Chính tinh

Chính tinh: Sao Thiên Lương

Chính tinh: Sao Thiên Lương

Phương Vị: Nam Đẩu TinhTính: ÂmHành: MộcLoại: Phúc Tinh, Thọ TinhTên gọi tắt thường gặp: Lương Một trong 14 Chính Tinh. Sao thứ 6 trong 8 sao thuộc chòm sao Thiên Phủ theo thứ tự: Thiên Phủ, Thái Âm, Tham L...
Chính tinh: Sao Thất Sát

Chính tinh: Sao Thất Sát

Chính tinh: Sao Thiên Cơ

Chính tinh: Sao Thiên Cơ

Chính tinh: Sao Thái Dương

Chính tinh: Sao Thái Dương

Chính tinh: Sao Tử Vi

Chính tinh: Sao Tử Vi