổi, kẻ khác khó có thể phỏng đoán.

Nếu như ngươi là nữ sinh mà phá quân tinh ở cung mệnh — người ta có chút lòng hư vinh, hơn nữa cá tính quật cường, có đôi khi hội ép buộc, đồng thời được để ý không buông tha nhân, có ngạo khí, ánh mắt cao, tâm tình không ổn định, dễ tâm tình hóa, làm việc không có chuẩn tắc, quyết định sự tình yếu dựa vào người ta lúc đó tâm tình mà định.

Phá quân tinh tọa mệnh người ta — của ngươi sức thuyết phục cường, thích yêu cầu tân yêu cầu thay đổi, không dễ dàng thỏa mãn hiện trạng, bề ngoài trầm ổn, có nhiều tâm cơ, hiếu động, thích kịch liệt vận động, có chủ sai ai ra trình diện, đồng thời háo khách, hào sảng thẳng thắn, gan lớn, có quyết đoán, điểm quan trọng(giọt) tân, có sáng ý, có thiết kế tài hoa, quan niệm tân triều cân thượng thời đại.

Phá quân tinh nhập cung Quan lộc

Suốt đời sự nghiệp vận không tốt, năm mới thường xuyên thay đổi công tác, sự nghiệp phát triển không ổn định, trung niên sau đó, sự nghiệp có thể có sở cơ sở.

Suốt đời không thích hợp làm ăn ý mạo hiểm tính công tác, dễ rủi ro, nếu kinh thương, cũng ứng với cẩn thận, tránh cho cùng người phát sinh tài vụ tranh cãi.

Nếu vì nam tính, thì thích hợp làm công trình sư, nhân viên kỹ thuật và cảnh sát quân nhân chờ.

Nếu vì nữ tính, thì thích hợp làm hộ sĩ, cảnh sát, nhân viên chính phủ các loại công việc, hoặc là ở gia đình tố một vị xứng chức chức nghiệp phụ nữ, tránh được miễn sự nghiệp thượng khúc chiết.

Tác giả: Chu dễ huyền 2006- 6- 1 13: 10 hồi phục đến đây lên tiếng

—————–

117 hồi phục: Tử vi bí tịch

Ngũ hành: Thủy

Tính chất sao:

Nhu thuận, dương thủy (nhâm thủy), phúc tinh, lười nhác, có ích thọ tiêu tai giải trừ ách của linh động lực.

Tử vi tinh hệ trung tâm biến dị tính lớn nhất một viên tinh, lại bảo tính toán tinh.

Cũng gọi là tụ hợp tinh, có tụ hợp, được thông qua ý.

Nhân vật đại biểu: Chu Văn Vương – cơ xương

Tính chất đặc biệt:

Thiên đồng người, thiên hỏa đồng nghiệp cũng.

Cùng người và cùng, cho nên giỏi về hòa hợp nhân tế quan hệ. Người hiền lành, thà rằng tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, để cầu sự tình viên mãn. Tương đương phú có tình vị. Phúc lộc thọ tam tinh ở giữa phúc tinh, phúc báo sâu đậm. Và ngũ thuật duyên sâu, Văn vương là kinh dịch nghiên cứu tổ sư, cho nên thiên đồng và kinh dịch bói toán hữu quan. Thích hợp công việc ổn định. Có điểm lười nhác, tích hiệu độ chênh lệch.

Cá tính và tính cách phân tích:

Thiên đồng là một viên phúc tinh, chủ an hưởng, tính tình ôn hòa khiêm tốn lễ độ, tâm từ ngay thẳng ưa trợ giúp nhân, mọi việc không cùng nhân tính toán, mặc dù thông minh hiếu học cũng không chuyên tâm luôn luôn tiên chuyên cần hậu nọa, bởi vì là phúc tinh thích an hưởng sở dĩ cũng tương đối không có khai sáng lực cùng với hùng tâm tráng chí xử sự cũng không rất tích cực, mặc dù là có kế hoạch cũng là nói chuyện không đâu chấp hành lực kém hơn rất ít biểu hiện!

Thái độ làm người so sánh chú trọng đời sống tinh thần cảm thụ thích quá nhàn nhã đi chơi sinh hoạt thưởng thức cao huyễn tưởng La Mạn Đế Khắc đích tình ái, thích ứng trong mọi tình cảnh!

Ưu điểm cập khuyết điểm:

Thiên đồng ưu điểm: Có phúc có thể hưởng, không cần mà sống sống mà mệt nhọc, ngày luôn luôn thảnh thơi ưu tai, tâm địa thiện lương thích bang trợ người khác, không cùng nhân tranh chấp, không được cực đoan!

Thiên đồng khuyết điểm: Vô khai sáng lực, làm việc không được tích cực, được chăng hay chớ bảo thủ quy tắc có sẵn tâm tính khá mềm yếu, lười nhác, cần phải phải bị ngăn trở hoặc kích thích mới có thể hăng hái!

Nếu như:

Thiên đồng phùng sát tinh trái lại khích lệ nó quyết chí tự cường xúc động kỳ ý chí chiến đấu, mặc dù sẽ khiến cho sinh hoạt trở nên lao lực gian khổ, nhưng luôn luôn sẽ có cơ hội thành công!

Thiên đồng không thích gia ngôi sao may mắn nhất là văn xương văn khúc bởi vì hội tăng kỳ mị (mị) lực cũng làm sâu sắc nó THUẬN và ham ăn biếng làm tập tính, nam nữ mệnh đô hội trầm mê tình ái hưởng thụ mà lại có tình cảm thượng làm phức tạp và khúc chiết!

Thiên đồng tinh ở cung mệnh hiện tượng

Thiên đồng tinh là phúc tinh, cái này “Phúc” ý tứ điều không phải chỉ vô hình phúc phận hoặc phúc đức, sở dĩ thiên đồng đương rơi vào cung mệnh thì, không thể đã nói hắn rất có phúc phận, suốt đời vô tai vô họa.

Cái này phúc tinh, nhưng thật ra là chỉ chú trọng hưởng thụ. Thích hưởng thụ, tịnh không có nghĩa là hắn nhất định có thể có cái này phúc phận khứ hưởng lạc chung thân.

Mà một người vô cùng chú trọng trước mắt yên vui, thường thường ý chí tiêu ma, vô tâm tiến thủ.

Thiên đồng ở trong tính cách thiên về vu tâm tình hóa, sở dĩ rất nhiều thì đô hội thuyết, thiên đồng viên này tinh diệu có điểm tính trẻ con.

Bởi đến đây diệu vô cùng tâm tình hóa, sở dĩ hết sức dễ dàng đã bị cái khác tinh diệu tổ hợp ảnh hưởng.

Thiên đồng tinh tọa mệnh người ta cá tính trái lại nhiều lần phúc, sáng sớm vừa mới chuyện quyết định, buổi chiều khả năng tựu cải biến, ngày hôm nay thật vất vả mới quyết định chuyện khả năng quá hai ngày sau tựu vừa cải biến, hơn nữa người ta còn có thể có lý do, hội tự bào chữa cho người khác thính, người khác thính giải thích của ngươi, nghe hoàn rất có đạo lý, hắn thật đúng là bắt ngươi không có biện pháp.

Thiên đồng tọa mệnh người ta người ngoài rất hòa khí, cùng người ở chung hòa thuận, không được gây thù hằn, không được kết thành hận thù, dễ cùng người hoà mình, cùng người không có cảm giác xa lạ.

Bản thân ngươi cảm ứng lực rất mạnh, có thể lập tức cảm ứng được người khác đang suy nghĩ gì, hội cho người khác một loại phi thường uất ức cảm giác.

Thiên đồng tọa mệnh người ta liên tưởng lực phong phú, nhĩ căn tử mềm.

Thiên đồng tinh nhập cung Quan lộc

Suốt đời sự nghiệp vận thường thường, thích hợp làm tiểu quy mô kinh thương mậu dịch hoặc là ở công và tư người máy quan phục vụ, có thể có tốt đẹp chính là phát triển.

Nhân thiên đồng tinh chủ phúc, không thích biến động tính quá lớn, sở dĩ so sánh không thích hợp làm cạnh tranh tính kịch liệt, tiền tài lưu thông tỷ số đại là sự nghiệp, dễ phát sinh khúc chiết và làm phức tạp.

Nếu vì nam tính, thì thích hợp làm công và tư gia bộ phận then chốt viên chức, lão sư, tác gia, tự do nghề phục vụ và ăn uống nghiệp chờ.

Nếu vì nữ tính, thì thích hợp làm công chức, giáo sư, âm nhạc gia, bí thư và xã hội nghề phục vụ chờ hành nghiệp.

Nữ mệnh thêm vào:

Thiên đồng nữ mệnh: Diện mạo tú lệ tính tình dịu ngoan, thái độ hòa ái dễ gần, đối nhân xử thế phương diện đều rất được thể!

Đại diện sinh hoạt yên ổn nhàn nhã đi chơi đa chú trọng sinh hoạt tình thú cập hưởng thụ, đối đời sống tình cảm trái lại không thèm để ý, nhân ưa nhàn nhã ngày sở dĩ không thích khổ cực lao lực công tác bởi vậy có làm cho một loại lười biếng cảm giác!

Thiên đồng nhược phùng sát tinh thì chích vô phúc có thể hưởng hội tăng không ít gian tân tao ngộ, trái lại kích thích kỳ hăng hái lòng của, sẽ có thành tựu! (lao mà thành công)

Nhất, thiên đồng tinh cơ bản tinh tình

Thiên đồng tinh: Ngoại hạng tinh. Vừa danh phúc tinh.

1. Đấu vị: Sao Nam Đẩu đệ tứ ích thọ bảo sinh ngôi sao.

2. Phương vị: Tây, dậu (mão là bởi vì, dậu là quả).

3. Chủ tể: Cung phúc đức chủ, hóa khí là phúc, là hưởng thụ chòm sao, tiêu khiển du ngoạn, chủ tinh thần, là lương bổng gìn giữ cái đã có chòm sao, công tác thống kê dự toán trí năng chòm sao, cũng quân sự trù tính chung điều phối sách lược chòm sao.

4. Ngũ hành: Nhâm thủy, là dương tính mà ở trong chứa âm tính, là tịnh ngôi sao ở lại.

5. Bản thân bộ vị: Nhĩ.

6. Kiểm hình: Hình chữ nhật mà vi viên, thiên đình khoan, địa các phương, mi khoan, mắt trường mà hữu thần (con mắt tú thanh kỳ) thần phong xỉ đủ.

7. Màu da: Hoàng bạch sắc. Niên thiếu màu trắng đen, trung niên hắc (hoàng) trau chuốt, lão niên hắc hoàng sắc.

Tác giả: Chu dễ huyền 2006- 6- 1 13: 11 hồi phục đến đây lên tiếng

—————–

118 hồi phục: Tử vi bí tịch

8. Thể tài: Miếu vượng mập mạp hãm địa gầy lùn, biểu hiện nhu nhược ôn hòa, nữ tính nhu nhược không có xương thái độ.

9. Cá tính: Thái độ làm người khiêm tốn, liêm khiết, bản tính ôn hòa mà từ bi ngay thẳng, viết văn tinh thông mà có kỳ chí, tuy có cơ khu mà phục vụ tâm nặng vô cang kích mặc dù ôn hòa mà lưu vu nhu nhược, ưa vui đùa, nhưng tính trơ mà lại lười nhác, lưu luyến sái sắc, đa tài đa nghệ, giỏi về xã giao, đối nhân xử thế phi thường viên mãn dung hòa.

10. Vu thiên: Trời nắng, ít có vân vụ, mà vô thái dương, âm nhu thư thích.

11. Đầy đất: Kỳ sắc hoàng bạch hoặc thanh hoàng, cận có thủy đạo, thủy câu, tỉnh tuyền, vũng nước, bãi, hoặc chỗ trũng nơi, hoa cỏ bình nơi, bùn đất nhu tĩnh nơi hoặc sa địa, có tú lệ sơn hà nơi, hoặc tới gần chỗ ăn chơi.

12. Vu nhân: Có mộng tưởng lực dự hựu của sai ai ra trình diện, dễ thụ ngoại giới cảm giác nhuộm, trọng tình luy kỷ, đối với người thật xấu chẳng phân biệt được, độ dày bất minh, xử sự ôn hòa mà nhu nhược.

13. Vu bệnh: Sao Kim đa người thận kết sỏi, sao Mộc đa người bệnh liệt (bán thân bất toại) sao thuỷ đa người thận giấu, bệnh truyền nhiễm, bệnh phong lưu, Hỏa Tinh đa người bàng quang, niệu đạo kết sỏi, thổ tinh đa người bệnh sa nang.

14. Vu sự: Ngắm cảnh sự nghiệp, tiêu khiển sự nghiệp, xã giao, giao tế quan hệ hữu nghị việc nghiệp, điện ảnh nghề phục vụ, quan hệ xã hội mới phát dục chuyện vui nghiệp hoặc lưu hành tính ngu tưởng sự nghiệp, tất cả chơi trò chơi của quy tắc, kế hoạch, thực thi chờ phạm vi, hoặc nhạc khí của kế hoạch, thiết kế chế tạo, hoặc công văn, tay nghề chờ.

15. Vu vật: Món đồ chơi, xem xét phẩm, đồ cổ nghệ phẩm kim thạch ngọc khí, đồ trang điểm, trang hoàng, trang sức phẩm chờ.

16. Vu sổ: Lục, hoặc vui đùa số.

17. Khuyết điểm: Quá mức tâm tình hóa dễ thụ ngoại giới cảm giác nhuộm, ảnh hưởng sự nghiệp, mặc dù ôn hòa nhưng biểu hiện vô cùng nhu nhược, trọng tình luy đã, so sánh ham hưởng thụ, độ dày bất minh, đối với người thật xấu chẳng phân biệt được, tính trơ lười nhác.

18. Ưu điểm: Tính tình ôn lương tinh khiết và, nội tâm từ hậu, bản tính liên thẳng, chí khí cao siêu, tư tưởng thông minh, năng lực học năng lực thành, khiêm tốn liêm khiết, viết văn tinh thông có kỳ chí, đa tài đa nghệ, giỏi về xã giao.

19. Ưa sống ở ư thuận yên vui của tốt. Buổi trưa sinh ra có tính trơ, vô tiến thủ tâm sự nghiệp nghèo nàn. Buổi chiều sinh ra cảnh đêm thật tốt, nơi chơi trò chơi, phản lão hoàn đồng có thiên luân của nhạc. Dạ sinh ra, nam lang thang, nữ dâm bôn, hoa tửu cuộc đời.

Nhưng pháp quyết này thuận phối hợp tứ hóa cập chư cát tham khảo ứng dụng phán đoán suy luận.

Tam, thiên đồng tinh trên mặt đất bàn mười hai cung của luận giải trừ

1. Thiên đồng ở tử ngọ tất và Thái âm đồng cung:

Hai sao vu ngọ cung giai lạc hãm, phùng của giai chủ phiêu bạt, nhưng như có kình dương đồng cung là đầu ngựa đái tiến cách, có thể tăng kỳ trùng lực, trái lại chủ có đại thành, nhưng khổ cực bội thường, nhiên tuy đẹp mạo mà có không được hoàn mỹ của ngại, nữ mệnh dĩ tử cung an mệnh so sánh ngọ cung là tốt, nhưng nhưng cần phải khán bản mệnh cập cung phúc đức có hay không có đào hoa tinh, cung phu thê có có phá mà nói của. Hai sao vu ngọ cung giai vượng, thiên đồng chủ phúc, Thái âm chủ phú, như năng lực gia ngôi sao may mắn tất nhiên là phú quý, nữ mệnh không thích hợp gia sát cập vừa phùng đào hoa tinh, thì không được hoàn mỹ. Nam mệnh cũng chủ phong lưu phóng khoáng.

Hiện tượng: Tử cung: Ôn nhu có cá tính, tính tình rộng rãi mà gấp gáp, đối nhân xử thế lễ độ khéo léo, tâm tình ổn định, ưa quá nhàn nhã đi chơi sinh hoạt, tâm địa từ thiện, phẩm cách thanh cao có tài năng, thiện bày ra có năng lực phân tích, có tuyệt nghệ, thường có các loại tư tưởng cập kế hoạch, tích thực hiện ít.

Ngọ cung: Tâm địa thiện lương, nhân từ hậu phúc, không sợ hung nguy, thiện bày ra có tài năng cập phân tích lực, làm việc so sánh tử cung có bốc đồng, nhưng tiên chuyên cần hậu nọa, thái độ làm người hiền hoà, bất kể được mất, suốt đời bận rộn, nan đau khổ phiêu bạt, mà khắc tẫn quyết chức, nhưng ứng với phòng sắc mà thất bại.

Kiểm hình: Viên trung tâm đái phương, tròn dẹp kiểm, hoặc hình kiểm, thần phong xỉ đủ, thanh tú mà nhã nhặn.

Màu da: Thanh bạch sắc, hoàng bạch sắc.

Vóc người: Vóc người trung đẳng, nam khá cao béo.

Chế hóa: Ở tử ngọ cung và Thái âm đồng cung, dĩ thiên đồng ngôi sao tình là chuẩn.

1. Ở thập cung có kình dương đồng cung phùng khoa lộc quyền là đầu ngựa đái tiến cách, uy trấn biên cương, vô cát phù, đa bất năng chết già.

2. Ở ngọ cung gia sát nặng (chỉ kình dương không tính là) lao lực bôn ba, bản thân so sánh không được khỏe mạnh, tứ chi doanh hoàng.

3. Nữ mệnh không thích hợp Tứ Sát xung hợp dâm tiện hình khắc.

4. Gia lục sát tính cách chính trực, phú từ thiện tâm, nên hiến thân tôn giáo, hoặc từ thiện sự nghiệp.

5. Đến đây cách không thích hợp nữ mệnh, tuy đẹp mà dâm nên kết hôn muộn, hiền thục, ôn nhu, thiện làm đẹp cập gia vụ, tình cảm dễ sinh khúc chiết, như cung phúc đức vừa không tốt, có nữa đào hoa tinh đa số kỹ nữ chi lưu.

6. Hội tả hữu xương, khúc lộc tồn đồng cung đáng quý hiển.

7. Gặp hóa lộc, hồng yểu diêu Hàm trì cập hóa khoa, khả năng thành danh diễn nghệ nhân viên.

8. Nữ mệnh cùng âm cơ lương hội xương khúc có đào hoa.

9. Gia tả hữu xương khúc cập khoa lộc quyền là việc chính quản, hạn gặp khoa lộc quyền thăng quan gặp lại thiên cơ thiên mã là thăng điều.

10. Cùng âm tọa mệnh người giai gấp gáp tâm từ, xử sự ôn hòa thuần lương.

Sự nghiệp: Luật sư, y sư, quan toà, mệnh thầy tướng, diễn nghệ nhân viên, pháp giới triết học, tôn giáo, từ thiện, phục vụ các loại.

Cách cục: Tử ngọ và Thái âm đồng cung, tử cung nhập miếu, là thủy trừng quế ngạc cách, đinh kỷ quý sinh ra đại cát tài quan song mỹ. Ngọ cung lạc hãm và kình dương đồng cung gia cát là đầu ngựa tiến cách phú mà lại quý mà uy trấn biên cương.

Khuyết điểm: Tư tưởng kế đa thực hiện ít, làm việc tiên chuyên cần hậu nọa, bận rộn gian khổ phiêu bạt, bất khả ham mê nữ sắc, gấp gáp nhẫn nại độ thiếu.

Tác giả: Chu dễ huyền 2006- 6- 1 13: 11 hồi phục đến đây lên tiếng

—————–

119 hồi phục: Tử vi bí tịch

Ưu điểm: Tâm địa thiện lương nhân từ, có bày ra năng lực phân tích, đối nhân xử thế lễ độ mà khéo léo, tính tình rộng rãi mà ôn nhu có cá tính.

2. Thiên đồng ở xấu vị tất và cự môn đồng cung:

Đây là nhu hòa thái độ, nhân thiên đồng thủy phúc tinh hảo hưởng thụ, cự môn thủy ám tinh chủ thị phi, hai sao thủy đa tràn lan, mà thủy chủ trí, cho nên suy nghĩ hảo, trí nhớ cường, thiện ngôn từ, khẩu tài tốt, ngoại vụ năng lực cường, đối nhân xử thế viên mãn nhưng xấu cung so sánh vị cung là tốt, vị cung so sánh vất vả cực nhọc cập thị phi, nam mệnh dễ có có tài nhưng không gặp thời, không đổi bị người lý giải, nữ mệnh dễ nhà kề.

Hiện tượng: Nhiệt tình chính trực, khoan hồng độ lượng có hoài bão cập chí hướng, ôn nhu đa tình dễ tiếp cận khác giới phát sinh tranh cãi, khẩu tài tốt mà thiện ngôn từ, sự nghiệp có, biểu hiện, vất vả cực nhọc mà gặp nạn trình tường, gặp dữ hóa lành mà thành lập sự nghiệp, lắm lời lưỡi thị phi, nhưng lấy giúp người làm niềm vui, ly tông ra ngoài phát triển.

Kiểm hình: Phương mặt dài, thần hậu chủy rộng rãi, mặt mày linh hoạt.

Màu da: Thanh hoàng sắc, hoặc hoàng bạch sắc.

Vóc người: Trung tâm ải, hoặc gầy lùn.

Chế hóa: Ở xấu vị cung và cự môn đồng cung, dĩ thiên đồng ngôi sao tình là chuẩn.

1. Thiên đồng cự môn ở xấu, mà an mệnh ở vị, là minh châu rời bến cách, chủ có tài hoa, quá trình một phen tôi luyện hậu có điều biểu hiện, càng già càng phong mà bị người tán dương, như hội tả hữu chờ chư cát càng tốt.

2. Thiên đồng cự môn như gặp hóa lộc ưa nói, Hóa kị không thích lắm miệng.

3. Thiên đồng cự môn ở nói xấu kị, mặc dù sẽ có thị phi, nhưng thiên đồng bản thân là phúc tinh mà cự môn vừa miếu vượng, cho nên có thể khống chế không sợ thị phi mà sẽ có tuyết trung tống than hoặc gặp dữ hóa lành của tượng.

4. Sai ai ra trình diện dương đà nam nữ dâm tà.

5. Hỏa linh đồng cung phùng ác sát gia kị chết vào ngoại đạo.

6. Hóa kị gia linh tinh quan phi.

7. Gia song dương phùng Hóa kị cập hắn sát xung chiếu, tất thương hoặc tử.

8. Nữ mệnh phùng sát gặp đào hoa phụ nữ phong trần, nhược phùng chư cát tới cứu làm đầu tiện hậu giàu có.

9. Thiên đồng cự môn gặp hỏa linh sinh dị chí.

Sự nghiệp: Đối nghệ thuật có thiên phú ánh mắt, hội hoa đánh đàn thiết kế thời trang, nghề phục vụ mậu dịch, đại chúng truyền bá, xảo nghệ.

Cách cục: Xấu vị tất và cự môn đồng cung, giả như đến đây thiên đồng cự môn ở xấu, an mệnh ở, chưa gặp được tả hữu xương khúc khôi chòng của chư cát, vừa bính tân năm sinh ra là minh châu rời bến cách, càng già càng phong cũng.

Khuyết điểm: Dễ có tình cảm làm phức tạp mà phức tạp, đa sầu đa cảm phú huyễn tưởng, lắm lời lưỡi thị phi.

Ưu điểm: Nhiệt tình chính trực có nghệ thuật thiên phú, lấy giúp người làm niềm vui, thiện ngôn từ, khoan hồng độ lượng, lấy giúp người làm niềm vui.

3. Thiên đồng dần thân tất cùng trời lương đồng cung:

Thiên đồng là phúc tinh, thiên lương là ấm tinh, cố hữu phùng hung hóa miệng, gặp nạn trình tường phúc ấm, nhưng dĩ dần cung so sánh thân cung là tốt, nhân thân cung thiên lương lạc hãm lực lượng tiểu. Đến đây cách người có tôn giáo của thiên hảo, tư tưởng thanh cao, nội hàm tinh tế, cá tính sảng khoái dễ kết giao bằng hữu, nhưng bất lợi tình cảm, nhân cung phu thê tọa cự môn như tái kình dương chư sát cập kị lai xung, bất lợi hôn nhân hình giành lại vị sanh ly.

Hiện tượng: Tính tình ôn hòa, tư tưởng thanh cao, nội hàm tinh tế, tâm địa thiện lương hiền hoà, biện sự có năng lực, ý nghĩ thông minh có bày ra cập mưu kế, đối đãi người thân thiết sảng khoái, nhưng có lúc tự cao tài hoa cao, ưa đương lão đại của phô trương, có lúc tánh khí nóng nảy, mà nhận người phản cảm, suốt đời đa diễm ngộ, tình cảm đa phiền não.

Kiểm hình: Phương bầu dục, thiên đình cao, địa các phương trường cằm lược kiều.

Vóc người: Cao ngạo lược béo.

Màu da: Hoàng bạch sắc, hoàng trau chuốt.

Chế hóa: Ở dần thân cung tất cùng trời lương đồng cung, dĩ thiên đồng ngôi sao tình làm trọng.

1. Thiên đồng thiên lương tọa mệnh thái độ làm người thành thật mà có phúc khí.

2. Thiên đồng thiên lương hội gia tả hữu chư cát là ấm phúc tụ, đa phú quý tung tin không sợ hung nguy, tung vô cát có sát cũng có thể an tường vượt qua.

3. Gia thiên mã lộc tồn dễ thụ ngoại giới mê hoặc, giặt rũ giúp đãng tình bôn có đào hoa.

4. Nữ mệnh phùng sát nên tác nhà kề.

5. Gia lục sát lo lắng lo nghĩ, trắc trở trọng trọng, phùng cát có thể giải trừ.

6. Và đà la đồng cung con mắt miểu.

7. Gặp dương hỏa gia kị: Thấp hèn, mẹ goá con côi.

8. Phùng thiên cơ hình gia cát có thể vì danh y sư quan toà hoặc công trình sư.

9. Gia cát gặp kình dương có thể là chuyên môn kỹ thuật nhân tài mà có kiến thụ.

Sự nghiệp: Tính kỹ thuật của công tác, y sư, luật sư, công trình sư, văn hóa sự vụ, đại chúng truyền bá, công chức, tiêu khiển sự nghiệp.

Cách cục: Dần thân tất cùng trời lương đồng cung, là ấm phúc tụ, gia tả hữu chư cát, phú quý tung tin, dĩ dần so sánh thân là tốt. Dĩ giáp đinh kỷ canh sinh ra là tốt, nhưng cũng chủ đào hoa.

Khuyết điểm: Tự cao tính cao