Bảng an Tứ Hóa chuẩn theo các môn phái

Bảng anh Tứ Hóa theo các phái khác nhau để các bạn tham khảo.

Thiên can – Tử vi đẩu số toàn tập
– Trung châu phái Lục Bân Triệu
– Khâm Thiên môn
– Tử Vi Đẩu Số toàn thư
– Mân phái (Thấu Thiên)
– Trung Châu phái Vương Đình Chi – Tử Vi Đẩu Số toàn thư.
– Một số chi lưu thuộc Bắc Phái
Giáp Liêm Phá Vũ Dương Liêm Phá Vũ Dương Liêm Phá Vũ Dương Liêm Phá Vũ Dương
Ất Cơ Lương Tử Âm Cơ Lương Tử Âm Cơ Lương Tử Âm Cơ Lương Tử Âm
Bính Đồng Cơ Xương Liêm Đồng Cơ Xương Liêm Đồng Cơ Xương Liêm Đồng Cơ Xương Liêm
Đinh Âm Đồng Cơ Cự Âm Đồng Cơ Cự Âm Đồng Cơ Cự Âm Đồng Cơ Cự
Mậu Tham Âm Bật Cơ Tham Âm Bật Cơ Tham Âm Dương Cơ Tham Âm Bật Cơ
Kỷ Vũ Tham Lương Khúc Vũ Tham Lương Khúc Vũ Tham Lương Khúc Vũ Tham Lương Khúc
Canh Dương Vũ Âm Đồng Dương Vũ Đồng Âm Dương Vũ Phủ Đồng Dương Vũ Đồng Tướng
Tân Cự Dương Khúc Xương Cự Dương Khúc Xương Cự Dương Khúc Xương Cự Dương Khúc Xương
Nhâm Lương Tử Phụ Vũ Lương Tử Phủ Vũ Lương Tử Phủ Vũ Lương Tử Phụ Vũ
Quý Phá Cự Âm Tham Phá Cự Âm Tham Phá Cự Âm Tham Phá Cự Âm Tham
an tu hoa
Bảng an Tứ Hóa chuẩn theo các môn phái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *